Použití sítě nahrát na import organizace PST souborů do Office 365

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Poznámka: Tento článek je určený pro správce. Pokoušíte import jde o soubory PST do svojí vlastní poštovní schránky? V tématu importovat e-maily, kontakty a kalendář z Outlookového souboru .pst

Tady jsou podrobné pokyny ke nutné používat sítě odeslání hromadného importu najednou několik souborů PST k poštovním schránkám Office 365.

Krok 1: Zkopírujte adresu URL přidružení zabezpečení a nainstalujte Azure AzCopy

Krok 2: Nahrajte svoje soubory PST do Office 365

(Volitelné) Krok 3: Zobrazení Seznam souborů PST nahrát do Office 365

Krok 4: Vytvoření mapování souboru importu souboru PST

Krok 5: Vytvoření úlohy importu souboru PST v Office 365

Krok 6: Filtrování dat a spuštění úlohy importu souboru PST

Všimněte si, že máte provést kroku 1 jenom jednou a import jde o soubory PST do poštovní schránky Office 365. Po provedení těchto kroků postupujte podle kroku 2 až 6 krok pokaždé, když chcete nahrát a importovat sadu PST souborů.

Najdete karty než začnete na další informace o požadavcích potřebná k importu jde o soubory PST nahrát metodou sítě.

Krok 1: Zkopírujte adresu URL přidružení zabezpečení a nainstalujte Azure AzCopy

Cílem prvního kroku je si stáhněte a nainstalujte nástroj AzCopy Azure, který je nástroj, který budete spustíte v kroku 2 jde o soubory PST nahrát do Office 365. Budete taky zkopírujte adresu URL přidružení zabezpečení pro vaši organizaci. Tato adresa URL je tvořen kombinací URL síťové umístění úložiště Azure v cloudu společnosti Microsoft pro vaši organizaci a klíč přidružení sdílené podpis aplikace Access (zabezpečení). Tento klíč obsahuje potřebná oprávnění k nahrání jde o soubory PST do vašeho umístění v úložišti Azure. Ujistěte se, že můžete chránit adresu URL přidružení zabezpečení způsoby. Jsou jedinečné pro vaši organizaci a bude použito v kroku 2.

Důležité: Doporučujeme použít Azure AzCopy verze způsob odeslání 7.1.0 Import souborů PST pomocí sítě. Stáhnout verzi 7.1.0 v kroku 6.b v následujícím způsobem.

 1. Přejděte na https://protection.office.com a přihlaste se pomocí přihlašovací údaje k účtu správce ve vaší organizaci Office 365.

 2. V levém podokně Centrum zabezpečení a dodržování předpisů, klikněte na Možnosti řízení dat > importovat.

  Poznámka: Máte potřebná oprávnění k přístupu na stránku importovat ve Centrum zabezpečení a dodržování předpisů přiřadit. Naleznete v části než začnete Další informace.

 3. Na stránce importovat klikněte na Ikona Přidat Nová úloha importu.

  Zobrazí se Průvodce importem projektu.

 4. Zadejte název projektu import souboru PST a klikněte na tlačítko Další. Použití malá písmena, číslice, pomlčky a podtržítka. Nelze použít písmena nebo mezerami v názvu.

 5. Na Chcete nahrát nebo dodat dat? stránky, klikněte na Odeslat data a klikněte na tlačítko Další.

  Klikněte na nahrát data různě nahrání sítě import projektu
 6. Na stránce Import dat proveďte následující dvě věci:

  Zkopírujte adresu URL přidružení zabezpečení a stáhněte si nástroj Azure AzCopy na stránce Importovat data
  1. V kroku 2 zaškrtněte políčko Zobrazit sítě nahrát URL přidružení zabezpečení. Po adresa URL se zobrazí, zkopírujte ho a uložte ho do souboru. Ujistěte se, zkopírujte úplnou adresu URL.

  2. V kroku 3 klikněte na Stáhnout AzCopy Azure si stáhněte a nainstalujte nástroj AzCopy Azure. Co dříve je uvedeno, bude stáhnout verzi 7.1.0.

   V automaticky otevírané okno klikněte na Spustit a nainstalujte AzCopy.

   Poznámka: Je potřeba nainstalovat nástroj AzCopy ve výchozím umístění (% ProgramFiles (x86) %\Microsoft SDKs\Azure) v počítači se systémem Windows 64bitová verze).

 7. Můžete nechat na stránce importovat data otevřené (případ, budete muset znovu zkopírujte adresu URL přidružení zabezpečení) nebo klikněte na Zrušit a zavřete ho.

Návrat na začátek

Krok 2: Nahrajte svoje soubory PST do Office 365

Nyní můžete použít nástroj AzCopy.exe nahrát soubory PST na Office 365. Tento nástroj uloží na server a uloží do umístění úložiště Azure v cloudu společnosti Microsoft. Jako dříve vysvětleno požadovaného umístění úložiště Azure nahrajte svoje soubory PST do nachází ve stejné regionálního datacentra Microsoft, které je umístěn organizaci Office 365. Dokončete tento krok soubory PST muset být umístěny ve sdílené složce nebo na souborovém serveru ve vaší organizaci. Jedná se o jako zdrojový adresář v následujícím způsobem. Pokaždé, když spustit nástroj AzCopy, můžete zadat jiný zdroj adresář.

 1. Otevřete okno příkazového řádku v místním počítači.

 2. Přejděte do adresáře, kde jste si nainstalovali nástroj AzCopy.exe v části Krok 1. Pokud jste si nainstalovali nástroj ve výchozím umístění, přejděte na % ProgramFiles(x86) %\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy.

