Použití čtečky obrazovky pro čtení a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek ve Wordu

Použití čtečky obrazovky pro čtení a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek ve Wordu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Word pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete číst a přecházet do poznámek pod čarou a vysvětlivek ve vašich Word dokumentech. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Dozvíte se, jak přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky, i upravit, převést a odebrat existující. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení poznámky pod čarou

Při čtení nebo navigaci v dokumentu se spolu s textem čtou automaticky i reference na poznámky pod čarou. Zároveň máte možnost mezi poznámkami pod čarou rychle v dokumentu přecházet a číst jenom je.

 1. Po otevření dokumentu s poznámkami pod čarou stiskněte ALT + S a otevřete tak kartu reference .

 2. Pokud chcete vybrat možnost Další poznámka pod čarou , stisknutím klávesy O, N přejděte na další číslo odkazu na poznámku pod čarou v dokumentu.

  Tip: Pokud chcete přejít na číslo předchozí reference na poznámku pod čarou, stiskněte klávesu P.

 3. Pokud chcete přejít na text poznámky pod čarou na konci stránky, stiskněte Alt + ů, H. Pokud máte v dokumentu poznámky pod čarou i vysvětlivky, zobrazí se okno Zobrazit poznámky . Pokud chcete přejít na poznámky pod čarou, stiskněte klávesu Enter.

 4. Pokud chcete začít číst poznámky pod čarou, stiskněte klávesu čtečky + R.

 5. Chcete-li se vrátit k aktuálnímu referenčnímu číslu poznámky pod čarou v základním textu dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Alt + ů, H.

Čtení vysvětlivky

Při čtení nebo navigaci v dokumentu se spolu s textem čtou automaticky i reference na vysvětlivky. Zároveň máte možnost mezi vysvětlivkami rychle v dokumentu přecházet a číst jenom je.

 1. Po otevření dokumentu, který obsahuje vysvětlivky, stiskněte kombinaci kláves ALT + S a otevřete tak kartu reference .

 2. Pokud chcete vybrat možnost Další poznámka pod čarou , stisknutím klávesy O přejděte k další značce odkazu vysvětlivky v dokumentu.

  Tip: Pokud chcete přejít na značku předchozí reference na vysvětlivku, stiskněte klávesu S.

 3. Pokud chcete přejít na text vysvětlivek na konci dokumentu, stiskněte Alt + ů, H. Pokud máte v dokumentu poznámky pod čarou i vysvětlivky, zobrazí se okno Zobrazit poznámky . Stiskněte klávesy SHIFT + TAB + šipka dolů a stisknutím klávesy ENTER přejděte na vysvětlivky.

 4. Pokud chcete začít číst vysvětlivky, stiskněte klávesy čtečky + R.

 5. Chcete-li se vrátit k aktuální značce odkazu vysvětlivky v textu dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Alt + ů, H.

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Při čtení dokumentu pomocí čtečky obrazovky se můžete přesouvat na poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

 1. Po otevření dokumentu, který obsahuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, umístěte kurzor na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Předčítání oznamuje: "odkaz na poznámku pod čarou" nebo "odkaz na vysvětlivky".

 2. Pokud chcete přejít na text odkazu na poznámku pod čarou na konci stránky, stiskněte klávesu čtečka + INSERT. Program Předčítání oznámí odkaz na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, například poznámku pod čarou 1.

 3. Pokud chcete přečíst poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, stiskněte klávesu čtečky + R.

 4. Pokud se chcete vrátit k původní značce poznámky pod čarou nebo vysvětlivky v textu dokumentu, stiskněte klávesu pro čtení + Shift + INSERT.

Přidání poznámky pod čarou

Word vloží do základního textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá referenční text poznámky pod čarou.

 1. Po otevření dokumentu umístěte kurzor tam, kam chcete vložit poznámku pod čarou.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Reference, stiskněte klávesy Alt+D.

 3. Pokud chcete vybrat možnost Vložit poznámku pod čarou , stiskněte F. program Předčítání oznámí referenční číslo nebo značku přidané k textu a fokus se přesune na konec stránky.

