Použití seznamu, který umožňuje uložení více hodnot

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Toto téma popisuje, jak se používají rozevírací seznamy zaškrtávacích políček a seznamy zaškrtávacích políček – seznamy, které umožňují výběr a uložení více hodnot v poli tabulky. Tyto seznamy s více hodnotami jsou novou funkcí aplikace Microsoft Office Access 2007. Používají se jako normální seznamy, ale vedle jednotlivých položek jsou k dispozici zaškrtávací políčka. Zaškrtnutím políček můžete vybrat až 100 položek.

Nové seznamy pomáhají řešit některé běžné problémy se zadáváním data a s místem pro ukládání. Předpokládejme například, že pomocí aplikace Access sledujete přiřazenou práci. Nyní můžete přiřadit několik osob k jednomu úkolu výběrem jejich jmen z jednoho seznamu, což je postup, který nebyl v dřívějších verzích aplikace Access možný bez použití programovacího jazyka VBA (Visual Basic for Applications). 

Poznámka: Nové seznamy přebírají data z jiné databázové součásti označované jako vyhledávací pole s více hodnotami. Toto pole musí být k dispozici v některé z databázových tabulek, než začnete vytvářet seznamy s více hodnotami. Vysvětlení postupu vytváření vyhledávacích polí s více hodnotami není obsahem tohoto článku.

Informace o vytváření pole hodnotami najdete v článcích Přidání nebo změna vyhledávacího pole, která umožňuje uložit více hodnot a Průvodce pro pole s více hodnotami.

V tomto článku

Vysvětlení technologie za a zaškrtávacími políčky rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky

Použití seznamu s více hodnotami ve formuláři

V tabulce pomocí seznamu s více hodnotami

Zvětšení rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky zobrazíte další možnosti

Vysvětlení technologie používané u seznamů se zaškrtávacími políčky a rozevíracích seznamů se zaškrtávacími políčky

Rozevírací seznamy se zaškrtávacími políčky a seznamy se zaškrtávacími políčky spoléhají na novou funkci označovanou jako pole s více hodnotami. Stručně řečeno, používání polí s více hodnotami umožňuje připojení více položek k jednomu poli v tabulce, což je akce, kterou v dřívějších verzích aplikace Access nebylo možné provádět.

Aplikace Office Access 2007 prezentuje pole s více hodnotami formou několika funkcí včetně rozevíracích seznamů se zaškrtávacími políčky, polí tabulek s více hodnotami a příloh. Seznamy a pole tabulek s více hodnotami umožňují výběr více položek z jednoho seznamu a přílohy nabízejí možnost připojení více dat k záznamu, stejně jako v případě připojování obrázků a jiných souborů k e-mailům.

Další informace o použití příloh naleznete v článku připojování souborů a obrázků k záznamům v databázi.

Vytvoření rozevíracího seznamu zaškrtněte políčko nebo zaškrtávacími políčky, začněte u vyhledávacího poles více hodnotami – pole tabulky, které používá dotazu pro vyhledání hodnoty obsažené jinde v databázi. Vysvětlíme, jak vytvořit s více hodnotami vyhledávacích polí je nad rámec tohoto článku.

Další informace o vytvoření je najdete v článcích s názvem Přidání nebo změna vyhledávacího pole, která umožňuje uložit více hodnot a Průvodce pro pole s více hodnotami.

Po vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami můžete pole přímo použít nebo můžete vytvořit vazbu seznamu či rozevíracího seznamu se zaškrtávacími políčky na pole. Rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky je ovládací prvek pole se seznamem nastavený tak, aby podporoval více hodnot.

Tyto hodnoty znázorňují typický rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky jako otevřený a zavřený.

Zavřený rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky

Otevřený rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky

Poznámka: Běžné ovládací prvky pole se seznamem umožňují výběr položek ze seznamu nebo zadání nových položek přímo do ovládacího prvku. Pokud však tento ovládací prvek nastavíte tak, aby podporoval více hodnot, můžete vybírat položky pouze ze seznamu. Nemůžete zadávat hodnoty sami.

Seznam se zaškrtávacími políčky je ovládací prvek pole se seznamem nastavený tak, aby podporoval více hodnot.

Seznam se zaškrtávacími políčky

Na rozdíl od rozevíracího seznamu se zaškrtávacími políčky se seznam se zaškrtávacími políčky po provedení výběru nezavře a nenabízí tlačítka OK a Storno.

Ve formulářích a sestavách můžete použít kterýkoli z těchto ovládacích prvků, ale při jejich použití v sestavách zobrazují pouze váš výběr a ve výchozím nastavení je v sestavách nelze používat ke změně dat.

Konečně můžete vyhledávací pole s více hodnotami použít přímo v tabulce klepnutím nebo jiným výběrem pole tabulky. Pokud tak učiníte, aplikace Access použije ve výchozím nastavení rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky. Jiný ovládací prvek použít nelze. 

Kroky v následujících částech vysvětlují, jak vybrat jednu nebo více položek z vyhledávacího pole s více hodnotami. Tyto kroky využívají šablonu databáze sledování problémů, která je dodávána s aplikací Office Access 2007.

