Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci OneNote 2016 můžete ke sdílení svých poznámkových bloků a efektivní spolupráci s kolegy používat klávesnici a Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows. Můžete také pořizovat kopie konkrétních poznámek, například jedné stránky nebo oddílu poznámkového bloku, a sdílet je.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření OneNotu 2016 a přihlášení

Pokud chcete poznámkový blok sdílet, musíte ho uložit na OneDrive. Zkontrolujte, že jste při používání OneNotu přihlášení ke svému účtu Microsoft.

 1. Pokud chcete OneNote rychle otevřít, stiskněte kombinaci kláves Windows+Shift+N.

 2. Pro přihlášení stiskněte Alt+S. V Předčítání se ozve: „File menu“ (Nabídka Soubor). U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, File info“ (Zobrazení Backstage, informace o souboru). Pak stiskněte Y2. V Předčítání se ozve: „Selected Account tab item“ (Vybráno, položka karty Účet). U čteček JAWS uslyšíte: „Account“ (Účet).

 3. Stiskněte klávesu U. V Předčítání uslyšíte: “Accounts window. Type your email or phone number.“ (Okno Účty. Zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.) U čteček JAWS uslyšíte: „Account. Sign in to Office.“ (Účet. Přihlásit se do Office.)

 4. Zadejte svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a stiskněte Enter. V Předčítání se ozve: „Sign in PIN. Password, editing text.“ (Přihlašovací kód PIN, heslo, úprava textu.) U čteček JAWS uslyšíte: „Password, edit. Type in text.“ (Heslo, upravit. Zadejte text.)

 5. Zadejte heslo a stiskněte Enter.

  Poznámka: Pokud používáte účet z vaší organizace a ne účet Microsoft, může se postup přihlášení mírně lišit. Je možné, že budete potřebovat kód PIN nebo čipovou kartu.

Tip: Pokud jste se při posledním použití aplikace OneNote 2016 neodhlásili, otevře se aplikace bez výzvy k přihlášení.

Uložení poznámkového bloku na OneDrive

Pokud chcete poznámkový blok nasdílet, zkontrolujte, že je uložený na OneDrivu.

Uložení nového poznámkového bloku na OneDrive

Když vytváříte nový poznámkový blok, který chcete nasdílet, uložte ho přímo na OneDrive.

 1. Stiskněte klávesy Alt+S. V Předčítání se ozve: „File menu“ (Nabídka Soubor). U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, a kartu s informacemi o souboru.

 2. Stiskněte klávesu O. V Předčítání uslyšíte: „Selected. New tab item.“ (Vybráno. Položka karty Nový.) U čteček JAWS uslyšíte: kartu Nový.

 3. Pokud chcete vybrat umístění pro ukládání, stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte opakovaně šipku nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte požadované umístění na OneDrivu.

 4. Pokud chcete nový poznámkový blok pojmenovat, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: „Enter a notebook name.“ (Zadejte název poznámkového bloku.) Zadejte název nového poznámkového bloku.

 5. Pokud chcete poznámkový blok vytvořit, stiskněte Enter. V Předčítání se ozve: „Microsoft OneNote dialog. Invite people button.“ (Dialogové okno Microsoft OneNote, tlačítko Pozvat ostatní.) U čteček JAWS uslyšíte: oznámení, že jste vytvořili poznámkový blok, a dotaz, jestli tento poznámkový blok chcete sdílet s dalšími uživateli.

 6. Pokud chcete nový poznámkový blok sdílet s ostatními, stiskněte Enter.

Přesměruje vás to na kartu Sdílet, kde si můžete vybrat osoby, se kterými chcete své poznámky sdílet. Pokud se o sdílení poznámkového bloku chcete dozvědět více, podívejte se na téma Sdílení poznámkového bloku.

Přesunutí poznámkového bloku na OneDrive

Pokud máte poznámkový blok, který není uložený na OneDrivu, ale chcete ho sdílet, můžete ho přesunout.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete přesunout, otevřený.

