Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Použijte PowerPoint pomocí klávesnice a čtečku obrazovky, aby prezentace atraktivních přidáním obrázky, tabulky nebo grafiku do prezentace. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Můžete se taky Naučte se upravit přidaného obsahu, například oříznout obrázky, tabulky, přesunout a přidání a odebrání řádků a sloupců tabulky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidávání obrázků z vašeho zařízení, sítě nebo internetu

Když používáte obrázky, kliparty nebo jiné soubory z internetu, je důležité dodržovat autorská práva. Článek Filtrování obrázků podle typu licence vám může pomoct zvolit soubory, které můžete použít.

Přidání videa z vašeho zařízení nebo sítě

 1. Přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit obrázek.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt + N, t. Uslyšíte: "dialogové okno Vložit obrázek. Název souboru."

  Tip: Dialogové okno Vložit obrázek představuje zvláštní standardní okno Průzkumníka souborů, které se otevře ve vaší složce Obrázky. Je dobré mít umístění souboru obrázku po ruce, abyste ho mohli snadněji najít.

 3. Zadejte název souboru a cestu k souboru do pole Název souboru nebo vyberte soubor, který chcete vložit. Pak stiskněte Enter.

 4. Obrázek se vloží a vybere.

  Poznámka: Když je vybraný obrázek, zpřístupní se kontextová karta Formát. Pomocí možností na této kartě můžete změnit velikost obrázku nebo přidat barvy, styly a použít další možnosti. Přejděte na kartu Formát, a to tak, že stisknete Alt+C, a pak P. Uslyšíte, že se jedná o kartu Formát. Možnosti karty Formát můžete procházet stisknutím klávesy Tab.

Přidání obrázku z internetu

 1. V prezentaci přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit obrázek.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + N, potom F a 1. Uslyšíte: "Okno Obrázek vložení".

 3. Otevře dialogové okno Obrázky z Bingu hledat, pokud je fokus na do vyhledávacího pole. Zadejte hledaný termín a stiskněte klávesu Enter.

 4. Procházení výsledků hledání, stiskněte klávesu SR a šipka doprava nebo doleva.

 5. Vyberte obrázek, umístěte fokus na něj a stiskněte kombinaci kláves Shift + Enter. Uslyšíte: "Checked."

  Poznámka: Můžete vybrat i několik obrázků najednou.

 6. Opakovaně stiskněte Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit. Pak stiskněte Enter.

  Obrázek se vloží a vybere.

Oříznutí obrázku

Obrázky v prezentaci můžete oříznout do obrazců nebo můžete změnit jejich poměr stran.

Oříznutí na určitý obrazec

 1. V oblasti snímku vyberte obrázek, který chcete oříznout. Vyberte obrázek, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet: "Obrázek,." V JAWS, uslyšíte: "Obrázek,."

 2. Pokud chcete přejít do nabídky Oříznout na obrazec, stiskněte Alt + J, P, a pak V a S. Uslyšíte: "Obdélníků."

 3. Nabídku obrazců můžete procházet pomocí šipkových kláves. Při procházení vám bude čtečka oznamovat popisy obrazců.

 4. Pokud chcete obrazec, podle kterého obrázek oříznete, vybrat, stiskněte Enter. Obrázek se ořízne na vybraný obrazec.

Oříznutí na poměr stran

 1. V oblasti snímku vyberte obrázek, který chcete oříznout.

 2. Otevřete nabídku poměr stran, stiskněte kombinaci kláves Alt + J, P, a pak V a odpovědi. Uslyšíte: "jednu dvojtečku jeden."

 3. Pokud chcete procházet možnosti poměrů stran, použijte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při přesouvání vám čtečka oznámí poměr stran.

 4. Pokud chcete poměr stran vybrat, stiskněte Enter. Obrázek se ořízne na vybraný poměr stran.

Přidání a naformátování tabulky na snímku

 1. Přejděte do oblasti snímku, kam chcete vložit tabulku.

 2. Přejděte do nabídky tabulky, stiskněte kombinaci kláves Alt + N, T. Uslyšíte: "Tabulka 1 x 1."

 3. Pokud si chcete do prezentace vložit tabulku, stiskněte tečku (.).

 4. Když se otevře dialogové okno Vložit tabulku, je fokus na poli Počet sloupců. Výchozí počet sloupců je 5. Pokud chcete výchozí číslo odstranit, stiskněte Delete a zadejte nový počet sloupců. Pak stiskněte Tab. Fokus se přesune do pole Počet řádků. Výchozí počet je 2. Pokud ho chcete změnit, zadejte počet řádků a stiskněte Enter.

 5. Tabulka se vloží do vybraného snímku a kurzor se umístí do buňky v levém horním rohu. Předčítání ji rozpozná jako buňku na řádku nula ve sloupci nula.

 6. Pokud chcete do buněk tabulky přidat text, umístěte kurzor do buňky a potom napište text. K procházení jednotlivých buněk použijte šipkové klávesy. Při procházení vám bude Předčítání oznamovat umístění jednotlivých buněk.

 7. Pokud chcete úpravy tabulky ukončit, stiskněte Esc.

Přidání nebo odstranění řádků a sloupců tabulky

Přidání řádku

 1. V oblasti snímku vyberte tabulku. Vyberte tabulku, v oblasti snímku, stiskněte několikrát klávesu Tabulátor, dokud oznamuje programu Předčítání: "Tabulky". V JAWS uslyšíte "Objektů zástupný symbol" a text v buňkách. Úpravy tabulky, přejdete stisknutím klávesy Enter.