 3. Spusťte tento příkaz nahrát soubory PST na Office 365.

  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location> /Y
  

  Následující tabulka popisuje parametry a jejich požadované hodnoty. Všimněte si, že informace, které jste získali v předchozím kroku slouží v hodnotách těchto parametrů.

  Parametr

  Popis

  Příklad

  /Source:

  Adresář zdroj ve vaší organizaci, která obsahuje soubory, které bude možné odeslat do Office 365.

  Nezapomeňte zadejte hodnotu tento parametr s uvozovek ("").

  /Source:"\\FILESERVER01\PSTs"

  /Dest:

  Určuje přidružení zabezpečení adresu URL, kterou jste získali v kroku 1.

  Nezapomeňte zadejte hodnotu tento parametr s uvozovek ("").

  Tip: (Volitelné) Určit podsložku v Azure úložiště souborů PST do. To uděláte přidáním podsložky umístění (po "ingestiondata") do pole Adresa URL přidružení zabezpečení. První příklad neuvádí podsložku; To znamená, že že PST bude možné odeslat do kořenové (pojmenovali ingestiondata) z Azure úložišť. Druhý příklad odesílání souborů PST do podsložky (pojmenovali PSTFiles) v kořenovém umístění Azure úložiště.

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  Nebo

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  /V:

  Výstupy podrobného stavu zprávy do souboru protokolu. Ve výchozím nastavení je uvedená podrobného souboru protokolu AzCopyVerbose.log v % LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy. Pokud zadáte existující umístění souboru pro tuto možnost, bude připojen úplné protokolování na tento soubor.

  Nezapomeňte zadejte hodnotu tento parametr s uvozovek ("").

  /V:"c:\Users\Admin\Desktop\Uploadlog.log"

  /S

  Volitelné přepínače určuje rekurzivní režim tak, aby nástroj AzCopy zkopírujete PST souborů balíčků umístěných v podsložky v adresáři zdroje, které nastavil parametr /Source: .

  Poznámka: Jestliže zahrnete tento přepínač, po odeslání, bude jde o soubory PST do podsložek v úložišti Azure cesta jiný soubor. Budete muset zadat přesné soubor cesta v souboru CSV, který jste vytvořili v kroku 4.

  /S

  /Y

  Tento požadované přepínač umožňuje použít pouze pro zápis tokenů přidružení zabezpečení při nahrávání souborů PST do úložiště Azure. Adresa URL přidružení zabezpečení získáte v kroku 1 (a určené parametrem /Dest: ) je jen pro zápis přidružení zabezpečení adresy URL, která je důvod, proč je nutné zadat Tento přepínač. Všimněte si, že jen pro zápis URL přidružení zabezpečení nebrání použití použít Azure Průzkumníka úložišť zobrazíte seznam souborů PST nahrát Azure úložiště.

  /Y

  Tady je příklad syntaxe pro nástroj AzCopy.exe pomocí skutečné hodnoty pro každý parametr:

  AzCopy.exe /Source:"\\FILESERVER1\PSTs" /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:"c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log" /Y
  

  Po spuštění příkazu zprávy o stavu se zobrazují, které ukazují průběhu nahrávání souborů PST. Konečný stavová zpráva zobrazuje celkový počet souborů, které byly úspěšně nahráli.

  Tip: Po úspěšném spuštění příkazu AzCopy.exe a ověřte správnost všechny parametry, uložit kopii syntaxe příkazového řádku ve stejném (zabezpečené) souboru, které jste zkopírovali informace můžete získat v kroku 1. Pak můžete zkopírovat a vložit tento příkaz na příkazovém řádku pokaždé, když chcete spustit nástroj AzCopy.exe nahrát soubory PST na Office 365. Jedinou hodnotu, kterou budete muset změnit jsou pole, která parametru /Source: . To záleží na zdrojový adresář, kde jsou umístěny PST souborů.

Návrat na začátek

(Volitelné) Krok 3: Zobrazení Seznam souborů PST nahrát do Office 365

Jako volitelný krok můžete nainstalovat a umožňuje zobrazit seznam souborů PST, které jste nahráli do Azure objektů blob Microsoft Azure Průzkumníka úložišť (což je bezplatná, otevřít zdroj nástroj). Existují dva dobré důvody, postupujte takto:

 • Ověřte, že jde o soubory PST ze sdílené složky nebo souboru serveru ve vaší organizaci byly úspěšně nahráli objektů blob Azure.

 • Zkontrolujte název souboru (a cesta podsložku, pokud nějakou doplníte) pro každý soubor PST nahrát objektů blob Azure. To je ale skutečně užitečné při vytváření souboru PST mapování soubor v dalším kroku, protože je nutné zadat složky cesty a názvu souboru pro každý soubor PST. Ověření tyto názvy snížit potenciální chyby v souboru PST mapování.

Microsoft Azure Explorer úložiště je ve verzi Preview.

Důležité: Pomocí Průzkumníka služby Azure Storage nemůžete odstranit soubory PST, které jste nahráli do úložiště objektů blob Azure. Pokud se pokusíte soubor PST odstranit, zobrazí se chybová zpráva, že nemáte požadovaná oprávnění. Pamatujte na to, že všechny soubory PST se z oblasti úložiště Azure odstraňují automaticky. Pokud neprobíhají úlohy importu, všechny soubory PST z kontejneru ingestiondata se odstraní 30 dnů po vytvoření nejnovější úlohy importu.

Nainstalovat Azure Průzkumníka úložišť a připojit k oblasti úložiště Azure:

 1. Stáhněte a nainstalujte Microsoft Azure úložiště Explorer nástroj.

 2. Spusťte Microsoft Azure Průzkumníka úložišť, v levém podokně klikněte pravým tlačítkem myši Úložiště účty a pak klikněte na připojit k základnímu úložišti Azure.

