Použití čtečky obrazovky ke sdílení obrazovky v Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky ke sdílení obrazovky v Microsoft Teams

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete spustit a ukončit sdílení plochy, PowerPoint prezentace, Microsoft tabule nebo okna aplikace v Microsoft Teams pro Windows schůzce. Zkoušel (a) jsme si otestovali s JAWS a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Dozvíte se také, jak předat řízení sdílenému obsahu nebo obrazovce jinému uživateli a přiblížit ke sdílenému obsahu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Nejnovější verze JAWS už nemají pro Microsoft Teams nastavený režim virtuálního kurzoru jako výchozí. Pokyny, jak zapnout režim virtuálního kurzoru, najdete v článku věnovaném povolení virtuálního kurzoru JAWS.

 • Pokud chcete rychle získat přístup k seznamu klávesových zkratek z Microsoft Teams, stiskněte CTRL + E, zadejte znak lomítka následovaný klávesamiWord a pak stiskněte ENTER.

V tomto tématu

Sdílení plochy, okna programu nebo programu Microsoft tabule

Poznámka: Co můžete sdílet a jak funguje sdílení závisí na organizaci hostující schůzku, takže všechny funkce a funkce popsané níže nemusí být ve schůzce použitelné.

 1. Na schůzce v Microsoft Teams stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud se nedostanete na tlačítko otevřít možnosti sdílení , a stiskněte ENTER.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete sdílet celou plochu, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu plocha, a pak stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete sdílet okno aplikace, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o seznam pro sdílení oken. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo doprava, dokud neuslyšíte okno aplikace, které chcete sdílet, a stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete sdílet tabuli, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku sdílet program Microsoft tabule, a stiskněte ENTER.

 3. Pokud chcete sdílení ukončit, stiskněte CTRL + SHIFT + MEZERNÍK a otevřete panel nástrojů pro sdílení obrazovky. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko Ukončit prezentaci , a stiskněte ENTER.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. Na schůzce v Microsoft Teams stiskněte B nebo SHIFT + B, dokud se nedostanete na tlačítko otevřít možnosti sdílení . Stiskněte Enter.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete sdílet celou plochu, stiskněte NVDA, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu plocha, a pak stiskněte ENTER.

   Pomocí čtečky JAWS stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu plocha, a pak stiskněte ENTER.

  • Pokud používáte NVDA, stiskněte klávesu L, dokud neuslyšíte "sdílet okno", a pak stiskněte ENTER. Pak opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo doprava, dokud neuslyšíte okno aplikace, které chcete sdílet, a stiskněte ENTER.

   Pomocí čtečky JAWS stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte "sdílet okno", stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu, a pak stiskněte ENTER. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo doprava, dokud neuslyšíte okno aplikace, které chcete sdílet, a stiskněte ENTER.

  • Pokud používáte NVDA, sdílejte Microsoft tabuli, až uslyšíte "sdílet Microsoft tabuli" a stiskněte ENTER.

   V JAWS stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku sdílet program Microsoft tabule, a pak stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu.

 3. Pokud chcete sdílení ukončit, stiskněte CTRL + SHIFT + MEZERNÍK a otevřete panel nástrojů pro sdílení obrazovky. Pak opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud se nedostanete na tlačítko Ukončit prezentaci , a stiskněte ENTER.

Sdílení PowerPoint prezentace

Pokud sdílíte soubor PowerPoint, můžou se účastníci pohybovat v různých snímcích bez přerušení hlavní prezentace. Mohou taky synchronizovat zobrazení zpátky do zobrazení prezentujícího.

Poznámka: Pokud nechcete, aby lidé mohli nezávisle procházet PowerPoint souboru, který sdílíte, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na panelu nástrojů za ním položku. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud nepřejdete na možnost zabránit účastníkům v nezávisle na sdíleném tlačítku souboru PowerPointu , a pak stiskněte ENTER.

 1. Na schůzce v Microsoft Teams stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud se nedostanete na tlačítko otevřít možnosti sdílení , a stiskněte ENTER.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete sdílet PowerPoint prezentaci, na které jste nedávno pracovali, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že chcete sdílet PowerPointovou prezentaci. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo doprava, dokud neuslyšíte prezentaci, kterou chcete sdílet, a stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete vyhledat další PowerPoint prezentace, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na panelu procházet soubory PPT, a stiskněte ENTER. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo nahoru, dokud neuslyšíte umístění souboru, a stiskněte ENTER. Najděte soubor ve vybraném umístění a stiskněte ENTER.

