Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Použijte aplikaci Skype pro firmy s klávesnicí a Předčítáním, což je integrovaná čtečka obrazovky ve Windows, spusťte aplikaci Skype pro firmy a přihlaste se. Potom můžete zahájit hlasové hovory a videohovory nebo chatovat pomocí rychlých zpráv. Můžete také nastavit svůj stav, a informovat tak ostatní o své dostupnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Otevření Skypu pro firmy a přihlášení

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows, zadejte text Skype pro firmy a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte „Skype for Business“ (Skype pro firmy).

 2. V případě potřeby opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Sign-in address“ (Přihlašovací adresa). Zadejte svou e-mailovou adresu a stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: K přihlášení použijte přihlašovací údaje organizace, ne své jméno pro Skype ani účet Microsoft.

 3. Uslyšíte „Password, editing text“ (Heslo, úprava textu). V JAWS uslyšíte „Password, edit, type in text“ (Heslo, úprava, zadejte text). Zadejte heslo.

  Tip: Chcete-li heslo uložit, opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Unchecked, Save my password, check box“ (Nezaškrtnuté zaškrtávací políčko Uložit heslo) (v JAWS uslyšíte „Save my password, check box, not checked“ (Nezaškrtnuté zaškrtávací políčko Uložit heslo)). Potom mezerníkem zaškrtněte políčko Uložit heslo. Uslyšíte „Checked“ (Zaškrtnuté). Při příštím otevření aplikace Skype se k účtu můžete přihlásit pouhým stisknutím klávesy Enter.

  Po skončení stiskněte klávesu Enter.

Tipy: 

 • Můžete nastavit, aby se Skype pro firmy spouštěl automaticky při spuštění Windows. Pokyny najdete v části Automatické spuštění Skypu při spuštění Windows níže.

 • Skype pro firmy můžete také spustit a připojit se k online schůzce pomocí odkazu v pozvánce na skypovou schůzku. V pozvánce na schůzku opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Join Skype meeting, link“ (Odkaz Připojit se ke skypové schůzce). Potom se připojte stisknutím klávesy Enter.

Automatické spuštění Skypu při spuštění Windows

 1. V aplikaci Skype pro firmy stiskněte kombinaci kláves Alt + T, O. Otevře se dialogové okno Možnosti. Uslyšíte „Skype for Business, Options, General“ (Skype pro firmy, Možnosti, Obecné). V JAWS uslyšíte „Leaving menus, tree view, General, 1 of 15“ (Zavírání nabídek, stromové zobrazení, Obecné, 1 z 15).

 2. Stisknutím klávesy P přejděte na kartu Osobní. Uslyšíte „Personal tab item“ (Položka karty Osobní). V JAWS uslyšíte „Personal“ (Osobní).

 3. Stiskněte kombinaci kláves Alt + U. Uslyšíte, zda je políčko Automaticky spustit aplikaci při přihlášení k Windows zaškrtnuté.

 4. Držte stisknutý mezerník, dokud se neozve „Checked“ (Zaškrtnuté).

 5. Stiskněte klávesu Enter. Dialogové okno Možnosti se zavře a fokus se přesune do vyhledávacího pole v hlavním okně.

Změna stavu dostupnosti

Když se Skype pro firmy spustí, některé čtečky obrazovky přečtou vaše jméno, dostupnost, polohu a osobní poznámku, která se zobrazuje v horní části hlavního okna a kterou uvidí ostatní uživatelé. Informaci o stavu můžete změnit, a dát tak ostatním vědět o své dostupnosti.

 1. V aplikaci Skype pro firmy opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „<Current status>, Change my status, button“ (<Aktuální stav>, Tlačítko Změnit můj stav).

 2. Stisknutím mezerníku otevřete nabídku stavů.

 3. Svůj stav změníte opakovaným stiskáním tabulátoru, dokud neuslyšíte název možnosti, kterou chcete ve svém profilu zobrazit. Požadovanou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

Volání kontaktu

 1. V hlavním okně aplikace Skype pro firmy opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Search input, editing. Find someone or a room, or dial a number“ (Zadání vyhledávání, úprava. Vyhledat uživatele nebo místnost nebo vytočit číslo).

  Tip: Pokud znáte telefonní číslo požadované osoby, stačí toto číslo zadat do vyhledávacího pole a zahájit hovor stisknutím klávesy Enter.

 2. Zadejte jméno, adresu nebo telefonní číslo požadované osoby. Vyhledávání se zahájí během psaní.

 3. Chcete-li se přesunout na výsledky hledání, opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Search results“ (Výsledky hledání) a jméno první osoby na seznamu. Pokud je zde více výsledků, seznam můžete procházet pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů. Čtečka obrazovky při posunování předčítá jména kontaktů. Chcete-li vybrat nějakou osobu, stiskněte klávesu Enter.

