Použití filtru k zobrazení vybraných záznamů v databázi aplikace Access

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Filtrování je užitečný způsob, jak zjistit pouze data, která chcete zobrazit v databázích Accessu. Filtry můžete použít k zobrazení konkrétních záznamů v formuláře, sestavy, dotaz nebo datový list nebo pokud chcete vytisknout jenom některé záznamy z sestavy, tabulky nebo dotazu. Pomocí filtru, je možné omezit data v zobrazení bez změny návrhu podkladovém objektu.

V tomto článku

Jak jsou užitečné filtry

Výběr a použití typu filtru

Odebrání nebo opakované použití filtru

Vymazání filtru

Uložení filtru

Jak jsou užitečné filtry

Protože získané po použití filtru zobrazení obsahuje pouze záznamy s hodnotami, které jste vybrali, zůstane zbytek data skrytý, dokud Vymazat filtr.

Poznámka: Sloupce v datovém listu a ovládacích prvků ve formulářích a sestavách svázané k výrazům filtrování nepodporují.

Existuje několik typů filtrů a některé z nich jsou snadno použít a odebrat. Access obsahuje některé běžné filtry, které jsou součástí každého zobrazení. Dostupnost příkazů filtru závisí na typu a hodnot v poli.

Například zobrazit záznamy lidí, kteří mají narozeniny konkrétní měsíci, klikněte na sloupec DatumNarození , na kartě Domů ve skupině řazení & filtr , klikněte na Filtry kalendářních data potom vyberte požadované datum období.

Filtrování v poli s datem

1. na filtry, které jsou k dispozici, závisí na typu dat ve vybraném sloupci.

2. všechna data v období filtr ignoruje znamenající den a rok kalendářního data.

V tomto filtrované zobrazení uvidíte jenom ty záznamy, ve kterých znamenající měsíc DatumNarození pole nastavena na duben.

DatumNarození filtrované na duben

1. na ikonu filtru v záhlaví sloupce a na panelu pro navigaci mezi záznamy označuje, že aktuální zobrazení filtrována ve sloupci Datum narození.

2. v zobrazení Datový list Když na najedete myší, tlačítko myši na záhlaví sloupce, uvidíte aktuální kritéria filtru.

Poznámka:  Při použití filtru na sloupec, který už filtrována předchozí filtr automaticky odeberou. Když pouze jeden filtr může být platná pro pole najednou, můžete zadat jiný filtr pro jednotlivá pole v zobrazení.

Například zobrazíte jména kontaktů, které jsou součástí UK narozeniny v dne, můžete filtrovat tabulky Kontakty v poli země a DatumNarození. Pokud filtrujete více polí v jednom zobrazení, filtry se slučují pomocí operátoru AND takto:

Země = UK a měsíc DatumNarození = duben

Pokud se chcete vrátit k nefiltrovanému zobrazení: odebrat filtry. Odebrání filtru dočasně ji odebere ze zobrazení, tak, že přepnete zpátky na původní, nefiltrovanému zobrazení.

Přepnutí mezi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením: ve skupině řazení & filtr na kartě Domů klikněte na tlačítko Přepnout filtr.

Odebrání filtru ze zobrazení: Vymazat filtr. Chcete-li zjistit, jak chcete vymazat filtry, najdete v části Vymazat filtr.

Nastavení filtru se budou nadále platit dokud nezavřete objektu, i když přepnete na jiné zobrazení objektu. Jinými slovy Pokud filtrujete formulář v zobrazení Datový list, nastavení filtru budou nadále platit i v případě, přepněte do formulářového zobrazení nebo zobrazení rozložení a platit dokud zavřete formulář. Pokud uložíte objektu použije filtr, bude k dispozici při příštím otevření objektu. Další informace o uložení filtru, naleznete v části Uložit filtr v tomto článku.

Začátek stránky

Výběr a použití typu filtru

Můžete vybrat z několika připravené k použití filtrů datového typu. Tyto filtry jsou k dispozici jako příkazy nabídek v následujících zobrazení: datový list, formulář, sestava a rozložení. Kromě tyto filtry můžete taky k filtrování do formuláře nebo datový list vyplněním formuláře (označované jako filtr podle formuláře).

Pokud požadujete větší flexibilitu a pokud jsou pro vás pohodlnější zápisu výrazů, můžete vytvořit vlastní filtry pomocí možností na kartě dokumentu Filtr .

Vyberte některou z následujících typů filtry:

Běžné filtry: vyfiltrujete určitých hodnot nebo rozsahu hodnot.

