Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Digitální poznámkový blok OneNotu můžete použít se čtečkou obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, k provádění základních úloh pořizování poznámek, jako je například otevření poznámkového bloku, přidání stránek a oddílů a psaní textu. Když už se pustíte do práce, můžete také přidat k textu formátování, zkontrolovat pravopis nebo vytisknout stránky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

OneNote spustíte tak, že stisknete klávesu s logem Windows+Shift+N.

Přihlášení k OneNotu

Po spuštění aplikace OneNote se možná budete muset znovu přihlásit.

 1. Do nabídky Soubor přejdete stisknutím kombinace kláves Alt+S. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o nabídku Soubor. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o zobrazení Backstage a kartu s informacemi o souboru.

 2. Do nabídky Účty přejdete stisknutím Y2. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o vybranou položku a kartu Účet. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o soubor a kartu Účet.

 3. Pokud se chcete přihlásit k účtu, stiskněte klávesu U. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o okno s účty a že máte zadat svůj e-mail nebo telefonní číslo. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o účet a že se máte přihlásit k Office.

 4. Zadejte svůj e-mail nebo telefonní číslo a stiskněte Enter. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o přihlašovací kód PIN, heslo a úpravu textu. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o heslo a úpravu. Uslyšíte také, že máte zadat text.

 5. Zadejte heslo a stiskněte Enter.

Otevření poznámkového bloku ve OneNotu

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 2. K pohybu mezi poznámkovými bloky použijte šipku nahoru a dolů. Poznámkový blok vyberete stisknutím klávesy Enter.

  Tip: Pokud chcete vytvořit nový poznámkový blok, stiskněte v navigaci v poznámkových blocích opakovaně klávesy Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přidání poznámkového bloku.

Vytvoření oddílu

 1. Pokud chcete v poznámkovém bloku vytvořit nový oddíl, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+T.

 2. Vytvoří se oddíl, kurzor se umístí na kartu oddílu a vy můžete napsat název oddílu.

 3. Po dokončení stiskněte klávesu Enter.

  Oddíl bude mít název a kurzor se přesune do pole pro název stránky.

Přidání stránky

 1. Pokud máte v poznámkovém bloku více než jeden oddíl, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech. K pohybu mezi šablonami použijte klávesy se šipkou. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých oddílů. Když budete chtít přejít do některého z oddílů, stiskněte klávesu Enter.

 2. Pokud budete chtít přidat na konci oddílu stránku, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+N.

 3. Vytvoří se nová stránka, kurzor se umístí do pole pro název stránky a vy můžete napsat její název.

Přidání textu

V poznámkovém bloku přidejte nebo otevřete oddíl nebo stránku a začněte psát.

Tip: Navigaci v poznámkových blocích otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+G. Navigaci v oddílech otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+G. Navigaci na stránkách otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G. Přesouvat mezi položkami se můžete pomocí kláves se šipkami. Určitou položku vyberete stisknutím klávesy Enter.

Úprava textu

Formátovaný text obsahuje více informací a často je čitelnější než prostý text. S pomocí následujících úloh si vysvětlíme, jak můžete používat základní možnosti formátování textu ve OneNotu, jak opravit pravopisné chyby v textu a které klávesové příkazy můžete použít pro některé jednoduché úlohy základních úprav textu.

Formátování textu

 1. Ve OneNotu vyberte část textu, kterou chcete formátovat.

 2. Stisknutím kláves Alt+Ů otevřete nabídku Domů.

 3. Vyberte některou z možností formátování:

  • PÍ pro písmo

  • E pro velikost písma

  • Ý pro barvu písma

  • R pro formátování odstavce, jako jsou možnosti zarovnání textu a mezer mezi odstavci

  • 1 pro tučné písmo

  • 2 pro kurzívu

  • 3 pro podtržení

  • Ě pro styly odstavců nebo nadpisů

  Procházet mezi možnosti můžete pomocí kláves se šipkami. Když budete chtít vybrat některou možnost, stiskněte Enter.

Vrácení nebo opakování akce

Akci vrátíte zpět stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z.

Když budete chtít akci zopakovat, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Y.

Kopírování a vkládání obsahu

 1. Ve OneNotu vyberte část obsahu, kterou chcete kopírovat.

 2. Zkopírujte ji stisknutím kombinace kláves Ctrl+C.

 3. Zkopírovaný obsah vložíte stisknutím kombinace kláves Ctrl+V.

Oprava pravopisných chyb

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Alt+R a otevřete tak nabídku Revize. Potom stisknutím klávesy A otevřete podokno Pravopis.

 2. V podokně Pravopis stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shif+Tab, dokud neuslyšíte návrh kontroly pravopisu.

 3. Pomocí kláves se šipkami projděte návrhy kontroly pravopisu. Při procházení vám bude program Předčítání číst příslušné návrhy.

 4. Když budete chtít vybrat některou možnost, stiskněte Enter. Nesprávně napsané slovo se opraví a vy přejdete na další případné chybně napsané slovo.

 5. Po dokončení kontroly pravopisu oznámí program Předčítání, že se zobrazuje dialog Microsoft OneNote a tlačítko Ano, pokud máte další text ke kontrole pravopisu, nebo že se zobrazuje dialog Microsoft OneNote a tlačítko OK, pokud se kontrola pravopisu dokončila. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

Tisk stránky

 1. Na stránce, kterou chcete vytisknout, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+P.

 2. Otevře se dialog Tisk a program Předčítání vám oznámí aktuální možnost tiskárny. K výběru jiné tiskárny použijte klávesy se šipkami.

  Tip: Když budete chtít změnit nastavení tisku, třeba oboustranný tisk nebo rozložení nebo orientaci, stiskněte klávesy Alt+D a otevřete tak dialog Předvolby tisku.

 3. Tisk z dialogu Tisk spustíte stisknutím kláves Alt+K.

  Pokud jste vybrali tiskárnu, stránka se vytiskne.

  Pokud jste vybrali tisk do souboru, otevře se dialog Uložit výstup tisku jako. Kurzor se umístí do pole Název souboru.