 4. Otevře se nabídka. Opakovaně stiskejte klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte „Call <name of contact>, call, button“ (Volat <jméno kontaktu>, Tlačítko Volat) nebo „Start a video call, button“ (Tlačítko Zahájit videohovor). Zahajte hovor stisknutím klávesy Enter.

  Chcete-li hovor ukončit, opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Hang up, button“ (Tlačítko Zavěsit). Potom stiskněte klávesu Enter.

Více informací o uskutečňování a příjmu hlasových hovorů najdete v části Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy.

Chatování prostřednictvím rychlých zpráv

 1. V hlavním okně aplikace Skype pro firmy opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Search input, editing. Find someone or a room, or dial a number“ (Zadání vyhledávání, úprava. Vyhledat uživatele nebo místnost nebo vytočit číslo). Zadejte jméno, adresu nebo telefonní číslo požadované osoby. Vyhledávání se zahájí během psaní.

 2. Chcete-li se přesunout na výsledky hledání, opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Search results“ (Výsledky hledání) a jméno první osoby na seznamu. Pokud je zde více výsledků, seznam můžete procházet pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů. Čtečka obrazovky při posunování předčítá jména kontaktů. Chcete-li vybrat nějakou osobu, stiskněte klávesu Enter.

 3. Otevře se nabídka. Uslyšíte „Send an IM, button“ (Tlačítko Poslat rychlou zprávu). Chat zahájíte stisknutím klávesy Enter.

 4. Fokus se přesune na pole pro zadávání textu. Napište zprávu a odešlete ji stisknutím klávesy Enter. Čtečka obrazovky přečte nahlas všechny přijaté odpovědi. Fokus zůstává na poli pro zadávání textu, takže můžete napsat a odeslat další zprávy.

  Okno chatu zavřete stisknutím klávesy Esc.

Odhlášení ze Skypu pro firmy

V hlavním okně aplikace Skype pro firmy stiskněte kombinaci kláves Alt + F, N.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky pro Skype pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Pomocí klávesnice a VoiceOveru, což je integrovaná čtečka obrazovky v systému Mac, můžete otevřít aplikaci Skype pro firmy pro Mac a přihlásit se. Můžete zahájit hlasové hovory a videohovory, komunikovat pomocí rychlých zpráv nebo nastavit svůj stav a informovat ostatní uživatele o své dostupnosti.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření Skypu pro firmy a přihlášení

 1. Na Macu stisknutím kombinace kláves Shift + Command + A přejděte na seznam Aplikace ve Finderu.

 2. Když zadáte S, přejdete rovnou k aplikacím začínajícím na písmeno „S“. Pak opakovaně stiskejte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Skype for Business, application“ (Aplikace Skype pro firmy).

 3. Skype pro firmy pro Mac otevřete stisknutím kombinace kláves Command + šipka dolů.

 4. Zadejte svou e-mailovou adresu. Opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Continue, default, button“ (Výchozí tlačítko Pokračovat). Poté stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

 5. Opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Password, secure edit text“ (Heslo, bezpečná úprava textu). Zadejte heslo. Pokud chcete, aby si Skype pro firmy zapamatoval heslo i pro příště, opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Keep me signed in“ (Neodhlašovat). Pak poveďte volbu stisknutím mezerníku. Stisknutím klávesy Enter se přihlaste. Když budete přihlášeni, uslyšíte „Skype for Business window. Main navigation group.“ (Okno Skypu pro firmy. Hlavní navigační skupina.).

Změna stavu dostupnosti

 1. V hlavní navigační skupině aplikace Skype pro firmy můžete zahájit interakci se skupinou stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + šipka dolů. Uslyšíte „<The number of items>, My profile, button“ (<Počet položek>, Tlačítko Můj profil).

 2. Dvakrát stiskněte mezerník. Uslyšíte „Menu, <the number of items>“ (Nabídka, <počet položek>).

 3. Pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů přejděte na stav, který chcete mít zobrazený v profilu.

 4. Stav vyberte stisknutím mezerníku. Do části Můj profil v hlavním okně se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Volání kontaktu

 1. V hlavní navigační skupině aplikace Skype pro firmy můžete zahájit interakci se skupinou stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + šipka dolů. Potom opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Contacts“ (Kontakty).

 2. Požadovaný kontakt vyhledáte stisknutím mezerníku. Potom opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Search for Contacts“ (Hledat kontakty). Zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo hledaného kontaktu. Při psaní se zobrazují výsledky hledání.

