Použití kategorií v aplikaci Outlook na webu

Kategorie umožňují snadno identifikovat a seskupit zprávy ve službě Outlook na webu. Vyberte některou výchozí kategorii nebo vytvořte vlastní a přiřaďte jednu nebo více z nich ke svým zprávám.

Poznámka: Zprávy v současné době nejde ve službě Outlook na webu seřadit podle kategorie.

Poznámka: Pokud pokyny neodpovídají tomu, co vidíte, je možné, že používáte starší verzi aplikace Outlook na webu. Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu.

Obrázek miniatury uspořádání e-mailů pomocí kategorií – video

Metoda 1:

 1. Vyberte e-mailovou zprávu nebo zprávy, které chcete kategorizovat

 2. Na horním panelu vyberte Kategorizovat a pokračujte následujícím postupem:

  • Pro použití kategorie: vyhledejte nebo vyberte kategorii, kterou chcete použít.

  • Pro odebrání kategorie: zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie.

Poznámka: Pokud jste přiřadili velký počet kategorií a nevidíte kategorii, kterou hledáte, klikněte v dolní části seznamu na možnost Všechny kategorie.

Metoda 2:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na e-mailovou zprávu nebo vybrané zprávy a ze seznamu klikněte na příkaz Zařadit do kategorií. Poté postupujte takto:

  • Pro použití kategorie: Vyberte kategorii, kterou chcete použít.

  • Pokud chcete odebrat kategorii: zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie.

Poznámka: Pokud chcete vybrat více zpráv s již používanými kategoriemi, kategorie vybrané v rozevíracím seznamu budou zobrazovat jen položky použité pro všechny zprávy, které jste vybrali.

Obrázek miniatur kategorií kalendáře – video

Poznámka: Kategorii nemůžete nastavit u jednotlivých událostí nebo schůzek v rámci řady. Kategorie lze použít pouze pro celou sérii.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na událost kalendáře.

 2. Vyberte Kategorizovat a pak vyberte kategorii, kterou chcete použít. Nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie, abyste ji odebrali.

  Pokud nevidíte kategorii, kterou hledáte, vyberte Všechny kategorie v dolní části seznamu.

Metoda 1:

 1. Vyberte e-mailovou zprávu nebo událost kalendáře a klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. V nabídce Kategorizovat vyberte Nová kategorie.

 3. Zadejte název pro svou kategorii a v případě potřeby zvolte požadovanou barvu klepnutím na ikonu kategorie.

 4. Stiskněte klávesu Enter. Kategorie je vytvořena a použita u položek, které jste vybrali.

Metoda 2:

 1. V horní části stránky vyberte Nastavení Settings > Zobrazit všechna nastavení Outlooku.

 2. Vyberte Obecné > Kategorie.

 3. Vyberte Vytvořit kategorii.

 4. Zadejte název pro svou kategorii a v případě potřeby zvolte požadovanou barvu tak, že vyberete ikonu kategorie.

 5. Stiskněte Enter.

 1. Přejděte na Nastavení Settings > Zobrazit všechna nastavení Outlooku.

 2. Vyberte Obecné > kategorie..

 3. Vyberte ikonu kategorie, kterou chcete změnit.

 4. Vyberte barvu ze seznamu.

  Poznámka: Zobrazené barvy odrážejí barvu textu kategorie, nikoli barvy pozadí popisků používaných po použití u položek.

 1. Přejděte na Nastavení Settings > Zobrazit všechna nastavení Outlooku.

 2. Vyberte Obecné > Kategorie.

 3. Chcete-li kategorii odstranit, vyberte Odstranit Odstranit .

Pokyny pro klasickou verzi služby Outlook na webu

 1. Přihlaste se k Outlooku na webu.

 2. Vyberte zprávu, ke které chcete přiřadit kategorii.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši a poté vyberte Zařadit do kategorií a zvolte kategorii, kterou chcete použít.

 1. Přihlaste se k Outlooku na webu.

 2. Vyberte zprávu, ke které chcete přiřadit kategorii.

 3. Na navigačním panelu vyberte Další akce > Kategorie > Nové kategorie.

 4. Zadejte název kategorie.

 1. Přihlaste se k Outlook na webu.

 2. Vyberte jakoukoliv zprávu.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Zařadit do kategorií > Spravovat kategorie.

 4. Vyberte kategorii, kterou chcete upravit a potom klikněte na šipku dolů vedle ní.

  Snímek obrazovky s šipkou vedle kategorie

 5. Zvolte barvu, kterou chcete použít, a vyberteOK.

 1. Přihlaste se k Outlook na webu.

 2. Vyberte jakoukoliv zprávu.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Zařadit do kategorií > Spravovat kategorie.

 4. Vyberte kategorii, kterou chcete odstranit a pak vyberte Odstranit Ikona Odstranit .

  Snímek obrazovky s tlačítkem Smazat

Viz také

Uspořádání složky Doručená pošta pomocí funkce Archivovat, Uklidit a dalších nástrojů v Outlooku na webu

Použití pravidel doručené pošty k uspořádání e-mailů v Outlooku na webu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×