  • Zadejte název souboru pro výstup tisku.

  • Pokud chcete změnit místo uložení výstupu tisku, přesunete se v dialogu dopředu a dozadu pomocí kombinace kláves Shift+Tab a Tab.

   Pokud budete chtít otevřít složku nebo vybrat místo nebo tlačítko v dialogu, stiskněte klávesu Enter.

  • Až budete připravení, uložte soubor stisknutím kláves Alt+U. Stránka se vytiskne do souboru.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Digitální poznámkový blok aplikace OneNote pro Mac můžete použít se čtečkou obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v Mac OS, k provádění základních úloh pořizování poznámek, jako je například otevření poznámkového bloku, přidání stránek a oddílů a psaní textu. Dále můžete chtít také přidat k textu formátování, zkontrolovat pravopis nebo vytisknout stránky.

OneNote pro Mac byl navržen se zvláštním ohledem na uživatele, kteří používají čtečku obrazovky. Díky jeho novému vzhledu a chování můžete procházet poznámkové bloky, oddíly a stránky snadno a efektivně.

Poznámky: 

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

 1. Když chcete spustit OneNote, stiskněte kombinaci kláves Command+F a zadejte onenote.

 2. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o aplikaci Microsoft OneNote.

 3. Aplikaci spustíte stisknutím kombinace kláves Command+Šipka dolů.

  Poznámka: Pokud používáte rozložení klávesnice pro více než jeden jazyk, pro přístup k aplikaci OneNote stiskněte kombinaci kláves Command+Shift+A. V nabídce Aplikace stiskněte klávesu M a pak opakovaně Tab, dokud neuslyšíte „Microsoft OneNote“. Pak tuto aplikaci otevřete stisknutím kombinace kláves Command+Šipka dolů.

 4. Pro přístup do řádku nabídek stiskněte kombinaci kláves Control+Alt+M. Uslyšíte, že jste v řádku nabídek Apple.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce OneNotu. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro přihlášení, a pak stiskněte Enter.

 6. Zadejte svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a stiskněte Enter. Uslyšíte, že se jedná o heslo a zabezpečenou úpravu textu.

 7. Zadejte heslo a stiskněte Enter. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko Začít používat OneNote.

 8. Stiskněte mezerník. OneNote se otevře v režimu úprav.

  Poznámka: Pokud používáte účet organizace, který není účtem Microsoft, může se postup přihlášení mírně lišit. Je možné, že budete například potřebovat PIN kód nebo čipovou kartu.

Otevření poznámkového bloku ve OneNotu

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Control+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 2. Pokud se chcete přesouvat mezi poznámkovými bloky, stiskněte klávesu Šipka dolů a přejděte tak do seznamu poznámkových bloků. Potom se můžete v tomto seznamu přesouvat stisknutím kombinace kláves Control+Alt+Shift+Šipka dolů nebo Šipka nahoru. Poznámkový blok vyberete stisknutím klávesy Enter nebo kombinace kláves Control+Alt+mezerník.

  Tip: Nový poznámkový blok vytvoříte stisknutím kombinace kláves Control+Command+N.

Vytvoření oddílu

 1. Pokud chcete v poznámkovém bloku vytvořit nový oddíl, stiskněte kombinaci kláves Command+T.

 2. Vytvoří se oddíl. Kurzor se umístí do pole pro název oddílu a vy můžete napsat jeho název.

 3. Po dokončení stiskněte klávesu Enter. Oddíl teď má název.

Přidání stránky

 1. Pokud máte v poznámkovém bloku více než jeden oddíl, stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech.

 2. K přecházení mezi oddíly použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat názvy jednotlivých oddílů.

  Poznámka: Pokud se oddíl, do kterého chcete přidat stránku, nachází ve skupině oddílů, stiskněte mezerník a rozbalte tak tuto skupinu oddílů. Potom k přechodu do správného oddílu použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů.

 3. Až budete v požadovaném oddílu a budete chtít přidat stránku, stiskněte kombinaci kláves Command+N.

 4. Vytvoří se nová Nepojmenovaná stránka. Kurzor se přemístí do pole pro název stránky a vy můžete napsat její název.

Přidání textu

V poznámkovém bloku přidejte nebo otevřete oddíl nebo stránku a začněte psát.

Poznámka: Oblast stránky, kde je možné upravovat text, se označuje plocha stránky OneNotu, a obsahuje nadpis stránky, datum stránky a pod nadpisem blok s obsahem.

Tip: Navigaci v poznámkových blocích otevřete stisknutím kombinace kláves Control+G. Navigaci v oddílech otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Shift+G. Navigaci na stránkách otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Command+G. K navigaci mezi poznámkovými bloky a stránkami stiskněte klávesu Šipka dolů, abyste přešli na seznam poznámkových bloků nebo stránek. Pak se můžete v tomto seznamu přesouvat stisknutím kombinace kláves Control+Alt+Shift+Šipka nahoru nebo Šipka dolů. K navigaci mezi oddíly použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů a výběr proveďte stisknutím klávesy Enter.

Úprava textu

Formátovaný text obsahuje více informací a často je čitelnější než prostý text. S pomocí následujících úloh si vysvětlíme, jak můžete používat základní možnosti formátování textu ve OneNotu, jak opravit pravopisné chyby v textu a které klávesové příkazy můžete použít pro některé jednoduché úlohy základních úprav textu.

Formátování textu

 1. Ve OneNotu vyberte část textu, kterou chcete formátovat. Text vyberete tak, že podržíte klávesu Shift a přesunete kurzor pomocí kláves se šipkami.

 2. Pro přístup do řádku nabídek stiskněte kombinaci kláves Control+Alt+M.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce Formát.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete vybrat, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Alt+mezerník.

 5. Na stránku se vrátíte tak, že stisknete opakovaně klávesu Esc, dokud neuslyšíte, že jste na plátně stránky, podrobnosti o stránce a že jde o posouvatelnou oblast.

Tipy: K rychlému formátování textu použijte po výběru textu klávesové zkratky. Můžete použít například tyto klávesové zkratky:

 • Pokud chcete použít tučné písmo, stiskněte Command+B.

