Použití filtru k zobrazení vybraných záznamů v databázi aplikace Access

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Filtrování je užitečný způsob zobrazíte jen tu část dat, která chcete zobrazit. Filtry můžete použít k zobrazení konkrétních záznamů v formuláře, sestavy, dotaz nebo datový list nebo pokud chcete vytisknout jenom některé záznamy z sestavy, tabulky nebo dotazu. Pomocí filtru, je možné omezit data v zobrazení bez změny návrhu podkladovém objektu. Tento článek vysvětluje typy filtrů v Accessu a jak aplikovat, uložit nebo odebráním filtrů v klientské databázi Accessu 2010. Tento článek se nevztahuje na filtrování záznamů ve webové databázi Accessu 2010.

V tomto článku

Jak jsou užitečné filtry

Výběr a použití typu filtru

Odebrání nebo opětovné použití filtru

Vymazání filtru

Uložení filtru

Použití filtrů

Po použití filtru jsou zobrazeny pouze záznamy s vybranými hodnotami a zbývající data zůstávají až do vymazání filtru skrytá.

Poznámka: Sloupce v datových listech a ovládací prvky ve formulářích a sestavách, které jsou svázány s výrazy, filtrování nepodporují.

Existuje několik typů filtrů, z nichž některé lze snadno použít a odebrat. V aplikaci Access 2010 jsou běžné filtry součástí každého zobrazení dat. Dostupnost příkazů filtru závisí na typu a hodnotách pole.

Chcete-li například zobrazit záznamy osob, které mají narozeniny v určitém měsíci, klikněte na sloupec DatumNarození, na kartě Domů klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na možnost Datové filtry a vyberte požadované období.

Filtrování v poli s datem

1. na filtry, které jsou k dispozici, závisí na typu dat ve vybraném sloupci.

2. všechna data v období filtr ignoruje znamenající den a rok kalendářního data.

V tomto filtrovaném zobrazení jsou zobrazeny pouze záznamy, ve kterých je měsícem v poli DatumNarození duben.

DatumNarození filtrované na duben

1. na ikonu filtru v záhlaví sloupce a na panelu pro navigaci mezi záznamy označuje, že aktuální zobrazení filtrována ve sloupci Datum narození.

2. v zobrazení Datový list Když na najedete myší, tlačítko myši na záhlaví sloupce, uvidíte aktuální kritéria filtru.

Poznámka: Při použití filtru na sloupec, který už filtrována předchozí filtr automaticky odeberou. Když pouze jeden filtr může být platná pro pole najednou, můžete zadat jiný filtr pro jednotlivá pole v zobrazení.

Chcete-li například zobrazit jména osob žijících ve Spojeném království, které mají narozeniny v dubnu, můžete v tabulce Kontakty použít filtr u pole Země i u pole DatumNarození. Při filtrování více polí v jednom zobrazení jsou filtry spojeny použitím operátoru A, například takto:

Země = UK A měsíc v poli DatumNarození = duben

Pokud se chcete vrátit k nefiltrovanému zobrazení: odebrat filtry. Odebrání filtru dočasně ji odebere ze zobrazení, tak, že přepnete zpátky na původní, nefiltrovanému zobrazení.

Přepnutí mezi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením: ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Domů klikněte na tlačítko Přepnout filtr.

Odebrání filtru ze zobrazení: Vymazat filtr. Chcete-li zjistit, jak chcete vymazat filtry, najdete v části Vymazat filtr.

Nastavení filtru se budou nadále platit dokud nezavřete objektu, i když přepnete na jiné zobrazení objektu. Jinými slovy Pokud filtrujete formulář v zobrazení Datový list, nastavení filtru budou nadále platit i v případě, přepněte do formulářového zobrazení nebo zobrazení rozložení a platit dokud zavřete formulář. Pokud uložíte objektu použije filtr, bude k dispozici při příštím otevření objektu. Další informace o uložení filtru, naleznete v části Uložit filtr v tomto článku.

