Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci PowerPoint 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání. Můžete také měnit jejich velikost a orientaci.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání nového snímku

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony.

Přidání nového snímku založeného na rozložení aktuálního snímku

Nová prezentace vždy obsahuje úvodní snímek. Můžete přidat nový snímek vycházející z rozložení předchozího snímku.

 1. Na klávesnici stiskněte klávesy Ctrl + M. Uslyšíte "Snímku" následovaný počtu snímků a umístit na nový snímek v seznamu a "Zaškrtnuto."

Přidání nového snímku založeného na rozložení šablony

 1. Otevřete nabídku rozložení snímku v normálním zobrazení, stiskněte kombinaci kláves Alt + H, můžu. Uslyšíte název první rozložení snímku. Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Leaving nabídek, motiv Office" následovaný číslo aktuálního snímku.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet rozložení snímku a potom stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte počet nový snímek. Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Enter nic vybráno."

  Fokus se přesune na panel snímku.

Odstranění snímku

 1. V podokně miniatur stiskněte nahoru nebo šipka dolů dokud uslyšíte číslo snímku, který chcete odstranit.

 2. Stiskněte klávesu Delete. Uslyšíte číslo aktuálního snímku a jeho umístění v seznamu a za ním uveďte "Vybrané." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Zadejte necháte menu, nic vybráno."

Přeskupení snímků

Snímky můžete přeskupit tak, že vyjmete snímek z jeho původního umístění a vložíte ho do nového umístění.

 1. V podokně miniatur stiskněte nahoru nebo šipka dolů dokud uslyšíte číslo snímku, který chcete přesunout.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Přesun snímku nahoru v seznamu snímky, stiskněte klávesu se šipkou kombinaci kláves Ctrl + šipka nahoru. Uslyšíte nové číslo snímku v seznamu.

  • Přesun snímku dolů v seznamu snímky, stisknutím klávesy ŠIPKA kombinaci kláves Ctrl + šipka dolů. Uslyšíte nové číslo snímku v seznamu.

  • Přejděte na snímek do začátku prezentace pomocí klávesy Ctrl + Shift + šipka nahoru.

  • Přejděte na snímek na konec prezentace pomocí klávesy Ctrl + Shift + šipka dolů.

Uspořádání snímků do oddílů

Pokud chcete seskupit snímky do smysluplných celků, můžete je uspořádat do oddílů. Pokud třeba spolupracujete na prezentaci s dalšími uživateli, můžete každému z nich přiřadit oddíl, na kterém bude pracovat.

Části zobrazení a se ohlásí, v podokně miniatur normálního zobrazení a v zobrazení Řazení snímků. Nejsou zobrazeny nebo se ohlásí, v zobrazení prezentace.

 1. V podokně miniatur stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud nebude slyšet snímek, do které chcete mít prvním snímku v oddílu.

 2. Stiskněte klávesy Alt + Ů, T1. Uslyšíte: "Přidat oddíl, položka nabídky." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Nabídce opustit menu, přidejte oddíl."

 3. Pokud chcete přidat oddíl bez názvu, stiskněte klávesu Enter. Předčítání oznamuje prvního snímku v části počtu snímků a místo aktuálního snímku v seznamu. Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Leaving nabídek, nic vybráno."

 4. Pojmenování na oddíl bez názvu, v podokně miniatur stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme počet oddílů a za ním uveďte "Oddíl bez názvu," a stiskněte kombinaci kláves Shift + F10. Otevře se nabídka kontextu.

 5. Stiskněte klávesu Enter a potom zadejte název nového oddílu.

 6. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Přejmenovat" a stiskněte klávesu Enter.

 7. Přesuňte snímky do příslušných oddílů podle pokynů v části Přeskupení snímků.

  Pokud chcete, aby program Předčítání oznamoval názvy oddílů, stiskněte v podokně Miniatury klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Čtečka JAWS názvy oddílů neoznamuje.

Změna orientace všech snímků v prezentaci

Můžete změnit orientaci celého snímku nastavení z orientace na šířku na výšku nebo naopak.

 1. V normálním zobrazení stiskněte kombinaci kláves Alt + G, S. Uslyšíte první položku v seznamu v nabídce Velikost snímku. Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "nižší pásu karet, vlastní skupinového rámečku."