 3. Stisknutím tabulátoru se přesuňte na seznam výsledků. Opakovaným stiskáním klávesy se šipkou dolů můžete procházet kontakty, dokud neuslyšíte jméno nebo číslo osoby, které chcete volat. Pokud chcete skupinu kontaktů rozbalit, stiskněte klávesu se šipkou doprava.

 4. Hovor s vybraným kontaktem můžete zahájit tak, že opakovaně stisknete tabulátor, dokud neuslyšíte „Call button“ (Tlačítko Volat). Potom stisknutím mezerníku otevřete nabídku volání. Uslyšíte „Menu, <the number of items>“ (Nabídka, <počet položek>).

 5. Stiskněte klávesu se šipkou dolů a vyberte Volat na Skype. Pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník a zahajte hovor.

 6. Během hovoru můžete ke správě hovoru používat následující klávesové zkratky:

  • U zařízení s povolenou videokomunikací můžete přepnout na videohovor stisknutím kombinace kláves Shift + Command + V.

  • Chcete-li ztlumit mikrofon nebo jeho ztlumení zrušit, stiskněte kombinaci kláves Shift + Command + M.

  • Chcete-li hovor ukončit, stiskněte kombinaci kláves Shift + Command + E.

Chatování prostřednictvím rychlých zpráv

 1. V hlavní navigační skupině aplikace Skype pro firmy můžete zahájit interakci se skupinou stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + šipka dolů. Potom opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Contacts“ (Kontakty).

 2. Požadovaný kontakt vyhledáte stisknutím mezerníku. Potom opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Search for Contacts“ (Hledat kontakty). Zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo hledaného kontaktu. Při psaní se zobrazují výsledky hledání.

 3. Pomocí tabulátoru se přesunete na seznam výsledků. Potom opakovaným stiskáním klávesy se šipkou dolů můžete procházet kontakty, dokud neuslyšíte jméno osoby, s níž chcete chatovat. V případě potřeby můžete skupinu kontaktů rozbalit stisknutím klávesy se šipkou doprava.

 4. Opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Chat button“ (Tlačítko Chat).

 5. Chat zahájíte stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník. Uslyšíte „Type a message here, edit text. You are currently on a text area.“ (Tady zadejte zprávu, úprava textu. Momentálně jste v textové oblasti.).

 6. Zadejte zprávu a odešlete ji stisknutím klávesy Enter.

  Když v chatu přijmete zprávu, zazní zvukové upozornění. Chcete-li, aby nástroj VoiceOver četl odpovědi, opakovaně stiskejte kombinaci kláves Control + Option + šipka doleva, dokud neuslyšíte „Chat history, table“ (Tabulka Historie chatu). Potom projděte zprávy stisknutím klávesy se šipkou dolů nebo nahoru. Při posunování bude VoiceOver zprávy číst. Chcete-li se vrátit do pole pro zadávání textu, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka doprava. Uslyšíte „Type a message here, edit text“ (Sem napište zprávu, úprava textu).

Odhlášení ze Skypu pro firmy

V aplikaci Skype pro firmy stiskněte kombinaci kláves Command + G.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky pro Skype pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

S aplikací Skype pro firmy můžete používat VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky v systému iOS, k otevření aplikace a přihlášení. Potom můžete vyhledat kontakty, uskutečnit s nimi hlasové hovory a videohovory nebo chatovat pomocí rychlých zpráv. Můžete také nastavit svůj stav, a informovat tak ostatní o své dostupnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Otevření Skypu pro firmy a přihlášení

V případě potřeby si nejprve stáhněte aplikaci Skype pro firmy v obchodě App Store. Chcete-li se k aplikaci Skype pro firmy přihlásit, použijte svůj pracovní nebo školní účet. Po prvním přihlášení se aplikace příště otevře a nebude vás už vyzývat k přihlašování, ledaže byste zvolili možnost odhlášení.

 1. Chcete-li otevřít Skype pro firmy, na domovské obrazovce potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Skype for Business“ (Skype pro firmy). Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud máte více domovských obrazovek, potažením třemi prsty doleva nebo doprava se mezi nimi můžete rychle posunovat.

 2. Skype pro firmy může zobrazit dialogové okno s výzvou k volbě některých počátečních nastavení, například oprávnění k zobrazování oznámení (uslyšíte „Business Would Like to Send You Notifications“ (Skype by vám chtěl zasílat oznámení)), vyhledávání lidí ve vašich kontaktech (uslyšíte „Business Would Like to Access Your contacts“ (Skype požaduje přístup ke kontaktům)) a přístup k mikrofonu (uslyšíte „Business Would Like to Access the Microphone“ (Skype požaduje přístup k mikrofonu)). Potažením prstem doprava nebo doleva se můžete v dialogové okně posunovat. Chcete-li vybrat tlačítko, poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se stránka Přihlásit se. Uslyšíte „Organization sign in address, text field“ (Textové pole Přihlašovací adresa organizace).

