Použití správy přístupových práv k informacím v seznamu nebo knihovně

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Správu přístupových práv k informacím (IRM) můžete použít na webech serverových aplikací Microsoft Office SharePoint Server 2007 ke správě souborů stahovaných ze seznamů nebo knihoven a zajištění jejich ochrany.

V tomto článku

Co je Správa přístupových práv k informacím?

Jak funguje technologie IRM pro seznamy a knihovny SharePoint

Použití technologie IRM v seznamu nebo knihovně

Co je správa přístupových práv k informacím?

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje omezit akce, které mohou uživatelé provést se soubory staženými ze seznamů nebo knihoven služby SharePoint. Správa přístupových práv k informacím šifruje stažené soubory a omezuje skupinu uživatelů a programů, které mají povolení tyto soubory dešifrovat. Správa přístupových práv k informacím může také omezit oprávnění uživatelů, kteří mají povoleno čtení souborů, takže tito uživatelé nemohou provádět některé akce, například tisknout kopie souborů nebo z nich kopírovat text.

Správu přístupových práv k informacím můžete použít v seznamech nebo knihovnách k omezení rozšíření důvěrného obsahu. Pokud například vytváříte knihovnu dokumentů za účelem sdílení informací o plánovaných produktech s vybranými zástupci marketingového oddělení, můžete pomocí správy přístupových práv k informacím zabránit těmto osobám ve sdílení tohoto obsahu s ostatními zaměstnanci společnosti.

Na webu serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 se správa přístupových práv k informacím používá pro celý seznam nebo knihovnu, nikoli pro jednotlivé soubory. Tím je usnadněno zajištění konzistentní úrovně ochrany pro celou sadu dokumentů nebo souborů. Správa přístupových práv k informacím tedy umožňuje prosadit v rámci společnosti zásady, které určují zpracování a rozšiřování důvěrných nebo chráněných informací.

Jakým způsobem usnadňuje správa přístupových práv k informacím ochranu obsahu?

Správa přístupových práv k informacím umožňuje chránit omezený obsah následujícími způsoby:

 • Umožňuje zabránit uživateli s oprávněním v kopírování, úpravách, tisku, faxování a vložení obsahu za účelem neoprávněného použití.

 • Umožňuje zabránit uživateli s oprávněním v kopírování obsahu pomocí funkce Print Screen (Tisk obrazovky) v systému Microsoft Windows.

 • Umožňuje zabránit neoprávněnému uživateli ve zobrazení obsahu, pokud je po stažení ze serveru odeslán e-mailem.

 • Omezuje přístup k obsahu na zadané období, po jehož vypršení uživatelé musí potvrdit svá oprávnění a obsah znovu stáhnout.

 • Usnadňuje vynucení podnikových zásad, které určují způsob použití a rozšiřování obsahu v rámci organizace.

Ochrana obsahu, kterou správa přístupových práv nemůže zajistit

Správa přístupových práv nemůže zajistit ochranu obsahu před následujícími akcemi:

 • vymazání, krádež, zachycení a odeslání obsahu škodlivými programy, jako jsou trojské koně, programy zaznamenávající úhozy kláves nebo některé druhy spywaru,

 • ztráta nebo poškození v důsledku napadení počítačovým virem,

 • ruční kopírování nebo přepis obsahu z obrazovky,

 • vytvoření digitální nebo filmové fotografie obsahu na obrazovce,

 • kopírování pomocí programů pro záznam obsahu obrazovky vyvinutých jinými výrobci,

 • kopírování metadat obsahu (hodnoty ve sloupcích) pomocí programů pro záznam obsahu obrazovky vyvinutých jinými výrobci nebo kopírováním a vložením.

Začátek stránky

Jak funguje správa přístupových práv k informacím v seznamech a knihovnách služby SharePoint

Ochrana pomocí správy přístupových práv k informacím se u souborů používá na úrovni seznamu nebo knihovny. Pokud pro seznam nebo knihovnu povolíte použití správy přístupových práv k informacím, můžete chránit všechny soubory v daném seznamu nebo knihovně, pro které je nainstalován ochranný program na všech webových serverech front-end. Tento ochranný program ovládá šifrování a dešifrování souborů správy oprávnění určitého formátu souborů.

Serverové aplikace Office SharePoint Server 2007 obsahují ochranné programy pro následující typy souborů:

 • formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath,

 • formáty souborů verzí 97-2003 následujících aplikací sady Microsoft Office: Word, Excel a PowerPoint,

 • formáty Office Open XML pro aplikace Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007,

 • formát XPS (XML Paper Specification).

Pokud vaše organizace plánuje použití správy přístupových práv k informacím k ochraně jiných typů souborů než těch, které jsou uvedeny výše, musí správce serveru nainstalovat ochranné programy pro tyto další formáty souborů.

V případě povolení správy přístupových práv k informacím v knihovně se správa práv týká všech souborů v této knihovně. Je-li správa přístupových práv k informacím povolena v seznamu, týká se správa práv pouze souborů připojených k položkám seznamu, nikoli vlastních položek seznamu.

Pokud uživatelé stáhnou soubory v seznamu nebo knihovně s povolenou správou přístupových práv k informacím, jsou soubory zašifrovány, takže je mohou zobrazit pouze osoby s příslušným oprávněním. Každý soubor, pro který platí správa přístupových práv, obsahuje také licenci omezující práci se souborem pro uživatele, kteří soubor zobrazí. Mezi obvyklá omezení patří označení souboru pouze pro čtení, zakázání kopírování textu, zabránění uživatelům v uložení místní kopie a tisku souboru. Klientské programy, které mohou číst typy souborů podporované správou přístupových práv, používají licenci v souboru se správou práv k vynucení těchto omezení. Tímto způsobem je zachována ochrana souboru se správou přístupových práv i po jeho stažení ze serveru.