Začátek stránky

Výběr a použití typu filtru

Pro každý datový typ lze vybrat z několika přednastavených filtrů. Tyto filtry jsou dostupné jako příkazy nabídky v těchto zobrazeních: datový list, formulář, sestava a rozložení stránky. Kromě těchto filtrů můžete formulář nebo datový list také filtrovat vyplněním formuláře (tento filtr bývá označován jako filtr podle formuláře).

Pokud požadujete větší flexibilitu a víte, jak psát výrazy, můžete tvořit filtry vlastní pomocí vlastností uvedených na kartě dokumentu Filtr.

Vyberte z následujících typů filtru:

Běžné filtry: vyfiltrujete určitých hodnot nebo rozsahu hodnot.

Filtrování podle výběru: Pokud chcete filtrovat všechny řádky v tabulce, které obsahují hodnotu, která odpovídá vybrané hodnoty v řádku pomocí filtrování zobrazení datového listu.

Filtr podle formuláře: požadovanou několik pole do formuláře nebo datový list, nebo pokud chcete najít určitý záznam.

Rozšířený filtr: na typ filtru, kde můžete definovat vlastní kritéria filtru.

Poznámka: Pokud nevidíte příkaz Filtr v některém ze zobrazení, návrháře formuláře nebo databáze zakázal filtrování. Návrhář požádejte o pomoc.

Běžné filtry

Kromě polí objektů OLE a polí zobrazujících počítané hodnoty nabízejí všechny typy polí běžné filtry. Seznam dostupných filtrů závisí na datovém typu vybraného pole a jeho hodnotách.

Klikněte pravým tlačítkem myši na pole, které chcete filtrovat. Pokud chcete filtrovat podle víc sloupců nebo ovládací prvky, se musí vyberte a filtrujte každý sloupec nebo ovládací prvek zvlášť nebo použijte možnosti rozšířeného filtru. Naleznete v částech Filtr podle formuláře a Pokročilé filtry v tomto článku najdete další informace.

Například filtry k dispozici pro pole Datum narození na Domů klepněte v skupina Seřadit a filtrovat klikněte na filtru

Běžné filtry podle data
Příklad běžné filtry podle data

1. Chcete-li filtrovat podle určité hodnoty, použijte seznam se zaškrtávacími políčky. Seznam obsahuje všechny hodnoty, které jsou právě zobrazené v poli.

2. Chcete-li filtrovat rozsah hodnot, klepněte na jednu z těchto filtry a zadejte požadované hodnoty. Například zobrazíte narozeniny mezi aktuálním datem a datem konce roku klikněte mezi a pak zadejte odpovídající počáteční a koncové datum v dialogovém okně mezi. Chcete-li zobrazit se zobrazují všechna narozeniny, které spadají k určitému datu, klikněte na datum a všechna narozeniny, které spadají v této konkrétní den.

Všimněte si, že hodnoty v datovém poli mají vliv na seznam dostupných typů filtrů. Spadá-li většina datových hodnot v datovém poli do posledních dvou let, zobrazí se delší seznam s více detaily. Není-li žádné z dat v poli méně než dva roky staré, bude zobrazen kratší seznam.

Dlouhé a krátké seznamy běžných filtrů
Dlouhé a krátké seznamy běžných filtrů

Poznámka: Typem určené filtry nejsou dostupné pro objekty Ano/Ne a OLE a pro pole přílohy. Seznam hodnot není dostupný pro pole typu Memo a pro pole obsahující text ve formátu RTF.

Použití běžného filtru

 1. Otevřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu v jakémkoli z následujících zobrazení: datový list, formulář, sestava nebo rozložení stránky.

 2. Ujistěte se, že zobrazení už filtrovaný není. Na panelu voliče záznamů ověřte, že buď Nefiltrováno nebo zobrazeno šedě zobrazená ikona Bez filtru.

