Použití nástrojů pro odkazy

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Sada nástrojů obsahuje referenční nástroje, výstřižky a zprávu o kompatibilitě ve Wordu, Excelu a PowerPointu. Každá z těchto aplikací Office pro Mac má v sadě nástrojů i další konkrétní nástroje. Třeba sada nástrojů Wordu obsahuje nástroj Styly a sada nástrojů Excelu obsahuje Tvůrce vzorců. Referenční nástroje poskytují přístup k informacím o překladu, tezauru a slovníku.

Důležité informace: Aby bylo možné použít referenční nástroje, Office musí mít možnost připojení k internetu. Při prvním použití referenčních nástrojů se zobrazí výzva Click here to allow access to online Reference Tools (Kliknutím sem povolte přístup k online referenčním nástrojům).

Udělejte některou z těchto věcí:

Vyhledání synonyma v tezauru

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

Vyhledání definice ve slovníku

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

Vyhledání slova v jiném jazyce

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

 3. Otevřete panel Bilingual Dictionary (Dvojjazyčný slovník).

 4. V místní nabídce From (Z) vyberte jazyk příslušného slova.

 5. V místní nabídce To (Do) vyberte jazyk, do kterého chcete toto slovo přeložit.

Překlad textu z jiného jazyka

 1. V dokumentu vyberte text, který chcete přeložit.

 2. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 3. Otevřete panel Translation (Překlad).

 4. V místní nabídce From (Z) vyberte jazyk aktuálního textu.

 5. V místní nabídce To (Do) vyberte jazyk, do kterého chcete tento text přeložit.

  Tip: Pokud chcete přeložit celý dokument, v poli pod místní nabídkou To klikněte na Translate this document (Přeložit tento dokument). Text se přes internet pošle službě Microsoft Translator.

Vyhledání slova na Internetu

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

 3. Otevřete panel Web Search (Hledání na webu).

Skrytí slovníku nebo jiného referenčního nástroje

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. V pravém horním rohu klikněte na Toolbox Settings (Nastavení sady nástrojů)  Tlačítko Nastavení sady nástrojů .

 3. V místní nabídce Palette (Paleta) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 4. V části Show Panels (Zobrazit panely) zrušte zaškrtnutí políček pro referenční nástroje, které chcete skrýt.

  Poznámka: Tezaurus se skrýt nedá.

Zobrazení nebo skrytí sady nástrojů

 • Na panelu nástrojů Standard (Standardní) klikněte na Show or hide the Toolbox (Zobrazit nebo skrýt sadu nástrojů) Toolbox button .

Změna nastavení zobrazení pro sadu nástrojů

 1. Na panelu nástrojů Standard (Standardní) klikněte na Show or hide the Toolbox (Zobrazit nebo skrýt sadu nástrojů) Toolbox button .

 2. V pravém horním rohu klikněte na Toolbox Settings (Nastavení sady nástrojů)  Tlačítko Nastavení sady nástrojů .

 3. Proveďte požadované změny.

Viz taky

Přizpůsobení pásu karet a panelů nástrojů

Kontrola kompatibility dokumentu

PowerPoint

Sada nástrojů obsahuje referenční nástroje, výstřižky a zprávu o kompatibilitě ve Wordu, Excelu a PowerPointu. Každá z těchto aplikací Office pro Mac má v sadě nástrojů i další konkrétní nástroje. Třeba sada nástrojů Wordu obsahuje nástroj Styly a sada nástrojů Excelu obsahuje Tvůrce vzorců. Referenční nástroje poskytují přístup k informacím o překladu, tezauru a slovníku.

Důležité informace: Aby bylo možné použít referenční nástroje, Office musí mít možnost připojení k internetu. Při prvním použití referenčních nástrojů se zobrazí výzva Click here to allow access to online Reference Tools (Kliknutím sem povolte přístup k online referenčním nástrojům).

Udělejte některou z těchto věcí:

Vyhledání synonyma v tezauru

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

Vyhledání definice ve slovníku

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

Vyhledání slova v jiném jazyce

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

 3. Otevřete panel Bilingual Dictionary (Dvojjazyčný slovník).

 4. V místní nabídce From (Z) vyberte jazyk příslušného slova.

 5. V místní nabídce To (Do) vyberte jazyk, do kterého chcete toto slovo přeložit.

Překlad textu z jiného jazyka

 1. V dokumentu zkopírujte text, který chcete přeložit.

 2. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 3. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) vložte text, který chcete přeložit.

 4. Otevřete panel Translation (Překlad).

 5. V místní nabídce From (Z) vyberte jazyk příslušného textu.

 6. V místní nabídce To (Do) vyberte jazyk, do kterého chcete tento text přeložit.

  Tip: Pokud chcete přeložit celý dokument, v poli pod místní nabídkou To klikněte na Translate this document (Přeložit tento dokument). Text se přes internet pošle službě Microsoft Translator.

