Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Word automaticky hledá potenciální pravopisné a gramatické chyby při psaní. Umožňuje procházet chyby a opravte klávesu a čtečky obrazovky Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby, a pak stiskněte F7. Můžete také použít tlačítko na pásu karet, a to tak, že stisknutím kombinace kláves Alt+R otevřete kartu Revize a potom stisknutím klávesy Ů vyberete tlačítko Pravopis a gramatika.

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat pravopis a gramatiku jenom v určité větě nebo odstavci dokumentu, vyberte text, který chcete zkontrolovat, a pak stiskněte F7.

 2. Když uslyšíte, že se jedná o podokno kontroly pravopisu a informace o prvním chybně napsaném slově spolu s navrhovanými způsoby zápisu nebo první možné gramatické chybě a navrhovaných opravách, přesuňte se pomocí klávesy Tab na návrhy, definici slova nebo vysvětlení gramatiky. Poslechněte si je a budete se moci snadněji rozhodnout, co s případnou chybou udělat.

  • Pokud se nabízí více navrhovaných možností pravopisu, použijte šipku nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte pravopis, který chcete použít.

  • Pokud existuje pravopisnou chybu, může obsahovat Word definici slova. Přehrajte definici, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "převod textu na řeč tlačítko" a stiskněte MEZERNÍK.

  • Pokud existuje gramatickou chybu, může obsahovat Word vysvětlení gramatické pravidla. Pokud ano, uslyšíte "Důvod, proč virtualizované text" a potom vysvětlení. Zavřete okno virtualizované důvod, proč text a vraťte se do podokna Kontrola pravopisu a mluvnice, stisknutím klávesy Esc.

  • Pokud je na gramatickou chybu, může Word nabídnout alternativní slova nebo fráze. Uslyšíte je stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "převod textu na řeč tlačítko" a stiskněte MEZERNÍK.

 3. Odpovědět na chybu Word identifikuje, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte příkazu potřebovat, například "Ignorovat," a stiskněte klávesu Enter nebo klávesovou zkratku, kterou uslyšíte. Další informace o klávesových zkratek najdete v tématu klávesové zkratky pro podokno kontroly pravopisu a gramatiky v tomto tématu.

 4. Jakmile opravíte, ignorovat nebo přejděte k chybě Word slouží k přesunutí na další chybu. Opakujte postup revize pro každou chybu.

 5. Po dokončení revizi dokumentu Word uslyšíte "dialogové okno aplikace Microsoft Word, tlačítko OK." Pokud chcete vrátit do dokumentu, stiskněte MEZERNÍK. Pokud jste zaškrtli jenom vybraný text, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Ano" v tlačítko dialogové okno a stiskněte MEZERNÍK.

Klávesové zkratky podokna kontroly pravopisu

Následující tabulka shrnuje klávesové zkratky podokna Kontrola pravopisu a mluvnice.

Akce

Stiskněte

Přeskočení slova, které se ale příště znovu zkontroluje

K

Přeskakování zjištěného slova v celém dokumentu

K

Přidání zjištěného slova do slovníku v aplikaci

A

Vrácení změny zpět. Pro předchozí opravy akci opakujte.

Ctrl+Z

Otevření dialogu Možnosti, kde je možné vybrat, jakým způsobem aplikace opravuje pravopis a gramatiku ve všech dokumentech

Alt+S, M; na podokno Kontrola pravopisu a mluvnice se potom přesuňte pomocí šipky dolů

Kontrola slov a gramatiky, které jste se dříve rozhodli přeskočit

 1. V dokumentu Word chcete zkontrolovat, stiskněte kombinaci kláves Alt + F otevřete nabídku soubor a pak stiskněte T pro Možnosti aplikace Word. Word umístí fokus v seznamu kategorie v dialogovém okně Možnosti aplikace Word.

 2. Když budete chtít v dialogovém okně Možnosti aplikace Word otevřít kartu Kontrola pravopisu a mluvnice, stiskněte K a potom stiskněte klávesu Tab. Dialog Kontrola pravopisu a mluvnice se otevře s fokusem na tlačítku Možnosti automatických oprav.

 3. Pokud chcete otevřít dialog Microsoft Word, stiskněte Alt+K. Pokud se zobrazí výzva, abyste potvrdili akci, stisknutím klávesy Enter potvrdíte možnost Ano. Pokud nechcete dokument znovu zkontrolovat, přesuňte se pomocí šipky doprava na možnost Ne a stiskněte Enter.

