Použití OneDrivu na telefonu s Windows

Tady jsou postupy a tipy pro nejčastější věci prováděné pomocí aplikace OneDrive pro telefony s Windows.

Jakou verzi Windows na telefonu máte?

OneDrive pro Windows 10 (počítač PC, telefon, tablet, HoloLens nebo Surface Hub) | OneDrive pro Windows Phone 8 nebo Windows Phone 8.1 | OneDrive pro Windows Phone 7

OneDrive pro Windows 10 (počítač PC, telefon, tablet, HoloLens nebo Surface Hub)

Ukládání souborů na OneDrive

K nahrání a uložení libovolného typu souboru (včetně dokumentů, fotek, videí nebo hudebních souborů) v aplikaci OneDrive se používá stejný postup.

Nahrávání souborů

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na tlačítko Přidat Přidání fotky ve složce, do které chcete fotky přidat.

 2. V části Zvolit aplikaci vyberte zdroj, ze kterého chcete soubor nahrát, například Toto zařízení nebo aplikaci Fotky ve vašem telefonu.

  Poznámky: 

  • Na počítači s Windows 10 se v dialogovém okně Otevřít zobrazí soubory v počítači. Vyhledejte soubory, které chcete nahrát, a klikněte na Otevřít.

  • Pokud máte v telefonu nastavené automatické ukládání fotek na OneDrive, budou se na něm v aplikaci Fotky zobrazovat fotky z OneDrivu i fotky z telefonu, které se nenahrály. Jestliže na OneDrive nahrajete fotku, která už byla nahraná, vytvoří se její duplikát.

 3. Najděte soubor, který chcete nahrát, vyberte ho a pak klepněte na OK OK .

Tip: Můžete taky nahrát fotky a videa z vašeho telefonu do složky OneDrive ve vašem počítači pomocí Průzkumníku souborů nebo využít funkci importu v aplikaci Fotky. Telefon můžete k počítači připojit pomocí datového kabelu nebo přes Wi-Fi nebo Bluetooth.

Nastavení telefonu na automatické nahrávání fotek na OneDrive (jen telefon)

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení Nastavení OneDrivu > Nahrávání z fotoaparátu.

 2. V části Nahrávání z fotoaparátu nastavte přepínač do polohy Zapnuto.

  Pokud chcete automaticky nahrávat i videa, která natočíte telefonem, nastavte do polohy Zapnuto taky přepínač Zahrnout videa.

  Tip: Automatické nahrávání videí je možné jenom v případě, že je zapnuté i Nahrávání z fotoaparátu.

 3. V části Záložní účet pro fotoaparát klepnutím otevřete seznam a vyberte účet OneDrive, do kterého chcete snímky nahrát.

Tip: Pokud využíváte připojení účtované podle objemu dat, například mobilní datové připojení, nastavte přepínač Nahrávat přes připojení účtovaná podle objemu dat do polohy Vypnuto. Pokud vaše připojení není účtované podle objemu dat – k takovým připojením patří většina sítí Wi-Fi – můžete tento přepínač zapnout.

Přidání složky

Složky můžete v aplikaci OneDrive přidávat v zobrazení Soubory nebo v jakékoliv jiné složce.

 1. Klepněte v aplikaci OneDrive v zobrazení Soubory na Nová složka Příkaz Nová složka v aplikaci OneDrive na Windows Phone 10 .

 2. Zadejte název pro novou složku a klepněte na OK OK .

Přesunutí souborů do jiné složky aplikace OneDrive

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů a pak na zaškrtávací políčko alespoň jednoho souboru, který chcete přesunout. Klepněte na Zobrazit víc Další informace a pak na Přesunout Přesunutí souborů .

 2. V oblasti Vybrat cílovou složku klepněte na složku, do které chcete soubory přesunout, a pak na Přesunout OK .

  Tip: Pokud chcete pro přesouvané soubory vytvořit novou složku, klepněte na Nová složka Příkaz Nová složka v aplikaci OneDrive na Windows Phone 10 .

Vyhledání požadovaného souboru

Můžete hledat názvy souborů nebo složek, text v souborech a dokonce i text a značky ve fotkách. Klepněte na Hledat Hledání na OneDrivu a zadejte do pole Hledat požadovaný výraz.

