Použití sítě nahrát na import souboru PST souborů do Office 365

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek je určený pro správce. Pokoušíte import jde o soubory PST do svojí vlastní poštovní schránky? V tématu importovat e-maily, kontakty a kalendář z Outlookového souboru .pst

Možnost uložení sítě a služby Import Office 365 použijte k importu jde o soubory PST do poštovních schránek uživatelů. Nahrání sítě znamená, že nahrát soubory PST dočasné úložiště v cloudu společnosti Microsoft. Potom Office 365 služby Import slouží ke kopírování souborů PST z oblasti úložiště k poštovním schránkám uživatelů cílové.

Tady je postup potřebný k použití sítě nahrát import jde o soubory PST do poštovní schránky Office 365:

Krok 1: Zkopírujte adresu URL přidružení zabezpečení a nainstalujte Azure AzCopy

Krok 2: Nahrajte svoje soubory PST do Office 365

(Volitelné) Krok 3: Zobrazení Seznam souborů PST nahrát do Office 365

Krok 4: Vytvoření mapování souboru importu souboru PST

Krok 5: Vytvoření úlohy importu souboru PST v Office 365

Krok 6: Filtrování dat a spuštění úlohy importu souboru PST

Důležité informace: Je potřeba provést kroku 1 jenom jednou a import souboru PST souborů k poštovním schránkám Office 365. Po provedení těchto kroků postupujte podle kroku 2 až 6 krok pokaždé, když chcete nahrát a importovat sadu PST souborů.

Další informace o importu dat do Office 365 najdete v tématu Přehled importu souboru PST souborů do Office 365.

Než začnete

 • Potřebujete přiřadit roli Importovat exportovat poštovní schránky v Exchange Online import jde o soubory PST do poštovní schránky Office 365. Ve výchozím nastavení není tato role přiřazené všech skupin rolí v Exchange Online. Role poštovní schránky Import Export můžete přidat do skupiny rolí Správa organizace. Nebo můžete vytvořit novou skupinu role, přiřadit roli exportovat Import poštovní schránky a přidat sebe jako člena. Další informace najdete v tématu "Přidání role do skupiny rolí" nebo "Vytvořit skupiny rolí" oddíly do skupiny rolí Správa.

  Navíc musíte být globální správce ve vaší organizaci Office 365 pro přístup na stránku importovat (v části Zásady správného řízení dat) v Centrum zabezpečení a dodržování předpisů Office 365.

 • Potřebujete ukládat soubory, které chcete importovat do Office 365 na souborový server nebo sdílené složky ve vaší organizaci. V části Krok 2 spustíte nástroj AzCopy Azure, který budou nahrávat soubory, které jsou uložené na souborový server nebo do sdílené složky na Office 365.

 • Tento postup představuje kopírování a uložit si kopii adresu URL, která obsahuje přístupové klávesy. Tyto informace se použije v kroku 2 a nahrajte svoje soubory PST a v kroku 3, pokud chcete zobrazit seznam souborů PST nahrát Office 365. Ujistěte se, že můžete chránit tuto adresu URL, jako by Ochrana hesla nebo jiné informace související se zabezpečením způsoby. Například je můžou uložit dokument aplikace Microsoft Word chráněné heslem nebo šifrované jednotce USB. Najdete v že části Další informace pro příklad kombinované adresy URL a klíče.

 • Import jde o soubory PST do neaktivní poštovní schránky v Office 365. To uděláte tak, že zadá GUID neaktivní poštovní schránky v parametru Mailbox PST importovaného souboru mapování. Další informace najdete v článku Krok 4 .

 • V hybridním nasazení Exchange můžete importovat jde o soubory PST k poštovní schránce cloudové archivu pro uživatele, jehož primární poštovní schránkou místní. Pomocí následujících kroků importovaného souboru PST mapování souboru udělejte toto:

  • Zadejte e-mailovou adresu pro místní poštovní schránku uživatele v parametru Mailbox .

  • Zadejte hodnotu TRUE v parametru IsArchive .

