Použití řešitele pro kapitálové rozpočtování

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Jak může společnost pomocí Řešitele určit, které projekty by mělo provádět?

Každý rok společnost, jako třeba Eli Lilly, potřebuje určit, které drogy se budou rozvíjet; Společnost, jako je Microsoft, které softwarové programy se mají rozvíjet; Společnost, jako je Proctor & Gamble, které nové spotřebitelské produkty budou vyvíjet. V aplikaci Excel může funkce Řešitel pomoci těmto rozhodnutím.

Většina společností by měla provádět projekty, které přispívají k největší čisté aktuální hodnotě (NPV), s podmínkou omezeného zdroje (obvykle velké a pracovní náklady). Řekněme, že se společnost vývoj softwaru pokouší určit, které z 20 softwarových projektů by mělo zaniknout. Základní NPV (v milionech dolarů), které každý projekt přispělo, a také základní kapitál (v miliónech) a počet programátorů potřebných v průběhu každého z dalších tří let je uvedený v listu základního modelu v souboru Capbudget. xlsx, který je na následující stránce ukazuje obrázek 30-1. Například projekt 2 poskytuje $908 000 000. Vyžaduje $151 000 000 během roku 1, $269 000 000 během roku 2 a $248 000 000 během roku 3. Projekt 2 vyžaduje během roku 1, 86 programátoři během roku 2 a 83 programátoři během roku 3 139 programátoři. V buňkách E4 se zobrazuje základní kapitál (v miliónech korunách), který je k dispozici v každém ze tří let, a buňky H4: J4 označují, kolik programátorů je dostupných. Například v průběhu roku 1 až $2 500 000 000 je k dispozici programátorům velké a 900.

Společnost musí rozhodnout, zda má každý projekt vykonat. Řekněme, že nemůžeme vypracovat zlomek softwarového projektu; Pokud přidělíte 0,5 potřebných zdrojů, měli bychom třeba mít nepracovní program, který by mohl vést ke $0 výnosu.

Štych v modelovacích situacích, kdy něco dělat nebo ne, je použití binárních měněných buněk. Binární Měněná buňka se vždy rovná 0 nebo 1. Když se binární Měněná buňka odpovídající projektu rovná 1, provedeme projekt. Pokud se binární Měněná buňka odpovídající projektu rovná nule, projekt neuděláme. Nastavili jste Řešitele pro použití rozsahu binárních měněných buněk přidáním omezení – vyberte měněné buňky, které chcete použít, a potom v seznamu v dialogovém okně Přidat omezení zvolte bin.

Book image

S tímto pozadím můžeme vyřešit problém s výběrem softwarového výběru. Stejně jako u modelu Řešitele začneme identifikaci naší cílové buňky, měněných buněk a omezení.

 • Cílová buňka Maximalizujete možnost NPV vygenerovanou vybranými projekty.

 • Měněné buňkyPro každý projekt hledáme binární měně na 0 nebo 1. Tyto buňky jsem našli v oblasti A6: A25 (a pojmenovaly oblast doit). Například 1 v buňce A6 znamená, že jsme provedli Project 1. hodnota 0 v buňce C6 znamená, že neprovedeme Project 1.

 • Podmínkami.Potřebujeme zajistit, aby pro každý rok t (t = 1, 2, 3) byl použitý kapitálový rok t menší než nebo roven kapitálu, který je k dispozici na začátku roku t, a v případě, že je práce na začátku roku t větší nebo rovna roku t , který je k dispozici.

Jak vidíte, je třeba, aby se náš list vypočítal pro všechny vybrané projekty: NPV, použití základního kapitálu a každého roku. V buňce B2 se používá vzorec skalární (doit, NPV) k výpočtu celkové hodnoty NPV vygenerované vybranými projekty. (Název oblasti NPV označuje oblast C6: C25.) U všech projektů s hodnotou 1 ve sloupci A tento vzorec zabere hodnotu NPV projektu a u všech projektů s hodnotou 0 ve sloupci A tento vzorec nevezme v platnost projektu. Proto jsme schopni vypočítat NPV všech projektů a naše cílová buňka je lineární, protože je vypočítaná součtem hodnot, které následují za formulářem (Měněná buňka) * (Constant). Podobným způsobem rozumím, že počítám velké náklady za každý rok a práci, která se každoročně používá, zkopírováním z E2 do F2: J2 vzorce (doit, E6: E25).

Teď v dialogovém okně Parametry Řešitele vyplníte, jak je znázorněno na obrázku 30-2.

Book image

Naším cílem je maximalizovat NPV vybraných projektů (buňky B2). Naše měněné buňky (oblast s názvem doit) jsou binární měněné buňky jednotlivých projektů. Omezení E2: J2< = E4: J4 zajišťuje, že v průběhu každého roku jsou použité náklady a práce menší nebo rovny velkému a více. Pokud chcete přidat omezení, které dělá binární položku měněné buňky, klikněte v dialogovém okně Parametry Řešitele na Přidat a potom v seznamu uprostřed dialogového okna vyberte bin. Dialogové okno Přidat omezení by mělo vypadat jako na obrázku 30-3.

Book image

Náš model je lineární, protože cílová buňka je vypočítaná jako součet termínů, které mají formulář (Měněná buňka) * (konstanta) a omezení používání zdrojů se vypočítávají porovnáním součtu (měněných buněk) * (konstant) na konstantu.