  Tip: K odebrání všech filtrů pro konkrétní objekt na Domů klepněte v skupina Seřadit a filtrovat, klikněte na Upřesnit a potom klikněte na Vymazat všechny filtry.

 3. Klikněte na libovolné místo ve sloupci nebo ovládací prvek, který odpovídá první pole, které chcete filtrovat a na Domů klepněte v skupina Seřadit a filtrovat, klikněte na filtru

Chcete-li použít běžného filtru: přejděte na Text (nebo číslo nebo Datum ) filtry a potom klikněte na filtr, který chcete. Filtruje jako rovná se a mezi výzvu k zadání požadovaných hodnot.

Tip: Některé znaky, jako například *, % a ?, mají zvláštní význam při zadaného v textovém poli filtru. Například * představuje řetězec znaků, takže řetězec * budou shodovat jakýkoli řetězec začínající a nejen řetězec *. Ignorovat speciální význam znak, uzavřete ho hranaté závorky [], třeba takto: [*]. Jiné databázích používajících standard ANSI-89 *, ?, [,]!, - a # za speciální znaky. Databázích používajících standard ANSI-92 zacházejte %, _, [,], ^ a - za speciální znaky. Můžete použít buď standardní s přístupem, ale nedají kombinovat dva standardy (například ?*) v konkrétní výraz.

Pokud chcete použít filtr na základě hodnot polí: zrušte zaškrtnutí políček u hodnoty, na kterých není chcete filtrovat a potom klikněte na OK.

Pokud chcete filtrovat podle jednu nebo jenom některých hodnot v seznamu, nejprve zrušit zaškrtnutí (Vybrat vše) zaškrtněte políčko a potom vyberte požadované hodnoty.

Filtrovat hodnoty null (hodnota null označuje absence dat) v text, číslo a polí obsahujících datum: V seznamu zaškrtněte políčko zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) zaškrtněte políčko a potom zaškrtněte políčko vedle (prázdné).

Filtrovat podle výběru

Jestliže chcete zobrazit všechny řádky v tabulce, které obsahují hodnotu odpovídající hodnotě v určitém řádku, můžete datový list rychle filtrovat výběrem konkrétní hodnoty a kliknutím na tlačítko Výběr. Zobrazí se rozevírací seznam s dostupnými možnostmi filtrování. Tyto možnosti se liší podle datového typu vybrané hodnoty. Jiným způsobem získání přístupu k možnostem filtrování podle výběru je kliknutí pravým tlačítkem na konkrétní buňku.

Je-li například v poli DatumNarození aktuálně vybrána hodnota 21. 2. 1967, můžete kliknutím na tlačítko Výběr ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Domů zobrazit příkazy pro filtrování podle výběru a vybrat požadovanou možnost.

Seznam filtrů založených na výběru

Seznam příkazů také závisí na tom, jaká část hodnoty je vybrána. Pokud například vyberete jen některé znaky hodnoty, zobrazí se jiný seznam příkazů, závisející na vybrané části pole.

Filtry založené na částečně vybraném poli

1. Filtr podle začátku hodnoty pole...

2. ...prostředku hodnoty pole...

3. ...nebo konce hodnoty pole.

Poznámka: Filtrování podle výběru částečné není k dispozici pro pole s více hodnotami. Výběru příkaz není k dispozici pro přílohy.

Chcete-li filtr odebrat, na kartě Domů klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Přepnout filtr nebo na tlačítko Upřesnit a potom na příkaz Vymazat všechny filtry.

Použití filtru podle výběru

 1. Otevřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu v jakémkoli z následujících zobrazení: datový list, formulář, sestava nebo rozložení stránky.

 2. Ujistěte se, že zobrazení už filtrovaný není. Na panelu voliče záznamů ověřte, že buď Nefiltrováno nebo zobrazeno šedě zobrazená ikona Bez filtru.

