Použití Tvůrce výrazů

Někdy je možné daunting psát výraz. Tvůrce výrazů je však velmi jednodušší. Výrazy obsahují mnoho součástí nebo "pohybující se části": funkce, operátory, konstanty, identifikátory a hodnoty. Pomocí Tvůrce výrazů můžete rychle vyhledat tyto součásti a vložit je přesně. Tvůrce výrazů můžete použít dvěma způsoby: použití pole Tvůrce výrazů, které může být všechny potřebné, nebo pomocí rozbaleného Tvůrce výrazů, když je výraz složitější.

V tomto článku

Nejdřív si to můžu najít?

Podívejte se na to

Použití pole Tvůrce výrazů

Použití rozbaleného Tvůrce výrazů

Podrobný příklad

Nejdřív si to můžu najít?

I když je Tvůrce výrazů dostupný z mnoha míst v Accessu, je nejkonzistentním způsobem, jak ho zobrazit, je zaměřit se na pole vlastnosti, jako je zdroj ovládacího prvku nebo Výchozí hodnota, a potom klikněte na výraz. Builder Obrázek tlačítka nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + F2.

Tlačítko Sestavit v seznamu vlastností.

V makru klikněte na Obrázek tlačítka .

Tip    Pokud se v nabídce zobrazí výraz Wordu, můžete kliknutím na něj spustit Tvůrce výrazů.

Podívejte se na to

Následující video ukazuje, jak můžete pomocí Tvůrce výrazů vytvořit společný výraz pro počítané pole.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Použití pole Tvůrce výrazů

Pole Tvůrce výrazů pomáhá vytvářet výrazy rychleji a přesně s použitím inteligentních nástrojů a kontextově citlivých informací. Pokud se zobrazí rozšířený Tvůrce výrazů, klikněte na méně >> a zobrazte tak pole Tvůrce výrazů.

Technologie IntelliSense a rychlá nápověda

Rozevírací seznam IntelliSense a rychlá nápověda

1 Technologie IntelliSense (Access 2010 nebo novější) dynamicky zobrazuje možné funkce a další identifikátory při zadávání výrazu.

Jakmile začnete zadávat identifikátor nebo název funkce, IntelliSense zobrazí rozevírací seznam možných hodnot. Můžete pokračovat v psaní, nebo Poklikáním na správnou hodnotu v seznamu ho přidáte do výrazu. Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů můžete vybrat požadovanou hodnotu a potom ji přidat do výrazu stisknutím klávesy TAB nebo ENTER. Pokud třeba začnete psát slovo "Format", zobrazí se v seznamu technologie IntelliSense všechny funkce, které začínají na "Format".

Tip    Seznam IntelliSense skryjete stisknutím klávesy ESC. Opětovné zobrazení seznamu provedete stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK.

2 Rychlé tipy zobrazují stručný popis vybrané položky.

V zobrazeném seznamu IntelliSense se vpravo od vybrané položky zobrazí krátký popis neboli rychlá nápověda. Standardně je vybrána první položka v seznamu, je však možné v seznamu vybrat libovolnou položku a zobrazit její rychlou nápovědu. Rychlá nápověda může pomoci v určení účelu funkce nebo v určení druhu ovládacího prvku nebo vlastnosti, který položka představuje.

Rychlé informace a nápověda

Zobrazení rychlých informací o funkci

1 K zobrazení syntaxe funkce použijte rychlé informace a kliknutím na název funkce otevřete téma nápovědy o této funkci.

Při zadávání funkce do výrazu zobrazuje funkce Rychlé informace syntaxi funkce, takže vždy přesně víte, jaké argumenty funkce vyžaduje.

2 Nepovinné argumenty jsou v hranatých závorkách ([]). Argument, který je právě zadáván, je zobrazen tučně. Nezaměňujte hranaté závorky, které označují nepovinné argumenty v hranatých závorkách, které ohraničují identifikátory v samotném výrazu.