  Další informace najdete v článku Krok 4 .

 • Po dokončení importu jde o soubory PST k poštovní schránce Office 365, uchovávání nastavení poštovní schránky zapnuté neomezenou dobu. To znamená, že nebude zpracovány zásady uchovávání informací přiřazené k poštovní schránce, dokud vypnutí blokování uchovávání informací nebo nastavit jiné datum vypnout blokování. Proč to jsme dělat? Pokud jsou původní zprávy importovat do poštovní schránky, se může trvale odstraněna (odstraněné) vzhledem k tomu, že skončila jeho doba uchovávání informací založené na uchovávání informací nastavením poštovní schránky. Uvedení poštovní schránky na uchovávání vám umožní čas vlastník poštovní schránky můžete spravovat tyto nově importované zprávy nebo přidělit čas a změnit nastavení uchovávání informací pro poštovní schránky. Návrhy o správě blokování uchovávání informací v části Další informace .

 • Nejčastější dotazy týkající se používání sítě nahrát import jde o soubory PST do Office 365 najdete v tématu Nejčastější dotazy týkající se import souboru PST souborů do Office 365.

Návrat na začátek

Krok 1: Zkopírujte adresu URL přidružení zabezpečení a nainstalujte Azure AzCopy

Cílem prvního kroku je si stáhněte a nainstalujte nástroj AzCopy Azure, který je nástroj, který budete spustíte v kroku 2 jde o soubory PST nahrát do Office 365. Budete taky zkopírujte adresu URL přidružení zabezpečení pro vaši organizaci. Tato adresa URL je tvořen kombinací URL síťové umístění úložiště Azure v cloudu společnosti Microsoft pro vaši organizaci a klíč přidružení sdílené podpis aplikace Access (zabezpečení). Tento klíč obsahuje potřebná oprávnění k nahrání jde o soubory PST do vašeho umístění v úložišti Azure. Ujistěte se, že můžete chránit adresu URL přidružení zabezpečení způsoby. Jsou jedinečné pro vaši organizaci a bude použito v kroku 2.

Důležité informace: Je nutné použít Azure AzCopy verze 5,2 úspěšně nahrát soubory PST do úložiště Azure. Novější verze nástroje AzCopy nejsou podporované pro import jde o soubory PST do Office 365. Ujistěte se, pokud si chcete stáhnout nástroj AzCopy ze stránky nahrávání souborů v síti provedením kroků v tomto kroku.

 1. Přejděte na https://protection.office.com/ a přihlaste se pomocí přihlašovací údaje k účtu správce ve vaší organizaci Office 365.

 2. V levém podokně Centrum zabezpečení a dodržování předpisů, klikněte na Možnosti řízení dat > importovat.

  Poznámka: Dříve uvedená musíte být globální správce ve vaší organizaci Office 365 pro přístup na stránku importovat v Centrum zabezpečení a dodržování předpisů.

 3. Na stránce importovat klikněte na Ikona Přidat Nová úloha importu.

  Zobrazí se Průvodce importem projektu.

 4. Zadejte název projektu import souboru PST a klikněte na tlačítko Další. Použití malá písmena, číslice, pomlčky a podtržítka. Nelze použít písmena nebo mezerami v názvu.

 5. Na stránce importovat zvolte typ projektu klikněte na Odeslat data a klikněte na tlačítko Další.

 6. V kroku 2 zaškrtněte políčko Zobrazit sítě nahrát URL přidružení zabezpečení.

 7. Po adresa URL se zobrazí, zkopírujte ho a uložte ho do souboru. Ujistěte se, zkopírujte úplnou adresu URL.

 8. V kroku 3, kliknutím na tlačítko Stáhnout AzCopy Azure nástroj stáhnout a nainstalovat nástroj AzCopy Azure.

 9. V automaticky otevírané okno klikněte na Spustit a nainstalujte AzCopy.

  Poznámka: Je potřeba nainstalovat nástroj AzCopy ve výchozím umístění (% ProgramFiles (x86) %\Microsoft SDKs\Azure) v počítači se systémem Windows 64bitová verze).

