Použití Office 365 Video pro iPhone

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Poznámka: Office 365 Video nahradí Microsoft Stream. Další informace o nové videa služba organizace, která přidá intelligence videa spolupráce a informace o různých plánech přechodu pro stávající zákazníky Office 365 Video, najdete v článku migrace proudu z Office 365 Video.

Office 365 Video je portál v Office 365, který vaší organizaci poskytuje službu streamování videa. Je to skvělé místo pro nahrávání, sdílení a prohlížení interních videí, jako jsou informační videa vedoucích pracovníků nebo nahrávky schůzek, prezentací nebo školení. Další informace najdete v článku Seznámení s Office 365 Video.

Office 365 Video pro iPhone poskytuje mobilní přístup ke kanálům a videím umístěným na vašem portálu Office 365 Video. Videa můžete nahrávat a sledovat třeba pomocí aplikace pro iPhone. Tato aplikace je dostupná pro IOS 7 a novější a můžete si jí stáhnout zadarmo z App Storu. Aplikace pro iPhone funguje taky na iPadu, ale není určená ke sledování videí na tomto zařízení.

Co můžete a nemůžete dělat v Office 365 Video pro iPhone

Office 365 Video pro iPhone poskytuje některé z funkcí, které jsou dostupné uživatelům s příslušnými oprávněními, kteří se dostanou na portál Office 365 Video ve webovém prohlížeči v Office 365. Informace o funkcích dostupných na portálu Office 365 Video ve webovém prohlížeči v Office 365 najdete v následujících článcích:

Co můžete dělat v Office 365 Video pro iPhone

Tento článek popisuje věci, které můžete dělat v Office 365 Video pro iPhone:

Co nemůžete dělat v Office 365 Video pro iPhone

V Office 365 Video pro iPhone se nedají dělat tyto operace Office 365 Video:

 • Vytvoření kanálu

 • Odstranění kanálu

 • Změna oprávnění kanálu (oprávnění k úpravám kanálu a oprávnění k zobrazení kanálu)

 • Změna oprávnění správců (určení správců videí nebo správců kanálů)

 • Výběr videí pro kanál

 • Výběr kanálů nebo videí pro domovskou stránku portálu Office 365 Video

Tyto operace může dělat jenom uživatel, který má příslušná oprávnění v portálu Office 365 Video ve webovém prohlížeči v Office 365.

Přihlášení k Office 365 Video pro iPhone a odhlášení z něj

K Office 365 Video pro iPhone se můžete přihlásit jenom při splnění obou následujících podmínek:

 • Vaše organizace nastavila portál Office 365 Video v Office 365.

 • Vaše organizace vám přiřadila uživatelskou licenci pro jeden z plánů předplatného Office 365, pro který je Office 365 Video dostupný:

  • Office 365 Enterprise E1

  • Office 365 Enterprise E2

  • Office 365 Enterprise E3

  • Office 365 Enterprise E4

  • Office 365 Enterprise A2

  • Office 365 Enterprise A3

 • Office 365 Enterprise A4

Pokud nevíte, jestli máte uživatelskou licenci pro jeden z výše uvedených plánů předplatného Office 365, kontaktujte oddělení IT.

Pro přihlášení k Office 365 Video pro iPhone

 1. Pokud ještě nemáte aplikaci O365 Video na iPhonu, stáhněte si ji z App Storu.

 2. Na iPhonu klepněte na aplikaci O365 Video.

 3. Do pole pro uživatelské jméno zadejte svůj pracovní nebo školní účet ve formátu adresa@example.com.

 4. Do pole pro heslo zadejte svoje heslo.

Pokud se chcete odhlásit z Office 365 Video pro iPhone

 1. Na domovské stránce aplikace klepněte na ikonu Možnosti Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone .

 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu Nastavení Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu .

 3. Dole na stránce Nastavení klepněte na Odhlásit.

Zobrazení domovské stránky

Domovská stránka obsahuje tyto položky:

 • Oddíl Vybrané   : Tento oddíl obsahuje miniatury a názvy videí, která správce videí vybral jako propagovaná. Správce videí může do oddílu Vybrané vybrat až pět videí a tři kanály. Pokud chcete vidět všechna videa v oddílu Vybrané, klepněte na něj a potáhněte prstem doprava.

 • Oddíl Oblíbená   : Tento oddíl obsahuje miniatury a názvy videí, která uživatelé přehrávali v posledních dvou týdnech nejčastěji. V pravém horním rohu oddílu Oblíbená můžete klepnutím na Zobrazit vše zobrazit seznam všech videí na portálu Office 365 Video seřazených podle oblíbenosti s nejčastěji prohlíženým videem na začátku seznamu.