 2. Poznámkový blok přesunete na OneDrive tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+S a potom stisknete klávesu T. V Předčítání uslyšíte: „Selected. Share tab item.“ (Vybráno, položka karty Sdílet.) U čteček JAWS uslyšíte: „Share tab“ (Karta Sdílet).

 3. Pokud chcete vybrat umístění, stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte opakovaně šipku nahoru a dolů, dokud neuslyšíte požadované umístění na OneDrivu.

 4. Pokud před uložením poznámkového bloku na OneDrive chcete změnit jeho název, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: „Enter a notebook name.“ (Zadejte název poznámkového bloku.) Zadejte nový název.

 5. Pokud chcete poznámkový blok přesunout, stiskněte Enter. Poznámkový blok se uloží na OneDrive. Uslyšíte průběh synchronizace. Pokud se synchronizace s OneDrivem podaří, v Předčítání uslyšíte: „Microsoft OneNote dialog. OK button“ (Dialogové okno Microsoft OneNote, tlačítko OK). U čteček JAWS uslyšíte: „Your notebook is now syncing into the new location.“ (Poznámkový blok se vám teď synchronizuje s novým umístěním.) Stiskněte klávesu Enter.

Teď si můžete vybrat osoby, se kterými chcete své poznámky sdílet. Pokud se o sdílení poznámkového bloku chcete dozvědět více, podívejte se na téma Sdílení poznámkového bloku.

Sdílení poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, který chcete sdílet, a pozvěte ostatní ke spolupráci na něm.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený.

 2. Poznámkový blok nasdílíte tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+S a potom stisknete klávesu T. V Předčítání uslyšíte: „Selected. Share tab item.“ (Vybráno, položka karty Sdílet.) U čteček JAWS uslyšíte: „File. Share tab“ (Soubor, karta Sdílet).

 3. Pokud chcete ostatní pozvat ke spolupráci prostřednictvím e-mailu, stiskněte T. Uslyšíte: „Share with people tab“ (Karta Sdílet s ostatními).

 4. Osoby, které chcete pozvat, vyberte stisknutím L. Uslyšíte: „Type a contact name.“ (Zadejte jméno kontaktu.) Zadejte jména nebo e-mailové adresy osob, které chcete pozvat.

 5. Pozvaní uživatelé můžou ve výchozím nastavení váš poznámkový blok upravovat. Pokud chcete, aby mohli poznámkový blok jenom zobrazit, stiskněte Alt+T, potom stiskněte Y4 a potom šipku dolů. Uslyšíte: „Can view“ (Může zobrazit). Tuto možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

 6. Stiskněte několikrát tabulátor, dokud neuslyšíte: „Share button“ (Tlačítko Sdílet). Potom poznámkový blok nasdílejte stisknutím klávesy Enter.

Získání odkazu na poznámkový blok

Místo posílání pozvánek můžete svým kolegům poslat e-mailem nebo rychlou zprávou odkaz.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený.

 2. Poznámkový blok nasdílíte tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+S a potom stisknete klávesu T. V Předčítání uslyšíte: „Selected. Share tab item.“ (Vybráno, položka karty Sdílet.) U čteček JAWS uslyšíte: „File. Share tab“ (Soubor, karta Sdílet).

 3. Pokud chcete získat odkaz pro sdílení poznámkového bloku, stiskněte klávesu Ž. Uslyšíte: „Get a sharing link tab“ (Karta Získat odkaz ke sdílení).

 4. Vyberte, co chcete udělat:

  • Pokud chcete povolit sdílení, stiskněte Y4. V Předčítání se ozve: „Disable link button“ (Tlačítko Zakázat odkaz). U čteček JAWS uslyšíte: „Share. Get a sharing link. Create link.“ (Sdílet, Získat odkaz ke sdílení, Vytvořit odkaz.) Pokud chcete odkaz zkopírovat, stiskněte šipku doleva a pak kombinaci kláves Ctrl+C.

  • Pokud chcete ostatním povolit pouze prohlížení poznámkového bloku, stiskněte Y2. V Předčítání se ozve: „Disable link button“ (Tlačítko Zakázat odkaz). U čteček JAWS uslyšíte: „Share. Get a sharing link. Create link.“ (Sdílet, Získat odkaz ke sdílení, Vytvořit odkaz.) Pokud chcete odkaz zkopírovat, stiskněte šipku doleva a pak kombinaci kláves Ctrl+C.

