Office
Přihlásit se

Použití kontaktů (Lidé) v Outlooku na webu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Poznámka: Přihlaste se k aplikaci Outlook na webu pomocí pracovního nebo školního účtu.

V Outlook na webu na stránce lidé můžete zobrazit, vytvořit, upravit, vyhledání a odstranění kontaktů. Kontakty můžete použít pro referenci a můžete automaticky přidat je jako příjemce při psaní e-mailové zprávy.

V tomto článku

Přechod na stránku Lidé

Co se zobrazí na stránce Lidé

Připnutí oblíbeného zobrazení

Výběr osoby k zobrazení dalších informací

Principy složek kontaktů

Vytvoření kontaktu od začátku

Vytvoření kontaktu z e-mailové zprávy

Vytvoření seznamu kontaktů

Úprava kontaktu nebo seznamu kontaktů

Práce se složkami kontaktů

Zobrazení kontaktů a seznamů kontaktů

Odstranění kontaktu nebo seznamu kontaktů

Hledání kontaktu nebo seznamu kontaktů

Propojení a zrušení propojení kontaktů

Přechod na stránku Lidé

 1. Přihlaste se k aplikaci Outlook na webu. Nápovědu najdete v tématu Přihlášení k Outlook Web Appu.

 2. V horní části obrazovky vyberte Ikona spouštěče aplikací v Office 365 Spouštěč aplikací > Outlook.

  Spouštěč aplikací Office 365 se zvýrazněnou aplikací Outlook

  Nemůžete najít aplikaci, kterou hledáte? Ve spouštěči aplikací vyberte Všechny aplikace a zobrazí se abecední seznam aplikací Office 365, které jsou vám k dispozici. Tady můžete vyhledat konkrétní aplikaci.

 3. Klikněte na Lidé.

Co se zobrazí na stránce Lidé

Na následujícím snímku obrazovky vidíte, co se zobrazí na stránce Lidé.

Snímek obrazovky se stránkou Lidé

Tady je popis toho, co se zobrazí:

 1. Pole Hledat lidi, které slouží k hledání kontaktů nebo seznamů kontaktů

 2. Panel nástrojů, který obsahuje nabídky a příkazy k vytváření a upravování kontaktů a seznamů kontaktů v závislosti na kontextu

 3. Vybraní lidé, kde se zobrazují uživatelé, se kterými jste často v kontaktu, se kterými se často setkáváte, které jste označili jako oblíbené nebo jejichž e-maily byste mohli chtít dál zpracovat

 4. Vaše kontakty, kde jsou všechny vaše složky kontaktů

 5. Prostřední podokno, kde se zobrazí kontakty a seznamy kontaktů z položky vybrané v levém podokně

 6. Karta kontaktu, kde se zobrazují podrobnosti o kontaktu nebo seznamu kontaktů vybraném v prostředním podokně

Připnutí oblíbeného zobrazení

Připněte jedno z těchto zobrazení ze seznamu Vybraní lidé a zvolte tak, jak má vypadat vaše stránka Lidé:

 • Lidé, které často kontaktujete: Zobrazte si nedávnou komunikaci a aktualizace pro osoby, se kterými nejčastěji komunikujete.

 • Lidé, které dnes máte v kalendáři: Podívejte se, s kým se dnes setkáte a na čem dnes budete pracovat.

 • Oblíbené: V této části se zobrazí osoby, které jste označili jako Oblíbené. Získáte tak rychlý přístup k posledním e-mailům, které jste si s nimi vyměnili.

 • Lidé, jejichž e-maily byste mohli chtít dál zpracovat: Najděte položky a zprávy označené příznakem, ve kterých jste byli zmíněni, společně s nepřečtenými zprávami od osob, se kterými jste nejčastěji v kontaktu.

 • Všechny kontakty: Toto je klasické zobrazení Lidé, kde se zobrazí na jednom místě všechny vaše kontakty.

Pokud chcete toto zobrazení připnout jako výchozí bod, vyberte Připnout toto zobrazení.

Snímek obrazovky s tlačítkem Připnout toto zobrazení

Když budete chtít výchozí bod změnit, zvolte Odepnout toto zobrazení na řádku nabídek v horní části připnutého zobrazení nebo vyberte Připnout toto zobrazení na řádku nabídek v horní části některého z ostatních zobrazení v části Vybraní lidé.