 3. Pokud chcete sdílení ukončit, stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud se nedostanete na tlačítko Ukončit prezentaci , a stiskněte ENTER.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. Na schůzce v Microsoft Teams stiskněte B nebo SHIFT + B, dokud se nedostanete na tlačítko otevřít možnosti sdílení . Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že se jedná o seznam ploch.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete s NVDA sdílet PowerPoint prezentaci, kterou jste nedávno pracovali, stiskněte klávesu L, dokud neuslyšíte, že se jedná o sdílení PowerPointové prezentace. Stiskněte klávesu Enter. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo doprava, dokud neuslyšíte prezentaci, kterou chcete sdílet, a stiskněte ENTER.

   Pomocí čtečky JAWS stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o sdílení PowerPointové prezentace. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu, a stiskněte ENTER. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo doprava, dokud neuslyšíte prezentaci, kterou chcete sdílet, a stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete vyhledat další PowerPoint prezentace, stiskněte klávesu B, dokud neuslyšíte, že jste na Procházet soubory PPT, a stiskněte ENTER. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo nahoru, dokud neuslyšíte umístění souboru, a stiskněte ENTER. Najděte soubor ve vybraném umístění a stiskněte ENTER.

 3. Pokud chcete sdílení ukončit, stiskněte B nebo SHIFT + B, dokud se nedostanete na tlačítko Ukončit prezentaci , a stiskněte ENTER.

Sdílení systémového zvuku

Sdílejte svůj systémový zvuk, abyste mohli účastníci schůzky procházet Microsoft Teams. Můžete ho využít při přehrávání videa nebo zvukového klipu v rámci prezentace. Když sdílíte obsah, do schůzky se zahrne veškerý zvukový zvuk, včetně oznámení. Další informace o sdílení systému naleznete v tématu sdílení systémového zvuku ve schůzce týmů.

Pokud vyberete položku, kterou chcete sdílet, ze zásobníku sdílení nebo když už sdílíte obsah, můžete začít sdílet svůj systémový zvuk.

 1. Na schůzce v Microsoft Teams proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste na panelu možnosti sdílení vybrali položku, kterou chcete sdílet, stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud se nedostanete na zaškrtávací políčko Zahrnout systémový zvuk . Stisknutím mezerníku vyplníte zaškrtávací políčko a nasdílíte zvukový zvuk.

  • Pokud už sdílíte obsah, stiskněte CTRL + SHIFT + MEZERNÍK, dokud neuslyšíte "zahrnout systémový zvuk" a stiskněte ENTER.

Předat řízení sdíleného obsahu

Poznámka: Při sdílení aplikace předávejte řízení jenom lidem, kterým důvěřujete. Lidé, kterým udělíte řízení, můžou používat příkazy, které můžou mít vliv na váš systém nebo jiné aplikace. Přijali jsme kroky, které toto zabrání, ale neotestovali jsme každou možnou konfiguraci.

Pokud chcete jinému účastníkovi umožnit upravovat sdílený soubor, pomoct vám s prezentací nebo ostatním něco ukázat, můžete mu předat řízení. Sdílení pak budete řídit spolu s druhým účastníkem a řízení můžete kdykoli převzít zpět.

Poznámka: Poskytnutí řízení sdílené PowerPoint není aktuálně podporováno. Pokud chcete, aby někdo mohl převzít kontrolu nad prezentací, přečtěte si pokyny v tématu sdílení PowerPoint prezentace.

 1. Na schůzce nebo hovoru stiskněte Shift + Ctrl + mezerník a přesuňte se tak na panel nástrojů pro sdílení obrazovky. Uslyšíte, že jste na ovládacím prvku. Stiskněte mezerník. Otevře se seznam účastníků schůzky.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte jméno osoby, které chcete ovládací prvek přidělit, a stiskněte ENTER.

  Microsoft Teams odešle této osobě oznámení o tom, že sdílíte řízení. Když s někým sdílíte řízení, může tento uživatel na sdílené obrazovce provádět výběry, úpravy a další změny.

 3. Chcete-li přejít zpět, přejděte stisknutím kombinace kláves SHIFT + CTRL + MEZERNÍK na panel nástrojů pro sdílení obrazovky. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zrušit ovládání, a stiskněte ENTER.

Požádat o řízení sdíleného obsahu

Pokud chcete například Ukázat něco na zařízení prezentujícího nebo změnit soubor, můžete požádat o řízení sdíleného obsahu. Osoba, která sdílí obsah, je upozorněna, že žádáte o řízení, a může žádost schválit nebo zamítnout.

Poznámka: V některých organizacích je požadavek na řízení zakázán.

 1. Na schůzce nebo hovoru stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku žádosti, a stiskněte ENTER. Osoba, která sdílí obsah, obdrží oznámení o tom, že žádáte o řízení, a potřebuje žádost schválit před převzetím řízení.