  Klikněte pravým tlačítkem myši úložiště účty a potom klikněte na připojit k základnímu úložišti Azure
 3. Klikněte na použít řetězec URI nebo připojení sdílený přístup k podpisu (přidružení zabezpečení) a klikněte na tlačítko Další.

 4. Klikněte na možnost použít URI přidružení zabezpečení , vložte adresu URL přidružení zabezpečení, který jste získali v kroku 1 poli ve skupinovém rámečku URI a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce přehledu připojení můžete zobrazit informace o připojení a pak klikněte na Připojit.

  Kontejner ingestiondata otevřít. obsahuje soubory, které jste nahráli v kroku 2. Kontejner ingestiondata se nachází ve skupinovém rámečku Úložiště účty > (SAS-Attached služby) > Blob Containers.

  Azure Průzkumníka úložišť se zobrazí seznam soubory, které jste nahráli
 6. Po dokončení pomocí Microsoft Azure Explorer úložiště, klikněte pravým tlačítkem ingestiondata a potom klikněte na Odpojit odpojit od úložiště vaší Azure. V opačném dostanete k chybě při příštím se pokusíte připojit.

  Požití pravým tlačítkem klikněte na odpojit odpojit od Azure úložiště

Návrat na začátek

Krok 4: Vytvoření mapování souboru importu souboru PST

Soubory jsou nahraná na úložiště Azure pro vaši organizaci Office 365, dalším krokem po vytvoření čárku oddělené souboru hodnot (CSV), která určuje, které poštovních schránek uživatelů soubory PST bude importován do aplikace. Tento soubor CSV v dalším kroku budete odeslat při vytváření souboru PST Import úlohy.

 1. Stažení kopie souboru importu souboru PST mapování.

 2. Otevření nebo uložení souboru .csv do místního počítače. Následující příklad ukazuje dokončený soubor importu souboru PST mapování (otevře v poznámkovém bloku). Je mnohem snadnější úpravy souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel.

  Workload,FilePath,Name,Mailbox,IsArchive,TargetRootFolder,ContentCodePage,SPFileContainer,SPManifestContainer,SPSiteUrl
  Exchange,,annb.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,annb_archive.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,,donh.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,donh_archive.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp_archive.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk_archive.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam_archive.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  

  První řádek nebo řádek záhlaví, soubor CSV obsahuje seznam parametrů, které se použije službou Import souboru PST naimportovat soubor PST do poštovních schránek uživatelů. Každý název parametru je oddělená čárkou. Každý řádek pod řádkem záhlaví představuje hodnoty parametrů pro import souboru PST do určité poštovní schránky. Budete potřebovat řádku pro každý soubor PST, který chcete importovat do poštovní schránky uživatele. Ujistěte se, že nahraďte zástupná data v souboru mapování skutečnými daty.

  Poznámka: V řádku záhlaví, včetně SharePoint parametrů; nic neměňte během importu souboru PST budou ignorována.

 3. Použijte informace v této tabulce k naplnění souboru CSV s požadované informace.

  Parametr

  Popis

  Příklad

  Workload

  Určuje Office 365 služba, která budou importovány data. Import jde o soubory PST do poštovní schránky uživatelů, použijte Exchange.

  Exchange

  FilePath

  Určuje umístění složky v úložišti Azure nahrané soubory PST v kroku 2.

  Pokud jste se vlastně název volitelné podsložky v adrese URL přidružení zabezpečení v parametru /Dest: v kroku 2, tento parametr necháte prázdné v souboru CSV. Pokud jste vložili názvu podsložky, zadejte v tomto parametru (viz druhý příklad). Tento parametr hodnotu malá a velká písmena.

  V obou případech zahrnutí "ingestiondata" hodnota parametru FilePath .

  Důležité: V případě názvu cesta k souboru musí být stejné jako případ, který jste použili-li zahrnuta volitelné podsložky název do pole Adresa URL přidružení zabezpečení v parametru /Dest: v kroku 2. Například pokud PSTFiles pro používá podsložky název v části Krok 2 a potom použijte pstfiles v parametru FilePath v souboru CSV, import souboru PST se nezdaří. Ujistěte se, v obou případech použít stejnou velikost písmen.

  (nechte prázdné)

  Nebo

  PSTFiles

  Name

  Určuje název souboru PST, který bude importován do poštovní schránky uživatele. Tento parametr hodnotu malá a velká písmena.

  Důležité: V případě názvu souboru PST v souboru CSV musí být stejný jako soubor PST, který byl odeslán do úložiště Azure v kroku 2. Například pokud používáte annb.pst v parametru Name v souboru CSV, ale je v poli Název aktuálního souboru PST AnnB.pst, import souboru PST se nezdaří. Ujistěte se, že název souboru PST v souboru CSV používá stejnou velikost písmen jako skutečné souboru PST.

  annb.pst

  Mailbox

  Určuje e-mailovou adresu poštovní schránky, které budou importovány souboru PST. Mějte na paměti, že nemůžete zadat veřejnou složku, protože služba pro import PST nepodporuje import souborů PST do veřejných složek.

