Použití pracovního postupu Shromáždit názory

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pracovní postup Shromáždit názory směruje dokument nebo položku uloženou v seznamu nebo knihovně skupině osob ke shromáždění jejich názoru. Ve výchozím nastavení je pracovní postup Shromáždit názory spojen s typem obsahu Dokument, a proto je automaticky zařazen do knihoven dokumentů.

V tomto článku

Fungování pracovního postupu Shromáždit názory

Přidání nebo změna pracovního postupu Shromáždit názory pro seznam, knihovnu nebo typ obsahu

Spuštění pracovního postupu Shromáždit názory pro dokument nebo položku

Provedení úkolu pracovního postupu Shromáždit názory

Jak pracovní postup Shromáždit názory funguje?

Pracovní postup Shromáždit názory podporuje obchodní procesy, v rámci kterých jsou dokument nebo položka odeslány skupině osob za účelem shromáždění jejich názoru. Pracovní postup Shromáždit názory umožňuje zefektivnění procesu shromáždění názorů, protože spravuje a sleduje všechny úkoly v rámci procesu, které vyžadují akci uživatele. Po dokončení pracovního postupu Shromáždit názory jsou všechny názory uspořádány a předány vlastníkovi postupu a je vytvořen záznam procesu shromažďování názorů.

Pokud jsou pracovní postupy k dispozici, můžete pracovní postup Shromáždit názory spustit přímo z dokumentu nebo položky v seznamu nebo knihovně. Pracovní postup lze spustit výběrem odpovídajícího postupu a vyplněním spouštěcího formuláře pracovního postupu, ve kterém jsou zadáni účastníci postupu (recenzenti), datum dokončení a případné pokyny k úkolům. Po spuštění pracovního postupu server přiřadí úkoly všem účastníkům. Jestliže je na serveru povoleno zasílání upozornění e-mailem, odešle server upozornění všem účastníkům. Účastníci mohou klepnout na odkaz v upozornění na úkol zaslaném e-mailem a otevřít tak dokument nebo položku určenou ke kontrole. Účastníci mohou provést změny nebo vložit komentáře přímo do dokumentu. Ve formuláři pro úkol mohou zadat své připomínky. Mohou také úkoly a požadavky na revizi přiřadit jinému uživateli nebo požadovat změnu dokumentu nebo položky, které jsou určeny k revizi. Účastníci mají možnost dokončit úkoly pracovního postupu z webu serverových aplikací Microsoft Office SharePoint Server 2007 nebo přímo v aplikacích, které jsou součástí sady Microsoft Office 2007. V průběhu pracovního postupu může vlastník nebo účastníci postupu zobrazit stránku Stav pracovního postupu, kde zjistí, kteří účastníci již své úkoly pracovního postupu dokončili. Po dokončení úkolů pracovního postupu je pracovní postup ukončen a jeho vlastníkovi je automaticky zasláno upozornění, že pracovní postup je dokončen.

Ve výchozím nastavení je pracovní postup Shromáždit názory spojen s typem obsahu Dokument, a proto je automaticky zařazen do knihoven dokumentů. Výchozí pracovní postup Shromáždit názory pro knihovny dokumentů je paralelní pracovní postup, ve kterém jsou úkoly přiřazeny všem účastníkům současně. Tuto verzi pracovního postupu Shromáždit názory můžete přizpůsobit tak, aby odpovídala požadavkům vaší organizace, nebo můžete k seznamu, knihovně nebo typu obsahu přidat zcela novou verzi pracovního postupu Shromáždit názory.

Začátek stránky

Přidání nebo změna pracovního postupu Shromáždit názory v seznamu, knihovně nebo typu obsahu

Před použitím pracovního postupu je nutné jej přidat do seznamu, knihovny nebo typu obsahu, aby byl postup k dispozici pro dokumenty nebo položky v určitém umístění. Jestliže chcete přidat pracovní postup do seznamu, knihovny nebo typu obsahu, musíte mít oprávnění Spravovat seznamy. Ve většině případů provádějí tento úkol správci webu nebo uživatelé spravující určité seznamy nebo knihovny.

Dostupnost pracovního postupu v rámci webu je různá v závislosti na místě, kam je přidán:

 • Pokud pracovní postup přidáte přímo do seznamu nebo knihovny, je k dispozici pouze pro položky v tomto seznamu nebo knihovně.

 • Pokud jej přidáte k typu obsahu seznamu (příklad tytu obsahu webu, který byl přidán do konkrétního seznamu nebo knihovny), bude k dispozici pouze pro položky daného typu obsahu v konkrétním seznamu nebo knihovně, s nimiž je tento typ seznamu spojený.

