Použití editoru HTML

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

HTML Editor funkce Microsoft Office SharePoint Server 2007 je editor formátovaného textu pro plně funkční. Pomocí nabídky na panelu nástrojů Editoru HTML můžete změnit styl na text nebo prvků obsahu. Prvky, jako jsou tabulky a seznamy, můžete vložit pomocí tlačítek na panelu nástrojů. Můžete vyhledávat obsah a kontrolovat pravopis obsahu, všechny pomocí panelu nástrojů. Dostanete všechny tyto funkce pomocí klávesnice.

V tomto článku

Vložení a úpravám textu

Vyberte text nebo HTML prvky a použijte formátování nebo vlastní styly

Vkládání a úpravy tabulek a dalších prvků HTML

Použití režimu úprav zdrojového kódu HTML

Vložení a úpravám textu

HTML Editor, může se zobrazit vložené nebo se může objevit v dialogovém webovou stránku v novém okně. Můžete zadat přímo do okna HTML Editor, stejně jako v jiném textovém editoru. Text se zobrazí v editoru HTML tak, aby se zobrazí na stránce publikované. Některé funkce nejsou k dispozici, vložené začalo HTML Editor.

Kopírování a vkládání

Kopírování a vkládání textu funguje stejně jako v jiné editory formátovaného textu s tím rozdílem, že HTML Editor nabízí možnosti vložení.

Při vkládání textu ze schránky a formátování textu, zobrazí se nabídka Možnosti vložení. Nabídka Možnosti vložení nabízí tyto možnosti:

 • Odebrání vložených stylů      Odebere všechny přiřazené styly z vloženého textu. Formátování, které nejsou součástí vložený styl zůstane nedotčený.

 • Zachovat pouze Text      Tato možnost odebere všechny přiřazené styly a formátování z vloženého textu.

 • Zachovat vložených stylů      Tuto možnost ponechá všechny přiřazené styly a formátováním tak ve vloženém textu.

Hledání textu v obsahu

Kliknutím na tlačítko Najít Obrázek tlačítka můžete vyhledat text v obsahu. Po kliknutí na tlačítko Najít v poli hledání se zobrazí, spolu s tlačítko Najít další. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat a potom klikněte na Najít další. V případě text, který jste zadali do pole Najít v obsahu, který upravujete zvýrazní první výskyty hledaného textu v obsahu. Klikněte na Najít další vyhledáte další výskyt.

Poznámka: Pokud přesuňte kurzor mimo pole Najít spustí příkaz Najít vyhledávání obsahu místo, kde je umístěn kurzor, kliknutím na Najít další a ne projděte obsah po ukončení. Abyste měli jistotu, že veškerého obsahu vyhledává, nechte kurzor do pole Najít, když kliknete na Najít další.

Poznámka: Funkce vyhledávání není k dispozici, vložené začalo HTML Editor.

Zkontrolujte text pravopisné chyby

Můžete zkontrolovat, že text pravopisných chyb po kliknutí na Kontrola pravopisu Obrázek tlačítka tlačítko na panelu nástrojů. Po kliknutí na tlačítko Kontrola pravopisu se nové okno spustí a zobrazí pravděpodobně udělali pravopisnou chyb spolu s návrhy na jejich odstranění.

Klávesová zkratka: Chcete-li zkontrolovat pravopis, stiskněte klávesu F7.

Poznámka: Funkce kontroly pravopisu není k dispozici, pokud HTML Editor se zobrazí jako vložený.

Začátek stránky

Vyberte text nebo HTML prvky a použijte formátování nebo vlastní styly

Když budete chtít změnit vzhled textu v obsahu stránky, můžete použít formátování a stylů.

Styly jsou předdefinované sady možností formátování, které můžete použít jako kdyby to byl jednu možnost formátování. Například může mít předdefinovaný styl Nadpis článku určující tučné písmo, 14 bodů písmo pomocí služeb Arial písma, barvy hnědá písma. Použití stylu Nadpis článku na výběr všech jednotlivé možnosti formátování stylu platí pro výběr.

Existují dva způsoby, jak vybrat obsah: obsahu můžete vybrat ručně, nebo můžete zvolit prvky HTML a obsah, který tyto prvky obsahují.

Začátek stránky

V tomto článku

Vyberte text pomocí myši a klávesnice

Výběr prvků HTML pomocí nabídce vybrat

Používat styly pomocí nabídky styly

Použití formátování pomocí tlačítka na panelu nástrojů

Vyberte text pomocí myši a klávesnice

Pomocí myši a klávesnice můžete vybrat blok textu.

Chcete-li vybrat blok textu pomocí myši, udělejte jednu z následujících akcí:

 • Tažením myší vyberte požadovaný text.

 • Poklepejte na text, vyberte požadované slovo nebo třikrát klepněte text, který chcete vybrat odstavec, buňku tabulky nebo položky seznamu.