 3. Přejděte na záznam obsahující hodnotu, která má být součástí filtru, a potom klikněte do sloupce (v zobrazení Datový list) nebo ovládacího prvku (v zobrazení formuláře, sestavy nebo rozložení stránky).

Filtrování podle výběru; Vyberte znaky, které budete potřebovat, na Domů klepněte v skupina Seřadit a filtrovat klikněte na výběru a potom klikněte na filtr, který chcete použít.

Filtry podle formuláře

Tento filtr je užitečný, chcete-li filtrovat několik polí ve formuláři nebo datovém listu, nebo pokoušíte-li se nalézt určitý záznam. Aplikace Access vytvoří prázdný formulář nebo datový list podobný původnímu formuláři nebo datovému listu, ve kterém lze vyplnit libovolný počet polí. Po zadání polí vyhledá aplikace Access záznamy obsahující zadané hodnoty.

Poznámka: Prostřednictvím filtru podle formuláře není možné zadat hodnoty pro vícehodnotová pole ani pro pole typu Memo, hypertextové odkazy, objekty Ano/Ne či datový typ objekt OLE, ačkoliv můžete upřesnit hodnoty pro další pole v sadě záznamů.

Například, pokud chcete najít všechny záznamy zákazníků, kde kontaktní osoby je vlastníka tato osoba je umístěn v pobočce nebo v Eugene, otevřete list Zákazníci nebo formulář a v na kartě Domů Seřadit a filtrovat seskupení, klikněte na položku Upřesnit a potom klikněte na Filtr podle formuláře.

Zadejte první sadu hodnot, klikněte na kartu Nebo v dolní části datového listu nebo formuláře a zadejte další sadu hodnot. Všimněte si, že pokud chcete, aby hodnota pole pracovala jako filtr nezávisle na ostatních hodnotách pole, je třeba zadat tuto hodnotu na kartě Hledat a dále na každé kartě Nebo. Každá karta Nebo představuje alternativní sadu hodnot filtru.

Zobrazíte jenom ty záznamy odpovídající zadání:    V Domů klepněte v skupina Seřadit a filtrovat klikněte na Přepnout filtr.

Použití filtru vyplněním formuláře

 1. Otevřete tabulku nebo dotaz v zobrazení datového listu nebo formulář ve formulářovém zobrazení.

 2. Zkontrolujte, že zobrazení už filtrovaný není. Na panelu voliče záznamů ověřte, že buď Nefiltrováno nebo zobrazeno šedě zobrazená ikona Bez filtru.

 3. V Domů klepněte v skupina Seřadit a filtrovat klikněte na Upřesnit a potom klikněte na Filtr podle formuláře v místní nabídce.

 4. Podle toho jestli pracujete v zobrazení datového listu nebo formulářovém zobrazení, proveďte jednu z následujících akcí:

  Zobrazení Datový list: Klikněte na první řádek ve sloupci, podle kterého chcete filtrovat, klikněte na zobrazenou šipku a vyberte požadovanou hodnotu. Pokud chcete přidat další hodnoty, stačí kliknout nebo tab na konci v datovém listu a vyberte jinou hodnotu.

  Zobrazení formuláře: klikněte na šipku, která se zobrazí v ovládacím prvku a vyberte hodnotu, kterou chcete filtrovat. Pokud chcete přidat další hodnoty, klikněte nebo tabulátor v dolní části formuláře a vyberte jinou hodnotu.

  Tipy: Pomocí filtr podle formuláře nemůžete určit hodnoty polí pro pole s více hodnotami, ale můžete zadat hodnoty pro pole není s více hodnotami v sadě záznamů.

  • Chcete-li seznam možných hodnot pro pole, použijte operátor nebo . Například zadejte do pole Město a filtrování záznamů obsahujících buď hodnotu "Pobočce" nebo "Oregon" .

