Použití šablon, pozadí nebo motivů k e-mailovým zprávám

Použití šablon, pozadí nebo motivů k e-mailovým zprávám

Šablona v Microsoft Outlook obsahuje pozadí a vzory a nabízí sadu jednotných prvků návrhu, jako jsou písma, odrážky, barvy a efekty. Můžete si vybrat z předdefinovaného seznamu šablon a motivů Outlooku, abyste mohli snadno přizpůsobit e-mailové zprávy ve formátu HTML.

Poznámka: Tyto postupy fungují pouze v případě, že jako formát zprávy používáte HTML. Informace o tom, jak používat HTML jako formát zprávy, najdete v tématu: Jak změnit formát všech nových zpráv na HTML?

Použití šablony a motivů aplikace Outlook pro všechny zprávy

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. Klikněte na tlačítko Šablony e-mailů a písma.

 5. Na kartě Osobní šablony klikněte na tlačítko Motiv.

  Poznámka: Pokud tento postup použijete v případě, že zpráva není ve formátu HTML, zobrazí se zpráva: Motivy nejsou nainstalovány.

 6. V seznamu Zvolte motiv klikněte na požadovaný motiv nebo šablonu a potom klikněte na tlačítko OK.

 7. Vyberte možnosti písma, které chcete použít.

Jak změnit formát všech nových zpráv na HTML?

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. V části Vytváření zpráv klikněte v seznamu Vytvářet zprávy v tomto formátu na položku HTML.

Použití šablony a motivů aplikace Outlook pro jednu zprávu

 1. Klikněte na kartu Domů.

 2. Ve skupině Nové klikněte na tlačítko Nové položky, přejděte na možnost E-mailová zpráva pomocí a klikněte na možnost Další šablony elektronické pošty.

 3. V seznamu Zvolte motiv klikněte na požadovaný motiv nebo šablonu a potom na tlačítko OK.

 4. Vytvořte zprávu a odešlete ji.

Vypnutí šablon a motivů aplikace Outlook

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. V části Vytváření zpráv klikněte na tlačítko Šablony e-mailů a písma.

 5. Na kartě Osobní šablony klikněte na tlačítko Motiv.

 6. V seznamu Zvolte motiv klikněte na položku (Bez motivu).

Microsoft Outlook podporuje tři formáty zpráv:

 • HTML     Toto je výchozí formát zpráv v Outlooku. Je to také nejlepší formát, který se používá, když chcete vytvořit zprávy podobné tradičním dokumentům s různými písmy, barvami a seznamy s odrážkami. Ve výchozím nastavení platí, že vyberte-li kteroukoli z možností povolujících formátování (HTML nebo RTF), je zpráva odeslána ve formátu HTML. Když tedy použijete formát HTML, víte, že příjemci se zpráva zobrazí tak, jak jste ji odeslali.

 • Prostý text:     Tento formát je podporován všemi e-mailovými aplikacemi. V Outlooku můžete nastavit otevírání zpráv, které dostanete jenom ve formátu prostého textu. V tomto formátu není podporováno tučné formátování, kurzíva, barevná písma a jiné formátování textu. Nepodporuje ani obrázky, které se zobrazují přímo v textu zprávy, ale můžete je zahrnout do příloh.

 • Formát RTF Outlooku:     Toto je formát Microsoftu, který podporuje jenom tyto e-mailové aplikace:

  • Microsoft Exchange Client verze 5,0 a 4,0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 a 97

   Při posílání zpráv v rámci organizace, která používá Microsoft Exchange, můžete použít formát RTF. Doporučujeme ale používat formát HTML. Formát RTF podporuje formátování textu, jako jsou odrážky, zarovnání a propojené objekty. Outlook ve výchozím nastavení automaticky převede zprávy ve formátu RTF do formátu HTML, když je odešlete příjemci v síti Internet, takže bude zachováno formátování zprávy a budou přijaty přílohy. Outlook také automaticky formátuje žádosti o schůzku a úkoly a zprávy pomocí hlasovacích tlačítek, takže tyto položky mohou být posílány nezměněné přes Internet jiným uživatelům Outlooku bez ohledu na výchozí formát zprávy. Pokud zpráva s vazbou na Internet je úkol nebo žádost o schůzku, Outlook ji automaticky převede na internetový kalendář, což je běžný formát položek internetového kalendáře, aby ho mohli podporovat další e-mailové aplikace.