Sdílení části poznámek

Někdy můžete chtít sdílet konkrétní část poznámek, například stránku nebo oddíl. Abyste to mohli udělat, můžete stránku nebo oddíl, které chcete sdílet, vyexportovat do umístění na OneDrivu.

 1. Zkontrolujte, že je stránka nebo oddíl ke sdílení, aktivní. Exportovat můžete jenom aktuální stránku nebo oddíl v poznámkovém bloku.

 2. Stiskněte klávesy Alt+S+L. V Předčítání se ozve: „Selected. Export tab item.“ (Vybráno, položka karty Exportovat.) U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, File. Export tab.“ (Zobrazení Backstage, Soubor, karta Exportovat.)

 3. Vyberte, co chcete exportovat:

  • Pokud chcete exportovat aktuální stránku jako soubor OneNotu (*.one), stiskněte S+O. Uslyšíte: „Save as dialog“ (Dialogové okno Uložit jako). Pokud chcete ukládat v jiných formátech, stiskněte S, pak stiskněte tabulátor a potom šipky nahoru a dolů, dokud neuslyšíte požadovaný formát.

  • Pokud chcete exportovat aktuální oddíl jako soubor OneNotu (*.one), stiskněte L+O. Uslyšíte: „Save as dialog“ (Dialogové okno Uložit jako). Pokud chcete ukládat v jiných formátech, stiskněte L, pak stiskněte tabulátor a potom šipky nahoru a dolů, dokud neuslyšíte požadovaný formát.

  Poznámka: Poznámky si můžete vyexportovat do jiných formátů: dokument Wordu (*.docx nebo *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) nebo webová stránka (*.mht).

 4. Pokud chcete změnit název souboru, zadejte název souboru a uložte ho stisknutím klávesy Enter.

 5. Uložený dokument teď můžete sdílet s ostatními. Pokud se chcete dozvědět, jak sdílet soubory OneDrivu, podívejte se na část Sdílení položek pomocí místní nabídky v tématu Začínáme s používáním čtečky obrazovky ve OneDrivu pro firmy ve Windows 10.

Zobrazení autora, data a času aktualizace

Všechny změny provedené kterýmkoli z autorů sdíleného poznámkového bloku se automaticky aktualizují na OneDrivu. Při úpravě poznámek můžete zkontrolovat autora a čas provedení aktualizace.

 1. V upravitelném textu můžete svoje poznámky procházet pomocí šipek nahoru a dolů. Čtečka obrazovky položky při procházení předčítá.

 2. Pokud chcete ověřit, kdo a kdy danou změnu provedl, stiskněte Shift+F10 a potom Shift+Tab. Uslyšíte jméno autora a také datum a čas aktualizace.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek v Onenotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky OneNotu 2016 pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

OneNote pro Mac můžete v kombinaci s klávesnicí a programem VoiceOver, co je čtečka obrazovky integrovaná v Mac OS, použít ke sdílení svých poznámkových bloků a efektivní spolupráci s kolegy. Můžete také pořizovat kopie konkrétních poznámek, například jedné stránky poznámkového bloku, a sdílet je.

Poznámky: 

V tomto tématu

Sdílení poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, který chcete sdílet, a pozvěte ostatní ke spolupráci na něm.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v aplikaci OneNote pro Mac.

 2. Pokud chcete poznámkový blok sdílet, stiskněte F6, dokud neuslyšíte „Znovu Psaní, tlačítko“.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Nabídka Sdílet, tlačítko“, a potom stiskněte Control+Option+Mezerník. Uslyšíte „Pozvat uživatele do poznámkového bloku, tlačítko“.

 4. Pokud chcete ostatní pozvat ke spolupráci prostřednictvím e-mailu, stiskněte mezerník. Uslyšíte „Zadejte jména nebo e-mailové adresy, upravit text, prázdné“.

