Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí OneNote pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete číst OneNote stránky. Tento test jsme otestovali s předčítáním, JAWSm a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy a nadpisy. Můžete taky zkontrolovat popis grafiky v alternativním textu (Pokud je dostupný).

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení stránky ve OneNotu

Čtečka obrazovky čte nahlas na stránce v OneNote, přičemž oznamuje, že se obrázky, seznamy a položky seznamů, tabulky a jejich obsah, nadpisy a hypertextové odkazy.

 1. Když budete chtít přepnout do režimu celé obrazovky kvůli jednodušší navigaci, stiskněte klávesu F11.

 2. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Potom postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Pokud při používání programu Předčítání při otevření poznámkového bloku neuslyšíte „Blok s obsahem, úpravy“, stiskněte několikrát klávesu Šipka dolů, dokud tento text neuslyšíte. Pak stiskněte klávesu čtečky obrazovky + CTRL + R. Předčítání začne číst dál od aktuálního místa. Případně se můžete stisknutím kláves se šipkami přesunout na další nebo předchozí řádek, například v názvu OneNote stránky.

  • Pokud si chcete poslechnout celou stránku ve čtečce JAWS, stiskněte klávesy Insert+šipka dolů. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další. Informace o dalších příkazech pro čtení s použitím čteček JAWS najdete v tématu Příkazy pro čtení s použitím čtečky JAWS.

 3. Pokud budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu CTRL nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud vaše OneNote ová stránka obsahuje obrázky s alternativním textem a názvy a popisy, přečte vás popis při přechodu na obrázek pomocí kláves se šipkami. V režimu nepřetržitého čtení vám program Předčítání oznámí objekt obrázku, ale nepřečte vám jeho nadpis ani popis. Čtečka JAWS jenom oznámí objekt obrázku a nadpis, ale nepřečte alternativní text.

 1. Přejděte na obrázek a stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Zobrazí se místní nabídka.

 2. V nabídce stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte: Alternativní text. Pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "alternativní text, vlastní název, úpravy" následované textem názvu.

  V JAWS uslyšíte: "opouští nabídku, alternativní text" následované textem nadpisu a "title, Edit".

 3. Na popis alternativního textu přejdete stisknutím klávesy se šipkou dolů. Uslyšíte text popisu.

  V JAWS uslyšíte, že se jedná o popis, úpravy a popis.

 4. Pokud chcete zavřít okno alternativní text , stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko OK. Pak stiskněte klávesu Enter.

Použití režimu procházení

Pokud OneNote nepodporuje příkaz v oblasti prioritní, Předčítání říká: "není explorable text". V takovém případě můžete použít k navigaci a čtení textu režim procházení programu Předčítání.

Pokud chcete zapnout režim skenování, stiskněte klávesu čtečky obrazovky + mezerník. Další informace o režimu procházení najdete v tématu Použití režimu procházení.

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Můžete změnit úroveň detailů pro čtečku obrazovky, která obsahuje vlastnosti textu OneNote stránky.

V programu Předčítání si můžete vybrat mezi šesti různými úrovněmi od čtení pouhého textu po čtení podrobných informací o formátování. Další informace o úrovních podrobností v programu Předčítání najdete v tématu Čtení textu.

Pokud chcete upravit podrobnosti Předčítání, stiskněte klávesu čtečky obrazovky + V, dokud neuslyšíte požadovanou úroveň.

Chcete-li upravit podrobnost čtečky JAWS, stiskněte klávesu pro rozpoznávání řeči + V. Potom stiskněte klávesu se šipkou dolů a přejděte tak na nastavení podrobností.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

K usnadnění čtení stránek použijte OneNote pro Mac s klávesnicí a VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky macOS. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy, hypertextové odkazy a nadpisy. Z alternativních textů (pokud jsou k dispozici) také zjistíte popis obrázků a přiložených souborů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro Mac a bude vás informovat o textu, obrázcích a jejich popisech alternativním textem (pokud je k dispozici), tabulkách a jejich obsahu, položkách seznamů, nadpisech a hypertextových odkazech. Uslyšíte také, jestli jsou na stránce připojené soubory a jejich popisy alternativním textem (pokud je k dispozici).

 1. Když budete chtít přepnout do režimu celého plátna kvůli jednodušší navigaci, stiskněte klávesu F6, až uslyšíte, že jste na tlačítku pro odstranění právě napsaného textu. Potom stiskněte Control+Option+šipka vlevo nebo šipka vpravo, až uslyšíte, že jste na tlačítku pro režim celého plátna, a stiskněte Control+Option+mezerník. Oddíl a podokna stránek jsou teď skryté.

