Použití miniaplikací v aplikaci Business Contact Manager

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zobrazí aktuální informace o obchodních aktivit speciální grafy – nebo miniaplikace –, které můžete přidat na řídicí panel aplikace Business Contact Manager a libovolných pracovních prostorů.

S miniaplikacemi můžete použít informací, že chcete a místo, kam chcete. Můžete ji taky vytisknout sestavy z dat zobrazí.

Tento článek popisuje miniaplikace k dispozici v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a jak můžete s nimi pracujete.

V tomto článku

Princip miniaplikace

Přidání nebo odstranění miniaplikace

Práce s miniaplikacemi

Zobrazení sestavy z miniaplikace

Princip miniaplikace

Chcete vědět, jaké hlavní produkty prodejní jsou teď? Podívejte se na Hlavní produkty miniaplikaci.

Co je aktuální stav úsilí v kvalifikování zájemce? V tématu miniaplikace Filtr prodejů.

Potřebujete zarovnání výdaje na nejnovější marketingové kampaně? Miniaplikace Porovnání kampaně zobrazuje očekávané výnosy generované aktivní kampaní.

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obsahuje řadu miniaplikací, které můžete získat rychlý přehled o stavu vaší firmě. Tyto miniaplikacích zobrazovat grafy a jiné vizuální souhrny informace, které jste zadali do svých záznamů. Budou se automaticky aktualizují při každém otevření řídicího panelu nebo pracovního prostoru aplikace Groove obsahující miniaplikace nebo když kliknete na Aktualizovat.

Čím víc důslednost vy i vaši zaměstnanci jsou informace o zadávání dat v klientů a obchodních kontaktů, vytváření záznamů Příležitost propojení potenciální zákazníci se marketingové aktivity a tak dále, další nejužitečnější bude souhrnných dat zobrazených v miniaplikace.

Začátek stránky

Kde miniaplikace získat svých dat?

Chcete-li zobrazit všechna data v miniaplikaci, musíte nejprve získat informace o zaměstnání do Databáze aplikace Business Contact Manager. Miniaplikace dotaz uložená data, která chcete zobrazit grafy s informací, které potřebujete.

Pomocí formuláře ručně zadat obchodní data nebo import dat podle popisu v Import dat do aplikace Business Contact Manager. Následující oddíly popisují miniaplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a postup při zadávání dat, které zobrazují.

Prodejních miniaplikacích

Prodejních miniaplikacích zaměřit na oblasti prodejního procesu, potřebujete vaši pozornost, nejdůležitější údaje a úkoly. Dva zejména podrobné miniaplikace Filtr prodejů a Prodejní kanál jsou popsány v plné při používání miniaplikace filtr prodejů a prodejní kanál.

Miniaplikace Filtr prodejů

Miniaplikace filtr prodejů zobrazí prodejních příležitostí, podle které prodejní oblasti jsou.

K zobrazení dat v některém z prodejních miniaplikacích, musíte nejdřív vytvořit záznamů příležitostí. V závislosti na typu informací, které si přejete zobrazit taky musíte přidat Produkty a služby záznamem příležitosti.

Pro všechny miniaplikace zobrazíte výnosy informace zadejte procentuální hodnotu pravděpodobnosti a přidání produktů a služeb do záznamů příležitostí. Očekávané výnosy pochází z procento pravděpodobnosti a součet produktů a služeb na záznamy. Výnos pochází z celkového počtu produktů a služeb na záznamy.

Poznámka: Záznamů příležitostí musí být propojené s klientem nebo obchodním kontaktem záznamy.

K zobrazení dat v tomto miniaplikace...

... zadávání dat do těchto polí na záznam příležitosti

Miniaplikace zobrazí

Neaktivní zákazníci

Fáze prodeje – pro klienta nebo obchodního kontaktu, považuje za zákazníka, každý musí mít aspoň jeden propojené příležitosti s fází prodeje Uzavřeno úspěšně.

Klientů a obchodních kontaktů, se kterými jste měli žádnou komunikaci pro vybraný interval a odhadovaných výnosů, každý z nich představující.

Obchodní profilace

 • Pravděpodobnost (musí být větší než 0 %),

 • Toto datum uzavření

 • Produkty a služby

Otevřete prodejních příležitostí očekávané zavřít kalendářní data.

Filtr prodejů

 • Pravděpodobnost (musí být větší než 0 %)

 • Fáze prodeje

 • Produkty a služby

Otevřete možnosti fázi prodeje.

Hlavní zákazníci

Fáze prodeje (musí být Uzavřeno úspěšně ) a produkty a služby

Zákazníci, kteří mají vynaloženy nejvíce peníze s vaší společnosti, částku v korunách nebo hrubou marži.

Hlavní produkty

Fáze prodeje (musí být Uzavřeno úspěšně ), Toto datum uzavření a produkty a služby

Graf s nejlepším odbytem položek s časem číslem prodal výnosy nebo hrubou marži.