Typy omezení, které se týkají souboru po jeho stažení ze seznamu nebo knihovny, závisí na oprávnění jednotlivých uživatelů na webu serveru Office SharePoint Server, kde je soubor uložen. V následující tabulce je vysvětleno, jaký je vztah mezi oprávněními na webech serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 a oprávněním správy přístupových práv k informacím (IRM).

Office SharePoint Server 2007oprávnění

Oprávnění technologie IRM

Oprávnění ke správě, správa webu

Úplné řízení (definované klientským programem): Toto oprávnění všeobecně umožňuje uživateli čtení, úpravy, ukládání a změny obsahu se správou přístupových práv.

Úpravy položek, správa seznamů, přidání a přizpůsobení stránek

Úpravy, kopírování a ukládání: Uživatel může soubor vytisknout, pouze pokud je zaškrtnuté políčko Umožnit uživatelům tisk dokumentů na stránce Nastavení Správy přístupových práv k informacím příslušného seznamu nebo knihovny.

Zobrazit položky

Čtení: Uživatel může dokument číst, ale nemůže jeho obsah kopírovat nebo upravovat. Uživatel může tisknout pouze v případě, že je zaškrtnuté políčko Umožnit uživatelům tisk dokumentů na stránce Nastavení Správy přístupových práv k informacím příslušného seznamu nebo knihovny.

Ostatní

Žádná další oprávnění neodpovídají přímo oprávněním správy přístupových práv k informacím.

Začátek stránky

Použití správy přístupových práv k informacím v seznamu nebo knihovně

Před povolením technologie IRM v seznamech a knihovnách je nutné nainstalovat na každém serveru front-end webu služby SharePoint Klienta služby Správa práv systému Microsoft Windows (RMS) s aktualizací Service Pack 2. Kromě toho musí být správa přístupových práv k informacím povolena v Centru pro správu příslušného webu. Dále musí správce serveru nainstalovat ochranné programy na všech webových serverech front-end pro všechny typy souborů, které je v rámci organizace nutné chránit pomocí technologie IRM.

Minimální úroveň oprávnění pro povolení použití technologie IRM v seznamu nebo knihovně je Návrh.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V oblasti Oprávnění a správa klepněte na odkaz Správa přístupových práv k informacím.

  Poznámka: Pokud není odkaz Správa přístupových práv k informacím zobrazen, je možné, že technologie IRM není na webu zapnuta. Obraťte se na správce serveru a zjistěte, jestli je možné technologii IRM na webu zapnout. Odkaz Správa přístupových práv k informacím není zobrazen pro knihovny obrázků.

 3. Na stránce Správa přístupových práv k informacím zaškrtněte políčko Omezit oprávnění k dokumentům v této knihovně při stažení, tím nastavíte použití omezeného oprávnění pro dokumenty stažené z tohoto seznamu nebo knihovny.

 4. V části Nadpis zásad oprávnění zadejte popisný název zásady, který můžete později použít k odlišení této zásady od ostatních zásad.

  Pokud přiřazujete omezená oprávnění k seznamu nebo knihovně, které budou obsahovat důvěrné dokumenty společnosti, můžete například zadat Důvěrný dokument společnosti.

 5. V části Popis zásad oprávnění zadejte popis, který se zobrazí uživatelům používajícím tento seznam nebo knihovnu a který vysvětluje, jak mají pracovat s dokumenty v seznamu nebo knihovně.

  Jestliže chcete nastavit přístup k informacím v těchto dokumentech pouze pro interní zaměstnance, můžete například zadat Obsah tohoto dokumentu lze sdělit pouze zaměstnancům.

 6. Pokud chcete nastavit pro dokumenty v tomto seznamu nebo knihovně další omezení, postupujte následujícím způsobem.

  Požadavek

  Akce

  Povolit uživatelům tisk dokumentů z tohoto seznamu nebo knihovny.

  Zaškrtněte políčko Umožnit uživatelům tisk dokumentů.

  Povolit uživatelům s minimálním oprávněním Zobrazit položky spustit vložený kód nebo makra v dokumentu.

  Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům přistupovat k obsahu programově.

  Poznámka: Pokud zaškrtnete toto políčko, mohli by uživatelé spustit kód umožňující extrahování obsahu dokumentu.

  Vyžadovat, aby uživatelé v zadaných intervalech ověřovali svá pověření.

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete omezit přístup k obsahu na zadané období. Jestliže zadáte tuto možnost, vyprší platnost licencí přístupu k obsahu uživatelů po zadaném počtu dní a uživatelé budou vyzváni k přechodu na server, kde ověří své pověření ke stažení nové kopie.

  Zaškrtněte políčko Uživatelé musí ověřit svá pověření každých a zadejte počet dní určující období, po které chcete umožnit zobrazení dokumentu.

  Zabránit uživatelům v odeslání dokumentů nepodporujících technologii IRM do tohoto seznamu nebo knihovny.

  Pokud vyberete tuto možnost, uživatelé nebudou moci odeslat žádný z následujících typů souborů:

  • Typy souborů, pro které nejsou nainstalovány odpovídající ochranné soubory technologie IRM na všech webových serverech front-end.

  • Typy souborů, které služba Office SharePoint Server 2007 nemůže dešifrovat.

  • Typy souborů, které jsou chráněny technologií IRM v jiném programu.

  Zaškrtněte políčko Nepovolit uživatelům odesílat dokumenty, které nepodporují technologii IRM.

  Odebrat omezená oprávnění z tohoto seznamu nebo knihovny k určitému datu.

  Zaškrtněte políčko Ukončit omezení oprávnění k dokumentům v této knihovně dne a zadejte požadované datum.

 7. Po dokončení výběru požadovaných možností klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×