 2. Pomocí šipkových kláves umístěte kurzor do buňky nad nebo pod místem, kam chcete vložit nový řádek.

 3. Přejděte na kartu Rozložení, a to tak, že stisknete Alt+C a pak L. Uslyšíte, že se jedná o kartu Rozložení.

 4. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete nad vybranou buňku přidat řádek, stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte že jde o tlačítko Vložit nad.

  • Pokud chcete pod vybranou buňku přidat řádek, stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte že se jedná o tlačítko Vložit pod.

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

 5. Když se vloží řádek, je fokus v novém řádku na první buňce zleva.

Přidání sloupce

 1. V oblasti snímku vyberte tabulku.

 2. Přesuňte kurzoru na buňku vpravo nebo vlevo od místa, kam chcete vložit nový sloupec.

 3. Přejděte na kartu Rozložení, a to tak, že stisknete Alt+C a pak L. Uslyšíte, že se jedná o kartu Rozložení.

 4. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete vlevo od vybrané buňky přidat sloupec, stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Vložit vlevo.

  • Pokud chcete vpravo od vybrané buňky přidat sloupec, stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte že se jedná o tlačítko Vložit vpravo.

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

 5. Když se vloží sloupec, je fokus na horní buňce nového sloupce.

Odstranění řádku nebo sloupce

 1. V tabulce přesuňte kurzor do buňky ve sloupci nebo řádku, který chcete odstranit.

 2. Přejděte do nabídky Odstranit stisknutím kombinace kláves Alt + J, a pak L a D. Uslyšíte: "Řádky a sloupce odstranit sloupce,."

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete odstranit sloupec, stiskněte klávesu C.

  • Pokud chcete odstranit řádek, stiskněte klávesu R.

 4. Sloupec nebo řádek se odstraní a fokus se přesune na další buňku v tabulce.

Tip: Pokud chcete rychle odstranit tabulku, celou ji vyberte a stiskněte Delete.

Přidání ohraničení k tabulce

 1. Vyberte tabulku, do kterého chcete přidat ohraničení. Vyberte tabulku, v oblasti snímku, stisknutím klávesy Tab, dokud oznamuje programu Předčítání: "Tabulky". V JAWS uslyšíte "Objektů zástupný symbol" a text v buňkách.

 2. Chcete-li vybrat styl ohraničení, stiskněte kombinaci kláves Alt + J, potom T a L. Uslyšíte "Bez ohraničení" nebo styl ohraničení. Nahoru nebo dolů kláves se šipkami přejděte na styly. Styly odesílány pohybujete. Pokud chcete vybrat, stiskněte klávesu Enter.

 3. Vyberte, kam chcete přidat ohraničení, stiskněte kombinaci kláves Alt + J, potom T a B. Uslyšíte "Bez ohraničení" nebo možnost ohraničení. Nahoru nebo dolů kláves se šipkami přejděte možnosti. Možnosti odesílány pohybujete. Chcete-li vybrat jednu z možností, stiskněte klávesu Enter.

 4. Ohraničení se přidá do tabulky a fokus se přesune do buňky v levém horním rohu tabulky.

Změna vzhledu tabulky

Pomocí příkazů na kartě Návrh můžete měnit vzhled tabulky. Můžete třeba použít styl tabulky nebo změnit barvu jejího pozadí.

Použití stylu tabulky

 1. Vyberte tabulku, do kterého chcete použít jeden z dostupných formátování stylů. Vyberte tabulku, v oblasti snímku, stisknutím klávesy Tab, dokud oznamuje programu Předčítání: "Tabulky". V JAWS uslyšíte "Objektů zástupný symbol" a text v buňkách.

 2. Přejděte do nabídky Styly tabulky, stiskněte kombinaci kláves Alt + J, potom T a odpovědi. Uslyšíte aktuální styl tabulky.

 3. Styly tabulek můžete procházet pomocí šipkových kláves. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat styly. Výběr provedete stisknutím klávesy Enter.

  Tip: Pokud chcete nějaký styl tabulky odebrat, stiskněte v nabídce stylů tabulek klávesu V.

 4. Styl tabulky se změní a fokus se přesune do buňky v levém horním rohu tabulky.

Přidat nebo změnit pozadí:

 1. Vyberte tabulku, ve kterém chcete změnit barvu pozadí.

 2. Přejděte do nabídky stínování stisknutím kombinace kláves Alt + J, potom T a H. Uslyšíte aktuální barvu pozadí.

 3. Barvy pozadí můžete procházet pomocí šipkových kláves. Při přesouvání vám čtečka bude barvy oznamovat. Výběr provedete stisknutím klávesy Enter.

  Tip: Pokud chcete barvu pozadí odebrat, stiskněte klávesu E, aby se vybrala možnost Bez výplně.

 4. Změní se barva pozadí tabulky a fokus se přesune do buňky v levém horním rohu tabulky.

Přesunutí nebo změna velikosti tabulky

Přesunutí tabulky

 1. Vyberte tabulku, kterou chcete přesunout. Vyberte tabulku, v oblasti snímku, stiskněte několikrát klávesu Tabulátor, dokud oznamuje programu Předčítání: "Tabulky". V JAWS uslyšíte "Objektů zástupný symbol" a text v buňkách.