 5. Zadejte jména nebo e-mailové adresy osob, které chcete pozvat.

  Pokud se jedná o první sdílení poznámkového bloku, může se zobrazit automaticky otevíraná žádost o přístup k vašim kontaktům.

 6. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte „Připojte zprávu. (Není to povinné.)“. Pokud chcete spolu s pozvánkou poslat zprávu, napište ji nyní.

 7. Pozvaní uživatelé můžou ve výchozím nastavení váš poznámkový blok upravovat. Pokud chcete, aby mohli poznámkový blok jenom prohlížet, stiskněte klávesu Tab a potom stisknutím Ctrl+Option+Mezerník zrušte zaškrtnutí políčka Může upravovat.

 8. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte „Sdílet, tlačítko“. Stisknutím Ctrl+Option+Mezerník nasdílíte poznámkový blok.

Získání odkazu na poznámkový blok

Místo posílání pozvánek z aplikace OneNote pro Mac můžete svým kolegům poslat e-mailem nebo rychlou zprávou odkaz.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v aplikaci OneNote pro Mac.

 2. Pokud chcete poznámkový blok sdílet, stiskněte F6, dokud neuslyšíte „Znovu Psaní, tlačítko“.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Nabídka Sdílet, tlačítko“, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte „Pozvat uživatele do poznámkového bloku, tlačítko“.

 4. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte „Kopírovat odkaz na poznámkový blok, tlačítko“.

 5. Stiskněte mezerník. Uslyšíte „Stisknutím mezerníku můžete získat odkaz jenom pro zobrazení, tlačítko“.

  • Pokud chcete sdílet odkaz do svého poznámkového bloku jenom pro zobrazení, stiskněte mezerník. Uslyšíte "Dialogové okno, Načítá se odkaz pro sdílení“.

  • Pokud chcete sdílet odkaz do svého poznámkového bloku pro zobrazení a úpravy, stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte mezerník. Uslyšíte „Dialogové okno, Načítá se odkaz pro sdílení“.

 6. Stiskněte mezerník. Odkaz pro sdílení se zkopíruje do schránky a zavře se dialogové okno.

Teď můžete odkaz zkopírovat do e-mailu nebo rychlé zprávy, kterou posíláte svým spolupracovníkům.

Sdílení části poznámek

Někdy můžete chtít ve svých poznámkách sdílet jenom konkrétní stránku. Uděláte to tak, že stránku pošlete jako e-mailovou zprávu nebo ji připojíte jako PDF.

 1. Zkontrolujte, že je stránka, kterou chcete sdílet, aktivní. Exportovat můžete jenom aktuální stránku v poznámkovém bloku.

 2. Stiskněte F6, dokud neuslyšíte „Znovu Psaní, tlačítko“.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Nabídka Sdílet, tlačítko“, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte „Pozvat uživatele do poznámkového bloku, tlačítko“.

 4. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Poslat stránku, tlačítko“.

 5. Stiskněte mezerník. Uslyšíte „Zpráva..., tlačítko“.

  • Pokud chcete stránku poslat e-mailem, stiskněte mezerník. V poštovní aplikaci se otevře nové okno zprávy s vloženým obsahem stránky, včetně formátování. Před odesláním stránky stačí přidat e-mailovou adresu a předmět.

  • Pokud chcete stránku poslat e-mailem jako přílohu PDF, stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte mezerník. V poštovní aplikaci se otevře nové okno zprávy se stránkou přiloženou jako PDF. Před odesláním souboru PDF stačí přidat e-mailovou adresu a předmět.

Skrytí informací o autorovi

Ve výchozím nastavení OneNote pro Mac zobrazí vedle textové oblasti iniciály ostatních autorů a VoiceOver je přečte v režimu čtení.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že je vybraná karta Domů.

 2. Stiskněte šipkovou klávesu vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Zobrazení, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté zaškrtávací políčko Skrýt autory. Zapněte toto nastavení stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 4. Pro návrat na plátno stránky stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o plátno stránky.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

OneNote pro iOS můžete v kombinaci s programem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v iOS, použít ke sdílení svých poznámkových bloků a efektivní spolupráci s kolegy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 • V tomto tématu se předpokládá, že jste si do telefonu přidali e-mailový účet.