  Pokud prezentující sdílí prezentaci PowerPoint, stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku, a stiskněte ENTER.

  Po schválení vaší žádosti uslyšíte: "ukončit řízení". Nyní můžete řídit sdílený obsah a provádět výběry, úpravy a další úpravy na sdílené obrazovce.

 2. Pokud chcete ukončit řízení sdíleného obsahu, stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku, a stiskněte ENTER.

  Pokud jste si prohlédli PowerPoint ovou prezentaci, je třeba, aby vám prezentující ovládací prvek vrátil zpátky.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. Na schůzce nebo hovoru stiskněte klávesu B nebo SHIFT + B, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku požádat, a stiskněte ENTER. Osoba, která sdílí obsah, obdrží oznámení o tom, že žádáte o řízení, a potřebuje žádost schválit před převzetím řízení.

  Pokud prezentující sdílí prezentaci PowerPoint, stiskněte B nebo SHIFT + B, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku, a stiskněte ENTER.

  Po schválení vaší žádosti uslyšíte: "ukončit řízení". Nyní můžete řídit sdílený obsah a provádět výběry, úpravy a další úpravy na sdílené obrazovce.

 2. Pokud chcete ukončit řízení sdíleného obsahu, stiskněte klávesu B nebo SHIFT + B, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku, a stiskněte ENTER.

  Pokud jste si prohlédli PowerPoint ovou prezentaci, je třeba, aby vám prezentující ovládací prvek vrátil zpátky.

Převzetí řízení sdílené prezentace PowerPoint

 1. Na schůzce nebo hovoru, kde prezentující sdílí prezentaci PowerPoint, stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku, a stiskněte ENTER.

  Prezentující vám oznámí, že máte kontrolu nad prezentací.

 2. Pokud chcete ukončit řízení sdílené prezentace PowerPoint, musí původní prezentujec převzít ovládací prvek od vás.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. Na schůzce nebo hovoru, kde prezentující sdílí prezentaci PowerPoint, stiskněte klávesu B nebo SHIFT + B, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku, a stiskněte ENTER.

  Prezentující vám oznámí, že máte kontrolu nad prezentací.

 2. Pokud chcete ukončit řízení sdílené prezentace PowerPoint, musí původní prezentujec převzít ovládací prvek od vás.

Přiblížení sdíleného obsahu

Sdílený obsah můžete přiblížit na několik možností:

 • Pokud chcete používat klávesové zkratky k přiblížení nebo oddálení, stiskněte CTRL + znaménko plus (+) nebo CTRL + znaménko minus (-).

 • Pokud používáte trackpadu, můžete se přiblížit, Stáhněte a v trackpadu.

 • Pokud používáte myš, stiskněte a podržte klávesu CTRL na klávesnici a posouváním nahoru nebo dolů pomocí kolečka myši přiblížíte zobrazení.

Viz také

Připojení ke schůzce v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Naplánování schůzky v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Pomocí Microsoft Teams s VoiceOver, integrovanou čtečkou obrazovky pro iOS, můžete spustit a ukončit sdílení obrazovky, PowerPoint prezentace, fotky nebo videa na schůzkách. Přečtěte si také, jak převzít kontrolu nad sdílenou prezentací PowerPoint a přiblížit ke sdílenému obsahu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Sdílení PowerPoint prezentace, obrazovky nebo živého videa

 1. Ve Microsoft Teams schůzce nebo hovoru táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "Další možnosti volání", a poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "sdílet", a poklepejte na obrazovku.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete sdílet PowerPoint prezentaci, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce sdílet PowerPoint, a poklepejte na obrazovku. Potáhnutím prstem doprava Najděte požadovaný PowerPoint soubor a poklepáním na obrazovku Začněte sdílet.

  • Pokud chcete sdílet obrazovku, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce sdílet, a poklepejte na obrazovku. Zasuňte prstem kolem středu obrazovky, dokud neuslyšíte "zahájit vysílání", a poklepáním na obrazovku Začněte sdílet.

  • Pokud chcete sdílet živý datový proud videa z kamery, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "sdílet video", a poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "začít prezentovat", a poklepáním na obrazovku Sdílejte svůj video stream.

 4. Pokud chcete přestat sdílet obsah, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na panelu "přestat prezentovat", a poklepejte na obrazovku.

Sdílení fotky

Fotku můžete sdílet z fotoaparátu, umístění souboru nebo přímo z aplikace kamera.