Poznámka: V závislosti na verzi Outlooku nemusí být všechna tato zobrazení dostupná.

Výběr osoby k zobrazení dalších informací

Pokud vyberete některý z kontaktů, otevře se v pravé části podokno. Tady uvidíte informace o kontaktu, jako je e-mailová adresa, telefon a umístění pracoviště. Uvidíte také, s kým je daná osoba v organizaci spojená a do jakých skupin patří.

V dolní části podokna se zobrazí vaše interakce s daným kontaktem. Můžete se podívat na e-mailové zprávy, které jste si vyměnili, na soubory, které s vámi tato osoba sdílela, a na všechny společné schůzky nebo události v minulosti nebo budoucnosti.

Snímek obrazovky karty kontaktu na stránce Lidé

Principy složek kontaktů

Když vytvoříte kontakt nebo seznam kontaktů úplně od začátku, uloží se ve složce kontaktů, která je vybraná v levém podokně. Složky kontaktů si můžete sami vytvářet a můžete do nich ukládat konkrétní kontakty nebo seznamy kontaktů, abyste je jednodušeji našli.

Vaše kontakty, které najdete v levém podokně na stránce Lidé, obsahují všechny vaše složky kontaktů. Když jsou Vaše kontakty sbalené, můžete je vybrat, aby se rozbalily, a prohlédnout si všechny svoje složky kontaktů.

Když jsou Vaše kontakty rozbalené, objeví se přímo pod nimi složka Kontakty, jak můžete vidět na snímku obrazovky. Složka Kontakty se zobrazí automaticky. Pokud nevytvoříte další složky a nepřidáte do nich kontakty, obsahuje tato složka všechny vaše místní kontakty.

Další informace najdete v části Práce se složkami kontaktů dál v tomto článku.

Snímek obrazovky s kurzorem na tlačítku Kontakty na stránce Lidé

Vytvoření kontaktu od začátku

 1. V části Vaše kontakty v levém podokně vyberte složku, ve které chcete vytvořit kontakt. Pokud jsou vybrané Vaše kontakty a nevyberete jinou určitou složku, vytvoří se nový kontakt ve složce Kontakty.

  Poznámka: Než začnete vytvářet nový kontakt, ujistěte se, že máte v levém podokně vybranou složku, ve které ho chcete vytvořit. Po vytvoření se už kontakt nedá přesunout do jiné složky. Pokud chcete kontakt po jeho vytvoření uložit v jiné složce, odstraňte ho a pak ho znovu vytvořte v jiné složce.

 2. Na panelu nástrojů vyberte Nový.

  Snímek obrazovky s kurzorem na tlačítku Nový na stránce Lidé

 3. Ve formuláři Přidat kontakt, který se otevře, zadejte požadované údaje.

  Pokud chcete zobrazit možnosti pro některý typ informace, můžete vybrat ikonu  Ikona pro přidání informací . Třeba když vyberete Ikona pro přidání informací vedle pole Telefon, můžete přidat telefonní čísla.

 4. Po dokončení vyberte Uložit Uložit.

Vytvoření kontaktu z e-mailové zprávy

Když chcete do složky Kontakty rychle přidat odesílatele nebo příjemce z e-mailové zprávy, postupujte takto:

 1. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Tlačítko spouštěče aplikací. > Pošta.

 2. V e-mailové zprávě vyberte v podokně čtení jméno odesílatele nebo příjemce, kterého chcete přidat do kontaktů.

 3. Na kartě kontaktu, která se zobrazí pro danou osobu, vyberte ikonu pro další možnosti Další možnosti > Přidat do kontaktů.

  Snímek obrazovky s kurzorem na možnosti Přidat do kontaktů v nabídce pro další možnosti.

 4. Otevře se formulář Přidat kontakt, kde můžete podle potřeby přidat další informace o kontaktu.

 5. Po kliknutí na Uložit Uložit se vám přidá karta do složky Kontakty.

  DŮLEŽITÉ: Když kontakt vytvoříte tímto způsobem, není možné ho uložit nebo přesunout do jiné složky.