 10. Klepnutím na tlačítko Storno zavřete stránku Uložit do cloudu.

Návrat na začátek

Krok 2: Nahrajte svoje soubory PST do Office 365

Nyní můžete použít nástroj AzCopy.exe nahrát soubory PST na Office 365. Tento nástroj uloží na server a je uložena v umístění úložiště Azure v cloudu společnosti Microsoft. Dokončete tento krok soubory PST muset být umístěny ve sdílené složce nebo na souborovém serveru ve vaší organizaci. Jedná se o jako zdrojový adresář v následujícím způsobem. Pokaždé, když spustit nástroj AzCopy, můžete zadat jiný zdroj adresář.

 1. Otevřete okno příkazového řádku v místním počítači.

 2. Přejděte do adresáře, pokud jste si nainstalovali nástroj AzCopy.exe v části Krok 1. Pokud jste si nainstalovali nástroj ve výchozím umístění, přejděte na % ProgramFiles(x86) %\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy.

 3. Spusťte tento příkaz nahrát soubory PST na Office 365.

  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>

  Následující tabulka popisuje parametry a jejich požadované hodnoty. Všimněte si, že informace, které jste získali v předchozím kroku využívá do pole hodnoty pro tyto parametry.

  Parametr

  Popis

  Příklad

  /Source:

  Adresář zdroj ve vaší organizaci, která obsahuje soubory, které bude možné odeslat do Office 365.

  /Source:\\FILESERVER01\PSTs

  /Dest:

  Určuje přidružení zabezpečení adresu URL, kterou jste získali v kroku 1.

  Nezapomeňte zadejte hodnotu tento parametr s uvozovek ("").

  Tip: (Volitelné) Určit podsložku v Azure úložiště souborů PST do. To uděláte přidáním podsložku umístění (po "ingestiondata") do pole Adresa URL přidružení zabezpečení. První příklad neuvádí podsložku; To znamená, že že PST bude možné odeslat do kořenové (pojmenovali ingestiondata) z Azure úložišť. Druhý příklad odesílání souborů PST do podsložky (pojmenovali PSTFiles) v kořenovém umístění Azure úložiště.

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  nebo

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  /V:

  Výstupy podrobného stavu zprávy do souboru protokolu. Ve výchozím nastavení je uvedená podrobného souboru protokolu AzCopyVerbose.log v % LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy. Pokud zadáte existující umístění souboru pro tuto možnost, bude připojen úplné protokolování na tento soubor.

  /V:C:\Users\Admin\Desktop\Uploadlog.log

  /S

  Volitelné přepínače určuje rekurzivní režim tak, aby nástroj AzCopy zkopírujete PST souborů balíčků umístěných v podsložky v adresáři zdroje, které nastavil parametr /Source: .

  Poznámka: Jestliže zahrnete tento přepínač, jde o soubory PST do podsložek bude mít cesta jiného souboru v úložišti Azure po odeslání. Budete muset zadat přesné soubor cesty v souboru CSV, který jste vytvořili v kroku 4.

  /S

  Tady je příklad syntaxe pro nástroj AzCopy.exe pomocí skutečné hodnoty pro každý parametr:

  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:C:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log

  Po spuštění příkazu zprávy o stavu se zobrazují, které ukazují průběhu nahrávání souborů PST. Konečný stavová zpráva zobrazuje celkový počet souborů, které byly úspěšně nahráli.

  Tip: Po úspěšném spuštění příkazu AzCopy.exe a ověřte správnost všechny parametry, uložit kopii syntaxi přepínač příkazového řádku ve stejném (zabezpečené) souboru, které jste zkopírovali informace můžete získat v kroku 1. Pak můžete zkopírovat a vložit tento příkaz na příkazovém řádku pokaždé, když chcete spustit nástroj AzCopy.exe nahrát soubory PST na Office 365. Jedinou hodnotu, kterou budete muset změnit jsou pole, která parametru /Source: . To záleží na zdrojový adresář, kde jsou umístěny PST souborů.

