Použití Řešitele určit optimální produktu mix

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Tento článek obsahuje informace o použití Řešitele, doplňku aplikace Microsoft Excel můžete použít pro citlivostní analýzu určit optimální produktu kombinaci.

Jak lze zjistit měsíční kombinace výrobků, které maximalizuje ziskovosti?

Společnosti často nutné určit množství každý produkt k vytvoření měsíčně. Nejjednodušším způsobem problém produktu kombinovat zahrnuje jak zjistit počet každý produkt, který by mělo být vyrobeno měsíci maximalizace zisku. Kombinace výrobků obvykle dodržovat následující omezení:

 • Kombinace výrobků nemůžete používat více zdrojů, než jsou k dispozici.

 • Není omezena služba pro každý produkt. Nelze máme informace k produktu měsíci než vyžaduje službu, protože nadbytečné výrobní požadovaných není plně využívána (například krátkodobých obchodu).

Teď Pojďme vyřešit následující příklad kombinaci produktů. Řešení tohoto problému můžete najít v souboru Prodmix.xlsx, zobrazené v obrázek 27-1.

Book image
Obrázek 27-1 kombinaci produktu

Řekněme, že pracujeme obchodu společnost, která se vytvoří šest jiné produkty na svoje zařízení. Výroba každý produkt vyžaduje práci a suroviny. Řádek 4 v obrázek 27 1 zobrazuje počet hodin práce potřebné k vytvoření libry každý produkt a řádek 5 zobrazuje libry suroviny potřebné k vytvoření libry každý produkt. Vytváření libry produkt 1 vyžaduje například 6 hodin práce, 3,2 libry suroviny. Pro každý obchodu cenu libry je uvedené v řádku 6 a náklady na libry je uvedené v řádku 7 příspěvek zisk za libry je uvedené v řádku 9. Například výrobek 2 prodává pro 11,00 za libry poněkud pořizovací cena 5.70 za libry a přispívá $5.30 zisk za libry. Služba v měsíci pro každou obchodu je uvedené v řádku 8. Služba pro produkt 3 je například 1041 libry. Tento měsíc, 4500 hodin práce a 1 600 libry suroviny jsou k dispozici. Jak lze tento společnosti maximalizovat měsíční zisk?

Pokud jsme věděli nic doplněk Řešitel aplikace Excel, jsme by útoku tento problém sestavením listu ke sledování zisku a zdroje použití přidružené kombinaci produktu. Potom by používáme zkušební verzi a chyby měnit kombinace výrobků optimalizovat zisk bez použití víc práce nebo suroviny, než je k dispozici a bez vytváření všechny obchodu vyšší než služba. V tomto procesu pouze ve fázi zkušební verzi a chyby používáme Řešitele. Optimalizace modul, který bezchybně splnit hledáním zkušební verzi a chyby je v podstatě Řešitele.

Klíč k řešení problému kombinaci produkt je pro efektivní výpočet zisk přidružené libovolnou kombinaci daný výrobek a používání zdrojů. Důležité nástroj, který používáme k zkontrolujte toto výpočtu je funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ. Funkce SOUČIN.skalární Vynásobí odpovídající hodnoty v oblasti buněk a vrátí součet druhých jsou tyto hodnoty. Každou oblast buněk vyhodnocení funkce SOUČIN.skalární může mít stejné rozměry, což předpokládá, že můžete použít funkce SOUČIN.skalární se dvěma řádky nebo dvou sloupců, ale not s operátorem jeden sloupec a jeden řádek.

Jako příklad, jak můžete použít funkce SOUČIN.skalární v naší produktu kombinovat příklad, Zkusme pro výpočet naše používání zdrojů. Použití naše práci se vypočítá podle

*(Drug 1 pounds produced) (práce používá za libry obchodu 1) +
(práce na libry obchodu 2 použít) * (obchod 2 libry vyrobeno) +...
(Práce na libry obchodu 6 použít) * (obchod 6 libry vyrobeno)

