Použití Řešitele pro velké rozpočtování

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Jak lze společnost pomocí Řešitele určit projekty, které by měl provést?

Každý rok společnosti jako Eli Lilly musí určit, které drogám se dají; Společnost, jako je Microsoft, jaký software programy se dají; ze společnosti, například Proctor Gamble, které nové spotř produkty a se dají. Funkce Řešitel v aplikaci Excel může pomoci společnosti tyto rozhodovat.

Většina společností má provádět projekty, které přispívají největší čistou současnou hodnotu (NPV) vyměřené poplatky za jeho omezené zdroje (obvykle kapitálových a práce). Řekněme, že společnost software development pokouší určit, ve které by měl provést 20 softwarových projektů. Čistá.součhodnota (v miliony dolary) přispěla jednotlivé projekty, jakož i kapitálu (miliony dolary) a počet programátorů potřebné při každé další třech letech je uveden Základní Model listu v souboru Capbudget.xlsx, což je na další stránce zobrazené v obrázek 30-1. Například projekt 2 poskytuje 908 milionů Kč. Vyžaduje 151 milionů Kč během 1 rok, $269 milionů během rok 2 a 248 milionů Kč během rok 3. Projekt 2 vyžaduje 139 programátory během 1 rok, 86 programátory během rok 2 a 83 programátory během rok 3. Buňky E4:G4 zobrazit kapitálu (miliony dolary) k dispozici v každém třech letech a buňky H4:J4 určujícími, kolik programátory je k dispozici. Například během roku 1 až $2,5 miliardy ve velké a 900 programátory jsou k dispozici.

Společnost musí se rozhodnout, jestli by měl provést jednotlivé projekty. Předpokládejme, že jsme nelze provést zlomek software projektu. Pokud nám přidělit 0,5 potřebné zdroje, například nám nepracovní program, který by nám přenést 0 Kč výnosy!

Vtip v modelování situace, ve kterých můžete udělat nebo nemáte něco udělat, je použít binární měněné buňky. Binární Změna buňky vždy rovná 0 a 1. Když binární změnu buňku, která odpovídá tak, aby projekt roven 1, můžeme udělat projektu. Pokud binární změnu buňku, která odpovídá tak, aby projekt rovna 0, jsme nejsou projektu. Řešitel nastavíte možnost oblasti binární měněné buňky přidáním omezení – vyberte měněné buňky, které chcete použít, a pak zvolte Koš ze seznamu v dialogovém okně Přidat omezující podmínku.

Book image
Obrázek-30-1 Data použijeme pomocí doplňku Řešitel rozhodnout, jaký projekty provádět

Pokud chcete pozadí jsme začít problém vyřešit software projektu výběru. Co vždy modelu Řešitele jsme zahájen tak, že identifikují Naše cílová buňka, měněných buněk a omezení.

 • Cílová buňka. Jsme maximalizace čistá.SOUČHODNOTA generovaných vybrané projekty.

 • Měněné buňky. Podíváme 0 a 1 binární měněné buňky pro jednotlivé projekty. Můžu jste vyhledali tyto buňky v oblasti A6:A25 (a pojmenované oblasti provedení). Například 1 v buňce A6 označuje, doporučujeme provést Project 1; v buňce C6 0 označuje, jsme nemusí provádět Project 1.

 • Omezení. Potřebujeme zajistit, aby pro každý rok t (t = 1, 2, 3), používá velké roku t je menší nebo rovna roku t velké k dispozici a roku t práci používá je menší nebo rovna roku t práce k dispozici.