 2. Stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme: "Vlastní velikost snímku."

 3. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno Velikost snímku.

 4. V okně Velikost snímku stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Vybrané, orientace na šířku, přepínač, Alt + L" nebo "Vybraný, na výšku, přepínač, Alt + P."

  Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Orientaci snímků, < aktuálně vybranou možnost > přepínač zaškrtnuté." Pomocí čtečky JAWS stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte možnost chcete vybrat.

  Tip: Pokud chcete v programu Předčítání slyšet jednotlivé možnosti v okně Velikost snímku a přecházet mezi nimi, můžete taky stisknout Caps Lock+Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 5. Jakmile skončíte s výběrem, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko OK." Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "okna aplikace PowerPoint, tlačítko." Otevře se okno potvrzení.

 6. Udělejte něco z tohoto:

  • Jak dosáhnout maximální velikost obsahu, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Maximalizovat." Pokud máte hodně obsah na snímku, veškerý text nemusí přizpůsobovat buňce na snímku při použití tuto možnost.

  • Přizpůsobit obsah, aby se vešel na snímek, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Zkontrolujte, zda přizpůsobit." Tato možnost může změnit velikost obsah tak, aby velikost písma je zmenšena všechno na snímku na šířku.

 7. Stiskněte klávesu Enter. Se aktivuje v podokně miniatury.

Změna formátu snímků

Pokud chcete změnit velikost snímku, můžete zvolit mezi dvěma výchozími možnostmi velikosti, Standardní (4:3) a Širokoúhlá (16:9), nebo si můžete velikost snímků přizpůsobit.

Změna velikosti snímku ze širokoúhlého na standardní formát nebo naopak

 1. V normálním zobrazení stiskněte kombinaci kláves Alt + G, S. Uslyšíte první položku v seznamu v nabídce Velikost snímku . Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "nižší pásu karet, vlastní skupinového rámečku."

 2. V nabídce Velikost snímku udělejte některou z těchto věcí:

  • Zvolte standardní velikost, stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme: "Standardní."

  • Zvolte požadovanou velikost širokoúhlá, stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme: "Širokoúhlá."

 3. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "okna aplikace PowerPoint, tlačítko." Otevře se okno potvrzení.

 4. V okně Aplikace Microsoft PowerPoint proveďte jednu z těchto věcí:

  • Jak dosáhnout maximální velikost obsahu, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Maximalizovat." Pokud máte hodně obsah na snímku, veškerý text nemusí přizpůsobovat buňce na snímku při použití tuto možnost.

  • Přizpůsobit obsah, aby se vešel na snímek, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Zajistit, aby odpovídal". Tato možnost může změnit velikost obsah tak, aby velikost písma je zmenšena všechno na snímku na šířku.

 5. Stiskněte klávesu Enter. Se aktivuje v podokně miniatury.

Přizpůsobení velikosti snímků

Pokud máte jinou velkost obrazovky nebo rozměry papíru, můžete požadovaným způsobem změnit velikost snímků.

 1. V normálním zobrazení stiskněte kombinaci kláves Alt + G, S. Uslyšíte první položku v seznamu v nabídce Velikost snímku. Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "nižší pásu karet, vlastní skupinového rámečku."

 2. V nabídce Velikost snímku stiskněte nahoru nebo dolů rozevírací seznam se dozvíme "Vlastní velikost snímku" a stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno Velikost snímku .

 3. V okně Velikost snímku změňte velikost snímků tak, že buď zvolíte cílový formát prezentace, nebo nastavíte výšku, šířku a orientaci prezentace.

  • Pokud chcete zvolit formát cílové prezentace, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Velikost snímků." Stisknutím klávesy Šipka dolů rozbalte rozevírací nabídky. V nabídce stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte možnost chcete vyberte a stiskněte klávesu Enter.

  • Nastavení šířky, výšky a orientace:

   • Pokud chcete změnit šířku snímku, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Šířka." Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte hodnotu chcete vybrat nebo můžete taky zadat hodnotu.

   • Pokud chcete změnit výšku snímku, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Výška." Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte hodnotu chcete vybrat nebo můžete taky zadat hodnotu.

   • Nastavit orientaci, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Výšku přepínač, Alt + P" nebo "Orientace na šířku přepínač, Alt + L". Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Orientaci snímků, < aktuální výběr > přepínač." Pokud chcete změnit výběr, stiskněte nahoru nebo dolů kláves se šipkami.