Filtrování podle výběru: Pokud chcete filtrovat všechny řádky v tabulce, které obsahují hodnotu, která odpovídá vybrané hodnoty v řádku pomocí filtrování zobrazení datového listu.

Filtr podle formuláře: požadovanou několik pole do formuláře nebo datový list, nebo pokud chcete najít určitý záznam.

Rozšířený filtr: na typ filtru, kde můžete definovat vlastní kritéria filtru.

Poznámka: Pokud nevidíte příkaz Filtr v některém ze zobrazení, návrháře formuláře nebo databáze zakázal filtrování. Návrhář požádejte o pomoc.

Běžné filtry

S výjimkou objekt OLE pole a pole, které se zobrazí počítané hodnoty nabízejí všechny typy polí běžné filtry. Seznam filtrů, které jsou k dispozici závisí na datový typ vybraného pole a hodnoty.

Klikněte pravým tlačítkem myši na pole, které chcete filtrovat. Pokud chcete filtrovat podle víc sloupců nebo ovládací prvky, se musí vyberte a filtrujte každý sloupec nebo ovládací prvek zvlášť nebo použijte možnosti rozšířeného filtru. Naleznete v částech Filtr podle formuláře a Pokročilé filtry v tomto článku najdete další informace.

Například filtry k dispozici pro pole DatumNarození na Domů klepněte v řazení & filtr skupině, klikněte na filtru

Běžné filtry podle data
Příklad běžné filtry podle data

1. Chcete-li filtrovat podle určité hodnoty, použijte seznam se zaškrtávacími políčky. Seznam všech hodnot, které jsou aktuálně zobrazeny v poli.

2. Chcete-li filtrovat rozsah hodnot, klepněte na jednu z těchto filtry a zadejte požadované hodnoty. Například zobrazíte narozeniny mezi aktuálním datem a datem konce roku klikněte mezia pak zadejte odpovídající počáteční a koncové datum v dialogovém okně mezi . Chcete-li zobrazit se zobrazují všechna narozeniny, které spadají k určitému datu, klikněte na datum a všechna narozeniny, které spadají v této konkrétní den.

Je důležité mít na paměti, že hodnoty v poli s datem mají vliv na seznam typů filtrů. Pokud poslední datum v poli s datem spadá za poslední dva roky, zobrazí se seznam déle, podrobnější filtr. Pokud žádná data v poli je menší než dva roky, uvidíte kratší seznam.

Dlouhé a krátké seznamy běžných filtrů
Dlouhé a krátké seznamy běžných filtrů

Poznámka: Typ filtry nejsou k dispozici pro objekty Ano/Ne a objekt OLE a pro pole přílohy. Seznam hodnot není k dispozici pro pole typu memo nebo pro pole s formátovaným textem.

Použití běžného filtru

 1. Otevřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu v jakémkoli z následujících zobrazení: datový list, formulář, sestava nebo rozložení.

 2. Ujistěte se, že zobrazení už filtrovaný není. Na panelu voliče záznamů ověřte, že buď Nefiltrováno nebo zobrazeno šedě zobrazená ikona Bez filtru .

  Tip: K odebrání všech filtrů pro konkrétní objekt, na Domů klepněte v řazení & filtr skupině, klikněte na Upřesnita potom klikněte na Vymazat všechny filtry.

 3. Klikněte na libovolné místo ve sloupci nebo ovládací prvek, který odpovídá první pole, které chcete filtrovat a na Domů klepněte v řazení & filtr skupině, klikněte na filtru

Chcete-li použít běžného filtru: přejděte na Text (nebo číslo nebo Datum) filtrya potom klikněte na filtr, který chcete. Filtruje jako rovná se a mezi výzvu k zadání požadovaných hodnot.

Tip:  Některé znaky, jako například *, %, a?, mají zvláštní význam při zadaného v textovém poli filtru. Například * představuje řetězec znaků, takže řetězec * budou shodovat jakýkoli řetězec začínající a nejen řetězec *. Ignorovat speciální význam znak, uzavřete ho hranaté závorky [], třeba takto: [*]. Jiné databázích používajících standard ANSI-89 *,?, [,]!, - a # za speciální znaky. Databázích používajících standard ANSI-92 zacházejte %, _, [,], ^ a - za speciální znaky. Můžete použít buď standardní s přístupem, ale nedají kombinovat dva standardy (například ?*) v konkrétní výraz.

Pokud chcete použít filtr na základě hodnot polí: zrušte zaškrtnutí políček u hodnoty, na kterých není chcete filtrovat a potom klikněte na OK.