Chcete-li vybrat blok textu pomocí klávesnice, podržte klávesu SHIFT a stisknutím klávesy šipka vlevo nebo šipka vpravo a upravte výběr o jeden znak po druhém. Podržte klávesu SHIFT nebo stisknutím klávesy šipka nahoru nebo šipka dolů a upravte výběr o jeden řádek po druhém. Můžete taky podržte klávesu CTRL a SHIFT při stisknutí klávesy šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte celého slova směrem.

Na začátek této části

Výběr prvků HTML pomocí nabídce vybrat

Pokud chcete vybrat veškerý text obsažený v HTML element, použijte nabídku Vyberte na panelu nástrojů.

V nabídce Vyberte je kontextová a jeho možnosti závisejí na tom je kurzor na požadovaný prvek. Například, pokud kliknete na tlačítko nabídky Vyberte Když kurzor je u položky seznamu, nabídce Vyberte zobrazí tyto možnosti:

 • Vybrat zformátovaný obsah (pouze text v aktuální položce),

 • Vybrat formátovací blok (text i prvek DIV obsahující text),

 • Vybrat položku seznamu (prvek položky seznamu včetně textu a formátovacího bloku, který položka obsahuje),

 • Vybrat seznam (všechny položky v aktuálním seznamu včetně textu a formátovacích bloků),

 • Vybrat veškerý obsah (veškerý obsah aktuálního okna v editoru HTML).

 • Otevřete příslušný obsah v editoru HTML a umístěte kurzor do textu prvku HTML, který chcete vybrat. Na panelu nástrojů klepněte na možnost Vybrat.

 • Klikněte na položku nabídky Vyberte, které nejlépe odpovídá obor výběru, který chcete. Například, pokud je kurzor v textu s odrážkami a chcete-li vybrat celý seznam, klepněte na Seznam s odrážkami.

Umožňuje zajistit, aby se formátování nebo použití stylů na konkrétní prvky HTML a nejen na text, který se zobrazí v okně editoru zvýrazněné v nabídce Vyberte. Zajistíte tak formátování a vaše styly konzistentní.

Na začátek této části

Používat styly pomocí nabídky styly

Jestli vyberete pomocí myši, klávesnice nebo vyberte prvky v nabídce Vyberte text, můžete použít nabídku styly použít styly, které jste definovali pro web. Několik stylů nainstalovaných jako součást Office SharePoint Server 2007 a od správce webu nebo Návrhář rozložení stránky můžete definovat vlastní styly, které se dostanete pomocí nabídky styly.

Nabídka stylů je kontextová. Styly, které se zobrazí, závisí na výběr, ke kterému použijete styl.

Na začátek této části

Použití formátování pomocí tlačítka na panelu nástrojů

Pomocí tlačítek na panelu nástrojů formátování na výběr. Tyto příkazy můžete k nim získat přístup pomocí myši nebo pomocí klávesové zkratky.

Při použití formátu pro výběr je vrstva přidána do jiných formátů, které už Pokud, použijí na výběr dvě formáty jsou kompatibilní s překrývajícími. Pokud jsou oba formáty kompatibilní – například určují dvě jinou barvou písma – druhý formátování se použije k výběru.

Na začátek této části

Začátek stránky

Vkládání a úpravy tabulek a dalších prvků HTML

Tlačítka panelu nástrojů slouží k vložení tabulky, seznamy, hypertextové odkazy, obrázky a opakovaně použitelný obsah.

Opakovaně použitelný obsah se skládá ze bloků textu nebo HTML elementy, které jde vložit do obsah stránky. V editoru HTML nelze změnit obsahu a struktury opakovaně použitelný obsah. HTML Editor můžete použít styly a formátování na opakovaně použitelný obsah.

Začátek stránky

V tomto článku

Vkládání a úpravy tabulky

Vložit seznam

Vložení hypertextového odkazu

Vložení obrázku

Vložení opakovaně použitelného obsahu

Vkládání a úpravy tabulky

Vložení tabulky kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Obrázek tlačítka Vložit tabulku. Když kliknete na tlačítko Vložit tabulku, otevře se nové okno, kde si můžete zvolit následující vlastnosti tabulky:

 • Vlastnosti týkající se velikosti tabulky:

  • Řádky:      Tato vlastnost určuje počet řádků.

  • Sloupce:      Tato vlastnost určuje počet sloupců.

  • Určit dimenze:      Jestliže chcete změnit šířku nebo výšku tabulky v polích Šířka a Výška, zaškrtněte toto políčko. Pokud chcete, aby rozměry tabulky byly spravovány serverem, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  • Šířka a Výška:     Jestliže jste zaškrtli políčko Určit dimenze, můžete k určení velikosti tabulky použít vlastnosti Šířka a Výška. Zadejte čísla do políček Šířka nebo Výška a potom klepněte na šipku a vyberte, zda se jedná o pixely nebo o procenta. Chcete-li například určit, že šířka tabulky bude odpovídat polovině stránky, napište hodnotu 50 do políčka Šířka a potom klepněte v seznamu na možnost procenta.

