Použití čtečky obrazovky pro čtení a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek ve Wordu

Použití čtečky obrazovky pro čtení a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek ve Wordu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Prostřednictvím Předčítání, čtečky obrazovky integrované ve Windows, a klávesnice můžete v aplikaci Word 2016 číst poznámky pod čarou a vysvětlivky v dokumentech Word 2016 a přecházet mezi nimi. K dispozici je i možnost přidávat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky a ty stávající můžete také upravit, převést a odebrat. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se nacházejí na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Čtení poznámky pod čarou

Při čtení nebo navigaci v dokumentu se spolu s textem čtou automaticky i reference na poznámky pod čarou. Zároveň máte možnost mezi poznámkami pod čarou rychle v dokumentu přecházet a číst jenom je.

 1. Po otevření dokumentu, který má poznámky pod čarou, stiskněte kombinaci kláves Alt + S a otevřete kartu Reference.

 2. Vyberte možnost Další poznámka pod čarou, stiskněte klávesy O N přejdete na další referenční číslo poznámky pod čarou v dokumentu.

  Tip: Pokud chcete přejít na číslo předchozí reference na poznámku pod čarou, stiskněte klávesu P.

 3. Pokud chcete přejít na text poznámky pod čarou na konec stránky, stiskněte kombinaci kláves Alt + S, H. Pokud máte poznámky pod čarou a vysvětlivek do dokumentu, okna Zobrazit poznámky překryvné okno. Stisknutím klávesy Enter přejděte na poznámky pod čarou.

 4. Čtení poznámek pod čarou, přejdete stisknutím klávesy Caps lock + M.

 5. Pokud chcete vrátit do aktuální referenční číslo poznámky pod čarou v textu dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Alt + S, H.

Čtení vysvětlivky

Při čtení nebo navigaci v dokumentu se spolu s textem čtou automaticky i reference na vysvětlivky. Zároveň máte možnost mezi vysvětlivkami rychle v dokumentu přecházet a číst jenom je.

 1. Po otevření dokumentu, který má vysvětlivky, stiskněte kombinaci kláves Alt + S a otevřete kartu Reference.

 2. Vyberte možnost Další poznámka pod čarou, O, stiskněte klávesu X přejdete na další značku vysvětlivky v dokumentu.

  Tip: Pokud chcete přejít na značku předchozí reference na vysvětlivku, stiskněte klávesu S.

 3. Pokud chcete přejít na její text na konci dokumentu, stiskněte klávesovou zkratku ALT + S, H. Pokud máte poznámky pod čarou a vysvětlivek do dokumentu, okna Zobrazit poznámky překryvné okno. Pomocí klávesy Shift + Tab + šipka dolů a potom stisknutím klávesy Enter přejděte na vysvětlivky.

 4. Čtení vysvětlivky, přejdete stisknutím klávesy Caps lock + M.

 5. Pokud chcete vrátit na aktuální značku vysvětlivky do textu dokumentu, stisknutím Alt + S, H.

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Při čtení dokumentu prostřednictvím Předčítání můžete přecházet mezi jednotlivými referencemi na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku.

 1. Po otevření dokumentu, který má poznámky pod čarou nebo vysvětlivek, umístěte kurzor na poznámky pod čarou nebo odkaz na vysvětlivky. Předčítání oznamuje: "poznámky pod čarou" nebo "Vysvětlivku odkaz".

 2. Přesunout text poznámky pod čarou odkaz na konci stránky, stisknutím klávesy Caps uzamknout + vložit. Předčítání oznamuje odkaz poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, třeba "Poznámka pod čarou 1".

 3. Čtení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte klávesy Caps lock + M.

 4. Pokud chcete vrátit na původní značku poznámky pod čarou nebo vysvětlivek do textu dokumentu, stisknutím klávesy Caps lock + Shift + Insert.

Přidání poznámky pod čarou

Word 2016 vloží do textu značku odkazu a přidá odkaz text poznámky pod čarou v dolní části stránky.

 1. Po otevření dokumentu, umístěte kurzor, kam chcete vložit poznámky pod čarou.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Reference, stiskněte klávesy Alt+D.

 3. Vyberte možnost Vložit poznámky pod čarou, stiskněte klávesu F. Předčítání oznamuje referenční číslo nebo přidali do textu značku a fokus se přesune do dolní části stránky.

