Použití pracovního postupu Správa překladu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pracovní postup Správa překladu vytváří kopie zdrojového dokumentu v knihovně správy překladu a směruje je určeným překladatelům k překladu. Tento pracovní postup je k dispozici pouze pro knihovny správy překladu.

V tomto článku

Fungování pracovního postupu Správa překladu

Přidání pracovního postupu Správa překladu do knihovny správy překladů

Přizpůsobení překladatelé: seznamu pro použití s pracovního postupu Správa překladu

Spuštění pracovního postupu Správa překladu

Provedení úkolu pracovního postupu Správa překladu

Jak pracovní postup Správa překladu funguje?

Pracovního postupu Správa překladu slouží organizacím ruční převod dokumentů ovládat Správa a sledování přiřazení úkolů překladu. Tento pracovní postup je dostupný jenom u knihovny správy překladů. Další informace o knihovny správy překladů najdete v tématu Vytvoření knihovny správy překladů.

Pracovní postup Správa překladů využívá seznam překladatelů, což je seznam osob zodpovědných za překládání dokumentů do určitého jazyka. Pracovní postup je možné nakonfigurovat tak, že se pro zdrojový dokument spouští ručně nebo automaticky.

Po spuštění pracovního postupu Správa překladu pro zdrojový dokument je vytvořena kopie zdrojového překladu pro všechny překladatele uvedené v seznamu překladatelů pro jazyk zdrojového dokumentu. Pracovní postup také nastaví odpovídající vlastnost jazyka pro všechny zástupné dokumenty a vytvoří vztah mezi zástupným a zdrojovým dokumentem. Pracovní postup potom přiřadí překladový úkol jednotlivým překladatelům. Účastníkům pracovního postupu je odesláno upozornění e-mailem na úkoly pracovního postupu.

Až překladatel dokončí překladový úkol, označí jej jako dokončený. Po dokončení všech překladových úkolů je pracovní postup označen jako dokončený.

Pracovní postup je možné nakonfigurovat tak, že je ukončen automaticky a zruší všechny nedokončené překladové úkoly v případě, že se zdrojový dokument v průběhu spuštění pracovního postupu změní.

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu Správa překladu do knihovny správy překladu

Pracovní postup Správa překladu je možné přidat do knihovny správy překladu při vytvoření knihovny. Pracovní postup Správa překladu můžete také kdykoli přidat do již existující knihovny správy překladu.

Vytvoření nové knihovny správy překladu s pracovním postupem Správa překladu

Můžete současně vytvořit knihovnu správy překladů a přidat k této knihovně pracovní postup správy překladu. Chcete-li vytvořit knihovnu správy překladů pro web, musíte mít oprávnění Spravovat seznamy.

Vytvoření knihovny správy překladů

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na možnost Vytvořit.

 2. V části Knihovny klepněte na položku Knihovna správy překladů.

  1. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

   Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

  1. Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je nepovinný.

   Popis se zobrazí v horní části stránky knihovny pod názvem knihovny. Pokud chcete umožnit příjem obsahu do knihovny e-mailem, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu knihovny, aby ji uživatelé mohli snadno najít.

 3. Chcete-li přidat odkaz na tuto knihovnu na panel Snadné spuštění, ověřte, zda je v části Navigace vybrána možnost Ano.

 4. Chcete-li vytvořit verzi vždy, když je soubor vrácen se změnami zpět do knihovny, klepněte v rámci možnosti Historie verze dokumentu na Ano.

  Později můžete zvolit, zda chcete uchovat hlavní i dílčí verze a kolik jednotlivých verzí chcete sledovat.

 5. V části Šablona dokumentu klepněte v seznamu na typ výchozího souboru, který chcete použít jako šablonu pro soubory, které jsou vytvořeny v knihovně.

 6. Chcete-li přidat pracovní postup správy překladu do knihovny, klepněte na Ano v části Pracovní postup správy překladu.

 7. Pro konfiguraci pracovního postupu správy překladu klepněte na tlačítko Další.

Konfigurace pracovního postupu správy překladu

 1. Na stránce Přidat pracovní postup zadejte do části Název jedinečný název tohoto pracovního postupu, pokud ho chcete změnit z výchozí hodnoty Správa překladu.

