Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Word automaticky kontroluje potenciální pravopisné a gramatické chyby při psaní. Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Projděte chyby a opravte je. Tento test jsme otestovali s předčítáním, JAWSm a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola a oprava pravopisu a gramatiky

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby, a pak stiskněte F7.

  Kontrolu můžete spustit taky pomocí pásu karet. Stisknutím kláves ALT + R otevřete kartu Revize a pak stisknutím klávesy C vyberte možnost zkontrolovat dokument .

  Otevře se podokno editoru. Uslyšíte "Editor Overview" a počet zjištění.

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat pravopis a gramatiku jenom v určité větě nebo odstavci dokumentu, vyberte text, který chcete zkontrolovat, a pak stiskněte F7.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zkontrolovat pravopisné a gramatické chyby, stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete zkontrolovat pravopisné chyby, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu opravy. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte "pravopis", a pak stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete zkontrolovat jenom gramatické chyby, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu opravy. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte "gramatika", a pak stiskněte ENTER.

 3. Původní věta uslyší pravopisnou nebo gramatickou chybu. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte první doporučení, jak chybu opravit.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte návrh, který chcete použít, a pak proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít navrhovanou opravu jenom u aktuální chyby, stiskněte ENTER.

  • Chcete-li použít navrhovanou opravu u všech výskytů chyby v aktuálním dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Alt + šipka dolů a potom stiskněte klávesu a.

  Chyba se opraví a Word přejde na další chybu. Tento krok opakujte pro každou chybu.

  Tip: Pokud chcete přečíst původní větu pro další chybu, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko přečíst původní větu , a pak stiskněte ENTER.

 5. Když Word dokončí revize dokumentu, uslyšíte, že jste na dialogovém okně Microsoft Word tlačítko OK. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Ignorování pravopisu nebo gramatiky

Pokud se domníváte, že se zjištění nechybí, můžete ho ignorovat jednou nebo v celém dokumentu. Hledání se neopraví a Word přejde na další chybu v seznamu.

 1. Po přijetí původní věty s hledáním proveďte v podokně editoru jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete hledání ignorovat jednou, stiskněte I.

  • Pokud chcete najít hledání všude v dokumentu, stiskněte G.

Klávesové zkratky pro podokno editoru

Následující tabulka shrnuje klávesové zkratky pro podokno editoru .

Akce

Stiskněte

Přeskočení slova, které se ale příště znovu zkontroluje

K

Přeskakování zjištěného slova v celém dokumentu

K

Přidání zjištěného slova do slovníku v aplikaci

A

Vrácení změny zpět. Pro předchozí opravy akci opakujte.

Ctrl+Z

Otevřete podokno Kontrola pravopisu v okně Možnosti aplikace Word a vyberte a změňte způsob, jakým program opravuje pravopis a gramatiku ve všech dokumentech.

S

Kontrola slov a gramatiky, které jste se dříve rozhodli přeskočit

 1. V Word m dokumentu, který chcete znovu zkontrolovat, stiskněte kombinaci kláves ALT + F, T. Otevře se okno Možnosti aplikace Word .

 2. Stiskněte klávesu P a pak jednou stiskněte klávesu TAB. Otevře se podokno Kontrola pravopisu a fokus na tlačítko Možnosti automatických oprav .

 3. Stisknutím klávesy K přejdete na možnost znovu zkontrolovat dokument a aktivujete ji. Až budete požádáni o potvrzení akce, stiskněte klávesu ENTER, aby se dokument znovu zkontroloval. Pokud nechcete dokument znovu zkontrolovat, stiskněte klávesu šipka vpravo a přesuňte se na tlačítko ne a stiskněte ENTER.

Klávesové zkratky související s kontrolou gramatiky a pravopisu

Následující tabulka obsahuje přehled klávesových zkratek, které vám pomůžou zkontrolovat gramatiku a pravopis v Word dokumentech.

Akce

Klávesy

Otevření okna Možnosti aplikace Word

Alt+S, M

Otevřete podokno Kontrola pravopisu v okně Možnosti aplikace Word .