 2. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst, podle návodu v tématu Navigace v poznámkovém bloku a na stránce udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přečíst celou stránku od vaší aktuální polohy, stiskněte Control+Option+A.

  • Pokud chcete přečíst další řádek nebo položku, stiskněte Control+Option+šipka dolů.

  • Pokud chcete přečíst předchozí řádek nebo položku, stiskněte Control+Option+šipka nahoru.

  • Pokud chcete přečíst další slovo, stiskněte Control+Option+šipka vpravo.

  • Pokud chcete přečíst předchozí slovo, stiskněte Control+Option+šipka vlevo.

   Tip: Pokud chcete přečíst všechno viditelné v okně, například všechny prvky a kontejnery, stiskněte Control+Option+Shift+W.

 3. Jestliže budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu Control nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Úroveň podrobností, kterou poskytuje čtečka obrazovky, můžete změnit ve vlastnostech textu stránky aplikace OneNote pro Mac. Ve VoiceOveru si můžete vybrat mezi třemi různými úrovněmi od čtení pouhého textu po čtení podrobných informací o formátování.

Jestli chcete upravit úroveň podrobností VoiceOveru, stiskněte Control+Option+V. Uslyšíte, že jste na úpravě úrovně podrobností pro rozpoznávání řeči. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte úroveň podrobností, kterou byste chtěli používat. Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Popis možných úrovní podrobností najdete v článku Přizpůsobení VoiceOveru.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Ke čtení OneNote stránek použijte OneNote pro iOS s VoiceOver, čtečkou obrazovky integrovaná v iOS. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy a nadpisy. Můžete také zjistit popisy obrázků v alternativním textu (pokud je k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro iOS a bude vás informovat o obrázcích a odkazech.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte nadpis stránky a text nadpisu.

 2. Když potáhnete dvěma prsty dolů, začne se číst celá stránka od nadpisu.

 3. Čtení kdykoliv ukončíte jedním klepnutím dvěma prsty.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má vaše stránka aplikace OneNote pro iOS obrázky s názvy a popisy v alternativním textu (alt text), VoiceOver přečte název a popis a řekne „Obrázek“, když v režimu čtení narazíte na obrázek.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

K čtení OneNote stránek použijte OneNote pro Android s Androidem, což je čtečka obrazovky integrovaná v Androidu. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy a nadpisy. Můžete také zjistit popisy obrázků v alternativním textu (pokud je k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • Před spuštěním OneNotu pro Android se ujistěte, že je zapnutá aplikace TalkBack.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro Android a bude vás informovat o obrázcích a odkazech.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete číst, a potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o název stránky, <název>, pole pro úpravy. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte datum stránky.

 2. Pokud chcete přečíst celý obsah na stránce, potáhněte prstem doprava. TalkBack začne číst text nebo odkazy na stránce.

  • Pokud chcete obrázky přečíst, potáhněte prstem doprava. TalkBack si je oznámí jako "<alternativní textové>, obrázek," když je alternativní text dostupný, nebo "<název souboru>, obrázek", pokud není k dispozici alternativní text.

  • Když budete chtít čtení zastavit, klepněte na displej jedním prstem.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má vaše stránka aplikace OneNote pro Android obrázky s názvy a popisy v alternativním textu (alt text), oznámí TalkBack, když v režimu čtení narazíte na obrázek, název a popis obrázku a že se jedná o obrázek.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro Windows 10 pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete číst OneNote stránky. Testovali jsme ji pomocí Předčítání a JAWS, ale mohla by spolupracovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Čtečka obrazovky umožňuje snadno rozpoznat seznamy a nadpisy v OneNote. Také se naučíte, jak zkontrolovat popisy grafik v alternativních textech (pokud jsou dostupné).

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro Windows 10 a bude vás informovat o obrázcích, seznamech a nadpisech.

Poznámka: Pokud jste se při posledním použití aplikace OneNote pro Windows 10 neodhlásili, otevře se aplikace bez výzvy k přihlášení.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Potom postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Pokud při používání programu Předčítání při otevření poznámkového bloku neuslyšíte „Blok s obsahem, úpravy“, stiskněte několikrát klávesu Šipka dolů, dokud tento text neuslyšíte. Pak stiskněte klávesu čtečky obrazovky + CTRL + R. Předčítání začne číst dál od aktuálního místa. Pomocí kláves Šipka dolů nebo Šipka nahoru se můžete přesunout na další nebo předchozí řádek.