 4. Na obrazovce se zobrazí klávesnice a můžete napsat své uživatelské jméno. Po skončení potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Return“ (Návrat). Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Fokus se přesune na pole Heslo. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte heslo. Po skončení potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Return“ (Návrat). Potom poklepejte na obrazovku.

 6. Jste přihlášeni k aplikaci Skype pro firmy. Jestliže uslyšíte „We need your phone number with country and region codes“ (Potřebujeme vaše telefonní číslo s kódem země a oblasti), potáhněte prstem doprava a poklepejte. Na obrazovce se zobrazí číselník a můžete napsat své telefonní číslo. Po skončení potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Next, button“ (Tlačítko Další). Pak poklepejte na obrazovku.

 7. Jestliže uslyšíte „We've merged some calling features with your phone“ (Některé volací funkce jsme sloučili s vaším telefonem), potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Page one of three, adjustable“ (Stránka jedna ze tří, nastavitelné). Potom potáhněte prstem nahoru. Stejná gesta můžete použít k zavření následující stránky. Na třetí stránce potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Got it, button“ (Tlačítko OK). Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se hlavní zobrazení aplikace Skype pro firmy s fokusem na tlačítku Informace o mně v levém horním rohu obrazovky.

Změna stavu dostupnosti

 1. V hlavním zobrazení aplikace Skype pro firmy se v případě potřeby můžete přesunout na tlačítko Informace o mně potažením prstem vpravo nebo vlevo. Když uslyšíte „My info, <current status>, button“ (Tlačítko Informace o mně, <aktuální stav>), poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Status, <current status>, button“ (Tlačítko Stav, <aktuální stav>). Pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovaný stav, poté jej použijte poklepáním na obrazovku. Váš stav se změní a fokus se přesune na tlačítko Zavřít. Chcete-li zavřít dialogové okno Informace o mně a vrátit se do hlavního zobrazení aplikace Skype pro firmy, poklepejte na obrazovku.

Vyhledání kontaktu

 1. V hlavním zobrazení aplikace Skype pro firmy potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Search for contacts, search field“ (Vyhledávací pole Prohledat kontakty). Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Ve spodní polovině obrazovky se zobrazí klávesnice. Pomocí této klávesnice napište jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo kontaktu. Čtečka obrazovky během psaní oznámí počet nalezených výsledků.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přejít během psaní k výsledkům, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte jméno a stav požadované osoby.

  • Hledání spustíte tak, že budete potahovat prstem doprava, dokud neuslyšíte „Search“ (Hledat). Potom poklepejte na obrazovku. Klávesnice na obrazovce se zavře a fokus se přesune na seznam výsledků hledání. Uslyšíte „Contacts, heading“ (Nadpis Kontakty). Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte jméno požadované osoby.

 4. Chcete-li otevřít kartu kontaktu této osoby, poklepejte na obrazovku. Pomocí karty kontaktu můžete například zjistit dostupnost osoby nebo zahájit videohovor, hlasový hovor nebo chat. Chcete-li procházet obsah karty kontaktu, potáhněte prstem doprava nebo doleva.

Volání kontaktu

 1. V aplikaci Skype pro firmy otevřete kartu kontaktu osoby, které chcete volat. Pokyny najdete v části Vyhledání kontaktu výše.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Video call, button“ (Tlačítko Videohovor) nebo „Call, button“ (Tlačítko Hovor). Potom poklepejte na obrazovku, čímž zahájíte videohovor nebo hlasový hovor.

  Chcete-li hovor ukončit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Hang up, button“ (Tlačítko Zavěsit). Potom poklepejte na obrazovku.

Více informací o uskutečňování a příjmu hlasových hovorů najdete v části Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy.

Chatování prostřednictvím rychlých zpráv

 1. V aplikaci Skype pro firmy otevřete kartu kontaktu osoby, se kterou chcete chatovat. Pokyny najdete v části Vyhledání kontaktu výše.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Type a message here“ (Sem napište zprávu). Pak poklepejte na obrazovku. Na obrazovce se zobrazí klávesnice a můžete napsat zprávu.

 3. Po skončení potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Send message, button“ (Tlačítko Poslat zprávu). Pak zprávu odešlete poklepáním na obrazovku. Čtečka obrazovky přečte nahlas všechny přijaté zprávy. Fokus se vrátí na pole pro vložení zprávy a můžete napsat další zprávu.