Související informace

Vytvoření šablony pro e-mailové zprávy

Odebírání nebo změna šablon e-mailů a barevných pozadí u odpovědí a zpráv předávaných dál

Poznámka: Tyto postupy fungují pouze v případě, že jako formát zprávy používáte HTML. Informace o tom, jak používat HTML jako formát zprávy, najdete v tématu: Jak změnit formát všech nových zpráv na HTML?

Použití šablony a motivů aplikace Outlook pro všechny zprávy

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. Klikněte na tlačítko Šablony e-mailů a písma.

 5. Na kartě Osobní šablony klikněte na tlačítko Motiv.

  Poznámka: Pokud tento postup použijete v případě, že zpráva není ve formátu HTML, zobrazí se zpráva: Motivy nejsou nainstalovány.

 6. V seznamu Zvolte motiv klikněte na požadovaný motiv nebo šablonu a potom klikněte na tlačítko OK.

 7. Vyberte možnosti písma, které chcete použít.

Jak změnit formát všech nových zpráv na HTML?

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. V části Vytváření zpráv klikněte v seznamu Vytvářet zprávy v tomto formátu na položku HTML.

Použití šablony a motivů aplikace Outlook pro jednu zprávu

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nový na tlačítko nové položky, přejděte na položku e-mailová zpráva pomocía potom klikněte na položku Další šablony.

 2. V seznamu Zvolte motiv klikněte na požadovaný motiv nebo šablonu a potom na tlačítko OK.

 3. Vytvořte zprávu a odešlete ji.

Vypnutí šablon a motivů aplikace Outlook

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. V části Vytváření zpráv klikněte na tlačítko Šablony e-mailů a písma.

 5. Na kartě Osobní šablony klikněte na tlačítko Motiv.

 6. V seznamu Zvolte motiv klikněte na položku (Bez motivu).

Microsoft Outlook podporuje tři formáty zpráv:

 • HTML     Toto je výchozí formát zpráv v Outlooku. Je to také nejlepší formát, který se používá, když chcete vytvořit zprávy podobné tradičním dokumentům s různými písmy, barvami a seznamy s odrážkami. Ve výchozím nastavení platí, že vyberte-li kteroukoli z možností povolujících formátování (HTML nebo RTF), je zpráva odeslána ve formátu HTML. Když tedy použijete formát HTML, víte, že příjemci se zpráva zobrazí tak, jak jste ji odeslali.

 • Prostý text:     Tento formát je podporován všemi e-mailovými aplikacemi. V Outlooku můžete nastavit otevírání zpráv, které dostanete jenom ve formátu prostého textu. V tomto formátu není podporováno tučné formátování, kurzíva, barevná písma a jiné formátování textu. Nepodporuje ani obrázky, které se zobrazují přímo v textu zprávy, ale můžete je zahrnout do příloh.

 • Formát RTF Outlooku:     Toto je formát Microsoftu, který podporuje jenom tyto e-mailové aplikace:

  • Microsoft Exchange Client verze 5,0 a 4,0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 a 97

   Při posílání zpráv v rámci organizace, která používá Microsoft Exchange, můžete použít formát RTF. Doporučujeme ale používat formát HTML. Formát RTF podporuje formátování textu, jako jsou odrážky, zarovnání a propojené objekty. Outlook automaticky převede zprávy ve formátu RTF do formátu HTML ve výchozím nastavení, když je odešlete příjemci v síti Internet, takže se zachová formátování zprávy a obdrží přílohy. Outlook také automaticky formátuje žádosti o schůzku a úkoly a zprávy pomocí hlasovacích tlačítek, takže tyto položky mohou být posílány nezměněné přes Internet jiným uživatelům Outlooku bez ohledu na výchozí formát zprávy. Pokud zpráva s vazbou na Internet je úkol nebo žádost o schůzku, Outlook ji automaticky převede na internetový kalendář, což je běžný formát položek internetového kalendáře, aby ho mohli podporovat další e-mailové aplikace.

Související informace

Vytvoření šablony pro e-mailové zprávy

Kopírování šablony do jiného počítače

Odebrání nebo změna pozadí a šablony u odpovědí a zpráv předávaných dál

Poznámka: Tyto postupy fungují pouze v případě, že jako formát zprávy používáte HTML. V nabídce nástroje klikněte na Možnostia potom klikněte na kartu Formát pošty . V seznamu vytvořit v tomto formátu klikněte na HTML.

