Použití pracovního postupu ke správě schválení obsahu v knihovně

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete pracovního postupu ke správě schválení obsahu (nazývané také moderování) v knihovnách pro které schválení obsahu je potřeba a je povolena Správa verzí hlavní verze a podverze. Když spravovat proces schválení obsahu pomocí pracovního postupu, zůstávají dílčí verzí dokumentu na vyřízení, dokud se schválení nebo odmítnutí v procesu pracovního postupu. Pokud dílčí verzí schválen pracovního postupu, jeho stav je aktualizován z čeká na vyřízení na Schválenoa je publikován jako hlavní verze a zobrazí každý, kdo má oprávnění k zobrazení knihovny. Pokud dílčí verzí odmítnuta pracovního postupu, jeho stav je aktualizován z čeká na vyřízení na Odmítnuto a zůstane dílčí verzí, která se zobrazuje jenom uživatelé, kteří mají oprávnění k zobrazení podverzí v knihovně. Pracovní postup schválení obsahu spustí automaticky při autoři vrátit se změnami podverze jako hlavní verze, případně vyberte příkaz Publikovat hlavní verzi dokumentu. Můžete taky povolit uživatelům s konkrétní oprávnění na spuštění pracovního postupu schválení obsahu ručně.

Odkazy na další informace o schválení obsahu a verzích naleznete v části Viz také.

V následujícím textu jsou vysvětleny kroky, které je nutné provést při nastavení pracovního postupu ke správě schválení obsahu pro knihovnu.

V tomto článku

Krok 1: Povolení schválení obsahu pro knihovnu

Krok 2: Povolení hlavní verze a podverze správy verzí pro knihovnu

Krok 3: Nastavení pracovního postupu ke správě schválení obsahu pro knihovnu

Začátek stránky

Krok 1: Povolení schválení obsahu a zadání zabezpečení konceptů v knihovně

Po nastavení knihovny můžete požadovat schválení změn provedených v dokumentech uložených v této knihovně.

Po schválení obsahu je potřebný pro knihovny, zůstane dokument naposledy změnil na vyřízení, dokud je schválení nebo odmítnutí uživatel s oprávněním ke schválení. Pokud soubor schvalovat, přidělený stav Schváleno v knihovně a každý, kdo má oprávnění k zobrazení knihovnu se zobrazí. Pokud odmítnutý soubor jeho stav je aktualizován a Odmítnuto a zůstane viditelné pouze autor dokumentu a uživatelům, kteří mají oprávnění Spravovat seznamy.

Ve výchozím nastavení je dokument čekající na vyřízení zobrazen pouze jeho autorovi a uživatelům s oprávněním ke správě seznamů, je však možné zadat, zda mohou dokument zobrazit také ostatní skupiny uživatelů.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   Například u knihovny dokumentů klikněte na Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Obecné nastavení klepněte na možnost Nastavení správy verzí.

 3. V části Schválení obsahu klepněte v oblasti Chcete požadovat schválení obsahu pro odeslané položky? na možnost Ano.

 4. V části Zabezpečení konceptů vyberte v oblasti Kdo může zobrazit koncepty v této knihovně dokumentů? možnost Pouze uživatelé, kteří mohou schvalovat položky (a autor dané položky).

  Poznámka: Pokud jste již neaktualizovali nastavení verzí pro knihovnu a zvolíte, že požadujete schválení obsahu, je tato možnost vybrána automaticky.

 5. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Krok 2: Povolení hlavních a dílčích verzí pro knihovnu

Před použití pracovního postupu ke správě schválení obsahu je nutné v knihovně také povolit hlavní a dílčí verze.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   Například u knihovny dokumentů klikněte na Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Obecné nastavení klepněte na možnost Nastavení správy verzí.

 3. V oblasti Historie verzí dokumentu klepněte na možnost Vytvořit hlavní a dílčí verze (koncepty).

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Krok 3: Nastavení pracovního postupu pro správu schválení obsahu v knihovně

Předdefinovaný pracovní postup Schválení, který je k dispozici v serverových aplikacích Microsoft Office SharePoint Server 2007, je možné použít ke správě schválení obsahu v knihovně. Organizace mohou také vyvinout a použít vlastní pracovní postupy za účelem správy schválení obsahu.