Pokud chcete filtrovat podle jednu nebo jenom některých hodnot v seznamu, nejprve zrušit zaškrtnutí (Vybrat vše) zaškrtněte políčko a potom vyberte požadované hodnoty.

Filtrovat hodnoty null (hodnota null označuje absence dat) v text, číslo a polí obsahujících datum: V seznamu zaškrtněte políčko zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) zaškrtněte políčko a potom zaškrtněte políčko vedle (prázdné).

Filtrování podle výběru

Pokud chcete zobrazit všechny řádky v tabulce, které obsahují hodnotu, která odpovídá hodnota v řádku, lze rychle filtrovat zobrazení Datový list výběrem určitou hodnotu, a následném kliknutí na příkaz Výběr . V rozevíracím seznamu zobrazí dostupné možnosti filtrování. Tyto možnosti se budou lišit v závislosti na typu dat vybranou hodnotu. Další způsob, jak získat přístup k výběru možností filtru je klikněte pravým tlačítkem myši určitou buňku.

Například pokud hodnota 2/21/1967 aktuálně vybrané v poli Datum narození, na kartě Domů ve skupině řazení & filtr klikněte na Výběr nezobrazovat filtr příkazy pro výběr a pak vyberte požadovanou možnost filtrování.

Seznam filtrů založených na výběru

Seznamu příkazů také závisí na tom, jaká část hodnota je zaškrtnuté. Pokud jste vybrali pouze některé znaky v hodnotě, například zobrazí jiný seznam příkazů, podle toho, jaký část pole jste vybrali.

Filtry založené na částečně vybraném poli

1. filtru pomocí pole hodnotu...

2.... střední hodnota pole...

3.... nebo na konec pole hodnoty.

Poznámka: Filtrování podle výběru částečné není k dispozici pro pole s více hodnotami. Výběru příkaz není k dispozici pro přílohy.

Odebrání filtru, na kartě Domů klikněte ve skupině řazení & filtr , klikněte na tlačítko Přepnout filtr, nebo klikněte na položku Upřesnit a klikněte na Vymazat všechny filtry.

Použití filtru na základě výběru

 1. Otevřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu v jakémkoli z následujících zobrazení: datový list, formulář, sestava nebo rozložení.

 2. Ujistěte se, že zobrazení už filtrovaný není. Na panelu voliče záznamů ověřte, že buď Nefiltrováno nebo zobrazeno šedě zobrazená ikona Bez filtru .

 3. Přechod k položce, která obsahuje hodnotu, kterou chcete použít jako součást filtr a potom klikněte do sloupce (v zobrazení Datový list) či ovládacích prvků (v zobrazení formuláře, sestavy nebo rozložení).

Filtrování podle výběru; Vyberte znaky, které chcete na Domů klepněte v řazení & filtr skupině, klikněte na Výběra potom klikněte na filtr, který chcete použít.

Filtrování podle formuláře

Tento filtr je užitečné, pokud chcete filtrovat podle několika pole do formuláře nebo datový list nebo pokud chcete najít určitý záznam. Access vytvoří prázdný formulář nebo datový list, který je podobný původní formuláře i datového listu a potom umožňuje postupujte jako mnoho polí, jak chcete. Až budete hotovi, Access najde záznamy, které obsahují zadané hodnoty.

Poznámka: Nemůžete určit hodnoty polí pro pole s více hodnotami pomocí filtr podle formuláře ani pro pole typu Memo, hypertextový odkaz, Ano/Ne nebo datový typ objekt OLE, i když můžete zadat hodnoty dalších polí v sadě záznamů.

Například, pokud chcete najít všechny záznamy zákazníků, kde kontaktní osoby je vlastníka tato osoba je umístěn v pobočce nebo v Eugene, otevřete list Zákazníci nebo formulář a v na kartě Domů Řazení & filtr seskupení, klikněte na položku Upřesnita potom klikněte na Filtr podle formuláře.

Zadejte první sadu hodnot, a pak klikněte na kartu nebo na konec datového listu nebo formuláře a zadejte další sadu hodnot. Všimněte si, že budete potřebovat hodnotu pole k ovládání jako filtr nezávisle na ostatních hodnoty polí, je nutné zadat tuto hodnotu na kartách Hledat a každý nebo . Každá karta nebo představuje alternativní sadu hodnot filtru.

Zobrazíte jenom ty záznamy odpovídající zadání:    Na Domů klepněte v řazení & filtr skupině, klikněte na Přepnout filtr.