Společnost Microsoft může výpočet práci použití více únavné způsobem jako D2 * D4 + E2 * E4 + F2 * F4 + G2 * G4 + H2 * H4 + I2 * I4. Podobně suroviny použití může vypočítat jako D2 * D5 + E2 *E5 + F2 * F5 + G2 * G5 + H2 * H5 + I2 * I5. Zadání vzorce v listu pro šest produkty je však časově náročnější. Představte si, jak dlouho bude trvat Pokud jste pracovali společnost, která vytvořené například 50 produkty na svoje zařízení. Mnohem jednodušší způsob, jak vypočítat práci a použití suroviny je zkopírovat z D14 D15 vzorec SUMPRODUCT($D$2:$I$2,D4:I4). Tento vzorec počítá D2 * D4 + E2 * E4 + F2 * F4 + G2 * G4 + H2 * H4 + I2 * I4 (což je naše použití práce), ale je výrazně usnadnit zadávání! Všimněte si, že mám značku $ pomocí kombinací rozsah D2:I2 tak, aby při kopírování vzorce pořád snímky kombinace výrobků z řádku 2. Vzorec v buňce D15 vypočítá suroviny použití.

Podobným způsobem je určen naše zisk

(Obchod 1 Zisk za libry) * (vyrobeno libry obchodu 1) +
(2 obchodu zisk za libry) * (obchod 2 libry vyrobeno) +...
(6 obchodu zisk za libry) * (obchod 6 libry vyrobeno)

Výkaz zisků je snadno spočítat v buňce D12 se vzorcem SUMPRODUCT(D9:I9,$D$2:$I$2).

Budou teď popsána tři komponent naše produktu kombinaci modelu Řešitele.

 • Cílová buňka. Naším cílem je maximalizace zisku (spočítat v buňce D12).

 • Měněné buňky. Počet libry vyrobeno každého produktu (uvedené v oblasti buněk D2:I2)

 • Omezení. Máme následující omezení:

  • Nepoužívejte víc práce nebo suroviny, než je k dispozici. Hodnoty v buňkách D14:D15 (zdrojů použitých), musí být menší nebo rovna hodnotě hodnoty v buňkách F14:F15 (dostupné zdroje).

  • Nevytvoří z obchodu, než je služba. Hodnoty v buňkách D2:I2 (libry vyrobeno z každé obchodu), musí být menší nebo rovna hodnotě služba pro každou obchodu (uvedené v buňkách D8:I8).

  • Máme nelze záporné počtu všechny obchodu.

Můžu se ukazují, jak zadat cílovou buňku, měněné buňky a omezení do Řešitele. Potom musíte udělat stačí klikněte na tlačítko řešit najdete product kombinaci maximalizace zisku!

Chcete-li začít, klikněte na kartu Data a ve skupině analýza na tlačítko Řešitel.

Poznámka: Způsobem popsaným v tématu 26 kapitoly, "Úvod k optimalizace s Řešitel aplikace Excel," Řešitele nainstalovaný kliknutím na tlačítko Microsoft Office, potom možnosti aplikace Excel a za ním uveďte doplňky. V seznamu Spravovat klikněte na položku doplňky aplikace Excel, zaškrtněte políčko Doplněk Řešitel a potom klikněte na OK.

Zobrazí se dialogovému oknu Parametry Řešitele, jak je vidět na obrázku 27-2.

Book image
Dialogové okno Parametry Řešitele obrázek 27-2

Zaškrtněte políčko Nastavit buňku a potom vyberte naše zisk buňku (buňka D12). Zaškrtněte políčko měněné buňky a potom přejděte na oblast D2:I2, která obsahuje libry každý obchodu vyrobeno. Dialogové okno by měl vypadat teď obrázek 27-3.

Book image
Dialogové okno Parametry Řešitele obrázek 27-3 s cílovou buňku a změny buněk definované

Mrzí teď jste připravení přidat omezení do modelu. Klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se dialogové okno Přidat omezující podmínku, vidíte na obrázku 27-4 při instalaci.

Book image
Dialogové okno omezení přidat obrázek 27-4 při instalaci

Přidat omezení použití zdrojů, klikněte do pole odkaz na buňku a potom vyberte oblast D14:D15. Vyberte < = v prostředním seznamu. Klikněte na omezující podmínku pole a potom vyberte oblast buněk F14:F15. Dialogové okno Přidat omezení nyní by měl vypadat jako obrázek 27-5.

Book image
Dialogové okno omezení přidat obrázek 27-5 s omezení použití zdroje zadat

Jsme teď zajistí, že když Řešitele pokusí odlišné hodnoty pro změnu buňky, pouze kombinace, které splňují obě D14 < = F14 (práce používá je menší nebo rovna práce k dispozici) a D15 < = klávesou F15 (suroviny je menší než nebo rovno se považuje za suroviny k dispozici). Klikněte na Přidat a zadejte omezení služba. Výplň v dialogovém okně Přidat omezení jak je vidět v obrázek 27-6.