 2. Pokud chcete na snímku tabulku přesunout, použijte šipkové klávesy.

 3. Pokud chcete tabulku přestat posouvat, stiskněte Esc.

Změna velikosti tabulky

Přesné zadání velikosti tabulky

 1. Vyberte tabulku, kterou chcete změnit.

 2. Přejděte na kartu Rozložení, a to tak, že stisknete Alt+C a pak L. Uslyšíte, že se jedná o kartu Rozložení.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit výšku v tabulce, stiskněte T, H. Potom zadejte požadovanou výšku v palcích a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete změnit šířku tabulky, T, stiskněte klávesu W. Potom zadejte požadovanou šířku v centimetrech a stiskněte klávesu Enter.

Změní se velikost tabulky a fokus se přesune do buňky v levém horním rohu tabulky.

Změna velikosti sloupce nebo řádku

 1. Vyberte tabulku, ve které chcete změnit velikost sloupce nebo řádku. Pokud chcete začít s upravováním tabulky, stiskněte Enter.

 2. Pomocí šipkových kláves umístěte kurzor do buňky, která obsahuje sloupec nebo řádek, jehož velikost chcete změnit.

 3. Přejděte na kartu Rozložení, a to tak, že stisknete Alt+C a pak L. Uslyšíte, že se jedná o kartu Rozložení.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit výšku řádku, stiskněte Ý. Potom zadejte požadovanou výšku v centimetrech a stiskněte Enter.

  • Pokud chcete změnit šířku sloupce, stiskněte Š. Potom zadejte požadovanou šířku v centimetrech a stiskněte Enter.

 5. Změní se velikost sloupce nebo řádku a fokus se přesune do buňky, která byla předtím vybraná.

 Vložení obrazce nebo SmartArtu

 1. Přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit obrázek SmartArt.

 2. Otevřete dialogové okno obrázky SmartArt, stiskněte kombinaci kláves Alt + N, M. Uslyšíte: "Zvolit obrázek SmartArt..."

 3. Kategorie SmartArt procházejte pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat kategorie. Jakmile přejdete na požadovanou kategorii, stiskněte Tab.

 4. Procházením vyhledejte obrázek SmartArt v rámci vybrané kategorie pomocí kláves se šipkami. Pomocí obrázků SmartArt popisných názvů odesílány pohybujete.

 5. Chcete-li vybrat obrázek SmartArt, stiskněte klávesu Enter. Obrázek SmartArt je vytvoření a vložení v vybraný snímek, pokud je fokus na první upravitelné textové pole.

  Tip: Pomocí příkazů na kartách Formát a Návrh si můžete změnit vzhled SmartArtu. Pokud chcete přejít na kartu Formát, stiskněte Alt, C a pak P. Pokud chcete přejít na kartu Návrh, stiskněte Alt, C a potom T.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint klávesnice a VoiceOver čtečka obrazovky předdefinované macOS, abyste dosáhli prezentací atraktivních přidáním obrázky, tabulky nebo symboly. Můžete také upravit přidaný obsah, například oříznutí obrázků, tabulky, přesunout a přidání a odebrání řádků a sloupců tabulky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání online obrázků nebo klipartů do prezentace

Hledání a vkládání klipartů nebo obrázků z jiných online zdrojů přímo z PowerPoint v macOS aktuálně nepodporuje. Však můžete pořád přidáte klipartů a obrázků online do prezentace PowerPoint vyhledáte fotky, kterou chcete online, uložením místní kopii a vložení výtisku, které jste uložili do PowerPoint.

Uložení obrázku z webu

Poznámka: Webových stránek pomocí pouze klávesy se šipkami, můžete přejít, pokud zapnete Snadné navigačním. Snadné navigačním zapnout nebo vypnout, stisknutím kláves se šipkami vlevo a vpravo ve stejnou dobu. Další informace o navigaci webových stránek pomocí Rychlé navigačním, přejděte na VoiceOver pro Mac: navigace pomocí rychlé navigačním. Toto téma předpokládá, že máte QuickNav.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na www.bing.com. Fokus se přesune do pole vyhledávání Bingem.

 2. Do pole Hledat napište klíčové slovo pro typ obrázku, který hledáte, a pak stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete z výsledků hledání vyfiltrovat jenom obrázky, přejděte ve výsledcích hledání Bingem na kartu Obrázky. Vyberte ji stisknutím klávesy Enter.

  Poznámka: Pomocí filtru Licence můžete zvolit zobrazení všech obrázků nebo si můžete z výsledků hledání také odfiltrovat jenom obrázky s licencí Creative Commons (další informace o licencích). Pokud se rozhodnete zobrazit všechny obrázky, výsledky hledání se rozbalí a zobrazí se všechny obrázky z Bingu. Máte povinnost respektovat práva jiných vlastníků, včetně autorských práv. Význam možností licencování pochopíte lépe z informací v článku Filtrování obrázků podle typu licence. K výběru možnosti licence použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Pak stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete výsledky zúžit jenom na kliparty (kreslené obrázky), přidejte za hledaný výraz slovo „klipart“. Můžete také ve výsledcích hledání obrázků Bingu přejít k filtru Typ, potvrdit výběr stisknutím klávesy Enter a pomocí klávesy Šipka dolů přejít na Klipart. Pokud chcete filtr vybrat, stiskněte Enter.

 5. V seznamu výsledků hledání obrázků se pohybujte pomocí šipkových kláves. Uslyšíte, že se jedná o odkaz na obrázek ve výsledcích hledání obrázků.

