Použití čtečky obrazovky ke spoluvytváření prezentací v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke spoluvytváření prezentací v PowerPointu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

PowerPoint 2016 můžete v kombinaci s klávesnicí a čtečkou obrazovky, jako je JAWS nebo Předčítání (čtečka obrazovky integrovaná ve Windows), použít k online spolupráci s přítelem nebo kolegou na prezentaci. K dispozici je běžné spoluvytváření i spoluvytváření v reálném čase. Druhá možnost umožňuje vidět změny ostatních okamžitě, hned jak je provedou.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání online umístění pro ukládání

OneDrive je k dispozici hned, když spustíte PowerPoint 2016. Abyste ale mohli ukládat na SharePoint, bude možná potřeba přidat sharepointový web ručně.

 1. V PowerPointu 2016 stiskněte kombinaci kláves Alt+S a otevřete nabídku Soubor. Uslyšíte název souboru. Potom uslyšíte: „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ (Okno PowerPointu, Vybráno, položka karty Informace). U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazení Backstage, Soubor, karta Informace).

 2. Stisknutím klávesy A otevřete nabídku Uložit jako. Uslyšíte: „Selected, Save As tab item“ (Vybráno, položka karty Uložit jako). U čteček JAWS uslyšíte: „Save As tab“ (Karta Uložit jako).

 3. Stisknutím klávesy A přidejte umístění pro ukládání. Uslyšíte: „Selected, Add a Place tab item“ (Vybráno, položka karty Přidat místo). U čteček JAWS uslyšíte: „Saving features, Add a Place tab“ (Funkce pro ukládání, karta Přidat místo).

 4. Stisknutím 1 přidejte sharepointový web.

 5. Po zobrazení výzvy zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte pro přístup k sharepointovému webu, a pak stiskněte Enter.

 6. Po zobrazení výzvy zadejte heslo a pak stiskněte klávesu Enter.

Web je teď dostupný v dialogovém okně Uložit jako v PowerPointu 2016.

Uložení prezentace online

Abyste v PowerPointu 2016 mohli začít spoluvytvářet prezentaci s ostatními uživateli, musíte ji uložit na OneDrive nebo SharePoint Online.

Uložení prezentace na OneDrive

 1. Až vytvoříte prezentaci, kterou chcete v PowerPointu 2016 sdílet, otevřete nabídku Soubor stisknutím kláves Alt+S. Uslyšíte název souboru. Potom uslyšíte: „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ (Okno PowerPointu, Vybráno, položka karty Informace). U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazení Backstage, Soubor, karta Informace).

 2. Stisknutím klávesy T otevřete nabídku Sdílet. Uslyšíte: „Selected, Share tab item“ (Vybráno, položka karty Sdílet). U čteček JAWS uslyšíte: „Share tab“ (Karta Sdílet).

 3. Stisknutím klávesy O uložte prezentaci do cloudu. Uslyšíte: „Selected, Save As tab item“ (Vybráno, položka karty Uložit jako). U čteček JAWS uslyšíte: „Save As tab“ (Karta Uložit jako).

 4. Stisknutím klávesy G uložte prezentaci na OneDrive. Uslyšíte: „Selected, OneDrive tab item“ (Vybráno, položka karty OneDrive). U čteček JAWS uslyšíte: „OneDrive tab“ (Karta OneDrive).

  • Pokud jste zatím prezentaci neuložili místně nebo chcete změnit název souboru, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Enter file name here“ (Sem zadejte název souboru) nebo aktuální název souboru. Zadejte požadovaný název a potom několikrát stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Save button“ (Tlačítko Uložit). Stisknutím mezerníku uložte prezentaci na OneDrive.

  • Pokud jste už prezentaci uložili a na OneDrivu chcete používat stejný název souboru, stačí několikrát stisknout klávesu Tab, dokud se neozve „Save button“ (Tlačítko Uložit). Potom prezentaci uložte na OneDrive stisknutím mezerníku.

Uložení prezentace na SharePoint

 1. Až vytvoříte prezentaci, kterou chcete v PowerPointu 2016 sdílet, otevřete nabídku Soubor stisknutím kláves Alt+S. Uslyšíte název souboru. Potom uslyšíte: „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ (Okno PowerPointu, Vybráno, položka karty Informace). U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazení Backstage, Soubor, karta Informace).

 2. Stisknutím klávesy T otevřete nabídku Sdílet. Uslyšíte: „Selected, Share tab item“ (Vybráno, položka karty Sdílet). U čteček JAWS uslyšíte: „Share tab“ (Karta Sdílet).

 3. Stisknutím klávesy O uložte prezentaci do cloudu. Uslyšíte: „Selected, Save As tab item“ (Vybráno, položka karty Uložit jako). U čteček JAWS uslyšíte: „Save As tab“ (Karta Uložit jako).