Vytvoření seznamu kontaktů

Seznam kontaktů je kolekce kontaktů. Někdy se mu také říká distribuční seznam. Když vytváříte e-mailovou zprávu, můžete seznam kontaktů zadat jako příjemce. Když zprávu pošlete, pošle se najednou všem kontaktům v tomto seznamu. Můžete třeba vytvořit seznam kontaktů s názvem Můj čtenářský klub a přidat do něj všechny členy svého čtenářského klubu. Když pak budete chtít adresovat zprávu všem členům klubu, stačí na řádek Komu v e-mailu zadat Můj čtenářský klub.

Vytvoření seznamu kontaktů

 1. V části Vaše kontakty v levém podokně vyberte složku, ve které chcete vytvořit seznam kontaktů. Pokud je vybraná složka Vaše kontakty a nevyberete jinou konkrétní složku, vytvoří se nový seznam kontaktů ve složce Kontakty.

  Poznámka: Než začnete vytvářet nový seznam kontaktů, zkontrolujte, že máte v levém podokně vybranou složku, ve které ho chcete vytvořit. Po vytvoření se už seznam kontaktů nedá přesunout do jiné složky. Pokud chcete seznam kontaktů po jeho vytvoření uložit v jiné složce, odstraňte ho a pak ho znovu vytvořte v jiné složce.

 2. Na panelu nástrojů vyberte šipku dolů vedle Nový a potom vyberte Nový seznam kontaktů.

  Snímek obrazovky s místní nabídkou pro tlačítko Nové a vybranou možností seznamu kontaktů

 3. Do prázdného formuláře, který se otevře, zadejte název seznamu kontaktů, jeho členy a případně nějaké poznámky.

 4. Po dokončení vyberte Uložit Uložit.

Úprava kontaktu nebo seznamu kontaktů

Můžete upravit kontaktů nebo seznamů, které vytvoříte nebo které importujete do Outlook na webu kontaktů. Nemůžu upravit kontakty, které dostanete tak, že připojení k účtu sociální síť vytvořená funkcí jako je LinkedIn. Informace o importu kontaktů z jiné e-mailem účtů nebo e-mailových programů najdete v tématu Import kontaktů do Outlooku.

Poznámka:  Pokud chcete seznam kontaktů po jeho vytvoření uložit v jiné složce, odstraňte ho a pak ho znovu vytvořte v jiné složce.

 1. V prostředním podokně zaškrtněte políčko vedle kontaktu nebo seznamu kontaktů, který chcete upravit, a potom vyberte Upravit na panelu nástrojů.

  Snímek obrazovky s kurzorem na tlačítku pro úpravy na stránce Lidé

 2. Proveďte požadované změny.

 3. Po dokončení vyberte Uložit Uložit.

Práce se složkami kontaktů

 • Pokud chcete vytvořit složku kontaktů, klikněte pravým tlačítkem nebo stiskněte a podržte Vaše kontakty v levém podokně a potom vyberte Nová složka.

 • Když chcete přejmenovat nebo odstranit některou složku kontaktů, kterou jste vytvořili, klikněte na ni pravým tlačítkem a potom vyberte Přejmenovat nebo Odstranit.

 • Pokud chcete některou složku kontaktů, kterou jste vytvořili, přesunout do umístění s názvem Ostatní kontakty, aby byla dál vidět, ale zobrazovala se stranou, klikněte na tuto složku pravým tlačítkem a potom vyberte Přesunout do Ostatní kontakty. Složka se zobrazí v části Ostatní kontakty.

  Když ji budete chtít přesunout ze složky Ostatní kontakty zpátky do hlavního seznamu složek v části Vaše kontakty, klikněte na tuto složku pravým tlačítkem myši a vyberte Přesunout do Vaše kontakty.

Zobrazení kontaktů a seznamů kontaktů

Když na stránce Lidé vyberete některou položku v levém podokně, zobrazí se v prostředním podokně kontakty z této položky takto:

 • Po výběru možnosti Vybraní lidé se zobrazí v prostředním podokně osoby, se kterými jste často v kontaktu, osoby, které máte dnes v kalendáři, vaše oblíbené osoby nebo osoby, jejichž e-maily byste mohli chtít dál zpracovat. Připnuté zobrazení se zobrazí v horní části prostředního podokna.

 • Když vyberete Vaše kontakty, zobrazí se v prostředním podokně všechny vaše kontakty a seznamy kontaktů.

 • Když vyberete konkrétní složku kontaktů, zobrazí se v prostředním podokně jenom kontakty a seznamy kontaktů, které jsou v této složce.