 • Vlastnosti týkající se formátu tabulky:

  • Použití předdefinovaného formátu tabulky      Toto políčko k určení formátu tabulky z rozevíracího seznamu. Office SharePoint Server 2007 obsahuje několik předdefinovaných formátů tabulky a od správce webu můžete vytvořit vlastní formáty tabulky a přidat do seznamu.

   Když vyberete ze seznamu formát tabulky, zobrazí se jeho náhled v poli Náhled.

   Zrušením zaškrtnutí políčka Použít předdefinovaný formát tabulky vypnete možnosti v části Formát a u tabulky nebude použit žádný formát.

  • Odlišně formátovat:      Každý předdefinovaný formát tabulky může obsahovat formátování, které se použije pro řádek záhlaví, poslední řádek a první a poslední sloupec. Jestliže chcete určit, zda se určité formátování použije pro řádek nebo sloupec, použijte čtyři uvedené možnosti. Chcete-li například určit, že řádek záhlaví nebude zformátován podle předdefinovaného formátu tabulky, zrušte zaškrtnutí políčka Řádek záhlaví.

   Poznámka: Uvedené možnosti jsou dostupné jedině tehdy, když je zaškrtnuté políčko Použít předdefinovaný formát tabulky.

Můžete rovněž změnit velikost, formátování, nebo jiné vlastnosti upravované tabulky. Nejlepší způsob jak upravit tabulku je pomocí Nabídky buňky. Chcete-li otevřít Nabídku buňky, klepněte na šipku na pravém okraji upravované buňky.

Nabídka buňky obsahuje následující příkazy:

 • Vložit řádek nad:      Tento příkaz vloží řádek přímo nad upravovanou buňku.

 • Vložit řádek pod:      Tento příkaz vloží řádek přímo pod upravovanou buňku.

 • Vložit sloupec vlevo:      Tento příkaz vloží sloupec přímo vlevo od upravované buňky.

 • Vložit sloupec vpravo:      Tento příkaz vloží sloupec přímo vpravo od upravované buňky.

 • Odstranit řádek:      Tento příkaz odstraní řádek obsahující upravovanou buňku.

 • Odstranit sloupec:      Tento příkaz odstraní sloupec obsahující upravovanou buňku.

 • Sloučit buňku:      Tento příkaz sloučí buňku, kterou právě upravujete, se sousední buňkou vpravo. V případě jazyků, které se píší zprava do leva, příkaz sloučí upravovanou buňku se sousední buňkou vlevo.

 • Rozdělit buňku:      Tento příkaz rozdělí buňku, kterou právě upravujete, a umístí kurzor do výsledné buňky vlevo.

 • Výška a Šířka:      Tento příkaz otevře dialogové okno, které umožní změnit výšku řádku a šířku sloupce u řádku nebo sloupce, v němž se nachází upravovaná buňka.

 • Upravit tabulku:      Tento příkaz otevře dialogové okno, které umožní změnit libovolné vlastnosti tabulky obsahující buňku, kterou právě editujete.

Všechny akce v Nabídce buňky můžete rovněž provést pomocí tlačítek, umístěných na panelu nástrojů.

Na začátek této části

Vložení seznamu

Kliknutím na tlačítko nástrojů Obrázek tlačítka Odrážky Seznam s odrážkami nebo Číslovaný seznam Obrázek tlačítka můžete vložit seznam.

Klávesová zkratka: Pokud chcete vložit číslovaný seznam, stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + E. Pokud chcete vložit seznam s odrážkami, stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + L.

Na začátek této části

Vložení hypertextového odkazu

Vložení hypertextového odkazu kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Obrázek tlačítka Vložit hypertextový odkaz.

Klávesová zkratka: Chcete-li vložit hypertextový odkaz, stiskněte kombinaci kláves CTRL + K.

Po vložení hypertextového odkazu, otevře se dialogové okno Upravit vlastnosti hypertextový odkaz webové stránky.

 • Do pole Adresa URL vybraná můžete zadejte adresu URL nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte položky nebo dokumentu na vašem webu.

 • Zaškrtněte políčko Otevřít odkaz v novém okně otevřít hypertextový odkaz v novém okně. Pokud toto políčko zaškrtnuté, otevře se ve stejném okně hypertextový odkaz.

