Použití služby Excel Services ke spolupráci

Spolupráce na datech v sešitu je nyní ještě snazší a to díky možnosti použití aplikace Microsoft Office Excel 2007 společně se serverem Excel Services, což je server Microsoft Office SharePoint Server 2007, na kterém lze spustit Výpočetní službu aplikace Excel.

Místo pouhého uložení sešitu do knihovny dokumentů serveru SharePoint můžete sešit publikovat na server Excel Services, díky čemuž získáte následující výhody:

 • data sešitu lze zpřístupnit v důvěryhodném umístění, které je pro organizaci nastaveno;

 • můžete zadat části sešitu, které mají ostatní vidět – není potřeba skrývat data sešitu, která ostatní nemají vidět;

 • můžete u sešitu zkontrolovat kompatibilitu se službou Excel Services, abyste zabránili použití funkcí, které nejsou podporovány na serveru Excel Services;

 • sešity, které jsou publikovány v úložišti služby Excel Services, jsou přístupné v Prohlížeč prostřednictvím aplikace Microsoft Office Excel Web Access a jsou vypočítávány s úplnou přesností výpočtů aplikace Excel.

Důležité informace: Možnost publikovat sešit aplikace Excel na serveru do služby Excel Services je k dispozici pouze ve verzích Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 a Microsoft Office Excel 2007.

V tomto článku:

Co je služba Excel Services?

Co je služba Excel Web Access?

Jak aplikace Excel 2007 spolupracuje se službou Excel Services?

Excel Services a Správa informačních práv

Bezpečné připojení k datům

Publikování sešitu ve službě Excel Services

Interakce se sešitem aplikace Excel v rámci služby Excel Services

Co je služba Excel Services?

Služba Excel Services má tři základní součásti, které jsou ve vzájemné interakci a společně tvoří celkové strukturální řešení služby Excel Services.

Přehled služeb Excel Services

1. Excel Calculation Services (ECS) je hlavním modulem serveru Excel Services, který sešit načte, vypočte v něm hodnoty s úplnou přesností služby Excel Services, aktualizuje externí data a udržuje relace.

2. Excel Web Access (EWA) je webová část, která zobrazuje a umožňuje interakci se sešitem aplikace Microsoft Office Excel v prohlížeči pomocí jazyka DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language) a JavaScript bez potřeby stahování ovládacích prvků ActiveX do klientského počítače, lze ji připojit k ostatním webovým částem na tabulích a dalším stránkám webových částí.

3. Excel Web Services (EWS) je webová služba, jejímž hostitelem jsou služby Microsoft Office SharePoint Services poskytující několik metod, které může vývojář použít jako rozhraní API (Application Programming Interface) k vytvoření vlastních aplikací založených na sešitu aplikace Excel.

Vzhledem k tomu, že Excel Services je součástí produktu Microsoft Office SharePoint Server 2007, můžete také využít řadu funkcí technologie SharePoint, například řízení, zabezpečení a správa přístupu k sešitům, serverového výkonu a dobré možnosti škálovatelnosti při přidávání uživatelů.

Začátek stránky

Co je služba Excel Web Access?

Excel Web Access je webová část zobrazující data a grafy ze sešitu aplikace Excel, má vzhled i ovládání podobné jako v aplikaci Excel (v obou například najdete ouška listů, tlačítka přehledu a šipky rozevíracích nabídek). Excel Web Access navíc nabízí řadu možností, jak webovou část přizpůsobit.

Sdílení sešitů aplikace Excel pomocí webové části Excel Web Access

1. Horní část obsahuje panel nástrojů s několika nabídkami, příkazy, rozevíracími seznamy a navigačními tlačítky pro posouvání stránky.

2. Hlavní okno zobrazuje jeden či více listů v zobrazení Worksheet (List), pojmenovanou položku, například graf nebo tabulku Excel v zobrazení Named Item (Pojmenovaná položka) a podle potřeby i oblast přehledu.

3. V dolní části se zobrazují výstrahy a dotazy, například zprávy k aktualizaci dat.

4. Podokno úkolů Parametr má popisky parametrů, textová pole pro zadávání dat a nepovinné popisky, které poskytují další informace o každém parametru. Microsoft Office Excel Web Access

Další informace o používání webové části Excel Web Access naleznete v nápovědě.