Návrat na začátek

(Volitelné) Krok 3: Zobrazení Seznam souborů PST nahrát do Office 365

Jako volitelný krok můžete nainstalovat a umožňuje zobrazit seznam souborů PST, které jste nahráli do Azure objektů blob Microsoft Azure Průzkumník úložišť (což je zdroj volný, spusťte nástroj). Existují dva dobré důvody, postupujte takto:

 • Ověřte, že jde o soubory PST ze sdílené složky nebo souboru serveru ve vaší organizaci byly úspěšně nahráli objektů blob Azure.

 • Zkontrolujte název souboru (a cesta podsložku, pokud nějakou doplníte) pro každý soubor PST nahrát objektů blob Azure. To je ale skutečně užitečné při vytváření souboru PST mapování soubor v dalším kroku, protože je nutné zadat složky cesty a názvu souboru pro každý soubor PST. Ověření tyto názvy snížit potenciální chyby v souboru PST mapování.

Microsoft Azure Explorer úložiště je ve verzi Preview.

Důležité: Pomocí Průzkumníka služby Azure Storage nemůžete odstranit soubory PST, které jste nahráli do úložiště objektů blob Azure. Pokud se pokusíte soubor PST odstranit, zobrazí se chybová zpráva, že nemáte požadovaná oprávnění. Pamatujte na to, že všechny soubory PST se z oblasti úložiště Azure odstraňují automaticky. Pokud neprobíhají úlohy importu, všechny soubory PST z kontejneru ingestiondata se odstraní 30 dnů po vytvoření nejnovější úlohy importu.

Nainstalovat Azure Průzkumníka úložišť a připojit k oblasti úložiště Azure:

 1. Stáhněte a nainstalujte Microsoft Azure úložiště Explorer nástroj.

 2. Spusťte Microsoft Azure Průzkumníka úložišť, v levém podokně klikněte pravým tlačítkem myši Úložiště účty a pak klikněte na připojit k základnímu úložišti Azure.

  Klikněte pravým tlačítkem myši úložiště účty a potom klikněte na připojit k základnímu úložišti Azure
 3. Klikněte na použít řetězec URI nebo připojení sdílený přístup podpis (přidružení zabezpečení) a klikněte na tlačítko Další.

 4. Klikněte na možnost použít URI přidružení zabezpečení , vložte adresu URL přidružení zabezpečení, který jste získali v kroku 1 v v poli ve skupinovém rámečku URI a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce přehledu připojení můžete zobrazit informace o připojení a pak klikněte na Připojit.

  Kontejner ingestiondata opětovném otevření; obsahuje soubory, které jste nahráli v kroku 2. Kontejner ingestiondata se nachází ve skupinovém rámečku Úložiště účty > (SAS-Attached služby) > Blob Containers.

  Azure Průzkumníka úložišť se zobrazí seznam soubory, které jste nahráli
 6. Po dokončení pomocí Microsoft Azure Explorer úložiště, klikněte pravým tlačítkem ingestiondata a potom klikněte na Odpojit odpojit od úložiště vaší Azure. V opačném dostanete k chybě při příštím se pokusíte připojit.

  Požití pravým tlačítkem klikněte na odpojit odpojit od Azure úložiště

Návrat na začátek

Krok 4: Vytvoření mapování souboru importu souboru PST

Soubory jsou nahraná na úložiště Azure pro vaši organizaci Office 365, dalším krokem po vytvoření čárku oddělené souboru hodnot (CSV), která určuje, které poštovních schránek uživatelů soubory PST bude importován do aplikace. Tento soubor CSV v dalším kroku budete odeslat při vytváření souboru PST Import úlohy.

 1. Stažení kopie souboru importu souboru PST mapování.

 2. Otevření nebo uložení souboru .csv do místního počítače. Následující příklad ukazuje dokončený soubor importu souboru PST mapování (otevře v poznámkovém bloku). Je mnohem snadnější úpravy souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel.

