Použití filtru k zobrazení vybraných záznamů v databázi aplikace Access

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Filtrování je užitečný způsob, jak zobrazit jenom data, která se mají zobrazit v databázích Accessu. Pomocí filtrů můžete zobrazit konkrétní záznamy ve formuláři, sestavě, dotazu nebo datovém listu nebo vytisknout jenom určité záznamy ze sestavy, tabulky nebo dotazu. Použitím filtru můžete omezit data v zobrazení, aniž byste museli měnit návrh podkladového objektu.

V tomto článku

Princip použití filtrů

Výběr a použití typu filtru

Odebrání nebo opakované použití filtru

Vymazání filtru

Uložení filtru

Princip použití filtrů

Protože zobrazení, které dostanete po použití filtru, obsahuje pouze záznamy s vybranými hodnotami, zůstávají zbývající data skrytá, dokud filtr nesmažete.

Poznámka: Sloupce v datových listech a ovládacích prvcích ve formulářích a sestavách svázaných s výrazy filtrování nepodporují.

Existuje několik typů filtrů a některé z nich se snadno dají použít a odebrat. Access obsahuje některé běžné filtry, které jsou integrované do každého zobrazení. Dostupnost příkazů filtru závisí na typu a hodnotách pole.

Chcete-li například zobrazit záznamy lidí, kteří mají narozeniny během určitého měsíce, klikněte na sloupec DatumNarození na kartě Domů ve skupině filtr řazení & na položku filtry dataa vyberte požadované období.

Filtrování v poli s datem

1. Dostupné filtry závisejí na datovém typu ve vybraném sloupci.

2. všechna data ve filtru období ignorují část dne a roku hodnot kalendářních dat.

V tomto filtrovaném zobrazení se zobrazí jenom záznamy, ve kterých je část měsíce v poli DatumNarození nastavená na duben.

DatumNarození filtrované na duben

1. ikona filtru v záhlaví sloupce a v panelu Navigátor záznamů označuje, že aktuální zobrazení je filtrované ve sloupci DatumNarození.

2. když v zobrazení Datový list najedete myší, zobrazí se nad záhlavím sloupce aktuální kritérium filtru.

Poznámka:  Když použijete filtr na sloupec, který už je filtrovaný, bude se automaticky odebrat předchozí filtr. Ačkoli pro pole může být současně nastaven pouze jeden filtr, můžete pro každé pole v zobrazení zadat jiný filtr.

Chcete-li například zobrazit názvy kontaktů, které žijí ve Spojeném království, které mají narozeniny v dubnu, můžete tabulku kontakty filtrovat v poli země a také v poli DatumNarození. Pokud filtrujete více polí v jednom zobrazení, jsou filtry kombinovány pomocí operátoru AND:

Země = Spojené království a měsíc v DatumNarození = duben

Návrat k nefiltrovanému zobrazení: Odeberte filtry. Odebráním filtru ho dočasně odeberete ze zobrazení, takže můžete přepnout zpátky na původní nefiltrované zobrazení.

Přepnutí mezi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením: ve skupině Filtr _AMP_ filtru na kartě Domů klikněte na Přepnout filtr.

Pokud chcete odebrat filtr ze zobrazení, zrušte jeho zaškrtnutí. Informace o tom, jak vymazat filtry, najdete v části vymazání filtru.

Nastavení filtru zůstane v platnosti, dokud nezavřete objekt, a to i v případě, že přepnete na jiné zobrazení objektu. Jinými slovy: Pokud filtrujete formulář v zobrazení Datový list, budou se nastavení filtru pořád v platnosti i v případě, že přepnete do formulářového zobrazení nebo zobrazení rozložení a zůstane to, dokud formulář nezavřete. Pokud objekt uložíte, když je filtr použit, bude k dispozici při příštím otevření objektu. Informace o ukládání filtru najdete v části uložení filtru v tomto článku.

Začátek stránky

Výběr a použití typu filtru

Pro datový typ můžete vybírat z několika připravených filtrů. Tyto filtry jsou dostupné jako příkazy nabídky v následujících zobrazeních: datový list, formulář, sestava a rozložení. Kromě těchto filtrů můžete také filtrovat formulář nebo datový list vyplněním formuláře (s názvem Filter by Form).

Pokud potřebujete větší flexibilitu a jste spokojeni s psaním výrazů, můžete vytvářet vlastní filtry pomocí možností na kartě dokument filtru .

Vyberte některý z následujících typů filtrů:

Běžné filtry: filtrování konkrétních hodnot nebo rozsahu hodnot

Filtrovat podle výběru: Filtrováním zobrazení Datový list filtruje všechny řádky v tabulce obsahující hodnotu, která odpovídá vybrané hodnotě v řádku.

