Použití funkce Automatické dokončování vzorce

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete usnadnit její vytvářet a upravovat vzorce a minimalizace překlepů a chyb syntaxe, pomocí funkce Automatické dokončování vzorce. Po zadání = (znaménko rovná se) a počáteční písmena nebo aktivační událost zobrazení, Microsoft Office Excel zobrazí pod aktuální buňkou dynamické rozevírací seznam platných funkcí, názvy a textové řetězce, které odpovídají písmena nebo aktivační událost. Položky rozevíracím seznamu – můžete pak vložit do vzorce pomocí aktivační události pro vložení.

Automatické dokončování vzorce

1. Funkci Automatické dokončování vzorce spustíte zadáním znaku = (symbol rovná se) a počátečních písmen nebo aktivační události zobrazení.

2. Při psaní se zobrazí rozevírací seznam s platnými položkami a ta, která se nejvíce podobá, bude zvýrazněná.

3. ikony představují typ položky, například odkaz na funkce nebo tabulku.

4. Podrobné popisy vám pomohou při výběru nejlepší možnosti.

Co chcete udělat?

Ovládání rozevíracího seznamu pomocí aktivačních událostí zobrazení

Pohyb rozevíracím seznamu funkce Automatické dokončování vzorce pomocí kláves

Vložení položky z rozevíracího seznamu pomocí aktivační události pro vložení

Zapnutí nebo vypnutí funkce Automatické dokončování vzorce

Ovládání rozevíracího seznamu pomocí aktivačních událostí zobrazení

Následující tabulka shrnuje, jak dynamicky ovládat zobrazení položek v rozevíracím seznamu funkce Automatické dokončování vzorce.

Zamýšlené zobrazení

Zadané informace

Názvy funkcí aplikace Excel a uživatelem definovaných funkcí

Písmeno nebo počáteční písmena na libovolném místě, kam lze zadat funkci.

Příklad: Sh

Argumenty funkce

(Bez aktivační událost zobrazení).

Zadejte argument, například odkaz na buňku, nebo použijte aktivační událost zobrazení, například počáteční písmena nebo znak [(levá hranatá závorka).

Příklad: SUMA(5, A2, [

Pro každý další argument zadejte čárku, poté argument nebo jinou aktivační událost zobrazení.

Poznámka: Následující funkce obsahují argumenty s výčtem konstant, které jsou automaticky zobrazeny v rozevíracím seznamu: BUŇKY, Budhodnota, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, platba, Součhodnota, pořadí, MEZISOUČET a SVYHLEDAT.

Definované názvy a názvy tabulek

Písmeno nebo počáteční písmena tam, kde může být tento název zadán.

Příklad: Ann

Specifikátory sloupců tabulky a specifikátory zvláštních položek ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Jedna nebo více následujících možností:

 • [ (levá hranatá závorka) bezprostředně za názvem tabulky

  Příklad: RočníShrnutí[

 • , (čárka) bezprostředně za speciální položkou

  Příklad: =RočníShrnutí[#All],

 • : (dvojtečka) bezprostředně po názvu sloupce

  Příklad: RočníShrnutí[Prodej:

Poznámka: Je-li buňka v tabulce, název tabulky není povinný. Například následující vzorce by byly totožné:

=[Prodej]/[Náklady]

=RočníShrnutí[Prodej]/RočníShrnutí[Náklady]

Názvy připojení ve funkcích datové krychle

" (levé uvozovky) bezprostředně po levé kulaté závorce názvu funkce datové krychle

Příklad: CUBEMEMBER("

Poznámka: V seznamu se zobrazí pouze připojení k datové krychli OLAP uložená v aktuálním sešitě.

Textové řetězce s vícerozměrovými výrazy (MDX) ve funkcích datové krychle

Jedna nebo více následujících možností:

 • " (levé uvozovky) bezprostředně za čárkou následující po argumentu

  Příklad: CUBEMEMBER("ProdejDatováKrychleData","

 • . (tečka) bezprostředně za pravou hranatou závorkou

  Příklad: CUBEMEMBER(ProdejDatováKrychleData","[Zákazníci].

  Příklad: CUBEMEMBER("ProdejDatováKrychleData","[Zákazníci].[Mexiko].