  Workload,FilePath,Name,Mailbox,IsArchive,TargetRootFolder,ContentCodePage,SPFileContainer,SPManifestContainer,SPSiteUrl
  Exchange,,annb.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,annb_archive.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,,donh.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,donh_archive.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp_archive.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk_archive.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam_archive.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,

  První řádek nebo řádek záhlaví, soubor CSV obsahuje seznam parametrů, které se použije službou Import souboru PST naimportovat soubor PST do poštovních schránek uživatelů. Každý název parametru je oddělená čárkou. Každý řádek pod řádkem záhlaví představuje hodnoty parametrů pro import souboru PST do určité poštovní schránky. Budete potřebovat řádku pro každý soubor PST, který chcete importovat do poštovní schránky uživatele. Ujistěte se, že nahraďte zástupná data v souboru mapování skutečnými daty.

  Poznámka: V řádku záhlaví, včetně SharePoint parametrů; nic neměňte během importu souboru PST budou ignorována.

 3. Použijte informace v této tabulce k naplnění souboru CSV s požadované informace.

  Parametr

  Popis

  Příklad

  Workload

  Určuje Office 365 služba, která budou importovány data. Import jde o soubory PST do poštovní schránky uživatelů, použijte Exchange.

  Exchange

  FilePath

  Určuje umístění složky v úložišti Azure nahrát soubory PST v kroku 2.

  Jestliže zahrnete neměli volitelné podsložku název do pole Adresa URL přidružení zabezpečení v parametru /Dest: v kroku 2, tento parametr necháte prázdné v souboru CSV. Pokud jste vložili názvu podsložky, zadání do tento parametr (viz druhý příklad). Tento parametr hodnotu malá a velká písmena.

  V obou případech zahrnutí "ingestiondata" hodnota parametru FilePath .

  Důležité informace: V případě názvu cesta k souboru musí být stejné jako případ, který jste použili-li zahrnuta volitelné podsložky název do pole Adresa URL přidružení zabezpečení v parametru /Dest: v kroku 2. Například pokud PSTFiles pro používá podsložku název v části Krok 2 a potom použijte pstfiles v parametru FilePath v souboru CSV, import souboru PST se nezdaří. Ujistěte se, v obou případech použít stejnou velikost písmen.

  (nechte prázdné)

  nebo

  PSTFiles

  Name

  Určuje název souboru PST, který bude importován do poštovní schránky uživatele. Tento parametr hodnotu malá a velká písmena.

  Důležité informace: V případě názvu souboru PST v souboru CSV musí být stejný jako soubor PST, který byl odeslán do úložiště Azure v kroku 2. Například pokud používáte annb.pst v parametru Name v souboru CSV, ale je v poli Název aktuálního souboru PST AnnB.pst, import souboru PST se nezdaří. Ujistěte se, že název souboru PST v souboru CSV používá stejnou velikost písmen jako skutečné souboru PST.

  annb.pst

  Mailbox

  Určuje e-mailovou adresu poštovní schránky, které budou importovány souboru PST.

  Import souboru PST do poštovní schránky na neaktivní, budete muset zadat poštovní schránky GUID pro tento parametr. Získat identifikátor GUID, spusťte tento příkaz Powershellu v Exchange Online: Get-Mailbox -InactiveMailboxOnly <identity of inactive mailbox> | FL Guid

  Poznámka: V některých případech může být větší počet poštovních schránek stejné e-mailovou adresou, kde jedna poštovní schránka je aktivní poštovní schránky a poštovní schránky je její stav odstranit měkké (nebo neaktivní). V těchto situacích mít zadejte identifikátor GUID identifikují poštovní schránky k importu souboru PST do poštovní schránky. Získat identifikátor GUID pro aktivní poštovní schránky, spusťte tento příkaz Powershellu: Get-Mailbox - <identity of active mailbox> | FL Guid. Získání GUID pro poštovní schránky odstranit měkké (nebo neaktivní), spusťte tento příkaz Get-Mailbox - <identity of soft-deleted or inactive mailbox> -SoftDeletedMailbox | FL Guid.

  annb@contoso.onmicrosoft.com

  nebo

  2d7a87fe-d6a2-40cc-8aff-1ebea80d4ae7

  IsArchive

  Určuje, zda k importu souboru PST do poštovní schránky uživatele archivu. Dvěma způsoby:

  • Nepravda   Importuje souboru PST do primární poštovní schránku uživatele.