 2. V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem.

  • Můžete použít výchozí seznam úkolů nebo vytvořit nový. Pokud použijete výchozí seznam úkolů, budou moci účastníci pracovního postupu snadno najít a zobrazit svoje úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu Úkoly.

  • Pokud budou úkoly pro tento pracovní postup zahrnovat nebo prozrazovat citlivé nebo tajné údaje, které nechcete uvádět v obecném seznamu úkolů, vytvořte nový seznam Úkoly.

  • Nový seznam Úkoly vytvořte v případě, že bude mít vaše organizace více pracovních postupů nebo v případě, že pracovní postupy budou zahrnovat více úkolů. V tomto případě můžete chtít vytvořit seznam Úkoly pro každý pracovní postup.

 3. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový. Pokud bude mít vaše organizace více pracovních postupů, můžete chtít vytvořit samostatný seznam Historie pro každý pracovní postup.

 4. V části Možnosti spuštění zadejte jak, kdy nebo kdo má pracovní postup spustit.

  • Některé možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány šablonou pracovního postupu, kterou jste vybrali.

  • Možnost Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze položky je k dispozici pouze tehdy, pokud byla aktivována podpora pro hlavní a dílčí verze pro knihovnu a pokud lze šablonu pracovního postupu, kterou jste vybrali, použít k schválení obsahu.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. V části Seznam jazyků a překladatelů postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li zadat, že má pracovní postup použít pro přidělení překladových úkolů existující seznam překladatelů, klepněte na položku Použít existující seznam jazyků a překladatelů z tohoto webu a vyberte seznam, který chcete použít.

   Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud již seznam překladatelů pro váš web existuje.

  • Chcete-li vytvořit nový seznam jazyků a překladatelů pro použití v instancích pracovního postupu, klepněte na možnost Vytvořit nový seznam jazyků a překladatelů pro tento pracovní postup, do pole Název seznamu zadejte jedinečný název a zaškrtněte políčko Otevřít nový seznam překladatelů ve zvláštním okně v případě, že chcete začít přidávat jména do nového seznamu překladatelů po dokončení úprav pracovního postupu.

 7. V části Termín splnění zadejte rozsah dní, kdy by měly být dokončeny úkoly pro pracovní postupy, které se spouštějí automaticky.

  Možnost nastavení termínu splnění je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali automatické spuštění pracovního postupu při vytvoření dokumentů nebo jejich změně v knihovně.

 8. Pokud chcete dokončit pracovní postup vždy, když jsou dokončeny všechny úkoly nebo když někdo změní zdrojový dokument pro překlad, zaškrtněte v části Dokončit pracovní postup políčko při změně zdrojového dokumentu

  Pokud toto políčko nezaškrtnete, bude pracovní postup dokončen v okamžiku, kdy jsou dokončeny všechny úkoly.

 9. Klikněte na OK.

 10. Pokud jste vybrali možnost vytvoření nového seznamu překladatelů, který bude použit s tímto pracovním postupem, a možnost ponechání tohoto seznamu otevřeného v novém okně, zobrazí se nové okno a vy můžete začít do seznamu přidávat jména.

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu Správa překladu do již existující knihovny správy překladu

Pracovní postup Správa překladu můžete přidat do již existující knihovny správy překladu kdykoli. Do jedné knihovny je možné přidat více pracovních postupů Správy překladu, pokud chcete používat samostatné seznamy překladatelů pro různé zdrojové dokumenty v jedné knihovně nebo odlišná pravidla pro překlad pro různé zdrojové dokumenty.

 1. Otevřete knihovnu správy překladu, do které chcete přidat nový pracovní postup Správa překladu.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V oblasti Oprávnění a správa klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

  Pokud byly k tomuto seznamu, knihovně nebo typu obsahu pracovní postupy již přidány, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Změnit nastavení pracovního postupu, kde po klepnutí na možnost Přidat pracovní postup přejdete na stránku Přidat pracovní postup. Pokud do tohoto seznamu, knihovny nebo typu obsahu nebyly přidány žádné pracovní postupy, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Přidat pracovní postup.

 3. Pokud chcete změnit výchozí název Správa překladu, zadejte v části Název jedinečný název tohoto pracovního postupu.

 4. V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem.

  • Můžete použít výchozí seznam úkolů nebo vytvořit nový. Pokud použijete výchozí seznam úkolů, budou moci účastníci pracovního postupu snadno najít a zobrazit svoje úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu Úkoly.

