Použití průvodce nastavením Office 365 ve starém Centru pro správu k provedení přímé migrace

Pokud Průvodce nastavením Office 365 zjistí, že máte server se službou Exchange 2013, Exchange Server 2010 nebo Exchange 2007 běžící místně, a máte míň než 151 poštovních schránek, doporučí vám, abyste pomocí Průvodce nastavením Office 365 najednou zkopírovali data a přidali uživatele. Office 365 k tomu používá proces nazývaný přímá migrace.

Pokud předtím, že začnete, chcete víc informací, můžete si v článku Co potřebujete vědět o přímé migraci e-mailu do Office 365 přečíst základní informace o procesu přímé migrace.

K provedení přímé migrace můžete použít Centrum pro správu Exchange. Viz článek Provedení přímé migrace e-mailu do Office 365 pomocí Centra pro správu Exchange.

Hledáte informace o příkazech pro Windows PowerShell? Viz článek Přímá migrace do Office 365 pomocí PowerShellu.

Úkoly při přímé migraci

Až budete připravení začít, postupujte podle těchto kroků:

Aby Průvodce nastavením Office 365 mohl pro vás zkopírovat e-mailová data a vytvořit uživatele, musíte udělat několik změn ve svém místním prostředí Exchange Server.

Poznámka: Pokud jste zapnuli synchronizaci adresářů, musíte ji před prováděním přímé migrace vypnout. Umožňuje to staré Centrum pro správu Office 365: UŽIVATELÉ > Aktivní uživatelé > Synchronizace služby Active Directory > Spravovat.

 1. Na místním serveru Exchange Server si nakonfigurujte funkci Outlook Anywhere.    Pomocí funkce Outlook Anywhere (označuje se taky jako vzdálené volání procedur (RPC) přes HTTP) se služba migrace e-mailu připojuje k vašemu místnímu serveru Exchange Server. Konfigurace funkce Outlook Anywhere pro Exchange 2013 a Exchange Server 2016 je automatická. Informace o tom, jak nastavit funkci Outlook Anywhere pro Exchange Server 2010 a Exchange 2007, najdete v těchto článcích:

 2. Aby Office 365 provedl přímou migraci, musíte ke konfiguraci funkce Outlook Anywhere použít certifikát vystavený důvěryhodnou certifikační autoritou (CA). Pro přímou migraci musíte ke svému certifikátu přidat služby Outlook Anywhere a Automatická konfigurace. Pokyny k nastavení certifikátů najdete v těchto článcích:

 3. Volitelné: Ověřte, že se můžete prostřednictvím funkce Outlook Anywhere připojit ke svojí organizaci Exchange:     K otestování nastavení připojení zkuste použít jednu z následujících metod:

  • Připojte se ke svojí místní poštovní schránce Exchange tak, že použijete Outlook mimo vaši podnikovou síť.

  • Otestujte nastavení připojení pomocí nástroje Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer. Použijte testy Outlook Anywhere (RPC přes HTTP) nebo Automatická konfigurace aplikace Outlook.

  • Počkejte, až se připojení automaticky otestuje v rámci kroku Připojení Office 365 k e-mailovému systému, který je popsaný dále v tomto postupu.

 4. Nastavte oprávnění:     Místní uživatelský účet, pod kterým se připojujete ke svojí místní organizaci Exchange (označuje se taky jako správce migrace), musí mít potřebné oprávnění pro přístup k místním poštovním schránkám, které chcete migrovat do Office 365. Tento uživatelský účet se používá při úkolu Připojení Office 365 k e-mailovému systému, který je v tomto postupu popsaný dál.

 5. Aby mohl správce migrovat poštovní schránky, musí mít jedno z těchto oprávnění:

  • Správce migrace musí být členem skupiny Domain Admins ve službě Active Directory v místní organizaci.

   nebo

  • Správce migrace musí mít pro každou místní poštovní schránku přiřazené oprávnění FullAccess.

   nebo

  • Správce migrace musí mít pro místní databázi poštovních schránek, která ukládá poštovní schránky uživatelů, přiřazené oprávnění Receive As.

  Pokyny týkající se nastavení těchto oprávnění najdete v článku Přiřazení oprávnění Exchange k migraci poštovních schránek do Office 365.

 6. Vypněte službu Jednotné zasílání zpráv:     Pokud je služba Jednotné zasílání zpráv pro místní poštovní schránky, které migrujete, zapnutá, před migrací ji vypněte. Po dokončení migrace službu Jednotné zasílání zpráv pro poštovní schránky zase zapněte. Informace o tom, jak to udělat, najdete v článku Vypnutí služby Jednotné zasílání zpráv pro uživatele pro Exchange 2007.

