Použití čtečky obrazovky pro čtení a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek ve Wordu 2016

Použití čtečky obrazovky pro čtení a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek ve Wordu 2016

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Prostřednictvím Předčítání, čtečky obrazovky integrované ve Windows, a klávesnice můžete v aplikaci Word 2016 číst poznámky pod čarou a vysvětlivky v dokumentech Word 2016 a přecházet mezi nimi. K dispozici je i možnost přidávat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky a ty stávající můžete také upravit, převést a odebrat. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se nacházejí na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení poznámky pod čarou

Při čtení nebo navigaci v dokumentu se spolu s textem čtou automaticky i reference na poznámky pod čarou. Zároveň máte možnost mezi poznámkami pod čarou rychle v dokumentu přecházet a číst jenom je.

  1. V dokumentu stiskněte klávesy Alt+D a otevřete tak kartu Reference.

  2. Pokud chcete vybrat možnost Další poznámka pod čarou, stiskněte klávesu Š a potom D a přejděte tak na číslo další reference na poznámku pod čarou v dokumentu.

    Tip: Pokud chcete přejít na číslo předchozí reference na poznámku pod čarou, stiskněte klávesu P.

  3. Jestliže chcete přejít do textu poznámky pod čarou na konci stránky, stiskněte klávesy Alt+D a potom B. Pokud máte v dokumentu poznámky pod čarou i vysvětlivky, zobrazí se okno Zobrazit poznámky. Pokud chcete přejít na poznámky pod čarou, stiskněte klávesu Enter.

  4. Pokud chcete začít číst poznámky pod čarou, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M.

  5. Pokud se chcete vrátit k aktuální referenci na poznámku pod čarou v základním textu dokumentu, stiskněte klávesy Alt+D a potom B.

Čtení vysvětlivky

Při čtení nebo navigaci v dokumentu se spolu s textem čtou automaticky i reference na vysvětlivky. Zároveň máte možnost mezi vysvětlivkami rychle v dokumentu přecházet a číst jenom je.

  1. V dokumentu stiskněte klávesy Alt+D a otevřete tak kartu Reference.

  2. Pokud chcete vybrat možnost Další poznámka pod čarou, stiskněte klávesu Š a potom V a přejděte tak na značku další reference na vysvětlivku v dokumentu.

    Tip: Pokud chcete přejít na značku předchozí reference na vysvětlivku, stiskněte klávesu S.

  3. Jestliže chcete přejít do textu vysvětlivky na konci dokumentu, stiskněte klávesy Alt+D a potom B. Pokud máte v dokumentu poznámky pod čarou i vysvětlivky, zobrazí se okno Zobrazit poznámky. Pokud chcete přejít na vysvětlivky, stiskněte kombinaci kláves Shift+Tab+šipka dolů a pak Enter.

  4. Pokud chcete začít číst vysvětlivky, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M.

  5. Pokud se chcete vrátit k aktuální referenci na vysvětlivku v základním textu dokumentu, stiskněte klávesy Alt+D a potom B.

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Při čtení dokumentu prostřednictvím Předčítání můžete přecházet mezi jednotlivými referencemi na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku.

  1. V dokumentu umístěte kurzor na referenci na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Program Předčítání oznámí, že se jedná o referenci na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku.

  2. Pokud se chcete přesunout na text reference na poznámku pod čarou na konci stránky, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+Insert. Program Předčítání vám oznámí referenci na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, třeba „Poznámka pod čarou 1“.

  3. Pokud si chcete přečíst poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M.

  4. Jestliže se chcete vrátit na původní značku poznámky pod čarou nebo vysvětlivky v základním textu dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+Shift+Insert.

Přidání poznámky pod čarou

Word vloží do základního textu značku reference a do dolní části stránky přidá text poznámky pod čarou.

  1. V dokumentu umístěte kurzor tam, kam chcete vložit poznámku pod čarou.

  2. Pokud chcete otevřít kartu Reference, stiskněte klávesy Alt+D.

  3. Vyberte možnost Vložit poznámku pod čarou tak, že stisknete klávesu W. Předčítání vám oznámí číslo nebo značku reference přidané k textu a vy se přesunete do dolní části stránky.

  4. Napište text reference poznámky pod čarou.

  5. Až skončíte práci s textem reference, můžete se vrátit do bodu vložení značky reference na poznámku pod čarou v základním textu dokumentu. Pro návrat stiskněte klávesy Alt+D, pak B.