 1. Ve Microsoft Teams schůzce nebo hovoru táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "sdílet fotku", a poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud Microsoft Teams zobrazí dotaz na kameru a fotky, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a poklepejte na obrazovku.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete sdílet fotografii z fotoaparátu, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku otevřít kameru, a poklepejte na obrazovku. Najděte fotku a poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "začít prezentovat", a poklepáním na obrazovku sdílejte fotku.

  • Pokud chcete pořídit fotku přímo z kamery, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se prezentují. Poklepáním na obrazovku nasdílejte fotku.

  • Pokud chcete sdílet fotku ze souboru, jako je OneDrive, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "soubory", a poklepejte na obrazovku. Najděte fotku a poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "začít prezentovat", a poklepáním na obrazovku sdílejte fotku.

 4. Pokud chcete přestat sdílet obsah, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na panelu "přestat prezentovat", a poklepejte na obrazovku.

Převzetí řízení sdílené prezentace PowerPoint

 1. V Microsoft Teams schůzce nebo hovoru, kde prezentující sdílí prezentaci PowerPoint, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku, a poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud Microsoft Teams požádá o potvrzení akce. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "Ano", a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete ukončit řízení prezentace, požádejte prezentující o vrácení ovládacího prvku zpátky.

Přiblížení ke sdílenému obsahu

 1. Pokud chcete přepnout na přiblížení, přejděte na úvodní obrazovce zařízení na tlačítko Nastavení a poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce. Otevře se stránka nastavení lupy a fokus je na tlačítku Lupa . Poklepejte na obrazovku.

 3. Pomocí lupy proveďte v okně Microsoft Teams schůzky jednu z následujících akcí:

  • Poklepáním na obrazovku se třemi prsty zvětšíte.

  • Na obrazovce se můžete pohybovat třemi prsty na obrazovce.

  • Poklepáním na tři prsty a posunutím tří prsty na obrazovce změňte měřítko.

Viz také

Připojení ke schůzce v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Pomocí Microsoft Teams s TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete spustit a ukončit sdílení obrazovky, PowerPoint prezentace, fotky nebo videa na schůzkách. Přečtěte si také, jak převzít kontrolu nad sdílením PowerPoint prezentace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Sdílení PowerPoint prezentace, obrazovky nebo živého videa

 1. Ve Microsoft Teams schůzce nebo hovoru táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "Další možnosti volání", a poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "sdílet", a poklepejte na obrazovku.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete sdílet PowerPoint prezentaci, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce sdílet PowerPoint, a poklepejte na obrazovku. Potáhnutím prstem doprava Najděte požadovaný PowerPoint soubor a poklepáním na obrazovku Začněte sdílet.

  • Pokud chcete sdílet obrazovku, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce sdílet, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete sdílet živý datový proud videa z kamery, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "sdílet video", a poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "začít prezentovat", a poklepáním na obrazovku Sdílejte svůj video stream.

 4. Pokud chcete přestat sdílet obsah, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na panelu "přestat prezentovat", a poklepejte na obrazovku.

Sdílení fotky

Fotku můžete sdílet z fotoaparátu, umístění souboru nebo přímo z aplikace kamera.

 1. V Microsoft Teams schůzce nebo hovoru hned, dokud neuslyšíte "Další možnosti", a poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte "sdílet", a poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nekliknete na "sdílet fotku", a poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud Microsoft Teams zobrazí dotaz na kameru a fotky, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a poklepejte na obrazovku.

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete sdílet fotku z fotoaparátu, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vložit obrázek, a poklepejte na obrazovku. Najděte fotku a poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte "začít prezentovat", a poklepáním na obrazovku sdílejte fotku.

  • Pokud chcete pořídit fotku přímo z kamery, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se prezentují. Poklepáním na obrazovku nasdílejte fotku.

  • Pokud chcete sdílet fotku ze souboru, jako je OneDrive, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "soubory", a poklepejte na obrazovku. Najděte fotku a poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte "začít prezentovat", a poklepáním na obrazovku sdílejte fotku.

 6. Pokud chcete přestat sdílet obsah, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na panelu "přestat prezentovat", a poklepejte na obrazovku.

Převzetí řízení sdílené prezentace PowerPoint

 1. V Microsoft Teams schůzce nebo hovoru, kde prezentující sdílí prezentaci PowerPoint, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku, a poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud Microsoft Teams požádá o potvrzení akce. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "Ano", a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete ukončit řízení prezentace, požádejte prezentující o vrácení ovládacího prvku zpátky.

Přiblížení ke sdílenému obsahu

 1. Ve Microsoft Teams schůzce Stáhněte na obrazovce. Pokud chcete zobrazení oddálit, Stáhněte obrazovku.

Viz také

Připojení ke schůzce v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×