  Tip: Pokud chcete v programu Předčítání slyšet jednotlivé možnosti v okně Velikost snímku a přecházet mezi nimi, můžete taky stisknout Caps Lock+Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 4. Jakmile skončíte s výběrem, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko OK." Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "okna aplikace PowerPoint, tlačítko." Otevře se okno potvrzení.

 5. V okně Microsoft PowerPoint udělejte jednu z těchto věcí:

  • Maximalizovat velikost obsahu, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Maximalizovat." Pokud máte hodně obsah na snímku, veškerý text nemusí přizpůsobovat buňce na snímku při použití tuto možnost.

  • Přizpůsobit obsah, aby se vešel na nový snímek, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Zajistit, aby odpovídal". Tato možnost může změnit velikost obsah tak, aby velikost písma je zmenšena všechno na snímku na šířku.

 6. Stiskněte klávesu Enter. Se aktivuje v podokně miniatury.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver integrované v systému Mac OS přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání. Můžete také měnit jejich velikost a orientaci.

Následující postupy se provádějí v zobrazení Normální v PowerPointu. Do zobrazení Normální můžete přejít stisknutím kombinace kláves Command+1.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání nového snímku

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony.

Přidání nového snímku vycházejícího z aktuálního snímku

 1. Pokud chcete do powerpointové prezentace přidat nový snímek vycházející z rozložení předchozího snímku, stiskněte Command+Shift+N. VoiceOver oznámí, že jde o nový snímek, a snímek se přidá.

  Tip: Pokud chcete duplikovat aktuální snímek, stiskněte Command+Shift+D.

Přidání nového snímku založeného na rozložení šablony

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Budete na kartě, která je aktuálně vybraná. V případě potřeby stiskněte opakovaně klávesu Šipka doleva, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na kartě Domů. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Na kartě Domů jednou stiskněte klávesu Šipka dolů, abyste se dostali na pás karet.

 3. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete pás karet.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku nabídky Nový snímek.

 5. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. VoiceOver oznámí, že jde o okno Nový snímek, galerie Nový snímek.

 6. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů galerii otevřete.

 7. Mezi položkami můžete přecházet pomocí šipkových kláves. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých položek.

 8. Pokud chcete některé rozložení vybrat, stiskněte klávesu Enter. Snímek se přidá do prezentace.

Odstranění snímku

 1. Stisknutím Command+1 přejděte do zobrazení Normální.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o podokno Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 3. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů podokno Miniatury otevřete. VoiceOver oznámí, že jste v podokně Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 4. Stisknutím kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete přecházet mezi snímky. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých snímků.

 5. Až budete na snímku, který chcete odstranit, stiskněte klávesu Delete. Snímek se odebere.

Přeskupení snímků

Snímky můžete přeskupit tak, že vyjmete snímek z aktuálního umístění a vložíte ho na nové místo.

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že se jde o podokno Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 2. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů podokno Miniatury otevřete. VoiceOver oznámí, že jste v podokně Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 3. Stisknutím kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete přecházet mezi snímky. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých snímků.

 4. Až budete na snímku, který chcete přesunout, stiskněte Command+X, abyste snímek vyjmuli.

 5. Stisknutím kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete přecházet mezi snímky. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých snímků.

 6. Až budete na snímku, za který chcete vyjmutý snímek přidat, stiskněte klávesy Command+V a snímek se vloží.

Uspořádání snímků do oddílů

Snímky můžete přehledně uspořádat tak, že je seskupíte do oddílů. Pokud například spolupracujete na prezentaci s dalšími uživateli, můžete každému z nich přiřadit oddíl, na kterém bude pracovat.

Části zobrazení a se ohlásí, v podokně miniatur normálního zobrazení a v zobrazení Řazení snímků.

 1. V podokně Miniatury v zobrazení Normální přejděte na první snímek oddílu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Domů, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Domů, 1 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Pomocí klávesy Šipka dolů přejděte na pás karet. VoiceOver oznámí, že jde o oblast posunu a že se momentálně nacházíte v oblasti posunu.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete pás karet. VoiceOver oznámí, že jde o oblast posunu, <počet položek>, <název tlačítka, na kterém je fokus>.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku nabídky Oddíl. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 6. Stisknutím Control+Option+Mezerník vyberte možnost Přidat oddíl.