  Import souboru PST do poštovní schránky na neaktivní, budete muset zadat poštovní schránky GUID pro tento parametr. Získat identifikátor GUID, spusťte tento příkaz Powershellu v Exchange Online: Get-Mailbox <identity of inactive mailbox> -InactiveMailboxOnly | FL Guid

  Poznámka: V některých případech může být větší počet poštovních schránek stejné e-mailovou adresou, kde jedna poštovní schránka je aktivní poštovní schránky a poštovní schránky je její stav odstranit měkké (nebo neaktivní). V těchto situacích budete muset zadat GUID identifikují poštovní schránky k importu souboru PST do poštovní schránky. Získat identifikátor GUID pro aktivní poštovní schránky, spusťte tento příkaz Powershellu: Get-Mailbox <identity of active mailbox> | FL Guid. Získání GUID pro poštovní schránky odstranit měkké (nebo neaktivní), spusťte tento příkaz Get-Mailbox <identity of soft-deleted or inactive mailbox> -SoftDeletedMailbox | FL Guid.

  annb@contoso.onmicrosoft.com

  Nebo

  2d7a87fe-d6a2-40cc-8aff-1ebea80d4ae7

  IsArchive

  Určuje, jestli se má soubor PST importovat do archivační poštovní schránky uživatele. Jsou dvě možnosti:

  • NEPRAVDA naimportuje soubor PST do primární poštovní schránky uživatele.

  • PRAVDA naimportuje soubor PST do archivační poštovní schránky uživatele. Předpokládá se, že archivační poštovní schránka uživatele je povolená. Pokud jste nastavili tento parametr na TRUE a archivační poštovní schránka uživatele není povolená, import pro tohoto uživatele se nezdaří. Připomínáme, že pokud se import pro jednoho uživatele nezdaří (protože jeho archiv není povolený a tato vlastnost je nastavená na TRUE), nebude to mít vliv na ostatní uživatele v úloze importu.

  Pokud tento parametr necháte prázdný, naimportuje se soubor PST do primární poštovní schránky uživatele.

  Poznámka: K importu souboru PST do archivační poštovní schránky v cloudu pro uživatele, který má místní primární poštovní schránku, stačí pro tento parametr zadat TRUE a jako parametr Mailbox zadat e-mailovou adresu místní poštovní schránky uživatele.

  FALSE

  Nebo

  TRUE

  TargetRootFolder

  Určuje souboru PST importované do složky poštovní schránky.

  • Pokud tento parametr necháte prázdné, dojde k importu souboru PST do nové složky pojmenované importovaných umístěný na kořenové úrovni poštovní schránky (stejný úroveň i jiné výchozí poštovní schránku složky Doručená pošta).

  • Pokud zadáte /, budou importovány položek v souboru PST přímo v do složky Doručená pošta uživatele.

  • Pokud zadáte /<foldername>, budou importovány položek v souboru PST do složky nazvané < Název_složky >. Například pokud používáte /ImportedPst, položky importován do složky s názvem ImportedPst. Tato složka bude nacházet v poštovní schránku uživatele na stejné úrovni jako je složka Doručená pošta.

  Tip: Zvažte spuštění několik listů test experiment s Tento parametr, aby mohl určit nejlepší umístění složky souborů PST, které chcete importovat.

  (nechte prázdné)

  Nebo

  /

  Nebo

  /ImportedPst

  ContentCodePage

  Tento volitelný parametr určuje číselné hodnoty pro stránku kódu pro účely importu souboru PST souborů ve formátu ANSI. Tento parametr používá pro import jde o soubory PST z čínština, japonština a korejština (CJK) organizací, protože tyto jazyky obvykle určenou dvoubajtové znakové sady (DBCS) kódování znaků. Pokud tento parametr není slouží k importu souboru PST souborů pro jazyky, které používají DBCS pro názvy složek poštovní schránky, názvy složek se často zkomolit po importu.

  Seznam podporovaných hodnot a ty pak použijte tento parametr najdete Identifikátory stránky kód.

  Poznámka: Co dříve uvedeno, toto je volitelný parametr a nemusíte zahrnout do souboru CSV. Nebo můžete zahrnout a nechejte prázdné pro jeden nebo více řádků hodnotu.

  (nechte prázdné)

  Nebo

  932 (což je kód stránky identifikátor japonské ANSI/OEM)

  SPFileContainer

  K importu souboru PST, tento parametr necháte prázdné.

  SPManifestContainer

  K importu souboru PST, tento parametr necháte prázdné.

  SPSiteUrl

  K importu souboru PST, tento parametr necháte prázdné.

Návrat na začátek

Krok 5: Vytvoření úlohy importu souboru PST v Office 365

Dalším krokem je vytvoření úlohy importu souboru PST ve službě importu v Office 365. Jako dříve vysvětleno odešle soubor mapování Import souboru PST, který jste vytvořili v kroku 4. Po vytvoření nového projektu Office 365 data soubory PST analyzuje a nabídne vám možnost filtrovat data, která skutečně získá importovat do poštovní schránky zadané v souboru PST import mapování (viz krok 6).

 1. Přejděte na https://protection.office.com a přihlaste se pomocí přihlašovací údaje k účtu správce ve vaší organizaci Office 365.

 2. V levém podokně Centrum zabezpečení a dodržování předpisů klikněte Zásady správného řízení dat a potom klikněte na importovat.

 3. Na stránce importovat klikněte na Ikona Přidat Nová úloha importu.

  Poznámka: Máte potřebná oprávnění k přístupu na stránku importovat ve Centrum zabezpečení a dodržování předpisů k vytvoření nového projektu import přiřazení. Naleznete v části než začnete Další informace.

 4. Zadejte název projektu import souboru PST a klikněte na tlačítko Další. Použití malá písmena, číslice, pomlčky a podtržítka. Nelze použít písmena nebo mezerami v názvu.

 5. Na Chcete nahrát nebo dodat dat? stránky, klikněte na Odeslat data a klikněte na tlačítko Další.

  Klikněte na nahrát data různě nahrání sítě import projektu
 6. V kroku 4 na stránce importovat data, klikněte Mám Hotovo nahrávání souborů a budete mít přístup k souboru mapování zaškrtávacích políček a potom klikněte na Další.