 6. Pokud chcete obrázek otevřít v plné velikosti, stiskněte Enter.

 7. Pokud si chcete obrázek stáhnout, stiskněte Option+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o odkaz následovaný názvem souboru a příponou. Vyberte ho stisknutím klávesy Enter. Pak stiskněte Command+S.

 8. Otevře se dialogové okno Uložit. Kurzor se umístí do pole Název souboru. Vyberte místo uložení, a to tak, že stisknutím klávesy Tab přejdete na vyskakovací tlačítko Kam a pak pomocí šipkových kláves vyberete umístění. Výběr uložte stisknutím Command+S.

Přidání obrázku do prezentace

 1. V PowerPoint přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit obrázek.

 2. Přejděte na kartu Vložení, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte název karty s informací, že jste právě na příslušné kartě ve skupině karet. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Obrázek. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Vyberte uložený obrázek, který se má vložit, a to tak, že pomocí klávesy Šipka dolů přejdete do nabídky Obrázek. Potom ji rozbalte stisknutím mezerníku. Stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte k Obrázek ze souboru. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 4. Otevře se dialogové okno Obrázek ze souboru. Přejděte do umístění, kde máte obrázek uložený, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tabulku bočního panelu. Fokus se přesune do seznamu oblíbených umístění, například Všechny moje soubory nebo Dokumenty. Při procházení vám bude program VoiceOver oznamovat, o jaké umístění se jedná.

 5. Když jste ve správném umístění, stiskněte klávesu Tab. Potom pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte k požadované podsložce nebo souboru. Podsložku otevřete stisknutím klávesy Šipka vpravo.

 6. Když máte vybraný správný soubor, obrázek vložíte tak, že stisknutím klávesy Tab přejdete na tlačítko dialogového okna Vložit. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Obrázek se vloží do snímku. Uslyšíte, že se právě nacházíte v oblasti rozložení.

Oříznutí obrázku

Obrázky v prezentaci můžete oříznout do obrazců nebo můžete změnit jejich poměr stran.

Oříznutí na určitý obrazec

 1. V prezentaci vyberte obrázek, který chcete oříznout. Obrázek vyberete tak, že v oblasti snímku stisknete klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o obrázek, položku rozložení.

 2. Přejděte na kartu Formát obrázku, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte název karty s informací, že jste právě na příslušné kartě ve skupině karet. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Obrázek – formát. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Přejděte na nabídku Oříznout, a to tak, že stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky Oříznout. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M.

 4. Pokud chcete obrázek oříznout na určitý obrazec, stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte na podnabídku Oříznout na obrazec. Podnabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Když chcete vybrat obrazec pro oříznutí, stiskněte jednou klávesu Šipka dolů a pak pomocí šipkových kláves procházejte možnosti obrazců. Při procházení VoiceOver oznamuje popis obrazců. Můžete si vybrat z 8 skupin obrazců: Obdélníky, Základní obrazce, Plné šipky, Obrazce rovnic, Vývojový diagram, Hvězdy a nápisy, Bublinové popisky a Tlačítka akcí.

 6. Stiskněte mezerník. Obrázek se ořízne na vybraný obrazec.

Oříznutí na poměr stran

 1. V prezentaci vyberte obrázek, který chcete oříznout. Obrázek vyberete tak, že v oblasti snímku stisknete klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o obrázek, položku rozložení.

 2. Přejděte na kartu Formát obrázku, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte název karty s informací, že jste právě na příslušné kartě ve skupině karet. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Formát obrázku. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Přejděte na nabídku Oříznout, a to tak, že stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky Oříznout. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M.

 4. Pokud chcete oříznout obrázek na poměr stran, stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte na podnabídku Poměr stran. Podnabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Poměr stran pro oříznutí vyberete tak, že jednou stisknete klávesu Šipka dolů a potom pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejdete na možnosti poměru stran. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat poměry stran. Můžete si vybrat ze 3 skupin poměrů stran: Obdélník, Na výšku a Na šířku.

 6. Stiskněte mezerník. Obrázek se ořízne na vybraný poměr stran.

Přidání a naformátování tabulky na snímku

Přidání tabulky

 1. V prezentaci PowerPoint přejděte do oblasti snímku, kam chcete vložit tabulku.

 2. Pro přístup do řádku nabídek stiskněte kombinaci kláves Control+Alt+M.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o nabídku Vložení. Nabídku vyberete a otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tabulku, tři tečky. Výběr provedete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Když se otevře dialogové okno Vložit tabulku, je fokus na poli Počet sloupců. Výchozí počet sloupců je 3. Pokud ho chcete změnit, zadejte nový počet. Dvojím stisknutím klávesy Tab se přesunete na pole Počet řádků. Výchozí počet řádků je 3. Pokud ho chcete změnit, zadejte jiný počet. Stisknutím klávesy Enter vložte tabulku do snímku.

 6. Vloží se tabulka a kurzor se umístí do buňky v levém horním rohu. K procházení jednotlivých buněk použijte šipkové klávesy. VoiceOver při procházení přečte obsah buňky a vaši pozici. Pokud chcete přidat text, umístěte kurzor do buňky a začněte psát.

 7. Pokud chcete úpravy tabulky ukončit, stiskněte Esc.

Přidání řádku nebo sloupce

 1. V prezentaci PowerPoint přejděte do podokna miniatur a vyberte snímek obsahující tabulku.

 2. V podokně miniatur opakovaně stiskněte klávesu Tab, aby se fokus přesunul do tabulky na snímku. Když vám VoiceOver oznámí, že se jedná o tabulku, je tabulka vybraná.