 7. Zadejte název oddílu a stiskněte klávesu Enter. Oddíl se zobrazí v podokně Miniatury, a když na něj v tomto podokně přejdete, VoiceOver přečte jeho název.

Změna orientace snímků v prezentaci

snímky PowerPoint nastaví automaticky na šířku, ale můžete změnit orientaci snímku na výšku nebo naopak.

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Návrh, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava nebo Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Návrh, 3 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Na kartě Návrh v části stisknutím klávesy Tab opakovaně, dokud VoiceOver oznamuje: "Velikost snímku, tlačítko nabídky."

 3. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. VoiceOver oznámí, že jde o stisknuté tlačítko nabídky Velikost snímku a že jste teď v galerii.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů nabídku otevřete. VoiceOver oznámí, že jste v galerii Velikost snímku, <počet položek v nabídce>, <aktuálně vybraná velikost>.

 5. Stisknutím klávesy Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "Vzhled stránky."

 6. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.

 7. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud nepřejdete na požadovanou možnost orientace, například Orientace snímků na výšku nebo Orientace snímků na šířku, a pak ji stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník vyberte.

 8. Stisknutím klávesy Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "OK, výchozí, tlačítko." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK stiskněte tlačítko.

 9. Pokud se aktuální obsah nevejde do vybrané orientace, otevře se dialogové okno s dotazem, jestli chcete upravit jeho velikost v souladu s vybranou orientací.

  • Přizpůsobit obsah, stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "měřítko tlačítko dolů,." Tuto možnost změní váš obsah a může používat velikost písma je zmenšena všechno na snímku na šířku.

  • Jak dosáhnout maximální velikost obsahu, stisknutím klávesy Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "měřítko, tlačítko." Pokud máte hodně obsah na snímku, všechno nemusí vešel na snímek při výběru tuto možnost.

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

Změna velikosti snímků

Pokud chcete změnit velikost snímku, můžete zvolit mezi dvěma výchozími možnostmi, Standardní (4:3) a Širokoúhlá (16:9), nebo si můžete velikost sami přizpůsobit podle svých potřeb.

Změna velikosti snímku ze širokoúhlého na standardní formát nebo naopak

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Návrh, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava nebo Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Návrh, 3 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "Velikost snímku, tlačítko nabídky."

 3. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. VoiceOver oznámí, že jde o stisknuté tlačítko nabídky Velikost snímku a že jste teď v galerii.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete nabídku. VoiceOver oznámí, že jste v galerii Velikost snímku, <počet položek v nabídce>, <aktuálně vybraná velikost>.

 5. Mezi jednotlivými možnostmi můžete přecházet stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat názvy možností.

 6. Pokud chcete některou velikost vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 7. Pokud velikost zmenšujete, může se zobrazit dialogové okno s dotazem, jestli chcete velikost obsahu přizpůsobit vybrané velikosti:

  • Přizpůsobit obsah, stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "Měřítko, výchozí, tlačítko." Tuto možnost změní váš obsah a může používat velikost písma je zmenšena všechno na snímku na šířku.

  • Jak dosáhnout maximální velikost obsahu, stisknutím klávesy Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "Není měřítko, tlačítko." Pokud máte hodně obsah na snímku, všechno nemusí vešel na snímek při výběru tuto možnost.

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

Přizpůsobení velikosti snímků

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Návrh, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava nebo Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Návrh, 3 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "Velikost snímku, tlačítko nabídky."

 3. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. VoiceOver oznámí, že jde o stisknuté tlačítko nabídky Velikost snímku a že jste teď v galerii.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete nabídku.

 5. Stisknutím klávesy Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "Vzhled stránky."

 6. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.

 7. Dvakrát stiskněte klávesu Šipka doprava. VoiceOver oznámí aktuálně vybranou velikost, například možnost Širokoúhlá nebo Předvádění na obrazovce (4:3).

 8. Možnosti zobrazíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 9. Mezi možnostmi můžete procházet stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat názvy možností. Pokud chcete některou z nich vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 10. Opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "OK, výchozí, tlačítko." Vyberte tlačítko, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 11. Pokud měníte velikost, může se zobrazit dialogové okno s dotazem, jestli chcete velikost obsahu přizpůsobit vybrané velikosti:

  • Přizpůsobit obsah, stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "Měřítko dolů tlačítka." Tuto možnost změní váš obsah a může používat velikost písma je zmenšena všechno na snímku na šířku.