Book image
Dialogové okno omezení přidat obrázek 27-6 s omezeními služba zadané

Přidání těchto omezení zajistí, že pokud Řešitel pokusí různé kombinace změny hodnoty buněk, pouze kombinace, které vyhovují následujících parametrů bude považovat za:

 • D2 < = D8 (částka vyrobeno obchodu 1 je větší nebo rovnu na požadavek na obchodu 1)

 • E2 < = E8 (množství vyrobeno obchodu 2 je větší nebo rovnu na požadavek na obchodu 2)

 • F2 < = F8 (částka vyrobeno obchodu 3 udělali je větší nebo rovnu na požadavek na obchodu 3)

 • G2 < = G8 (částka vyrobeno obchodu 4 udělali je větší nebo rovnu na požadavek na obchodu 4)

 • H2 < = H8 (částka vyrobeno obchodu 5 udělali je větší nebo rovnu na požadavek na obchodu 5)

 • I2 < = I8 (částka vyrobeno obchodu 6 udělali je větší nebo rovnu na požadavek na obchodu 6)

Klikněte na OK v dialogovém okně Přidat omezující podmínku. Okno Řešitele by mělo vypadat jako obrázek 27-7.

Book image
Obrázek 27-7 konečný Parametry Řešitele dialogového okna pro mix produktů

Jsme zadejte omezení, které měněné buňky musí být nezáporné v dialogovém okně Možnosti Řešitele. Klikněte na tlačítko Možnosti v dialogovém okně Parametry Řešitele. Zaškrtněte políčka lineární Model a předpokládá nezáporné, jak je vidět na obrázku 27-8 na další stránce. Klikněte na OK.

Book image
Nastavení argumentu options obrázek 27-8 Řešitele

Zaškrtnutím políčka předpokládá nezáporné zaručuje Řešitele považuje pouze kombinací Počet měněných buněk, ve kterých každé měněné buňky předpokládá kladné hodnoty. Jsme zaškrtnuté políčko Lineární Model protože produktu kombinovat problém je speciální druh s názvem Lineární modeluproblém Řešitele. Modelu řešitele je v podstatě lineární za těchto podmínek:

 • Cílová buňka počítá sečtením podmínky formuláři (Změna cell)*(constant).

 • Každý omezení vystihuje "lineární model požadovaného." To znamená, že každé omezení vyhodnocen sečtením podmínky formuláři (Změna cell)*(constant) a porovnávání částky konstanty.

Proč je tento problém Řešitele lineární? Náš cílovou buňku (zisk) je vypočítána jako

(Obchod 1 Zisk za libry) * (vyrobeno libry obchodu 1) +
(2 obchodu zisk za libry) * (obchod 2 libry vyrobeno) +...
(6 obchodu zisk za libry) * (obchod 6 libry vyrobeno)

Tento výpočtu následuje vzorku, ve kterém je odvozena hodnotu cílová buňka sečtením podmínky formuláři (Změna cell)*(constant).

Náš práci omezení Vyhodnocená každá její položka tak, že porovnáte hodnotu odvozeno z (práce na libry obchodu 1 použít) * (vyrobeno libry obchodu 1) + (práce na libry obchodu 2 použít) *(Drug 2 pounds produced) +... (Práci námUpravit za libry obchodu 6) * (obchod 6 libry vyrobeno) do práce k dispozici.

Proto omezení práci Vyhodnocená každá její položka sečtením podmínky formuláři (Změna cell)*(constant) a porovnávání částky konstanty. Omezení práci a omezení suroviny splňují požadavek lineární model.

Náš služba omezení formou

(Obchodu 1 ve vyrobeno) < = (služba obchodu 1)
(vyrobeno se obchodu 2) < = (služba obchodu 2)
smyslu
(vyrobeno se obchodu 6) < = (služba obchodu 6)

Každý služba omezení taky vyhovuje požadavkům lineární model, protože každý Vyhodnocená každá její položka sečtením podmínky formuláři (Změna cell)*(constant) a porovnávání částky konstanty.