Klávesové zkratky související s kontrolou gramatiky a pravopisu

Následující tabulka obsahuje přehled klávesových zkratek, které pomáhají kontrola gramatiky a pravopisu v dokumentech Word.

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Možnosti aplikace Word

Alt+S, M

Otevření karty Kontrola pravopisu a mluvnice v dialogovém okně Možnosti aplikace Word

K, potom stiskněte klávesu Tab

Otevření dialogového okna Automatické opravy na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice

Alt+tečka (.)

Otevření dialogového okna Výjimky automatických oprav v dialogovém okně Automatické opravy

Alt+Ý

Opakování kontroly pravopisu a gramatiky na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice

Alt+Z

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice

Alt+K

Přesunutí na políčko S pravopisem kontrolovat i gramatiku na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice

ALT+M

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Skrýt pravopisné chyby pouze v tomto dokumentu na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice

Alt+Ý

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Skrýt gramatické chyby pouze v tomto dokumentu na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice

Alt+D

Zapnutí a vypnutí automatické kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky můžete vypnout a celý dokument můžete zkontrolovat, až ho dokončíte. Současná kontrola pravopisu a gramatiky v dokumentu je užitečná, když chcete svůj text rychle překontrolovat.

 1. V otevřené Word dokumentu stiskněte kombinaci kláves Alt + F, T. Word umístí fokus v seznamu kategorie v dialogovém okně Možnosti aplikace Word.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Kontrola pravopisu a mluvnice, stiskněte K a potom stiskněte klávesu Tab. Otevře se dialog kontroly pravopisu s fokusem na tlačítku Možnosti automatických oprav.

 3. Stisknutím klávesové kombinace Alt+K zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní.

 4. Když se budete chtít přesunout na zaškrtávací políčko Označovat gramatické chyby při psaní, stiskněte kombinaci kláves Alt+N a pak ještě jednou Alt+N. Stisknutím mezerníku zaškrtávací políčko vyberete nebo jeho výběr zrušíte.

 5. Pokud budete chtít zavřít dialog Možnosti aplikace Word a vrátit se do dokumentu, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko OK. Pak stiskněte Enter.

Můžete určit, jak chcete Word automatických oprav při psaní. V dialogovém okně Možnosti aplikace Word na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice stisknutím kombinace kláves Alt + A. V dialogovém okně Automatické opravy můžete z možností, jako je nahrazování textu při psaní, kontrole náhodné caps a oprava nabídka značky.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sledování a revize změn v dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Word pro Mac automaticky hledá potenciální pravopisné a gramatické chyby při psaní a použití funkce VoiceOver, z předdefinovaných Mac OS obrazovky absolvovat chyby a vyřešit.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky v dokumentu

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby, a pak stiskněte Option+Command+L.

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat pravopis a gramatiku jenom v určité větě nebo odstavci dokumentu, vyberte text, který chcete zkontrolovat, a pak stiskněte Option+Command+L. Text vyberete tak, že podržíte klávesu Shift a přesunete kurzor pomocí kláves se šipkami.

 2. Otevře se dialog Pravopis a gramatika. Uslyšíte, že se jedná o pravopis a gramatiku a název jazyka kontroly pravopisu. Fokus je na textovém poli, kde můžete opravovat překlepy a gramatické chyby. Dialogové okno také zobrazuje navrhovaný pravopis nebo navrhované gramatické opravy. Opakovaně stiskněte Tab, dokud neuslyšíte, že jste v tabulce návrhů. Poslechněte si návrhy a budete se moci snadněji rozhodnout, co s možnou chybou udělat.

 3. Pokud chcete reagovat na problém zjištěný aplikací Word, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovaný příkaz, a pak stiskněte mezerník:

  • Pokud chcete přeskočit aktuálně vybraný text a přejít na další položku, vyberte Ignorovat.

  • Pokud chcete přeskočit každý výskyt vybraného textu a přejít na další položku, vyberte Přeskakovat.

  • Pokud chcete přidat aktuálně vybrané slovo do slovníku, aby v budoucnu Word nerozpoznával toto slovo jako chybu, vyberte Přidat. Tento postup funguje jenom u chybně napsaných slov. Vlastní gramatika se do slovníku přidat nedá.

  • Pokud chcete přeskočit výskyt gramatické chyby a přesunout se dál, vyberte Další věta.

