Použití pracovního postupu Shromáždit podpisy

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pracovní postup Shromáždit podpisy směruje dokumenty sady Microsoft Office, které jsou uloženy v seznamu nebo knihovně, skupině osob za účelem shromáždění jejich digitálních podpisů. Pracovní postup Shromáždit podpisy lze použít pouze pro dokumenty aplikace Microsoft Office Word 2007 nebo Microsoft Office Excel 2007, které obsahují alespoň jeden řádek pro podpis v sadě Microsoft Office. Ve výchozím nastavení je pracovní postup Shromáždit podpisy přiřazen k typu obsahu Dokument, a proto je automaticky k dispozici v knihovnách dokumentů pro dokumenty nebo sešity obsahující řádky pro podpisy sady Microsoft Office.

V tomto článku

Jak funguje pracovního postupu Shromáždit podpisy?

Přidání nebo změna pracovního postupu Shromáždit podpisy v knihovně nebo typu obsahu

Spuštění pracovního postupu Shromáždit podpisy v dokumentu nebo v sešitu

Provedení úkolu pracovního postupu Shromáždit podpisy

Jak pracovní postup Shromáždit podpisy funguje?

Pracovní postup Shromáždit podpisy podporuje obchodní procesy, ve kterých se odesílá dokument skupině osob za účelem shromáždění podpisů. Pracovní postup Shromáždit podpisy umožňuje zefektivnit proces získání digitálních podpisů, protože spravuje a sleduje všechny úkoly v rámci tohoto procesu vyžadující akci uživatelů a vytváří záznam celého procesu po jeho dokončení.

Pracovní postup Shromáždit podpisy se liší od ostatních předdefinovaných pracovních postupů v serverových aplikacích Microsoft Office SharePoint Server 2007 v tom, že uživatelé musí tento pracovní postup spustit z klientských aplikací sady Microsoft Office 2007, ve kterých se vytváří podpis. Účastníci musí také své úkoly vytvoření podpisu v rámci pracovního postupu Shromáždit podpisy dokončit v dané klientské aplikaci.

Použití pracovního postupu Shromáždit podpisy, je nutné nejprve uložit dokument nebo sešit do Sharepointové knihovny, kde je k dispozici zvláštní pracovního postupu Shromáždit podpisy, který chcete použít. Spuštění pracovního postupu Shromáždit podpisy, otevřete Office Word 2007 dokumentu nebo Office Excel 2007 sešit, ve kterém chcete shromáždit podpisy jeden nebo více. Pokud dokument nebo sešit neobsahuje řádky podpisu Microsoft Office, které potřebujete, je nutné vložit nebo pracovní postup Shromáždit podpisy nebude k dispozici. Spuštění pracovního postupu ze v rámci klientským programem, klikněte na Tlačítko Microsoft Office, klikněte na pracovní postupy a klikněte na pracovní postup Shromáždit podpisy, který chcete použít. Vyplňte inicializační formulář pracovního postupu ve kterém můžete zadat jména lidí, kteří potřebují podepsání dokumentu. Ve formuláři automaticky zobrazí názvy navrhované podepisující osoby, kteří jsou uvedeny v rámci dokumentu nebo sešitu. Můžete přiřadit úkoly zadání podpisu v pořadí podpisy nebo všechny podepisující osoby v celém dokumentu.

Po spuštění pracovního postupu server přiřadí úkoly vytvoření podpisu všem účastníkům. Jestliže je na serveru povoleno zasílání upozornění e-mailem, odešle server upozornění na úkoly vytvoření podpisu všem účastníkům. Účastníci mohou klepnutím na tlačítko Upravit tento úkol v e-mailovém upozornění na úkol otevřít dokument nebo sešit určený k podpisu a dokončit úkoly vytvoření podpisu.

V průběhu pracovního postupu Shromáždit podpisy může vlastník nebo účastníci postupu zobrazit stránku Stav pracovního postupu, kde zjistí, kteří účastníci své úkoly pracovního postupu již dokončili. Po dokončení úkolů pracovního postupu je pracovní postup ukončen a jeho vlastníkovi je automaticky zaslána e-mailem zpráva, že pracovní postup Shromáždit podpisy je dokončen. V této e-mailové zprávě jsou uvedena jména všech osob, které dokument podepsaly, a jména osob, které byly původně označeny jako navržení uživatelé, kteří mají zadat svůj podpis.

