Použití funkce Automatické dokončování vzorce

Funkce Automatické dokončování vzorce usnadňuje vytváření a úpravy vzorců a omezuje překlepy a syntaktické chyby. Když do řádku vzorců zadáte symbol rovná se (=) a první písmena funkce, objeví se seznam funkcí, názvů a textových řetězců. Uvidíte taky text, který vám pomůže vybrat si správnou funkci.

Seznam funkce Automatické dokončování vzorce

Tady jsou nějaké věci, které můžete pomocí funkce Automatické dokončování vzorce dělat.

Zobrazení položek v seznamu funkce Automatické dokončování vzorce

Následující tabulka ukazuje, jak se dá ovládat zobrazení položek v seznamu funkce Automatické dokončování vzorce.

Zamýšlené zobrazení

Zadané informace

Excel Online a názvy uživatelem definovaných funkcí

Písmeno nebo počáteční písmena na libovolném místě, kam lze zadat funkci.

Příklad: Sh

Argumenty funkce

Zadejte ( -- počáteční závorka

Zadejte argument, například číslo či odkaz na buňku, nebo použijte aktivační událost zobrazení, například počáteční písmena, čárku, levou kulatou závorku nebo znak [ (levá hranatá závorka).

Příklad: SUMA(5, A2, [

Pro každý další argument zadejte čárku, poté argument nebo jinou aktivační událost zobrazení.

Poznámka: Následující funkce obsahují argumenty s výčtem konstant, které jsou automaticky zobrazeny v rozevíracím seznamu: POLÍČKO, BUDHODNOTA, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, PLATBA, SOUČHODNOTA, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL a SVYHLEDAT.

Definované názvy a názvy tabulek

Písmeno nebo počáteční písmena tam, kde může být tento název zadán.

Příklad: RočníProdeje

Specifikátory sloupců tabulky a specifikátory zvláštních položek ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Jedna nebo více následujících možností:

 • [ (levá hranatá závorka) bezprostředně za názvem tabulky

  Příklad: RočníShrnutí[

 • , (čárka) bezprostředně za speciální položkou

  Příklad: =RočníShrnutí[#All],

 • : (dvojtečka) bezprostředně po názvu sloupce

  Příklad: RočníShrnutí[Prodej:

Poznámka: Je-li buňka v tabulce, název tabulky není povinný. Například následující vzorce by byly totožné:

=[Prodej]/[Náklady]

=RočníShrnutí[Prodej]/RočníShrnutí[Náklady]

Názvy připojení ve funkcích datové krychle

" (levé uvozovky) bezprostředně po levé kulaté závorce názvu funkce datové krychle

Příklad: CUBEMEMBER("

Poznámka: V seznamu se zobrazí pouze připojení k datové krychli OLAP uložená v aktuálním sešitě.

Textové řetězce s vícerozměrovými výrazy (MDX) ve funkcích datové krychle

Jedna nebo více následujících možností:

 • " (levé uvozovky) bezprostředně za čárkou následující po argumentu

  Příklad: CUBEMEMBER("ProdejDatováKrychleData","

 • . (tečka) bezprostředně za pravou hranatou závorkou

  Příklad: CUBEMEMBER(ProdejDatováKrychleData","[Zákazníci].

  Příklad: CUBEMEMBER("ProdejDatováKrychleData","[Zákazníci].[Mexiko].

 • ( (levá kulatá závorka) bezprostředně po levých uvozovkách následujících po textovém řetězci MDX pro označení začátku řazené kolekce členů (řetězce obsahujícího hodnoty s oddělovači)

  Příklad: CUBEVALUE("ProdejDatováKrychleData","(

 • ,  (čárka) bezprostředně po pravé hranaté závorce v textovém řetězci MDX pro označení druhé části řazené kolekce členů

  Příklad: CUBEVALUE("ProdejDatováKrychleData","([Zákazníci].[Mexiko],

 • { (levá složená závorka) bezprostředně po levých uvozovkách následujících pro textový řetězec MDX, pro označení začátku nastaveného výrazu

  Příklad: CUBEVALUE("ProdejDatováKrychleData","{

  Poznámky: 

  • Abyste mohli zadat textový řetězec MDX pomocí funkce Automatické dokončování vzorce, musíte být připojeni k datovému zdroji OLAP.

  • Pokud je definován titulek, zobrazí se v podobě popisu sloužícího k potvrzení vybrané volby.

  • Pokud je textový řetězec MDX dvojznačný, bude i tak zadán jedinečný název členu, ale je nutné se rozhodnout, zda jde o správný název. Pokud například existují dvě hodnoty pro následující textový řetězec MDX:

   CUBEMEMBER("ProdejDatováKrychleData","[Zákazníci].[Mexiko].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Bude vložena jedna z následujících hodnot:

   [Zákazníci].[Jméno].&[54342]

   [Zákazníci].[Jméno].&[34297]

   Pokud není vložena požadovaná hodnota, odstraňte ji a vyberte jinou.

  • Názvy funkcí služby Microsoft SQL Server Analysis Services, jako je například Children, Parent nebo Crossjoin, se v rozevíracím seznamu nezobrazí, ale i přesto je můžete zadat.

Poznámky: 

 • Při používání funkce Automatické dokončování vzorce je možné kdykoliv zadat požadavek, co má funkce dokončit.

 • Funkci Automatické dokončování vzorce je možné použít uprostřed existující vnořené funkce nebo vzorce. Text přímo před kurzorem slouží k zobrazení hodnot v rozevíracím seznamu, veškerý ostatní text za kurzorem zůstane nezměněn.

 • Definované názvy, které vytvoříte pro výčet konstant, použité například ve funkci SUBTOTAL a připojeních k funkci datové krychle, se v rozevíracím seznamu automatického dokončování nezobrazí, ale i přesto je můžete zadat.

Procházení seznamu funkce Automatické dokončování vzorce pomocí klávesnice

Následující tabulka ukazuje klávesy, pomocí kterých můžete seznam funkce Automatické dokončování vzorce používat.

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přesun kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesun kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesun výběru o jednu položku nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesun výběru o jednu položku dolů

ŠIPKA DOLŮ

Výběr poslední položky

END

Výběr první položky

Domů

Přesun o jednu stránku dolů a výběr nové položky

PAGE DOWN

Přesun o jednu stránku nahoru a výběr nové položky

PAGE UP

Zavření rozevíracího seznamu

ESC (nebo klikněte na jinou buňku)

Vložení položky ze seznamu

Důležité informace: Při psaní vzorce nezapomeňte zadat pravou kulatou závorku pro funkci, pravou hranatou závorku pro odkaz na tabulku nebo pravé uvozovky pro textový řetězec MDX.

 • Pokud chcete vložit vybranou položku do vzorce a umístit kurzor přímo za ni, stiskněte klávesu TAB nebo poklikejte na příslušnou položku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×