V tomto tématu

Sdílení poznámkového bloku

Když vytvoříte nový poznámkový blok, OneNote pro iOS ho automaticky uloží na OneDrive, takže stačí jednoduše vybrat poznámkový blok, který chcete sdílet, a pozvat lidi, aby na něm spolupracovali.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v zobrazení Oddíly.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Sdílet, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Pozvat uživatele do poznámkového bloku, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v textovém poli Zadejte jména nebo e-mailové adresy, a pak poklepejte na obrazovku.

  Pokud se jedná o první sdílení poznámkového bloku, může se zobrazit automaticky otevíraná žádost o přístup k vašim kontaktům.

 5. Napište e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat. Pokud má OneNote přístup ke kontaktům, můžete vybrat kontakt také v rozevíracím seznamu, který se zobrazí při psaní adresy.

 6. Klepněte čtyřmi prsty do dolní poloviny obrazovky. Uslyšíte, že jste na klávese Return. Poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pozvaní uživatelé můžou ve výchozím nastavení váš poznámkový blok upravovat. Pokud chcete, aby mohli poznámkový blok jenom prohlížet, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku Může upravovat, které je zaškrtnuté. Poklepáním na obrazovku toto nastavení vypněte.

 7. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odeslání, a pak poklepejte na obrazovku.

  Dané osobě se odešle e-mail s pozvánkou ke spolupráci na tomto poznámkovém bloku.

 8. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Pak poklepejte na obrazovku, abyste se vrátili do zobrazení Oddíly.

Odeslání stránky e-mailem

Pokud chcete, aby se ostatním zobrazila jenom jedna stránka z vašeho poznámkového bloku, můžete ji poslat e-mailem jako přílohu ve formátu PDF.

 1. Otevřete stránku poznámkového bloku, kterou chcete poslat e-mailem.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Akce stránky, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poslat stránku e-mailem, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v textovém poli Komu, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Napište e-mailovou adresu příjemce. Pokud má OneNote přístup ke kontaktům, můžete vybrat kontakt také v rozevíracím seznamu, který se zobrazí při psaní adresy.

  V poli pro předmět se automaticky vyplní název stránky.

 6. Klepněte čtyřmi prsty do dolní poloviny obrazovky. Uslyšíte, že jste na klávese Return. Poklepejte na obrazovku.

 7. Klepněte čtyřmi prsty do horní poloviny obrazovky. Uslyšíte, že jste na tlačítku Zrušit.

 8. Potáhněte prstem doprava, až uslyšíte, že jste na tlačítku pro odeslání, a pak poklepejte na obrazovku.

E-mail se odešle, nabídka se zavře a vrátíte se k zobrazení stránky.

Získání odkazu na poznámkový blok

Místo posílání pozvánek přímo z aplikace OneNote pro iOS můžete svým kolegům poslat e-mailem nebo rychlou zprávou odkaz.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v zobrazení Oddíly.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Sdílet, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Kopírovat odkaz na poznámkový blok, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete odkaz na poznámkový blok sdílet jen pro čtení, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je vybraná možnost Jenom pro zobrazení.

  • Pokud chcete odkaz na poznámkový blok sdílet tak, aby bylo možné ho zobrazit nebo upravit, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je vybraná možnost Zobrazit a upravit.

 4. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se načítá odkaz pro sdílení.

  Dialogové okno se zavře a vrátíte se do zobrazení Oddíly.

Odkaz je teď zkopírovaný do schránky a můžete ho vložit do e-mailu nebo rychlé zprávy, kterou pošlete svému spoluautorovi.

Skrytí informací o autorovi

Ve výchozím nastavení OneNote pro iOS zobrazí vedle textové oblasti iniciály ostatních autorů a VoiceOver je přečte v režimu čtení.