 • Pokud chcete použít kurzívu, stiskněte Command+I.

 • Pokud chcete použít podtržení, stiskněte Command+U.

 • Pokud chcete zarovnat text doleva, stiskněte Command+L.

 • Pokud chcete zarovnat text doprava, stiskněte Command+R.

Tip: Pokud chcete vymazat veškeré formátování ve vybrané části textu, stiskněte v řádku nabídek opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce pro úpravy. Pak stiskněte kombinaci kláves Control+Alt+mezerník. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Vymazat veškeré formátování“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Alt+mezerník.

Vrácení nebo opakování akce

 • Akci vrátíte zpět stisknutím kombinace kláves Command+Z.

 • Když budete chtít akci zopakovat, stiskněte kombinaci kláves Command+Y.

Kopírování a vkládání obsahu

 1. Ve OneNotu vyberte část obsahu, kterou chcete kopírovat.

 2. Zkopírujte ji stisknutím kombinace kláves Command+C.

 3. Zkopírovaný obsah vložíte stisknutím kombinace kláves Command+V.

Oprava pravopisných chyb

 1. Pokud chcete zkontrolovat pravopis na celé stránce, stiskněte kombinaci kláves Shift+Command+L a otevřete tak podokno úloh Kontrola pravopisu.

 2. V podokně Kontrola pravopisu použijte k přechodu mezi možnostmi klávesu Tab a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přeskočit aktuálně vybraný text a přejít na další položku, vyberte Ignorovat.

  • Pokud chcete přidat aktuálně vybraný text do slovníku, aby v budoucnu OneNote nerozpoznával toto slovo jako chybu, vyberte Přidat.

  • Vyberte jeden z návrhů kontroly pravopisu v tabulce Návrhy slov. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů projděte návrhy kontroly pravopisu. Při procházení vám bude VoiceOver číst příslušné návrhy. Když přejdete na návrh, který chcete použít, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko Změnit.

 3. Když budete chtít možnost vybrat, stiskněte mezerník. Nesprávně napsané slovo se opraví a vy přejdete na další případné chybně napsané slovo.

 4. Po dokončení kontroly pravopisu VoiceOver oznámí, že kontrola pravopisu je hotová.

 5. Pokud chcete pokračovat v psaní poznámek, stiskněte Enter.

  Poznámka: Když napíšete nějaké slovo, VoiceOver je hned přečte. Pokud OneNote zjistí chybu pravopisu, oznámí vám, že je slovo nesprávně napsané.

Tisk stránky

 1. Na stránce, kterou chcete vytisknout, stiskněte kombinaci kláves Command+P.

 2. Otevře se dialogové okno Tisk a VoiceOver oznámí, že se jedná o možnost pro tisk. Fokus se nachází na možnosti pro aktuální tiskárnu. Pokud chcete změnit tiskárnu, stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 3. Pokud chcete změnit nastavení tisku, třeba oboustranný tisk nebo orientaci stránky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Zobrazit podrobnosti“. Pak stiskněte mezerník. K navigaci mezi možnostmi stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 4. Pokud chcete začít tisknout, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku pro tisk. Pak stisknutím mezerníku začněte tisknout.

 5. Pokud chcete tisknout do souboru PDF, stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky PDF. Potom rozbalte tuto nabídku stisknutím mezerníku. Pomocí klávesy Šipka dolů přejděte na možnost Uložit jako dokument PDF. Otevře se dialogové okno. Kurzor se umístí do pole pro název souboru. Pokud chcete zvolit umístění pro uložení, přejděte na tlačítko místní nabídky Umístění. Výběr uložte stisknutím Command+S.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Při práci s aplikací OneNote pro iOS pro iOS můžete používat čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu. Můžete si dělat poznámky, ať jste kdekoli, a zaznamenávat si skvělé nové nápady hned, jak vás napadnou.

OneNote pro iOS jsme navrhli se zvláštním ohledem na uživatele, kteří používají čtečku obrazovky. Díky jeho novému vzhledu a chování můžete procházet poznámkové bloky, oddíly a stránky snadno a efektivně.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

 1. Na domovské obrazovce telefonu potahujte jedním prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „OneNote“.

 2. Aplikaci spustíte poklepáním na obrazovku. Uslyšíte: „OneNote, tlačítko nastavení“. Fokus je v seznamu Poznámkové bloky na tlačítku Nastavení.

Poznámka: Pokud se potřebujete k OneNotu přihlásit, zadejte po zobrazení výzvy svoje přihlašovací údaje.

Pokyny pro otevření poznámkového bloku v aplikaci OneNote pro iOS najdete v tématu Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky.

Tip: Pokud chcete otevřít v klientu OneNote poznámkový blok z aplikace OneNote Online v prohlížeči, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit v OneNotu. Pak poklepejte na obrazovku a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přidání stránky

Přidejte novou stránku pro svoje nápady a začněte vytvářet obsah poznámkového bloku.

Poznámka: Pokud chcete do seznamu Stránky přejít z plátna stránky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Zpět na seznam stránek pro <název oddílu>, tlačítko Zpět“. Pak poklepejte na obrazovku. Fokus je teď na tlačítku Zpět v zobrazení seznamu Stránky.

Přidání neformátované stránky

 1. V seznamu Stránky v daném oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro novou stránku.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o textové pole Nová stránka, nadpis stránky, osnova.

 3. Poklepejte na obrazovku a zadejte nadpis stránky.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na plátno stránky. Uslyšíte, že se jedná o blok s obsahem.

Přidání stránky se seznamem

 1. V seznamu Stránky v daném oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nová stránka se seznamem, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus je na stránce v textovém poli pro první položku seznamu.

 2. Pokud chcete stránku pojmenovat, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na záhlaví Nepojmenovaný seznam, a poklepejte na obrazovku.

 3. Zadejte název stránky a potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Poklepejte na obrazovku.

Přidání stránky s fotkou

 1. V seznamu Stránky daného oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro novou stránku s fotkou, a poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Vložit obrázek.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Přidání obrázku z aplikace Fotky

  1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Z knihovny. Pak poklepejte na obrazovku.

