Office
Přihlásit se

Použití Předčítání ve Windows 8 s Office 2013

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při práci s Office 2013 ve Windows 8 můžete použít integrovaný nástroj pro čtení obsahu obrazovky – Předčítání, který umožňuje číst a vytvářet wordové dokumenty, powerpointové snímky, excelové tabulky, onenotové poznámkové bloky a outlookové e-maily.

Program Předčítání vám taky může popsat každou položku na obrazovce nebo rozložení webové stránky. Může vám i číst e-maily.

Pokud chcete v aplikacích Office 2013 používat klávesové příkazy a dotyková gesta programu Předčítání, měli byste se nejdřív s programem Předčítání seznámit ve Windows 8.

Tady jsou tipy k používání Předčítání a Office 2013 ve Windows 8.

Začínáme s programem Předčítání

Princip je jednoduchý: Když potáhnete prstem po dotykové obrazovce, program Předčítání vysloví názvy všech položek, kterých se dotknete. Tak se seznámíte s rozmístěním položek na obrazovce. Pokud si chcete poslechnout označení určité položky, klepněte na ni. Při spuštěném programu Předčítání otevřete položku dvěma klepnutími, ne jenom jedním.

Když na obrazovku třikrát klepnete čtyřmi prsty, zobrazí se přehledný pomocný seznam dotykových gest programu Předčítání (a bude se nahlas předčítat).

Klávesa Caps Lock na klávesnici je vyhrazená pro program Předčítání. Když třeba stisknete Caps Lock + V, program Předčítání zopakuje, co právě řekl. Stisknutím Caps Lock + + (symbol plus) nebo Caps Lock + - (symbol mínus) zvýšíte nebo snížíte rychlost čtení. Stisknutím Caps Lock + Esc ukončíte program Předčítání.

Spuštění programu Předčítání

 • Na zařízeních ovládaných jenom dotykově stiskněte tlačítko s logem Windows + Zvýšit hlasitost.

 • Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows + Enter.

 • Na přihlašovací obrazovce stiskněte klávesu s logem Windows + U nebo klikněte na tlačítko Usnadnění přístupu v levém dolním rohu a zvolte Předčítání.

Spuštění programu Předčítání pomocí funkce Hledat

 1. Program Předčítání otevřete potáhnutím prstem z pravého okraje obrazovky a klepnutím na Hledat. (Pokud používáte klávesnici a myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte myš dolů a klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole zadejte Předčítání, změňte vyhledávací filtr na Aplikace a potom ve výsledcích vyhledávání klepněte nebo klikněte na položku Předčítání.

Všechny dostupné příkazy programu Předčítání můžete zobrazit stisknutím Caps Lock + F1.

Klávesové zkratky

Aby se vám s programem Předčítání a Office 2013 dobře pracovalo, naučte se klávesové zkratky v Office. Tady je pár tipů, kde začít:

Začínáme s aplikacemi Office 2013 a programem Předčítání 8

Tady najdete funkce aplikací Office 2013, které s Předčítáním 8 fungují, fungují dobře nebo nefungují.

Ve Windows 8 se pomocí Předčítání dostanete ve všech aplikacích Office k pásu karet, k Backstage, ke stavovému řádku, k dialogovým oknům i k podoknům úloh. Možnosti použití obsahu v jednotlivých aplikacích Office (třeba čtení wordového dokumentu nebo excelové tabulky) budou ale omezené.

Program Předčítání nebude číst obsah nacházející se v souborech Publisheru, výkresech Visia, databázích Accessu nebo v souborech aplikací InfoPath a Project.

Word

Pomocí Předčítání jsou přístupná téměř všechna dotyková gesta a klávesové zkratky.

Typ obsahu

Prostý text

Klávesově i dotykově jsou plně přístupné texty v dokumentu, tabulkách, záhlaví, zápatí i textových polích.

Tabulky

Přístupný je celý obsah v tabulkách.

Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy v dokumentu fungují, ale Předčítání nečte popisy hypertextových odkazů.

Hypertextové odkazy u textů v obrazcích a textových polích nefungují a Předčítání je nečte.

Multimédia

Videa se nedají odlišit od obrázků.

Komentáře

Místně zobrazované komentáře nejsou přístupné, proto doporučujeme používat podokno komentářů.

Pokud je viditelné podokno komentářů, dá se k obsahu komentáře dostat jenom přenesením fokusu do komentáře. Pomocí podokna komentářů můžete přecházet mezi komentáři, ale z komentáře nemůžete přejít do textu.

V režimu čtení nejsou komentáře vůbec přístupné. Ke čtení dokumentů s komentáři proto používejte rozložení při tisku.