Hlavní doporučující osoby

Zahájil musí obsahovat odkaz na klienta nebo obchodní kontakt, který má uvedených firmy do vaší společnosti. Pokud chcete zobrazit data na výnos z uvedených firmy, musíte taky vyberte Fáze prodejeUzavřeno úspěšně a přidejte produktů a služeb.

Nejlepší zdroje pro nové obchodní Kč hodnotu nebo počet kontaktů.

Začátek stránky

Marketingová miniaplikace

Porovnání marketingové aktivity a marketingových kampaní jsou hlavní pracovní marketingové miniaplikace. K maximálnímu využití tyto miniaplikace, musíte vytvořit podrobné záznamy pro marketingové aktivity a každého kampaně, které můžete provádět. Je možné porovnávat aktivity a kampaně čísly účty, obchodních kontaktů, potenciálních zákazníků nebo příležitosti, které poskytují nebo příjmy, výdaje nebo rozpočet.

Přesné finanční informace nezapomeňte zahrnout tyto informace o každý záznam marketingové aktivity:

 • Pole Rozpočtové náklady na stránce Podrobnosti

 • Pole skutečné náklady na stránce Sledování

 • Na všechny prodejních příležitostí nebo klienta, obchodní kontakt nebo zájemce záznamy, které jsou výsledkem marketingové aktivity zadejte název aktivity v poli zahájil každý záznam. Celkový součet produkty a služby, které jsou uvedené na formuláři příležitosti slouží k výpočtu Očekávané výnosy.

K zobrazení dat v tomto miniaplikace...

... potřebujete...

... a miniaplikace

Analýza typu aktivity

Vytvoření více než jeden záznam marketingové aktivity stejného typu a zadejte množstvím podrobností.

Srovnání všechny aktivity jednoho typu, jako jsou seznamy volání nebo hromadného e-mailu aktivity. (A zobrazte výsledky jedné aktivity, na kartě Analysismarketingovéhopracovní prostor.)

Analýza kampaně

Vytvořit jednu nebo více záznamech marketingových aktivit některého zadejte ji přiřadit s kampaní a zadejte množstvím podrobností můžete provést tyto akce.

Grafy výsledky každého aktivitě ve vybrané marketingové kampaně. Výchozí kampaně je Aktuální činnosti.

Porovnání kampaní

Vytvoření více marketingové kampaně a zadejte množstvím podrobností můžete pro každou činnost kampaní.

Srovnání úspěch všechny marketingových kampaní.

Začátek stránky

Miniaplikace řízení projektu

Miniaplikace správy projektu graf průběh všech obchodních projektů, zobrazením termíny splnění, časových os a procento dokončení.

K zobrazení dat v tomto miniaplikace...

Otevřete tento záznam...

... a zadejte data do těchto polí

Obchodní projekty – zpožděné

Obchodní projekt

 • Datum zahájení

 • Termín splnění (musí být před aktuální datum)

 • % Dokončení

Obchodní projekty – termín další

Obchodní projekt

 • Datum zahájení

 • Termín splnění

 • % Dokončení

Obchodní projekty – všechny

Obchodní projekt

 • Datum zahájení

 • Termín splnění

 • % Dokončení

Úkoly projektu – zpožděné

Úkol projektu 

 • Datum zahájení

 • Termín splnění (musí být před aktuální datum)

 • % Dokončení

Úkoly projektu – termín další

Úkol projektu 

 • Datum zahájení

 • Termín splnění

 • % Dokončení

Úkoly projektu – všechny

Úkol projektu 

 • Datum zahájení

 • Termín splnění

 • % Dokončení

business projects gadget

Projekt úkoly – termín další miniaplikace ukazuje úkoly se blíží data splatnosti.

Začátek stránky

Obecné miniaplikace

Tuto miniaplikaci se nevztahuje na funkci, ale může být užitečné v mnoha umístění.

 • Poslední obchodních položek. Seznam až 18 položek, které jste naposledy otevřeli ikonami označíte, je každý typ položky.

Začátek stránky

Přidání nebo odstranění miniaplikace

Miniaplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jsou rozdělené do kategorií podle pracovní prostory, ve kterých se nejčastěji používají, ale můžete přidat jakékoli miniaplikace do libovolného pracovního prostoru nebo na řídicí panel.

Přidání miniaplikace do řídicího panelu

 1. V navigačním podokně klikněte na Business Contact Manager.

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Přidat miniaplikace klikněte na jednu z následujících akcí:

  • Prodej

  • Marketing

  • Řízení projektů

  • Obecný

 3. Klikněte na ni, který chcete zobrazit.

Miniaplikace se zobrazí na řídicím panelu. Zobrazení pomocí posuvníku dolů zobrazte další miniaplikace.