Změna způsobu řazení souborů

V aplikaci OneDrive otevřete složku, kterou chcete seřadit, a klepněte na Seřadit podle Seřazení . Řadit můžete podle názvu, data nebo velikosti.

Poznámka: Řazení funguje v zobrazení Všechny soubory nebo ve složce uvnitř zobrazení Všechny soubory. Zobrazení Fotky, Dokumenty a Sdílené se dají seřadit jenom podle data.

Stahování souborů z aplikace OneDrive do zařízení

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů , zaškrtněte políčka u požadovaných souborů a klepněte na Stáhnout Stáhnout soubor .

  Poznámka: OneDrive ve Windows Phone momentálně neumožňuje stahování složek nebo poznámkových bloků OneNotu.

 2. Vyhledejte na svém zařízení složku, do které chcete stahovat, otevřete ji a klepněte na Uložit Přidávání je dokončené. .

  Poznámka: Na počítači s Windows 10 najděte a otevřete složku, do které chcete stahovat, a klepněte na Vybrat složku.

Sdílení souboru nebo složky

V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů , zaškrtněte políčka vedle souborů nebo složek, které chcete sdílet, a klepněte na Sdílet Sdílení souboru .

Pokud chcete sdílet jenom s několika konkrétními lidmi, vyberte Pozvat ostatní nebo Poslat soubory.

Pokud chcete sdílet s velkým počtem lidí, například v sociálních médiích nebo v příspěvku na blogu, vyberte Sdílet odkaz.

Pozvání uživatelů ke sdílení

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Pozvat ostatní.

 2. V části Pozvat ostatní zadejte požadovaná jména nebo e-mailové adresy. Víc jmen můžete zadat, když klepnete na Přidat Přidání fotky .

  Tip: Podívejte se do seznamu Poslední kontakty – možná v něm najdete osobu, se kterou chcete sdílet. Jednoduchým klepnutím na jméno můžete dané osobě poslat zprávu s odkazem na soubor, který sdílíte.

 3. Pokud chcete, aby příjemci mohli přidávat změny nebo dělat úpravy, zaškrtněte políčko Povolit úpravy. Když toto políčko nezaškrtnete, bude soubor pro příjemce jen pro čtení.

  Tip: Pokud chcete k pozvánce ke sdílení přidat poznámku, klepněte na šipku na konci pole Povolit úpravy, klepněte na Přidat rychlou poznámku a napište, co potřebujete.

 4. Klepněte na OK OK . Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Sdílení odkazu

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Sdílet odkaz.

 2. Vyberte, jestli chcete, aby příjemci mohli soubor zobrazit a upravit nebo jenom zobrazit (číst).

 3. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení odkazu. Možná budete muset posunout seznam trochu nahoru, abyste našli všechny možnosti.

Poznámka: Nezapomeňte, že každý, kdo má tento odkaz, může otevřít, stáhnout a uložit dokument nebo odkaz přeposlat.

Sdílení ve formě přílohy

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Poslat soubory.

 2. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít k odeslání přiloženého souboru.

 3. Vybraná aplikace se otevře. Použijte ji ke sdílení souboru.

Poznámka: Sdílení ve formě přílohy funguje jenom pro jednotlivé soubory. Pokud chcete sdílet celou složku, použijte možnost Pozvat ostatní nebo Sdílet odkaz.

Obnovení souboru z koše aplikace OneDrive

 1. Klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Koš.

 2. Klepněte na Vybrat Výběr souborů , na zaškrtávací políčko u souborů, které chcete obnovit, a pak na Obnovit Obnovení .

Přidání účtu OneDrivu pro firmy

Ke svým účtům OneDrive pro firmy na telefonu můžete přistupovat pomocí stejné aplikace OneDrive. Další informace najdete v článku o novinkách v OneDrivu pro firmy.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení účtu.

 2. Klepněte na Přidat účet a pak na Pracovní nebo školní účet.

 3. Zadejte údaje, které používáte pro přihlášení k účtu OneDrive pro firmy, a poté klepněte na Přihlásit se.

Poznámka: Abyste se mohli k OneDrivu pro firmy přihlásit, musí mít vaše organizace opravňující firemní plán předplatného SharePoint Online nebo Office 365, nebo vlastní nasazení SharePoint Serveru. K přihlášení nemůžete použít účet z místního adresáře.