K, potom stiskněte klávesu Tab

Otevření dialogového okna Automatické opravy v podokně Kontrola pravopisu a mluvnice

A

Otevření dialogového okna výjimky automatických oprav v dialogovém okně Automatické opravy

E

V podokně Kontrola pravopisu Zkontrolujte pravopis a gramatiku.

K

Zaškrtněte políčko kontrolovat pravopis při psaní nebo jeho zaškrtnutí zrušte v podokně Kontrola pravopisu a mluvnice.

P

V podokně Kontrola pravopisu se můžete podívat na zaškrtávací políčko s kontrolou gramatiky .

H dvakrát

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt pravopisné chyby pouze v tomto dokumentu v podokně Kontrola pravopisu a mluvnice .

S

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt gramatické chyby pouze v tomto dokumentu v podokně Kontrola pravopisu a mluvnice .

D

Zapnutí a vypnutí automatické kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky můžete vypnout a celý dokument můžete zkontrolovat, až ho dokončíte. Současná kontrola pravopisu a gramatiky v dokumentu je užitečná, když chcete svůj text rychle překontrolovat.

 1. V dokumentu Word stiskněte klávesy ALT + F, T. Otevře se okno Možnosti aplikace Word .

 2. Pokud chcete otevřít podokno Kontrola pravopisu , stiskněte P a pak stiskněte klávesu TAB. Otevře se podokno Kontrola pravopisu a fokus na tlačítko Možnosti automatických oprav .

 3. Pokud chcete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políčka kontrolovat pravopis při psaní , stiskněte klávesu P.

 4. Pokud chcete přejít na zaškrtávací políčko Označit gramatické chyby při psaní , stiskněte M dvakrát. Stisknutím mezerníku zaškrtávací políčko vyberete nebo jeho výběr zrušíte.

 5. Pokud chcete použít změny a zavřít okno možností Wordu , stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko OK , a pak stiskněte ENTER. Fokus se vrátí do dokumentu.

Poznámka: Chcete-li určit způsob Word automatických oprav při psaní, přejděte na kartu Kontrola pravopisu a stiskněte klávesu a. V dialogovém okně Automatické opravy vyberte požadované možnosti.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sledování a revize změn v dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Word pro Mac automaticky kontroluje potenciální pravopisné a gramatické chyby při psaní a můžete pomocí VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky Mac OS, projít chybami a opravovat je.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky v dokumentu

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby, a pak stiskněte Option+Command+L.

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat pravopis a gramatiku jenom v určité větě nebo odstavci dokumentu, vyberte text, který chcete zkontrolovat, a pak stiskněte Option+Command+L. Text vyberete tak, že podržíte klávesu Shift a přesunete kurzor pomocí kláves se šipkami.

 2. Otevře se dialog Pravopis a gramatika. Uslyšíte, že se jedná o pravopis a gramatiku a název jazyka kontroly pravopisu. Fokus je na textovém poli, kde můžete opravovat překlepy a gramatické chyby. Dialogové okno také zobrazuje navrhovaný pravopis nebo navrhované gramatické opravy. Opakovaně stiskněte Tab, dokud neuslyšíte, že jste v tabulce návrhů. Poslechněte si návrhy a budete se moci snadněji rozhodnout, co s možnou chybou udělat.

 3. Pokud chcete reagovat na problém zjištěný aplikací Word, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovaný příkaz, a pak stiskněte mezerník:

  • Pokud chcete přeskočit aktuálně vybraný text a přejít na další položku, vyberte Ignorovat.

  • Pokud chcete přeskočit každý výskyt vybraného textu a přejít na další položku, vyberte Přeskakovat.

  • Pokud chcete přidat aktuálně vybrané slovo do slovníku, aby v budoucnu Word nerozpoznával toto slovo jako chybu, vyberte Přidat. Tento postup funguje jenom u chybně napsaných slov. Vlastní gramatika se do slovníku přidat nedá.

  • Pokud chcete přeskočit výskyt gramatické chyby a přesunout se dál, vyberte Další věta.

  • Pokud chcete změny použít, vyberte jeden z návrhů pravopisu v tabulce návrhy slov . Pokud chcete procházet návrhy pravopisu, stiskněte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů. VoiceOver oznámí návrhy během přesouvání. Až budete na návrh, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o změnu nebo změnu všech, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

 4. Když chybu opravíte nebo přeskočíte, Word se přesune na další. Postup kontroly zopakujte pro každou chybu.

 5. Po dokončení uslyšíte, že se kontrola pravopisu a gramatiky dokončila. Pokud jste kontrolovali pouze vybraný text, uslyšíte, že Word dokončil kontrolu výběru.