Použití filtru vyplněním formuláře

 1. Otevřete tabulku nebo dotaz v zobrazení datového listu nebo ve formuláři ve formulářovém zobrazení.

 2. Zkontrolujte, že zobrazení už filtrovaný není. Na panelu voliče záznamů ověřte, že buď Nefiltrováno nebo zobrazeno šedě zobrazená ikona Bez filtru .

 3. Na Domů klepněte v řazení & filtr skupině, klikněte na Upřesnita potom klikněte na Filtr podle formuláře v místní nabídce.

 4. Podle toho, zda pracujete v datovém listu zobrazit nebo ve formulářovém zobrazení, proveďte jednu z následujících akcí:

  Zobrazení Datový list:Klikněte na první řádek ve sloupci, podle kterého chcete filtrovat, klikněte na zobrazenou šipku a vyberte požadovanou hodnotu. Pokud chcete přidat další hodnoty, stačí kliknout nebo tab na konci v datovém listu a vyberte jinou hodnotu.

  Zobrazení formuláře: klikněte na šipku, která se zobrazí v ovládacím prvku a vyberte hodnotu, kterou chcete filtrovat. Pokud chcete přidat další hodnoty, klikněte nebo tabulátor v dolní části formuláře a vyberte jinou hodnotu.

  Tipy: Pomocí filtr podle formuláře nemůžete určit hodnoty polí pro pole s více hodnotami, ale můžete zadat hodnoty pro pole není s více hodnotami v sadě záznamů.

  • Chcete-li seznam možných hodnot pro pole, použijte operátor nebo . Například zadejte do pole Město a filtrování záznamů obsahujících buď hodnotu "Pobočce" nebo "Oregon" .

  • Podle stavu ovládacího prvku, například zaškrtávacího políčka nebo tlačítka, klikněte na ovládací prvek tak, aby byla ve stavu, který chcete filtrovat. Ovládací prvek na neutrální poloze, aby nebude možné použít jako kritéria pro filtrování záznamů se vrátíte zajistila možnost je k dispozici (je zobrazeno šedě).

  • Můžete filtrovat záznamy, které obsahují hodnotu null (chybějící), jinou hodnotu než null, blank (prázdné nebo ""), nebo neprázdné hodnoty, zadejte Is Null, Není Null, "", nebo není "" v poli.

 5. Pokud chcete určit dvěma alternativní sad kritérií, třeba jenom zobrazíte jména kontaktů, u nichž je hodnota USA a kteří mají narozeniny pokles dne, můžete udělat některou z následujících akcí:

  • K načtení všechny záznamy, které splňují některou z více sad kritérií, zadejte kritéria zadáním první sadě kritéria, klikněte nebo tab a pak enter další sada kritérií. Všimněte si, že budete potřebovat hodnotu pole k ovládání jako filtr nezávisle na ostatních hodnoty polí, je nutné zadat tuto hodnotu vyhledejte kartu a každou nebo tab. Jinými slovy vyhledejte kartu a každou nebo kartu představuje alternativní sadu hodnot filtru.

  • Navíc nezapomeňte, že pokaždé, když přidáte pole kritérium kartu nebo Access vytvoří jiného nebo tab. Umožňuje určit několik kritéria "nebo". Filtr vrátí libovolný záznam, který obsahuje všechny hodnoty uvedené v vyhledejte kartu nebo všech hodnot zadanou v první nebo tab nebo všech hodnot zadanou v druhém nebo kartu atd.

Odebrání filtru a zobrazit všechny záznamy, klikněte na Přepnout filtr znovu.

Chcete-li upravit filtr podle formuláře, klikněte na položku Upřesnita potom klikněte na znovu Filtr podle formuláře . Zobrazí se aktuální sada kritérií filtru.

Rozšířený filtr

V některých případech můžete chtít použít filtr, který je typ Rozšířený filtr a budete muset napsat kritéria filtru. Například pro vyhledání záznamů, které obsahují kalendářní data vyskytující se během posledních sedmi dnů nebo posledních šest měsíců.

Použití rozšířených filtrů vyžaduje psaní výrazů. Výrazy jsou podobné vzorců v Excelu a kritéria určující při návrhu dotazu.

Jeden je například pokud používáte rozšířený filtr zobrazíte jména lidí, kteří mají narozeniny během posledních sedmi dnů. Po použití Rozšířený filtr můžete další omezení výsledků na těch, kteří mají země/oblasti je Spojené státy.

Použití rozšířeného filtru

 1. Otevřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu v jakémkoli z následujících zobrazení: datový list, formulář, sestava nebo rozložení.