Tipy ke klávesovému ovládání Wordu pomocí Předčítání

Pokud chcete

Použijte tuto klávesovou zkratku programu Předčítání

Číst z vybraného záhlaví v navigačním podokně

 1. Vyberte záhlaví.

 2. Caps + mezera

 3. Caps + G

 4. Caps + M

Číst z výsledků hledání v navigačním podokně

 1. Vyberte výsledek, který vás zajímá.

 2. Caps + mezera

 3. Caps + F2

 4. Zvolte Nastavit fokus.

 5. Caps + M

Pokud váš dokument obsahuje jenom jeden odkaz nebo obrazec

Po předchozím přechodu na tuto položku v určitém zobrazení změňte zobrazení na jiné a přesuňte se v něm tak, aby jediná položka z předchozího zobrazení byla znovu přístupná.

Synchronizovat kurzor Předčítání a kurzor aplikace

Pokud chcete synchronizovat kurzor Předčítání a kurzor aplikace, stiskněte klávesovou zkratku Caps + G.

Třeba při čtení dokumentu můžete chtít vložit text do místa, které program Předčítání právě četl.

Pracovat s obrázky, grafy a obrazci

Abyste získali přístup k těmto informacím, použijte zobrazení položek.

 • Caps + šipka nahoru/dolů – změna zobrazení

 • Caps + šipka vlevo/vpravo – pohyb mezi položkami v zobrazení

Obrázky, grafy a obrazce se prezentují v ilustračním a seskupeném objektu. Abyste se tedy dostali k samotnému obrazci nebo obrázku, musíte předat ilustrační a skupinový objekt do zobrazení položek.

Další možností přístupu k objektům v dokumentu je použití podokna výběru.

Stisknutím Alt + H + SL + P zobrazte podokno výběru.

Můžete vybrat obrazec, který vás zajímá.

Pracovat s texty v textových polích

 1. Stiskněte Alt + H + SL + P.

 2. Zvolte textové pole, které chcete číst nebo upravit.

 3. Vyberte textové pole stisknutím Caps + mezera.

 4. Stiskněte Shift + F10.

 5. V místní nabídce vyberte Upravit text.

 6. Umístěte kurzor do textového pole stisknutím libovolné klávesy (až se do textového pole dostanete, budete muset zadaný znak odebrat stisknutím klávesy Backspace).

 7. Přečtěte nebo upravte text v textovém poli.

Do hlavního dokumentu se vrátíte dvojím stisknutím klávesy Esc.

Tipy k dotykovému ovládání Wordu pomocí Předčítání

Pokud chcete

Použijte toto dotykové gesto programu Předčítání

Číst z vybraného záhlaví v navigačním podokně

 1. Poklepejte na záhlaví, které vás zajímá.

 2. Potáhněte dolů třemi prsty.

Číst z výsledků hledání v navigačním podokně

 1. Poklepejte na výsledek, který vás zajímá.

 2. Klepněte třemi prsty.

 3. Zvolte Nastavit fokus.

 4. Potáhněte dolů třemi prsty.

Pracovat s texty v textových polích

 1. Prozkoumejte dokument prstem a najděte textové pole, které vás zajímá.

 2. Poklepáním umístěte kurzor do textového pole.

 3. Potáhněte třemi prsty dolů, aby se přečetl text v textovém poli.

Pokud váš dokument obsahuje jenom jeden odkaz nebo obrazec

Po předchozím přechodu na tuto položku v určitém zobrazení změňte zobrazení na jiné a přesuňte se v něm tak, aby jediná položka z předchozího zobrazení byla znovu přístupná.

Excel

Funkce Excelu

Úroveň přístupnosti pro Předčítání ve Windows 8

Sešity (název)

Funguje

Agave

Funguje

Listy

Funguje

Ukotvit příčky

Funguje

Rozdělit okno

Funguje

Mřížka: aktivní buňka

Funguje

Buňky: hodnota a vzorec

Funguje

Tabulky a kontingenční tabulky

Funguje

Hypertextové odkazy

Funguje

Grafy: typ grafu, název a popis alternativního textu

Funguje dobře

Průřezy: název a popis alternativního textu

Funguje dobře

Podmíněné formátování

Funguje dobře

Vlastnosti textu

Funguje dobře

OfficeArt

Funguje dobře

WordArt

Funguje dobře

Symboly cizích měn

Funguje dobře

Formátování textu obecně – tučné, kurzíva, podtržení, desetinná místa

Funguje dobře

Komentáře

Nefunguje

Ovládací prvky formuláře

Nefunguje

Ovládací prvky ActiveX Ovládací prvky formuáře

Nefunguje

Textové pole a obrazce

Nefunguje

Listy maker

Nefunguje

Listy dialogů

Nefunguje

Tipy ke klávesovému ovládání Excelu pomocí Předčítání

Pokud chcete

Použijte tuto klávesovou zkratku programu Předčítání

Číst obsah buňky

Caps Lock + D

Přejít na další položku

Caps Lock + vpravo

Přejít na předchozí položku

Caps Lock + vlevo

Číst vlastnosti okna Excelu

Caps Lock + W

Zjistit další informace

Caps Lock + F

Procházet dostupné položky v sešitu

Caps Lock + A a navigační klávesové zkratky

Provést s vybranou položkou výchozí příkaz

Caps Lock + Enter

Outlook

Obsah Outlooku přístupný pomocí Předčítání

Funkce Outlooku

Úroveň přístupnosti pro Předčítání ve Windows 8

Seznam zpráv

Předmět, Od, Informace, Kategorie, Stav přílohy, Stav příznaku

Konverzace

Funguje

Podokno čtení a formuláře rychlé odezvy v podokně čtení

Funguje

Seznam složek

Funguje

Navigační panel modulů

Funguje

Náhledy (připnuté a odepnuté)