  • Jak dosáhnout maximální velikost obsahu, stisknutím klávesy Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "Měřítko nahoru, tlačítko". Pokud máte hodně obsah na snímku, všechno nemusí vešel na snímek při výběru tuto možnost.

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Vložení zvuku nebo videa v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

V aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků v PowerPointu

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony nebo můžete snímky, které už nepotřebujete, odstranit. Snímky můžete také přeskupit tak, že vyjmete snímek z aktuálního umístění a vložíte ho na nové místo.

Přidání nového snímku

 1. V prezentaci potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, před který chcete přidat nový snímek. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat snímky: Snímek <číslo snímku> z <celkového počtu snímků>.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o výběru.

 3. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nového snímku, a potom poklepejte na obrazovku.

  Snímek se přidá do prezentace.

 4. Pokud chcete změnit rozložení vloženého snímku, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko rozložení. Potom poklepejte na obrazovku. Pokud chcete procházet možnosti šablony, potáhněte prstem doprava. VoiceOver oznamuje při pohybu jednotlivé snímky. U aktuálně vybraného rozložení uslyšíte informace o jeho výběru a názvu. Šablonu vyberete poklepáním na obrazovku.

Přeskupení snímků

 1. V prezentaci potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete přesunout. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat snímky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o výběru.

 3. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o možnost zobrazit další položky a položku nabídky. Zobrazí se místní nabídka.

 4. V místní nabídce potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost vyjmout a položku nabídky. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, před který chcete přesunout vyjmutý snímek, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o tom, že položka je vybraná.

 6. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o výběr všech položek a položku nabídky.

 7. Snímek vložíte tak, že potáhnete prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost vložit a položku nabídky. Potom poklepejte na obrazovku. Snímek se přesune do nového umístění.

Odstranění snímku

 1. V prezentaci potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete odstranit. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat snímky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o výběru.

 3. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o možnost zobrazit další položky a položku nabídky.

 4. Poklepejte na obrazovku a pak potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro odstranění.

 5. Pokud chcete snímek odstranit, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

V aplikaci PowerPoint pro Android můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v Androidu přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků v PowerPointu

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony nebo můžete snímky, které už nepotřebujete, odstranit. Snímky můžete také přeskupit tak, že vyjmete snímek z aktuálního umístění a vložíte ho na nové místo.

Přidání nového snímku

 1. V prezentaci v podokně miniatur táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, před který chcete přidat nový snímek. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat čísla snímků.

 2. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Snímek se vybere a otevře se zobrazení pro úpravy.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že přepínač Zpět není vybraný. Potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na podokno Miniatury.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Nový snímek. Potom poklepejte na obrazovku.

  Snímek se přidá do prezentace.

 5. Pokud chcete změnit rozložení vloženého snímku, potáhněte v zobrazení pro úpravy snímku prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nabídku Rozložení. Potom poklepejte na obrazovku. Pokud chcete v nabídce Rozložení procházet možnosti šablony, potáhněte prstem doprava. Při procházení vám bude TalkBack oznamovat jednotlivé šablony. U aktuálně vybraného rozložení uslyšíte název rozložení a oznámení o jeho výběru. Šablonu vyberete poklepáním na obrazovku.

Přeskupení snímků

 1. V prezentaci v podokně miniatur táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete přesunout. Při pohybu mezi snímky vám bude čtečka oznamovat snímky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Zobrazí se místní nabídka a uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 3. V místní nabídce táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vyjmout. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, za který chcete přesunout vyjmutý snímek, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 5. Snímek vložíte tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit. Potom poklepejte na obrazovku. Snímek se přesune do nového umístění.

Odstranění snímku

 1. V prezentaci v podokně miniatur táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete odstranit. Při pohybu mezi snímky vám bude čtečka oznamovat snímky.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete místní nabídku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 3. V místní nabídce táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit.

 4. Pokud chcete snímek odstranit, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

V aplikaci PowerPoint Mobile můžete pomocí čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání.