  • Pokud chcete použít změny, vyberte jeden z návrhů kontroly pravopisu v tabulce s návrhy slov. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů projděte návrhy kontroly pravopisu. Při procházení vám VoiceOver přečte příslušné návrhy. U konkrétního návrhu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte informace o možnosti změnit nebo změnit vše (změna se použije na všechny výskyty textu). Pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 4. Když chybu opravíte nebo přeskočíte, Word se přesune na další. Postup kontroly zopakujte pro každou chybu.

 5. Po dokončení uslyšíte, že se kontrola pravopisu a gramatiky dokončila. Pokud jste kontrolovali pouze vybraný text, uslyšíte, že Word dokončil kontrolu výběru.

 6. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte mezerník.

  Poznámka: Když VoiceOver čte text a Word zjistí možnou chybu pravopisu, oznámí vám, že je dané slovo nesprávně napsané.

Kontrola slov a gramatiky, které jste se dříve rozhodli přeskočit

Seznam ignorovaných slov a gramatických jevů můžete vymazat (resetovat), aby Word kontroloval pravopisné a gramatické chyby, které dříve přeskakoval.

Poznámka: Když seznam ignorovaných slov a gramatických jevů obnovíte, vymaže se jenom pro aktuálně otevřený dokument. Na pravopisné a gramatické jevy přeskočené v jiných wordových dokumentech to nemá vliv.

 1. Pro přechod na řádek nabídek stiskněte ve wordovém dokumentu, který chcete znovu zkontrolovat, Control+Option+M. Uslyšíte, že se jedná o řádek nabídek Apple.

 2. Stiskněte opakovaně šipku doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nástrojích, a pak stiskněte opakovaně šipku dolů, dokud neuslyšíte, že jste v podnabídce kontroly pravopisu a gramatiky. Podnabídku Pravopis a gramatika rozbalíte stisknutím kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte informace o možnosti obnovit ignorovaná slova a gramatické jevy. Pak stiskněte mezerník.

 4. Otevře se okno oznámení. Obnovení potvrďte tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku Ano. Pak výběr potvrďte stisknutím mezerníku.

 5. Pokud chcete pravopis a gramatiku zkontrolovat znovu, stiskněte Option+Command+L.

Klávesové zkratky související s kontrolou gramatiky a pravopisu

Následující tabulka obsahuje přehled klávesových zkratek, které vám pomůžou s kontrolou gramatiky a pravopisu ve wordových dokumentech.

Poznámka: Word pro Mac používá funkčních kláves pro běžnými příkazy. Ve výchozím nastavení v režimu VoiceOver příkazu použít funkční klávesou musí taky stisknete klávesu Fn. Další informace o použití funkčních kláves v Word pro Mac, najdete v článku Použití klávesových zkratek klíčové funkce v klávesové zkratky ve Wordu for Mac.

Akce

Stiskněte

Otevření Předvoleb Wordu

Command+čárka(,)

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

Option+Command+L

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby

Fn+Option+F7

Vyhledání vybraného slova v podokně úloh Tezaurus

Fn+Shift+F7

Vyhledání vybraného textu na internetu

Command+Shift+L

Zapnutí a vypnutí automatické kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky ve wordových dokumentech můžete vypnout a později znovu zapnout.

 1. Předvolby otevřete stisknutím kombinace kláves Command+čárka (,). Uslyšíte, že jde o předvolby Wordu.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro pravopis a gramatiku, a pak ho vyberte stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Pravopis a gramatika.

 3. Automatickou kontrolu pravopisu můžete zapnout nebo vypnout tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku pro kontrolu pravopisu při psaní. Uslyšíte, jestli je políčko zaškrtnuté nebo nezaškrtnuté. Políčko Kontrolovat pravopis při psaní zaškrtnete (nebo jeho zaškrtnutí zrušíte) stisknutím mezerníku.

 4. Pokud chcete zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu gramatiky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o zaškrtávací políčko automatické kontroly gramatiky. Uslyšíte, jestli je políčko zaškrtnuté nebo nezaškrtnuté. Políčko Automatická kontrola gramatiky zaškrtnete (nebo jeho zaškrtnutí zrušíte) stisknutím mezerníku.

 5. Do dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Viz také

Sledování a revize změn v dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Word pro iOS hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravě můžete použít čtečku obrazovky VoiceOver, která je součástí systému iOS.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

Proveďte kontrolu pravopisu v dokumentu a pak se rozhodněte, jestli s výsledky kontroly pravopisu souhlasíte.