  • PRAVDA   Importuje souboru PST do poštovní schránky uživatele archivu.

  Pokud tento parametr necháte prázdné, souboru PST importovat do primární poštovní schránku uživatele.

  Poznámka: K importu souboru PST ke cloudové archivace poštovní schránce pro uživatele jehož primární poštovní schránkou je místně, zadejte platí pouze pro tento parametr a e-mailovou adresu pro místní poštovní schránku uživatele pro parametr Mailbox .

  FALSE

  nebo

  TRUE

  TargetRootFolder

  Určuje souboru PST importované do složky poštovní schránky.

  • Pokud tento parametr necháte prázdné, dojde k importu souboru PST do nové složky pojmenované importovaných umístěný na kořenové úrovni poštovní schránky (stejný úroveň i jiné výchozí poštovní schránku složky Doručená pošta).

  • Pokud zadáte /, budou importovány položek v souboru PST přímo v do složky Doručená pošta uživatele.

  • Pokud zadáte /<foldername>, budou importovány položek v souboru PST do složky nazvané < Název_složky >. Například pokud používáte /ImportedPst, položky importován složky s názvem ImportedPst. Tato složka bude nacházet v poštovní schránku uživatele na stejné úrovni jako je složka Doručená pošta.

  Tip: Zvažte spuštění několika listů test experiment s Tento parametr, aby mohl určit nejlepší umístění složky souborů PST, které chcete importovat.

  (nechte prázdné)

  nebo

  /

  nebo

  /ImportedPst

  ContentCodePage

  Tento volitelný parametr určuje číselné hodnoty pro stránku kódu pro účely importu souboru PST souborů ve formátu ANSI. Tento parametr používá pro import jde o soubory PST z organizací čínština, japonština a korejštinu (CJK), protože tyto jazyky obvykle určenou dvoubajtové znakové sady (DBCS) kódování znaků. Pokud tento parametr není slouží k importu souboru PST souborů pro jazyky, které používají DBCS pro názvy složek poštovní schránky, názvy složek se často zkomolit po importu.

  Seznam podporovaných hodnot a ty pak použijte tento parametr najdete Kód stránky identifikátory.

  Poznámka: Jako dříve uvedeno, toto je volitelný parametr a nemusíte zahrnout do souboru CSV. Nebo můžete zahrnout a nechejte prázdné pro jeden nebo více řádků hodnotu.

  (nechte prázdné)

  nebo

  932 (což je kód stránky identifikátor japonské ANSI/OEM)

  SPFileContainer

  K importu souboru PST, tento parametr necháte prázdné.

  SPManifestContainer

  K importu souboru PST, tento parametr necháte prázdné.

  SPSiteUrl

  K importu souboru PST, tento parametr necháte prázdné.

Návrat na začátek

Krok 5: Vytvoření úlohy importu souboru PST v Office 365

Dalším krokem je vytvoření úlohy importu souboru PST ve službě importu v Office 365. Jako dříve vysvětleno odešle soubor mapování Import souboru PST, který jste vytvořili v kroku 4. Po vytvoření nového projektu Office 365 data soubory PST analyzuje a nabídne vám možnost filtrovat data, která skutečně získá importovat do poštovní schránky zadané v souboru PST import mapování (viz krok 6).

 1. Přejděte na https://protection.office.com a přihlaste se pomocí přihlašovací údaje k účtu správce ve vaší organizaci Office 365.