Filtr podle formuláře: filtrování podle několika polí ve formuláři nebo datovém listu nebo při hledání určitého záznamu.

Rozšířený filtr: filtrování typu, kde definujete vlastní kritéria filtru.

Poznámka: Pokud v žádném zobrazení nevidíte příkazy filtr, Návrhář formuláře nebo databáze pravděpodobně zakázal filtrování. PoŽádejte o další pomoc tvůrce.

Běžné filtry

Kromě polí typu objekt OLE a polí, která zobrazují počítané hodnoty, obsahují všechny typy polí běžné filtry. Seznam dostupných filtrů závisí na datovém typu vybraného pole a jeho hodnotách.

Klikněte pravým tlačítkem na pole, které chcete filtrovat. Pokud chcete filtrovat více sloupců nebo ovládacích prvků, musíte buď vybrat a filtrovat každý sloupec nebo ovládací prvek samostatně, nebo použít možnost Rozšířený filtr. Další informace najdete v části Filtr podle formuláře a Rozšířené filtry v tomto článku.

Pokud chcete například zobrazit filtry dostupné pro pole DatumNarození, klikněte na kartě Domů ve skupině filtr řazení & na Filtr .

Běžné filtry podle data

1. filtrování konkrétních hodnot pomocí seznamu zaškrtávacích políček V seznamu jsou uvedeny všechny hodnoty, které jsou aktuálně zobrazené v poli.

2. Pokud chcete filtrovat oblast hodnot, klikněte na jeden z těchto filtrů a zadejte požadované hodnoty. Chcete-li například zobrazit narozeniny spadající mezi aktuální datum a konec roku, klikněte na mezia v dialogovém okně mezi zadejte odpovídající počáteční a koncové datum. Pokud chcete zobrazit všechna data narození, která spadají do určitého data, klikněte na datum a zobrazí se všechna data narození, která spadají do určitého data.

Je důležité si uvědomit, že hodnoty v poli kalendářních dat mají vliv na seznam filtrů specifických pro typ. Pokud poslední hodnota kalendářního data v poli kalendářních dat spadá do posledních dvou roků, uvidíte delší, detailnější seznam filtrů. Pokud žádné datum v poli není starší než dva roky, uvidíte kratší seznam filtrů.

Dlouhé a krátké seznamy běžných filtrů

Poznámka: Filtry určené pro typ nejsou k dispozici pro pole typu Ano/Ne, objekt OLE a přílohy. Seznam hodnoty není k dispozici pro pole typu Memo nebo pro pole obsahující text s formátováním.

Použití běžného filtru

 1. Otevřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu v některém z následujících zobrazení: datový list, formulář, sestava nebo rozložení.

 2. Zkontrolujte, že zobrazení ještě není filtrované. Na panelu voliče záznamů ověřte, že není k dispozici ikona filtru bez zaškrtnutého políčka filtr.

  Tip: Pokud chcete odebrat všechny filtry určitého objektu, klikněte na kartě Domů ve skupině filtr řazení & na Upřesnita potom na Vymazat všechny filtry.

 3. Klikněte kamkoli ve sloupci nebo ovládacím prvku, který odpovídá prvnímu poli, které chcete filtrovat, a na kartě Domů ve skupině filtr řazení & klikněte na Filtr .

Pokud chcete použít běžný filtr, přejděte na Filtrtext ( nebo číslo) a potom klikněte na požadovaný filtr. Filtry, například rovná se a mezi zobrazí výzvu k zadání potřebných hodnot.

Tip:  Některé znaky, například *,% a?, mají zvláštní význam, pokud jsou zadané v textovém poli filtru. Například znak * představuje řetězec znaků, takže řetězec a * bude odpovídat libovolnému řetězci, který začíná znakem a a nikoli pouze řetězcem literálu a *. Chcete-li brát ohled na zvláštní význam znaku, uzavřete ho do hranatých závorek [], takto: a [*]. Databáze používající standard ANSI-89 považovat *,?, [,],!,-, a # jako speciální znaky. Databáze používající standard ANSI-92 zachází s%, _, [,], ^ a-jako speciální znaky. V Accessu můžete používat standardně, ale nemůžete kombinovat tyto dvě standardy (třeba ?a *) v konkrétním výrazu..

Pokud chcete použít filtr založený na hodnotách polí, zrušte zaškrtnutí políček u hodnot, u kterých nechcete filtrovat, a klikněte na OK.

