Použití maticových konstant v maticových vzorcích

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po Zadání maticového vzorce, které nejčastěji používat oblast buněk v listu, ale nemusíte. Můžete také maticové konstantyhodnoty, stačí zadat do řádku vzorců uvnitř složených závorek: {}. Pak můžete název nové konstanty tak, aby bylo jednodušší použít znovu.

Konstanty můžete používat v maticových vzorcích nebo samostatně.

 1. V maticovém vzorci zadejte levou složenou závorku, hodnoty, které chcete a pravou složenou závorku. Tady je příklad: = SUMA (A1:E1* {1,2,3,4,5})

  Konstanta je uvnitř složených závorek ({}) – a máte pravdu, tyhle závorky musíte zadávat ručně.

 2. Zadejte zbytek vzorce a stiskněte Ctrl+Shift+Enter.

  Vzorec bude vypadat podobně jako {= SUMA (A1:E1* {1,2,3,4,5})}a výsledek bude vypadat takto:


  Maticová konstanta vnořená do vzorce SUMA

  Tenhle vzorec vynásobil buňku A1 hodnotou 1, buňku B1 hodnotou 2 atd., a tím vám ušetřil práci s vkládáním hodnot 1, 2, 3, 4, 5 do buněk listu.

Použití konstanty k zadání hodnot do sloupce

Pokud chcete zadat hodnoty do jednoho sloupce, třeba do 3 buněk ve sloupci C, postupujte takhle:

 1. Vyberte buňky, které chcete použít.

 2. Zadejte symbol rovná se a vaše konstanty. Oddělte hodnoty konstanty středníkem není čárkou a pokud zadáváte text, uzavřete ho s dvojitých uvozovkách. Příklad: = {"Čtvrtletí 1";" Quarter2";" Čtvrtletí 3"}

 3. Stiskněte Ctrl+Shift+Enter. Konstanta vypadá takhle:

  Svislá maticová konstanta využívající text

  V jazyce matematiky se jedná o jednorozměrnou svislou konstantu.

Použití konstanty k zadání hodnot do řádku

Pokud chcete rychle zadat hodnoty do jednoho řádku, jako jsou buňky F1, G1 a H1, postupujte takhle:

 1. Vyberte buňky, které chcete použít.

 2. Zadejte symbol rovná se a svou konstantu, ale tentokrát oddělte hodnoty čárkami není středníkem. Příklad: = {1,2,3,4,5}

 3. Stiskněte Ctrl+Shift+Enter a konstanta bude vypadat takhle:

  Jednorozměrná vodorovná maticová konstanta

  V jazyce matematiky se jedná o jednorozměrnou vodorovnou konstantu.

Použití konstanty k zadání hodnot do několika sloupců a řádků

 1. Vyberte požadované buňky.

  Počet vybraných řádků a sloupců musí odpovídat počtu hodnot ve vaší konstantě. Pokud třeba bude vaše konstanta zapisovat data do čtyř sloupců a tří řádků, vyberte stejný počet sloupců a řádků.

 2. Zadejte symbol rovnítka a konstantu. V tomhle případě oddělte hodnoty v každém řádku středníky a na konci každého řádku použijte svislici. Například:

  = {1,2,3,4; 5,6,7,8; 9,10,11,12}

 3. Stiskněte Ctrl+Shift+Enter a dostanete:

  Dvourozměrná maticová konstanta

  V jazyce matematiky se jedná o dvourozměrnou konstantu, protože vyplňuje sloupce a řádky. Pokud vás to napadlo, tak třírozměrnou konstantu vytvořit nejde. To znamená, že konstanty do sebe nejde vnořovat.

Použití konstanty ve vzorci

Když teď umíte pracovat s maticovými konstantami, tady máte konkrétní příklad.

 • Do libovolné prázdné buňky A3 zadejte (nebo zkopírujte a vložte) tenhle vzorec a stiskněte Ctrl+Shift+Enter:

  =SUMA(A1:E1*{1;2;3;4;5})

  V buňce A3 se zobrazí hodnota 85.

  Co se stalo? Vynásobili jste hodnotu v buňce A1 hodnotou 1, hodnotu v buňce B2 hodnotou 2 atd. Funkce SUMA potom tyto výsledky sečetla. Tenhle vzorec taky můžete zadat jako =SUMA(A1*1;B1*2;C1*3;D1*4;E1*5)

Kdybyste chtěli, můžete taky obě množiny hodnot zadat jako maticové konstanty:

=SUMA({3;4;5;6;7}*{1;2;3;4;5})

Zkuste to – zkopírujte vzorec, vyberte prázdnou buňku, vložte vzorec do řádku vzorců a stiskněte Ctrl+Shift+Enter. Uvidíte ten samý výsledek.

Poznámky: Pokud vaše konstanty nefungují, zjistěte, jestli nedošlo k těmhle problémům:

 • Hodnoty musí být oddělené správným znakem. Pokud vynecháte středník nebo znak | nebo pokud je umístíte na nesprávném místě, maticová konstanta nemusí vypadat správně nebo se může zobrazit výstražná zpráva.

 • Je možné, že jste vybrali oblast buněk, která neodpovídá počtu prvků v konstantě. Pokud třeba pro použití s 5buňkovou konstantou vyberete sloupec šesti buněk, zobrazí se v prázdné buňce chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI. Pokud nevyberete dostatečné množství buněk, Excel hodnoty, které nemají odpovídající buňku, vynechá.

 • Další informace o maticových vzorcích:

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×