Pokud máte s přihlášením pomocí účtu OneDrive pro firmy problémy, zkuste se přihlásit pomocí webového prohlížeče ve vašem telefonu na https://portal.office.com/onedrive, nebo kontaktujte vaše IT oddělení.

Přepínání mezi účty

Aplikace OneDrive ve Windows 10 umožňuje přihlášení k osobnímu účtu OneDrive a účtu OneDrive pro firmy. Mezi účty, které si přidáte, pak můžete přepínat.

Klepněte v horní části obrazovky na Nabídka Nabídka OneDrivu a pak na účet, který chcete použít.

Poznámka: Pokud chcete přidat další účet, klepněte na Nastavení účtu a pak na Přidat účet.

Zjištění dostupného prostoru úložiště

V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení Nastavení OneDrivu > Účty. Na stránce Účty se zobrazí všechny účty připojené k aplikaci OneDrive a u každého z nich celkové úložiště a volné místo.

Sdílení zpětné vazby k aplikaci OneDrive

Nápovědu k aplikaci OneDrive získáte, když telefonem zatřesete. Na jiných zařízeních získáte nápovědu pomocí příkazu Poslat názor, který je k dispozici na většině stránek.

OneDrive pro Windows Phone 8 nebo Windows Phone 8.1

Ukládání fotografií a videí na OneDrive

Nahrávání fotek a videí

 1. Na OneDrivu klepněte v zobrazení Všechny soubory na Přidat v dolní části obrazovky.

 2. V části Zvolit aplikaci vyberte zdroj, ze kterého chcete fotku nebo video nahrát, například aplikaci Fotky ve vašem telefonu.

 3. Najděte fotku nebo video, které chcete nahrát, vyberte je a pak klepněte na hotovo.

Nastavení telefonu na automatické nahrávání fotek na OneDrive

 1. V telefonu přejděte do Nastavení a klepněte na zálohování > fotky+videa.

 2. V části Fotky nebo Videa vyberte buď Střední kvalita, nebo Nejvyšší kvalita.

  Pokud nechcete, aby se fotky nebo videa nahrávaly automaticky, vyberte Neodesílat.

Tip: Jestli chcete zjistit, jak na počítači přesunout fotky a videa nacházející se na vašem telefonu do složky OneDrive, podívejte se na webu Windows Phone na článek Synchronizace fotek a videí pomocí počítače.

Vyhledání požadovaného souboru

Soubory a dokonce i fotky můžete hledat podle textu, který obsahují. Uděláte to tak, že do pole Hledat zadáte požadovanou frázi.

Změna způsobu řazení souborů

 1. Otevřete aplikaci OneDrive.

 2. Otevřete složku, kterou chcete seřadit, klepněte na více Další a pak klepněte na seřadit podle. Řadit můžete podle názvu, data nebo velikosti.

Poznámka: Řazení funguje ve složce nebo v zobrazení Všechny soubory.

Přidání účtu OneDrivu pro firmy

Účty OneDrive pro firmy teď můžete přidat do aplikace OneDrive pro Windows Phone 8.1. (Pokud chcete zjistit, jestli máte Windows Phone 8.1, otevřete Nastavení a klepněte na o systému.) Další informace najdete v článku Co je OneDrive pro firmy?

Pokud chcete přidat účet OneDrivu pro firmy, otevřete aplikaci OneDrive, v horní části obrazovky klepněte na nabídku Nabídka OneDrivu , klepněte na Přidat OneDrive pro firmy a zadejte e-mailovou adresu a heslo pro vaši firmu, školu nebo jiný typ organizace. Abyste se mohli k OneDrivu pro firmy přihlásit, musí mít vaše organizace opravňující firemní plán předplatného SharePoint Online nebo Office 365, nebo vlastní nasazení SharePoint Serveru. K přihlášení nemůžete použít účet z místního adresáře.

Pokud máte s přihlášením pomocí účtu OneDrive pro firmy problémy, zkuste se přihlásit na https://portal.office.com/onedrive, nebo kontaktujte vaše IT oddělení.

Sdílení souborů (jenom osobní účty OneDrive)

V aplikaci OneDrive klepněte na zaškrtávací políčka vedle souborů nebo složek, které chcete nasdílet, a klepněte na sdílet Sdílení souboru .

Pokud chcete sdílet jenom s několika konkrétními lidmi, vyberte Pozvat ostatní nebo Poslat soubory.