Začátek stránky

Přidání miniaplikace do pracovního prostoru

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

  • Správa kontaktů

  • Prodej

  • Marketing

  • Řízení projektů

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Miniaplikace.

 3. Ve skupině přidat miniaplikace klikněte na jednu z následujících akcí:

  • Prodej

  • Marketing

  • Řízení projektů

  • Obecný

gadgets tab

Miniaplikace karta na pásu karet.

 1. Klikněte na ni, který chcete zobrazit.

Miniaplikace se zobrazí v horní části pracovního prostoru.

Tip: Přidání miniaplikace do pracovního prostoru automaticky způsobí, že displeji miniaplikace zobrazovat.

Začátek stránky

Odebrání miniaplikace

 • V miniaplikaci, kterou chcete odebrat klikněte na tlačítko Odebrat close button on gadget .

  Miniaplikace se zavře a zbývající miniaplikace bude posunutí nahoru nebo šikmo zaplnit mezeru miniaplikace odebírat.

Začátek stránky

Práce s miniaplikacemi

Jednotlivých miniaplikací funkcemi několik tlačítek.

Klikněte na

Výsledek

Refresh gadget button

Aktualizace     Dotazování Databáze aplikace Business Contact Manager a potom informacemi o aktuální aktualizuje data.

Create report button on a gadget

Spuštění sestavy     Zobrazí zprávu, na kterém je založen miniaplikace data.

Tlačítko nastavení miniaplikace

Možnosti     Otevře se dialogové okno, které slouží k výběru data zobrazená v miniaplikaci.

close button on gadget

Odebrání     Odebere miniaplikaci z pracovního prostoru nebo na řídicím panelu.

Poznámka: Odebrání miniaplikace z pracovního prostoru aplikace Groove neodebírat miniaplikaci na řídicím panelu.

Poznámka: Miniaplikace nejsou měnit.

Začátek stránky

Vyberte data, která se zobrazí v miniaplikaci

Každý miniaplikace zobrazit konkrétní výseč informace, ale můžete přesně které bitů obchodní data, která chcete zobrazit. Můžete dokonce přidat stejné miniaplikace do řídicího panelu nebo pracovního prostoru víckrát, výběr jiné dat zobrazovat v jednotlivých miniaplikací.

 1. Klikněte na tlačítko Možnosti Tlačítko nastavení miniaplikace v miniaplikaci.

 2. Zkontrolujte výběrů v seznamech a zaškrtněte políčka v dialogovém okně a potom klikněte na možnosti, které chcete zobrazit v miniaplikaci.

 3. Pokud chcete miniaplikace zobrazíte štítky, v rámci grafu, vyberte některou z následujících políček:

  • Názvy os. Popisky dat na osy x a y miniaplikace graf s dílčí výsečí.

  • Titulky. Zobrazuje popis popisující data v miniaplikaci, například příležitosti generovaných aktuální činnosti.

  • Pokud chcete legendu. Zobrazí popisky pro jednotlivá pole barvy a čáry v miniaplikaci. Není k dispozici na každé miniaplikace.

 4. Klikněte na OK. Miniaplikace data se aktualizují.

Začátek stránky

Uspořádat nebo přesunout miniaplikace

Miniaplikace můžete pohybovat v pracovních prostorech nebo na řídicím panelu.

Miniaplikace přesunout, přetáhněte ho do nového umístění v pracovním prostoru nebo na řídicím panelu.

Pracovní prostory Zobrazí miniaplikace v jediném řádku. Miniaplikace, které nejsou viditelné v pracovním prostoru zobrazíte kliknutím na šipky posuvníku doprava nebo doleva.

Na řídicím panelu Další miniaplikace přesune svisle nebo vodorovně vyplnění mezery. Řídicí panel zobrazí miniaplikace ve sloupcích a můžete zobrazit až 20 miniaplikace svisle rozbalit. Můžete zobrazit miniaplikace až čtyři sloupce.

 1. V navigačním podokně klikněte na položku řídicí panel Aplikace Business Contact Manager.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.

 3. Ve skupině sloupce klikněte na požadovaný počet sloupců, které chcete zobrazit.

Začátek stránky

Zobrazení sestavy z miniaplikace

Každý miniaplikace můžete vygenerovat sestavu z zobrazená data. Sestavy z miniaplikace zobrazíte proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na tlačítko Spustit sestavu. Create report button on a gadget v miniaplikaci.

Sestava se zobrazí všechna data z miniaplikaci, jakož i další související informace. Například pokud otevřete sestavu v miniaplikaci Neaktivní zákazníci můžete zobrazit seznam zákazníků, kteří nedošlo kontaktu s vaší firmě za poslední 30 dní, spolu s název účtu jednotlivé zákazníky, telefonní číslo a fázi prodeje a datum uzavření poslední příležitosti záznamu, který jste vytvořili pro zákazníka.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×