  Klikněte na dvě zaškrtávací políčka v kroku 4
 7. Na stránce vyberte v souboru klikněte na Vybrat soubor mapování můžou odeslat soubor mapování Import souboru PST, který jste vytvořili v kroku 4.

  Klikněte na mapování vyberte soubor, který chcete odeslat soubor CSV, který jste vytvořili pro úlohu importu
 8. Za názvem CSV soubor se zobrazí v části mapování název souboru, klikněte na Ověřit Zkontrolujte tento soubor CSV chyby.

  Klikněte na ověřit zkontrolovat chyby v souboru CSV

  Soubor CSV obsahuje úspěšně ověřit k vytvoření Import souboru PST úlohy. Poznámka: název souboru se změní na zelenou po úspěšném ověření. Pokud ověření se nezdaří, klikněte na odkaz Zobrazit protokol. Zprávu o chybách ověření upraveného s chybovou zprávou pro každý řádek v souboru, který se nezdařila.

 9. Po úspěšném ověření souboru PST mapování čtení dokumentu podmínky a ujednání a potom klepnutím na zaškrtávací políčko.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit na odeslání úlohy a klikněte na tlačítko Zavřít úspěšně vytvořený projektu.

  Se zobrazí stránka stav rozevírací, a bude mít stav analýzy Probíhá a nová úloha importu se zobrazí v seznamu na stránce Import.

 11. Klikněte na Aktualizovat Ikona Aktualizovat aktualizovat informace o stavu, která se zobrazí ve sloupci Stav. Po dokončení analýzy a je připraven k importu dat, stav změní na Analýza dokončena.

  Klikněte na import úlohy otevřete stránku rozevírací stav, který obsahuje podrobné informace o úlohy importu například stav jednotlivých souborů PST jsou v něm mapování.

Návrat na začátek

Krok 6: Filtrování dat a spuštění úlohy importu souboru PST

Po vytvoření úlohy importu v kroku 5 Office 365 analýzy dat v seznamu soubory PST (způsobem bezpečných a zabezpečené) tak, že identifikují stáří položek a různé typy zpráv součástí PST souborů. Po dokončení analýzu a je připraven k importu dat, máte možnost importovat všechna data obsažená v seznamu soubory PST nebo můžete oříznout importovaného nastavením filtry, které určují, jaká data se importovaná data.

 1. Na stránce ImportCentrum zabezpečení a dodržování předpisů klikněte na importovat do Office 365 import projektu, který jste vytvořili v kroku 5.

  Klikněte na importovat do Office 365 vedle import úlohu, kterou jste vytvořili jste připravení

  Rychlé úpravy stránku se zobrazí se informace o soubory PST a další informace o úlohy importu.

 2. Na stránce rozevírací klikněte na importovat do Office 365.

  Zobrazí se stránka filtrujte data. Obsahuje interpretaci dat výsledkem analýzy vykonaly na daných soubory PST Office 365, včetně informací o stáří data. Nyní máte možnost filtrovat data, která bude importován nebo import všech dat, jako je.

  Střih dat v seznamu soubory PST nebo importovat všechno
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Střih data, která můžete importovat, klikněte na Ano, budu chtít filtrovat před importem.

   Podrobné pokyny o filtrování dat v seznamu soubory PST a od úlohy importu najdete v článku filtrování dat při importu souboru PST souborů do Office 365.

   Nebo

  2. Import všech dat v seznamu soubory PST, Ne, budu chtít importovat všechny položky a na tlačítko Další.

 4. Pokud se rozhodnete importovat všechna data, klikněte na Import dat do spuštění úlohy importu.

  Stav úlohy importu je zobrazení na stránce Import. Klikněte na tlačítko Ikona Aktualizovat Aktualizovat informace o stavu, která se zobrazí ve sloupci Stav. Klikněte na import úlohu otevřete stránku plovoucí panel stavu, které zobrazuje informace o jednotlivých importovaného souboru PST stavu.

Návrat na začátek

 • Abyste mohli importovat soubory PST do poštovních schránek Office 365, musíte mít přiřazenou roli importu nebo exportu poštovní schránky v Exchangi Online. Ve výchozím nastavení není tato role přiřazena k žádné skupině rolí v Exchange Online. Roli importu nebo exportu poštovní schránky můžete přidat do skupiny rolí pro správu organizace. Nebo můžete vytvořit novou skupinu rolí, přiřadit k ní roli importu nebo exportu poštovní schránky a pak přidat sami sebe jako člena. Další informace najdete v částech věnovaných přidání role do skupiny rolí nebo vytvoření skupiny rolí v tématu s informacemi o správě skupin rolí.

  Kromě toho musí být při vytváření úloh importu v Centru zabezpečení a dodržování předpisů Office 365 splněna jedna z těchto podmínek:

  • Musíte vám být přiřazena role příjemců pošty v Exchangi Online. Ve výchozím nastavení se tato role přiřadí skupinám rolí Správa organizace a Správa příjemců.

   Nebo

  • Musíte být globálním správcem ve vaší organizaci Office 365.

  Tip: Zvažte vytvoření nové skupiny rolí v Exchangi Online, která bude speciálně určená pro import souborů PST do Office 365. Abyste dosáhli minimální úrovně oprávnění potřebné k importu souborů PST, přiřaďte roli importu nebo exportu poštovní schránky a roli příjemců pošty do nové skupiny rolí a pak přidejte členy.

 • Potřebujete ukládat soubory, které chcete importovat do Office 365 na souborový server nebo sdílené složky ve vaší organizaci. V části Krok 2 spustíte nástroj AzCopy Azure, který budou nahrávat soubory, které jsou uložené na souborový server nebo do sdílené složky na Office 365.