   Poznámka: Pokud OneNote pro Windows 10 nepodporuje příkaz v oblasti s fokusem, sdělí vám program Předčítání, že se nejedná o text, ve kterém se dá vyhledávat. V takovém případě můžete použít k navigaci a čtení textu režim procházení programu Předčítání. Pokud chcete zapnout režim skenování, stiskněte klávesu čtečky obrazovky + mezerník.

  • Pomocí čtečky JAWS můžete slyšet celou stránku stisknutím klávesy čtečky + šipka dolů. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další. Informace o dalších příkazech pro čtení s použitím čteček JAWS najdete v tématu Příkazy pro čtení s použitím čtečky JAWS.

 2. Pokud budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu CTRL nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má stránka v aplikaci OneNote pro Windows 10 obrázky s názvy a popisy využívajícími alternativní text (alt text) a pomocí kláves se šipkami přejdete na obrázek, přečte vám program Předčítání jeho název a popis.

Aplikace JAWS přečte název a popis, když přejdete na obrázek, ale v nepřerušovaném režimu čtení obrázky vynechá.

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Úroveň podrobností, kterou poskytuje čtečka obrazovky, můžete změnit ve vlastnostech textu stránky aplikace OneNote pro Windows 10.

V programu Předčítání si můžete vybrat mezi šesti různými úrovněmi od čtení pouhého textu po čtení podrobných informací o formátování. Další informace o úrovních podrobností v programu Předčítání najdete v tématu Čtení textu.

Pokud chcete upravit podrobnosti Předčítání, stiskněte klávesu čtečky obrazovky + V, dokud neuslyšíte požadovanou úroveň.

Chcete-li upravit podrobnost čtečky JAWS, stiskněte klávesu pro rozpoznávání řeči + V. Pak opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o "podrobnost uživatele", následované aktuální úrovní, a stiskněte mezerník, dokud neuslyšíte požadovanou úroveň. Stisknutím klávesy ENTER zavřete nabídku Rychlé nastavení .

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro web pomocí klávesnice a Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, můžete číst OneNote pro web stránky. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy a nadpisy. Můžete také zjistit popisy obrázků v alternativním textu (pokud je k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání OneNote pro web doporučujeme používat Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože OneNote pro web běží ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky se liší od kláves v počítači. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Ve webovém OneNote pro web prohlížeči se také používají běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a CTRL + O (Open).

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky čte nahlas přes stránku v OneNote pro web, přičemž se vám oznamuje, seznamy a nadpisy.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Když otevřete stránku, uslyšíte název poznámkového bloku následovaný sdělením, že jste v oblasti úprav u hlavního orientačního bodu a nadpisu. Podle toho poznáte, že je fokus na oblasti nadpisu.

 2. Stisknutím klávesy Tabulátor přejděte na první blok obsahu. Předčítání přečte první řádek textu.

 3. Stiskněte klávesu čtečky + CTRL + R a program Předčítání začne číst nepřetržitě z aktuálního umístění. Můžete se také pomocí klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru přesunout na další nebo předchozí řádek.

 4. Pokud budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu CTRL nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud vaše OneNote pro web ová stránka obsahuje obrázky s alternativním textem (alternativní text), Předčítání přečte popis a říká "obrázek", když přejdete na obrázek pomocí kláves se šipkami nebo když použijete trvalý režim čtení.

Poznámka: V OneNote a OneNote pro Windows 10 můžete do obrázku přidat dva typy alternativního textu: název a popis. V OneNote pro web je vždy popisný libovolný alternativní text. Předčítání nemůže přečíst alternativní textové názvy v OneNote pro web.

Čtení seznamů a nadpisů

Pokud vaše OneNote pro web ová stránka obsahuje odstraněné nebo číslované seznamy nebo nadpisy, program Předčítání oznámí obsah seznamu nebo úrovně nadpisu, když přejdete na položku seznamu nebo nadpis pomocí kláves se šipkami. Oznámí také nadpisy, když budete používat režim nepřetržitého čtení.

Viz také

Přiblížení a oddálení poznámek ve OneNotu pro web

Klávesové zkratky ve OneNotu pro web

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×