 4. Napište text reference poznámky pod čarou.

 5. Až budete mít referenční text, vraťte se stisknutím kláves ALT + S, H do textového kurzoru značky poznámky pod čarou v základním textu dokumentu.

Přidání vysvětlivky

Word vloží do základního textu značku odkazu a přidá na konec dokumentu odkaz na vysvětlivku.

 1. Po otevření dokumentu umístěte kurzor tam, kam chcete vložit vysvětlivku.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Reference, stiskněte klávesy Alt+D.

 3. Pokud chcete vybrat možnost Vložit vysvětlivku , stiskněte klávesu E. program Předčítání oznámí značku odkazu nebo číslo přidané k textu a fokus se přesune na konec dokumentu.

 4. Napište text reference vysvětlivky.

 5. Až skončíte s referenčním textem, stisknutím kláves ALT + S, H se vrátíte do textového kurzoru značky vysvětlivky v textu dokumentu.

Přizpůsobení poznámek pod čarou a vysvětlivek

Způsob, jak se poznámky pod čarou a vysvětlivky zobrazují v dokumentu, můžete změnit. Můžete například změnit formát čísel nebo místo, kde se text reference v dokumentu zobrazí.

 1. Po otevření dokumentu, který obsahuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte kombinaci kláves ALT + S a otevřete tak kartu reference .

 2. Stiskněte klávesu D a otevřete tak dialog Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

 3. V dialogu můžete vybrat třeba následující možnosti:

  • Umístění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky v dokumentu

  • Formát číslování, který se má použít pro každou z nich

  • Číslo, které chcete začít.

  • Jestli chcete pro celý dokument použít souvislé číslování nebo každý oddíl restartovat

   Tipy: Pokud chcete restartovat číslování poznámek pod čarou nebo vysvětlivek, musíte do dokumentu taky vložit konec oddílu:

   1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit konec oddílu.

   2. Stisknutím kláves ALT, P, B otevřete nabídku konce .

   3. Stisknutím klávesy šipka dolů vyberte požadovaný typ konce oddílu a stisknutím klávesy ENTER ho vložte.

  • Jestli se definované změny projeví v celém dokumentu nebo jenom v oddílu, ve kterém se nacházíte.

  Mezi dialogovým oknem a tlačítky se můžete pohybovat stisknutím klávesy TAB. Mezi možnostmi v poli můžete přecházet prostřednictvím kláves se šipkami a požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

 4. Chcete-li změny použít u dokumentu se stávajícími poznámkami pod čarou nebo vysvětlivek, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko použít . Po stisknutí mezerníku se v dokumentu projeví změny a dialog se zavře.

  Pokud chcete použít nastavení u dokumentu bez existujících poznámek pod čarou nebo vysvětlivek, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko Vložit . Po stisknutí mezerníku se poznámka pod čarou nebo vysvětlivka vloží do dokumentu a dialog se zavře.

Poznámka: Pokud chcete upravit vzhled poznámek pod čarou a vysvětlivek v dokumentu, můžete upravit styly poznámek pod čarou a textu. Otevřete okno stylu tak, že přejdete na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, stisknutím kláves SHIFT + F10 otevřete místní nabídku, opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že jste na stylu, a stiskněte ENTER.

Převedení všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Poznámky pod čarou se dají převést na vysvětlivky a naopak.

 1. Po otevření dokumentu, který obsahuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte kombinaci kláves ALT + S a otevřete tak kartu reference .

 2. Stiskněte klávesu D a otevřete tak dialog Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko převést , a pak ho vyberte stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Převést poznámky.

 4. V dialogu Převést poznámky vyberte pomocí kláves se šipkami požadovanou možnost. Stisknutím klávesy TAB přejděte na tlačítko OK a stisknutím mezerníku ho vyberte. Dialog převést poznámky se zavře a fokus se vrátí do dialogového okna Poznámka pod čarou a vysvětlivka .