 3. Pokud chcete začít tabulku upravovat, stiskněte klávesy Control+Option+Shift+Šipka dolů.

 4. Pomocí šipkových kláves umístěte kurzor do buňky, nad kterou nebo pod kterou chcete vložit nový řádek (nebo do sloupce, vedle kterého chcete vlevo nebo vpravo vložit nový sloupec).

 5. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Rozložení, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Rozložení, 10 z 10. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 6. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete nad vybranou buňku přidat řádek, stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte že se jedná o tlačítko Vložit nad.

  • Pokud chcete pod vybranou buňku přidat řádek, stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte že jde o tlačítko Vložit pod.

  • Pokud chcete vlevo od vybrané buňky přidat sloupec, stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte, že jde o tlačítko Vložit vlevo.

  • Pokud chcete vpravo od vybrané buňky přidat sloupec, stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte že jde o tlačítko Vložit vpravo.

  Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. Vloží se řádek nebo sloupec.

Odstranění řádku nebo sloupce

 1. V tabulce přesuňte fokus do buňky ve sloupci nebo řádku, který chcete odstranit.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Rozložení, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Rozložení, 10 z 10. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko nabídky Odstranit, a potom stiskněte Control+Option+Mezerník, aby se nabídka vybrala a otevřela.

 4. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Sloupec odstraníte tak, že stisknete Control+Option+Mezerník.

  • Pokud chcete odstranit řádek, stiskněte dvakrát klávesu Šipka dolů. VoiceOver oznámí, že jde o odstranění řádků. Odstranění provedete tak, že stisknete Control+Option+Mezerník.

  Řádek nebo sloupec se odstraní.

Přidání ohraničení k tabulce

 1. V prezentaci PowerPoint vyberte tabulku přidat ohraničení.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Návrh tabulky, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava nebo Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Návrh tabulky, 9 z 10. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku nabídky Ohraničení. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M.

 4. Možnosti můžete procházet pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při procházení vám čtečka bude oznamovat možnosti. Pokud chcete možnost vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

  Ohraničení se přidá do tabulky. Fokus zůstane na tlačítku nabídky.

Přesunutí tabulky

 1. V prezentaci PowerPoint vyberte tabulku, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud chcete na snímku přesouvat tabulku:

  • Stisknutím kláves Shift+Šipka vpravo tabulku přesunete doleva.

  • Stisknutím kláves Shift+Šipka vlevo tabulku přesunete doprava.

  • Stisknutím kláves Shift+Šipka nahoru tabulku přesunete nahoru.

  • Stisknutím kláves Shift+Šipka dolů tabulku přesunete dolů.

 3. Pokud chcete tabulku přestat posouvat, stiskněte Esc.

Změna velikosti tabulky

 1. V prezentaci vyberte tabulku, jejíž velikost chcete změnit.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Rozložení, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Rozložení, 10 z 10. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit výšku tabulky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jde o výšku, <aktuální výška>, krokovač. Potom zadejte požadovanou výšku v centimetrech a stiskněte Enter.

  • Pokud chcete změnit šířku tabulky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jde o šířku, <aktuální šířka>, krokovač. Potom zadejte požadovanou šířku v centimetrech a stiskněte Enter.

  Velikost tabulky se změní. Fokus zůstane na tlačítku nabídky.

Vložení obrazce nebo SmartArtu

 1. V prezentaci PowerPoint přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit obrázek SmartArt.

 2. Pro přístup do řádku nabídek stiskněte kombinaci kláves Control+Alt+M.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o nabídku Vložení. Nabídku vyberete a otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o podnabídku SmartArt, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Kategorie SmartArt procházejte pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat kategorie. Když přejdete na kategorii, kterou chcete, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 6. SmartArt se vytvoří a vloží do vybraného snímku. Fokus je na prvním upravitelném textovém poli. Pokud chcete přidat text, začněte psát. Pokud chcete přejít na další textové pole, stiskněte Esc a pak Tab.

 7. Pokud chcete úpravy obrázku SmartArt ukončit, stiskněte Esc.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Vložení zvuku nebo videa v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, abyste dosáhli prezentací atraktivních přidáním obrázky a tabulky. Můžete taky upravíte přidaný obsah, například přidat snímky k obrázkům a přidání nebo odebrání řádků a sloupců tabulky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání obrázků

Můžete použít fotku, kterou jste vyfotili fotoaparátem na svém zařízení, nebo si můžete stáhnout obrázek z webu.

Přidání obrázku z vašeho zařízení

Pokud už v zařízení máte uložené nějaké obrázky, můžete je v prezentaci použít. Můžete si ale také obrázky najít online a uložit si je do zařízení.

 1. Pokud chcete vyhledat obrázek online, použijte pro hledání požadovaného typu obrázku Safari nebo jiný webový prohlížeč a uložte ho do zařízení. Ve výchozím nastavení se obrázky ukládají do složky Fotky.

  Poznámka: Přesný postup se liší v závislosti na prohlížeči a vyhledávači, který používáte.

 2. V PowerPoint přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit obrázek.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zobrazit pás karet, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na kartě Domů.

 4. Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Vložit obrázky, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se složka Fotky.