  Chcete-li se po chatování vrátit na předchozí zobrazení, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Back button“ (Tlačítko Zpět). Pak poklepejte na obrazovku.

Odhlášení ze Skypu pro firmy

 1. V hlavním zobrazení aplikace Skype pro firmy potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „My info, <current status>, button“ (Tlačítko Informace o mně, <aktuální stav>). Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte opakovaně prstem doprava, dokud neuslyšíte „Sign-out, button“ (Tlačítko Odhlásit se). Pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

S aplikací Skype pro firmy pro Android můžete používat TalkBack, což je integrovaná čtečka obrazovky v Androidu, k otevření aplikace a přihlášení. Potom můžete vyhledat kontakty, uskutečnit s nimi hlasové hovory a videohovory nebo chatovat pomocí rychlých zpráv. Můžete také nastavit svůj stav, a informovat tak ostatní o své dostupnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

První otevření Skypu pro firmy pro Android

Při prvním otevření aplikace Skype pro firmy pro Android budete požádáni o zadání některých informací do profilu a také o nastavení osobních předvoleb.

 1. Na domovské obrazovce mobilního zařízení potáhněte dvěma prsty doprava nebo doleva a přejděte na domovskou obrazovku, na které je aplikace Skype pro firmy pro Android. Potom potahujte jedním prstem doprava, dokud TalkBack aplikaci nezahlásí. Poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud se otevře dialogové okno Podmínky použití, potahujte prstem doprava a vyslechněte si a projděte podmínky použití. Potom znovu potahujte prstem doprava, dokud se nezobrazí tlačítko Přijmout, a poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se uvítací obrazovka aplikace Skype pro firmy. Potažením prstem doprava projděte obrazovku. Když uslyšíte „Continue, button“ (Tlačítko Pokračovat), poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud jste předtím nastavili ve svém telefonu účty organizace, Skype pro firmy může navrhnout použití těchto účtů. Potažením prstem doprava si poslechněte názvy navrhovaných účtů. Jestliže vyberete jeden z navržených účtů, přihlašovací adresu nemusíte zadávat znovu a můžete přejít rovnou ke kroku 7. Pokud chcete použít jiný účet, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Sign in with different account“ (Přihlásit se pomocí jiného účtu). Požadovanou možnost vyberete poklepáním na obrazovku.

 5. Fokus se na přihlašovací obrazovce přesune na pole Přihlašovací adresa organizace. Uslyšíte „Organization sign-in address, edit box“ (Editovací pole Přihlašovací adresa organizace). Poklepejte na obrazovku a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte přihlašovací adresu, což je obvykle vaše e-mailová adresa.

 6. Po skončení potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Continue button“ (Tlačítko Pokračovat). Poté poklepejte na obrazovku.

 7. Fokus se přesune na pole Heslo. Uslyšíte „Password, edit box“ (Editovací pole Heslo). Poklepejte na obrazovku a pomocí klávesnice na obrazovce napište heslo.

  Poznámka: Skype pro firmy si ve výchozím nastavení pamatuje vaše heslo, takže při příštím přihlašování k aplikaci Skype pro firmy ho už nebudete muset psát. Pokud nechcete, aby si aplikace Skype pro firmy heslo pamatovala, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Remember password, checkbox, is checked“ (Zaškrtnuté zaškrtávací políčko Zapamatovat si heslo), a zaškrtnutí políčka zrušte poklepáním na obrazovku.

  Po skončení potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Continue button“ (Tlačítko Pokračovat). Poté poklepejte na obrazovku.

 8. Fokus se na další obrazovce přesune na pole Jaké je vaše telefonní číslo?. Uslyšíte „Android phone number, edit box“ (Editovací pole Telefonní číslo Androidu). Poklepejte na obrazovku a pomocí číselníku na obrazovce napište telefonní číslo.

 9. Po skončení potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Continue button“ (Tlačítko Pokračovat). Poté poklepejte na obrazovku.

 10. Otevře se úvodní obrazovka. Jsou zde celkem tři úvodní obrazovky. Na další obrazovku se posunete potažením dvěma prsty doleva.

 11. Chcete-li poslední úvodní obrazovku zavřít a začít aplikaci používat, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Next“ (Další). Potom poklepejte na obrazovku.

  Otevře se hlavní zobrazení aplikace Skype pro firmy pro Android. Chcete-li se přesunovat mezi položkami v tomto zobrazení, potáhněte prstem doprava nebo doleva. TalkBack při posunování předčítá názvy položek.