 4. Napište text reference poznámky pod čarou.

 5. Až skončíte s textem odkaz, stisknutím Alt + S, H se vraťte do poznámky pod čarou značku odkazu kurzor do textu dokumentu.

Přidání vysvětlivky

Word 2016 vloží do textu značku odkazu a přidá odkaz text vysvětlivky na konec dokumentu.

 1. Po otevření dokumentu, umístěte kurzor, kam chcete vložit vysvětlivku.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Reference, stiskněte klávesy Alt+D.

 3. Chcete-li vybrat možnost Vložit vysvětlivku, stiskněte klávesu E. Předčítání oznamuje značku odkazu nebo číslo přidali do textu a fokus přesune na konec dokumentu.

 4. Napište text reference vysvětlivky.

 5. Až skončíte s textem odkaz, stisknutím Alt + S, H se vrátíte na vysvětlivku značku odkazu kurzor do textu dokumentu.

Přizpůsobení poznámek pod čarou a vysvětlivek

Způsob, jak se poznámky pod čarou a vysvětlivky zobrazují v dokumentu, můžete změnit. Můžete například změnit formát čísel nebo místo, kde se text reference v dokumentu zobrazí.

 1. Po otevření dokumentu, který má poznámky pod čarou nebo vysvětlivek, stiskněte kombinaci kláves Alt + S a otevřete kartu Reference.

 2. Stiskněte klávesu D a otevřete tak dialog Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

 3. V dialogu můžete vybrat třeba následující možnosti:

  • Poznámky pod čarou nebo vysvětlivky umístění v dokumentu.

  • Formát číslování použít pro jednotlivá pole.

  • Číslo chcete začít od.

  • Jestli chcete použít nepřetržitý číslování pro celý dokument nebo na každý oddíl zvlášť.

  • Jestli definovaný změny budou provedeny celého dokumentu nebo jenom oddíl se účastníte.

  Přesouvání mezi dialogové okno polí a tlačítek, stiskněte klávesu Tab. Pomocí kláves se šipkami přejděte pomocí možností v poli a stisknutím klávesy Enter vyberte jednu z možností.

 4. Použít změny u dokumentu s konci existující poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, karta opakovaným stisknutím klávesy opakovaně uslyšíte Předčítání oznámení na tlačítko použít. Stisknutím klávesy MEZERNÍK změny se projeví v dokumentu a zavřete dialogové okno.

  Chcete-li použít nastavení bez existující poznámky pod čarou nebo vysvětlivek do dokumentu, karta opakovaným stisknutím klávesy opakovaně uslyšíte Předčítání oznámení na tlačítko Vložit. Pokud chcete vložit poznámky pod čarou nebo vysvětlivek do dokumentu a zavřete dialogové okno stiskněte MEZERNÍK.

Převedení všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Poznámky pod čarou se dají převést na vysvětlivky a naopak.

 1. Po otevření dokumentu, který má poznámky pod čarou nebo vysvětlivek, stiskněte kombinaci kláves Alt + S a otevřete kartu Reference.

 2. Stiskněte klávesu D a otevřete tak dialog Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

 3. Opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte Předčítání oznámení na tlačítko Převést, potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte ho. Otevře se dialog Převést poznámky.

 4. V dialogovém okně Převést poznámky pomocí kláves se šipkami, dokud nebude vybraná možnost, kterou chcete změnit na výběr. Stisknutím klávesy Tab přesuňte na tlačítko OK a stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte ho. Zavře dialogové okno Převést poznámky a vrátí fokus do dialogového okna Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

 5. V dialogu je vybrané tlačítko Vložit. Pokud chcete provést převod a zavřít dialog, stiskněte mezerník.

Odstranění všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Pokud chcete odebrat poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, odstraňte referenční číslo nebo značku v textu odkazu textu text, ne poznámky pod čarou nebo vysvětlivku na konci stránky, oddílu nebo dokumentu. Pokud odstraníte text odkazu na referenční číslo nebo označit zůstane v dokumentu. Po odebrání referenční číslo nebo označit úplně odebere poznámku a zbývající referenční čísla nebo značky mají být aktualizovány příslušným způsobem.

 1. Po otevření dokumentu, který má poznámky pod čarou nebo vysvětlivek, stiskněte kombinaci kláves Alt + S a otevřete kartu Reference.