  Poznámka: Může se zobrazit dialogové okno s informacemi o tom, že PowerPoint chce získat přístup k vašim fotkám. V takovém případě potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, se jedná o tlačítko OK, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o složku Z fotoaparátu, a počet fotek ve složce. Poklepejte na obrazovku.

 7. Potahujte prstem doprava, dokud nenajdete správný obrázek. VoiceOver přečte orientaci a datum každého obrázku.

 8. Pokud chcete vložit právě vybraný obrázek, poklepejte na obrazovku. Fokus se vrátí do prezentace, obrázek bude vybraný.

Přidání obrázku z fotoaparátu

 1. V PowerPoint přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit obrázek.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zobrazit pás karet, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na kartě Domů.

 3. Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit obrázek z fotoaparátu, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se složka Fotoaparát.

  Poznámka: Může se zobrazit dialogové okno s informacemi o tom, že PowerPoint chce získat přístup k vašem fotoaparátu. V takovém případě potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Vyfotit. Nastavte fotoaparát požadovaným směrem, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít fotku, a pak poklepáním na obrazovku fotku vložte. Fokus se vrátí do prezentace, obrázek bude vybraný.

Změna stylu obrázků

K obrázkům můžete přidávat různé rámečky nebo styly ohraničení.

 1. V PowerPoint přejděte na obrázek, jehož styl chcete změnit.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Styl obrázku, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud se nedostanete na možnosti stylů (například uslyšíte, že jste na tlačítku Jednoduchý rámeček). Potahujte prstem dál, dokud nenajdete styl, který chcete použít, a pak ho poklepáním na obrazovku použijte na obrázek.

 4. Pokud chcete nabídku zavřít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a poklepejte na obrazovku.

Přidání a naformátování tabulky

Do prezentace můžete přidávat tabulky, abyste zobrazili informace v kompaktní, uspořádané podobě.

 1. V PowerPoint přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit tabulku.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zobrazit pás karet, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na kartě Domů.

 3. Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tabulka, a pak poklepejte na obrazovku.

Vytvoří se výchozí tabulka se 3 řádky a 3 sloupci.

Přidání nebo odstranění řádků a sloupců

 1. V PowerPoint přejděte na snímek, kde je v tabulce.

 2. Potahujte prstem doleva, dokud tabulku nenajdete, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Buňky můžete procházet potažením doleva, počínaje buňkou úplně vpravo na dolním řádku. Potahujte prstem doleva, dokud nenajdete správný řádek nebo sloupec.

 4. Pokud chcete přidat řádek, klepněte 4 prsty do dolní poloviny obrazovky, potahujte prsty doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit nad nebo Vložit pod, podle toho, na které straně vybraného řádku chcete přidat nový řádek, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud chcete přidat sloupec, klepněte 4 prsty do dolní polovinu obrazovky, potahujte prsty doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit vlevo nebo Vložit vpravo, podle toho, na které straně vybraného sloupce chcete přidat nový sloupec, a pak poklepejte na obrazovku.

Změna velikosti tabulky

Po přidání textu a sloupců do tabulky můžete automaticky změnit její velikost tak, aby se co nejlépe přizpůsobila aktuálnímu počtu sloupců.

 1. V PowerPoint přejděte na snímek, kde je v tabulce.

 2. Potahujte prstem doleva, dokud tabulku nenajdete, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Klepněte 4 prsty do dolní poloviny obrazovky, potahujte prsty doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazit pás karet, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na kartě Tabulka.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přizpůsobit, a pak poklepejte na obrazovku.

Vložení obrazce

PowerPoint nabízí knihovně připravených obrazce, které můžete použít ve svých prezentacích. Obsahují řádky, základní geometrické obrazce, šipky a hvězdiček.

 1. V PowerPoint přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit obrazec.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zobrazit pás karet, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na kartě Domů.

 3. Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Obrazce, a poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Obrazce.

  Obrazce jsou uspořádané do těchto skupin:

  • Naposledy použité obrazce

  • Čáry

  • Obdélníky

  • Základní obrazce

  • Plné šipky

  • Obrazce rovnic

  • Vývojové diagramy

  • Hvězdy a nápisy

  • Bublinové popisky

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název obrazce, který chcete použít (například dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Obdélník). Pak ho vložte poklepáním na obrazovku. Fokus se vrátí do prezentace, obrázek bude vybraný.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete v aplikaci PowerPoint pro Android přidat do prezentace obrázky, obrazce a tabulky, aby byla poutavější. Můžete také přidaný obsah upravovat, například přidávat k obrázkům rámečky a přidávat nebo odebírat řádky nebo sloupce tabulek.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání obrázků

Můžete použít fotku, kterou jste vyfotili fotoaparátem na svém zařízení, nebo si můžete stáhnout obrázek z webu.

Přidání obrázku z vašeho zařízení

Pokud máte v zařízení uložené obrázky, můžete je použít v prezentaci. Můžete také vyhledat obrázky online a uložit si je do zařízení. Obrázky z webu se ve výchozím nastavení ukládají do složky Stažení.

Když používáte obrázky, kliparty nebo jiné soubory z internetu, je důležité dodržovat autorská práva. Článek Filtrování obrázků podle typu licence v Bingu vám může pomoct zvolit soubory, které můžete použít.

 1. Na snímku, do kterého chcete vložit obrázek, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Fotky, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete procházet obrázky v aktuálně vybraném umístění úložiště obrázků, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném obrázku. TalkBack přečte název a datum každého obrázku.