Pokud chcete sdílet s velkým počtem lidí, například v sociálních médiích nebo v příspěvku na blogu, vyberte Sdílet odkaz.

Pozvání uživatelů ke sdílení

 1. Klepněte na sdílet > pozvat ostatní.

 2. V části Nasdílet s dalšími lidmi zadejte požadovaná jména nebo e-mailové adresy. Pokud chcete zadat více jmen, klepněte na Přidat Přidat příjemce .

  Poznámka: Podívejte se do seznamu sdílet s posledním kontaktem – možná v něm najdete člověka, kterému chcete soubor nasdílet. Jednoduchým klepnutím na jméno mu můžete poslat zprávu s odkazem na soubor, který sdílíte.

 3. Pokud chcete, aby příjemci mohli přidávat změny nebo dělat úpravy, zaškrtněte políčko Povolit úpravy. Když toto políčko nezaškrtnete, bude soubor pro příjemce jen pro čtení.

  Tip: Pokud chcete k pozvánce ke sdílení přidat poznámku, klepněte na šipku na konci pole Povolit úpravy, klepněte na Přidat rychlou poznámku a napište, co potřebujete.

 4. Klepněte na odeslat Přidávání je dokončené. . Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Sdílení odkazu

 1. Klepněte na sdílet > sdílet odkaz.

 2. Vyberte, jestli chcete, aby příjemci mohli soubor upravit, nebo zobrazit jen pro čtení.

 3. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení odkazu. Možná budete muset posunout seznam trochu nahoru, abyste viděli všechny možnosti.

Poznámka: Nezapomeňte, že každý, kdo má tento odkaz, může otevřít, stáhnout a uložit dokument nebo odkaz přeposlat.

Sdílení ve formě přílohy

 1. Klepněte na sdílet > poslat soubory.

 2. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít k odeslání přiloženého souboru.

 3. Vybraná aplikace se otevře. Použijte ji ke sdílení souboru.

Tip: Sdílení ve formě přílohy funguje jenom pro jednotlivé soubory. Pokud chcete sdílet složku, použijte možnost Pozvat lidi nebo Sdílet odkaz.

Sdílení souborů a složek (účty OneDrive pro firmy)

 1. V aplikaci OneDrive pro firmy otevřete soubor nebo složku, které chcete sdílet, a klepněte na sdílet Sdílení souboru . Když budete chtít nasdílet několik souborů nebo složek, klepněte na vybrat Výběr souborů , klepněte na položky a potom klepněte na sdílet.

 2. V části pozvat ostatní klepněte na místo s textem Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu a zadejte člověka, kterému chcete soubory nebo složky nasdílet. Pokud chcete zadat více jmen, klepněte na Přidat Přidat příjemce .

  Poznámka: Podívejte se do seznamu sdílet s posledním kontaktem – možná v něm najdete člověka, kterému chcete soubor nasdílet. Jednoduchým klepnutím na jméno mu můžete poslat zprávu s odkazem na soubor, který sdílíte.

 3. Pokud chcete, aby příjemci mohli přidávat změny nebo dělat úpravy, zaškrtněte políčko Povolit úpravy. Když toto políčko nezaškrtnete, bude soubor pro příjemce jen pro čtení.

  Tip: Pokud chcete k pozvánce ke sdílení přidat poznámku, klepněte na šipku na konci pole Povolit úpravy, klepněte na Přidat rychlou poznámku a napište, co potřebujete.

 4. Klepněte na odeslat Přidávání je dokončené. . Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Přepínání mezi účty

Pokud máte Windows Phone 8.1, můžete přepínat mezi osobním účtem OneDrive a účtem OneDrive pro firmy nebo mezi různými účty OneDrive pro firmy. Uděláte to tak, že otevřete aplikaci, v horní části obrazovky klepnete na Nabídka Nabídka OneDrivu a pak klepnete na účet, který chcete použít. Upozorňujeme, že s aplikací OneDrive nemůžete používat několik osobních účtů.

Zjištění dostupného prostoru úložiště (pouze osobní účty OneDrive)

V aplikaci OneDrive klepněte v horní části obrazovky na Nabídka Nabídka OneDrivu , klepněte na Nastavení a pak klepněte na svůj osobní účet. Tím si zobrazíte celkové úložiště a dostupný prostor.