  2. V seznamu Fotky potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název alba, které chcete vybrat, a poklepejte na obrazovku.

  3. V seznamu fotek potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název fotky, kterou chcete vybrat, a poklepejte na obrazovku.

  4. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Poklepejte na obrazovku.

  5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít. Poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na novou stránku.

  6. Pokud chcete novou stránku pojmenovat, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nadpisu stránky, a poklepejte na obrazovku.

  7. Zadejte název a potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a poklepejte na obrazovku.

  Pořízení a přidání obrázku

  1. Pokud chcete přidat novou fotku přímo z fotoaparátu na telefonu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vyfotit.

  2. Poklepejte na obrazovku. Otevře se aplikace Fotoaparát.

  3. Pokud chcete pořídit fotku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vyfotit, a poklepejte na obrazovku.

  4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít, a poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na novou stránku.

  5. Pokud chcete novou stránku pojmenovat, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nadpisu stránky, a poklepejte na obrazovku. Zadejte název. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a poklepejte na obrazovku.

Vytvoření oddílu

Když chcete v poznámkovém bloku uspořádat obsah nebo vytvořit nový blok poznámek, můžete vytvořit nový oddíl.

 1. V poznámkovém bloku v seznamu Oddíly potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový oddíl. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Zadejte název nového oddílu a potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Pak poklepejte na obrazovku.

Poznámka: Pokud chcete do seznamu Oddíly přejít ze seznamu Stránky nebo z plátna stránky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Zpět na <předchozí zobrazení seznamu>, tlačítko Zpět“. Pak poklepejte na obrazovku. Tento postup opakujte, dokud neuslyšíte „<Název poznámkového bloku>, Zpět na seznam poznámkových bloků, tlačítko Zpět“. Fokus je teď na tlačítku Zpět v zobrazení seznamu Oddíly. Pokud chcete přejít na předchozí zobrazení seznamu, můžete také potažením dvěma prsty opsat tvar písmene Z.

Přidání a úprava textu

Zadejte text nebo použijte prediktivní zadávání textu a udělejte si tak rychle poznámky nebo úpravy textu.

 1. Na stránce potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Blok s obsahem, osnova, nový řádek, textové pole“. Poklepejte na obrazovku. Teď můžete přidat text v bloku s obsahem nebo ho upravit.

 2. Až to dokončíte, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Skrýt klávesnici“.

Formátování textu

Když chcete, aby byl text čitelnější, můžete použít základní možnosti formátování textu v řádku nabídek rychlých akcí. Můžete například přidat seznamy s odrážkami a číslované seznamy, použít tučné písmo, kurzívu a podtržení a přidat hypertextové odkazy a přílohy.

 1. Přejděte do bloku s obsahem, ve kterém chcete upravovat text, a poklepejte na obrazovku. Blok s obsahem je teď vybraný a zobrazí se klávesnice s řádkem nabídek rychlých akcí.

  Tipy: Když chcete vybrat text, můžete udělat jednu z těchto věcí:

  • Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Pak potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Vybrat“ nebo „Vybrat vše“, a poklepejte na obrazovku jedním prstem.

  • Nastavte rotor VoiceOveru na úpravy a pak potahujte prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte „Vybrat“ nebo „Vybrat vše“, a poklepejte na obrazovku.

 2. Na bloku s obsahem potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jde o možnost formátování, kterou chcete vybrat, třeba tlačítko Tučné. Pak poklepejte na obrazovku.

Změna výchozího typu nebo velikosti písma

 1. Přejděte do seznamu Poznámkové bloky podle pokynů v tématu Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky. Fokus se přesune na tlačítko Nastavení v zobrazení seznamu Poznámkové bloky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Nastavení.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Úpravy a zobrazení, a poklepejte na obrazovku.

 4. Udělejte jeden nebo oba následující kroky:

  Změna výchozího typu písma

  1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Výchozí písmo <aktuální výchozí typ písma>“ a poklepejte na obrazovku.

  2. V seznamu písem potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte typ písma, který chcete vybrat, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte „Vybráno, <typ písma>“.

  3. Pokud chcete seznam písem opustit, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpět, a poklepejte na obrazovku.

  Změna výchozí velikosti písma

  1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Výchozí velikost <aktuální výchozí velikost>“.

  2. Pokud chcete upravit velikost, potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů.

 5. Pokud chcete nastavení Úpravy a zobrazení opustit, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpět. Poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na hlavní nabídku Nastavení.

 6. Pokud chcete Nastavení opustit, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na tlačítko Nastavení v zobrazení seznamu Poznámkové bloky.

Oprava pravopisných chyb

V aplikaci OneNote můžete rychle najít a opravit pravopisné chyby a zajistit tak, aby stránky byly připravené ke sdílení s ostatními. Zapněte si kontrolu pravopisu a čtečka obrazovky vám bude oznamovat pravopisné chyby při psaní nebo čtení bloků s obsahem.

Zapnutí kontroly pravopisu

 1. Přejděte do seznamu Poznámkové bloky podle pokynů v tématu Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky. Fokus se přesune na tlačítko Nastavení v zobrazení seznamu Poznámkové bloky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Nastavení.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Úpravy a zobrazení, a poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Kontrola pravopisu, přepínač, vypnuto“.

  Poznámka: Pokud je už kontrola pravopisu zapnutá, uslyšíte „Kontrola pravopisu, přepínač, zapnuto“. Můžete přejít k poslednímu kroku.

  Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte „Zapnuto“.

 5. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpět, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít. Poklepejte na obrazovku. Fokus se vrátí na tlačítko Nastavení v zobrazení seznamu Poznámkové bloky.

Hledání a oprava pravopisných chyb

 1. Kontrola pravopisu vám při psaní oznamuje pravopisné chyby. Uslyšíte, že zadané slovo je nesprávně napsané.

  Tip: Můžete také nastavit rotor VoiceOveru na Slova a v bloku s obsahem potáhnout prstem dolů, aby se vyhledala chybně napsaná slova.