 6. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte mezerník.

  Poznámka: Když VoiceOver čte text a Word zjistí možnou chybu pravopisu, oznámí vám, že je dané slovo nesprávně napsané.

Kontrola slov a gramatiky, které jste se dříve rozhodli přeskočit

Seznam ignorovaných slov a gramatických jevů můžete vymazat (resetovat), aby Word kontroloval pravopisné a gramatické chyby, které dříve přeskakoval.

Poznámka: Když seznam ignorovaných slov a gramatických jevů obnovíte, vymaže se jenom pro aktuálně otevřený dokument. Na pravopisné a gramatické jevy přeskočené v jiných wordových dokumentech to nemá vliv.

 1. Pro přechod na řádek nabídek stiskněte ve wordovém dokumentu, který chcete znovu zkontrolovat, Control+Option+M. Uslyšíte, že se jedná o řádek nabídek Apple.

 2. Stiskněte opakovaně šipku doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nástrojích, a pak stiskněte opakovaně šipku dolů, dokud neuslyšíte, že jste v podnabídce kontroly pravopisu a gramatiky. Podnabídku Pravopis a gramatika rozbalíte stisknutím kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte informace o možnosti obnovit ignorovaná slova a gramatické jevy. Pak stiskněte mezerník.

 4. Otevře se okno oznámení. Pokud chcete potvrdit obnovení, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Ano, výchozí a pak vyberte.

 5. Pokud chcete pravopis a gramatiku zkontrolovat znovu, stiskněte Option+Command+L.

Klávesové zkratky související s kontrolou gramatiky a pravopisu

Následující tabulka obsahuje přehled klávesových zkratek, které vám pomůžou s kontrolou gramatiky a pravopisu ve wordových dokumentech.

Poznámka: Word pro Mac používá funkční klávesy pro běžné příkazy. Ve výchozím nastavení musíte při použití funkční klávesy v příkazu VoiceOver stisknout také klávesu Fn. Další informace o použití funkčních kláves v Word pro Mac najdete v tématu Použití klávesových zkratek ve Wordu v klávesovýchzkratkách.

Akce

Stiskněte

Otevření Předvoleb Wordu

Command+čárka(,)

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

Option+Command+L

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby

Fn+Option+F7

Vyhledání vybraného slova v podokně úloh Tezaurus

Fn+Shift+F7

Vyhledání vybraného textu na internetu

Command+Shift+L

Zapnutí a vypnutí automatické kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky ve wordových dokumentech můžete vypnout a později znovu zapnout.

 1. Předvolby otevřete stisknutím kombinace kláves Command+čárka (,). Uslyšíte, že jde o předvolby Wordu.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro pravopis a gramatiku, a pak ho vyberte stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Pravopis a gramatika.

 3. Automatickou kontrolu pravopisu můžete zapnout nebo vypnout tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku pro kontrolu pravopisu při psaní. Uslyšíte, jestli je políčko zaškrtnuté nebo nezaškrtnuté. Políčko Kontrolovat pravopis při psaní zaškrtnete (nebo jeho zaškrtnutí zrušíte) stisknutím mezerníku.

 4. Pokud chcete zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu gramatiky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o zaškrtávací políčko automatické kontroly gramatiky. Uslyšíte, jestli je políčko zaškrtnuté nebo nezaškrtnuté. Políčko Automatická kontrola gramatiky zaškrtnete (nebo jeho zaškrtnutí zrušíte) stisknutím mezerníku.

 5. Do dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Viz také

Sledování a revize změn v dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Word pro iOS hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravě můžete použít čtečku obrazovky VoiceOver, která je součástí systému iOS.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

Proveďte kontrolu pravopisu v dokumentu a pak se rozhodněte, jestli s výsledky kontroly pravopisu souhlasíte.

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o obsah stránky jedna, <obsah stránky>, textové pole, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o stránku jedna, textové pole a úpravy.