Pokud chcete filtrovat jenom jednu nebo několik hodnot v dlouhém seznamu, zrušte nejprve zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) a potom vyberte požadované hodnoty.

Filtrování hodnot null (hodnota null označuje absenci dat) v polích typu text, číslo a datum: v seznamu zaškrtávacích políček zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) a pak zaškrtněte políčko vedle položky (prázdné).

Filtrování podle výběru

Chcete-li zobrazit všechny řádky tabulky, které obsahují hodnotu odpovídající hodnotě v řádku, můžete rychle filtrovat zobrazení datového listu výběrem konkrétní hodnoty a následným kliknutím na příkaz Výběr . V rozevíracím seznamu se zobrazí dostupné možnosti filtrování. Tyto možnosti se budou lišit v závislosti na datovém typu vybrané hodnoty. Další možností, jak získat přístup k možnostem filtru výběru, je kliknout pravým tlačítkem na určitou buňku.

Pokud je například v poli DatumNarození vybrána hodnota 2/21/1967, na kartě Domů klikněte ve skupině Seřadit _AMP_ filtr na Výběr a zobrazte tak příkazy filtrovat podle výběru a pak vyberte možnost filtrování.

Seznam filtrů založených na výběru

Seznam příkazů také závisí na tom, jaká část hodnoty je vybrána. Pokud například vyberete jenom některé znaky v hodnotě, zobrazí se v závislosti na vybrané části pole jiný seznam příkazů.

Filtry založené na částečně vybraném poli

1. filtrujte pomocí hodnoty argumentu pole...

2.... uprostřed hodnoty pole...

3.... nebo konec hodnoty pole.

Poznámka: Filtrování na částečný výběr není pro pole s více hodnotami dostupné. Příkaz Výběr není pro přílohy dostupný.

Pokud chcete filtr odebrat, klikněte na kartě Domů ve skupině Filtr _AMP_ filtrovat na Přepnout filtrnebo klikněte na Upřesnit a potom na Vymazat všechny filtry.

Použití filtru založeného na výběru

 1. Otevřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu v některém z následujících zobrazení: datový list, formulář, sestava nebo rozložení.

 2. Zkontrolujte, že zobrazení ještě není filtrované. Na panelu voliče záznamů ověřte, že není k dispozici ikona filtru bez zaškrtnutého políčka filtr.

 3. Přejděte na záznam obsahující hodnotu, kterou chcete použít jako součást filtru, a potom klikněte do sloupce (v zobrazení Datový list) nebo ovládacího prvku (ve formuláři, sestavě nebo zobrazení rozložení).

Filtrování na základě částečného výběru Vyberte požadované znaky, na kartě Domů klikněte ve skupině Seřadit & filtr na Výběra potom klikněte na filtr, který chcete použít.

Filtr podle formuláře

Tento filtr je užitečný, když chcete filtrovat více polí ve formuláři nebo datovém listu nebo když se pokoušíte najít konkrétní záznam. Access vytvoří prázdný formulář nebo datový list, který je podobný původnímu formuláři nebo datovému listu, a potom vám umožní dokončit libovolný počet polí. Po dokončení aplikace Access najde záznamy, které obsahují zadané hodnoty.

Poznámka: Hodnoty polí pro pole s více hodnotami nelze zadat pomocí funkce filtrovat podle formuláře, ani u polí typu Memo, hypertextový odkaz, ano/ne nebo datový typ objekt OLE, i když můžete zadat hodnoty pro jiná pole v sadě záznamů.

Pokud chcete například najít všechny záznamy zákazníků, kde je její název vlastník, a že je daná osoba v Portlandu nebo v Eugene, otevřete datový list nebo formulář Zákazníci a na kartě Domů v části _AMP_ filtr řazení , klikněte na Upřesnita potom klikněte na filtrovat podle formuláře.

Zadejte první sadu hodnot, klikněte na kartu nebo v dolní části datového listu nebo formuláře a zadejte další sadu hodnot. Uvědomte si, že pokud chcete, aby hodnota pole fungovala jako filtr nezávisle na jiných hodnotách pole, musíte zadat tuto hodnotu na kartě Hledat a na každou z nich. Každá z karet ( Tab) představuje alternativní sadu hodnot filtru.

Pokud chcete zobrazit jenom záznamy odpovídající vašemu zadání:    Na kartě Domůklikněte ve skupině Seřadit & filtrna přepínač Přepnout filtr.

Použití filtru vyplněním formuláře

 1. Otevřete tabulku nebo dotaz v zobrazení Datový list nebo formulář ve formulářovém zobrazení.

 2. Zkontrolujte, že zobrazení ještě není filtrované. Na panelu voliče záznamů ověřte, že není k dispozici ikona filtru bez zaškrtnutého políčka filtr.