 7. Vytvořte skupiny zabezpečení a vyčistěte delegáty:    Vzhledem k tomu, že služba migrace e-mailu neumí zjistit, jestli jsou místní skupiny, které obsahuje Služba Active Directory, skupinami zabezpečení, nemůže v Office 365 zřídit žádné migrované skupiny jako skupiny zabezpečení. Pokud chcete mít v Office 365 skupiny zabezpečení, musíte v Office 365 nejdřív zřídit prázdnou poštovní skupinu zabezpečení a teprve pak zahájit přímou migraci.

  Dále je potřeba vědět, že při použití této metody migrace se přesunují jenom poštovní schránky, uživatelé pošty, poštovní kontakty a poštovní skupiny. Objekty, které mají vzájemný vztah správce nebo delegáta, se musí přesouvat společně, aby tento vztah fungoval i nadále. Pokud nechcete přesunout všechny objekty, které jsou přiřazené jako správce nebo delegát k jiným objektům, odeberte před zahájením migrace jejich vztahy.

Na Centrum pro správu Office 365domovské stránce klikněte na Přejít na staré Centrum pro správu..

Pak zvolte NASTAVENÍ > Začít s nastavováním hned.

Cílem prvního kroku je ukázat, že vlastníte každou z domén, které přidáváte do Office 365 .

 1. Na stránce Pusťme se do přizpůsobení vaší instalace zvolte Ano, potřebuju zkopírovat data pro svoje uživatele a potom v poli Jaký e-mailový systém zrovna používáte? vyberte verzi Exchange. V poli Kolik uživatelů máte? zadejte počet uživatelů (méně než 151).

 2. V průvodci nastavením zvolte na stránce Co potřebujete vědět o doménách a DNS položku Pojďme začít.

  Pokud chcete získat další informace o doménách, podívejte se na video na této stránce.

 3. Na stránce Kterou doménu chcete používat? zadejte svou doménu, například contoso.com.

 4. Stránka Přidejte tento TXT záznam, aby se zobrazila vaše vlastní doména <název vaší domény> obsahuje záznam TXT, který je pro vás specifický, ve formátu „MS=ms########“. Přidejte ho u svého hostitele DNS. Pokyny najdete v článku Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

  Po přidání záznamu TXT u svého hostitele DNS počkejte několik minut a pak zvolte OK, přidal(a) jsem záznam – tím přejděte k dalšímu kroku.

  Přidejte záznam TXT pro ověření, že doména skutečně patří vám.

  Poznámka: Ověření záznamu TXT je obvykle rychlé, ale pokud se zobrazí chyba, chvíli počkejte a pak znova vyberte OK, přidal(a) jsem záznam.

 5. Na stránce Ověřili jsme, že vlastníte doménu <název vaší domény> klikněte na Další.

Místo toho, abyste přidávali uživatele, přidá Průvodce nastavením Office 365 nové uživatele během procesu kopírování dat. Na stránce Přeskočení přidávání uživatelů klikněte na Další.

Teď jste připraveni začít kopírovat data.

 1. Zkontrolujte informace na stránce Připravit se na zkopírování dat do Office 365 a klikněte na Další.

 2. Na stránce Pojďme se připojit zkontrolujte následující položky:

  • Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu libovolného uživatele místní poštovní schránky.

  • Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno správce migrace pro místní Exchange Server.

  • Do pole Heslo zadejte heslo správce migrace pro místní Exchange Server.

 3. Zvolte Začít kopírování.

  Zadejte informace o účtu pro připojení k vašemu serveru Exchange.
 4. Stránka Probíhá kopírování se zobrazuje po celou dobu kopírování dat. Můžete taky kliknout na odkaz Centrum pro správu Exchange, aby se vám zobrazil stav migračních dávek a průběh migrace. Možná budete muset kliknout na tlačítko Aktualizovat, aby se zobrazil aktuální stav, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Kliknutím na Aktualizovat zobrazíte synchronizaci poštovních schránek.

Nastavení domény je třeba dokončit pomocí Průvodce nastavením Office 365. Pokyny specifické pro vašeho hostitele najdete v článku Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

Průvodce nastavením Office 365 vytvoří v Office 365 uživatele a poštovní schránky. I tak ale budete muset přiřadit licence jednotlivým uživatelům. Pokud licenci nepřiřadíte, poštovní schránka se po skončení poskytnuté lhůty (30 dní) zakáže. Informace o přiřazení licence na webu Centrum pro správu Office 365 najdete v článku Přiřaďte licence uživatelům v Office 365 pro firmy.

Viz taky

Co je potřeba vědět o přímé migraci e-mailu do Office 365

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×