Začátek stránky

Použití seznamu s více hodnotami ve formuláři

Tyto kroky předpokládají, že používáte databázovou tabulku obsahující vyhledávací pole s více hodnotami a formulář, který obsahuje rozevírací seznam nebo seznam se zaškrtávacími políčky.

Další informace o vytvoření vyhledávacího pole najdete v článcích Přidání nebo změna vyhledávacího pole, která umožňuje uložit více hodnot a Průvodce pro pole s více hodnotami.

Použití seznamu s více hodnotami

 1. Otevřete formulář obsahující rozevírací seznam nebo seznam se zaškrtávacími políčky.

  V obou typech seznamů jsou u jednotlivých položek zobrazena zaškrtávací políčka.

 2. Zaškrtněte políčka u položek, které chcete vybrat. Pokud používáte rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky, klepněte na tlačítko OK.

  Pokud používáte rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky, ovládací prvek se zavře a zobrazí vaše volby v seznamu odděleném čárkami:

  Zavřený rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky ve formuláři

  Pokud se zobrazí všechny vaše volby, můžete otevřete formulář v zobrazení rozložení nebo návrhové a zvětšit ovládací prvek seznamu. Informace o tom naleznete v části Zvětšit rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky zobrazíte další možnosti výběru získátedále v tomto článku.

Poznámka: 

 • Mějte na paměti, že seznam s více hodnotami vždy poznáte, protože se vedle jednotlivých položek seznamu zobrazují zaškrtávací políčka.

 • V tomto příkladu používá seznam v ukázkové databázi ovládací prvek rozevíracího seznamu se zaškrtávacími políčky. Tento ovládací prvek pracuje stejným způsobem  – vyberete položky zaškrtnutím políček – ale nenabízí tlačítko OK ani Storno.

  Připomínáme, že můžete zaškrtnout maximálně 100 políček.

Začátek stránky

Použití seznamu s více hodnotami v tabulce

Pokud použijete seznamy s více hodnotami v tabulce, aplikace Access nabídne pouze jeden ovládací prvek – rozevírací seznam se zaškrtávacím políčkem – a tento ovládací prvek nelze změnit.

 1. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, kterou chcete použít. Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 2. Umístěte kurzor do pole s více hodnotami a pak klepněte na šipku dolů u pole.

  Poznámka: Umístění šipky je dáno vaším místním a jazykovým nastavením.

 3. Zaškrtněte políčka vedle jednotlivých položek, které chcete vybrat, a klepněte na tlačítko OK.

  Seznam se zavře a zobrazí vaše volby oddělené čárkami:

  Rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky v datovém listu

Začátek stránky

Zvětšení rozevíracího seznamu se zaškrtávacími políčky tak, aby zobrazoval více voleb

Pokud tento seznam používáte k výběru velkého počtu položek, nemusí se vám při zavření seznamu zobrazovat všechny vybrané položky. Návrháři databáze používají rozevírací seznamy (ovládací prvky pole se seznamem), aby efektivně využívaly místo na obrazovce – možnosti jsou zobrazeny podle potřeb uživatele a po provedení výběru se zavřou. Pokud není rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky dostatečně velký tak, aby zobrazoval veškeré položky, jež vyberete, můžete ovládací prvek zvětšit. Následující postup vysvětluje, jak ovládací prvek zvětšit a otestovat změny. 

Poznámka: Obvykle není nutné měnit velikost ovládacích prvků seznamů se zaškrtávacími políčky, protože tam, kde seznam překračuje velikost okna ovládacího prvku, je k dispozici posuvník.

Změna velikosti ovládacího prvku

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a poté klepněte na příkaz Návrhové zobrazení nebo Zobrazení rozložení.

  – nebo –

  Na kartě Domů klepněte ve skupině Zobrazení na tlačítko Zobrazení a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení nebo Zobrazení rozložení.

 2. Zaškrtněte políčko ovládacího prvku seznamu, přejděte k jednomu z úchytů pro změnu velikosti a přetahujte okraj ovládacího prvku, dokud nedosáhne požadované výšky nebo šířky:

  Změna velikosti pole s více hodnotami

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a potom klepněte na položku Vlastnosti. V listu vlastností klepněte na kartu Vše, klepněte na vlastnost Výška nebo Šířka a zadejte velikost.

  Aplikace Access automaticky přesune jakékoli sousedící prvky dolů nebo doleva či doprava.

 3. Práci uložte a přepněte do zobrazení Formulář, abyste ověřili, jak se změny projevují. K přepnutí zobrazení můžete použít tlačítko na stavovém řádku aplikace Access nebo můžete klepnout pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu formuláře a použít místní nabídku.

  Při testování změn si položte následující typy otázek:

  • Zobrazuje se v novém formátu dostatek dat?

  • Vyberete vy nebo běžný uživatel ze seznamu dostatek položek, aby se zaplnilo další místo?

  • Mají změny vliv na vizuální návrh nebo použitelnost a pracovní postup formuláře?

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×