 2. Pokud chcete vybrat poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte Š a pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů procházejte možnosti. Během procházení vám bude program Předčítání oznamovat klávesy pro dané položky.

 3. Chcete-li vybrat poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte klávesu odpovídající například N pro Další poznámka pod čarou. Teď je umístěn kurzor před značku poznámky pod čarou nebo vysvětlivky v textu.

 4. Pokud chcete referenci odebrat, stiskněte dvakrát klávesu Delete (program Předčítání oznámí, že se jedná o možnost pro odstranění).

  U čtečky JAWS stiskněte klávesu Delete (JAWS oznámí, že je vybraná mezera) a pak znovu stiskněte klávesu Delete. Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka se odebere.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k přidávání, čtení a odstraňování komentářů ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Bez použití Word pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver předdefinované čtečka obrazovky Mac OS, odkazů na poznámky pod čarou a vysvětlivek do dokumentů Word. Můžete také přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivek i změnit, převést a odebrat stávající. Obvykle zobrazí poznámky pod čarou v dolní části stránky a vysvětlivky přijít na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v Mac OS integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Přidání poznámky pod čarou

 1. V dokumentu přesuňte do umístění, kam chcete přidat poznámku pod čarou.

 2. Stiskněte příkaz + možnost + F. Uslyšíte: "Poznámky pod čarou," následovaný číslo poznámky a pak "upravit text,." Fokus přesune do části poznámky pod čarou.

 3. Napište text poznámky pod čarou.

Přidání vysvětlivky

 1. V dokumentu přesuňte do umístění, kam chcete přidat vysvětlivku.

 2. Stisknutím klávesy příkaz + ALT + E. Uslyšíte: "Vysvětlivky," následovaný číslo poznámky a pak "upravit text,." Fokus přesune do části vysvětlivky.

 3. Zadejte text vysvětlivky.

Přechod a přečtěte si poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

VoiceOver oznamuje poznámky pod čarou a vysvětlivek při čtení dokumentu.

 1. Při VoiceOver oznamuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky číslo ukončit režim čtení a stisknutím klávesy šipka vlevo, dokud uslyšíte číslo poznámky.

 2. Pokud chcete přejít na text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, podržte ovládací prvek + Alt + Shift a dvakrát rychle stiskněte MEZERNÍK.

  VoiceOver přečte text poznámky. Pokud VoiceOver nespustí, čtení textu poznámky automaticky, stiskněte CTRL + možnost + A.

Procházení poznámek pod čarou nebo vysvětlivky

Snadno z jedné poznámky pod čarou nebo vysvětlivku můžete přesunout do jiného.

 1. Stisknutím klávesy F6, dokud uslyšíte aktuálně vybrané karty, například "Domů vybranou kartu."

 2. Stisknutím klávesy ovládací prvek + možnost + šipka vlevo nebo šipka vpravo, dokud uslyšíte "Odkazy, tab," a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud ho dozvíme "Další poznámka pod čarou, tlačítko nabídky" a stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte možnost a pak stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Fokus přesune do vybrané poznámky. VoiceOver čte text poznámky.

 4. Chcete-li zachovat přesunutí na další nebo předchozí poznámku, stiskněte ovládací prvek + možnost + Shift + M a potom stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte možnost a pak stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Převedení všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Poznámky pod čarou se dají převést na vysvětlivky a naopak.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple.

 2. Pomocí klávesy ovládací prvek + možnost + šipka vpravo, dokud nebude dozvíme "Vložení" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud tón "Poznámky pod čarou elipsy," a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Uslyšíte: "Poznámky pod čarou a vysvětlivky, umístění."

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Převést" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Uslyšíte: "převést poznámky, dialogové okno."

 5. Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo, dokud uslyšíte požadovanou možnost.

 6. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko OK" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. V textu odkazů na poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, kterou chcete odstranit.

 2. Stisknutím klávesy Backspace, dokud nebude slyšet: "Poznámky pod čarou" nebo "Vysvětlivky, výběr Odstraněná." Značky poznámek v textu a text poznámky se odstraní.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí Word pro iOS VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, číst a odkazů na poznámky pod čarou a vysvětlivek do dokumentů Word. Můžete také přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky nebo odebrat stávající. Obvykle zobrazí poznámky pod čarou v dolní části stránky a vysvětlivky přijít na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci Word pro iOS najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním ve Wordu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Přidání poznámky pod čarou

 1. V dokumentu přejděte do umístění, kam chcete přidat poznámku pod čarou a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Zobrazit pás karet" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte aktuálně vybrané kartě, například "Domů tab."