 2. Ujistěte se, že zobrazení už filtrovaný není. Na panelu navigaci mezi záznamy ověřte, zda Bez filtru aktivní (není k dispozici). Pokud není zobrazen panel navigaci mezi záznamy, ve skupině řazení & filtr na kartě Domů klikněte na položku Upřesnit a potom klikněte na Vymazat všechny filtry (Pokud Vymazat všechny filtry zobrazuje šedě, neobsahuje žádné filtry v podstatě).

 3. Na Domů klepněte v řazení & filtr skupině, klikněte na Upřesnit a potom klikněte na Rozšířený filtr či řazení v místní nabídce.

 4. Přidání polí, která mají být filtrována, do mřížky.

 5. V řádku kritéria pro každé pole, zadejte kritéria. Kritéria se použijí jako sady a jsou zobrazeny pouze záznamy, které splňují všechna kritéria v řádku kritéria . Chcete-li alternativní kritéria pro každé pole, zadejte první kritérium v řádku kritéria a druhý kritéria v řádku nebo atd.

  Tipy: 

  • Celou sadu kritérií v řádku nebo se použije jako alternativu k sada kritérií v řádku kritéria . Libovolné kritérium, který chcete použít pro obě množiny kritéria musí být zadány v řádku kritéria a nebo řádek. Klikněte na tlačítko Přepnout filtr zobrazíte filtrované řádky.

  • Dobrý způsob, jak se naučit psát kritéria, je použití běžného filtru nebo filtrování podle výběru, bude výsledek podobný co jste hledali. Zobrazte s filtrem pro zobrazení karta objekt filtru

Speciální příkazy na kartě dokumentu filtr

Dva speciální příkazy jsou k dispozici na kartě dokumentu Filtr . Když kliknete pravým tlačítkem kamkoli nad návrhové mřížky na kartě načíst z dotazu a příkazy Uložit jako dotaz jsou k dispozici v místní nabídce.

Zvláštní možnosti filtrování

Příkaz načíst z dotazu načte návrhu vybraný dotaz do mřížky. Toto oprávnění umožňuje použít kritéria dotazu jako kritéria filtru.

Příkaz Uložit jako dotaz umožňuje ukládat nastavení filtru jako nový dotaz.

Začátek stránky

Odebrání nebo opakované použití filtru

Přepnutí na nefiltrované zobrazení dat, odeberte všechny filtry klepnutím Filtrováno na panelu navigaci mezi záznamy tak, aby se úplné zobrazení.

Když odeberete aktuálních filtrů, odeberou se ze všech polí v zobrazení dočasně filtry. Například pokud nejprve použitím filtrů v poli země a DatumNarození a potom odebrat filtry, uvidíte všechny záznamy znovu.

Pokud chcete znovu použít nejnovější filtrů, klikněte na Nefiltrováno na panelu pro navigaci mezi záznamy.

Začátek stránky

Vymazání filtru

Vymazání filtru, když už nepotřebujete. Zrušení filtru odstraní ze zobrazení a můžete ho znovu už po kliknutí na Nefiltrováno na stavovém řádku. Vymazání jednoho filtru v jednom poli nebo vymazání všech filtrů ze všech polí v zobrazení.

 • Vymazání jednoho filtru z jednoho pole: klikněte pravým tlačítkem myši na filtrovaný sloupec nebo ovládací prvek a potom klikněte na Vymazat filtr z název pole.

 • Vymazat všechny filtry ze všech polí: na Domů klepněte v řazení & filtr skupině, klikněte na Upřesnita potom klikněte na Vymazání všech filtrů v místní nabídce.

Začátek stránky

Uložení filtru

Může být užitečné pro uložení filtru, pokud použijete ho znovu. Nastavení filtru, které jsou v podstatě v době, kdy zavřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu se automaticky uloží spolu s objektu a jsou k dispozici pro opětovné použití. Však ve výchozím nastavení filtru nejsou automaticky použito při příštím otevření objektu.

Abyste měli jistotu, že aktuálních filtrů automaticky použijí se při příštím otevření tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu, ze seznamu vlastností na objekt, nastavte objektu FiltrovatPřiZavedení vlastnost Ano. Vlastnost FiltrovatPřiZavedení se použije při příštím otevření objektu. Při každé změně toto nastavení používají, musíte zavřít na objekt a znovu ho otevřete-li použít nové nastavení.

Poznámka: Nastavení vlastnosti FiltrovatPřiZavedení pouze, použijí se při načtení objektu. Nastavení této vlastnosti objektu v návrhovém zobrazení a potom přepnutí do dalšího listu nezpůsobí nastavení se použijí. Musíte zavřít a znovu otevřete objekt změny FiltrovatPřiZavedení vlastnost nastavení se projeví.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×