 5. V dialogu je vybrané tlačítko Vložit. Pokud chcete provést převod a zavřít dialog, stiskněte mezerník.

Odstranění všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Pokud chcete odebrat poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, odstraňte číslo nebo značku reference v základním textu, nikoli text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky na konci stránky, oddílu nebo dokumentu. Pokud odeberete referenční text, v dokumentu zůstane referenční číslo nebo značka. Pokud odeberete číslo nebo značku reference, poznámka se úplně odebere a zbývající čísla nebo značky referencí se příslušným způsobem aktualizují.

 1. Po otevření dokumentu, který obsahuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte kombinaci kláves ALT + S a otevřete tak kartu reference .

 2. Pokud chcete vybrat poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte Š a pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů procházejte možnosti. Během procházení vám bude program Předčítání oznamovat klávesy pro dané položky.

 3. Pokud chcete vybrat poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, stiskněte odpovídající klávesu, například N pro další poznámku pod čarou. Kurzor se bude nacházet před značkou reference na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku v základním textu.

 4. Pokud chcete odkaz odebrat, stiskněte dvakrát klávesu DELETE. Předčítání oznamuje: "odstranit".

  V JAWS klikněte na Delete (odstranit). JAWS oznamuje: "vybrané prázdné místo". Potom znova stiskněte klávesu DELETE. Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka se odebere.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k přidávání, čtení a odstraňování komentářů ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v systému Mac OS, můžete číst a přecházet do poznámek pod čarou a vysvětlivek ve vašich Word dokumentech. K dispozici je i možnost přidávat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky a ty stávající můžete také upravit, převést a odebrat. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se nacházejí na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Přidání poznámky pod čarou

 1. Přejděte v dokumentu na místo, kam chcete přidat poznámku pod čarou.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Command + Option + F. Uslyšíte: "Poznámka pod čarou", která následuje číslem poznámky, a pak "Upravit text". Fokus se přesune do oddílu poznámky pod čarou.

 3. Napište text poznámky pod čarou.

Přidání vysvětlivky

 1. Přejděte v dokumentu na místo, kam chcete přidat vysvětlivku.

 2. Stiskněte Command + Option + E. Uslyšíte: "vysvětlivka", následované číslem poznámky a pak "Upravit text". Fokus se přesune do části vysvětlivky.

 3. Napište text vysvětlivky.

Skok na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

VoiceOver při čtení dokumentu oznámí poznámky pod čarou a vysvětlivky.

 1. Když VoiceOver oznámí číslo poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, zastavte režim čtení a opakovaně stiskněte klávesu se šipkou doleva, dokud neuslyšíte číslo poznámky.

 2. Pokud chcete přejít na text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte a podržte klávesu Control + Option + Shift a dvakrát stiskněte mezerník.

  VoiceOver přečte text poznámky. Pokud VoiceOver nezačne číst text poznámky automaticky, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + A.

Navigace v poznámkách pod čarou nebo vysvětlivek

Můžete snadno přejít z jedné poznámky pod čarou nebo vysvětlivky na jinou.

 1. Stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte aktuálně vybranou kartu, třeba "domů – vybraná karta".

 2. Stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vlevo nebo šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě odkazy, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro další poznámku pod čarou, stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník. Fokus se přesune na vybranou poznámku. VoiceOver čte text poznámek.

 4. Pokud chcete dál přesunout další nebo předchozí poznámku, stiskněte Control + Option + Shift + M, pak opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte Control + Option + mezerník.

Převedení všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Poznámky pod čarou se dají převést na vysvětlivky a naopak.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vložit, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte "Poznámka pod čarou, tři tečky", a pak stiskněte Control + Option + mezerník. Uslyšíte, že se jedná o poznámku pod čarou a vysvětlivku.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku převést, a pak stiskněte Control + Option + mezerník. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko "převést poznámky, dialogové okno".

 5. Stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud neuslyšíte požadovanou možnost.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Control + Option + mezerník.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. V základním textu přejděte na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, kterou chcete odstranit.

