Povolení anonymního přístupu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto článku

Anonymní přístup

Aspekty anonymního přístupu

Povolení anonymního přístupu na web

Povolení anonymního přístupu pro seznam nebo knihovnu

Anonymní přístup

Po povolení anonymního přístupu na web povolíte anonymním uživatelům (a ověření uživatelé, kteří nebylo udělené přístup k webu) umožňuje přecházet celý web, včetně seznamu, knihovně, složce uvnitř seznamu nebo knihovny, položky seznamu nebo dokumentu, dědí oprávnění z webu. Pokud anonymní přístup je povolená správce serveru, členové webu název Sharepointové skupiny Vlastníci můžete takto:

 • povolit anonymní přístup k webu,

 • povolit anonymní přístup pouze k seznamům a knihovnám,

 • zablokovat anonymní přístup k webu.

V následující tabulce jsou uvedeny různé možnosti anonymního přístupu spolu s akcemi, jejichž provádění je nebo není anonymním uživatelům (nebo ověřeným uživatelům, jimž nebyl udělen přístup k webu) umožněno v případě, že je vybrána daná možnost anonymního přístupu.

Oblast s povoleným anonymním přístupem

Operace povolené anonymnímu uživateli

Operace nepovolené anonymnímu uživateli

Celý web

Procházení celého webu.
Čtení ze seznamů, knihoven a složek v seznamech a knihovnách, které dědí oprávnění z webu, a otevírání libovolných položek seznamů a libovolných dokumentů v těchto seznamech a knihovnách.

Změna obsahu (ve výchozím nastavení).

Seznamy a knihovny

Čtení ze seznamů a knihoven, pro něž bylo anonymním uživatelům uděleno oprávnění Zobrazit položky.

Poznámky: 

 • Vzhledem k tomu, že oprávnění Zobrazit položky není ve výchozím nastavení uděleno, anonymní uživatelé standardně nemohou zobrazovat žádné seznamy a knihovny.

 • Aby bylo možné nastavit pro seznam nebo knihovnu oprávnění Zobrazit položky, musí daný seznam nebo knihovna používat jedinečná oprávnění. Anonymní uživatelé nemohou zobrazovat seznamy a knihovny, které dědí oprávnění od webu.

Procházení webu.
(Anonymním uživatelům je na úrovni webu udělena úroveň přístupu Omezený přístup, která jim umožňuje přístup k seznamům a knihovnám.)
Změna obsahu (ve výchozím nastavení).

Nic

Žádné operace

Přístup k celému webu a všem seznamům a knihovnám na webu včetně seznamů a knihoven s jedinečnými oprávněními.

Povolením anonymního přístupu se vždy snižuje stupeň zabezpečení webového serveru, protože anonymní uživatelé a ověření uživatelé, kterým nebyl udělen přístup k danému webu, mohou případně změnit nastavení či obsah webu nebo provést na server útok typu DoS (odepření služby), přičemž z akcí, které provedli, nelze zpětně vysledovat ověřený uživatelský účet původce.

Začátek stránky

Další aspekty anonymního přístupu

Povolíte-li anonymním uživatelům prohlížení webu, seznamů nebo knihoven, mohou tito uživatelé získávat informace o webu včetně e-mailových adres uživatelů a veškerého obsahu zaslaného do seznamů, knihoven a diskusí. Pokud anonymním uživatelům udělíte k seznamům a knihovnám přístup jiného typu než pro čtení, mohou anonymní uživatelé přispívat do seznamů, diskusí a průzkumů a měnit dokumenty. Všechny tyto akce mohou negativně ovlivnit velikost místa na disku a dostupnost dalších prostředků. Pokud chcete vytvořit web, seznam nebo knihovnu s vyšší úrovní zabezpečení, anonymní přístup nepovolujte.

Anonymní uživatelé nemohou otevírat weby pro úpravy v programech kompatibilních se službou Microsoft Windows SharePoint Services, jako je například Microsoft Office SharePoint Designer 2007, ani používat protokol webových složek v systému Windows (tj. nemohou web zobrazit ve složce Místa v síti).

Tip: Místo udělení anonymní přístup, můžete přidat skupiny zabezpečení systému Windows Ověřené uživatele do skupiny služby SharePoint Návštěvníci webu název. To uděluje všechny ověřené členy vaší Windows domény přístup pro čtení webu. Na rozdíl od akce anonymní uživatelé akce ověřených uživatelů můžete být vysledovat uživatelům. Další informace o přidávání uživatelů do skupin Sharepointu najdete v tématu Správa skupin SharePoint.

Podobně jako u nastavování jiných oprávnění platí, že povolíte-li anonymní přístup k webu, povolujete jej zároveň pro podřízené weby, které z tohoto webu dědí oprávnění.

Začátek stránky

Povolení anonymního přístupu k webu

Aby mohl správce použít tento postup, musí nejprve povolit anonymní přístup k webové aplikaci. Pokud tak neučinil, možnost Anonymní přístup se nezobrazí.

 1. Otevřete web, k němuž chcete povolit anonymní přístup.

  1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

   Poznámka: Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 2. Na stránce Nastavení webu klepněte ve sloupci Uživatelé a oprávnění na položku Rozšířená oprávnění.

 3. Na stránce Oprávnění klepněte v nabídce Nastavení na příkaz Anonymní přístup.

 4. Na stránce Změnit nastavení anonymního přístupu vyberte části webu, k nimž chcete umožnit přístup anonymním uživatelům.

  Poznámka: Další informace o možnostech dostupných na této stránce naleznete v předcházející tabulce.

Začátek stránky

Povolení anonymního přístupu k seznamu nebo knihovně

Poznámky: 

 • Tento postup použijte jen tehdy, jestliže jste povolili anonymní přístup k webu postupem popsaným výše a v kroku 5 udělili přístup k celému webu nebo pouze k seznamům a knihovnám.

 • Následující postup lze použít pouze u seznamu nebo knihovny s jedinečnými oprávněními.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, k nimž chcete povolit anonymní přístup.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

 3. Ve sloupci Oprávnění a správa klepněte na položku Oprávnění pro tento seznam nebo Oprávnění pro tuto knihovnu.

  Poznámka: Jestliže daný seznam nebo knihovna dědí oprávnění z nadřazeného webu, volba Nastavení není na stránce Oprávnění dostupná.

 4. Pokud seznam nebo knihovna dědí oprávnění od webu, musíte tuto vazbu nejprve zrušit. Chcete-li to provést, klepněte v nabídce Akce na příkaz Upravit oprávnění a poté pokračujte klepnutím na tlačítko OK. V opačném případě přejděte ke kroku 5.

 5. Na stránce Oprávnění klepněte v nabídce Nastavení na příkaz Anonymní přístup.

 6. Na stránce Změnit nastavení anonymního přístupu vyberte oprávnění, která chcete pro tento seznam nebo knihovnu udělit anonymním uživatelům.

  Poznámka: U knihoven je k dispozici pouze oprávnění Zobrazit položku. Toto omezení má chránit web před případnými útoky vsunutím skriptu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×