 3. Hodnotu rotoru nastavte na slova.

 4. Potáhněte prstem dolů, dokud VoiceOver neoznámí nesprávně napsané slovo. Fokus je na daném slově.

 5. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Zobrazí se místní nabídka.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro výběr, a poklepejte na obrazovku jedním prstem. Nesprávně napsané slovo se vybere.

 7. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Zobrazí se místní nabídka.

 8. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky a poklepejte na obrazovku. Zobrazí se seznam návrhů oprav.

 9. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte návrh, který chcete vybrat, a potom poklepejte na obrazovku.

Zapnutí a vypnutí automatické kontroly pravopisu

Při práci na dokumentu můžete automatickou kontrolu pravopisu vypnout. Až budete hotoví, můžete automatickou kontrolu znova zapnout a zkontrolovat pravopis v celém dokumentu.

 1. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko zobrazení pásu karet, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o vybranou kartu <název aktuální karty>.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě revizí, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro nástroje kontroly pravopisu, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je kontrola pravopisu zapnutá, a poklepejte na obrazovku. Automatická kontrola pravopisu se teď vypne.

 6. Pokud chcete automatickou kontrolu znovu zapnout, přejděte podle pokynů výše na tlačítko Nástroje kontroly pravopisu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je kontrola pravopisu vypnutá, a potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Word pro Android hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravě můžete použít čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí systému Android.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

Proveďte kontrolu pravopisu v dokumentu a pak se rozhodněte, jestli s výsledky kontroly pravopisu souhlasíte.

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 3. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o vybranou kartu <název aktuální karty>.

 4. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě revizí, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko kontroly pravopisu, a poklepejte na obrazovku. Kontrola pravopisu je teď aktivní. TalkBack oznámí první pravopisnou chybu, kterou najde – přečte informace, že je vybrané <špatně napsané slovo>.

 6. Pokud chcete zjistit, jestli jsou pro chybně napsané slovo k dispozici návrhy oprav, potáhněte prstem doprava, dokud návrhy neuslyšíte. Poklepáním na obrazovku vyberte jednu z možností.

 7. Pokud chcete návrhy pro tuto chybu ignorovat a přejít na další pravopisnou chybu, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko další chyby. Potom poklepejte na obrazovku.

  Pokud chcete všechny návrhy ignorovat a ukončit kontrolu pravopisu, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přeskočení chyby. Potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je kontrola pravopisu hotová a že můžete pokračovat.

Skrytí nebo zobrazení značek kontroly pravopisu

Značky kontroly pravopisu můžete skrýt tak, aby čtečka TalkBack, když pracujete s dokumentem, chyby neoznamovala. Až budete hotoví, můžete značky zobrazit a pravopis s použitím čtečky TalkBack zkontrolovat.

 1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o vybranou kartu <název aktuální karty>.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě revizí, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nabídku kontroly pravopisu a gramatiky, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Značky kontroly pravopisu skryjete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko pro skrytí všech značek kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete skrýt značky kontroly pravopisu pro určitou část textu, nejdřív vyberte text v dokumentu a pak přejděte do nabídky Kontrola pravopisu a jazyka podle pokynů nahoře. V nabídce táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se nezkontrolují značky kontroly pravopisu ve vybraném textu, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Značky zobrazíte tak, že přejdete do nabídky přejít na kontrolu pravopisu a jazyka podle pokynů uvedených výše. V nabídce potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že chcete skrýt všechny značky pro kontrolu pravopisu, a pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Word Mobile hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravě můžete použít program Předčítání, který je součástí systému Windows.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

Proveďte kontrolu pravopisu v dokumentu a pak se rozhodněte, jestli s výsledky kontroly pravopisu souhlasíte.

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku dalších možností, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 3. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o se jedná o nabídku a je vybraná karta <název aktuální karty>.

 4. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na revizích, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "pravopis", a pak poklepejte na obrazovku. Kontrola pravopisu je teď aktivní. Program Předčítání oznámí první chybu, kterou najde, a slovo je vybrané v dokumentu.

 6. Pokud chcete zjistit, jestli jsou pro chybně napsané slovo k dispozici návrhy oprav, potáhněte prstem doprava, dokud návrhy neuslyšíte. Poklepáním na obrazovku vyberte jednu z možností.