 2. V levém podokně Centrum zabezpečení a dodržování předpisů klikněte Zásady správného řízení dat a potom klikněte na importovat.

 3. Na stránce importovat klikněte na Ikona Přidat Nová úloha importu.

  Poznámka: Dříve uvedená musíte přiřadit roli Importovat exportovat poštovní schránky v Exchange Online vytvořit úlohy importu import souboru PST souborů k poštovním schránkám Office 365.

 4. Zadejte název projektu import souboru PST a klikněte na tlačítko Další. Použití malá písmena, číslice, pomlčky a podtržítka. Nelze použít písmena nebo mezerami v názvu.

 5. Na stránce importovat zvolte typ projektu klikněte na Odeslat data a klikněte na tlačítko Další.

 6. V kroku 4 na stránce Uložit do cloudu, klikněte Mám Hotovo nahrávání souborů a budete mít přístup k souboru mapování zaškrtávacích políček a potom klikněte na Další.

 7. Kliknutím na tlačítko Odeslat soubor mapování Import souboru PST, který jste vytvořili v kroku 4 klikněte na soubor mapování.

 8. Za názvem CSV soubor se zobrazí v části mapování název souboru, klikněte na Ověřit Zkontrolujte tento soubor CSV chyby.

  Soubor CSV má být úspěšně ověřovány k vytvoření Import souboru PST úlohy. Poznámka: název souboru se změní na zelenou po úspěšném ověření. Pokud ověření se nezdaří, klikněte na odkaz Zobrazit protokol. Zprávu o chybách ověření upraveného s chybovou zprávou pro každý řádek v souboru, který se nezdařila.

 9. Po úspěšném ověření souboru PST mapování čtení dokumentu podmínky a ujednání a potom klepnutím na zaškrtávací políčko.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit na odeslání úlohy a klikněte na tlačítko Zavřít úspěšně vytvořený projektu.

  Se zobrazí stránka stav rozevírací, a bude mít stav analýzy Probíhá a nová úloha importu se zobrazí v seznamu na stránce Import.

 11. Klikněte na Aktualizovat Ikona Aktualizovat aktualizovat informace o stavu, která se zobrazí ve sloupci Stav. Po dokončení analýzy a je připraven k importu dat, stav změní na Analýza dokončena.

  Klikněte na import úlohy otevřete stránku rozevírací stav, který obsahuje podrobné informace o úlohy importu například stav jednotlivých souborů PST jsou v něm mapování.

Návrat na začátek

Krok 6: Filtrování dat a spuštění úlohy importu souboru PST

Po vytvoření úlohy importu v kroku 5 Office 365 analýzy dat v seznamu soubory PST (způsobem bezpečných a zabezpečené) tak, že identifikují stáří položek a různé typy zpráv součástí PST souborů. Po dokončení analýzu a je připraven k importu dat, máte možnost importovat všechna data obsažená v seznamu soubory PST nebo můžete oříznout importovaného nastavením filtry, které určují, jaká data se importovaná data.

 1. Na stránce ImportCentrum zabezpečení a dodržování předpisů klikněte na importovat do Office 365 import projektu, který jste vytvořili v kroku 5.

  Rychlé úpravy stránku se zobrazí se informace o soubory PST a další informace o úlohy importu.

 2. Klikněte na importovat do Office 365.

  Zobrazí se stránka filtrujte data. Obsahuje interpretaci dat výsledkem analýzy vykonaly na daných soubory PST Office 365, včetně informací o stáří data.

  Nyní máte možnost filtrovat data, která bude importován nebo import všech dat, jako je.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Střih data, která můžete importovat, klikněte na Ano, budu chtít filtrovat před importem.