Použití nabídky filtru k filtrování a řazení zobrazení kontaktů

Když vyberete Vaše kontakty nebo určitou složku s kontakty, budete mít možnost v rozevírací nabídce v horní části prostředního podokna filtrovat a řadit kontakty a seznamy kontaktů, které se tam zobrazí. Název nabídky označuje právě použité pořadí řazení. Výchozí název nabídky je Podle: jméno, protože toto je výchozí pořadí řazení.

Když tuto nabídku vyberete, otevře se a zobrazí se v ní následující tři části:

 • Část Pořadí řazení, kde můžete kontakty řadit podle jména nebo příjmení

 • Část Pořadí zobrazení, kde můžete kontakty řadit s použitím možnosti Jméno příjmení nebo Příjmení jméno, a určit tak způsob zobrazení jednotlivých jmen

 • Část Zobrazit, kde můžete zvolit Lidé, pokud chcete zobrazit jenom kontakty, které označují osoby, Seznamy, pokud chcete zobrazit jenom kontakty v podobě seznamů kontaktů, nebo Vše, pokud chcete zobrazit obojí

Snímek obrazovky s rozevírací nabídkou filtru na stránce Lidé

Odstranění kontaktu nebo seznamu kontaktů

Můžete odstranit kontakty nebo seznamy kontaktů, které jste vytvořili nebo které jste do aplikace Outlook na webu importovali. Nemůžu ale odstranit kontakty, které získáte připojením k účtu sociální sítě, jako je třeba LinkedIn.

 1. Vyberte kontakt nebo seznam kontaktů.

 2. Vyberte Odstranit.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Odstranit na stránce Lidé

Hledání kontaktu nebo seznamu kontaktů

Do pole Hledat lidi v horní části levého podokna zadejte hledaný výraz.

Snímek obrazovky s tlačítkem Hledat lidi na stránce Lidé

 • Když chcete najít kontakt, zadejte do pole Hledat lidi jméno nebo e-mailovou adresu a pak vyberte ikonu hledání Hledat podporu nebo stiskněte klávesu Enter.

 • Pokud chcete najít seznam kontaktů, zadejte celý název seznamu kontaktů nebo jeho část do pole Hledat lidi a pak vyberte ikonu hledání  Hledat podporu nebo stiskněte Enter.

Propojení a zrušení propojení kontaktů

Kontakty můžete mezi sebou propojit, abyste označili, že spolu nějakým způsobem souvisí. Outlook na webu navíc automaticky rozpozná kontakty se stejným nebo hodně podobným jménem a propojí je tak, že se zobrazí jako jeden kontakt.

Propojení kontaktů

 • Zaškrtněte v prostředním podokně políčka nalevo u jednotlivých kontaktů a potom na panelu nástrojů vyberte Propojit.

  Snímek obrazovky s tlačítkem pro propojení na stránce Lidé

Zrušení propojení kontaktů

 1. V prostředním podokně zaškrtněte políčko u propojeného kontaktu.

 2. Na panelu nástrojů vyberte rozevírací nabídku Odkazy.

  Snímek obrazovky s tlačítkem pro propojení na stránce Lidé

 3. V rozevírací nabídce zvolte Ikona pro zrušení propojení vedle kontaktu, který už nechcete mít propojený s ostatními kontakty.

Automatické propojení

Pokud chcete zjistit, které kontakty Outlook na webu automaticky propojil s určitým kontaktem, a projít si návrhy na propojení dalších, podobných kontaktů s tímto kontaktem, postupujte takto:

 1. Zaškrtněte políčko vlevo od jména kontaktu. Pokud Outlook na webu automaticky propojil některé kontakty, které mají stejné nebo podobné jméno, zobrazí se na pravé straně panelu nástrojů rozevírací nabídka Odkazy.

  Snímek obrazovky s tlačítkem pro propojení na stránce Lidé

 2. Na panelu nástrojů vyberte rozevírací nabídku Odkazy.

Potřebujete další pomoc?

Pro Outlook.com:

Tlačítko komunitního fóra Tlačítko Kontaktovat podporu

Pro Outlook na webu pro firmy:

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Pokud používáte Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně, prostudujte si článek Kontaktování podpory k Office 365 pro firmy – nápověda pro správce.

Viz taky

Import kontaktů do Outlooku

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×