 2. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Zobrazí se místní nabídka.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro výběr, a poklepejte na obrazovku jedním prstem. Nesprávně napsané slovo je teď vybrané.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro zobrazení více položek, a poklepejte na obrazovku jedním prstem.

 5. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro nahrazení, a poklepejte na obrazovku jedním prstem. Otevře se seznam návrhů oprav.

 6. Pokud chcete procházet seznam, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte opravu, kterou chcete vybrat, a poklepejte na obrazovku jedním prstem.

  Tip: Až budete chtít místní nabídku zavřít, přejeďte přes obrazovku tam a zpět dvěma prsty.

Vrácení nebo opakování akce

Pokud jste si zrovna naformátovali text, ale teď chcete udělat něco jinak, stačí zatřást telefonem a akce se vrátí zpět nebo se zopakuje.

 1. Zatřeste telefonem a uslyšíte upozornění o vrácení akce zpět.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete vrátit akci zpět, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Zpět, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete provést akci znovu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Znovu, a poklepejte na obrazovku.

Kopírování a vkládání obsahu

Pokud potřebujete přesunout část textu na jiné místo, můžete text zkopírovat a vložit ho jinam.

Zkopírování a vložení textu

 1. V bloku s obsahem, ze kterého chcete zkopírovat text, poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Zobrazí se místní nabídka.

 2. Pokud chcete vybrat text, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Vybrat“ nebo „Vybrat vše“, a poklepejte na obrazovku jedním prstem.

 3. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Kopírovat, a poklepejte na obrazovku jedním prstem.

 4. Přejděte do bloku s obsahem, do kterého chcete vložit zkopírovaný obsah, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vložit, a poklepejte na obrazovku jedním prstem.

  Tip: Až budete chtít místní nabídku zavřít, přejeďte přes obrazovku dvěma prsty.

Zkopírování a vložení obrázku

 1. V bloku s obsahem potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte oznámení VoiceOveru o obrázku.

 2. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Zobrazí se místní nabídka.

 3. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Kopírovat, a poklepejte na obrazovku jedním prstem.

 4. Přejděte do bloku s obsahem, do kterého chcete vložit zkopírovaný obsah, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vložit, a poklepejte na obrazovku jedním prstem.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Digitální poznámkový blok aplikace OneNote můžete použít se čtečkou obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, k provádění základních úloh pořizování poznámek, jako je například otevření poznámkového bloku, přidání stránek a oddílů a psaní textu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

 • Před spuštěním OneNotu pro Android se ujistěte, že je zapnutá aplikace TalkBack.

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

Poznámka: Pro přihlášení k aplikaci OneNote potřebujete účet Microsoft nebo pracovní nebo školní účet.

 1. Potáhnutím dvěma prsty doprava nebo doleva přejděte na domovskou obrazovku, kde máte aplikaci OneNote pro Android.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o OneNote, a poklepejte na displej. Uslyšíte, že se jedná o pole pro úpravy, kde máte zadat e-mail, telefon nebo skypové jméno. Poklepáním na displej spusťte aplikaci.

 3. Na klávesnici na obrazovce zadejte adresu e-mailového účtu, který chcete použít.

 4. Přejděte na klávesu Další v pravém dolním rohu klávesnice na obrazovce a poklepejte na displej. Uslyšíte, že se vytváří připojení.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o pole pro úpravy hesla nebo pole pro zadání hesla, podle toho, jaký máte typ účtu, a poklepejte na displej.

 6. S použitím klávesnice na obrazovce zadejte heslo.

 7. Přejděte na klávesu pro přechod v pravém dolním rohu klávesnice na obrazovce a poklepejte na displej.

  Poznámka: Pokud uslyšíte, že se jedná o možnost umožnit OneNotu přístup k vašim kontaktům, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se nacházíte na tlačítku pro povolení. Pak poklepejte na displej.

  Poznámka: Když uslyšíte, že se jedná o odznáček OneNotu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se nacházíte na tlačítku Později. Poklepejte na displej.

 8. Když uslyšíte informace o tlačítku pro přechod nahoru, znamená to, že přihlášení bylo úspěšné a v aplikaci OneNote se otevře seznam vašich poznámek. Poklepejte na displej a přesuňte tak fokus na hlavní zobrazení aplikace OneNote pro Android.

Otevření poznámkového bloku

Pokud chcete otevřít nedávno použitou stránku poznámkového bloku, potahujte prstem, dokud neuslyšíte, že se jedná o výběr ze seznamu posledních poznámek, a pak poklepejte na displej. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o požadovanou část, a poklepáním na displej ji otevřete.

Jestliže chcete otevřít konkrétní poznámkový blok, potahujte v hlavním zobrazení prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nadpis Poznámkové bloky, a potahujte prstem doleva, dokud nenajdete ten správný poznámkový blok. Potom poklepejte na displej.

Vytvoření oddílu

Poznámkové bloky si uspořádejte rozdělením do částí.

 1. Po otevření poznámkového bloku potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nového oddílu, a poklepejte na displej. Uslyšíte, že se jedná o vytvoření nového oddílu, název oddílu a pole pro úpravy.

 2. Na klávesnici na obrazovce zadejte název oddílu.

 3. Přejděte na klávesu Hotovo v pravém dolním rohu klávesnice na obrazovce a poklepejte na displej.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro vytvoření. Pak poklepejte na displej. Uslyšíte, že se vytvořil oddíl a že se jedná o aplikaci OneNote.

  Nový oddíl se přidá jako poslední oddíl poznámkového bloku. Má jednu stránku bez názvu.

 5. Když se budete chtít vrátit k hlavnímu zobrazení, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod nahoru, a potom poklepejte na displej.

Přidání textu na stránku

 1. Po otevření poznámkového bloku potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název oddílu, kam chcete psát, a poklepejte na displej.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud nenajdete stránku, kam chcete přidat text, a potom poklepejte na displej.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro další možnosti, pak potáhněte prstem doprava ještě jednou a poklepejte na displej.