Otevření Skypu pro firmy pro Android a přihlášení

Pokud jste se předtím přihlásili na stejném zařízení, Skype pro firmy pro Android si ve výchozím nastavení pamatuje vaše přihlašovací údaje. Pak stačí jen aplikaci otevřít a vybrat požadovaný účet. Pokud jste při prvním přihlašování určili, že se heslo nemá ukládat, a po poslední relaci jste se odhlásili, přihlaste se znovu podle pokynů níže.

 1. Na domovské obrazovce mobilního zařízení přejděte na domovskou obrazovku obsahující aplikaci Skype pro firmy pro Android. Potahujte prstem doprava, dokud TalkBack neoznámí tuto aplikaci, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte své jméno a přihlašovací adresu. Poklepejte na obrazovku.

 3. Fokus je na poli Heslo. Poklepejte na obrazovku a pomocí klávesnice na obrazovce napište heslo.

 4. Po skončení potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Continue button“ (Tlačítko Pokračovat). Poté poklepejte na obrazovku. Skype pro firmy pro Android se otevře a jste přihlášení.

Změna stavu dostupnosti

 1. V hlavním zobrazení aplikace Skype pro firmy potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „View profile settings menu, button“ (Tlačítko Zobrazit nabídku nastavení profilu). Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „<current status>, button“ (Tlačítko <Aktuální stav>). Pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovaný stav, poté poklepejte na obrazovku. Vybraný stav je nastavený. Nabídku zavřete potažením dvěma prsty doleva.

Vyhledání kontaktu

 1. V hlavním zobrazení aplikace Skype pro firmy potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Search in the company directory“ (Hledat v podnikovém adresáři). Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Uslyšíte „Editing, search people edit box“ (Editovací pole pro vyhledávání lidí Úpravy) a na obrazovce se zobrazí klávesnice. Zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo kontaktu. Čtečka obrazovky během psaní oznámí počet výsledků.

 3. Chcete-li přejít na seznam výsledků, potáhněte prstem doprava. Pokud je výsledků více, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte jméno a stav požadovaného kontaktu.

 4. Chcete-li otevřít kartu kontaktu této osoby, poklepejte na obrazovku. Pomocí karty kontaktu můžete například zjistit dostupnost osoby nebo zahájit videohovor, hlasový hovor nebo chat. Chcete-li procházet obsah karty kontaktu, potáhněte prstem doprava nebo doleva.

Volání kontaktu

 1. V aplikaci Skype pro firmy pro Android otevřete kartu kontaktu osoby, které chcete volat. Pokyny najdete v části Vyhledání kontaktu výše.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Video call, button“ (Tlačítko Videohovor) nebo „Call, button“ (Tlačítko Hlasový hovor). Potom poklepejte na obrazovku, čímž zahájíte videohovor nebo hlasový hovor.

  Chcete-li hovor ukončit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „End call, button“ (Tlačítko Ukončit hovor). Potom poklepejte na obrazovku.

Více informací o uskutečňování a příjmu hlasových hovorů najdete v části Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy.

Chatování prostřednictvím rychlých zpráv

 1. V aplikaci Skype pro firmy pro Android otevřete kartu kontaktu osoby, se kterou chcete chatovat. Pokyny najdete v části Vyhledání kontaktu výše.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Chat, button“ (Tlačítko Chat). Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte „Type a message, three periods, edit box“ (Editovací pole Zadejte zprávu, tři tečky). Poklepejte na obrazovku a pomocí klávesnice na obrazovce napište zprávu.

 3. Po skončení potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Send chat message, button“ (Tlačítko Poslat zprávu chatu). Pak zprávu odešlete poklepáním na obrazovku. Čtečka obrazovky přečte nahlas všechny přijaté zprávy. Můžete napsat další zprávu pomocí klávesnice na obrazovce.

  Chcete-li se po chatování vrátit na předchozí zobrazení, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Go back button“ (Tlačítko Zpět). Pak poklepejte na obrazovku.

Odhlášení ze Skypu pro firmy pro Android

 1. V aplikaci Skype pro firmy pro Android potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „View profile settings menu, button“ (Tlačítko Zobrazit nabídku nastavení profilu). Poklepáním na obrazovku nabídku otevřete.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud nezazní „Sign out“ (Odhlásit se). Poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Umožňuje Skype pro firmy Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows, otevřete aplikaci a přihlaste se. Můžete pak vyhledávat kontakty a spustit audiovizuální volání s nimi nebo konverzace pomocí rychlých zpráv (IM). Můžete taky nastavit svůj stav dáte tím ostatním najevo své dostupnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Spusťte poprvé Skype pro firmy

Pokud není nainstalovaná na vašem telefonu už můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci Skype pro firmy z Microsoft Store.

 1. Na domovské obrazovce telefonu potáhněte prstem doleva dvěma prsty pro návrat na seznam aplikací. Potáhněte prstem doleva do použijte vyhledávání nebo potažením prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Skypu pro firmy" a poklepáním displej.