   Podrobné pokyny o filtrování dat v seznamu soubory PST a od úlohy importu najdete v článku filtrování dat při importu souboru PST souborů do Office 365.

   nebo

  2. Import všech dat v seznamu soubory PST, Ne, budu chtít importovat všechny položky a na tlačítko Další.

 4. Klepnutím na tlačítko Spustit import úlohu importovat data.

  Stav úlohy importu je zobrazení na stránce Import. Klikněte na tlačítko Ikona Aktualizovat Aktualizovat informace o stavu, která se zobrazí ve sloupci Stav. Klikněte na import úlohu otevřete stránku plovoucí panel stavu, které zobrazuje informace o jednotlivých importovaného souboru PST stavu.

Další informace

 • Proč import jde o soubory PST do Office 365 ?

  • Je vhodná k migraci e-mailu vaší organizace na Office 365.

  • Je dobré tím, že jste adresu dodržování předpisů potřeb své organizace:

   • Povolení archivace poštovní schránky uživatelům udělit další poštovní schránku úložného prostoru.

   • Místních poštovních schránek na podržte uchování obsahu.

   • Pomocí nástroje systému Microsoft eDiscovery můžete vyhledávat obsah poštovních schránek.

   • Použití zásad uchovávání informací chcete určit, jak dlouho obsah schránky se zachovají.

   • Hledání v protokolu auditování Office 365 pro události týkající se poštovní schránka.

  • Pomáhá chránit před ztrátou dat. Jde o soubory PST importovaných do poštovní schránky Office 365 Zdědit vysokou dostupnost funkcí Exchange Online namísto ukládání dat na počítači uživatele.

  • Data je k dispozici uživatelům na všech zařízeních, protože je uložený v cloudu.

 • Tady je příklad adresy URL přidružení sdílené podpis aplikace Access (zabezpečení) získáte v části Krok 1. V tomto příkladu obsahuje také syntaxe příkazu spustíte v nástroji AzCopy.exe jde o soubory PST nahrát do Office 365. Ujistěte se, že můžete chránit adresu URL přidružení zabezpečení úplně stejně, jako by Ochrana hesla nebo jiné informace související se zabezpečením způsoby.

  SAS URL: https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D
  
  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>
  
  EXAMPLES
  
  This example uploads PST files to the root of the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log
  
  This example uploads PST files to a subfolder named PSTFiles in the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log 
 • Jako dříve vysvětleno Office 365 Import služby zapne uchovávání podržte nastavení (neomezenou doba_trvání) po dokončení importu jde o soubory PST do schránky. To znamená, že vlastnost RetentionHoldEnabled je nastavený na True tak, že nebude zpracovány zásady uchovávání informací přiřazené k poštovní schránce. To vám čas vlastníka poštovní schránku pro správu nově importované zprávy a předcházení odstranění nebo zásad archivace mohli odstranit nebo archivovat starší zprávy. Tady je několik kroků, kterými můžete spravovat uchovávání toto:

  • Po určité době času můžete vypnout uchovávání spuštěním příkazu Set-Mailbox -RetentionHoldEnabled $false . Pokyny najdete v tématu poštovní schránky na uchovávání informací archiv.

  • Uchovávání můžete nakonfigurovat tak, aby je normálně vypnuté na některé datum v budoucnosti. Můžete to udělat pomocí příkazu Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold <date> . Například za předpokladu, že dnešní datum 1. července 2016 a chcete uchovávání vypnou a zůstanou vypnuté 30 dní, které by spusťte tento příkaz: Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold 8/1/2016. V tomto scénáři ponecháte vlastnost RetentionHoldEnabled nastavena na hodnotu True. Další informace najdete v tématu Nastavení poštovní schránky.

  • Můžete změnit nastavení zásad uchovávání informací, přiřazeného k poštovní schránce tak, aby starších položek, které byly importovány nebude okamžitě odstranili nebo přesunuli do poštovní schránky uživatele archivu. Můžete třeba prodloužíte stáří uchovávání informací pro odstranění nebo archiv zásady přiřazeného k poštovní schránce. V tomto scénáři by vypnete uchovávání pro poštovní schránku po změně nastavení zásad uchovávání informací. Další informace najdete v tématu nastavení zásad archivace a odstranění pro poštovní schránky ve vaší organizaci Office 365.

Návrat na začátek

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×