Řešení potíží s aplikací

Zajistěte, abyste měli nainstalované všechny dostupné aktualizace aplikace. Pokud jste připojení k síti Wi-Fi, budou se stahovat a instalovat automaticky. Aktualizace, které se nestáhly, zobrazíte takto:

 1. Ve Windows Phone 8.1 otevřete Store, klepněte na více Další a pak klepněte na položky ke stažení.

 2. Pokud se zobrazí aplikace OneDrive, klepněte na ni, abyste získali další informace, nebo klepněte na Aktualizovat, abyste aplikaci okamžitě stáhli přes mobilní síť.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Sdílení názoru na aplikaci OneDrive

Když svým zařízením zatřesete, můžete aplikaci OneDrive ohodnotit nebo získat nápovědu.

OneDrive pro Windows Phone 7

Přidání fotografie nebo videa

 1. Na telefonu najděte fotku nebo video, které chcete nahrát. Pokud chcete nasdílet obrázek z online alba, musíte ho nejdřív uložit do telefonu. Uděláte to tak, že na obrázek klepnete, klepnete na více Další , klepnete na uložit do telefonu a pak ho znova otevřete v albu Uložené obrázky.

 2. Stiskněte a podržte fotku nebo video, klepněte na sdílet… a potom klepněte na SkyDrive (teď se nazývá OneDrive).

 3. Jestli chcete, přidejte bublinový popisek, a pak klepněte na Nahrát.

  Fotky se nahrají v plném rozlišení. Pokud se chcete na tyto nahrané fotky podívat, klepněte v mobilní aplikaci OneDrive na Dokumenty a potom na nahrané z mobilu.

Sdílení souboru nebo složky

 1. V aplikaci OneDrive stiskněte a podržte soubor nebo složku, které chcete sdílet.

 2. Vyberte, jestli chcete poslat odkaz e-mailem nebo ho zkopírovat do schránky. Potom zvolte, jestli mají mít lidé možnost soubor jenom zobrazit nebo taky upravovat.

 3. Pokud jste zvolili, že chcete odkaz poslat e-mailem, postupujte při sdílení souboru podle pokynů na obrazovce. Pokud jste zvolili, že chcete odkaz zkopírovat do schránky, můžete ho vložit do e-mailu, textu, rychlé zprávy nebo ho s někým sdílet na sociální síti.

Automatické ukládání pořízených fotek na OneDrive

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení.

 2. Krátce potáhněte prstem doleva a přejděte na aplikace a pak klepněte na obrázky+fotoaparát.

 3. Zapněte možnost Automaticky nahrávat na SkyDrive (teď se nazývá OneDrive).

  Poznámky: 

  • Pokud má váš telefon jenom 256 MB paměti RAM, nebudete moct nahrávat obrázky automaticky na OneDrive. Další informace můžete získat od výrobce telefonu.

  • Obrázky se nahrávají v nízkém rozlišení. Pokud chcete obrázky zálohovat v plném rozlišení, použijte software Zune na počítači. Další informace najdete v článku Synchronizace hudby, obrázků a videí. Pokud chcete obrázky nahrát v plném rozlišení, postupujte podle pokynů v části Přidání fotografie nebo videa.

Změna Microsoft účtu používaného pro OneDrive

V aplikaci OneDrive otevřete nabídku nastavení, klepněte na odhlásit se a pak se znova přihlaste pomocí požadovaného účtu.

Zjištění dostupného prostoru úložiště

V aplikaci OneDrive přejděte na nastavení a podívejte se na celkové úložiště a dostupný prostor.

Další pomoc k OneDrivu (osobní účty)

Poradce při potížích s mobilní aplikací OneDrive

Podívejte se na související články nápovědy k OneDrivu pro Android nebo k OneDrivu pro iOS.

Podívejte se do Centra nápovědy pro OneDrive.

Získejte pomoc odesláním e-mailu týmu podpory OneDrivu. V mobilní aplikaci OneDrive zařízením zatřeste. Tím získáte přístup k nápovědě nebo budete moct poslat svůj názor na OneDrive.

Další pomoc k OneDrivu pro firmy

Co je OneDrive pro firmy?

Zeptejte se v komunitním fóru OneDrivu pro firmy.

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte oddělení IT nebo správce. Pokud jste správce SharePointu Online, můžete otevřít požadavek na podporu v centru pro správu Office 365.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×