Jak můžete vidět, naše listu musí výpočetního u libovolného vybraného projektů čistá.SOUČHODNOTA, velké ročně použito a programátory každoročně používá. V buňce B2 můžu používat vzorce SUMPRODUCT(doit,NPV) pro výpočet celkové čistá.SOUČHODNOTA generovaných vybrané projekty. (Název oblasti čistá.SOUČHODNOTA odkazuje na oblast C6:C25.) Pro každý projekt číslem 1 ve sloupci A tento vzorec vyzvedne čistá.SOUČHODNOTA projektu a pro každý projekt s 0 ve sloupci A tento vzorec není vystopovat čistá.SOUČHODNOTA projektu. Proto jsme schopni pro výpočet funkce čistá.SOUČHODNOTA všech projektů a naše cílová buňka je lineární, protože je počítána sečtením podmínky, budou převedeny na formulář (Změna cell)*(constant). Podobným způsobem můžu výpočet kapitálu používané každoročně a každoročně používá zkopírováním z E2 F2:J2 vzorec SUMPRODUCT(doit,E6:E25)práci.

Můžu teď výplň v dialogovém okně Parametry Řešitele jak je vidět na obrázku 30-2.

Book image
Nastavení pole Parametry Řešitele obrázek-30-2 dialogové okno pro výběr modelu projectu

Naším cílem je maximalizace čistá.SOUČHODNOTA vybraných projektů (buňka B2). Náš měněné buňky (oblast s názvem provedení) jsou binární měněné buňky pro jednotlivé projekty. Omezení E2:J2 < = E4:J4 zajišťuje, že během každoročně velké a práci používá jsou menší nebo rovna velké a práci k dispozici. Omezení, díky kterému měněných buněk binární přidáte můžu klikněte na Přidat v dialogovém okně Parametry Řešitele a vyberte Koš ze seznamu uprostřed dialogového okna. Jak je vidět na obrázku 30-3, zobrazí se dialogové okno Přidat omezující podmínku.

Book image
Použijte obrázek-30-3 intervalu volbu v dialogovém okně Přidat omezení nastavit binární měněné buňky – buňky, které budou obsahovat hodnotu 0 a 1.

Náš modelu totiž lineární cílová buňka počítá jako součet termínu s formuláři (Změna cell)*(constant) a protože použití omezení zdrojů jsou vyhodnocované tak, že porovnáte součet (Změna cells)*(constants) konstantě.

V dialogovém okně Parametry Řešitele vyplní v, klikněte na tlačítko řešit a máme výsledky zobrazit dřívější v obrázek 30-1. Společnosti můžete získat maximální čistá.SOUČHODNOTA $9,293 miliónů (miliard$ 9.293) výběrem projekty 2, 3, 19 6-10, 14-16 a 20.

Výběr projektu modely někdy mají jiných omezení. Předpokládejme například, že pokud jsme možnost 3 projektu, jsme musí také vybrat 4 projektu. Protože naše aktuální optimální řešení vybere Project 3, ale ne Project 4, víme, že naše aktuální řešení nemůže zůstat optimální. Tento problém můžete vyřešit, jednoduše přidáte omezení, která binární měněné buňky pro Project 3 je menší nebo rovna hodnotě binární měněné buňky pro Project 4.

V tomto příkladu můžete najít na listu Pokud 3 potom 4 v souboru Capbudget.xlsx, které se zobrazují v obrázek 30-4 při instalaci. Buňka L9 odkazuje na binární hodnotu týkající se Project 3 a buňce L12 na binární týkající se Project 4. Přidáním omezení L9 < = L12, pokud jsme zvolte Project 3, L9 rovná se 1 a naše omezení vynutí L12 (4 projektu binární) tak, aby odpovídal 1. Náš omezení taky ponechte binární hodnotu měněné buňky projektu 4 neomezený Pokud nevyberete Project 3. Pokud nám nezaškrtávejte políčko Project 3, L9 rovná 0 a naše omezení umožňuje 4 projektu binární rovno 0 a 1, což je chceme vypočítat. Nové optimální řešení se zobrazuje v obrázek 30-4 při instalaci.

Book image
Obrázek-30-4 při instalaci nového optimální řešení pro v opačném případě Project 3 a 4 projektu

Nové optimální řešení se vypočítá Pokud vyberete 3 projektu znamená, že musíte zaškrtnout 4 projektu. Předpokládejme, že můžeme udělat jenom čtyři projekty mezi projekty 1 až 10. (Viz At většina 4 z P1 – P10 listu zobrazeny v obrázek 30-5.) V buňce L8 jsme vypočítat součet binární hodnoty spojené s projekty 1 až 10 se vzorcem SUM(A6:A15). Potom přičteme omezení L8 < = 10 £, která zajistí, že, maximálně jsou vybrány 4 prvních 10 projektů. Nové optimální řešení se zobrazuje v obrázek 30-5. Funkce Čistá.součhodnota obsahuje nezobrazí na 9.014 miliard dolarů.