 • Tento postup představuje kopírování a uložit si kopii adresu URL, která obsahuje přístupové klávesy. Tyto informace se použije v kroku 2 a nahrajte svoje soubory PST a v kroku 3, pokud chcete zobrazit seznam souborů PST nahrát Office 365. Ujistěte se, že můžete chránit tuto adresu URL, jako by Ochrana hesla nebo jiné informace související se zabezpečením způsoby. Například je můžou uložit dokument aplikace Microsoft Word chráněné heslem nebo šifrované jednotce USB. Najdete v tématu že karta Další informace v tomto tématu příklad kombinované adresy URL a klíče.

 • Import jde o soubory PST do neaktivní poštovní schránky v Office 365. To uděláte tak, že zadá GUID neaktivní poštovní schránky v parametru Mailbox PST importovaného souboru mapování. Na kartě pokyny v tomto tématu informace najdete v článku krok 4.

 • V hybridním nasazení Exchange můžete importovat jde o soubory PST k poštovní schránce cloudové archivu pro uživatele, jehož primární poštovní schránkou místní. Pomocí následujících kroků importovaného souboru PST mapování souboru udělejte toto:

  • Zadejte e-mailovou adresu pro místní poštovní schránku uživatele v parametru Mailbox .

  • Zadání TRUE hodnoty v parametru IsArchive .

  Na kartě pokyny v tomto tématu Další informace najdete v článku krok 4.

 • Po dokončení importu jde o soubory PST k poštovní schránce Office 365, uchovávání nastavení poštovní schránky zapnuté neomezenou dobu. To znamená, že nebude zpracovány zásady uchovávání informací přiřazené k poštovní schránce, dokud vypnutí blokování uchovávání informací nebo nastavit jiné datum vypnout blokování. Proč to jsme dělat? Pokud jsou původní zprávy importovat do poštovní schránky, se může trvale odstraněna (odstraněné) vzhledem k tomu, že skončila jeho doba uchovávání informací založené na uchovávání informací nastavením poštovní schránky. Uvedení poštovní schránky na uchovávání vám umožní čas vlastník poštovní schránky můžete spravovat tyto nově importované zprávy nebo přidělit čas a změnit nastavení uchovávání informací pro poštovní schránky. Karta Další informace v tomto tématu návrhy o správě blokování uchovávání informací.

 • Ve výchozím nastavení je maximální velikost zprávy, které můžete obdržet poštovní schránku Office 365 35 MB. Je to proto, že je výchozí hodnotu pro vlastnost MaxReceiveSize pro poštovní schránku nastavenou 35 MB. Limit maximální zprávy přijímání velikost v Office 365 je však 150 MB. Ano, pokud importujete soubor PST, který obsahuje víc než 35 MB, Office 365 služby Import jsme se automaticky změní hodnotu vlastnost MaxReceiveSize pro poštovní schránku cílové 150 MB položky. Díky zprávy maximálně 150 MB k importu do poštovní schránky uživatelů.

  Tip: K identifikaci přijímat zprávy velikost poštovní schránky, můžete v Exchange Online prostředí PowerShell spustit tento příkaz: Get-Mailbox <user mailbox> | FL MaxReceiveSize.

Návrat na začátek

Můžete nahrát možnost sítě a Office 365 služby Import hromadného importu jde o soubory PST do poštovní schránky uživatelů. Nahrání sítě znamená, že nahrát soubory PST dočasné úložiště v cloudu společnosti Microsoft. Potom Office 365 služby Import slouží ke kopírování souborů PST z oblasti úložiště k poštovním schránkám uživatelů cílové.

Tady je obrázek a popis procesu sítě nahrát import jde o soubory PST do poštovní schránky v Office 365.

Pracovní postup sítě nahrát proces importu jde o soubory PST do Office 365
 1. Stáhněte nástroj pro import souboru PST a klávesy soukromé Azure úložiště    Cílem prvního kroku je stáhněte nástroj Azure AzCopy příkazového řádku a přístupové klávesy slouží k nahrání souborů PST do polohy úložiště Azure v cloudu společnosti Microsoft. Získat tyto na stránce Import na Centrum zabezpečení a dodržování předpisů Office 365. Klíč (s názvem klíč zabezpečený přístup podpisu (přidružení zabezpečení), vám poskytne potřebná oprávnění k nahrání jde o soubory PST do soukromé a zabezpečené Azure úložiště. Přístupová klávesa je jedinečné pro vaši organizaci a pomůže zabránili neoprávněnému přístupu k vašemu souboru PST, když jste nahráli do cloudu společnosti Microsoft. Všimněte si, že importu jde o soubory PST do Office 365 nevyžaduje organizaci samostatné Azure předplatné.

 2. Nahrajte soubory do Azure úložiště    Dalším krokem je můžete nahrávání a ukládání souborů PST v Azure úložiště umístění, která jsou uložená ve stejném regionálního datacentra Microsoft kde je uložena organizaci Office 365 pomocí nástroje AzCopy.exe (stažení v kroku 1). Účelem jejich nahrání soubory, které chcete importovat do Office 365 muset být umístěny ve sdílené složce nebo na souborovém serveru ve vaší organizaci.

  Všimněte si, že je volitelný krok provádějící zobrazíte seznam souborů PST po odeslání do Azure úložiště.

 3. Vytvořit souboru PST importovat soubor mapování    Po soubory jsou nahraná na úložiště Azure, dalším krokem je potřeba vytvořit soubor hodnot oddělených (CSV) čárkou, který určí, které uživatelských poštovních schránek souboru PST souborů bude importován do Všimněte si, že soubor PST můžete importovat do uživatele primární poštovní schránky nebo jejich poštovním schránkám v archivu. Office 365 služby Import použije informace v souboru CSV pro import souboru PST souborů.