 • Ikona Možnosti    Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone : Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte seznam kanálů, které jsou na portálu Office 365 Video vaší organizace.

Hledání videa

Můžete vyhledávat všechna videa v kanálu, k jejichž prohlížení máte oprávnění.

Pokud chcete hledat videa

 1. Na domovské stránce udělejte jednu z těchto akcí:

  • Klepněte kamkoliv nahoru na stránce a potáhněte prstem doprava.

  • Klepněte na ikonu Možnosti Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone .

 2. Nahoře na stránce, která se zobrazí, klepněte na ikonu hledání Hledat .

 3. Do textového pole Hledat všechna videa zadejte vyhledávací dotaz.

 4. Pod klávesnicí klepněte na Hledat.

Přechod na určitý kanál

Můžete zobrazit seznam kanálů a přejít na kanál, ve kterém si chcete přehrát videa nebo do kterého chcete videa nahrát. Pokud chcete zobrazit kanál a všechna videa v něm, musíte mít oprávnění k zobrazení kanálu. Ve výchozím nastavení mají při vytvoření kanálu oprávnění k jeho zobrazení všichni uživatelé ve vaší organizaci.

Oprávnění k zobrazení kanálu se nedá změnit z Office 365 Video pro iPhone. Tato oprávnění se můžou změnit jenom v případě, že uživatel s příslušnými oprávněními přejde na portál Office 365 Video ve webovém prohlížeči v Office 365. Další informace najdete v části Změny oprávnění kanálu v tématu Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video.

Chcete-li přejít na určitý kanál

 1. Na domovské stránce udělejte jednu z těchto akcí:

  • Klepněte kamkoliv nahoru na stránce a potáhněte prstem doprava.

  • Klepněte na ikonu Možnosti Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone .

 2. Procházejte seznam kanálů a najděte ten, který hledáte.

  Při prohlížení seznamu kanálů se můžete posunout na začátek seznamu, kde jsou odkazy pro přechod na domovskou stránku nebo na stránku Oblíbená videa.

 3. Klepněte na kanál, který chcete zobrazit.

  Pokud se při prohlížení některého kanálu budete chtít vrátit do seznamu kanálů, klepněte na ikonu Možnosti Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone .

Nahrávání videí z iPhonu do Office 365 Video

Když chcete nahrát video, nahrajte ho do určitého kanálu. V Office 365 Video pro iPhone můžete nastavit, že se videa budou nahrávat jenom při připojení přes Wi-Fi. Informace o formátech videa, které jsou kompatibilní s portálem Office 365 Video, najdete v tématu Formáty videa, které fungují v Office 365 Video.

Abyste mohli do kanálu nahrát video, musíte mít k tomuto kanálu oprávnění k úpravám. Oprávnění kanálu (oprávnění k úpravám a oprávnění k zobrazení) se nedá změnit z Office 365 Video pro iPhone. Tato oprávnění se můžou změnit jenom v případě, že uživatel s příslušnými oprávněními přejde na portál Office 365 Video ve webovém prohlížeči v Office 365. Další informace najdete v části Změny oprávnění kanálu v tématu Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video.

Maximální velikost nahrávaného souboru je 2 GB. (Stejný maximální limit platí pro nahrávání souborů na SharePoint Online.) Při nahrávání videa se původní soubor uloží na SharePoint Online a počítá se do kvóty úložiště vaší organizace. Další informace najdete v tématu Správa limitů úložiště kolekce webů.

Nastavení Office 365 Video pro iPhone k nahrávání přes wi-fi pouze

 1. Na domovské stránce klepněte na ikonu Možnosti Ikona možností pro Office 365 Video pro iPhone .

 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu Nastavení Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu .

 3. Dole na stránce Nastavení vedle Nahrávat video jenom přes Wi-Fi klepněte na přepínač Zapnuto/Vypnuto a přetáhněte tlačítko doprava. Když je tlačítko na pravé straně přepínače, přepínač je v poloze Zapnuto (se zeleným pozadím) a Office 365 Video pro iPhone bude videa nahrávat jenom při připojení přes Wi-Fi.

 4. Pokud chcete ze stránky Nastavení odejít, klepněte v pravém horním rohu stránky na Hotovo.

K nahrání stávajícího videa z Iphonu do Office 365 Video

 1. Přejděte na kanál, do kterého chcete video nahrát. Další informace najdete v tomto článku v předchozí části Přechod na určitý kanál.

 2. V pravém horním rohu stránky klepněte na ikonu Nahrát video (symbol plus) Ikona přidání videa v Office 365 Video pro iPhone .