Začátek stránky

Přidání nebo změna pracovního postupu Shromáždit podpisy v knihovně nebo typu obsahu

Před použitím pracovního postupu Shromáždit podpisy je nutné jej přidat do knihovny nebo typu obsahu, aby byl k dispozici pro dokumenty nebo položky v určitém umístění. Pracovní postup Shromáždit podpisy je určen především pro použití v knihovnách a lze jej spustit pouze v dokumentech aplikace Office Word 2007 nebo Office Excel 2007. Jestliže chcete přidat pracovní postup do knihovny nebo typu obsahu, musíte mít oprávnění Spravovat seznamy. Ve většině případů provádějí tento úkol správci webu nebo uživatelé spravující určité seznamy nebo knihovny.

Dostupnost pracovního postupu na webu se liší v závislosti na tom, kam byl postup přidán:

 • Jestliže pracovní postup přidáte přímo do knihovny, je k dispozici pouze pro dokumenty v této knihovně.

 • Pokud pracovní postup přidáte do typu obsahu seznamu (instance typu obsahu, která byla přidána k určité knihovně), je k dispozici pouze pro položky tohoto typu obsahu v knihovně, se kterou je typ obsahu spojen.

 • Pokud pracovní postup přidáte k typu obsahu webu, je tento pracovní postup k dispozici pro všechny položky tohoto typu obsahu ve všech seznamech a knihovnách, ke kterým byla instance tohoto typu obsahu webu přidána. Chcete-li, aby byl pracovní postup k dispozici ve všech knihovnách v kolekci webů pro určitý typ obsahu, je nejlepší přidat pracovní postup přímo k typu obsahu webu.

Přidání nebo změna pracovního postupu Shromáždit podpisy v knihovně nebo typu obsahu

Postup pro přidání pracovního postupu Shromáždění podpisů do knihovny nebo typu obsahu a postup pro změnu pracovního postupu Shromáždění podpisů, který již je přiřazen ke knihovně nebo typu obsahu, je stejný.

 1. Pokud chcete přejít na stránku Přidat pracovní postup nebo Změnit pracovní postup pro knihovnu nebo typu obsahu, ke kterým chcete přidat pracovní postup, postupujte následujícím způsobem:

  • Knihovna:

   1. Otevřete knihovnu, ve které chcete přidat nebo změnit pracovní postup.

    1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

     V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

   2. V části Oprávnění a správa klepněte na položku Nastavení pracovního postupu.

  • Typ obsahu seznamu:

   1. Otevřete knihovnu obsahující instanci typu obsahu seznamu, ve kterém chcete přidat nebo změnit pracovní postup.

    1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

     Například u knihovny dokumentů klikněte na Nastavení knihovny dokumentů.

   2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu.

    Poznámka: Jestliže není knihovna nastavena tak, že umožňuje více typů obsahu, nezobrazí se oblast Typy obsahu na stránce Přizpůsobit příslušné knihovny.

   3. V oblasti Nastavení klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

  • Typ obsahu webu:

   1. Na domovské stránce kolekce webů, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka přejděte na Nastavení webu a potom klikněte na Změnit všechna nastavení webu.

   2. V oblasti Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

   3. Klepněte na název typu obsahu webu, pro který chcete přidat nebo změnit pracovní postup, a potom klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

    Pokud byly k této knihovně nebo typu obsahu pracovní postupy již přidány, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Změnit nastavení pracovního postupu, kde po klepnutí na možnost Přidat pracovní postup přejdete na stránku Přidat pracovní postup. Pokud do této knihovny nebo typu obsahu nebyly přidány žádné pracovní postupy, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Přidat pracovní postup.

 2. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klepněte na možnost Přidat pracovní postup nebo klepněte na název pracovního postupu, u kterého chcete změnit nastavení.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud pracovní postup přidáváte, klepněte na stránce Přidat pracovní postup v části Pracovní postup na šablonu pracovního postupu Shromáždit podpisy.

  • Jestliže provádíte změnu nastavení pracovního postupu, změňte na stránce Změnit pracovní postup požadované možnosti podle následujícího postupu.

 4. V oblasti Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

  1. V oblasti Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, které chcete použít pro tento pracovní postup.

   • Můžete použít výchozí seznam Úkoly nebo vytvořit seznam nový. Pokud použijete výchozí seznam Úkoly, účastníci pracovního postupu budou moci snadno vyhledávat a prohlížet své úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu Úkoly.

   • Pokud úkoly pro tento pracovní postup ukáží citlivá nebo důvěrná data, která chcete mít uložená odděleně od seznamu Úkoly, je vhodné vytvořit nový seznam úkolů.