 1. V aplikaci OneNote pro iOS v zobrazení seznamu poznámkových bloků potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nastavení, a pak poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud nejste v zobrazení seznamu poznámkových bloků, klepněte čtyřmi prsty do horní poloviny obrazovky. VoiceOver vám řekne, kam se vracíte a že jste na tlačítku Zpět. Poklepáním na obrazovku se vrátíte o jednu úroveň výš. Fokus zůstává na tlačítku Zpět, takže můžete poklepávat tak dlouho, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nastavení.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Úpravy a zobrazení, a poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte že jste na přepínači Skrýt autory, který je vypnutý. Poklepáním toto nastavení zapněte.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpět, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Uslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít. Poklepáním na obrazovku se vrátíte do nejvyšší úrovně zobrazení.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

OneNote pro Windows 10 můžete v kombinaci s klávesnicí a programem Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, použít ke sdílení svých poznámkových bloků a efektivní spolupráci s kolegy. Můžete také pořizovat kopie konkrétních poznámek a sdílet je.

Poznámky: 

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

 1. Zkontrolujte, že jste na zařízení přihlášeni ke svému účtu Microsoft.

 2. Pokud chcete otevřít OneNote, stisknutím klávesy s logem Windows, zadejte "onenotu". Potom stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme "Onenotu. Aplikaci důvěryhodných Microsoft Store." Stiskněte klávesu Enter.

Sdílení poznámkového bloku

Když vytvoříte nový poznámkový blok, OneNote pro Windows 10 ho automaticky uloží na OneDrive, takže stačí jednoduše vybrat poznámkový blok, který chcete sdílet, a pozvat lidi, aby na něm spolupracovali.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v režimu úprav.

 2. Když chcete otevřít poznámkový blok, stiskněte Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 3. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do poznámkového bloku, který chcete otevřít. Jakmile najdete správný poznámkový blok, stiskněte Esc. Poznámkový blok se otevře.

 4. Pokud chcete poznámkový blok sdílet, stiskněte Alt+Ů. Program Předčítání oznámí „Vybrané, karta Domů, položka“. Ve čtečce JAWS uslyšíte „Home tab“ (Karta Domů). Potom stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Sdílet, tlačítko“. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Otevře se karta Sdílet. V Předčítání uslyšíte „Poslat kopii, hypertextový odkaz“. Ve čtečce JAWS uslyšíte „Send a copy link“ (Poslat kopii, odkaz).

 5. Pokud chcete pozvat lidi, aby s vámi spolupracovali prostřednictvím e-mailu, stiskněte klávesu Tab, a pak šipky nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte „Tento poznámkový blok“ a název poznámkového bloku. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 6. Stiskněte klávesu Tab. Program Předčítání oznámí, že máte zadat e-mailové adresy. Ve čtečce JAWS uslyšíte „Type email addresses, edit. Type in text.“ (Zadejte e-mailové adresy, úpravy. Zadejte text.)

 7. Napište e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat.

 8. Pozvaní uživatelé můžou ve výchozím nastavení váš poznámkový blok upravovat. Pokud chcete, aby mohli poznámkový blok jenom zobrazit, stiskněte klávesu Tab. V Předčítání uslyšíte, že vybraná možnost je Může upravit. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste na poli se seznamem a že vybraná možnost je Může upravit. Stiskněte dvakrát klávesu Šipka dolů. Uslyšíte, že se jedná o možnost Může zobrazit. Pak stiskněte klávesu Enter.

 9. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Sdílet, a pak poznámkový blok nasdílejte stisknutím mezerníku.

 10. Pokud chcete sdílení poznámkového bloku s někým ukončit, na kartě Sdílet stiskněte klávesu Tab, dokud nepřejdete na jméno jednoho ze spolupracovníků. Pak pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte na člověka, se kterým chcete ukončit sdílení. Stiskněte mezerník a potom stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přestat sdílet, tlačítko“. Sdílení ukončíte stisknutím mezerníku.

Sdílení stránky

Někdy můžete chtít sdílet konkrétní část poznámek. Uděláte to tak, že vytvoříte odkaz ke sdílení na stránku poznámkového bloku.

Poznámka: Pokud používáte pracovní nebo školní účet, je možné, že stránku nepůjde sdílet. V takovém případě použijte účet Microsoft.