S zobrazená, že naše modelu kombinaci výrobku lineární model, proč by měl jsme je nutné?

 • Pokud je lineární modelu Řešitel a jsme vyberte lineární Model, Řešitel zaručena zobrazíte optimální řešení Řešitele modelu. Není-li modelu Řešitele lineární, Řešitel může nebo nemusí najděte optimální řešení.

 • Pokud model Řešitele je lineární a jsme vyberte lineární Model, Řešitel používá efektivní algoritmus (metoda simplex: Tato metoda) najít modelu optimální řešení. Pokud model Řešitele je lineární a jsme nevybírejte lineární Model, Řešitel používá velmi neefektivní algoritmus (metoda GRG2) a může mít problémy najít modelu optimální řešení.

Po kliknutí na tlačítko OK v dialogovém okně Možnosti Řešitele, doporučujeme vrátit hlavní Řešitele dialogovém okně zobrazí dříve v obrázek 27-7. Když jsme klikněte na tlačítko řešit, Řešitel vypočítá optimální řešení (pokud existuje) pro naše model kombinaci produktu. Jak můžu je uvedeno v 26 kapitoly, bude optimální řešení modelu kombinaci výrobku sadu změny hodnoty v buňkách (libry vyrobeno z každé obchodu), která maximalizuje zisk množině všechny možné řešení. Možné řešení znovu je sada změny hodnoty buněk, které splňují všechna omezení. Změna hodnot buněk zobrazené v obrázek 27 9 jsou vhodné řešení, protože provozní nejrůznější jsou kladné, výrobní úrovně nepřekročí služba a používání zdrojů nepřekročí dostupné zdroje.

Book image
Obrázek 27-9 A vhodné řešení dělený součinem jejich kombinovat problém rozlišení v rámci omezení.

Změna hodnot buněk zobrazené v obrázek 27-10 na další stránce představují tuto obě stejné řešení následujících důvodů:

 • Máme další obchodu 5 než služba pro něj.

 • Budeme používat víc práce než co je k dispozici.

 • Budeme používat více suroviny než co je k dispozici.

Book image
Obrázek 27-10 tuto obě stejné řešení problému kombinaci produktu nepřizpůsobí v rámci definovaná omezení.

Po kliknutí na tlačítko řešit, Řešitel hledá rychle optimální řešení zobrazené v obrázek 27-11. Je třeba vybrat uchovat řešení Řešitele k zachování optimální řešení hodnot v listu.

Book image
Obrázek 27-11 optimální řešení problému kombinaci produktu

Naší společnosti obchodu může maximalizovat jeho měsíční výkaz zisků na úrovni $6,625.20 ve formě 596.67 libry obchodu 4, 1084 libry obchodu 5 a žádná další drog! Jsme nelze určit, pokud nám můžete dosáhnout maximální zisk 6,625.20 jiným způsobem. Společnost Microsoft může být vzpomenout stačí, aby naši omezené zdroje a služba, nejde žádným způsobem chcete-li více než 6,627.20 $ Tento měsíc.

Předpokládejme, že služba pro každý produkt, musí být splněná. (Viz listu Bez vhodné řešení do souboru Prodmix.xlsx.) Potom máme změnit naše služba omezení z D2:I2 < = D8:I8 k D2:I2 > = D8:I8. K tomuto účelu otevřete Řešitel, vyberte D2:I2 < = D8:I8 omezení a potom klikněte na změnit. Zobrazí se dialogové okno Změnit omezující podmínku, ukazuje obrázek 27-12.

Book image
Dialogové okno omezení změnit obrázek 27-12

Vyberte > = a potom klikněte na OK. Jsme teď jste zajistit, že Řešitel bude zvažte možnost pouze hodnoty buněk, které splňují všechny požadavky. Když kliknete na tlačítko řešit, uvidíte zprávu "Řešitele nelze najít vhodné řešení." Tato zpráva neznamená, že jsme udělali v naší model, ale nechcete, která se naše omezené zdroje, jsme nelze zahájit služba ve všech produktech. Řešitel je jednoduše máme informace o tom, že pokud nám chcete sejít služba pro každý produkt, potřebujete přidat více práce, suroviny další nebo další obou.