 2. Stiskněte klávesu Backspace, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Odstraní se jak Značka poznámky v základním textu, tak text poznámky.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro iOS s VoiceOver, integrovanou čtečkou obrazovky pro iOS, můžete číst a přecházet do poznámek pod čarou a vysvětlivek ve vašich Word dokumentech. Můžete taky přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky nebo odebrat existující. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámky pod čarou

 1. V dokumentu přejděte do umístění, kam chcete přidat poznámku pod čarou, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte aktuálně vybranou kartu, třeba kartu domů.

 3. Poklepejte na obrazovku. Nabídka karet se rozbalí.

 4. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vložit poznámku pod čarou, a pak poklepejte na obrazovku. VoiceOver oznámí číslo poznámky pod čarou a fokus se přesune do textového pole poznámky pod čarou v těle dokumentu.

 6. Na pravé straně obrazovky zasuňte prstem, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku skrýt pás karet, a pak poklepejte na obrazovku. V dolní části obrazovky se zobrazí klávesnice na obrazovce.

 7. Text poznámky pod čarou zadejte pomocí klávesnice na obrazovce.

Přidání vysvětlivky

 1. V dokumentu přejděte na místo, kam chcete přidat vysvětlivku, a poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte aktuálně vybranou kartu, třeba kartu domů.

 3. Poklepejte na obrazovku. Nabídka karet se rozbalí.

 4. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit vysvětlivku, a pak poklepejte na obrazovku. VoiceOver oznámí číslo vysvětlivky a fokus se přesune do textového pole vysvětlivky v těle dokumentu.

 6. Na pravé straně obrazovky zasuňte prstem, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku skrýt pás karet, a pak poklepejte na obrazovku. V dolní části obrazovky se zobrazí klávesnice na obrazovce.

 7. Text vysvětlivek zadáte pomocí klávesnice na obrazovce.

Skok na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

 1. V těle dokumentu potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Uslyšíte například "odkaz na poznámku pod čarou" a číslo poznámky pod čarou.

 2. Poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune do textového pole Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka a VoiceOver přečte.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. V těle dokumentu potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Uslyšíte například "odkaz na poznámku pod čarou" a číslo poznámky pod čarou.

 2. Poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune do textového pole Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce odstraňte text z pole Poznámka pod čarou nebo vysvětlivky.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro Android s TalkBack, integrovanou čtečkou obrazovky pro Android, můžete číst a přecházet do poznámek pod čarou a vysvětlivek ve vašich Word dokumentech. Můžete taky přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky i formát a odebrat existující. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámky pod čarou

 1. V dokumentu přejděte do umístění, kam chcete přidat poznámku pod čarou, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nezaškrtnuté, na přepínač, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte "nabídka karta", následované aktuálně vybranou kartou, například "domů".

 3. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 4. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku poznámky pod čarou, a pak poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune do textového pole poznámky pod čarou a v dolní části obrazovky se zobrazí klávesnice na obrazovce.

 6. Text poznámky pod čarou zadejte pomocí klávesnice na obrazovce.

Přidání vysvětlivky

 1. V dokumentu přejděte na místo, kam chcete přidat vysvětlivku, a poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nezaškrtnuté, na přepínač, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte "nabídka karta", následované aktuálně vybranou kartou, například "domů".

 3. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 4. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro vysvětlivek, a pak poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune do textového pole vysvětlivky a v dolní části obrazovky se zobrazí klávesnice na obrazovce.

 6. Text vysvětlivek zadáte pomocí klávesnice na obrazovce.

Skok na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

 1. TalkBack při čtení dokumentu oznámí poznámky pod čarou a vysvětlivky. Uslyšíte, třeba "odkaz na poznámku pod čarou", následované číslem poznámky. Pokud chcete přejít na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, poklepejte na obrazovku.

  TalkBack přečte poznámku automaticky.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. Přejděte na značku poznámky pod čarou nebo vysvětlivku, kterou chcete odstranit.

 2. Místní nabídku otevřete tak, že potáhnete prstem nahoru a potom doprava. Uslyšíte, že se jedná o místní místní nabídku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce akce, a pak poklepejte na obrazovku. Slyšíte: "upozornění, akce".