  • K filtrování podle stavu ovládacích prvků, jako například zaškrtávacích políček nebo tlačítek, klepněte na ovládací prvek, abyste jej uvedli do požadovaného stavu. Chcete-li vrátit ovládací prvek do neutrální pozice tak, aby nebyl použit jako kritérium pro filtrování záznamů, ujistěte se že je nedostupný (je vyšedlý).

  • Můžete filtrovat záznamy, které obsahují hodnotu null (chybějící), jinou hodnotu než null, blank (prázdné nebo ""), nebo neprázdné hodnoty, zadejte Is Null, Není Null, "", nebo není "" v poli.

 5. Pokud chcete zadat dvě odlišné sady kritérií, například budete chtít zobrazit jména osob ze skupiny kontaktů, u nichž je hodnota v poli Země USA a jejichž narozeniny spadají do měsíce dubna, proveďte některou z následujících akcí:

  • K načtení všechny záznamy, které splňují některou z více sad kritérií, zadejte kritéria zadáním první sadě kritéria, klikněte nebo tab a pak enter další sada kritérií. Všimněte si, že budete potřebovat hodnotu pole k ovládání jako filtr nezávisle na ostatních hodnoty polí, je nutné zadat tuto hodnotu vyhledejte kartu a každou nebo tab. Jinými slovy vyhledejte kartu a každou nebo kartu představuje alternativní sadu hodnot filtru.

  • Navíc nezapomeňte, že pokaždé, když přidáte pole kritérium kartu nebo Access vytvoří jiného nebo tab. Umožňuje určit několik kritéria "nebo". Filtr vrátí libovolný záznam, který obsahuje všechny hodnoty uvedené v vyhledejte kartu nebo všech hodnot zadanou v první nebo tab nebo všech hodnot zadanou v druhém nebo kartu atd.

Odebrání filtru a zobrazit všechny záznamy, klikněte na Přepnout filtr znovu.

Chcete-li upravit filtr podle formuláře, klikněte na položku Upřesnit a potom klikněte na znovu Filtr podle formuláře. Zobrazí se aktuální sada kritérií filtru.

Rozšířený filtr

V případě nutnosti je možné použít rozšířený typ filtru, u kterého je třeba, abyste si kritéria filtru vytvořili sami. Například pokud budete chtít vyhledat záznamy obsahující data obsahující kalendářní data za posledních sedm dní nebo posledních šest měsíců.

Použití rozšířených filtrů vyžaduje, abyste věděli, jak psát výrazy. Výrazy jsou podobné vzorcům v aplikaci Excel a kritériím zadávaným při návrhu dotazu.

Rozšířený filtr například můžete použít k vyhledání jmen kontaktních osob, které měly narozeniny během posledních sedmi dnů. Po použití rozšířeného filtru můžete výsledky dále omezit na ty, v nichž je v poli Země uvedeno USA.

Použití rozšířeného filtru

 1. Otevřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu v jakémkoli z následujících zobrazení: datový list, formulář, sestava nebo rozložení stránky.

 2. Ujistěte se, že zobrazení ještě nebylo filtrováno. Na panelu pro navigaci mezi záznamy se přesvědčte, že tlačítko Bez filtru je zašedlé (není dostupné). Není-li panel pro navigaci mezi záznamy dostupný, na kartě Domůklepněte na tlačítko Upřesnit ve skupině Seřadit a filtrovat a klepněte na možnost Vymazat všechny filtry (pokud je možnost Vymazat všechny filtry zašedlá, nejsou použité žádné filtry).

 3. V Domů klepněte v skupina Seřadit a filtrovat klikněte na Upřesnit a potom klikněte na Rozšířený filtr či řazení v místní nabídce.

 4. Přidejte pole, která mají být filtrována, do mřížky.

 5. Do řádku Kritéria každého pole, zadejte kritéria. Kritéria je nutné zadat jako sadu a jsou zobrazeny pouze záznamy odpovídající všem kritériím uvedeným v řádku Kritéria. Náhradní kritéria pro každé pole zadejte nejdříve do řádku Kritéria a potom do řádku Nebo atd.