 • ((levá kulatá závorka) bezprostředně po levých uvozovkách následujících pro textový řetězec MDX pro označení začátku řazené kolekce členů.

  Příklad: CUBEVALUE("ProdejDatováKrychleData","(

 • ,  (čárka) bezprostředně po pravé hranaté závorce v textovém řetězci MDX pro označení druhé části řazené kolekce členů

  Příklad: CUBEVALUE("ProdejDatováKrychleData","([Zákazníci].[Mexiko],

 • { (levá složená závorka) bezprostředně po levých uvozovkách následujících pro textový řetězec MDX, pro označení začátku nastaveného výrazu

  Příklad: CUBEVALUE("ProdejDatováKrychleData","{

  Poznámky: 

  • Abyste mohli zadat textový řetězec MDX pomocí funkce Automatické dokončování vzorce, musíte být připojeni k datovému zdroji OLAP.

  • Pokud je definován titulek, zobrazí se v podobě popisu sloužícího k potvrzení vybrané volby.

  • Pokud je textový řetězec MDX dvojznačný, bude i tak zadán jedinečný název členu, ale je nutné se rozhodnout, zda jde o správný název. Pokud například existují dvě hodnoty pro následující textový řetězec MDX:

   CUBEMEMBER ("ProdejDatováKrychleData", "[Zákazníci]. [ Mexiko]. [Hidalgo]. [Jana N. spustí]

   Bude vložena jedna z následujících hodnot:

   [Zákazníci].[Jméno].&[54342]

   [Zákazníci].[Jméno].&[34297]

   Pokud není vložena požadovaná hodnota, odstraňte ji a vyberte jinou.

  • Názvy funkcí služby Microsoft SQL Server Analysis Services, jako je například Children, Parent nebo Crossjoin, se v rozevíracím seznamu nezobrazí, ale i přesto je můžete zadat.

Poznámky: 

 • Při používání funkce Automatické dokončování vzorce je možné kdykoliv zadat požadavek, co má funkce dokončit.

 • Funkci Automatické dokončování vzorce je možné použít uprostřed existující vnořené funkce nebo vzorce. Text přímo před kurzorem slouží k zobrazení hodnot v rozevíracím seznamu, veškerý ostatní text za kurzorem zůstane nezměněn.

 • Definované názvy, které vytvoříte pro výčet konstant, použité například ve funkci SUBTOTAL a připojeních k funkci datové krychle, se v rozevíracím seznamu automatického dokončování nezobrazí, ale i přesto je můžete zadat.

Začátek stránky

Pohyb v rozevíracím seznamu funkce Automatické dokončování vzorce pomocí kláves

V následující tabulce jsou shrnuty klávesy, pomocí kterých je možné se pohybovat v rozevíracím seznamu funkce Automatické dokončování vzorce.

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přesun kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesun kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesun výběru o jednu položku nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesun výběru o jednu položku dolů

ŠIPKA DOLŮ

Výběr poslední položky

End

Výběr první položky

HOME

Přesun o jednu stránku dolů a výběr nové položky

PAGE DOWN

Přesun o jednu stránku nahoru a výběr nové položky

PAGE UP

Zavření rozevíracího seznamu

ESC (nebo klikněte na jinou buňku)

Zapnutí nebo vypnutí funkce Automatické dokončování vzorce

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Začátek stránky

Vložení položky z rozevíracího seznamu pomocí aktivační události pro vložení

Důležité informace: Při psaní vzorce, a to i když použijete aktivační událost pro vložení, nezapomeňte zadat pravou kulatou závorku pro funkci, pravou hranatou závorku pro odkaz na tabulku nebo pravé uvozovky pro textový řetězec MDX.

 • Chcete-li vložit vybranou položku do vzorce a umístit kurzor přímo za ni, stiskněte klávesu TAB nebo poklikejte na příslušnou položku.

Začátek stránky

Zapnutí či vypnutí funkce Automatické dokončování vzorce

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na Možnosti aplikace Excel a pak klikněte na kategorii Vzorce.

 2. V části Práce se vzorci zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Automatické dokončování vzorce.

Tip: Můžete také stisknout kombinaci kláves ALT + Šipka dolů.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×