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce místní nabídky, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vyjmout, a pak poklepejte na obrazovku. Odkaz na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku a text poznámky se odstraní.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word Mobile s předčítáním, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, můžete číst a přecházet do poznámek pod čarou a vysvětlivek ve vašich Word dokumentech. Můžete taky přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky i odebrat existující. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

 1. Při čtení dokumentu Word potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, a poklepáním na obrazovku nastavte kurzor na začátek poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

Přidání poznámky pod čarou

Word Mobile vloží do základního textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá referenční text poznámky pod čarou.

 1. V dokumentu vyberte umístění, kam chcete poznámku pod čarou vložit.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku domů, a poklepejte na obrazovku. Hlavní nabídka se rozbalí.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vložit, a poklepejte na obrazovku.

 6. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku poznámky pod čarou, a poklepejte na obrazovku.

 7. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte odkaz na poznámku pod čarou.

Přidání vysvětlivky

Word Mobile vloží do základního textu značku odkazu a přidá na konec dokumentu odkaz na vysvětlivku.

 1. V dokumentu vyberte umístění, do kterého chcete vysvětlivku vložit.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku domů, a poklepejte na obrazovku. Hlavní nabídka se rozbalí.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vložit, a poklepejte na obrazovku.

 6. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro vysvětlivek, a poklepejte na obrazovku.

 7. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte text odkazu na vysvětlivku.

Odstranění všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Pokud chcete odebrat poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, odstraňte číslo nebo značku reference v základním textu, nikoli text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky na konci stránky, oddílu nebo dokumentu. Pokud odeberete referenční text, v dokumentu zůstane referenční číslo nebo značka. Pokud odeberete číslo nebo značku reference, poznámka se úplně odebere a zbývající čísla nebo značky referencí se příslušným způsobem aktualizují.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu v dokumentu Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

PomocíWord pro web pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete číst a přecházet do poznámek pod čarou a vysvětlivek ve vašich Word dokumentech. Tento program jsme testovali s programem Předčítání, ale možná bude fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Dozvíte se, jak přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky a jak formátovat, a odebrat existující. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Word pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word pro web.

V tomto tématu

Čtení poznámek pod čarou

 1. V dokumentu otevřete podokno poznámek pod čarou stisknutím kombinace kláves ALT + klávesa S logem Windows + S, a.

 2. Stisknutím klávesy přejděte klávesou ŠIPKA vpravo přečtěte obsah poznámky pod čarou.

 3. Pokud chcete procházet poznámky pod čarou v dokumentu, stiskněte CTRL + F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku "předchozí Poznámka pod čarou," nebo "Další poznámka pod čarou", a pak stiskněte ENTER.

 4. Podokno poznámek pod čarou zavřete stisknutím klávesy ESC.

Čtení vysvětlivek

 1. V dokumentu stiskněte klávesy ALT + klávesu s logem Windows + S, S, E a otevřete tak podokno vysvětlivka.

 2. Stisknutím klávesy přejděte klávesou ŠIPKA vpravo přečtěte obsah vysvětlivky.

 3. Pokud chcete procházet vysvětlivky v dokumentu, stiskněte opakovaně CTRL + F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku předchozí vysvětlivka, tlačítko nebo další vysvětlivku, a pak stiskněte ENTER.

 4. Pokud chcete podokno vysvětlivky opustit, stiskněte Esc.

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Čtečka obrazovky oznamuje při čtení dokumentu poznámky pod čarou a vysvětlivky.

 1. Když čtečka obrazovky oznámí číslo poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, zastavte režim čtení a opakovaně stiskněte klávesu se šipkou doleva, dokud neuslyšíte číslo poznámky, následované slovem "skupina, Poznámka pod čarou" nebo "skupina, vysvětlivka" a potom číslo poznámky.

 2. Pokud chcete přejít do podokna poznámek pod čarou nebo vysvětlivek, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F8.