   • Jestliže vaše společnost bude používat několik pracovního postupů nebo budou pracovní postupy zahrnovat několik úkolů, měli byste vytvořit nový seznam úkolů. V takovém případě může být nutné vytvořit pro jednotlivé pracovní postupy samostatné seznamy úkolů.

 5. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový seznam. Pokud se ve vaší organizaci používá velký počet pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam historie pro jednotlivé pracovní postupy.

 6. V části Možnosti spuštění zadejte jak, kdy nebo kdo má pracovní postup spustit.

  Poznámky: 

  • Některé možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány vybranou šablonou pracovního postupu.

  • Možnost Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze produktu je k dispozici pouze v případě, že je pro knihovnu povolena podpora hlavních a vedlejších verzí a vybranou šablonu pracovního postupu lze použít ke schválení obsahu.

 7. Jestliže přidáváte tento pracovní postup k typu obsahu webu, zadejte v části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu, zda chcete pracovní postup přidat ke všem typům obsahu založeným na tomto typu obsahu.

  Poznámka: Část Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu je na stránce Přidat pracovní postup zobrazena pouze pro typy obsahu webu.

 8. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Spuštění pracovního postupu Shromáždit podpisy v dokumentu nebo sešitu

Před zahájení pracovního postupu Shromáždit podpisy je nutné uložit dokument nebo sešit, pro který chcete shromáždit podpisy, do knihovny služby SharePoint, pro kterou je pracovní postup Shromáždit podpisy k dispozici. Ke spuštění pracovního postupu je nutné minimální oprávnění Upravit položky. U některých pracovních postupů může být k jejich spuštění vyžadováno oprávnění Spravovat seznamy.

Poznámka: Pokud chcete zajistit, že účastníkům pracovního postupu budou po jeho spuštění e-mailem odeslány připomínky a upozornění na úkoly, ověřte u správce serveru, zda je na vašem webu povoleno zasílání upozornění e-mailem.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Přejděte na tento dokument nebo sešitu, na kterém chcete spustit pracovní postup Shromáždit podpisy, klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Upravit v aplikaci název aplikace.

 3. Pokud dokument nebo sešit neobsahuje řádky pro podpis umožňující záznam digitálních podpisů, které chcete shromáždit, vložte je nyní.

  Jak toho docílit?

  1. V otevřeném dokumentu aplikace Office Word 2007 nebo Office Excel 2007 umístěte kurzor do místa v dokumentu, kam chcete přidat řádek pro podpis.

  2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na šipku vedle tlačítka Řádek podpisu a klepněte na možnost Řádek podpisu sady Microsoft Office.

  3. V dialogovém okně Nastavení podpisu zadejte informace o osobě, která bude na tento řádek zadávat svůj podpis. Tyto informace jsou v dokumentu zobrazeny přímo pod řádkem podpisu. Postupujte některým z následujících způsobů:

   • Do pole Navrhovaná podepisující osoba zadejte jméno osoby, která bude dokument podepisovat.

   • Do pole Funkce navrhované podepisující osoby zadejte funkci osoby v rámci organizace.

   • Do pole E-mailová adresa navrhované podepisující osoby zadejte e-mailovou adresu podepisující osoby.

  4. Pokud chcete uvést nějaké pokyny pro podepisující osobu, zadejte tyto pokyny do pole Pokyny pro podepisující osobu. Tyto pokyny jsou zobrazeny v dialogovém okně Podepsat, ve kterém podepisující osoba zadává podpis.

  5. Jestliže chcete podepisující osobě umožnit zadat kromě podpisu také komentář, zaškrtněte políčko Povolit podepisující osobě přidat komentáře v dialogovém okně Podepsat.

  6. Pokud chcete zobrazit datum, kdy byl podpis přidán na řádek podpisu, zaškrtněte políčko Zobrazit datum podpisu v řádku podpisu.

  7. Klepněte na tlačítko OK.

  8. Chcete-li přidat další řádky podpisu, opakujte kroky 1 až 7.

 4. Po přidání nových řádek podpisu klepněte na tlačítko sady Microsoft Office a na příkaz Uložit, tím uložíte provedené změny.

 5. Pokud je dokument rezervovaný, musíte taky zkontrolovat, že v dokumentu před spuštěním pracovního postupu. Vrátit se změnami dokument, klikněte na Tlačítko Microsoft Office, přejděte na Server a potom klikněte na Vrátit se změnami.

 6. Spuštění pracovního postupu, klikněte na Tlačítko Microsoft Office a pak klikněte na pracovní postupy.

 7. V dialogovém okně Pracovní postupy vyhledejte pracovní postup Shromáždit podpisy, který chcete použít, a klepněte na možnost Spustit.