 7. Pokud chcete návrhy ignorovat, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko pro přeskočení chyby. Potom poklepejte na obrazovku.

Skrytí nebo zobrazení značek kontroly pravopisu

Značky kontroly pravopisu můžete skrýt tak, aby program Předčítání, když pracujete s dokumentem, chyby neoznamoval. Až budete hotoví, můžete značky zobrazit a pravopis s použitím programu Předčítání zkontrolovat.

 1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku dalších možností, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o se jedná o nabídku a je vybraná karta <název aktuální karty>.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na revizích, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku kontroly pravopisu a gramatiky, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Značky kontroly pravopisu skryjete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko pro skrytí všech značek kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete skrýt značky kontroly pravopisu pro určitou část textu, nejdřív vyberte text v dokumentu a pak přejděte do nabídky Kontrola pravopisu a jazyka podle pokynů nahoře. V nabídce táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost nezaškrtnuté, skrýt značky kontroly pravopisu ve vybraném textu a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Značky zobrazíte tak, že přejdete do nabídky přejít na kontrolu pravopisu a jazyka podle pokynů uvedených výše. V nabídce potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že chcete skrýt všechny značky pro kontrolu pravopisu, a pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Program Předčítání, což je čtečka integrovaná v systému Windows, můžete použít ke kontrole pravopisu v dokumentu aplikace Word pro web. Word pro web během psaní automaticky hledá možné pravopisné chyby. Pravopisné chyby jsou označené červenou vlnovkou.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Protože Word pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Například k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves CTRL+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word pro web.

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

 1. V dokumentu, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné chyby, přejděte na pásu karet na příkaz Pravopis a gramatika, stiskněte Alt a klávesu Windows a potom R a Ř. Uslyšíte, že se jedná o položku nabídky kontroly pravopisu.

 2. Kontrolu pravopisu spustíte stisknutím klávesy Enter. Fokus se přesune na první chybně napsané slovo v dokumentu a otevře se místní nabídka. Pokud je k dispozici návrh pravopisu, uslyšíte ho.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se nabízí více navrhovaných možností pravopisu, použijte šipku dolů, dokud neuslyšíte pravopis, který chcete použít. Pokud jste na návrhu a chcete slovo změnit, stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete ignorovat chybu pravopisu, kterou identifikoval Word, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se všechny tyto chyby přeskočí. Potom stiskněte mezerník.

 4. Když chybu opravíte nebo přeskočíte, přesunete se na další stisknutím mezerníku. Postup zopakujte pro každou chybu.

 5. Po zkontrolování všech chyb uslyšíte, že je fokus v dialogu na tlačítku OK. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte mezerník.

Poznámka: Word pro web nekontroluje gramatiku, ale pokud máte desktopovou aplikaci, můžete rychle dokument otevřít a gramatiku zkontrolovat v ní. V aplikaci Word pro web otevřete dokument v desktopové aplikaci tak, že stisknete klávesy Alt+Windows a T. Další informace o tom, jak kontrolovat gramatiku v desktopové aplikaci získáte v tématu Kontrola pravopisu ve wordovém dokumentu s použitím čtečky obrazovky.

Skrytí nebo zobrazení značek kontroly pravopisu

Značky kontroly pravopisu můžete skrýt tak, aby program Předčítání, když pracujete s dokumentem, chyby neoznamoval. Až budete hotoví, můžete značky zobrazit a pravopis s použitím programu Předčítání zkontrolovat.

 1. Umístěte kurzor na slovo se značkami kontroly pravopisu.

 2. Místní nabídku otevřete stisknutím kláves Shift+F10. Potom opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky kontroly pravopisu. Vyberete ji stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Jazyk.

 3. Chcete-li skrýt značky kontroly pravopisu, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte , že jste nezaškrtli políčko Nekontrolovat pravopis, a pak stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Zaškrtnuté“.

 4. Pokud chcete zobrazit značky kontroly pravopisu pravopisu, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte , že jste na poli zaškrtnuto políčko Nekontrolovat pravopis, a pak stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Nezaškrtnuto“.

 5. Dialog zavřete a fokus přesunete na dokument tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko OK. Potom stiskněte mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×