  Tipy: 

  • Celá sada kritérií v řádku Nebo je použita jako alternativa k sadě kritérií v řádku Kritéria. Jakékoliv kritérium, které má být použito v obou sadách kritérií, je třeba zadat jak do řádku Kritéria, tak do řádku Nebo. Filtrované řádky zobrazíte kliknutím na tlačítko Přepnout filtr.

  • Dobrý způsob, jak se naučit psát kritéria, je použití běžného filtru nebo filtrování podle výběru, bude výsledek podobný co jste hledali. Zobrazte s filtrem pro zobrazení karta objekt filtru

Speciální příkazy na kartě dokumentu Filtr

Dva speciální příkazy jsou k dispozici na kartě dokumentu Filtr. Když kliknete pravým tlačítkem kamkoli nad návrhové mřížky na kartě načíst z dotazu a příkazy Uložit jako dotaz jsou k dispozici v místní nabídce.

Zvláštní možnosti filtrování

Příkaz Načíst z dotazu načte návrh vybraného dotazu do mřížky. To umožňuje použít kritéria dotazu jako kritéria filtru.

Příkaz Uložit jako dotaz umožňuje ukládat nastavení filtru jako nový dotaz.

Začátek stránky

Odebrání a opakované použití filtru

Chcete-li přepnout data na nefiltrované zobrazení, odeberte filtry kliknutím na možnost Filtrováno na panelu pro navigaci mezi záznamy, čímž se vrátíte k plnému zobrazení.

Odeberete-li aktuální filtry, budou tyto filtry dočasně odebrány ze všech zobrazených polí. Pokud například nejprve použijete filtry v poli Země a DatumNarození a potom tyto filtry odeberete, zobrazíte tak znovu všechny záznamy.

Chcete-li znovu použít poslední použité filtry, klikněte na panelu pro navigaci mezi záznamy na možnost Nefiltrováno.

Začátek stránky

Vymazání filtru

Filtr můžete vymazat, nebudete-li jej již potřebovat. Po vymazání je filtr odstraněn ze zobrazení a takový filtr již nemůže být později použit kliknutím na tlačítko Nefiltrováno na stavovém řádku. Je možné vymazat jednotlivé filtry v samostatných polích nebo všechny filtry ve všech polích v zobrazení.

 • Vymazání jednoho filtru z jednoho pole: klikněte pravým tlačítkem myši na filtrovaný sloupec nebo ovládací prvek a potom klikněte na Vymazat filtr z název pole.

 • Pokud chcete vymazat všechny filtry ze všech polí: na Domů klepněte v skupina Seřadit a filtrovat, klikněte na Upřesnit a potom klikněte na Vymazání všech filtrů v místní nabídce.

Začátek stránky

Uložení filtru

Pokud budete chtít filtr použít znovu, je vhodné jej uložit. Nastavení filtru, které je použito při uzavírání tabulky, dotazu, formuláře nebo sestavy, je automaticky uloženo společně s objektem a je dostupné pro opětovné použití. Ve výchozím nastavení však nastavení filtru není při příštím otevření objektu použito automaticky.

Abyste měli jistotu, že aktuálních filtrů automaticky použijí se při příštím otevření tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu, ze seznamu vlastností na objekt, nastavte objektu FiltrovatPřiZavedení vlastnost Ano. Vlastnost FiltrovatPřiZavedení se použije při příštím otevření objektu. Při každé změně toto nastavení používají, musíte zavřít na objekt a znovu ho otevřete-li použít nové nastavení.

Poznámka: Nastavení vlastnosti FiltrovatPřiZavedení pouze, použijí se při načtení objektu. Nastavení této vlastnosti objektu v návrhovém zobrazení a potom přepnutí do dalšího listu nezpůsobí nastavení se použijí. Musíte zavřít a znovu otevřete objekt změny FiltrovatPřiZavedení vlastnost nastavení se projeví.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×