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o obsah stránky jedna, <obsah stránky>, textové pole, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o stránku jedna, textové pole a úpravy.

 3. Hodnotu rotoru nastavte na slova.

 4. Potáhněte prstem dolů, dokud VoiceOver neoznámí nesprávně napsané slovo. Fokus je na daném slově.

 5. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Zobrazí se místní nabídka.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro výběr, a poklepejte na obrazovku jedním prstem. Nesprávně napsané slovo se vybere.

 7. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Zobrazí se místní nabídka.

 8. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky a poklepejte na obrazovku. Zobrazí se seznam návrhů oprav.

 9. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte návrh, který chcete vybrat, a potom poklepejte na obrazovku.

Zapnutí a vypnutí automatické kontroly pravopisu

Při práci na dokumentu můžete automatickou kontrolu pravopisu vypnout. Až budete hotoví, můžete automatickou kontrolu znova zapnout a zkontrolovat pravopis v celém dokumentu.

 1. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko zobrazení pásu karet, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o vybranou kartu <název aktuální karty>.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě revizí, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro nástroje kontroly pravopisu, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je kontrola pravopisu zapnutá, a poklepejte na obrazovku. Automatická kontrola pravopisu se teď vypne.

 6. Pokud chcete automatickou kontrolu znovu zapnout, přejděte podle pokynů výše na tlačítko Nástroje kontroly pravopisu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je kontrola pravopisu vypnutá, a potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Word pro Android hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravě můžete použít čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí systému Android.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

Proveďte kontrolu pravopisu v dokumentu a pak se rozhodněte, jestli s výsledky kontroly pravopisu souhlasíte.

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 3. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o vybranou kartu <název aktuální karty>.

 4. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě revizí, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko kontroly pravopisu, a poklepejte na obrazovku. Kontrola pravopisu je teď aktivní. TalkBack oznámí první pravopisnou chybu, kterou najde – přečte informace, že je vybrané <špatně napsané slovo>.

 6. Pokud chcete zjistit, jestli jsou pro chybně napsané slovo k dispozici návrhy oprav, potáhněte prstem doprava, dokud návrhy neuslyšíte. Poklepáním na obrazovku vyberte jednu z možností.

 7. Pokud chcete návrhy pro tuto chybu ignorovat a přejít na další pravopisnou chybu, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko další chyby. Potom poklepejte na obrazovku.

  Pokud chcete všechny návrhy ignorovat a ukončit kontrolu pravopisu, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přeskočení chyby. Potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je kontrola pravopisu hotová a že můžete pokračovat.

Skrytí nebo zobrazení značek kontroly pravopisu

Značky kontroly pravopisu můžete skrýt tak, aby čtečka TalkBack, když pracujete s dokumentem, chyby neoznamovala. Až budete hotoví, můžete značky zobrazit a pravopis s použitím čtečky TalkBack zkontrolovat.

 1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o vybranou kartu <název aktuální karty>.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě revizí, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nabídku kontroly pravopisu a gramatiky, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Značky kontroly pravopisu skryjete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko pro skrytí všech značek kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete skrýt značky kontroly pravopisu pro určitou část textu, vyberte nejdřív příslušný text v dokumentu a potom přejděte podle předchozích pokynů na nabídku Kontrola pravopisu a mluvnice. V nabídce potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnuté možnosti pro skrytí značek kontroly pravopisu ve vybraném textu. Potom poklepejte na obrazovku.

 6. Když budete chtít značky zobrazit, přejděte podle předchozích pokynů na nabídku Kontrola pravopisu a mluvnice. V nabídce potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku Skrýt všechny značky kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Word Mobile hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravě můžete použít program Předčítání, který je součástí systému Windows.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

Proveďte kontrolu pravopisu v dokumentu a pak se rozhodněte, jestli s výsledky kontroly pravopisu souhlasíte.

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku dalších možností, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 3. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o se jedná o nabídku a je vybraná karta <název aktuální karty>.

 4. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na revizích, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o kontrolu pravopisu, a poklepejte na obrazovku. Kontrola pravopisu je teď aktivní. Program Předčítání vám oznámí první pravopisnou chybu, kterou najde. Příslušné slovo bude vybrané v dokumentu.

 6. Pokud chcete zjistit, jestli jsou pro chybně napsané slovo k dispozici návrhy oprav, potáhněte prstem doprava, dokud návrhy neuslyšíte. Poklepáním na obrazovku vyberte jednu z možností.