Zjistěme, co se stane, pokud jsme Povolit neomezenou služba pro každý produkt a jsme povolit záporné množství pocházet z každé obchodu. (Tento problém Řešitele uvidíte na listu Nastavit není konvergentní v souboru Prodmix.xlsx.) Najít optimální řešení Tato situace, otevřete Řešitele, klikněte na tlačítko Možnosti a zrušte zaškrtnutí políčka předpokládá nezáporné. V dialogovém okně Parametry Řešitele vyberte omezení služba D2:I2 < = D8:I8 a potom klikněte na Odstranit odeberte omezení. Po klepnutí na tlačítko řešit Řešitele vrátí zprávu "Nastavení buňka není konvergentní." Tato zpráva znamená, že pokud cílová buňka Maximalizovat (jako v našem příkladu), jsou vhodných řešení s libovolně velké cílové buňky hodnoty. (Pokud cílová buňka je minimalizaci, zpráva "Nastavte buňka není konvergentní" znamená, že je možné řešení s hodnot buněk libovolně malé cílové.) V našem případě povolením záporné předložení obchodu v podstatě "vytvoříme" prostředky, které lze použít k vytvoření libovolně velkých objemů jiným lékům. Možnost Naše neomezený služba, díky tomu, aby neomezený zisků. Reálné situace jsme nelze provést nekonečné peněžní částky. Stručně řečeno pokud se zobrazí, "Nastavení není konvergentní", modelu nemá k chybě.

 1. Předpokládejme, že naše společnost obchodu možnost si zakoupit až 500 hodin práce na $1 / hod víc než aktuální náklady za práci. Jak můžeme maximalizace zisku?

 2. Na Čipová výrobního podniku čtyři techniky (A, B, C a D) plodiny tři products (produkty 1, 2 a 3). Tento měsíc, výrobce Čipová můžete prodej 80 jednotky produkt 1, 50 jednotek výrobek 2 a maximálně 50 jednotek produkt 3. Technika A může být jenom produkty 1 a 3. Technika B může být jenom produkty 1 a 2. Technika C může být jenom produkt 3. Technika D může být jenom výrobek 2. Pro každou jednotku vyrobeno, produkty přispívat následující zisk: produkt 1, $6; Výrobek 2, $7; a produkt 3, 10. Čas (v hodinách) každý technika je potřeba výroba produkt vypadá takto:

  Produktu

  Technika A

  Technika B

  Technika C

  Technika D

  1

  2

  2,5

  Nedá dělat

  Nedá dělat

  2

  Nedá dělat

  3

  Nedá dělat

  3,5

  3

  3

  Nedá dělat

  4

  Nedá dělat

 3. Každý technika pracovat 120 hodin za měsíc. Jak lze výrobce Čipová maximalizovat měsíční zisk? Předpokládejme, že jako desetinné číslo jednotek můžou vyrobeno.

 4. Počítač výrobního podniku vytvoří myši, klávesnice nebo pákovým ovladačem hra video. Zisk za jednotku, použití práce v jednotce, měsíční služba a použití čas počítače v jednotce jsou uvedeny v následující tabulce:

  Myší

  Klávesnice

  Pákové

  Výkaz zisků a jednotky

  $8

  $11

  $9

  Použití/jednotky práce

  .2 hodinu

  .3 hodinu

  .24 hodinu

  Počítač a jednotky doby

  .04 hodinu

  .055 hodinu

  .04 hodinu

  Měsíční služba

  15 000

  27 000

  11 000

 5. Každý měsíc celkových 13 000 hodin práce a 3000 hodin počítače jsou k dispozici. Jak může výrobce maximalizovat svůj příspěvek měsíční výkaz zisků ze zařízení?

 6. Řešení naše obchodu příklad za předpokladu, že musí být splněná minimální služba 200 jednotek pro každou obchodu.

 7. JASON díky náramky kosočtverec, náhrdelníky a náušnicemi. Chce práce než 160 hodin za měsíc. Má 800 unce kosočtverce. Výkaz zisků, pracovní doba a unce kosočtverce potřebných pro vytvoření každý produkt jsou uvedeny níže. Pokud služba pro každý produkt neomezený, jak můžete Jason maximalizovat jeho zisk?

  Produkt

  Hrubá jednotky

  Odpracovaných hodin za jednotku

  Unce kosočtverce za jednotku

  Bracelet

  300 Kč

  .35

  1.2

  Šperky

  2 000 Kč

  .15

  .75

  Náušnicemi

  100 Kč

  0,05

  0,5

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×