 4. Vytvořit souboru PST import projektu    Dalším krokem je vytvoření úlohy importu souboru PST na stránce importovat v Centrum zabezpečení a dodržování předpisů a odeslání souboru PST import mapování vytvořili v předchozím kroku. Po vytvoření úlohy importu Office 365 data soubory PST analyzuje a nabídne vám příležitost nastavte filtry, kterými se řídí, jaká data skutečně získá importovaných k poštovním schránkám zadané v souboru PST import mapování.

 5. Filtrování dat PST, který bude importován k poštovním schránkám    Po vytvoření a spuštění úlohy importu Office 365 data analyzuje soubory (a) tak, že identifikují stáří položek a různé typy zpráv součástí PST souborů. Po dokončení analýzu a je připraven k importu dat, máte možnost importovat všechna data obsažená v seznamu soubory PST nebo můžete oříznout importovaného nastavením filtry, které určují, jaká data se importovaná data.

 6. Spuštění úlohy importu souboru PST    Po spuštění úlohy importu Office 365 tyto informace používá mapování importovaného souboru PST k importu souboru PST z úložiště he Azure poštovních schránek uživatelů. Informace o importu projektu (včetně informací o každé importovaného souboru PST) stavu se zobrazí na stránce importovat v Centrum zabezpečení a dodržování předpisů. Po dokončení importu úlohy, Dokončeno nastavení stavu projektu.

Návrat na začátek

 • Tady je příklad adresy URL přidružení sdílené podpis aplikace Access (zabezpečení) získáte v části Krok 1. V tomto příkladu obsahuje také syntaxe příkazu spustíte v nástroji AzCopy.exe jde o soubory PST nahrát do Office 365. Ujistěte se, že můžete chránit adresu URL přidružení zabezpečení úplně stejně, jako by Ochrana hesla nebo jiné informace související se zabezpečením způsoby.

  SAS URL: https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D
  
  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location> /Y
  
  EXAMPLES
  
  This example uploads PST files to the root of the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:"\\FILESERVER1\PSTs" /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:"c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log" /Y
  
  This example uploads PST files to a subfolder named PSTFiles in the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:"\\FILESERVER1\PSTs" /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:"c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log" /Y
  
 • Jako dříve vysvětleno Office 365 Import služby zapne uchovávání podržte nastavení (neomezenou doba_trvání) po dokončení importu jde o soubory PST do schránky. To znamená, že vlastnost RetentionHoldEnabled je nastavený na True tak, že nebude zpracovány zásady uchovávání informací přiřazené k poštovní schránce. To vám čas vlastník poštovní schránku pro správu nově importované zpráv a předcházení odstranění nebo zásad archivace mohli odstranit nebo archivovat starší zprávy. Tady je několik kroků, kterými můžete spravovat tento uchovávání:

  • Po určité době času můžete vypnout uchovávání spuštěním příkazu Set-Mailbox -RetentionHoldEnabled $false . Pokyny najdete v tématu poštovní schránky na uchovávání informací archiv.

  • Blokování uchovávání informací můžete nakonfigurovat tak, aby je normálně vypnuté na některé datum v budoucnosti. Můžete to udělat pomocí příkazu Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold <date> . Například za předpokladu, že dnešní datum 1. července 2016 a chcete uchovávání vypnou a zůstanou vypnuté 30 dní, které by spusťte tento příkaz: Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold 8/1/2016. V tomto scénáři ponecháte vlastnost RetentionHoldEnabled nastavena na hodnotu True. Další informace najdete v tématu Nastavení poštovní schránky.

  • Můžete změnit nastavení zásad uchovávání informací, přiřazeného k poštovní schránce tak, aby starších položek, které byly importovány nebude okamžitě odstranili nebo přesunuli do poštovní schránky uživatele archivu. Můžete třeba prodloužíte stáří uchovávání informací pro odstranění nebo archiv zásady přiřazeného k poštovní schránce. V tomto scénáři by vypnete uchovávání pro poštovní schránku po změně nastavení zásad uchovávání informací. Další informace najdete v tématu nastavení zásad archivace a odstranění pro poštovní schránky ve vaší organizaci Office 365.

 • Proč import jde o soubory PST do Office 365 ?

Návrat na začátek

Tady jsou některé často kladené otázky o pomocí sítě odeslání hromadného importu jde o soubory PST do Office 365 poštovních schránek.

Jaká oprávnění jsou potřeba k vytvoření úloh importu ve Službě importu Office 365?

Abyste mohli importovat soubory PST do poštovních schránek Office 365, musíte mít přiřazenou roli importu nebo exportu poštovní schránky v Exchange Online. Ve výchozím nastavení není tato role přiřazena k žádné skupině rolí v Exchange Online. Roli importu nebo exportu poštovní schránky můžete přidat do skupiny rolí pro správu organizace. Nebo můžete vytvořit novou skupinu rolí, přiřadit k ní roli importu nebo exportu poštovní schránky a pak přidat sami sebe nebo jiné uživatele jako členy. Další informace najdete v částech věnovaných přidání role do skupiny rolí nebo vytvoření skupiny rolí v tématu s informacemi o správě skupin rolí v Exchangi Online.

Kromě toho musí být při vytváření úloh importu v Centru zabezpečení a dodržování předpisů Office 365 splněna jedna z těchto podmínek:

 • Musíte vám být přiřazena role příjemců pošty v Exchangi Online. Ve výchozím nastavení se tato role přiřadí skupinám rolí Správa organizace a Správa příjemců.

  Nebo

 • Musíte být globálním správcem ve vaší organizaci Office 365.