Funguje

Text zprávy v podokně čtení a Kontroly (WordMail, podporuje všechny objekty Wordu přístupné pro Předčítání)

Funguje

Zobrazení kalendáře – zobrazení Měsíc, Týden, Den a Seznam

Funguje

Kontroly položek kalendáře (událost, schůzka, navržení nového času, pomocník pro plánování)

Funguje

Zobrazení osob – karty Osoba a Upravitelné

Funguje

Seznam úkolů

Funguje

Kontingenční zobrazení seznamu zpráv (třeba Všechny, Nepřečtené, Pořadí řazení) – jako alternativu použijte kartu Zobrazení (na pásu karet)

Nefunguje

Některé součásti Pomocníka pro plánování

Nefunguje

Čtení hlavního textu některých velmi starých nebo málo běžných dialogů ve výchozím nastavení

Nefunguje

OneNote (aplikace klasické pracovní plochy)

Obsah OneNotu dokonale přístupný pro Předčítání

Funkce OneNotu

Úroveň přístupnosti pro Předčítání ve Windows 8

Navigační položky a dialogy

 • Seznam poznámkových bloků (rozevírací a připnuté zobrazení)

 • Stav synchronizace

 • Karty oddílů a skupin oddílů

 • Seznam stránek

 • Podokno výsledků hledání (připnuté zobrazení)

 • Nástroj Odeslat do OneNotu

Funguje

Položky plochy stránky

 • Značky

 • Text

 • Rukopis (psaní rukou)

 • Výtisky dokumentu a výřezy obrazovky (dají se číst prostřednictvím OCR generovaného počítačem)

 • Hypertextové odkazy

Funguje

Navigační položky a dialogy:

 • Vložení podrobností schůzky Outlooku (je potřeba použít Caps Lock + šipky)

 • Podokno výsledků hledání (rozevírací zobrazení)

 • Informační oblast informačního panelu

 • Sbalené osnovy

Funguje dobře

Položky plochy stránky

 • Uspořádané seznamy (čísla se nečtou)

 • Tabulky (těžko se poznají rozměry tabulky)

 • Zvýraznění spoluautorství (nutné použít Shift + F10)

Funguje dobře

Nástroj Výřez obrazovky

Nefunguje

Rovnice

Nefunguje

Rukopis (kresby)

Nefunguje

Tipy a triky k ovládání OneNotu pomocí Předčítání

 • Při navigaci v připnutém seznamu poznámkových bloků a v připnutém podokně výsledků hledání přepínejte mezi poznámkovými bloky pomocí klávesy Tab.

 • Po vyhledávání můžete podokno hledání připnout stisknutím Alt + O – měli byste si tím usnadnit navigaci ve výsledcích.

 • Oddíl chráněný heslem můžete odemknout stisknutím Enter.

 • Pokud chcete zobrazit informace o autorství, stiskněte Shift + F10 a přejděte na konec nabídky.

 • Pokud na stránce nevidíte obsah, možná je sbalený – stisknutím Alt + Shift + 0 rozbalíte všechny úrovně.

 • Pokud není obsah synchronizovaný, zřejmě budete muset zadat pověření: Přejděte na informační panel pomocí kláves F6 a Caps Lock + šipky.

PowerPoint

Obsah PowerPointu přístupný pomocí Předčítání

Funkce PowerPointu

Úroveň přístupnosti pro Předčítání ve Windows 8

Textová pole, zástupné symboly a obrazce s textem

Funguje

Tabulky

Funguje

Poznámky lektora

Funguje

Zobrazení Prezentace

Funguje

Podokno Miniatury a zobrazení Řazení snímků jsou podporované jako obrázky

Funguje

Zobrazení osnovy

Funguje

Hypertextové odkazy a záložky

Funguje

Obrázky

Funguje dobře

Ukáže jenom typ objektu a alternativní text.

Grafy

Funguje dobře

Ukáže jenom typ objektu a alternativní text.

WordArt

Funguje dobře

Ukáže jenom typ objektu a alternativní text.

SmartArt

Funguje dobře

Ukáže jenom typ objektu a alternativní text.

Multimédia (oznámí se taky, jestli jde o objekt s možností kliknutí)

Funguje dobře

Ukáže jenom typ objektu a alternativní text.

Formátování textu nebo formátování tabulky

Nefunguje

Oddíly

Nefunguje

Obsah obrázků v podokně Miniatura a zobrazení Řazení snímků

Nefunguje

Komentáře

Nefunguje

Animace a přechody

Nefunguje

Záhlaví a zápatí

Nefunguje

Informace o spoluautorství

Nefunguje

Obrázky pozadí

Nefunguje

Pravopisné chyby

Nefunguje

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×