Přidání poznámky pod čarou

 1. Přejděte v dokumentu na místo, kam chcete přidat poznámku pod čarou.

 2. Stiskněte ALT + klávesa S logem Windows + S, R, F. Uslyšíte si: "úprava poznámky pod čarou".

 3. Zadejte text poznámky pod čarou.

 4. Podokno poznámek pod čarou zavřete stisknutím klávesy ESC.

Přidání vysvětlivky

 1. Přejděte v dokumentu na místo, kam chcete přidat vysvětlivku.

 2. Stiskněte ALT + klávesa S logem Windows + S, R, E. Uslyšíte, že se jedná o "úpravy vysvětlivky".

 3. Zadejte text vysvětlivky.

 4. Pokud chcete podokno vysvětlivky opustit, stiskněte Esc.

Formátování poznámek pod čarou

Můžete změnit typ a velikost písma a odsazení poznámek pod čarou. Změny se dají použít u jedné nebo všech poznámek pod čarou.

 1. V dokumentu stiskněte klávesy ALT + klávesu s logem Windows + S, S, F. Uslyšíte si: "úprava poznámky pod čarou".

 2. Stiskněte klávesu čtečky + šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formát poznámek pod čarou, a pak stiskněte ENTER. Uslyšíte si: "dialog, možnosti formátování". Fokus je v nabídce typ písma.

 3. Pokud chcete změnit typ písma, stiskněte Alt + šipka dolů. Nabídka Typ písma se rozšíří. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovaný typ písma, a pak stiskněte ENTER.

 4. Pokud chcete změnit velikost písma, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na velikosti písma, a pak stiskněte kombinaci kláves Alt + šipka dolů. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou velikost písma, a pak stiskněte ENTER.

 5. Pokud chcete změnit odsazení, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte požadovanou možnost pro odsazení. Program Předčítání také oznámí, jestli je tato možnost zapnutá nebo vypnutá. K výběru použijte klávesu Enter.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít změny jenom u aktuální poznámky pod čarou, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku použít, a pak stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete změny použít u všech poznámek pod čarou, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku použít u všech, a pak stiskněte ENTER.

 7. Do základního textu se vrátíte stisknutím klávesy ESC.

Formátování vysvětlivek

Můžete změnit typ a velikost písma a odsazení vysvětlivek. Změny se dají použít u jedné nebo všech vysvětlivek.

 1. V dokumentu stiskněte klávesy ALT + klávesu s logem Windows + S, S, E. Uslyšíte, že se jedná o "úpravy vysvětlivky".

 2. Stiskněte klávesu čtečky + šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formát vysvětlivek, a pak stiskněte ENTER. Uslyšíte si: "dialog, možnosti formátování". Fokus je v nabídce typ písma.

 3. Pokud chcete změnit typ písma, stiskněte Alt + šipka dolů. Nabídka Typ písma se rozšíří. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovaný typ písma, a pak stiskněte ENTER.

 4. Pokud chcete změnit velikost písma, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na velikosti písma, a pak stiskněte kombinaci kláves Alt + šipka dolů. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou velikost písma, a pak stiskněte ENTER.

 5. Pokud chcete změnit odsazení, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte požadovanou možnost pro odsazení. Program Předčítání také oznámí, jestli je tato možnost zapnutá nebo vypnutá. K výběru použijte klávesu Enter.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít změny jenom u aktuálních vysvětlivek, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku použít, a pak stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete změny použít u všech vysvětlivek, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku použít u všech, a pak stiskněte ENTER.

 7. Do základního textu se vrátíte stisknutím klávesy ESC.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. Přejděte na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, kterou chcete odstranit.

 2. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + F8 přejdete do podokna poznámek pod čarou nebo vysvětlivek.

 3. Odstranění textu v poznámce pod čarou nebo vysvětlivek

 4. Stisknutím klávesy ESC se vrátíte do referenčního čísla poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

 5. Stisknutím kombinace kláves Shift + šipka vlevo nebo vpravo vyberte v základním textu referenční číslo a pak stiskněte Delete.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×