 1. Zkontrolujte, že je stránka, kterou chcete sdílet, aktivní. Vytvořit odkaz ke sdílení můžete jenom pro aktuální stránku v poznámkovém bloku.

 2. Pokud chcete otevřít určitou stránku, stiskněte Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název oddílu. Pak pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete sdílet.

 3. Stisknutím Ctrl+Alt+G otevřete navigaci na stránkách. Uslyšíte název stránky. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte na stránku, kterou chcete sdílet. Jakmile najdete správnou stránku, stisknutím mezerníku přejděte do režimu úprav stránky.

 4. Pokud chcete stránku sdílet, stiskněte Alt+Ů. Program Předčítání oznámí „Vybrané, karta Domů, položka“. Ve čtečce JAWS uslyšíte „Home tab“ (Karta Domů). Potom stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Sdílet, tlačítko“. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Otevře se karta Sdílet. V Předčítání uslyšíte „Poslat kopii, hypertextový odkaz“. Ve čtečce JAWS uslyšíte „Send a copy link“ (Poslat kopii, odkaz).

 5. Pokud chcete vytvořit odkaz ke sdílení stránky, stiskněte klávesu Tab, a potom opakovaně tiskněte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů, dokud uslyšíte „Tato stránka“ a název stránky. Vyberete ji stisknutím mezerníku.

 6. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte „Vytvořit, tlačítko“. Stisknutím mezerníku vytvoříte odkaz.

 7. Pokud chcete odkaz zkopírovat, opakovaně stiskněte klávesu Tab, až uslyšíte „Kopírovat, tlačítko“. Odkaz zkopírujete stisknutím mezerníku.

  Poznámka: Lidé, kteří dostanou tento odkaz, můžou stránku jenom prohlížet.

 8. Pokud chcete stránku přestat sdílet, na kartě Sdílení stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Kdokoliv s odkazem může stránku zobrazit“. Stiskněte mezerník. Uslyšíte „Přestat sdílet, tlačítko“. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

Poslání kopie e-mailem

V aplikaci OneNote pro Windows 10 můžete snadno poslat kopii svých poznámkových bloků e-mailem.

 1. Zkontrolujte, že je stránka, kterou chcete sdílet, aktivní v režimu úprav.

 2. Pokud chcete poslat kopii stránky, stiskněte Alt+Ů. Program Předčítání oznámí, že že je položka vybraná a že se jedná o kartu Domů. Ve čtečce JAWS uslyšíte „Home tab“ (Karta Domů). Potom stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Sdílet, tlačítko“. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Otevře se karta Sdílení. V Předčítání uslyšíte „Poslat kopii, hypertextový odkaz“. Ve čtečce JAWS uslyšíte „Send a copy link“ (Poslat kopii, odkaz).

 3. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. V Předčítání uslyšíte „Sdílení, okno“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o seznam aplikací ke sdílení.

 4. Pokud chcete poslat kopii e-mailem, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Pošta“. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 5. Spustí se aplikace Pošta pro Windows 10 s fokusem na poli Komu, do kterého můžete zadat e-maily lidí, kterým chcete poslat kopii. Informace o odeslání e-mailové zprávy pomocí čtečky obrazovky najdete v článku Použití čtečky obrazovky k napsání a poslání nové e-mailové zprávy v aplikaci Pošta pro Windows 10.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek v Onenotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Základní úkoly v aplikaci OneNote s použitím čtečky obrazovky

Zjistěte, jak se orientovat v Onenotu pomocí funkcí přístupných osobám s postižením

V aplikaci OneNote Online můžete ke sdílení svých poznámkových bloků a efektivní spolupráci s kolegy používat klávesnici a Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve OneNotu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Pokud používáte OneNote Online, doporučujeme použít Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože OneNote Online běží ve webovém prohlížeči, se liší od těch v desktopové aplikaci klávesové zkratky. Například použijete kombinaci kláves Ctrl + F6 místo F6 pro přechod a příkazy. Navíc běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl + O (Otevřít), použijte OneNote Online webového prohlížeče.