Přidání vysvětlivky

Word vloží do základního textu značku reference a do dolní části dokumentu přidá text vysvětlivky.

  1. V dokumentu umístěte kurzor tam, kam chcete vložit vysvětlivku.

  2. Pokud chcete otevřít kartu Reference, stiskněte klávesy Alt+D.

  3. Pokud chcete vybrat možnost vložit vysvětlivku, stiskněte klávesu Ž. Předčítání vám oznámí značku nebo číslo reference přidané k textu a vy se přesunete na konec dokumentu.

  4. Napište text reference vysvětlivky.

  5. Až skončíte práci s textem reference, můžete se vrátit do bodu vložení značky reference na vysvětlivku v základním textu dokumentu.

    Pro návrat stiskněte klávesy Alt+D, pak B.

Přizpůsobení poznámek pod čarou a vysvětlivek

Způsob, jak se poznámky pod čarou a vysvětlivky zobrazují v dokumentu, můžete změnit. Můžete například změnit formát čísel nebo místo, kde se text reference v dokumentu zobrazí.

  1. Ve Wordu stiskněte klávesy Alt+D a otevřete tak kartu Reference.

  2. Pokud chcete otevřít dialog Poznámka pod čarou a vysvětlivka, stiskněte klávesu D.

  3. V dialogu můžete vybrat třeba následující možnosti:

    • umístění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky v dokumentu

    • formát číslování, který se použije pro jednotlivé položky

    • číslo, kterým chcete začít

    • jestli chcete použít v celém dokumentu průběžné číslování nebo chcete začít v každé části číslovat znovu

    • jestli se definované změny projeví v celém dokumentu nebo jenom v oddílu, ve kterém se nacházíte

    Pokud se chcete přesouvat mezi poli v dialogu a tlačítky, stiskněte klávesu Tab. Mezi možnostmi v poli můžete přecházet prostřednictvím kláves se šipkami a požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

  4. Pokud chcete použít změny v dokumentu, který už obsahuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud Předčítání neoznámí tlačítko Použít. Po stisknutí mezerníku se v dokumentu projeví změny a dialog se zavře.

    Pokud chcete použít nastavení u dokumentu, který neobsahuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud Předčítání neoznámí tlačítko Vložit. Po stisknutí mezerníku se poznámka pod čarou nebo vysvětlivka vloží do dokumentu a dialog se zavře.

Převedení všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Poznámky pod čarou se dají převést na vysvětlivky a naopak.

  1. Ve Wordu stiskněte klávesy Alt+D a otevřete tak kartu Reference.

  2. Stiskněte klávesu D a otevřete tak dialog Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

  3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud Předčítání neoznámí tlačítko Převést. Položku vyberte stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Převést poznámky.

  4. V dialogu Převést poznámky vyberte pomocí kláves se šipkami požadovanou možnost. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK, které vyberete stisknutím mezerníku. Dialog Převést poznámky se zavře a vy se vrátíte do dialogu Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

  5. V dialogu je vybrané tlačítko Vložit. Pokud chcete provést převod a zavřít dialog, stiskněte mezerník.

Odstranění všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Pokud chcete odebrat poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, odstraňte číslo nebo značku reference v základním textu, nikoli text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky na konci stránky, oddílu nebo dokumentu. Když odeberete text reference, číslo nebo značka reference v dokumentu zůstanou. Pokud odeberete číslo nebo značku reference, poznámka se úplně odebere a zbývající čísla nebo značky referencí se příslušným způsobem aktualizují.

  1. Ve Wordu stiskněte klávesy Alt+D a otevřete tak kartu Reference.

  2. Pokud chcete vybrat poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte Š a pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů procházejte možnosti. Během procházení vám bude program Předčítání oznamovat klávesy pro dané položky.

  3. Jestliže chcete vybrat poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, stiskněte příslušnou klávesu, například D pro Další poznámka pod čarou. Kurzor se bude nacházet před značkou reference na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku v základním textu.

  4. Pokud chcete referenci odebrat, stiskněte dvakrát klávesu Delete (program Předčítání oznámí, že se jedná o možnost pro odstranění).

    U čtečky JAWS stiskněte klávesu Delete (JAWS oznámí, že je vybraná mezera) a pak znovu stiskněte klávesu Delete. Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka se odebere.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×