Book image
Obrázek-30-5 optimální řešení v případě jsme vyberte pouze 4 10 projektů

Lineární Řešitel v některých nebo všech měněné buňky se musí být binární nebo celé číslo jsou modely obvykle těžší vyřešit než lineární modelů, ve kterých jsou povoleny všechny měněné buňky je zlomky. Z tohoto důvodu jsme často spokojeni s optimální řešení programovací problém binární nebo celé číslo. Pokud je modelu Řešitele spuštěn poměrně dlouho, můžete rozhodnout upravit nastavení odchylky v dialogovém okně Možnosti Řešitele. (Viz obrázek 30-6). Například odchylky nastavení 0,5 % znamená Řešitel bude ukončit při prvním uvedenu vhodné řešení, který je součástí 0,5 procento hodnoty teoretický optimální cílové buňky (hodnota buňky teoretický optimální cílový hodnotu optimální cílový nalezené při binární a celé číslo omezení vynechány). Často jsme jsou před sebou volba mezi hledání odpovědí v rámci 10 procentuální hodnoty optimální za 10 minut nebo hledání optimální řešení v dva týdny čas počítače! Odchylka výchozí hodnota je 0,05 %, což znamená, že Řešitel zastavíte vyhledá hodnoty cílové buňky v rámci 0,05 procento hodnoty teoretický optimální cílové buňky.

Book image
Obrázek – 30 6 úpravu možnost odchylka

 1. 1. na společnost používá devět projekty v části pozornost. Funkce Čistá.součhodnota přidali jednotlivé projekty a velké vyžadované jednotlivé projekty během příštích dvou letech se zobrazují v následující tabulce. (Všechna čísla jsou uvedeny v miliony.) Například 1 projektu přidáte $14 milionů v funkcí Čistá.součhodnota a vyžadovat výdaje $12 milionů během roku 1 a $3 miliony během rok 2. Během roku 1 $50 milionů kapitálu je k dispozici pro projekty a milionů 20 USD během rok 2 je k dispozici.

ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Rok 1 výdajů

Rok 2 výdajů

Projekt 1

14

12

3

Projekt 2

17

54

7

Projekt 3

17

6

6

Projekt 4

15

6

2

Projekt 5

40

30

35

Projekt 6

12

6

6

Projekt 7

14

48

4

Projekt 8

10

36

3

Projekt 9

12

18

3

 • Pokud nám nelze provést zlomek projektu, ale musí zaručit, že všechny nebo každé z projektu, jak můžete jsme maximalizace čistá.SOUČHODNOTA?

 • Předpokládejme, že pokud je projekt 4, 5 projekt musí být provedena. Jak můžeme maximalizace čistá.SOUČHODNOTA?

 • Publikování společnosti pokouší určit, ve které 36 knih by měl publikovat tento rok. Soubor Pressdata.xlsx poskytuje následující informace o vydavatelích:

  • Plánované náklady výnosy a vývoj (v tisících dolarů)

  • Stránky v každé knihy

  • Zda je v knize zaměřené směrem k cílové skupině představované vývojáři softwaru (označené číslem 1 ve sloupci E)

   Publikování společnost můžete publikovat seznamů sčítání až 8500 stránky tento rok a publikujte nejméně čtyři knihy zaměřené směrem k vývojáři softwaru. Jak lze společnosti maximalizovat jeho zisk?

Tento článek je upravit z Microsoft Office Excel 2007 analýzy a modelování obchodních tak, že velkých společností Wayne Winston L..

Tato příručka classroom styl z řady prezentací vyvinutý konsorciem velkých společností Wayne Winston, dobře známé Statistika a profesor kdo specializující kreativní a praktické využití aplikace Excel.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×