 • Přidáte-li pracovní postup k typu obsahu webu, bude k dispozici pro všechny položky tohoto typu obsahu ve všech seznamech a knihovně, do níž byla přidána instance tohoto typu obsahu webu. Chcete-li, aby byl tento pracovní postup k dispozici v rámci seznamů nebo knihoven v kolekci webů pro položky konkrétního typu obsahu, je nejúčinnějším způsobem dosažení tohoto výsledku přidání daného pracovního postupu přímo k typu obsahu webu.

Přidání nebo změna pracovního postupu Shromáždit názory v seznamu, knihovně nebo typu obsahu

Postup pro přidání pracovního postupu Shromáždit názory do seznamu, knihovny nebo typu obsahu a postup pro změnu pracovního postupu Shromáždit názory, který již je přiřazen k seznamu, knihovně nebo typu obsahu, je stejný.

 1. Chcete-li otevřít stránku Přidat pracovní postup nebo Změnit pracovní postup pro seznam, knihovnu nebo typ obsahu, u nichž chcete přidat nebo změnit pracovní postup, proveďte některou z následujících akcí:

  • Seznam nebo knihovna:

   1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ve které chcete přidat nebo změnit pracovní postup.

   2. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

    V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

   3. V části Oprávnění a správa klepněte na položku Nastavení pracovního postupu.

  • Typ obsahu seznamu:

   1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující instanci typu obsahu seznamu, pro nějž chcete přidat nebo změnit pracovní postup.

   2. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

    V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

   3. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu.

    Poznámka: Pokud nejsou seznam nebo knihovna nastaveny tak, aby umožňovaly více typů obsahu, část Typy obsahu se na stránce Přizpůsobit pro seznam nebo knihovnu nezobrazí.

   4. V oblasti Nastavení klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

  • Typ obsahu webu:

   1. Na domovské stránce kolekce webů, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka přejděte na Nastavení webu a potom klikněte na Změnit všechna nastavení webu.

   2. V oblasti Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

   3. Klepněte na název typu obsahu webu, pro který chcete přidat nebo změnit pracovní postup, a potom klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

    Pokud do tohoto seznamu, knihovny nebo typu obsahu již byly přidány pracovní postupy, zavede vás tento krok přímo na stránku Změnit nastavení pracovního postupu, kde je třeba klepnutím na tlačítko Přidat pracovní postup přejít na stránku Přidat pracovní postup. Pokud do tohoto seznamu, knihovny nebo typu obsahu nebyly přidány žádné pracovní postupy, přejdete provedením tohoto kroku přímo na stránku Přidat pracovní postup.

 1. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klepněte na možnost Přidat pracovní postup nebo klepněte na název pracovního postupu, u kterého chcete změnit nastavení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud pracovní postup přidáváte, klepněte na stránce Přidat pracovní postup v části Pracovní postup na šablonu pracovního postupu Shromáždit názory.

  • Jestliže provádíte změnu nastavení pracovního postupu, změňte na stránce Změnit pracovní postup požadované možnosti podle následujícího postupu.

 3. V oblasti Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

  1. V oblasti Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, které chcete použít pro tento pracovní postup.

   • Můžete použít výchozí seznam Úkoly nebo vytvořit seznam nový. Pokud použijete výchozí seznam Úkoly, účastníci pracovního postupu budou moci snadno vyhledávat a prohlížet své úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu Úkoly.

   • Pokud úkoly pro tento pracovní postup ukáží citlivá nebo důvěrná data, která chcete mít uložená odděleně od seznamu Úkoly, je vhodné vytvořit nový seznam úkolů.

   • Jestliže vaše společnost bude používat několik pracovního postupů nebo budou pracovní postupy zahrnovat několik úkolů, měli byste vytvořit nový seznam úkolů. V takovém případě může být nutné vytvořit pro jednotlivé pracovní postupy samostatné seznamy úkolů.

 4. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový seznam. Pokud se ve vaší organizaci používá velký počet pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam historie pro jednotlivé pracovní postupy.

 5. V části Možnosti spuštění zadejte jak, kdy nebo kdo má pracovní postup spustit.

  Poznámky: 

  • Některé možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány vybranou šablonou pracovního postupu.

  • Možnost Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze produktu je k dispozici pouze v případě, že je pro knihovnu povolena podpora hlavních a vedlejších verzí a vybranou šablonu pracovního postupu lze použít ke schválení obsahu.

 6. Jestliže přidáváte tento pracovní postup k typu obsahu webu, zadejte v části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu, zda chcete pracovní postup přidat ke všem typům obsahu založeným na tomto typu obsahu.

  Poznámka: Část Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu je na stránce Přidat pracovní postup zobrazena pouze pro typy obsahu webu.