 3. Dole na stránce klepněte na Zvolit existující. Zobrazí se aplikace pro iPhone Fotografie.

 4. V aplikaci Fotografie klepněte na Videa a potom klepněte na video, které chcete nahrát.

 5. Klepněte na Zvolit.

 6. V poli Klepnutím přidejte nadpis zadejte název videa.

 7. (Volitelné) V poli Klepnutím přidejte popis zadejte popis videa.

Poznámka: Stejně jako v případě nahrávání jakéhokoliv jiného souboru je tu spousta faktorů, které můžou mít vliv na dobu potřebnou k nahrání videa – třeba velikost videa nebo šířka pásma.

Aby se videa dala jednodušeji najít, může být užitečné jednotné pojmenovávání a zadávání jejich popisů. Díky těmto informacím se budou dát videa později jednodušeji najít. To je užitečné hlavně tehdy, když je videí v Office 365 Video hodně. Tyto informace navíc přidávají k videu v aplikaci Office Delve a Office Graph další kontext.

Zobrazení videí, která jste nahráli do kanálu

Office 365 Video pro iPhone nabízí samostatné zobrazení s názvem Moje videa pro videa, která jste nahráli do určitého kanálu.

Zobrazení videí, která jste nahráli do kanálu

 1. Přejděte na kanál, do kterého jste nahráli jedno nebo víc videí. Další informace najdete v tomto článku v předchozí části Přechod na určitý kanál.

 2. Na začátku seznamu videí v kanálu klepněte na Všechna videa.

 3. Klepněte na Moje videa.

Kontrola, jestli se video, které jste nahráli, dá přehrát

Video se po nahrání chvilku zpracovává, aby se dalo přehrávat přes stream, a indexuje se pro rychlejší vyhledávání. Teprve potom je připravené a jde přehrát. Nejdřív se video objeví a bude možné ho přehrát v kanálu ve vaší části Moje videa. Za chvilku se objeví a půjde přehrát taky na jiných místech na portálu. Videa, která jste nahráli do kanálu, si budou moct pustit jenom ti, kdo mají oprávnění zobrazovat videa v tomto kanálu.

Zkontrolujte, jestli videa, které jste nahráli se dá přehrát

 1. Postupujte podle kroků v předchozí části Zobrazení videí, která jste nahráli na kanál.

 2. V části Moje videa najděte miniaturu videa, které chcete zkontrolovat.

Během zpracování videa se v části Moje videa zobrazí prázdná miniatura videa se zprávou, že se video zpracovává. Jakmile je video připravené k přehrávání, objeví se miniatura obsahující grafiku videa.

Úprava názvu nebo popisu videa, které jste nahráli

Název nebo popis videa, které jste nahráli, můžete kdykoliv upravit.

Chcete-li upravit názvu nebo popisu videa, které jste nahráli

 1. Přejděte na kanál, do kterého jste video nahráli. Další informace najdete v tomto článku v předchozí části Přechod na určitý kanál.

 2. Klepněte na miniaturu videa, u kterého chcete upravit název nebo popis. Zobrazí se stránka přehrávače videa.

 3. V pravém horním rohu stránky přehrávače videa klepněte na Upravit.

 4. Pokud chcete upravit název videa, klepněte do pole pro název (těsně pod přehrávačem videa).

 5. Pokud chcete upravit popis videa, klepněte do pole pro popis (těsně pod polem pro název).

 6. Dole na stránce klepněte na Hotovo.

 7. V pravém horním rohu stránky klepněte na Hotovo.

Odstranění videa, které jste nahráli

Odstraněním videa uvolníte místo kvóty úložiště služby SharePoint Online svojí organizace. Pokud chcete nahrát video do kanálu, musíte mít u tohoto kanálu oprávnění k úpravám. Oprávnění k úpravám pro tento kanál musíte mít, i když chcete odstranit video, které jste nahráli. Další informace najdete v části Změny oprávnění kanálu v tématu Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video.

Upozornění: Video se po odstranění už nedá obnovit, ale pokud chcete, můžete ho vždycky znova nahrát.

Odstranění videa, které jste nahráli

 1. Přejděte na kanál, do kterého jste video nahráli.

 2. Klepněte na miniaturu videa, které chcete odstranit. Zobrazí se stránka přehrávače videa.

 3. V pravém horním rohu stránky přehrávače videa klepněte na Upravit.

 4. Dole na stránce klepněte na Odstranit.

 5. V okně Chcete odstranit toto video? klepněte na Odstranit Video.

 6. Dole na stránce klepněte na Hotovo.

 7. V pravém horním rohu stránky klepněte na Hotovo.

Viz taky

Seznámení s Office 365 Video

Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video

Správa portálu Office 365 Video

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×