 4. S použitím klávesnice na obrazovce zadejte na stránce text.

 5. Potažením prstem dolů a pak doleva zavřete klávesnici.

 6. Když se budete chtít vrátit k zobrazení pro výběr snímku, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je vypnuté, a potom poklepejte na displej. Do zobrazení poznámkového bloku se vrátíte tak, že znovu poklepete na displej.

Přidání stránky

Nevytvářejte moc dlouhou první stránku, raději přidejte do oddílu další stránky.

 1. Po otevření poznámkového bloku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název oddílu, kam chcete přidat stránku, a poklepejte na displej.

 2. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nového textu. Potom poklepejte na displej. Uslyšíte, že se přidala nová stránka.

 3. Fokus bude na stránce, kterou jste právě přidali. S použitím klávesnice na obrazovce zadejte na stránce text.

 4. Potažením prstem dolů a pak doleva zavřete klávesnici.

 5. Když se budete chtít vrátit k zobrazení pro výběr snímku, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je vypnuté, a potom poklepejte na displej. Do zobrazení poznámkového bloku se vrátíte tak, že znovu poklepete na displej.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Digitální poznámkový blok aplikace OneNote můžete použít se čtečkou obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, k provádění základních úloh pořizování poznámek, jako je například otevření poznámkového bloku, přidání stránek a oddílů a psaní textu. Dále můžete chtít také přidat k textu formátování nebo vytisknout stránky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

 1. Zkontrolujte, že jste na zařízení přihlášeni ke svému účtu Microsoft.

 2. OneNote pro Windows 10 spustíte tak, že stisknete klávesu s logem Windows a napíšete onenote. Potom opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o OneNote, důvěryhodnou aplikaci pro Microsoft Store. Pak stiskněte Enter.

Otevření poznámkového bloku

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 2. K pohybu mezi poznámkovými bloky použijte šipku nahoru a dolů. Poznámkový blok vyberete stisknutím klávesy Enter.

  Tip: Pokud chcete vytvořit nový poznámkový blok, stiskněte v navigaci v poznámkových blocích opakovaně klávesy Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro nový poznámkový blok.

Vytvoření oddílu

 1. V poznámkovém bloku vytvořte nový oddíl. Uděláte to tak, že stisknutím kombinace kláves Ctrl+G otevřete navigaci v poznámkových blocích a pak stisknete kombinaci kláves Ctrl+T.

 2. Vytvoří se oddíl. Kurzor se umístí na pole s názvem nového oddílu. Program Předčítání oznámí, že se jedná o textové pole pro název oddílu. Čtečka JAWS oznámí, že se jedná o textové pole pro název oddílu a úpravy.

 3. Zadejte název oddílu.

 4. Po dokončení stiskněte klávesu Enter. Oddíl bude mít název a kurzor se přesune na navigaci na stránkách.

Přidání stránky

 1. Pokud máte v poznámkovém bloku více než jeden oddíl, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název oddílu. Potom k přesouvání mezi oddíly použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy oddílů.

 2. Pokud budete chtít přidat na konci oddílu stránku, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+N. Vytvoří se nová stránka bez názvu.

 3. Stiskněte dvakrát klávesu Enter, abyste se dostali do pole pro nadpis stránky a mohli zadat nadpis stránky. Program Předčítání oznámí, že se jedná o nadpis stránky a úpravy. Čtečka JAWS oznámí nadpis stránky a uvede, že se jedná o nadpis stránky.

Přidání textu

V poznámkovém bloku přidejte nebo otevřete oddíl nebo stránku a začněte psát.

Poznámka: Na stránkách se nadpis označuje jako „nadpis stránky“ a poznámky pod ním se označují jako „blok s obsahem“.

Tip: Navigaci v poznámkových blocích otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+G. Navigaci v oddílech otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+G. Navigaci na stránkách otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G. Přesouvat mezi položkami se můžete pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů. Určitou položku vyberete stisknutím klávesy Enter. K dispozici je také možnost přesouvat se mezi oblastmi v okně OneNotu pomocí klávesy F6.

Úprava textu

Formátovaný text obsahuje více informací a často je čitelnější než prostý text. S pomocí následujících úloh si vysvětlíme, jak můžete používat základní možnosti formátování textu ve OneNotu a které klávesové příkazy můžete použít pro některé jednoduché úlohy základních úprav textu.

Formátování textu

 1. Ve OneNotu vyberte část textu, kterou chcete formátovat. Text vyberete tak, že podržíte klávesu Shift a přesunete kurzor pomocí kláves se šipkami.

 2. Stisknutím kláves Alt+Ů otevřete nabídku Domů.

 3. Když chcete vybrat možnost formátování, stiskněte klávesu Šipka dolů a pak pomocí kláves se šipkami procházejte možnosti. Pokud chcete rozbalit možnost nebo ji vybrat, stiskněte mezerník.

  • Seznam Písmo obsahuje písma, která můžete použít.

  • Seznam Velikost písma obsahuje velikosti písma, které můžete použít.

   • Pokud chcete zvětšit velikost, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+>.

   • Pokud chcete zmenšit velikost, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+<.

  • Možnost Tučné umožňuje nastavit tučný text (Ctrl+B).

  • Možnost Kurzíva umožňuje nastavit text jako kurzívu (Ctrl+I).

  • Možnost Podtržení umožňuje nastavit podtržený text (Ctrl+U).

  • Možnost Zvýraznění umožňuje nastavit zvýraznění textu žlutě (Ctrl+Shift+H).

  • Možnost Barva písma umožňuje formátovat barvu textu.

  • Možnost Formátování písma umožňuje formátovat text jako Dolní index, Horní index (Ctrl+Shift+=) nebo Přeškrtnuté.

  • Možnost Formátování odstavce umožňuje formátovat zarovnání odstavce (Zarovnat doleva (Ctrl+L), Zarovnat na střed nebo Zarovnat doprava (Ctrl+R)).

Tip: Pokud chcete vymazat veškeré formátování ve vybrané části textu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+N.