Začátek stránky

Jak aplikace Excel 2007 spolupracuje se službou Excel Services?

Chcete-li spolupracovat pomocí služby Excel Services, je nejdříve nutné vytvořit sešit v aplikaci Excel 2007 a následně ho publikovat ve službě Excel Services. V zásadě platí, že aplikace Excel 2007 je nástroj pro vytváření obsahu a Excel Services je nástroj pro vytváření sestav.

Jak spolu služby Excel Services a aplikace Excel spolupracují?

1. Autor sešitu, často podnikový analytik, pomocí aplikace Excel 2007 vytvoří sešit Excel a podle potřeby zadá pojmenované položky pro zobrazení a definuje parametry.

2. Autor sešitu publikuje sešit do knihovny dokumentů (nebo do úložiště v síti či do webové složky) v úložišti služby Excel Services, kde ji spravuje a zabezpečuje správce serveru SharePoint.

3. Autor sešitu a další uživatelé mohou vytvářet sestavy, stránky webové části a tabule obchodní logiky, které sešit používají.

4. Řada podnikových uživatelů může získat přístup k sešitu tak, že ho zobrazí v prohlížeči a dokonce aktualizuje data v případě, že je sešit připojen k externímu zdroji dat.

5. S odpovídajícími oprávněními mohou podnikoví uživatelé zkopírovat aktuální stav sešitu a všechny interakce, které jsou provedeny během aktuální relace, například řazení a filtrování, do klientského počítače k další analýze v podobě sešitu aplikace Excel nebo snímku sešitu.

Začátek stránky

Excel Services a Správa informačních práv

Správa informačních práv (IRM) představuje způsob zajištění ochrany osobních údajů pro dokument sady Microsoft Office a umožňuje zajistit, aby citlivé informace mohly zobrazit pouze odpovídající osoby. Můžete chtít například vytvořit sestavu finančních dat za čtvrtletí pouze pro vybrané členy výkonného výboru měsíc před tím, než budou data veřejně k dispozici v účetní uzávěrce, aby měl výkonný výbor čas na přípravu odpovědi pro styk s veřejností a mohl provést příslušná podniková rozhodnutí.

Windows SharePoint Services verze 3.0 či pozdější podporuje Správu informačních práv (IRM) u knihovny dokumentů a všech dokumentů v dané knihovně (bez ohledu na to, zda jsou v rámci IRM tyto jednotlivé dokumenty povoleny). Po odeslání dokumentu do knihovny dokumentů, ve které je povolena Správa informačních práv, bude Správa informačních práv povolena i u tohoto dokumentu.

Služba Excel Services nepodporuje sešity Excel, u kterých byla povolena Správa informačních práv (IRM), a nemůže otevřít sešit Excel, pokud je u něj povolena Správa informačních práv (IRM) nebo pokud pochází z knihovny dokumentů, u které je Správa informačních práv (IRM) povolena. Pokud však chcete Správu informačních práv (IRM) využívat, můžete sešit aplikace Excel publikovat do úložiště služby Excel Services bez Správy informačních práv (IRM), otevřít sešit jako snímek v rámci služby Excel Services a potom snímek uložit do knihovny dokumentů, ve které je Správa informačních práv (IRM) povolena.

Další informace získáte v systému nápovědy Centra pro správu k serveru Office SharePoint Server.

Začátek stránky

Bezpečné připojení k datům

U většiny sešitů aplikace Excel, které jsou publikovány do úložiště služby Excel Services, jsou data uložena v sešitu. Chcete-li aktualizovat službu Excel Services o změny provedené u těchto dat, stačí sešit aplikace Excel uložit. U dalších sešitů existuje jedno či více připojení k externím zdrojům dat, například databáze nebo datová krychle OLAP. Tato připojení obsahují informace o tom, jak externí zdroj dat vyhledat, přihlásit se k němu, zadat na něj dotaz a získat k němu přístup. Přestože lze tyto informace o připojení uložit do sešitu, jsou často uloženy v souboru ODC (Office Data Connection) (s příponou .odc), a to zejména v případě, že jsou data sdílena mnoha uživateli a informace o připojení je nutné aktualizovat. Autor sešitu nebo správce může vytvořit informace o připojení pomocí aplikace Excel 2007 k vytvoření připojení a potom informace o připojení vyexportovat do souboru ODC (s příponou .odc).