 3. Poklepáním displej. Nabídka karty se rozbalí.

 4. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet ", karta vložení," a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "poznámku pod čarou, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. VoiceOver oznamuje čísla poznámky pod čarou a fokus se přesune do pole text poznámky pod čarou v těle dokumentu.

 6. Jedním prstem podél pravého okraje obrazovky snímků, dokud uslyšíte "skrývat pás karet, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Na obrazovce zobrazení klávesnice v dolní části obrazovky.

 7. Použití klávesnice na obrazovce zadejte text poznámky pod čarou.

Přidání vysvětlivky

 1. V dokumentu přejděte do umístění, kam chcete přidat vysvětlivku a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Zobrazit pás karet" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte aktuálně vybrané kartě, například "Domů tab."

 3. Poklepáním displej. Nabídka karty se rozbalí.

 4. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet ", karta vložení," a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Vložit vysvětlivku, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. VoiceOver oznamuje číslo vysvětlivky a fokus se přesune do pole text vysvětlivky v těle dokumentu.

 6. Jedním prstem podél pravého okraje obrazovky snímků, dokud uslyšíte "skrývat pás karet, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Na obrazovce zobrazení klávesnice v dolní části obrazovky.

 7. Použití klávesnice na obrazovce zadejte text vysvětlivky.

Přechod a přečtěte si poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. V těle dokumentu potažením prstem doprava do VoiceOver oznamuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky. Uslyšíte, například "Odkaz poznámku pod čarou," následovaný čísla poznámky pod čarou.

 2. Poklepáním displej. Fokus se přesune do pole text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky a VoiceOver přečte poznámky.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. V těle dokumentu potažením prstem doprava do VoiceOver oznamuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky. Uslyšíte, například "Odkaz poznámku pod čarou," následovaný čísla poznámky pod čarou.

 2. Poklepáním displej. Fokus přesune do pole text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

 3. Použití klávesnici na obrazovce pro odstranění textu z pole poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Čtení a odkazů na poznámky pod čarou a vysvětlivek do dokumentů Word pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Word pro Android. Můžete také přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky, stejně jako formát a odebrat stávající. Obvykle zobrazí poznámky pod čarou v dolní části stránky a vysvětlivky přijít na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o dotykovém ovládání v aplikaci Word pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním ve Wordu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Přidání poznámky pod čarou

 1. V dokumentu přejděte do umístění, kam chcete přidat poznámku pod čarou a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a pak poklepáním displej. Uslyšíte "kartu,"následovaný aktuálně vybrané karty, například "doma, vybrána nabídka."

 3. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 4. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Poznámky pod čarou tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Fokus se přesune do pole text poznámky pod čarou a na obrazovce zobrazení klávesnice v dolní části obrazovky.

 6. Použití klávesnice na obrazovce zadejte text poznámky pod čarou.

Přidání vysvětlivky

 1. V dokumentu přejděte do umístění, kam chcete přidat vysvětlivku a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a pak poklepáním displej. Uslyšíte "kartu,"následovaný aktuálně vybrané karty, například "doma, vybrána nabídka."

 3. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 4. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Vysvětlivku tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Fokus se přesune do pole text vysvětlivky a na obrazovce zobrazení klávesnice v dolní části obrazovky.

 6. Použití klávesnice na obrazovce zadejte text vysvětlivky.

Přechod a přečtěte si poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. Funkce talkBack oznamuje poznámky pod čarou a vysvětlivek při čtení dokumentu. Uslyšíte, například "Odkaz poznámku pod čarou," následovaný číslo poznámky. Pokud chcete přejít na text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, poklepejte na obrazovce.

  Funkce talkBack přečte poznámku automaticky.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. Přesunutí na poznámky pod čarou nebo vysvětlivky značku, kterou chcete odstranit.

 2. Otevření místní nabídka, potáhněte prstem nahoru pak right. Uslyšíte: "Upozornit, místní nabídka."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Akce" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Je zobrazeno upozornění, akce."