Vrácení akce zpět

Akci vrátíte zpět stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z.

Kopírování a vkládání obsahu

 1. Ve OneNotu vyberte část obsahu, kterou chcete kopírovat.

 2. Zkopírujte ji stisknutím kombinace kláves Ctrl+C.

 3. Zkopírovaný obsah vložíte stisknutím kombinace kláves Ctrl+V.

Tisk stránky

 1. Na stránce, kterou chcete vytisknout, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+P.

 2. Otevře se dialog Tisk a oznámí se aktuální možnost tiskárny. Ke změně tiskárny použijte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 3. Pokud chcete změnit orientaci tisku (Na výšku nebo Na šířku), stiskněte klávesu Tab a pak použijte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 4. Pokud chcete začít tisknout, stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Tisk. Pak stiskněte mezerník.

 5. Pokud jste vybrali tiskárnu, stránka se vytiskne.

  Pokud jste vybrali tisk do souboru, otevře se dialog Uložit výstup tisku jako. Kurzor se umístí do pole Název souboru.

  • Zadejte název souboru pro výstup tisku.

  • Pokud chcete změnit místo uložení výstupu tisku, přesunete se v dialogu dopředu a dozadu pomocí kombinace kláves Shift+Tab a Tab. Pokud budete chtít otevřít složku nebo vybrat místo nebo tlačítko v dialogu, stiskněte klávesu Enter.

  • Až budete připravení, uložte soubor stisknutím kláves Alt+U. Stránka se vytiskne do souboru.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

OneNote Online ve webovém prohlížeči umožňuje vytvářet, otevírat, upravovat a formátovat poznámkové bloky aplikace OneNote, které jste vytvořili na cloudovém serveru pomocí některého ze svých zařízení. Pokud má vaše organizace nebo škola plán Office 365 nebo web služby SharePoint, můžete OneNote Online začít používat tak, že vytvoříte nebo nasdílíte poznámkové bloky v knihovnách na vašem webu.

OneNote Online jsme navrhli se zvláštním ohledem na uživatele, kteří používají čtečku obrazovky. Díky jeho novému vzhledu a chování můžete procházet poznámkové bloky, oddíly a stránky snadno a efektivně.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve OneNotu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s OneNotem Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. OneNote Online běží ve webovém prohlížeči, takže má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro OneNote Online.

 • Pokud se chcete rychle dostat k příkazům, přejděte stisknutím kombinace kláves Alt+Ě do vyhledávacího pole Řekněte mi a zadejte požadovaný příkaz (tento postup se dá použít jenom v zobrazení Úpravy). K navigaci v seznamu s výsledky hledání použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů a k výběru příkazu použijte klávesu Enter.

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

OneNote Online vám umožní, abyste si pořizovali poznámky, ať jste kdekoli, a zaznamenávali si skvělé nové nápady hned, jak vás napadnou.

 1. Pokud chcete otevřít OneNote Online v prohlížeči, přejděte na onenote.com.

 2. Na přihlašovací stránce stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přihlášení. Pak stiskněte Enter. Přihlaste se pomocí pracovního nebo školního účtu nebo použijte účet Microsoft.

 3. Pokud se chcete přihlásit účtem Microsoft, stiskněte kombinaci kláves Alt+A. Pokud se chcete přihlásit pracovním nebo školním účtem, stiskněte kombinaci kláves Alt+N.

Otevření poznámkového bloku

Můžete rychle otevřít nedávno používané poznámkové bloky a pokračovat v práci tam, kde jste skončili. Můžete také prohlížet a otevírat soukromé a sdílené poznámkové bloky.

Když se přihlásíte k OneNotu Online, aplikace se otevře v zobrazení Poznámkové bloky a zobrazí se seznam nedávno používaných poznámkových bloků.

 • Pokud chcete otevřít nedávno používaný poznámkový blok, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte název poznámkového bloku, který chcete otevřít. Pak stiskněte Enter.

 • Pokud chcete otevřít sdílený poznámkový blok, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jde o možnost Sdílí se se mnou. Pak stiskněte Enter.

 • Pokud chcete otevřít soukromý poznámkový blok, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jde o možnost Moje poznámkové bloky. Pak stiskněte Enter.

Tip: Pokud chcete vytvořit nový poznámkový blok, stiskněte v zobrazení Poznámkové bloky opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jde o možnost Moje poznámkové bloky, a pak stiskněte Enter. V zobrazení Moje poznámkové bloky stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jde o možnost pro přidání nového poznámkového bloku. Pak stiskněte Enter.

Pokud chcete přejít ze zobrazení Úpravy do zobrazení Poznámkové bloky, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jde o zobrazení Poznámkové bloky, a pak stiskněte Enter.

Otevření poznámkového bloku v plné verze Onenotu

Pokud máte plnou desktopovou verzi OneNote nabízí mnoho dalších možností při práci se soubory. Není těžké si otevřete plnou verzi z OneNote Online.

 1. V OneNote Online otevřete Poznámkový blok, který chcete použít plnou desktopovou verzi OneNote.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 dozvíme "Položka karty Domů" a stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Otevřít v aplikaci OneNote, tlačítko" a stiskněte MEZERNÍK.

 3. Máte na mysli k přepíná mezi aplikacemi? otevře dialogové okno upozornění. Stisknutím klávesy šipka doleva, dokud nebude dozvíme "Ano" a stiskněte MEZERNÍK.

 4. Pokud se otevře dialogové okno Upozornění zabezpečení aplikace Microsoft OneNote, stiskněte Y. Otevře se dialogové okno přihlásit.

 5. Zadejte e-mailu nebo telefonní číslo a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "přihlaste PIN kód. Heslo, úpravách textu."

 6. Zadejte heslo a stiskněte Enter.

  Poznámka: Pokud používáte účet organizace, který není účtem Microsoft, může se postup přihlášení mírně lišit. Je možné, že budete například potřebovat PIN kód nebo čipovou kartu.

  Otevře se v OneNote poznámkového bloku.

Vytvoření oddílu

Když chcete v poznámkovém bloku uspořádat obsah nebo vytvořit nový blok poznámek, můžete vytvořit nový oddíl.