 4. Stisknutím klávesy S a čísla příslušného webu (například S2, S3 apod.) uložte prezentaci na sharepointový web. Procházejte mezi položkami pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů, dokud neuslyšíte: „Sites“ (Weby) s názvem požadovaného webu.

 5. Stisknutím klávesy Tab a následným stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Uložit. Čtečka obrazovky přečte název souboru. Pokud jste soubor ještě neuložili, přečte několik počátečních slov textu.

  • Pokud jste zatím prezentaci neuložili místně nebo chcete změnit název souboru, zadejte požadovaný název a potom několikrát stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „All Locations, split button“ (Všechna místa, tlačítko rozdělení). Potom několikrát stiskněte šipku doprava, dokud neuslyšíte adresu vašeho sharepointového webu. Stiskněte několikrát šipku dolů, dokud se neozve název požadované knihovny nebo pracovního prostoru. Potom prezentaci uložte stisknutím klávesy Enter.

  • Pokud už jste prezentaci uložili a chcete použít stejný název souboru v SharePointu, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „All Locations, split button“ (Všechna místa, tlačítko rozdělení). Potom několikrát stiskněte šipku doprava, dokud neuslyšíte adresu vašeho sharepointového webu. Stiskněte několikrát šipku dolů, dokud se neozve název požadované knihovny nebo pracovního prostoru. Potom prezentaci uložte stisknutím klávesy Enter.

Sdílení prezentace s dalšími lidmi

Jakmile prezentaci uložíte online, můžete ji sdílet se spoluautory v podokně Sdílet.

 1. Podokno Sdílet otevřete stisknutím kláves Alt+Y, U. Fokus se přesune do pole Pozvat ostatní v podokně Sdílet.

 2. Zadejte e-mailovou adresu spoluautora. Pokud je spoluautorů více, oddělte jejich adresy čárkou.

 3. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Udělit oprávnění k tomuto dokumentu. Pokud uslyšíte, že je vybraná možnost Může upravit, jsou oprávnění pro spoluvytváření správná. Pokud uslyšíte něco jiného, stiskněte mezerník a klávesou Šipka nahoru nebo Šipka dolů přepínejte možnosti, dokud neuslyšíte možnost Může upravit, a pak stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete svým spoluautorům napsat krátkou zprávu, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Include a message (optional)“ (Zahrnout zprávu (volitelné)). Potom napište zprávu.

 5. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Share button“ (Tlačítko Sdílet). Pak stiskněte Enter. Spoluautorům se odešle e-mail s upozorněním, že mají k prezentaci přístup.

Změna možností sdílení

Svoje změny můžete sdílet se spoluautory automaticky. Můžete ale také zvolit možnost, aby se při každém otevření prezentace, ve které někdo jiný dělá změny, zobrazil dotaz, jestli chcete svoje změny sdílet.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+S a otevřete nabídku Soubor. Uslyšíte název souboru. Potom uslyšíte: „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ (Okno PowerPointu, Vybráno, položka karty Informace). U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazení Backstage, Soubor, karta Informace).

 2. Stisknutím klávesy M otevřete nabídku Možnosti. Uslyšíte, že jste v okně Možnosti aplikace PowerPoint na kartě Obecné. U čteček JAWS uslyšíte, že jste v okně Možnosti aplikace PowerPoint. U čteček JAWS fokus nemusí být na kartě Obecné. Abyste měli jistotu, že jste na správné kartě, klávesou Šipka nahoru nebo Šipka dolů se přesouvejte mezi kartami, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Obecné.

 3. Několikrát stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „When working with others, automatically save changes“ (Při spolupráci s ostatními automaticky uložit změny) a aktuální nastavení. Pokud chcete toto nastavení změnit, stiskněte mezerník, dokud neuslyšíte buď „Checked“ (Zaškrtnuto), nebo „Unchecked“ (Nezaškrtnuto) – záleží na tom, kterou možnost chcete vybrat. Pak stiskněte Enter.

 4. Nabídku Možnosti zavřete tak, že několikrát stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte „OK button“ (Tlačítko OK), a pak stisknete klávesu Enter.

Toto nastavení má vliv na každou prezentaci, kterou sdílíte, nejen na prezentaci, na které právě pracujete.

Spolupráce na sdílené prezentaci

Funkce spoluvytváření v PowerPointu umožňuje, aby na vytváření prezentace spolupracovalo více uživatelů. Spoluvytváření se automaticky spustí, když více uživatelů otevře stejnou prezentaci uloženou na OneDrivu nebo v SharePointu Online.

Spoluautoři jednoduše použijí odkaz, který jste jim poslali, a vaše prezentace se jim otevře v jejich verzi PowerPointu nebo v PowerPointu Online. Pokud také používají PowerPoint Online nebo PowerPoint 2016 a rozhodli se automaticky sdílet prováděné změny, čtečka obrazovky ohlásí „There are other users editing this slide“, pokud má snímek, na který přejdete, spoluautory.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Spolupráce v cloudu s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření prezentace aplikace PowerPoint

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×