 7. Klepněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Přizpůsobit pracovní postup zadejte požadované možnosti způsobu směrování úkolů, výchozí hodnoty pro spuštění pracovního postupu, způsob dokončení pracovního postupu a akce, ke kterým dojde po úspěšném dokončení pracovního postupu.

  Vyberte možnosti v některé z následujících částí. Není nutné zadávat možnosti ve všech částech:

  Úkoly pracovního postupu

  Požadavek

  Akce

  Přiřadit úkoly všem účastníkům současně (paralelní pracovní postup)

  Klepněte na tlačítko Všem účastníkům zároveň (paralelně).

  Přiřadit úkoly účastníkům postupně (sériový pracovní postup)

  Pokud zadáte sériový pracovní postup, je úkol odeslán dalšímu účastníkovi až po dokončení úkolu předchozím účastníkem.

  Klepněte na tlačítko Vždy jen jednomu účastníkovi (sériově).

  Povolit účastníkům pracovního postupu změnit přiřazení úkolů na jiné osoby

  Zaškrtněte políčko Znovu přiřadit úkol jiné osobě.

  Povolit účastníkům pracovního postupu požadovat před dokončením úkolu změnu dokumentu nebo položky určené ke schválení

  Zaškrtněte políčko Zadat požadavek na změnu před dokončením úkolu.

  Výchozí hodnoty spuštění pracovního postupu

  Požadavek

  Akce

  Zadat výchozí seznam účastníků pro všechny instance tohoto pracovního postupu

  Zadejte jména osob, které zapojit do pracovního postupu po jeho spuštění, nebo klepněte na možnost Recenzenti a vyberte osoby a skupiny z adresářové služby.

  Poznámka: Pokud nastavíte sériový pracovní postup, zadejte jména účastníků pracovního postupu v pořadí, v jakém chcete úkoly přiřadit.

  Přiřadit jeden úkol skupinám

  Zaškrtněte políčko Každé zadané skupině přiřaďte jeden úkol. (Nerozbalujte skupiny.).

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete jako účastníky pracovního postupu zadat skupiny a chcete celé skupině přiřadit pouze jeden úkol, nikoli jednotlivé úkoly členům skupiny.

  Povolit osobám, které spouští pracovní postup změnit nebo přidat účastníky

  Zaškrtněte políčko Povolit změny seznamu účastníků při zahájení tohoto pracovního postupu.

  Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána. Pokud chcete uživatelům, kteří spouští pracovní postup, zabránit ve změnách nebo přidávání účastníků, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Zadat výchozí zprávu, která se zobrazí u jednotlivých úkolů

  Do textového pole zadejte zprávu nebo pokyny.

  Zadat termín splnění úkolů v paralelních pracovních postupech

  Zadejte nebo vyberte datum v poli Termín splnění úkolů (paralelní).

  Zadat, kolik času mají účastníci pracovního postupu na dokončení úkolů pracovního postupu

  V oblasti Na dokončení úkolu poskytněte každému uživateli následující dobu (sériový) zadejte hodnotu a potom vyberte časový údaj Dny nebo Týdny.

  Zadat seznam osob, kterým by mělo být zasláno upozornění (nikoli přiřazení úkolu) při zahájení pracovního postupu

  V oblasti Upozornit další uživatele zadejte jména osob, které chcete upozornit nebo klepněte na tlačítko Kopie a vyberte osoby a skupiny z adresářové služby.

  Dokončení pracovního postupu

  Požadavek

  Akce

  Zadat, že paralelní pracovní postup je dokončen, pokud určitý počet účastníků dokončí své úkoly

  Zaškrtněte políčko Následující počet úkolů je dokončen a zadejte hodnotu.

  Poznámka: Tato možnost není k dispozici pro sériové pracovní postupy.

  Zadat, že pracovní postup je dokončen, pokud jsou dokument nebo položka odmítnuty

  Zaškrtněte políčko Dokument je odmítnut.

  Zadat, že pracovní postup je dokončen, pokud jsou dokument nebo položka změněny

  Zaškrtněte políčko Dokument je změněn.

  Po dokončení pracovního postupu

  Požadavek

  Akce

  Aktualizovat stav schválení dokumentu nebo položky po dokončení pracovního postupu

  Zaškrtněte políčko Aktualizovat stav schválení (pomocí tohoto pracovního postupu lze řídit schválení obsahu).

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít pracovní postup ke správě schválení obsahu a na stránce Přidat pracovní postup jste zaškrtnuli políčko Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze položky.

 9. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Spuštění pracovního postupu Shromáždění názorů pro dokument nebo položku

Pracovní postup Shromáždění názorů můžete spustit ručně přímo ze seznamu nebo knihovny, kde jsou dokument nebo položka uloženy. Možnosti, které jsou dostupné při spuštění pracovního postupu, se liší v závislosti na způsobu přizpůsobení pracovního postupu při jeho přidání do seznamu, knihovny nebo typu obsahu pro danou položku. Ke spuštění pracovního postupu je nutné minimální oprávnění Upravit položky. U některých pracovních postupů může být k jejich spuštění vyžadováno oprávnění Spravovat seznamy.