  • Pokud budou úkoly pro tento pracovní postup zahrnovat nebo prozrazovat citlivé nebo tajné údaje, které nechcete uvádět v obecném seznamu úkolů, vytvořte nový seznam Úkoly.

  • Nový seznam Úkoly vytvořte v případě, že bude mít vaše organizace více pracovních postupů nebo v případě, že pracovní postupy budou zahrnovat více úkolů. V tomto případě můžete chtít vytvořit seznam Úkoly pro každý pracovní postup.

 5. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový. Pokud bude mít vaše organizace více pracovních postupů, můžete chtít vytvořit samostatný seznam Historie pro každý pracovní postup.

 6. V části Možnosti spuštění zadejte jak, kdy nebo kdo má pracovní postup spustit.

  • Některé možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány šablonou pracovního postupu, kterou jste vybrali.

  • Možnost Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze položky je k dispozici pouze tehdy, pokud byla aktivována podpora pro hlavní a dílčí verze pro knihovnu a pokud lze šablonu pracovního postupu, kterou jste vybrali, použít k schválení obsahu.

 7. Klepněte na tlačítko Další.

 8. V části Seznam jazyků a překladatelů postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li zadat, že má pracovní postup použít pro přidělení překladových úkolů existující seznam překladatelů, klepněte na položku Použít existující seznam jazyků a překladatelů z tohoto webu a vyberte seznam, který chcete použít.

  • Chcete-li vytvořit nový seznam jazyků a překladatelů pro použití v instancích pracovního postupu, klepněte na možnost Vytvořit nový seznam jazyků a překladatelů pro tento pracovní postup, do pole Název seznamu zadejte jedinečný název a zaškrtněte políčko Otevřít nový seznam překladatelů ve zvláštním okně v případě, že chcete začít přidávat jména do nového seznamu překladatelů po dokončení úprav pracovního postupu.

 9. V části Termín splnění zadejte rozsah dní, kdy by měly být dokončeny úkoly pro pracovní postupy, které se spouštějí automaticky.

  Možnost nastavení termínu splnění je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali automatické spuštění pracovního postupu při vytvoření dokumentů nebo jejich změně v knihovně.

 10. Pokud chcete dokončit pracovní postup vždy, když jsou dokončeny všechny úkoly nebo když někdo změní zdrojový dokument pro překlad, zaškrtněte v části Dokončit pracovní postup políčko při změně zdrojového dokumentu

  Pokud toto políčko nezaškrtnete, bude pracovní postup dokončen v okamžiku, kdy jsou dokončeny všechny úkoly.

 11. Klikněte na OK.

 12. Pokud jste vybrali možnost vytvoření nového seznamu překladatelů, který bude použit s tímto pracovním postupem, a možnost ponechání tohoto seznamu otevřeného v novém okně, zobrazí se nové okno a vy můžete začít do seznamu přidávat jména.

Začátek stránky

Přizpůsobení seznamu překladatelů pro použití v pracovním postupu Správa překladu

Při spuštění pracovního postupu je vytvořena kopie zdrojového dokumentu pro jednotlivé cílové jazyky zadané v seznamu překladatelů pro tento pracovní postup. Potom jsou překladatelům zadaným pro dané jazyky v seznamu překladatelů přiřazeny překladové úkoly. Pokud je pro daný typ překladu (například překlad z angličtiny do španělštiny) zadán více než jeden překladatel, bude každému z těchto překladatelů přiřazen překladový úkol.

 1. Otevřete seznam překladatelů pro daný pracovní postup, pokud ještě není otevřen.

  Pokud se název vašeho seznamu nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit celý obsah lokality a potom klepněte na název daného seznamu.

 2. V nabídce Nový Nabídka Nový klikněte na Nová položka.

 3. V části Překlad z jazyka vyberte původní jazyk zdrojového dokumentu, ze kterého bude překladatel překládat dokumenty v seznamu, nebo klepněte na možnost Zadejte vlastní hodnotu a zadejte do pole příslušný jazyk.

 4. V části Překlad do jazyka vyberte jazyk, do kterého bude překladatel dokumenty v seznamu překládat, nebo klepněte na možnost Zadejte vlastní hodnotu a zadejte do pole jazyk.

