Použití čtečky obrazovky u blogu vytvořeného v Sharepointu Online

Použití čtečky obrazovky u blogu vytvořeného v Sharepointu Online

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V SharePointu Online můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky, jako je čtečka JAWS nebo program Předčítání (čtečka obrazovky integrovaná ve Windows), procházet běžný obsah blogů, poslechnout si celé příspěvky, okomentovat je nebo označit, že se vám líbí, vyhledávat obsah a provádět další akce.

Blog v SharePointu Online představuje skvělý nástroj pro oznamování firemních novinek a událostí nebo pro sdílení nápadů, připomínek a odborných znalostí ve vašem týmu nebo organizaci (ale to je jen pár příkladů z mnoha).

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v SharePointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s SharePointem Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. SharePoint Online běží ve webovém prohlížeči, a proto má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro SharePoint Online.

V tomto tématu

Začínáme: Pořadí ovládacích prvků a výchozí obsah na blogu

Když autor vytvoří blog v SharePointu Online, obvykle použije šablonu Blog, která do něj vloží výchozí obsah (ve webových částech) a taky následující výchozí webové stránky:

 • Domovskou stránku blogu

 • Stránku pro každý příspěvek na blogu

 • Stránku pro každou kategorii blogu

 • Stránku pro archiv blogových příspěvků za každý měsíc

Pořadí ovládacích prvků pro výchozí stránky

Následující části popisují pořadí ovládacích prvků pro jednotlivé webové stránky. Když znáte pořadí ovládacích prvků, pohyb na stránkách pro vás bude výrazně jednodušší.

Pořadí ovládacích prvků pro stránky blogu

Na každé stránce bude následující výchozí obsah uvedený v pořadí ovládacích prvků:

 1. Výchozí grafika, která odkazuje na domovskou stránku blogu.

 2. Odkaz Domů na domovskou stránku blogu

 3. Pole Prohledat tento web

 4. Seznam Kategorie Ta obsahuje odkazy do kategorií Události, Návrhy a Názory a pro autora blogu taky odkaz Přidat kategorii.

 5. Seznam Archivy uspořádaný podle měsíců a odkaz na Starší příspěvky.

Domovská stránka

Domovská stránka obsahuje všechny příspěvky na blogu v sestupném chronologickém pořadí. Každý příspěvek obsahuje:

 • Nadpis, jméno autora a seznam kategorií blogu

 • Odkaz Komentáře

 • Odkazy To se mi líbí a Už se mi to nelíbí

 • Odeslat odkaz e-mailem

 • (Jen pro autory) Tlačítko Další, které obsahuje odkaz Upravit

 • Odkaz Informační kanál RSS

 • Odkaz Upozornit

Webová stránka příspěvku na blogu

Tento seznam uvádí pořadí ovládacích prvků na webové stránce příspěvku na blogu:

 • Nadpis příspěvku na blogu

 • Jméno autora blogu

 • Názvy kategorií, pod které příspěvek na blogu spadá

 • Odkaz To se mi líbí nebo Už se mi to nelíbí

 • Odkaz Komentář

 • Seznam Další, který obsahuje odkaz Odeslat odkaz e-mailem Pokud jste autorem blogu, seznam Další obsahuje odkazy: Odkaz Odeslat odkaz e-mailem a Upravit (pro úpravu příspěvku na blogu).

 • Textové pole Přidat komentář, do kterého můžete napsat komentář

 • Tlačítko Publikovat (pro publikování vašeho komentáře)

 • Všechny komentáře k blogu

Stránka Kategorie

Tato stránka obsahuje seznam všech příspěvků na blogu v dané kategorii. U každého příspěvku je uvedený jeho nadpis, jméno autora bloku a názvy kategorií, do kterých konkrétní blogový příspěvek spadá.

Stránka archivu blogových příspěvků za daný měsíc

Tato stránka zobrazuje všechny příspěvky na blogu za konkrétní měsíc. U každého příspěvku je uvedený jeho nadpis, jméno autora bloku a názvy kategorií, do kterých konkrétní blogový příspěvek spadá.