 8. V dialogovém okně Název pracovního postupu zadejte jména lidí, který chcete podepsat dokument na odpovídající řádky podpisu, nebo klikněte na podepisující osobě výběr lidí z adresářové služby.

 9. Pokud chcete přiřadit úkoly zadání podpisu v pořadí, ve kterém jsou zobrazeny řádky podpisu v dokumentu, zaškrtněte políčko požádat o podpisů v pořadí výše, spíše než všechny najednou.

  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze, pokud dokument obsahuje více než jeden řádek podpisu sady Microsoft Office.

 10. Pokud chcete, aby při spuštění pracovního postupu bylo odesláno upozornění (nikoli přiřazení úkolu) ostatním osobám, zadejte jejich jména do pole Kopie nebo klepněte na tlačítko Kopie a vyberte osoby a skupiny z adresářové služby.

 11. Klepněte na tlačítko Spustit.

Začátek stránky

Dokončení úkolu pracovního postupu Shromáždit podpisy

Dokončení úkolu pracovního postupu Shromáždit podpisy zadáním podpisu do dokumentu lze provést v aplikaci Office Word 2007 nebo Office Excel 2007. Pracovní postup Shromáždit podpisy však můžete na serveru upravit a delegovat svůj úkol jinému uživateli nebo zadat, že váš podpis již není požadován.

Dokončení úkolu pracovního postupu Shromáždit podpisy zadáním podpisu dokumentu

 1. V e-mailové zprávě upozorňující na úkol klepněte na tlačítko Upravit tento úkol a klepněte na možnost Otevřít dokument.

 2. Na panelu zpráv zobrazeném v horní části aktivního dokumentu klepněte na možnost Podepsat.

  Poznámky: 

  • Pokud knihovna, ve které se tento dokument uložen, vyžaduje rezervaci dokumentů před provedením úprav, je před klepnutím na možnost Podepsat na panelu zpráv nutné klepnout na možnost Rezervovat.

  • Pokud je váš podpis požadován na více místech v dokumentu, klepněte na panelu zpráv na možnost Zobrazit úkoly pracovního postupu. V dialogovém okně Úkoly pracovního postupu vyberte úkol a po klepnutí na možnost Otevřít zadejte podpis do daného umístění. Tento postup opakujte pro všechny úkoly zadání podpisu.

 3. Pokud chcete přidat podpis do dokumentu, postupujte v dialogovém okně Podepsat následujícím způsobem:

  • Jestliže chcete přidat tištěnou verzi podpisu, zadejte své jméno do pole vedle znaku X.

  • Chcete-li vybrat obrázek psaného podpisu, klepněte na možnost Obrázek. V dialogovém okně Vybrat obrázek podpisu vyhledejte umístění souboru obrázku podpisu, vyberte požadovaný soubor a klepněte na tlačítko Vybrat.

  • Jestliže chcete přidat rukou psaný podpis (pouze uživatelé počítačů Tablet PC), podepište se do pole vedle znaku X pomocí funkce rukopisu.

 4. V dialogovém okně Podepsat klepněte na možnost Podepsat.

Začátek stránky

Úprava úkolu pracovního postupu Shromáždit podpisy na serveru

 1. Přejděte do seznamu Úkoly na daném webu a v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastní úkoly a vyhledejte svůj úkol v pracovním postupu.

  Poznámka: Pokud pracovní postup nepoužívá výchozí seznam Úkoly, je možné, že váš úkol nebude v seznamu Úkoly zobrazen. Pokud chcete vyhledat úkol pracovního postupu, přejděte do knihovny, kde je položka pracovního postupu uložena. Přejděte na požadovanou položku, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Pracovní postupy. V části Spuštěné pracovní postupy klepněte na název pracovního postupu, jehož se účastníte. Na stránce Stav pracovního postupu vyhledejte v části Úkoly svůj úkol pracovního postupu.

 2. Přejděte na název úkolu, který chcete dokončit, klepněte na zobrazenou šipku a na položku Upravit položku.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete úkol zadání podpisu přiřadit jiné osobě, zadejte jméno této osoby na řádek Delegovat nebo po klepnutí na možnost Delegovat vyberte osobu z adresářové služby.

  • Vyznačení, že řádek podpisu už podepsaná nebo už není váš podpis potřeby v části aktualizace úkolu, zaškrtněte políčko Tento řádek podpisu již byl podepsán, nebo je už požadovaný podpis.

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×