V tomto tématu

Sdílení poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, který chcete sdílet, a pozvěte ostatní ke spolupráci na něm.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v aplikaci OneNote Online.

 2. Stiskněte Ctrl+F6. Uslyšíte „Seznam služeb Microsoftu, tlačítko“.

 3. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Sdílet. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že se jedná o dialogové okno pro sdílení, a potom následuje název účtu a informace, že probíhají úpravy a fokus je na poli pro zadání jmen nebo e-mailových adres.

 4. Zadejte jména nebo e-maily lidí, které chcete pozvat. Pokud je jich více, oddělte je čárkou.

 5. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o upravitelné pole se seznamem s možností Může upravovat. Pokud chcete, aby vaši spolupracovníci mohli poznámkový blok jenom prohlížet, stiskněte Alt+Šipka dolů, pak znovu klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Může zobrazovat. Tuto možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

 6. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že můžete připojit k této pozvánce osobní zprávu, ale že to není povinné. Pokud chcete spolu s pozvánkou poslat zprávu, napište ji nyní.

 7. Pokud chcete poznámkový blok sdílet, stiskněte Alt+S.

Získání odkazu na poznámkový blok

Místo posílání pozvánek z aplikace OneNote Online můžete svým kolegům poslat e-mailem nebo rychlou zprávou odkaz.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v aplikaci OneNote Online.

 2. Stiskněte Ctrl+F6. Uslyšíte „Seznam služeb Microsoftu, tlačítko“.

 3. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Sdílet. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že se jedná o dialogové okno pro sdílení, a potom následuje název účtu a informace, že probíhají úpravy a fokus je na poli pro zadání jmen nebo e-mailových adres.

 4. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Získat odkaz, odkaz“ a pak stiskněte Enter.

 5. Uslyšíte, že se jedná o odkaz pro úpravy a že musíte mít účet ve vaší organizaci. Pokud chcete odkaz změnit na omezený odkaz nebo odkaz pro zobrazení, stiskněte Enter, pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů najděte požadovanou možnost a výběr potvrďte stiskněte stisknutím Enter.

  Tip: Odkazy pro úpravy a zobrazení můžou otevřít všichni, kdo mají účet ve vaší organizaci. Omezené odkazy můžou otevřít jenom určití lidé.

 6. Stiskněte klávesu Tab. Čtečka obrazovky přečte adresu odkazu. Stisknutím Ctrl+C zkopírujte odkaz do schránky a pak ho vložte do e-mailu nebo rychlé zprávy, kterou posíláte svým spolupracovníkům.

 7. Po zkopírování odkazu, stisknutím Alt+Z zavřete dialogové okno.

Kontrola stavu spolupracovníka

OneNote Online umožňuje zjistit, jestli ostatní současně pracují na poznámkovém bloku.

 1. Při prohlížení poznámkového bloku v aplikaci OneNote Online stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku na kartě Domů.

 2. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko umožňující poslat Microsoftu váš názor, a potom stiskněte klávesu Tab ještě jednou, abyste zjistili , jestli si vaši spoluautoři tento poznámkový blok právě prohlížejí.

  • Pokud ano, uslyšíte jejich jména a sdělení, že jsou tady taky a že je toto tlačítko sbalené. Když stisknete Enter, ze čtečky obrazovky se dozvíte, jakou část poznámkového bloku si spoluautor prohlíží, například že si prohlíží tuto stránku.

  • Pokud si poznámkový blok neprohlíží nikdo, uslyšíte „Teď jste tu už jenom vy, tlačítko sbalené, zakázáno“.

 3. Pokud se chcete vrátit do textové oblasti poznámkového bloku, stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že děláte úpravy v oblasti pro úpravy.

Tip: Pokud chcete zobrazit informace o autorovi vedle textové oblasti, stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku karty Domů, a pak stiskněte O. Uslyšíte, že je vybrána položka karty Zobrazení. Stisknutím klávesy S zobrazíte informace o autorovi.

Viz také

Přiblížení a oddálení poznámek ve OneNotu Online

Klávesové zkratky ve OneNotu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×