Nástroje pro autory blogu

Pokud jste autorem blogu, se kterým pracujete, po prvcích posledního příspěvku na každé stránce blogu následují další prvky pro autory. Seznam Nástroje blogu poskytuje přístup k následujícím odkazům:

 • Vytvořit příspěvek

 • Spravovat příspěvky

 • Spravovat komentáře

 • Spravovat kategorie

 • Spustit blogovací aplikaci

 • Pole Výběr rozložení příspěvku (možnosti Základní, V rámečku a Vložený)

Navigace v blogu v SharePointu Online

 • Navigační odkazy

  Když se chcete na stránce blogu přesunout přímo k navigačním odkazům a vybrat je, opakovaně stiskněte Tab, dokud neuslyšíte „Překočit příkazy pásu karet, odkaz“. Stiskněte klávesu Enter.

 • Hlavní obsah

  Když se chcete na stránce blogu přesunout přímo k hlavnímu obsahu a vybrat ho, hned po otevření stránky opakovaně stiskněte Tab, dokud neuslyšíte „Překočit k hlavnímu obsahu, odkaz“. Stiskněte klávesu Enter.

 • Jednotlivé prvky na stránce

  Když se chcete přesunout od jednoho prvku stránky k dalšímu, stiskněte Tab. Když se chcete přesunout zpátky, stiskněte Shift+Tab. Jak se fokus přesune ke konkrétnímu prvku, uslyšíte jeho název.

 • Domovská stránka blogu

  Když se chcete přesunout k odkazu Domovská stránka a vybrat ho, stiskněte Alt+1. Uslyšíte „Domovská stránka, aktuálně vybráno“. Stiskněte klávesu Enter.

 • Příspěvky na blogu na domovské stránce

  Když se chcete na domovské stránce přesunout z jednoho příspěvku na blogu k druhému, musíte klávesou Tab procházet informačními prvky jednotlivých příspěvků (jako je nadpis, kategorie a komentáře). Jak se fokus přesune k nadpisu příspěvku, uslyšíte jeho název příspěvku, po kterém bude následovat „Nadpis úrovně jedna, odkaz“. Jak se fokus bude přesouvat z jednoho prvku příspěvku ke druhému, uslyšíte název tohoto prvku, po kterém bude následovat „Odkaz“. Když chcete vybrat jeden prvek příspěvku, stiskněte Enter.

  Tipy: 

  • Když se fokus přesune na odkaz Komentáře k příspěvku na blogu, kromě „Komentáře, odkaz“ uslyšíte celkový počet komentářů k danému příspěvku.

  • To, jaké informační prvky jsou součástí všech blogových příspěvků, se dozvíte v tomto článku v části Začínáme: Pořadí ovládacích prvků a výchozí obsah na blogu.

 • Příspěvky na blogu v určité kategorii

  Ve výchozím nastavení v pořadí ovládacích prvků na stránce blogu následuje seznam Kategorie po tlačítku Hledat. Když klávesou Tab přejdete na tlačítko Hledat, uslyšíte „Tlačítko Hledat“. Když znovu stisknete Tab, fokus se přesune na odkazy v seznamu Kategorie. Uslyšíte názvy jednotlivých kategorií a po každém z nich bude následovat slovo „Odkaz“. Kategorii vyberete stisknutím klávesy Enter.

 • Příspěvky na blogu za určitý měsíc

  Ve výchozím nastavení v pořadí ovládacích prvků na stránce blogu najdete seznam Archivy za poslední kategorií (nebo odkazem Přidat kategorii, pokud jste autor blogu) v seznamu Kategorie. Až se fokus přesune k poslední kategorii, uslyšíte její název, po kterém bude následovat slovo „Odkaz“. Když se klávesou Tab posunete dál, fokus se přesune k odkazům v seznamu Archivy. Uslyšíte „Archivy, odkaz“. Když budete klávesou Tab přecházet mezi jednotlivými měsíci v seznamu, uslyšíte vždycky název měsíce a po každém z nich bude následovat slovo „Odkaz“. Posledním odkazem v seznamu Archivy jsou Starší příspěvky. Až se fokus přesune na Starší příspěvky, uslyšíte „Starší příspěvky, odkaz“. Měsíc vyberete stisknutím klávesy Enter.