V dialogovém okně Parametry Řešitele, které jste zadali, klikněte na tlačítko vyřešit a výsledky jsou uvedené dříve na obrázku 30-1. Společnost může získat maximální hodnotu NPV ($9 293 000 000), a to tak, že zvolí projekty 2, 3, 6 – 10, 14 – 16, 19 a 20.

Modely výběru projektů mají někdy další omezení. Dejme tomu, že když vyberete Project 3, musíte taky vybrat Project 4. Protože naše aktuální optimální řešení vybere Project 3, ale ne Project 4, víme, že naše řešení nemůže být optimální. Tento problém můžete vyřešit tak, že přidáte omezení, že binární Měněná buňka pro projekt 3 je menší nebo rovna binární měně, která je v projektu 4.

Tento příklad najdete na listu if 3 then 4 v souboru Capbudget. xlsx, který se zobrazuje na obrázku 30-4. Buňka L9 odkazuje na binární hodnotu související s Projectem 3 a buňka L12 na binární hodnotu související s Projectem 4. Přidáním omezení L9< = L12, pokud zvolíme Project 3, L9 rovná se 1 a naše omezení vynutí L12 (projekt 4 binární) na hodnotu 1. Naše omezení musí také opustit binární hodnotu v buňce měněné v projektu 4 bez omezení, Pokud nevyberte projekt 3. Pokud nevyberte Project 3, L9 rovná se 0 a naše omezení umožňuje, aby se v projektu 4 zobrazovala hodnota 0 nebo 1, což je to, co chceme. Nové optimální řešení se zobrazuje na obrázku 30-4.

Book image

Nové optimální řešení se vypočítá při výběru Projectu 3 znamená, že je nutné vybrat také Project 4. Nyní předpokládejme, že z projektů 1 až 10 můžeme provést pouze čtyři projekty. (Podívejte se na obrázek 30-5 na listu o maximálním počtu 3 – P10 .) V buňce L8 vypočítáme součet binárních hodnot přidružených k projektům 1 až 10 se vzorcem vzorec (A6: A15). Pak přidáme omezení L8< = L10, které zajišťuje, že je vybrána maximálně 4 prvních 10 projektů. Nové optimální řešení se zobrazuje na obrázku 30-5. Zahozená NPV je na $9 014 000 000.

Book image

Lineární modely řešitele, ve kterých se vyžaduje, aby některé nebo Všechny měněné buňky byly binární nebo celé číslo, je obvykle obtížnější je řešit než lineární modely, ve kterých jsou všechny měněné buňky povolené zlomky. Z tohoto důvodu jsme často spokojeni s blízkým řešením problému s binárním nebo celočíselným předplatným. Pokud se model Řešitele spouští dlouhou dobu, zvažte možnost nastavení tolerance v dialogovém okně Možnosti Řešitele. (Viz obrázek 30-6.) Například nastavení tolerance 0,5% znamená, že Řešitel přestane při prvním nalezení proveditelného řešení, které je ve 0,5 procent teoreticky optimální hodnoty cílové buňky (teoreticky optimální cílová hodnota buňky je optimální cílová hodnota, která se našla, když chybí binární a celočíselná omezení. Často jsme provedli možnost hledání odpovědí do 10% optimálních hodnot za 10 minut nebo hledání optimálního řešení ve dvou týdnech času počítače. Výchozí hodnota tolerance je 0,05%, což znamená, že se řešitel zastaví, když najde hodnotu cílové buňky v 0,05 procent teoretické hodnoty optimální cílové buňky.

Book image

 1. 1. Společnost má devět projektů. V následující tabulce je uvedena nová NPV přidaná každým projektem a základním kapitálem požadovaným každým projektem. (Všechna čísla jsou v miliónech.) Například projekt 1 přidá $14 000 000 v NPV za rok 1 a během roku 2 vyžádá výdaje ve výši $12 000 000. Během roku 1 je $50 000 000 k dispozici pro projekty a v průběhu roku 2 je k dispozici $20 000 000.

TAKTO

Roční výdaje

Rok 2 výdaje

Projekt 1

14

12

3

Projekt 2

sedmnáct

54

7

Projekt 3

sedmnáct

6

6

Project 4

15

6

2

Project 5

40

končí

35

Projekt 6

12

6

6

Projekt 7

14

48

4

Project 8

10

36

3

Project 9

12

osmnáct

3

 • Pokud nemůžete vykonat zlomek projektu, ale musí se jednat buď o celý projekt, nebo k žádnému projektu, jak můžeme maximalizovat NPV?

 • Předpokládejme, že v případě uskutečnění aplikace Project 4 musí být provedena aplikace Project 5. Jak můžeme maximalizovat NPV?

 • Společnost pro publikování se pokouší určit, které knihy 36 by měli publikovat tento rok. Soubor pressdata. xlsx obsahuje následující informace o jednotlivých knihách:

  • Plánované náklady na výnos a vývoj (v tisících korun)

  • Stránky v jednotlivých knihách

  • Zda se jedná o knihu určenou pro skupinu vývojářů softwaru (označená 1 ve sloupci E)

   Společnost pro publikování může tento rok publikovat knihy o celkovém počtu až 8500 stránek a musí publikovat alespoň čtyři knihy zaměřené na vývojáře softwaru. Jak může společnost maximalizovat zisk?

Tento článek byl upravený od Microsoft Office excelu 2007 analýza dat a obchodní modelování podle Wayne L. společností.

Tato příručka ke stylům byla vyvinuta z řady prezentací společností Wayne společností, což je dobře známým statistikou a obchodním Professor, kteří se specializují na kreativní, praktické aplikace Excel.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×