 5. V části Překladatel zadejte jméno překladatele, který se bude tomuto typu překladu věnovat, nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyberte jméno z adresářové služby.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

 7. Pokud chcete do seznamu přidat další překladatele, opakujte kroky 2 až 6.

Začátek stránky

Spuštění pracovního postupu Správa překladu

Pokud je pro pracovní postup překladu nakonfigurováno ruční spuštění, můžete spustit postup pro dokumenty v pracovním postupu Správa překladu ručně. Ke spuštění pracovního postupu je nutné minimální oprávnění Upravit položky. U některých pracovních postupů může být k jejich spuštění vyžadováno oprávnění Spravovat seznamy.

Poznámka: Pokud chcete zajistit, že účastníkům pracovního postupu budou po jeho spuštění e-mailem odeslány připomínky a upozornění na úkoly, ověřte u správce serveru, zda je na vašem webu povoleno zasílání upozornění e-mailem.

 1. Otevřete knihovnu Správa překladu obsahující dokument, pro který chcete spustit pracovní postup.

 2. Přejděte na dokument, pro který chcete spustit pracovní postup, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Pracovní postupy.

 3. V oblasti Spustit nový pracovní postup klepněte na název pracovního postupu, který chcete spustit.

 4. V poli Termín splnění v části Požadován překlad zadejte nebo vyberte datum, do kterého chcete mít překlad dokončený.

 5. Zadejte zprávu, kterou chcete přidat k požadavku na překladu.

 6. Klepněte na tlačítko Odeslat.

  Pracovní postup je spuštěn okamžitě. Je vytvořena kopie zdrojového dokumentu pro každý cílový jazyk zadaný v seznamu překladatelů pro tento pracovní postup. Také jsou pro jednotlivé překladatele v seznamu překladatelů vytvořeny překladové úkoly. Tyto úkoly obsahují požadavek na překlad dokumentu do zadaného jazyka. Pokud je pro daný typ překladu (například překlad z angličtiny do španělštiny) zadán více než jeden překladatel, bude každému z těchto překladatelů přiřazen překladový úkol. Jestliže je pro web povoleno použití e-mailu, bude účastníkům pracovního postupu zasláno e-mailem také upozornění na příslušné překladové úkoly.

Začátek stránky

Dokončení úkolu pracovního postupu Správa překladu

Pokud chcete úplně dokončit pracovní postup Správa překladu, je nutné provést následující dvě akce:

 • uložení přeložené kopie zdrojového dokumentu do knihovny Správa překladu,

 • úprava stavu pracovního postupu na Dokončeno.

Vzhledem k tomu, že překlad dokumentu může nějakou dobu trvat, můžete upravit formulář úkolu pracovního postupu tak, aby označoval postup překladového úkolu ještě před dokončením úkolu.

 1. Otevřete seznam Úkoly na daném webu a v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastní úkoly a vyhledejte svůj úkol v pracovním postupu.

  Pokud pracovní postup nepoužívá výchozí seznam Úkoly, je možné, že váš úkol nebude v seznamu Úkoly zobrazen. Pokud chcete vyhledat úkol pracovního postupu, přejděte do seznamu nebo knihovny, kde je položka pracovního postupu uložena. Přejděte na požadovanou položku, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Pracovní postupy. Na stránce Stav pracovního postupu klepněte v části Spuštěné pracovní postupy na název pracovního postupu, jehož se účastníte. V části Úkoly vyhledejte úkol pracovního postupu.

 2. Přejděte na název úkolu, který chcete dokončit, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Upravit položku.

 3. Klepněte na odkaz na dokument, který je nutné přeložit, a na tlačítko Otevřít.

 4. Je vhodné dokument během překladu rezervovat. Klepněte na tlačítko sady Microsoft Office, přejděte na příkaz Úlohy serveru a na možnost Rezervovat.

 5. Přeložte dokument.

 6. Po dokončení překladu dokumentu klepněte na tlačítko sady Microsoft Office a na příkaz Uložit.

 7. Klepněte na tlačítko sady Microsoft Office přejděte na příkaz Úlohy serveru a klepněte na možnost Vrátit se změnami.

 8. Ve formuláři překladového úkolu vyberte vedle pole Změnit stav překladu na hodnotu označující požadovaný stav. Vyberte například Probíhá nebo Dokončeno.

 9. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×