  • Když chcete přejít do jiného umístění úložiště, například do složky Stažení nebo Poslední, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zobrazení tras, a pak poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného umístění, a pak poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném obrázku.

 3. Vybraný obrázek vložíte poklepáním na obrazovku. Uslyšíte, že PowerPoint obrázek zpracoval.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit obrázek, a pak poklepejte na obrazovku.

  Fokus se vrátí do prezentace, obrázek bude vybraný.

Přidání obrázku z fotoaparátu

 1. Na snímku, do kterého chcete vložit obrázek, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Fotoaparát, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se Fotoaparát.

  Pokud uslyšíte, že můžete PowerPointu povolit pořizování obrázků a nahrávání videa, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Povolit, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete pořídit fotku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku závěrky, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Fokus se přesune na tlačítko Hotovo. Pokud chcete použít fotku v prezentaci, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že PowerPoint obrázek zpracoval.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit obrázek, a pak poklepejte na obrazovku.

  Fokus se vrátí do prezentace, obrázek bude vybraný.

Změna stylu obrázků

K obrázkům můžete přidávat různé rámečky nebo styly ohraničení.

 1. Na snímku přejděte k obrázku, jehož styl chcete změnit, a poklepáním na obrazovku obrázek vyberte.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Styly, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Když chcete procházet možnostmi stylů, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném stylu, například „Jednoduchý rámeček, černý, položka seznamu“.

 4. Pokud chcete styl použít u obrázku, poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem dolů a doleva a zavřete tak nabídku Styly.

Přidání tabulky

Do snímků můžete přidávat tabulky, abyste zobrazili informace v kompaktní, uspořádané podobě.

 1. Na snímku, do kterého chcete vložit tabulku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tabulka, a pak poklepejte na obrazovku.

  Vytvoří se výchozí tabulka se 3 řádky a 3 sloupci.

Odstranění tabulky

 1. Na snímku potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že vstupujete do tabulky, a také podrobnosti o tabulce a buňce. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Odstranit, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit tabulku, a pak poklepejte na obrazovku.

Přidání řádků nebo sloupců

 1. Na snímku potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že vstupujete do tabulky, a také podrobnosti o tabulce a buňce. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, například „Vložit vpravo, tlačítko“ nebo „Vložit pod, tlačítko“, a pak poklepejte na obrazovku.

Odstranění řádků nebo sloupců

 1. Na snímku potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že vstupujete do tabulky, a také podrobnosti o tabulce a buňce. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Odstranit, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete odstranit řádek, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit řádky, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete odstranit sloupec, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit sloupce, a pak poklepejte na obrazovku.

Změna velikosti tabulky

Po přidání textu a sloupců do tabulky můžete automaticky změnit její velikost tak, aby se co nejlépe přizpůsobila aktuálnímu počtu sloupců.

 1. Na snímku potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že vstupujete do tabulky, a také podrobnosti o tabulce a buňce. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce karet a je vybraná karta Tabulka.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přizpůsobit, a pak poklepejte na obrazovku.

Vložení obrazce

PowerPoint pro Android nabízí knihovnu připravených obrazců, které můžete použít k prezentaci svých dat, například ve vývojovém diagramu.

 1. Na snímku v místě, kam chcete vložit obrazec, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce karet, a také název aktuálně vybrané karty.

 2. Poklepejte na obrazovku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Obrazce, a poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Obrazce.

  Obrazce jsou uspořádané do těchto skupin:

  • Poslední obrazce

  • Čáry

  • Obdélníky

  • Základní obrazce

  • Plné šipky

  • Obrazce rovnic

  • Vývojové diagramy

  • Hvězdy a nápisy

  • Bublinové popisky

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného obrazce (například dokud neuslyšíte, že jste na položce seznamu Obdélník). Pak ho vložte poklepáním na obrazovku. Fokus se přesune na kartu Obrazce, obrazec bude na snímku vybraný.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, můžete v aplikaci PowerPoint Mobile přidat do prezentace obrázky, obrazce a tabulky, aby byla poutavější. Můžete také přidaný obsah upravovat, například přidávat k obrázkům rámečky a přidávat nebo odebírat řádky nebo sloupce tabulek.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání obrázků

Můžete použít fotku, kterou jste vyfotili fotoaparátem na svém zařízení, nebo si můžete stáhnout obrázek z webu.

Přidání obrázku z vašeho zařízení

Pokud máte v zařízení uložené obrázky, můžete je použít v prezentaci. Můžete také vyhledat obrázky online a uložit si je do zařízení. Obrázky z webu se ve výchozím nastavení ukládají do složky Fotky.

Když používáte obrázky, kliparty nebo jiné soubory z internetu, je důležité dodržovat autorská práva. Článek Filtrování obrázků podle typu licence v Bingu vám může pomoct zvolit soubory, které můžete použít.

 1. Na snímku, do kterého chcete vložit obrázek, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Fotky, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném obrázku. Program Předčítání přečte název a datum každého obrázku.

 3. Obrázek vyberete poklepáním na obrazovku.

 4. Pokud chcete vybraný obrázek vložit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit, které je na panelu aplikace, a pak poklepejte na obrazovku.

  Fokus se vrátí do prezentace, obrázek bude vybraný.

Přidání obrázku z fotoaparátu

 1. Na snímku, do kterého chcete vložit obrázek, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Fotoaparát, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se Fotoaparát.