 2. Otevření aplikace zobrazující úvodní obrazovku. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Další, panelu aplikace, tlačítko," a poklepáním displej. Otevře se jiné úvodní obrazovky. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude uslyšíte tlačítko Další akci a poklepáním displej pokračovat.

 3. Otevře se Skype pro firmy přihlašovací stránka. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "podepsat v podokně. Přihlašovací adresa"a poklepáním displej. Použití klávesnice na obrazovce zadejte adresu vaší organizace. Po dokončení potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Enter" a poklepáním displej.

 4. Fokus přesune do pole heslo. Použití klávesnice na obrazovce zadejte své heslo. Po dokončení potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Enter" a poklepáním displej.

 5. Otevře se organizace přihlašovací stránka. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Zadejte heslo, úpravách textu," a poklepáním displej. Použití klávesnice na obrazovce zadejte své heslo. Po dokončení potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Enter" a poklepáním displej.

 6. Skype pro firmy zeptá telefonní číslo. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Plus jeden, jen pro čtení" a poklepáním displej. Na obrazovce se zobrazí klávesnici. Přesunout fokus na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Klávesnice podokno."

 7. Použití na obrazovce klávesnici zadáte dekorace telefonní číslo včetně zemí a oblastí.

  Poznámka: Telefonní číslo již obsahuje + "1". Pokud kód své země nemá začít číslem 1, potáhněte prstem doprava na klávesnici, dokud nebude dozvíme "Backspace" a poklepejte na obrazovce odeberte číslo.

  Po dokončení, potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud nebude dozvíme "Další, panelu aplikace, tlačítko," a poklepáním displej.

 8. Na obrazovce se můžete vybrat přepínat nabízená oznámení a používat telefonní seznam vypnout. Potažením prstu doprava střídáte pomocí obrazovky. Vypnout nastavení, poklepejte obrazovku při nastavení. Po dokončení, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Další, panelu aplikace, tlačítko," a poklepáním displej. Otevření aplikace Skype pro firmy v zobrazení Kontakty.

Otevření Skypu pro firmy a přihlášení

Ve výchozím nastavení Skype pro firmy zapamatuje přihlašovací informace, pokud jste dříve přihlášení na stejném zařízení.

 1. Otevřete aplikaci Skype pro firmy z domovské obrazovky nebo seznam aplikací.

 2. Potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud uslyšíte "přihlášení, panelu aplikace, tlačítko" a poklepáním displej. Otevření aplikace Skype pro firmy v zobrazení Kontakty.

Změna stavu dostupnosti

 1. V Skype pro firmy, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Můj stav" a poklepáním displej.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Stav je < aktuální stav >" a poklepáním displej.

 3. Otevře se podokno Vyberte stav. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet stav, který chcete použít a poklepáním displej.

  Nastavení vybrané stavu. Zavřete zobrazení Můj stav, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Navigační panel, tlačítko Sbalit, zpět" a poklepáním displej.

Vyhledání kontaktu

 1. V zobrazení kontaktůSkype pro firmy, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte skupině kontakt patří (například Oblíbené položky nebo Jiné kontakty ) a poklepáním displej.

 2. Rozbalit skupiny a kontakty ve skupině jsou uvedeny na obrazovce. Přejděte do seznamu, potáhněte prstem doprava.

 3. Pokud chcete otevřít nabídku rychlé akce se zaměřuje na kontakt, poklepejte na obrazovce. Pomocí nabídky rychlé akce otevřete kartu kontaktu dané osoby nebo začněte hlasový hovor, videohovor nebo ke konverzaci. Přechod mezi možnostmi v nabídce, potáhněte prstem doprava nebo doleva. Chcete-li vybrat jednu z možností, poklepejte na obrazovce.

Volání kontaktu

 1. V Skype pro firmy Najděte kontakt, který chcete zavolat. Pokyny najdete v příručce, Najděte kontakt, v části nad.

 2. Poklepejte na obrazovce otevřete nabídku rychlé akce. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Hovor, tlačítko" nebo "Video hovorů, tlačítko," v závislosti na typu volání chcete volání a poklepáním displej chcete volat.

  Chcete-li hovor ukončit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „End call, button“ (Tlačítko Ukončit hovor). Potom poklepejte na obrazovku.