Vyhledání slova na Internetu

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

 3. Otevřete panel Web Search (Hledání na webu).

Skrytí slovníku nebo jiného referenčního nástroje

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. V pravém horním rohu klikněte na Toolbox Settings (Nastavení sady nástrojů)  Tlačítko Nastavení sady nástrojů .

 3. V místní nabídce Palette (Paleta) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 4. V části Show Panels (Zobrazit panely) zrušte zaškrtnutí políček pro referenční nástroje, které chcete skrýt.

  Poznámka: Tezaurus se skrýt nedá.

Zobrazení nebo skrytí sady nástrojů

 • Na panelu nástrojů Standard (Standardní) klikněte na Show or hide the Toolbox (Zobrazit nebo skrýt sadu nástrojů) Toolbox button .

Změna nastavení zobrazení pro sadu nástrojů

 1. Na panelu nástrojů Standard (Standardní) klikněte na Show or hide the Toolbox (Zobrazit nebo skrýt sadu nástrojů) Toolbox button .

 2. V pravém horním rohu klikněte na Toolbox Settings (Nastavení sady nástrojů)  Tlačítko Nastavení sady nástrojů .

 3. Proveďte požadované změny.

Viz taky

Přizpůsobení panelů nástrojů a nabídek

Kontrola kompatibility dokumentu

Excel

Sada nástrojů obsahuje referenční nástroje, výstřižky a zprávu o kompatibilitě ve Wordu, Excelu a PowerPointu. Každá z těchto aplikací Office pro Mac má v sadě nástrojů i další konkrétní nástroje. Třeba sada nástrojů Wordu obsahuje nástroj Styly a sada nástrojů Excelu obsahuje Tvůrce vzorců. Referenční nástroje poskytují přístup k informacím o překladu, tezauru a slovníku.

Důležité informace: Aby bylo možné použít referenční nástroje, Office musí mít možnost připojení k internetu. Při prvním použití referenčních nástrojů se zobrazí výzva Click here to allow access to online Reference Tools (Kliknutím sem povolte přístup k online referenčním nástrojům).

Udělejte některou z těchto věcí:

Vyhledání synonyma v tezauru

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

Vyhledání definice ve slovníku

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

Vyhledání slova v jiném jazyce

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

 3. Otevřete panel Bilingual Dictionary (Dvojjazyčný slovník).

 4. V místní nabídce From (Z) vyberte jazyk příslušného slova.

 5. V místní nabídce To (Do) vyberte jazyk, do kterého chcete toto slovo přeložit.

Překlad textu z jiného jazyka

 1. V dokumentu zkopírujte text, který chcete přeložit.

 2. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 3. Text, který chcete přeložit, vložte do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) .

 4. Otevřete panel Translation (Překlad).

 5. V místní nabídce From (Z) vyberte jazyk aktuálního textu.

 6. V místní nabídce To (Do) vyberte jazyk, do kterého chcete tento text přeložit.

  Tip: Pokud chcete přeložit celý dokument, v poli pod místní nabídkou To klikněte na Translate this document (Přeložit tento dokument). Text se přes internet pošle službě Microsoft Translator.

Vyhledání slova na Internetu

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. Do pole Word or Phrase (Slovo nebo fráze) zadejte další slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a stiskněte RETURN.

 3. Otevřete panel Web Search (Hledání na webu).

Skrytí slovníku nebo jiného referenčního nástroje

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 2. V pravém horním rohu klikněte na Toolbox Settings (Nastavení sady nástrojů)  Tlačítko Nastavení sady nástrojů .

 3. V místní nabídce Palette (Paleta) klikněte na Reference Tools (Referenční nástroje).

 4. V části Show Panels (Zobrazit panely) zrušte zaškrtnutí políček pro referenční nástroje, které chcete skrýt.

  Poznámka: Tezaurus se skrýt nedá.

Zobrazení nebo skrytí sady nástrojů

 • Na panelu nástrojů Standard (Standardní) klikněte na Show or hide the Toolbox (Zobrazit nebo skrýt sadu nástrojů) Toolbox button .

Změna nastavení zobrazení pro sadu nástrojů

 1. Na panelu nástrojů Standard (Standardní) klikněte na Show or hide the Toolbox (Zobrazit nebo skrýt sadu nástrojů) Toolbox button .

 2. V pravém horním rohu klikněte na Toolbox Settings (Nastavení sady nástrojů)  Tlačítko Nastavení sady nástrojů .

 3. Proveďte požadované změny.

Viz taky

Přizpůsobení panelů nástrojů a nabídek

Kontrola kompatibility dokumentu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×