 • Zobrazit odkaz s ikonou zaškrtněte políčko Zobrazit ikonu před text hypertextového odkazu. Důvodem je přidáním značku image (< IMG >) na začátku tohoto odkazu. Ve výchozím nastavení, která se zobrazí ikona odpovídající typu odkazující na hypertextový odkaz na dokument, ale můžete později změnit obrázek, který se zobrazí můžete upravit zdrojovou vlastnost značky obrázku (< IMG src = >). Pokud je zrušeno zaškrtnutí políčka Zobrazit odkaz s ikonou, hypertextový odkaz se zobrazí jako text hypertextového odkazu.

 • Do pole Popis lze zadat text, který se zobrazí při umístění ukazatele myši na hypertextový odkaz. Tento text se uloží jako atribut název značky ukotvení hypertextového odkazu (< název = >).

 • V části záložky, do pole název můžete zadejte název pro hypertextový odkaz. Tento název se uloží jako atribut ID značky ukotvení hypertextového odkazu (< identifikátor = >). Slouží k vytvoření záložky na stránce, která můžete propojit z jiných stránek nebo z jiného místa na stejné stránce.

U stávajícího hypertextového odkazu můžete upravovat pomocí stejného tlačítka nebo stisknutím kombinace kláves CTRL + K při vybraném hypertextovém odkazu, který chcete upravit.

Odstranění hypertextového odkazu

Pokud chcete odstranit hypertextový odkaz, postupujte takto:

 1. Vyberte odkaz, který chcete odstranit pomocí nabídky Vyberte.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Stiskněte klávesu DELETE nebo BACKSPACE.

  • Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů Obrázek tlačítka Odebrat hypertextový odkaz.

Na začátek této části

Vložení obrázku

Vložení obrázku na tlačítko Vložit obrázek Obrázek tlačítka nástrojů.

Klávesová zkratka: Chcete-li vložit obrázek, stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + G.

Když kliknete na tlačítko Vložit obrázek nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + G, otevření dialogového okna Upravit vlastnosti obrázku webovou stránku.

 • Kliknutím na tlačítko Procházet a projděte si dostupné obrázky. Když kliknete na tlačítko Procházet, dialogovém okně Vybrat obrázek webovou stránku spustí a zobrazí obrázky, které jsou uložené v knihovně obrázků pro publikování na web, který obsahuje obsah stránky, který upravujete. Klikněte na obrázek a potom klikněte na OK vložit obrázek.

 • Zadejte alternativní text obrázku do pole Alternativní Text. Alternativní text je jen pro čtení obrazovky místo zobrazení obrázku a zobrazí se v prohlížeči Pokud obrázek nelze vykreslit ve webovém prohlížeči návštěvníka.

 • Výběr možností v části rozložení můžete určit, zarovnání, tloušťku ohraničení a mezer obrázku.

 • Výběr možností v části velikost aby specifikovaly velikost obrázku. Můžete určit, že obrázek se zobrazí na výchozí velikosti nebo si vyberte požadovanou velikost pro zobrazení v pixelech. Pokud zadáte požadovanou velikost pro zobrazení, můžete zvolit výšky a šířky obrázku nebo vybrat zachovat poměr stran (zachovat poměr výšky na šířku).

 • Po dokončení úprav vlastností obrázku, klikněte na OK.

Můžete upravit existující obrázek pomocí stejného tlačítka nebo stisknutím kláves CTRL + SHIFT + G, je-li vybrán obrázek, který chcete upravit.

Na začátek této části

Vložení opakovaně použitelného obsahu

Opakovaně použitelný obsah můžete vložit kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Obrázek tlačítka Vložit opakovaně použitelný obsah.

Po vložení opakovaně použitelného obsahu můžete změnit jeho umístění na stránce a jeho velikost a použít styly a možnosti formátování.

Pokud chcete změnit umístění a velikosti opakovaně použitelný obsah, klikněte na obsah a pomocí rámečkem upravit umístění a velikosti.

Chcete-li použít styly a možnosti formátování, klikněte na opakovaně použitelný obsah, klikněte v nabídce Vyberte a klikněte na Seznam s odrážkami. Pak můžete používat styly pomocí nabídky styly a použití možnosti formátování pomocí tlačítka nebo klávesových zkratek.

Další informace o opakovaně použitelném obsahu naleznete v článku Použití opakovaně použitelného obsahu.

Na začátek této části

Začátek stránky

Použití režimu úprav zdrojového kódu HTML

Můžete přepnout z režimu úprav textu pro úpravy zdrojového kódu HTML kdykoli po kliknutí na tlačítko Upravit zdroj HTML. Režim úprav zdrojového kódu HTML je užitečné změnit atributy prvků HTML v obsahu.

Když jste v režimu úprav zdrojového kódu HTML, okno HTML Editor zobrazí obsah ve formátu HTML a jsou neaktivní, většina tlačítek na panelu nástrojů. Upravit zdroj HTML pomocí standardní značky HTML a syntaxe. HTML Editor podporuje přechodná standardní verze 4.01 HTML.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×