Použití šablony a motivů aplikace Outlook pro všechny zprávy

 1. V hlavním okně Outlooku v nabídce nástroje klikněte na Možnostia potom klikněte na kartu Formát pošty .

 2. V seznamu vytvořit v tomto formátu klikněte na HTML.

 3. Klikněte na tlačítko Šablony e-mailů a písma.

 4. Na kartě Osobní šablony klikněte na tlačítko Motiv.

 5. V seznamu Zvolte motiv klikněte na požadovaný motiv nebo šablonu a potom klikněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Motiv nebo šablona elektronické pošty

 6. Vyberte možnosti písma, které chcete použít.

 7. Pokud chcete, aby komentáře, které zadáte, odpověděly s vaším jménem, zaškrtněte políčko Označit vlastní komentář a zadejte popisek, třeba jméno.

 8. Pokud chcete, aby se písmo při odpovídání na zprávu nebo předání zprávy dál zobrazovalo jinou barvě, zaškrtněte políčko vybrat novou barvu při odpovídání nebo přeposílání .

 9. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

  Při vytváření nových zpráv budou automaticky použity šablony, které jste vybrali.

Tip: Pokud chcete v otevřené zprávě zvolit šablonu nebo motivy aplikace Outlook, klikněte na kartě vložení ve skupině Zahrnout na podpisa potom klikněte na podpisy. Klikněte na kartu osobní šablony a pak klikněte na motiv.

Poznámka: Šablony ani motivy Outlooku se nedají přizpůsobit.

Použití šablony a motivů aplikace Outlook pro jednu zprávu

 1. V hlavním okně Outlooku v nabídce Akce nahlaste na Nová poštovní zprávaa pak klikněte na Další šablony.

 2. V seznamu Zvolte motiv klikněte na požadovaný motiv nebo šablonu a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. Vytvořte zprávu a odešlete ji.

Poznámka: Na odpovědi se nedají použít šablony ani motivy.

Vypnutí šablon a motivů aplikace Outlook

 1. V hlavním okně Outlooku v nabídce nástroje klikněte na Možnostia potom klikněte na kartu Formát pošty .

 2. Klikněte na tlačítko Šablony e-mailů a písma.

 3. Na kartě osobní šablony klikněte na motiv.

 4. V části Zvolit motivklikněte na položku žádný motiva potom kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogová okna.

Microsoft Outlook podporuje tři formáty zpráv:

 • HTML     Toto je výchozí formát zpráv v Outlooku. Je to také nejlepší formát, který se používá, když chcete vytvořit zprávy podobné tradičním dokumentům s různými písmy, barvami a seznamy s odrážkami. Ve výchozím nastavení platí, že vyberte-li kteroukoli z možností povolujících formátování (HTML nebo RTF), je zpráva odeslána ve formátu HTML. Když tedy použijete formát HTML, víte, že příjemci se zpráva zobrazí tak, jak jste ji odeslali.

 • Prostý text:     Tento formát je podporován všemi e-mailovými aplikacemi. V Outlooku můžete nastavit otevírání zpráv, které dostanete jenom ve formátu prostého textu. V tomto formátu není podporováno tučné formátování, kurzíva, barevná písma a jiné formátování textu. Nepodporuje ani obrázky, které se zobrazují přímo v textu zprávy, ale můžete je zahrnout do příloh.

 • Formát RTF Outlooku:     Toto je formát Microsoftu, který podporuje jenom tyto e-mailové aplikace:

  • Microsoft Exchange Client verze 5,0 a 4,0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 a 97

   Při posílání zpráv v rámci organizace, která používá Microsoft Exchange, můžete použít formát RTF. Doporučujeme ale používat formát HTML. Formát RTF podporuje formátování textu, jako jsou odrážky, zarovnání a propojené objekty. Outlook ve výchozím nastavení automaticky převede zprávy ve formátu RTF do formátu HTML, když je odešlete příjemci v síti Internet, takže bude zachováno formátování zprávy a budou přijaty přílohy. Outlook také automaticky formátuje žádosti o schůzku a úkoly a zprávy pomocí hlasovacích tlačítek, takže tyto položky mohou být posílány nezměněné přes Internet jiným uživatelům Outlooku bez ohledu na výchozí formát zprávy. Pokud zpráva s vazbou na Internet je úkol nebo žádost o schůzku, Outlook ji automaticky převede na internetový kalendář, což je běžný formát položek internetového kalendáře, aby ho mohli podporovat další e-mailové aplikace.

Související informace

Odebrání nebo změna pozadí a šablony u odpovědí a zpráv předávaných dál

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×