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Spuštění kontextové nabídky" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítko Vyjmout" a potom poklepejte na obrazovce. Odkaz na poznámky pod čarou nebo vysvětlivky a text poznámky se odeberou.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Bez použití Word Mobile Předčítání předdefinované Windows čtečce obrazovky, odkazů na poznámky pod čarou a vysvětlivek do dokumentů aplikace Word. Můžete také přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivek jako jako odebrat stávající. Obvykle zobrazí poznámky pod čarou v dolní části stránky a vysvětlivky přijít na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o dotykovém ovládání v aplikaci Word pro Windows Phone 10 nabízí Příručka pro dotykové ovládání Wordu Mobile pro Windows 10.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

 • Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

 • Přidání poznámky pod čarou

 • Přidání vysvětlivky

 • Odstranění všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

 1. Při čtení dokumentu aplikace Word, potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud uslyšíte: "Položky,."

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Poznámky pod čarou" nebo "Vysvětlivky," následovaný číslo poznámky pod čarou nebo vysvětlivky a poklepejte na obrazovce nastavení kurzoru na začátek poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

Přidání poznámky pod čarou

Word Mobile vloží do textu značku odkazu a přidá odkaz text poznámky pod čarou v dolní části stránky.

 1. V dokumentu vyberte umístění, kam chcete vložit poznámky pod čarou.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Domácí tlačítko" a poklepáním displej. Hlavní nabídka je teď rozbalená.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Vložení" a poklepáním displej.

 6. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Poznámky pod čarou tlačítko" a poklepáním displej.

 7. Použití klávesnice na obrazovce zadejte text poznámky pod čarou odkaz.

Přidání vysvětlivky

Word Mobile vloží do textu značku odkazu a přidá odkaz text vysvětlivky na konec dokumentu.

 1. V dokumentu vyberte umístění, kam chcete vložit vysvětlivku.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Domácí tlačítko" a poklepáním displej. Hlavní nabídka je teď rozbalená.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Vložení" a poklepáním displej.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Vysvětlivku tlačítko" a poklepáním displej.

 7. Použití klávesnice na obrazovce zadejte text vysvětlivky odkaz.

Odstranění všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Pokud chcete odebrat poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, odstraňte referenční číslo nebo značku v textu odkazu textu text, ne poznámky pod čarou nebo vysvětlivku na konci stránky, oddílu nebo dokumentu. Pokud odstraníte text odkazu na referenční číslo nebo označit zůstane v dokumentu. Po odebrání referenční číslo nebo označit úplně odebere poznámku a zbývající referenční čísla nebo značky mají být aktualizovány příslušným způsobem.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu v dokumentu Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Bez použití Word Online pomocí klávesnice a Předčítání, z předdefinovaných Windows obrazovky přejít na poznámky pod čarou a vysvětlivek do dokumentů Word. Můžete také přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky, stejně jako formát a odebrat stávající. Obvykle zobrazí poznámky pod čarou v dolní části stránky a vysvětlivky přijít na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Word Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Word Online.

V tomto tématu

Přečtěte si poznámky pod čarou

 1. V dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + N, S, F. Uslyšíte: "Úpravy poznámek pod čarou."

 2. Stisknutím klávesy Caps lock + M zobrazíte veškerý obsah v podokně poznámek pod čarou.

 3. Navigace mezi poznámky pod čarou v dokumentu, Ctrl + F6 opakovaným stisknutím uslyšíte buď "předchozí poznámky pod čarou, tlačítko" nebo "Další poznámka pod čarou, tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

 4. Zavřete podokno poznámky pod čarou, stisknutím klávesy Esc.

Přečtěte si vysvětlivky

 1. V dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + N, S, E. Uslyšíte: "Úpravy vysvětlivku."

 2. Stisknutím klávesy Caps lock + M zobrazíte veškerý obsah v podokně vysvětlivky.

 3. Navigace mezi vysvětlivek do dokumentu, Ctrl + F6 opakovaným stisknutím uslyšíte buď "předchozí vysvětlivku, tlačítko" nebo "další vysvětlivku, tlačítko," a stiskněte klávesu Enter.

 4. Zavřete podokno vysvětlivky, stisknutím klávesy Esc.

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Předčítání oznamuje poznámky pod čarou a vysvětlivek při čtení dokumentu.