 7. Pokud chcete návrhy ignorovat, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko pro přeskočení chyby. Potom poklepejte na obrazovku.

Skrytí nebo zobrazení značek kontroly pravopisu

Značky kontroly pravopisu můžete skrýt tak, aby program Předčítání, když pracujete s dokumentem, chyby neoznamoval. Až budete hotoví, můžete značky zobrazit a pravopis s použitím programu Předčítání zkontrolovat.

 1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku dalších možností, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o se jedná o nabídku a je vybraná karta <název aktuální karty>.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na revizích, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku kontroly pravopisu a gramatiky, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Značky kontroly pravopisu skryjete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko pro skrytí všech značek kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete skrýt značky kontroly pravopisu pro určitou část textu, vyberte nejdřív příslušný text v dokumentu a potom přejděte podle předchozích pokynů na nabídku Kontrola pravopisu a mluvnice. V nabídce potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnuté možnosti pro skrytí značek kontroly pravopisu ve vybraném textu. Potom poklepejte na obrazovku.

 6. Když budete chtít značky zobrazit, přejděte podle předchozích pokynů na nabídku Kontrola pravopisu a mluvnice. V nabídce potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku Skrýt všechny značky kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Program Předčítání, což je čtečka integrovaná v systému Windows, můžete použít ke kontrole pravopisu v dokumentu aplikace Word Online. Word Online během psaní automaticky hledá možné pravopisné chyby. Pravopisné chyby jsou označené červenou vlnovkou.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Například k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves CTRL+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word Online.

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

 1. V dokumentu, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné chyby, přejděte na pásu karet na příkaz Pravopis a gramatika, stiskněte Alt a klávesu Windows a potom R a Ř. Uslyšíte, že se jedná o položku nabídky kontroly pravopisu.

 2. Kontrolu pravopisu spustíte stisknutím klávesy Enter. Fokus se přesune na první chybně napsané slovo v dokumentu a otevře se místní nabídka. Pokud je k dispozici návrh pravopisu, uslyšíte ho.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se nabízí více navrhovaných možností pravopisu, použijte šipku dolů, dokud neuslyšíte pravopis, který chcete použít. Pokud jste na návrhu a chcete slovo změnit, stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete ignorovat chybu pravopisu, kterou identifikoval Word, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se všechny tyto chyby přeskočí. Potom stiskněte mezerník.

 4. Když chybu opravíte nebo přeskočíte, přesunete se na další stisknutím mezerníku. Postup zopakujte pro každou chybu.

 5. Po zkontrolování všech chyb uslyšíte, že je fokus v dialogu na tlačítku OK. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte mezerník.

Poznámka: Word Online nekontroluje gramatiku, ale pokud máte desktopovou aplikaci, můžete rychle dokument otevřít a gramatiku zkontrolovat v ní. V aplikaci Word Online otevřete dokument v desktopové aplikaci tak, že stisknete klávesy Alt+Windows a T. Další informace o tom, jak kontrolovat gramatiku v desktopové aplikaci získáte v tématu Kontrola pravopisu ve wordovém dokumentu s použitím čtečky obrazovky.

Skrytí nebo zobrazení značek kontroly pravopisu

Značky kontroly pravopisu můžete skrýt tak, aby program Předčítání, když pracujete s dokumentem, chyby neoznamoval. Až budete hotoví, můžete značky zobrazit a pravopis s použitím programu Předčítání zkontrolovat.

 1. Umístěte kurzor na slovo se značkami kontroly pravopisu.

 2. Místní nabídku otevřete stisknutím kláves Shift+F10. Potom opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky kontroly pravopisu. Vyberete ji stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Jazyk.

 3. Když budete chtít skrýt značky kontroly pravopisu, stiskněte v dialogu Jazyk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko pro zakázání kontroly pravopisu. Potom stiskněte mezerník. Uslyšíte, že se jedná o je políčko zaškrtnuté.

 4. Když budete chtít zobrazit u pravopisné chyby značky kontroly pravopisu, stiskněte v dialogu Jazyk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že je zaškrtnuté políčko pro zakázání kontroly pravopisu. Potom stiskněte mezerník. Uslyšíte, že se jedná o je zaškrtnutí políčka zrušené.

 5. Dialog zavřete a fokus přesunete na dokument tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko OK. Potom stiskněte mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×