Data Connection Library (DCL) je zvláštní knihovna dokumentů serveru SharePoint, kterou lze definovat jako důvěryhodnou knihovnu umístění a díky které lze snadno uložit, zabezpečit, sdílet a spravovat soubory s příponou .odc. Správce může například potřebovat přesunout databázi z testovacího serveru na provozní server nebo aktualizovat dotaz přistupující k datům. Při použití jednoho souboru ODC, který je uložen v knihovně DCL, je správa těchto informací o připojení daleko snazší a přístup uživatele k datům je praktičtější, protože všechny sešity používají stejný soubor připojení a operaci aktualizace, bez ohledu na to, zda jsou v počítači klienta nebo serveru, a získají aktuální změny do daného souboru připojení. Můžete dokonce nastavit Office SharePoint Server a klientský počítač uživatele na automatickou detekci změn souboru připojení a používat nejaktuálnější verzi tohoto souboru připojení.

Další informace získáte v tématu Vytvoření, úprava a správa připojení k externím datům a v systému nápovědy Centra pro správu k serveru Office SharePoint Server.

Začátek stránky

Publikování sešitu ve službě Excel Services

Pokud máte přístup k serveru Excel Services, můžete publikovat sešit na tomto serveru, a ostatní uživatelé tak budou mít pomocí aplikace Prohlížeč přístup ke všem datům tohoto sešitu prostřednictvím Microsoft Office Excel Web Access.

Definování obsahu, který mají mít možnost ostatní uživatelé zobrazit

Při publikování sešitu do služby Excel Services se na serveru publikuje celý sešit, můžete ale definovat i části sešitu, například jednotlivé listy, pojmenované oblasti nebo grafy, které budete chtít ve službě Excel Services v Microsoft Office Excel Web Access zobrazit. Zobrazením pouze určité části sešitu a pomocí oprávnění Office SharePoint Server 2007, která pomáhají zabránit neoprávněnému přístupu do sešitu, zůstanou data v sešitu důvěrná a zároveň se umožní autorizovaným uživatelům aktualizovat, přepočítávat a pracovat se zobrazitelnými daty.

Nastavení parametrů k umožnění interaktivní analýzy

Lze také definovat parametry. Parametry jsou jednotlivé buňky, jejichž hodnoty jsou definovány uživateli aplikace Microsoft Office Excel Web Access. Pomocí parametrů lze zobrazit buňky, které řídí výpočty v sešitu, jako je například citlivostní analýza, při které jsou použity hodnoty zadané uživateli do buněk definovaných jako parametry.

Další informace získáte v tématu Publikování sešitu v rámci služby Excel Services a Definice parametrů sešitu pro použití v aplikaci Office Excel Web Access.

Začátek stránky

Interakce se sešitem aplikace Excel v rámci služby Excel Services

Přestože nelze v rámci služby Excel Services upravit buňky sešitu, lze s daty interagovat řadou způsobů. Chcete-li získat odpovědi na konkrétní neočekávané otázky, které byste mohli na data mít, lze často najít a zobrazit informace pomocí následujících interaktivních funkcí:

 • zobrazení posledních výsledků vzorců přepočtem dat v sešitu;

 • aktualizace dynamických dat z externího zdroje dat, například databáze nebo datová krychle OLAP (Online Analytical Processing);

 • navigace k jiným listům, částem listů nebo vybraným pojmenovaným položkám v sešitu, například graf nebo tabulka aplikace Excel;

 • Řazení a filtrování dat

 • rozbalení nebo sbalení úrovní dat v kontingenční tabulce;

 • dočasná změna hodnot v buňkách zadáním parametrů za účelem aktualizace výsledků vzorce nebo provedení jednoduché citlivostní analýzy;

 • získání odlišných výsledků nebo zobrazení výběrem dat z jiné připojené webové části, například webová část Filtry nebo webová část Seznam, na tabuli nebo na jiné stránce webové části.

Poznámka: Můžete také sešit aplikace Excel zkopírovat, otevřít ho v aplikaci Excel 2007 ve svém počítači a potom používat všechny funkce aplikace Excel, včetně citlivostní analýzy a formátovaného tisku.

Další informace o používání webové části Excel Web Access naleznete v nápovědě k aplikaci Microsoft Office Excel Web Access.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×