 3. Na kartě Domůve skupině filtr řazení & klikněte na Upřesnita potom v místní nabídce klikněte na filtrovat podle formuláře .

 4. Podle toho, jestli pracujete v zobrazení Datový list nebo ve formulářovém zobrazení, proveďte jednu z následujících akcí:

  Zobrazení Datový list:Klikněte na první řádek ve sloupci, podle kterého chcete filtrovat, klikněte na zobrazenou šipku a vyberte hodnotu. Pokud chcete přidat další hodnoty, stačí kliknout na kartu nebo v dolní části datového listu a vybrat jinou hodnotu.

  Formulářové zobrazení: klikněte na šipku, která se zobrazí v ovládacím prvku, a vyberte hodnotu, podle které chcete filtrovat. Pokud chcete přidat další hodnoty, klikněte na kartu nebo v dolní části formuláře a vyberte jinou hodnotu.

  Tipy: Hodnoty polí pro vícehodnotové pole nemůžete určit pomocí formuláře filtrovat podle, ale v sadě záznamů můžete zadat hodnoty pro pole, které není vícehodnotové.

  • Pokud chcete zadat seznam možných hodnot pole, použijte operátor or . Například v poli Město zadejte "Portland" or "Brno" pro filtrování záznamů obsahujících hodnotu.

  • Pokud chcete filtrovat podle stavu ovládacího prvku, například zaškrtávacího políčka nebo tlačítka, klikněte na ovládací prvek, aby byl v požadovaném stavu. Pokud chcete ovládací prvek vrátit na neutrální pozici, aby se nepoužil jako kritérium pro filtrování záznamů, zkontrolujte, že není dostupný (zobrazuje se šedě).

  • Chcete-li filtrovat záznamy, které mají hodnotu null (chybějící), nehodnotu null, prázdné (prázdné nebo "") nebo neprázdné hodnoty , zadejte do tohoto pole hodnotu null, není zadánahodnota " "nebo Not " ".

 5. Pokud chcete zadat dvě alternativní sady kritérií, například zobrazit pouze názvy kontaktů, jejichž hodnota země je USA a jejichž narozeniny spadají do dubna, můžete provést některou z následujících akcí:

  • Chcete-li načíst všechny záznamy, které splňují některou z více sad kritérií, zadejte kritéria zadáním první sady kritérií, klikněte na kartu nebo a zadejte další sadu kritérií. Uvědomte si, že pokud chcete, aby hodnota pole fungovala jako filtr nezávisle na jiných hodnotách pole, musíte zadat tuto hodnotu na kartě Hledat a na každou z nich . Jinak řečeno, karta Hledat a jednotlivé položky nebo karty představují alternativní sadu hodnot filtru.

  • Všimněte si také, že při každém přidání kritéria pole na kartu nebo Tímto způsobem můžete zadat několik kritérií. Filtr vrátí všechny záznamy, které obsahují všechny hodnoty zadané na kartě Hledat , nebo všechny hodnoty zadané na první kartě nebo všechny hodnoty zadané na druhé kartě, atd.

Pokud chcete filtr odebrat a zobrazit všechny záznamy, klikněte znovu na Přepnout filtr .

Pokud chcete upravit filtr podle formuláře, klikněte na Upřesnita potom znovu na filtrovat podle formuláře . Zobrazí se aktuální sada kritérií filtru.

Rozšířený filtr

Někdy můžete chtít použít filtr, který je rozšířený typ filtru, a možná budete muset napsat kritérium filtru sami. Pokud třeba chcete najít záznamy, které obsahují data, která se vyskytují během posledních sedmi dnů nebo posledních šesti měsíců.

Použití rozšířených filtrů vyžaduje zápis výrazů. Výrazy jsou podobné vzorcům v Excelu a kritériím, která zadáte při návrhu dotazu.

Příkladem toho, kde můžete použít rozšířený filtr, je zjistit jména těch kontaktů, kteří mají narozeniny během posledních sedmi dnů. Po použití rozšířeného filtru můžete výsledky dále omezit na ty, jejichž země nebo oblast je USA.

Použití rozšířeného filtru

 1. Otevřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu v některém z následujících zobrazení: datový list, formulář, sestava nebo rozložení.