 1. Jakmile Předčítání oznamuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky číslo ukončit režim čtení a opakovaným uslyšíte počet osobní zprávu, stisknutím klávesy šipka vlevo a za ním uveďte "Skupina, poznámky pod čarou," nebo "Skupina, vysvětlivky," a potom číslo poznámky znovu.

 2. Pokud chcete přejít do podokna poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stisknutím kombinace kláves Ctrl + F8.

Přidání poznámky pod čarou

 1. V dokumentu přesuňte do umístění, kam chcete přidat poznámku pod čarou.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + N, R, F. Uslyšíte: "Úpravy poznámek pod čarou."

 3. Zadejte text poznámky pod čarou.

 4. Zavřete podokno poznámky pod čarou, stisknutím klávesy Esc.

Přidání vysvětlivky

 1. V dokumentu přesuňte do umístění, kam chcete přidat vysvětlivku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + N, R, E. Uslyšíte: "Úpravy vysvětlivku."

 3. Zadejte text vysvětlivky.

 4. Zavřete podokno vysvětlivky, stisknutím klávesy Esc.

Formát poznámek pod čarou

Můžete změnit typ písma a velikosti a odsazení poznámky pod čarou. Změny můžete použít k jedné nebo všech poznámek pod čarou.

 1. V dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + N, S, F. Uslyšíte: "Úpravy poznámek pod čarou."

 2. Stisknutím klávesy Caps lock + klávesa Šipka doprava, dokud uslyšíte "poznámky pod čarou formát, tlačítko," a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Dialog možnosti formátování." Se zaměřuje na nabídka typ písma.

 3. Změna typu písma, stiskněte klávesy Alt + Šipka dolů. Nabídka Typ písmo se rozbalí. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte písmo a stiskněte klávesu Enter.

 4. Chcete-li změnit velikost písma, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Velikost písma" a stiskněte klávesu se šipkou Alt + Šipka dolů. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte velikost písma a potom stiskněte klávesu Enter.

 5. Pokud chcete změnit odsazení, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte požadovanou možnost odsazení. Předčítání taky oznamuje, pokud je možnost zapnuté nebo vypnuté. Pokud chcete vybrat, stiskněte klávesu Enter.

 6. Udělejte něco z tohoto:

  • Chcete-li použít změny na aktuální poznámku pod čarou, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Použít tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

  • Chcete-li změny použít u všech poznámek pod čarou, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Použít pro všechny, tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

 7. Pokud chcete vrátit do textu, stiskněte klávesu Esc.

Formát vysvětlivky

Můžete změnit typ písma a velikosti a odsazení vysvětlivky. Změny můžete použít na jedné nebo všech vysvětlivky.

 1. V dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + N, S, E. Uslyšíte: "Úpravy vysvětlivku."

 2. Stisknutím klávesy Caps lock + klávesa Šipka doprava, dokud nebude dozvíme "Formát vysvětlivky" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Dialog možnosti formátování." Se zaměřuje na nabídka typ písma.

 3. Změna typu písma, stiskněte klávesy Alt + Šipka dolů. Nabídka Typ písmo se rozbalí. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte písmo a stiskněte klávesu Enter.

 4. Chcete-li změnit velikost písma, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Velikost písma" a stiskněte klávesu se šipkou Alt + Šipka dolů. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte velikost písma a potom stiskněte klávesu Enter.

 5. Pokud chcete změnit odsazení, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte požadovanou možnost odsazení. Předčítání taky oznamuje, pokud je možnost zapnuté nebo vypnuté. Pokud chcete vybrat, stiskněte klávesu Enter.

 6. Udělejte něco z tohoto:

  • Změny použít pouze aktuální vysvětlivky, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Použít tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

  • Chcete-li změny použít u všech vysvětlivky, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Použít pro všechny, tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

 7. Pokud chcete vrátit do textu, stiskněte klávesu Esc.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. Přejděte na poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, kterou chcete odstranit.

 2. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + F8 přejdete do podokna poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

 3. Odstranění textu poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

 4. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do referenčního čísla poznámky pod čarou nebo vysvětlivky v textu.

 5. Stisknutím kláves Shift + šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte číslo v textu a potom stiskněte klávesu Delete.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Vložení obrázku ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×