Chatování prostřednictvím rychlých zpráv

 1. V Skype pro firmy Najděte kontakt, který chcete Chat v okně. Pokyny najdete v příručce, Najděte kontakt, v části nad.

 2. Poklepejte na obrazovce otevřete nabídku rychlé akce. Potáhnutím prstem doprava. Uslyšíte: "zasílání rychlých zpráv, tlačítko." Poklepejte na obrazovce start ke konverzaci.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Klepněte na zadat pouze pro čtení," a poklepáním displej. Použití klávesnici na obrazovce můžete napsat zprávu. Po dokončení, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odeslat, panelu aplikace, tlačítko," a poklepáním displej. Zpráva se pošle.

  Poslouchat jakékoli zprávy budete dostávat v konverzaci, potáhněte prstem doleva.

Odhlášení ze Skypu pro firmy

 1. V zobrazení kontaktůSkype pro firmy, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Můj stav" a poklepáním displej.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Stav je < aktuální stav >" a poklepáním displej.

 3. Otevře se podokno Vyberte stav. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odhlásit" a poklepáním displej.

Pomocí Předčítání, což je integrovaná čtečka obrazovky ve Windows, otevřete Skype pro firmy v rámci aplikace Outlook na webu. Nastavením stavu informujte ostatní o své dostupnosti, hledejte kontakty a používejte rychlé zprávy pro chatování.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Skype pro firmy v rámci Outlook na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Skype pro firmy v rámci Outlook na webu běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook na webu.

V tomto tématu

Otevření Skypu pro firmy v Outlooku na webu

Online Skype pro firmy není samostatná aplikace – spouští se v rámci aplikace Outlook na webu.

 1. Chcete-li otevřít Outlook na webu, otevřete prohlížeč a přejděte na adresu http://outlook.office.com. Přihlaste se k účtu Office.

 2. Přesuňte na panelu nástrojů Office Online stisknutím kláves Ctrl + F6 dokud uslyšíte: "Otevřete Spouštěč aplikací."

 3. Otevřete podokno Skypu pro firmy, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Pomocí klávesy Šipka dolů používání Skypu pro firmy konverzace podokno." Stisknutím klávesy MEZERNÍK otevřete podokno.

  Otevře se podokno Skypu pro firmy a bude aktivní karta se seznamem Všechny kontakty.

Změna stavu dostupnosti

 1. Přesuňte na panelu nástrojů Office Online v Outlook na webu stisknutím kláves Ctrl + F6 dokud uslyšíte: "Otevřete Spouštěč aplikací."

 2. Opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „User settings. Use the down arrow to use the My account pane to view and edit my account.“ (Uživatelské nastavení. Pomocí klávesy se šipkou dolů použijte podokno Můj účet a zobrazte a upravte účet.).

 3. Stisknutím mezerníku otevřete podokno Můj účet.

 4. Opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „<Your current status>, click to change your status“ (<Váš aktuální stav>, po kliknutí můžete změnit stav). Chcete-li otevřít seznam možností, stiskněte mezerník a potom stisknutím klávesy se šipkou nahoru nebo dolů projděte položky na seznamu.

 5. Když uslyšíte možnost, kterou chcete ve svém profilu zobrazit, stiskněte klávesu Enter. Seznam se zavře. Podokno Můj účet zavřete stisknutím klávesy Ecs.

Vyhledání kontaktu a zahájení konverzace

 1. Přesuňte na panelu nástrojů Office Online v Outlook na webu stisknutím kláves Ctrl + F6 dokud uslyšíte: "Otevřete Spouštěč aplikací."

 2. Otevřete podokno Skypu pro firmy, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Pomocí klávesy Šipka dolů používání Skypu pro firmy konverzace podokno." Stisknutím klávesy MEZERNÍK otevřete podokno.

  Otevře se podokno Skypu pro firmy a bude aktivní karta se seznamem Všechny kontakty.

 3. Opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Search“ (Hledat). Pak zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo kontaktu. Čtečka obrazovky během psaní oznámí počet nalezených výsledků.

 4. Chcete-li se přesunout na výsledky hledání, opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „People“ (Lidé) a jméno první osoby na seznamu. Seznam můžete procházet pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů.

 5. Chat s nějakou osobu můžete zahájit stisknutím klávesy Enter. Otevře se podokno chatu a fokus bude na poli pro zadání zpráv chatu. Uslyšíte „Chat input“ (Zadání zpráv chatu). Teď můžete napsat zprávu. Odešlete ji klávesou Enter.

 6. Když v chatu přijmete zprávy, zazní zvukové upozornění. Chcete-li, aby funkce Předčítání přijatou zprávu přečetla, stiskněte kombinaci kláves Shift + tabulátor. Na pole pro zadání zprávy chatu se vrátíte stisknutím tabulátoru. Chcete-li konverzaci ukončit a zavřít podokno chatu, stiskněte klávesu Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k odesílání rychlých zpráv ze Skypu pro firmy

Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×