 2. Zkontrolujte, že zobrazení ještě není filtrované. Na panelu Navigátor záznamů ověřte, že se žádný filtr nezobrazuje šedě (není k dispozici). Pokud není zobrazený panel Navigátor záznamů, klikněte na tlačítko Upřesnit ve skupině filtr řazení _AMP_ na kartě Domů a potom na Vymazat všechny filtry (Pokud je zaškrtnuté políčko Vymazat všechny filtry se zobrazuje šedě, nejsou žádné filtry).

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině seřadit & filtr na položku Upřesnit a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Rozšířený filtr či řazení .

 4. Přidejte do mřížky pole, podle kterých chcete filtrovat.

 5. Do řádku kritéria každého pole zadejte kritérium. Kritéria se použijí jako sada a zobrazí se pouze záznamy, které odpovídají všem kritériím na řádku kritérií . Chcete-li zadat alternativní kritéria pro jedno pole, zadejte první kritérium do řádku kritéria a druhé kritérium v řádku nebo a podobně.

  Tipy: 

  • Celá sada kritérií v řádku nebo se použije jako alternativní výraz pro sadu kritérií v řádku kritérií . Všechna kritéria, která chcete použít pro obě sady kritérií, musí být zadána do řádku kritéria i řádku nebo . Kliknutím na přepínač Přepnout filtr zobrazíte filtrované řádky.

  • Dobrým způsobem, jak se naučit psát kritéria, je použít běžný filtr nebo filtr založený na výběru s výsledkem, který se blíží tomu, co hledáte. Pak pomocí filtru použitého pro zobrazení zobrazte kartu objekt Filter ( Filtr ).

Speciální příkazy na kartě dokument filtru

Na kartě dokument filtru jsou dostupné dva speciální příkazy. Po kliknutí pravým tlačítkem myši kdekoli nad návrhovou mřížkou na kartě jsou příkazy načíst z dotazu a Uložit jako dotaz dostupné v místní nabídce.

Zvláštní možnosti filtrování

Příkaz načíst z dotazu načte návrh vybraného dotazu do mřížky. To vám umožní použít kritéria dotazu jako kritéria filtru.

Příkaz Uložit jako dotaz umožňuje uložit nastavení filtru jako nový dotaz.

Začátek stránky

Odebrání nebo opakované použití filtru

Pokud chcete přepnout na nefiltrované zobrazení dat, odeberte filtry kliknutím na Filtr na panelu navigátoru záznamů se vraťte do úplného zobrazení.

Když odeberete aktuální filtry, budou filtry dočasně odebrány ze všech polí v zobrazení. Pokud třeba nejprve použijete filtry v polích země a DatumNarození a pak filtry odeberete, uvidíte všechny záznamy znovu.

Pokud chcete znovu použít poslední filtry, klikněte na tlačítko Nefiltrováno na panelu Navigátor záznamu.

Začátek stránky

Vymazání filtru

Filtr můžete vymazat, pokud ho už nepotřebujete. Když filtr odstraníte, odstraní se ze zobrazení a nemůžete ho už znovu použít kliknutím na Nefiltrováno na stavovém řádku. Můžete vymazat jeden filtr z jednoho pole nebo vymazat všechny filtry ze všech polí v zobrazení.

 • Pokud chcete vymazat jeden filtr z jednoho pole: klikněte pravým tlačítkem na filtrovaný sloupec nebo ovládací prvek a potom klikněte na Vymazat filtr z názvu pole.

 • Vymazání všech filtrů ze všech polí: na kartě Domů ve skupině Filtr & seřadit klikněte na Upřesnita potom v místní nabídce klikněte na Vymazat všechny filtry .

Začátek stránky

Uložení filtru

Pokud budete chtít filtr znovu používat, může být užitečný. Nastavení filtru, která jsou platná při zavření tabulky, dotazu, formuláře nebo sestavy, se společně s objektem automaticky uloží a jsou k dispozici pro opětovné použití. Ve výchozím nastavení se ale nastavení filtru při příštím otevření objektu automaticky nezmění.

Chcete-li zajistit, aby při příštím otevření tabulky, dotazu, formuláře nebo sestavy byly automaticky použity aktuální filtry, nastavte vlastnost FilterOnLoad objektu na hodnotu Ano. Vlastnost FilterOnLoad se použije při příštím otevření objektu. Kdykoli toto nastavení změníte, musíte objekt zavřít a znovu ho otevřít, abyste použili nové nastavení.

Poznámka: Nastavení vlastnosti FilterOnLoad se používá, jenom když se objekt načte. Nastavení této vlastnosti objektu v návrhovém zobrazení a přepnutí na jiné zobrazení nezpůsobí použití nastavení. Změny nastavení vlastnosti FilterOnLoad se projeví až po zavření a opětovném otevření objektu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×