Běžné akce na blogu

Poslech příspěvku na blogu a připojených komentářů

 1. Na domovské stránce, na stránce kategorie nebo archivu blogu přesuňte fokus a nadpisu blogového příspěvku, který chcete otevřít. Uslyšíte nadpis příspěvku, po kterém bude následovat „Nadpis úrovně jedna, odkaz“.

 2. Stiskněte klávesu Enter. Když se příspěvek na blogu otevře na samostatné stránce, uslyšíte jeho nadpis, jméno autora blogu, obsah příspěvku, každý komentář k příspěvku spolu se jménem osoby, která ho publikovala, a názvy všechn prvků na webové stránce.

Připojení komentáře k příspěvku na blogu

 1. Přesuňte fokus na nadpis příspěvku na blogu, který chcete okomentovat. Uslyšíte nadpis příspěvku, po kterém bude následovat „Nadpis úrovně jedna, odkaz“.

 2. Když chcete přesunout fokus do textového pole Přidat komentář k příspěvku, použijte jednu z těchto možností:

  • Pokud jste na domovské stránce blogu, stiskněte opakovaně Tab, dokud se fokus nepřesune na odkaz Komentáře. Uslyšíte celkový počet komentářů k příspěvku na blogu a pak „Komentáře, odkaz“. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se samostatná stránka s příspěvkem. Opakovaně stiskněte Tab, dokud se fokus nepřesune do textového pole Přidat komentář. Uslyšíte „Upravit, zadat text“.

  • Pokud už jste na samostatné stránce příspěvku, opakovaně stiskněte Tab, dokud se fokus nepřesune na odkaz Komentář. Uslyšíte „Komentář, odkaz“. Stiskněte klávesu Enter. Když se fokus přesune do textového pole Přidat komentář daného příspěvku, uslyšíte „Upravit, zadat text“.

 3. Napište komentář.

 4. Když chcete komentář publikovat, stiskněte klávesu Tab. Až se fokus přesune na tlačítko Publikovat, uslyšíte „Publikovat, tlačítko“. Stiskněte klávesu Enter.

Označení blogového příspěvku jako „To se mi líbí“

 1. Na domovské stránce blogu nebo samostatné stránce s příspěvkem přesuňte fokus na nadpis příspěvku, který se vám líbí. Uslyšíte nadpis příspěvku, po kterém bude následovat „Nadpis úrovně jedna, odkaz“.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se fokus nepřesune na odkaz To se mi líbí a neuslyšíte „To se mi líbí, odkaz“. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, kolikrát byl příspěvek označený jako „To se mi líbí“, ta taky „Už se mi to nelíbí“. Najdete tu i odkaz Už se mi to nelíbí pro případ, že změníte názor. (Když chcete označit příspěvek jako Už se mi to nelíbí, vyberte odkaz Už se mi to nelíbí a stiskněte Enter).

Hledání obsahu

 1. Když chcete přesunout fokus do textového pole Prohledat tento web, stiskněte Alt+S. Uslyšíte „Prohledat tento web, zadat text“.

 2. Napište text a pak stiskněte Enter. Až se fokus přesune na novou stránku (otevřenou na stejné kartě), která bude obsahovat výsledky vašeho hledání, uslyšíte výsledky hledání.

 3. Stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte název požadovaného výsledku, a pak stiskněte Enter.

Sledování blogu

 • Když otevřete blog vytvořený v SharePointu Online ve webovém prohlížeči, fokus se přesune na jeho webovou stránku, která se otevřela na kartě ve webovém prohlížeči. Uslyšíte název této karty a název používaného prohlížeče.

 • Když chcete přesunout fokus na tlačítko Sledovat, které je v horní části každého blogu vytvořeného v SharePointu Online, opakovaně stiskněte Tab, dokud neuslyšíte „Sledovat tento web a snadno se k němu vracet ze stránky Weby“. Pak stiskněte Enter.

Tak přidáte odkaz na blog na svou stránku Weby do části Weby, které sleduji.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání seznamu sledovaných a nedávno zobrazených webů v SharePointu Online

Klávesové zkratky v SharePointu Online

Začínáme používat čtečku obrazovky s moderní knihovnou dokumentů v SharePointu Online

Funkce usnadnění přístupu v SharePointu Online

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×