Při použití pracovního postupu ke správě schválení obsahu v knihovně spuštění pracovního postupu schválení obsahu pokaždé, když uživatelé vrátit se změnami dokument jako hlavní verze, případně vyberte příkaz Publikovat hlavní verzi dokumentu. Pracovní postup v průběhu, zůstává dokument dílčí verzí se stavem čeká na vyřízení. Pokud dokument schválen pracovního postupu schválení obsahu, jeho stav se aktualizuje na stav Schválenoa dokument je publikován jako hlavní verze, takže viditelné pro každý, kdo má oprávnění k prohlížení dokumentů v knihovně. Pokud dokument odmítnuta pracovního postupu schválení obsahu, jeho stav je aktualizován a Odmítnutoa zůstane dílčí verzí, která se zobrazuje jenom Autor dokumentu a uživatelé, kteří mají oprávnění ke správě seznamů.

Poznámka: Pro knihovnu může existovat pouze jeden pracovní postup schválení obsahu, který je spuštěn automaticky, když autor dokument vrátí se změnami jako hlavní verzi, nebo když je pro dokument vybrán příkaz Publikovat hlavní verzi.

 1. Otevřete knihovnu, do které chcete přidat pracovní postup.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Oprávnění a správa klepněte na položku Nastavení pracovního postupu.

  Poznámky: 

  • Příkaz Nastavení pracovního postupu se zobrazí pouze, pokud jsou pro kolekci webů aktivovány pracovní postupy.

  • Pokud byly k tomuto seznamu pracovní postupy již přidány, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Změnit nastavení pracovního postupu, kde po klepnutí na možnost Přidat pracovní postup přejdete na stránku Přidat pracovní postup. Pokud do tohoto seznamu, knihovny nebo typu obsahu nebyly přidány žádné pracovní postupy, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Přidat pracovní postup.

 3. Na stránce Přidat pracovní postup klepněte v části Pracovní postup na název šablony pracovního postupu, kterou chcete použít ke správě schválení obsahu.

  Pokud chcete použít předdefinovaný pracovní postup Schválení, který je k dispozici v serverových aplikacích Office SharePoint Server 2007, klepněte na šablonu pracovního postupu Schválení.

 4. V části Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

  1. V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, které chcete v tomto pracovním postupu použít.

   Poznámky: 

   • Můžete použít výchozí seznam Úkoly nebo vytvořit seznam nový. Pokud použijete výchozí seznam Úkoly, účastníci pracovního postupu budou moci snadno vyhledávat a prohlížet své úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu Úkoly.

   • Pokud úkoly pro tento pracovní postup ukáží citlivá nebo důvěrná data, která chcete mít uložená odděleně od seznamu Úkoly, je vhodné vytvořit nový seznam úkolů.

   • Jestliže vaše společnost bude používat několik pracovního postupů nebo budou pracovní postupy zahrnovat několik úkolů, měli byste vytvořit nový seznam úkolů. V takovém případě může být nutné vytvořit pro jednotlivé pracovní postupy samostatné seznamy úkolů.

 5. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Poznámka: Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový seznam. Pokud se ve vaší organizaci používá velký počet pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam historie pro jednotlivé pracovní postupy.

 6. V části Možnosti spuštění zaškrtněte políčko Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze položky.

  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze, pokud je v knihovně zapnuta podpora hlavních a dílčích verzí a vybranou šablonu pracovního postupu lze použít ke schválení obsahu.

 7. Pokud chcete povolit pracovní postup spuštěn ručně, zaškrtněte políčko Povolit tento pracovní postup ruční spuštění ověřený uživatel s oprávněním upravit položky. Vyberte Vyžadovat oprávnění Spravovat seznamy spustit pracovní postup políčko Pokud chcete vyžadovat další oprávnění spustit pracovní postup.

 8. Pokud jsou k dispozici další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko Další a zadejte požadované možnosti pracovního postupu na stránce Přizpůsobit.

  Pokud používáte předdefinované pracovní postup schválení, která je dostupná v Office SharePoint Server 2007, přečtěte si článek použití pracovního postupu schválení podrobné informace o tom, jak přizpůsobit pracovní postup.

 9. Pokud nejsou k dispozici žádné další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko OK.

  Poznámky: 

  • Pracovní postup schválení obsahu je spuštěn automaticky, když autor vrátí koncept se změnami jako hlavní verzi, nebo když je pro dokument vybrán příkaz Publikovat hlavní verzi.

  • Uživatelé, kteří mají oprávnění k přímému schválení dokumentu, mohou upravit vlastnosti dokumentu v knihovně. Je-li dokument schválen nebo odmítnut tímto způsobem, pracovní postup bude automaticky ukončen.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×