 2. Pokud chcete pořídit fotku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro pořízení fotky, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Přijmout a obrázek je zachycený.

 3. Pokud chcete použít fotku v prezentaci, poklepejte na obrazovku.

  Fokus se vrátí do prezentace, obrázek bude vybraný.

Změna stylu obrázků

K obrázkům můžete přidávat různé rámečky nebo styly ohraničení.

 1. Na snímku přejděte k obrázku, jehož styl chcete změnit, a poklepáním na obrazovku obrázek vyberte.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Styly, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Když chcete procházet možnostmi stylů, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném stylu, například „Jednoduchý rámeček, černý“.

 4. Pokud chcete styl použít u obrázku, poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem nahoru a doprava a zavřete tak nabídku Styly. Uslyšíte, že jste na tlačítku pro zavření rozevírací nabídky. Poklepejte na obrazovku.

Přidání tabulky

Do snímků můžete přidávat tabulky, abyste zobrazili informace v kompaktní, uspořádané podobě.

 1. Na snímku, do kterého chcete vložit tabulku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tabulka, a pak poklepejte na obrazovku.

  Vytvoří se výchozí tabulka se 3 řádky a 3 sloupci.

Odstranění tabulky

 1. Na snímku potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte tabulku, kterou chcete odstranit, a pak poklepejte dvěma prsty na obrazovku. Otevře se místní nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit, a pak poklepejte na obrazovku.

Přidání nebo odstranění řádků a sloupců

Řádky nebo sloupce můžete přidat tak, že jako výchozí bod pro nové řádky nebo sloupce použijete jednu buňku nebo celou tabulku.

Přidání řádků a sloupců kolem celé tabulky

 1. Na snímku potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte tabulku, kterou chcete změnit, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte jedním prstem na dolním okraji obrazovky, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, například „Vložit nad, tlačítko“ nebo „Vložit vpravo, tlačítko“, a pak poklepejte na obrazovku.

Přidání řádků a sloupců kolem buňky

 1. Na snímku potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte tabulku, kterou chcete změnit, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte správnou buňku, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte jedním prstem na dolním okraji obrazovky, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, například „Vložit vpravo, tlačítko“, a pak poklepejte na obrazovku.

Odstranění řádků a sloupců

 1. Na snímku potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte tabulku, kterou chcete změnit, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte správnou buňku, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte jedním prstem na dolním okraji obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Odstranit, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o nabídku Odstranit.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete odstranit řádek, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit řádky, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete odstranit sloupec, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit sloupce, a pak poklepejte na obrazovku.

Změna velikosti tabulky

Po přidání textu a sloupců do tabulky můžete automaticky změnit její velikost tak, aby se co nejlépe přizpůsobila aktuálnímu počtu sloupců.

 1. Na snímku potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte tabulku, jejíž velikost chcete změnit, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se karta Tabulka.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přizpůsobit, a pak poklepejte na obrazovku.

Vložení obrazce

PowerPoint Mobile nabízí knihovnu připravených obrazců, které můžete použít k prezentaci svých dat, například ve vývojovém diagramu.

 1. Na snímku, do kterého chcete vložit obrazec, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Obrazce, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Obrazce.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného obrazce (například Obdélník). Pak ho vložte poklepáním na obrazovku. Fokus se vrátí do prezentace, obrazec bude vybraný.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint Online klávesu a čtečky obrazovky vkládat obrázky a tabulek v prezentaci. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Přidání obrázku z vašeho zařízení

 1. Přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit obrázek.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa s logem Windows, N, t. Uslyšíte: "Otevřený, název souboru." Se zaměřuje na textové pole název souboru v dialogovém okně Otevřít.

 3. Přejděte k požadovanému obrázku a stisknutím mezerníku ho vyberte.

 4. Vybraný obrázek vložíte do prezentace stisknutím Alt+O.

Přidání obrázků z internetu

 1. Na snímku, podle kterého chcete přidat obrázek, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + N, potom F, F. Otevře dialogové okno Obrázky z Bingu hledat, pokud je fokus na do vyhledávacího pole.

 2. Zadejte hledaná slova a stiskněte Enter.

 3. SR klávesou doleva nebo doprava šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte obrázek, který chcete vložit a stiskněte klávesu Enter a vyberte požadovaný obrázek. Uslyšíte: "Checked."

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Vložit" a stiskněte klávesu SR klávesou Enter.

Přidání tabulky do snímku

 1. V prezentaci přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit tabulku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa s logem Windows, N, T. Uslyšíte: "Tabulka 1 x 1,."

 3. Vyberte počet řádků a sloupců v tabulce, kláves se šipkami, dokud nebude slyšet kombinace a stiskněte klávesu Enter. V tabulce se vloží do snímku.

Vložení řádků nebo sloupců do tabulky

 1. Přejděte na buňku tabulky nad, pod nebo vedle místo, kam chcete nový řádek nebo sloupec, který chcete zobrazit.

 2. Abyste přešli na kartu Nástroje tabulky – Rozložení, stiskněte Alt+klávesu s logem Windows, C, L. Uslyšíte, že jste na kartě Nástroje tabulky s vybranou kartou Rozložení.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat řádek nad buňku, stiskněte T.

  • Pokud chcete přidat řádek pod buňku, stiskněte V.

  • Pokud chcete přidat sloupec vlevo od buňky, stiskněte L.

  • Pokud chcete přidat sloupec vpravo od buňky, stiskněte P.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×