Tip: Zvažte vytvoření nové skupiny rolí v Exchangi Online, která bude speciálně určená pro import souborů PST do Office 365. Abyste dosáhli minimální úrovně oprávnění potřebné k importu souborů PST, přiřaďte roli importu nebo exportu poštovní schránky a roli příjemců pošty do nové skupiny rolí a pak přidejte členy.

Kde je dostupné nahrávání přes síť?

Nahrávání přes síť je aktuálně dostupné v USA, Kanadě, Brazílii, Velké Británii, Evropě, Indii, jižní Asii, jihovýchodní Asii, Japonsku, Korejské republice a Austrálii. Nahrávání přes síť bude brzy dostupné ve více oblastech.

Jaká je cena za import souborů PST pomocí nahrávání přes síť?

Nahrávání souborů PST přes síť je zdarma.

To také znamená, že se soubory PST po odstranění z úložiště Azure už nezobrazují v seznamu souborů dokončené úlohy importu v centru pro správu Office 365. I když může být úloha importu pořád uvedená na stránce Importovat data do Office 365, když zobrazíte podrobnosti starších úloh importu, seznam souborů PST může být prázdný.

Jaká verze formátu souboru PST je podporovaná pro import do Office 365?

Existují dvě verze formátu souboru PST: ANSI a Unicode. Doporučujeme importovat soubory, které používají formát souboru PST v kódu Unicode. Do Office 365 můžete ale importovat i soubory, které používají formát souboru PST standardu ANSI, například pro jazyky používající dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS). Další informace o importu souborů PST standardu ANSI najdete v kroku 4 tématu věnovaném importu souborů PST do Office 365 pomocí nahrávání přes síť .

Do Office 365 se navíc dají importovat i soubory PST z Outlooku 2007 a novějších verzí.

Až nahraju soubory PST do úložiště Azure, jak dlouho se budou v Azure uchovávat, než se odstraní?

Pokud soubory PST importujete metodou nahrávání přes síť, nahrajete je do kontejneru objektů blob Azure s názvem ingestiondata. Pokud neprobíhají úlohy importu na stránce Import na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů, všechny soubory PST z kontejneru ingestiondata v Azure se odstraní 30 dnů po vytvoření nejnovější úlohy importu na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů. To také znamená, že do 30 dnů od nahrání souborů PST do Azure musíte na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů vytvořit novou úlohu importu (podle postupu uvedeného v Kroku 5 v pokynech pro nahrání přes síť).

To také znamená, že se soubory PST po odstranění z úložiště Azure už nezobrazují v seznamu souborů dokončené úlohy importu na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů. I když může být úloha importu pořád uvedená na stránce Import na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů, když zobrazíte podrobnosti starších úloh importu, seznam souborů PST může být prázdný.

Jak dlouho trvá naimportovat soubor PST do poštovní schránky?

To závisí na kapacitě sítě, ale obvykle to trvá několik hodin, než se každý terabajt (TB) dat nahraje do úložiště Azure vaší organizace. Po zkopírování souborů PST do úložiště Azure se soubor PST importuje do poštovní schránky Office 365 rychlostí minimálně 1 GB za hodinu. Pokud vám tato rychlost nevyhovuje, můžete zvážit jiné způsoby migrace e-mailových dat do Office 365. Další informace najdete v článku Způsoby, jak do Office 365 migrovat víc e-mailových účtů.

Pokud se importují různé soubory PST do různých cílových poštovních schránek, probíhá proces importu paralelně – jinými slovy, jednotlivé dvojice soubor PST/poštovní schránka se importují současně. Když se importuje více souborů PST do stejné poštovní schránky, budou se také importovat současně.

Existuje limit pro velikost zprávy při importu souborů PST?

Ano. Pokud je v souboru PST nějaká položka poštovní schránky, která je větší než 150 MB, při importu se přeskočí.

Zachovají se po importu souborů PST do poštovní schránky Office 365 vlastnosti zpráv, jako jsou čas odeslání nebo přijetí zprávy, seznam příjemců a jiné vlastnosti?

Ano. Při procesu importu se nezmění žádná metadata původních zpráv.

Je počet úrovní v hierarchii složek souboru PST, který chci naimportovat do poštovní schránky, nějak omezen?

Ano. Nemůžete naimportovat soubor PST, který obsahuje 300 nebo více úrovní vnořených složek.

Můžu použít nahrávání přes síť pro import souborů PST do neaktivní poštovní schránky v Office 365?

Ano, tato funkce je nyní k dispozici.

Můžu použít nahrávání přes síť pro import souborů PST do online archivační poštovní schránky v hybridním nasazení Exchange?

Ano, tato funkce je nyní k dispozici.

Můžu použít nahrávání přes síť pro import souborů PST do veřejných složek ve službě Exchange Online?

Ne, soubory PST do veřejných složek importovat nemůžete.

Návrat na začátek

Použití služby Import v Office 365 je výkonné a efektivní způsob, jak hromadně importovat jde o soubory PST do většího počtu poštovních schránek uživatelů. Ale nám vědět, že máte používat nástroj příkazového řádku, je soubor CSV složité a časově náročnější. Pracujeme na Modernější setkat i v případě, který usnadňuje tento proces. Do té doby jsme ať že podrobné pokyny v tomto tématu vám pomůže úspěšně import vaší organizaci o soubory PST do Office 365. Budeme moc rádi přehrajte své nápady na jak jsme může být PST importovat proces Modernější. Nejlepší způsob, jak to udělat je sdělit svůj názor přímo na stránce importovat v Centrum zabezpečení a dodržování předpisů. Hledejte nástroj zpětné vazby v pravém dolním rohu stránky.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×