Poznámka: Pokud chcete zajistit, že účastníkům pracovního postupu budou po jeho spuštění e-mailem odeslány připomínky a upozornění na úkoly, ověřte u správce serveru, zda je na vašem webu povolen e-mail.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Přejděte na název dokumentu nebo položky, pro které chcete spustit pracovní postup, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Pracovní postupy.

 3. V oblasti Spustit nový pracovní postup klepněte na název pracovního postupu Shromáždit názory, který chcete spustit.

 4. Do pole Recenzenti zadejte jména osob, které mají revidovat dokument nebo položku, nebo klepnutím na možnost Recenzenti vyberte osoby a skupiny z adresářové služby.

  Poznámka: Pokud používáte sériový pracovní postup, zadejte nebo vyberte jména účastníků v pořadí, v jakém jim chcete úkoly přiřadit.

 5. Jestliže zadáváte jako účastníky pracovního postupu skupiny a chcete skupině přiřadit pouze jedno upozornění na úkol, nikoli jednotlivá upozornění pro každého člena skupiny, zaškrtněte políčko Každé zadané skupině přiřaďte jeden úkol. (Nerozbalujte skupiny.).

 6. Chcete-li zadat zprávu nebo konkrétní pokyny k úkolu, zadejte tyto informace do textového pole v oblasti Zadejte zprávu, která má být součástí vašeho požadavku.

 7. Termín dokončení úkolu zadáte v části Termín splnění následujícím způsobem:

  • V případě sériových pracovních postupů zadejte hodnotu a vyberte časový údaj Dny nebo Týdny.

  • V případě paralelního pracovního postupu zadejte nebo vybere datum v oblasti Termín splnění úkolů.

  • Pokud chcete, aby při spuštění pracovního postupu bylo odesláno upozornění (nikoli přiřazení úkolu) ostatním osobám, zadejte jejich jména do pole Kopie nebo klepněte na tlačítko Kopie a vyberte osoby a skupiny z adresářové služby.

 8. Klepněte na tlačítko Spustit.

Začátek stránky

Dokončení úkolu pracovního postupu Shromáždit názory

Účastníci v pracovním postupu Shromáždění názorů mohou dokončit své úkoly pracovního postupu v seznamu nebo knihovně, kde jsou položka nebo dokument umístěny, nebo přímo z některých aplikací sady Office 2007. Informace o možnostech dokončení úkolů pracovního postupu v klientských aplikacích naleznete v nápovědě k této aplikaci.

Dokončení úkolu pracovního postupu Shromáždit názory na serveru

 1. Přejděte do seznamu Úkoly na daném webu a v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastní úkoly a vyhledejte svůj úkol v pracovním postupu.

  Poznámka: Pokud pracovní postup nepoužívá výchozí seznam Úkoly, je možné, že váš úkol nebude v seznamu Úkoly zobrazen. Pokud chcete vyhledat úkol pracovního postupu, otevřete seznam nebo knihovnu, kde je položka pracovního postupu uložena. Přejděte na požadovanou položku, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Pracovní postupy. V části Spuštěné pracovní postupy klepněte na název pracovního postupu, jehož se účastníte. Na stránce Stav pracovního postupu vyhledejte v části Úkoly svůj úkol pracovního postupu.

 2. Přejděte na název úkolu, který chcete dokončit, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Upravit položku.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete přečíst nebo zobrazit obsah dokumentu nebo položky, klepněte na odkaz na položku, který je zobrazen v horní části formuláře úkolu.

   Pokud dokument změníte nebo přidáte komentáře, nezapomeňte provedené změny uložit na serveru.

  • Jestliže chcete zadat komentáře pro vlastníka pracovního postupu, zadejte svůj komentář do příslušného textového pole a klepněte na tlačítko Odeslat názor.

  • Chcete-li úkol revize přiřadit jinému uživateli, klepněte na možnost Znovu přiřadit úkol, zadejte, komu chcete úkol přiřadit, a klepněte na tlačítko Odeslat.

  • Požadavek na změnu položky zadáte klepnutím na možnost Zadat požadavek na změnu, potom zadejte, komu chcete přiřadit požadavek na změnu, zadejte informace o požadované změně a klepněte na tlačítko Odeslat.

   Poznámka: Možnosti změny přiřazení úkolu nebo zadání požadavku na změnu nemusí být v závislosti na způsobu přizpůsobení pracovního postupu při jeho přidání do seznamu, knihovny nebo typu obsahu k dispozici.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×