Začátek stránky

Použití rozbaleného Tvůrce výrazů

Rozšířený Tvůrce výrazů vám pomůže vyhledat a vložit funkce, operátory, konstanty a identifikátory (například názvy polí, tabulky, formuláře a dotazy) a ušetřit tak čas a snížit chyby. Pokud se zobrazí vše, které vidíte, je pole Tvůrce výrazů, klikněte na další >> a zobrazte tak rozbalený Tvůrce výrazů.

Dialogové okno Tvůrce výrazů

1 Pomocí pokynů a odkazu na nápovědu získáte informace o kontextu, ve kterém výraz zadáváte.

2 V okně Tvůrce výrazů zadejte výraz do tohoto pole nebo automaticky přidejte prvky výrazu Poklikáním na položky v seznamu níže. Tyto seznamy spolupracují jako hierarchie, které vám pomůžou přejít k podrobnostem na požadovanou komponentu výrazu.

3 V seznamu prvky výrazu klikněte na typ elementu a zobrazte jeho kategorie v seznamu kategorií výrazů .

Seznam Prvky výrazu zobrazuje prvky nejvyšší úrovně dostupné pro vytvoření výrazu, jako jsou databázové objekty, funkce, konstanty, operátory a běžné výrazy. Obsah tohoto seznamu se liší v závislosti na aktuálním kontextu. Pokud například zadáváte výraz do vlastnosti formuláře Zdroj ovládacího prvku, obsahuje seznam jiné položky, než je tomu při zadávání výrazu do vlastnosti tabulky Ověřovací pravidlo.

Tip   Pokud chcete používat předdefinované výrazy, včetně zobrazení čísel stránek, aktuálního data a aktuálního data a času, vyberte běžné výrazy.

čtyř V seznamu Kategorie výrazů klikněte na kategorii a zobrazte její hodnoty v seznamu hodnot výrazů . Pokud seznam hodnot výrazů neobsahuje žádné hodnoty, poklikejte na položku kategorie a přidejte ji do pole Tvůrce výrazů.

Seznam Kategorie výrazů obsahuje určité prvky nebo kategorie prvků pro výběr, které provedete v seznamu prvků výrazu . Pokud například v seznamu Prvky výrazu kliknete na možnost Předdefinované funkce, zobrazí seznam Kategorie výrazů kategorie funkcí.

5 V seznamu hodnot výrazu poklikejte na hodnotu, kterou chcete přidat do pole Tvůrce výrazů.

V seznamu hodnoty výrazu se zobrazí hodnoty, pokud existují, pro prvky a kategorie, které jste předtím vybrali. Pokud jste například klepnuli na předdefinované funkce v seznamu elementy Expression a potom klepnuli na kategorii funkce v seznamu Kategorie výrazů , zobrazí se v seznamu hodnoty výrazu všechny předdefinované funkce pro vybranou kategorii.

6 Pokud chcete zobrazit nápovědu a informace o vybrané hodnotě výrazu, klikněte na odkaz.

Začátek stránky

Podrobný příklad

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit výraz pomocí prvků, kategorií a hodnot výrazů v rozbaleném tvůrci výrazů.

 1. Klikněte na položky v seznamu prvky výrazu , jako jsou funkcea pak předdefinované funkce.

 2. Klikněte na kategorii v seznamu Kategorie výrazů , například programový tok.

 3. Poklikejte na položku v seznamu hodnoty výrazu , například IIf , která se přidá do pole Tvůrce výrazů:

  IIf (<<expression>>, <<truepart>>, <<falsepart>>) 

  Zástupný text je označen pravoúhlými závorkami ((<< >>)< >>).

 4. Nahraďte zástupné texty platnými hodnotami argumentů. Hodnoty můžete zadat ručně nebo pokračovat v výběru prvku ze tří seznamů.

 5. Pokud chcete zobrazit téma nápovědy, které obsahuje další informace o platných argumentech funkce, vyberte požadovanou funkci v seznamu Hodnoty výrazu a klikněte na odkaz v dolní části Tvůrce výrazů.

 6. Pokud výraz obsahuje další prvky, mohou být oddělené následujícím zástupným symbolem:

  <<Expr>>

  Tento zástupný symbol nahraďte celým výrazem platným.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Viz taky

Úvod k výrazům

sestaví

syntaxi

Příklady výrazů

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×