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony nebo můžete snímky, které už nepotřebujete, odstranit. Snímky můžete také přeskupit tak, že vyjmete snímek z aktuálního umístění a vložíte ho na nové místo.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint Mobile najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu Mobile pro Windows 10.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

V tomto tématu

Přidání nového snímku

 1. V podokně miniatur prezentace, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud uslyšíte: "Položky,."

  Poznámka: Když chcete v zobrazení pro úpravy přejít do podokna miniatur, táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpět. Pak poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na vybraný snímek v podokně miniatur.

 2. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte snímku před místo, kam chcete přidat snímek. Předčítání oznamuje snímky pohybujete.

 3. Snímek vyberete poklepáním na obrazovku.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko nového snímku" a potom poklepejte na obrazovce.

  Snímek se přidá do prezentace.

Změna rozložení snímku

 1. Na snímku potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Tlačítko Upravit" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "tlačítko rozložení sbalené" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. V nabídce rozložení, přejděte na možnosti šablony, potáhněte prstem doprava. Předčítání oznamuje šablon pohybujete. Pro aktuálně vybrané rozložení uslyšíte "Vybrané" a rozložení.

 4. Vyberte šablonu, poklepejte na obrazovce.

Přeskupení snímků

 1. V podokně miniatur potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud uslyšíte: "Položky,." Potom potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte na snímek, který chcete přesunout. Předčítání oznamuje snímky pohybujete.

 2. Poklepejte na obrazovku. Zobrazí se místní nabídka a uslyšíte: Vlastní.

 3. V místní nabídce potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Tlačítko Vyjmout" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, za který chcete přesunout vyjmutý snímek, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se místní nabídka. Uslyšíte: Vlastní.

 5. Chcete-li vložit snímek, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko Vložit" a potom poklepejte na obrazovce. Snímku se přesune do nového umístění.

Odstranění snímku

 1. V podokně miniatur potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud uslyšíte: "Položky,." Potom potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte na snímek, který chcete odstranit. Předčítání oznamuje snímky pohybujete.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete místní nabídku. Uslyšíte: Vlastní.

 3. V místní nabídce táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit.

 4. Pokud chcete snímek odstranit, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint Online můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Přidání nového snímku

Do prezentace můžete přidat nové snímky, které vycházejí z rozložení aktuálního snímku nebo z jiného rozložení.

 1. V Zobrazení pro úpravy, stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa s logem Windows, N, S, můžu. Otevře se dialogové okno Nový snímek.

  Tip: Když prezentaci otevřete v PowerPointu Online, otevře se v Zobrazení pro čtení. Když chcete přejít do Zobrazení pro úpravy, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Upravit prezentaci. Stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku. Potom jednou stiskněte klávesu Šipka dolů. Uslyšíte, že jste na možnosti Upravit v prohlížeči. Stisknutím klávesy Enter otevřete prezentaci v Zobrazení pro úpravy.

 2. V dialogovém okně rozložení snímku podle aktuálního snímku zaškrtnuté. Přejděte jiné rozložení kláves se šipkami, dokud uslyšíte rozložení a potom stiskněte klávesu Enter. Nový snímek se přidá do prezentace.

Přeskupení snímků

Snímky je možné přesouvat a měnit tak jejich posloupnost v prezentaci.

 1. V Zobrazení pro úpravy stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 dokud uslyšíte názvu číslo nebo zobrazeného snímku. Oznamuje JAWS: "Snímku panel."

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete přesunout.

 3. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete daný snímek přesunout směrem k začátku prezentace, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka nahoru. Snímek se přesune o jeden snímek nahoru.

  • Pokud chcete daný snímek přesunout směrem ke konci prezentace, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka dolů. Snímek se přesune o jeden snímek dolů.

  • Umístit snímku jako prvního snímku v prezentaci, pomocí klávesy Ctrl + Shift + šipka nahoru.

  • Umístit snímku jako poslední snímek v prezentaci, pomocí klávesy Ctrl + Shift + šipka dolů.

Odstranění snímků

 1. V Zobrazení pro úpravy stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 dokud uslyšíte názvu číslo nebo zobrazeného snímku. Oznamuje JAWS: "Snímku panel."

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete odebrat.

 3. Stiskněte Delete.

  Tip: Pokud chcete akci odstranění vrátit zpět, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Z.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×