Použití webové části Akce filtru

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Webovou část Akce filtru použijte v případě, že na jedné stránce máte dvě nebo více webových částí filtru a chcete zobrazení výsledků filtru synchronizovat. Můžete vytvořit například finanční řídicí panel s několika webovými částmi, které budou založeny na určitém oddělení, čtvrtletí a oblasti a které může uživatel kliknutím tlačítka změnit a filtrované zobrazení uložit jako osobní výchozí zobrazení.

V tomto článku

Další informace o používání webová část akce filtru

Přidání webové části Akce filtru na stránku

Doporučené postupy pro vytváření a správě webových stránek

Přidání webové části Akce filtru na stránku

Podrobnější informace o použití webové části Akce filtru

Tento oddíl se zabývá přidáním webové části Akce filtru na stránku a uvádí osvědčené postupy pro navrhování a údržbu stránek.

Přidání webové části Akce filtru na stránku

Pokud je webová část Akce filtru přidána na stránku, změní chování jiných webových částí filtru na dané stránce. Na rozdíl od ostatních webových částí filtru se webová část Akce filtru nepřipojuje k žádné jiné webové části. Uživatel musí zadat požadované hodnoty jednotlivě pro všechny ostatní webové části filtru na stránce a potom kliknutím na tlačítko Akce filtru zobrazit výsledky. Tlačítko Akce filtru se ve své účinnosti chová tak, jako by uživatel stisknul klávesu ENTER nebo kliknul na tlačítko OK u jednotlivých webových částí filtru.

Webová část Akce filtru

1. dva webové části Excel Web Access poskytují společnosti údaje o prodeji produktů.

2. dvěma webovými částmi filtru můžete změnit zobrazení výsledků podle různých hodnot, například "První" a "Příslušenství".

3. na tlačítko webová část akce filtru zobrazuje výsledky jediným kliknutím.

Osvědčené postupy při navrhování a údržbě webových stránek

V následující části je uvedeno několik osvědčených postupů, které je možné použít při navrhování a údržbě webových stránek:

 • Odeberte propojení s vypnutými vlastnostmi webové části:    V režimu úprav stránky je pomocí zprávy uvedené pod webovou částí filtru zobrazeno, které webové části filtrů jsou aktuálně připojené a jakým způsobem jsou připojené.

  V některých případech bude nutné připojení odebrat, aby bylo možné provést změnu zakázané vlastnosti webové části filtru. Jedná-li se o tento případ, zobrazí se v podokně nástrojů následující zpráva, která vám připomene, že

  je nutné odebrat propojení webových částí, aby bylo možné provést změny zakázaných vlastností.

 • Odebrání nepoužívaných webových částí na webové stránce    Pokud jste omylem zavřete webové části, a nikoli odstranit, zůstane webové části na stránce jako skryté webovou část. Skryté webové části najdete najít na webovou stránku v knihovně dokumentů, ve kterém je uložen, přejděte na název souboru webové části, klikněte na zobrazenou šipku, klikněte na Upravit vlastnosti a pak klikněte na odkaz Otevřít webovou stránku v zobrazení údržby.

Začátek stránky

Přidání webové části Akce filtru na stránku

Poznámka: Následující procedura předpokládá, že vytváříte webovou stránku na týmovém webu. Na jiných webech se příkazy a pokyny mohou lišit.

 1. Přidejte na stránku nejméně dvě webové části filtru a nejméně jednu další připojitelnou webovou část, pokud jste tak dosud neučinili.

  Tip: Před pokračováním k dalšímu kroku je vhodné nejprve ověřit, zda webové části fungují požadovaným způsobem.

 2. Přidejte webovou část Akce filtru.
  Webová část Akce filtru má následující výchozí chování: Zobrazí tlačítko, na které může uživatel kliknout, text na tlačítku je Použít filtry, pozice tlačítka je v levé části zóny webových částí a políčko Uložit jako výchozí je zaškrtnuto. V případě potřeby můžete výchozí chování změnit pomocí přizpůsobení webové části Akce filtru.

  Upravit webovou část akce filtru:   

 3. Umístěte ukazatel myši na webovou část Akce filtru, klikněte na šipku dolů a potom klikněte na položku Upravit webovou část.

  Webová část Akce filtru se přepne do režimu úprav a zobrazí se podokno nástrojů webové části.

 4. Můžete upravit výchozí nastavení webové části v části Akce filtru v podokně nástrojů.

  • Jestliže nechcete, aby se zobrazovalo tlačítko, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit tlačítko Použít filtry. Touto akcí bude zakázáno zaškrtávací políčko Text tlačítka a seznam Zarovnání tlačítka.

  • Jestliže chcete na tlačítku Akce filtru zobrazit jiný text, zadejte nový text do pole Text tlačítka.

  • Jestliže chcete změnit pozici webové části Akce filtru v zóně webových částí, vyberte položku Vlevo, Zarovnat na střed nebo Vpravo z nabídky rozevíracího seznamu Zarovnání tlačítka.

  • Jestliže chcete zabránit tomu, aby uživatelé měnili výchozí hodnoty u ostatních webových částí filtrů na stránce, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit uživatelům ukládání voleb filtru. Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuté.

 5. Kliknutím na tlačítko OK v dolní části podokna nástrojů uložíte změny.

  Zkontrolujte výsledky:   

 6. Chcete-li ukončit režim úprav a zobrazit stránku, klikněte na kartu Stránka a potom klikněte na tlačítko Ukončit úpravy.

 7. Chcete-li dynamicky měnit výsledky zobrazené na stránce, zadejte hodnoty do ostatních webových částí a potom klikněte na tlačítko Akce filtru.

  Pokud je povolena vlastnost Povolit uživatelům ukládání voleb filtru, můžete uložit nové výchozí hodnoty zadáním hodnot do ostatních webových částí filtru na stránce, zaškrtnutím políčka Uložit jako výchozí a kliknutím na tlačítko Akce filtru.

  Poznámka: Není-li tlačítko Akce filtru zobrazeno, ujistěte se, zda je alespoň jedna z webových částí filtru připojena k jiné připojitelné webové části.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×