 1. V poznámkovém bloku stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jde o zobrazení Poznámkové bloky.

 2. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jde o možnost pro přidání nového oddílu. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že fokus v dialogu je na možnosti pro zadání názvu oddílu a že je možné provádět úpravy.

 3. Zadejte název nového oddílu a stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK. Pak stiskněte Enter.

  Oddíl bude pojmenovaný a kurzor bude na novém názvu stránky. Uslyšíte, že jste v oblasti pro úpravy plochy a že je možné provádět úpravy.

Přidání stránky

Když si chcete poznamenat nové nápady nebo poznámky, můžete pro ně přidat stránku.

 1. K přechodu do oddílu, do kterého chcete přidat novou stránku, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jde o zobrazení Poznámkové bloky.

 2. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte název oddílu, do kterého chcete přidat novou stránku. Pak stiskněte Enter.

 3. V oddílu stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jde o možnost Přidat novou stránku, a stiskněte Enter. Vytvoří se nová nepojmenovaná stránka a fokus se přesune do pole pro název stránky.

 4. Zadejte název pro novou stránku.

Přidání textu

Při prohlížení stránky vám program Předčítání oznámí nadpis stránky jako název a blok s obsahem pod ním jako obsah.

 1. K přechodu na stránku, na kterou chcete přidat text, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jde o možnost Poznámkové bloky.

 2. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte název stránky. Pak stiskněte Enter.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jde o hlavní orientační bod pro úpravy v oblasti Úpravy, a zadejte text.

Úpravy a formátování textu

Když chcete, aby byl text čitelnější, můžete ve OneNotu Online použít základní možnosti formátování textu pomocí klávesnice.

 1. Pokud chcete vybrat text, který chcete formátovat, podržte klávesu Shift a přesuňte kurzor stisknutím kláves se šipkami.

 2. K rychlému formátování můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Pokud chcete použít tučné písmo, stiskněte Ctrl+B.

  • Pokud chcete použít kurzívu, stiskněte Ctrl+I.

  • Pokud chcete použít podtržení, stiskněte Ctrl+U.

  • Pokud chcete vytvořit seznam s odrážkami, stiskněte Ctrl+tečka.

  • Pokud chcete vytvořit číslovaný seznam, stiskněte Ctrl+lomítko nebo Ctrl+Shift+O.

  • Pokud chcete zarovnat text doleva, stiskněte Ctrl+L.

  • Pokud chcete zarovnat text doprava, stiskněte Ctrl+R.

  • Pokud chcete zvětšit odsazení textu, stiskněte Alt+Shift+Šipka vpravo.

  • Pokud chcete zmenšit odsazení textu, stiskněte Alt+Shift+Šipka vlevo.

 3. Pokud chcete vyhledat další možnosti formátování, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jde o položku karty Domů. Pak stiskněte Enter. Otevře se karta Domů.

  K procházení možností na této kartě stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo. Program Předčítání vám bude oznamovat možnosti. Pokud chcete rozbalit možnosti s podnabídkami, stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů. Pokud se chcete v podnabídkách možností přesouvat, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo.

  Na kartě Domů můžete třeba změnit písmo, barvu písma nebo přidat do textu předdefinované styly.

Vrácení nebo opakování akce

Vrácení nebo opakování akce se dá snadno provést pomocí klávesnice. Pokud jste třeba zrovna naformátovali text, ale teď chcete udělat něco jinak, můžete formátování vrátit zpět stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z. Když budete chtít akci zopakovat, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Y.

Kopírování a vkládání obsahu

Pokud potřebujete přesunout část textu na jiné místo, můžete text zkopírovat a vložit ho jinam.

 1. Na stránce OneNotu vyberte část obsahu, kterou chcete zkopírovat, podle pokynů v části Úpravy a formátování textu.

 2. Výběr zkopírujete stisknutím kombinace kláves Ctrl+C.

 3. Zkopírovaný obsah vložíte stisknutím kombinace kláves Ctrl+V.

Kontrola pravopisu

Můžete rychle najít a opravit pravopisné chyby a zajistit tak, aby stránky byly připravené ke sdílení s ostatními.

 1. Na stránce OneNotu stiskněte kombinaci kláves Alt+F7. Nesprávně napsané slovo se v textu zvýrazní. Fokus se přesune na místní nabídku s návrhy správného pravopisu.

 2. Návrhy můžete procházet stisknutím klávesy Tab. Když uslyšíte návrh, který chcete použít, stiskněte Enter.

  Pokud nechcete změnit aktuální pravopis, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Ignorovat, a stiskněte Enter.

 3. K přechodu na další nesprávně napsané slovo stiskněte kombinaci kláves Alt+F7.

Tisk stránky

Pokud potřebujete vytištěnou kopii stránky, můžete si ji vytisknout. Můžete si také stránku vytisknout do souboru a tento soubor uložit na svém zařízení.

 1. Na stránce, kterou chcete vytisknout, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+P.

 2. Otevře se dialog Tisk a oznámí se aktuálně vybraná tiskárna. Ke změně tiskárny použijte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 3. Pokud chcete změnit orientaci stránky na možnost Na výšku nebo Na šířku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Orientace, a pak stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů.

  Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete vybrat.

 4. Pokud chcete začít tisknout, stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk. Pak stiskněte Enter.

  Pokud jste vybrali tiskárnu, stránka se vytiskne.

  Pokud jste vybrali tisk do souboru, otevře se dialog Uložit výstup tisku jako. Kurzor se umístí do pole Název souboru. Zadejte název souboru pro výstup tisku. Pokud chcete změnit místo uložení výstupu tisku, přesuňte se v dialogu dozadu nebo dopředu stisknutím kombinace kláves Shift+Tab nebo klávesy Tab. Pokud chcete otevřít složku nebo vybrat místo nebo tlačítko v dialogu, stiskněte Enter. Až budete připravení, uložte soubor stisknutím kláves Alt+U. Stránka se vytiskne do souboru.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky v OneNotu Online

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×