Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Office Lensu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Office Lensu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Office Lens s VoiceOver, kterou používáte v systému iOS, můžete rychle provádět všechny základní úkoly, jako je třeba výběr režimu, pořízení obrázku, úprava obrázku, import souboru nebo uložení obrázku.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Volba režimu zaznamenání

 1. V Office Lens táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "režim kamery" následovaný aktuálně vybraným režimem.

 2. Přetáhnutím prstem nahoru nebo dolů můžete procházet mezi režimy pro zachycování.

Pořízení snímku

 1. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zachycování.

 2. Položte kameru na cílové ploše, kterou chcete pořídit, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je zpracování hotové.

Úprava obrázku

Oříznutí obrázku

 1. Po pořízení obrázku táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku oříznout, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Přetáhnutím prstem doleva nebo doprava mezi úchyty oříznutí. Poklepáním a přetažením myší přesuňte úchyt pro oříznutí.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "Hotovo", a pak poklepejte na obrazovku.

Otočit obrázek

 1. Po pořízení obrázku potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku otočit, a pak poklepejte na obrazovku. Obrázek se otočí o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.

 2. Pokud chcete obrázek otočit dál v 90 stupních, poklepejte na obrazovku.

Import souboru

 1. V Office Lens táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zvolit fotku z knihovny, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno fotky .

 2. Pomocí prstu doprava vyberte složku, ze které chcete soubor importovat, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Vyberte soubor, který chcete importovat, potažením prstem doprava, dokud neuslyšíte správný název souboru, a pak poklepejte na obrazovku. Vybraný soubor se otevře v Office Lens.

Uložení obrázku

 1. Po pořízení obrázku potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "title", a poklepejte na obrazovku.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název souboru.

 4. Pokud chcete vybrat umístění, do kterého chcete obrázek uložit, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadované umístění, a poklepáním na obrazovku ho vyberte. Můžete vybrat více umístění.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Office Lensu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Pomocí Office Lens pro čtečku obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete rychle provádět všechny základní úkoly, jako je třeba výběr režimu, pořízení obrázku, úprava obrázku, import souboru nebo uložení obrázku.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Volba režimu zaznamenání

 1. V Office Lens potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "režimy zaznamenání" následované aktuálně vybraným režimem.

 2. Potáhnutím dvěma prsty nahoru nebo dolů procházejte režimy pro zachycování.

Pořízení snímku

 1. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zachycování.

 2. Položte kameru na cílové ploše, kterou chcete pořídit, a poklepejte na obrazovku.

 3. Uslyšíte "zpracování obrázku" a počet obrázků aktuální dávky.

Úprava obrázku

Oříznutí obrázku

 1. Po pořízení obrázku potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "oříznout", a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete mezi úchyty oříznutí kolem obrázku přecházet, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Poklepáním a přetažením myší přesuňte úchyt pro oříznutí.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a pak poklepejte na obrazovku.

Otočit obrázek

 1. Po pořízení obrázku táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "otočit", a pak poklepejte na obrazovku. Obrázek se otočí o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.

 2. Pokud chcete obrázek otočit dál v 90 stupních, poklepejte na obrazovku.

Import souboru

 1. V Office Lens potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku importovat, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se poslední složka se seznamem naposledy přidaných fotek na zařízení.

 2. Pokud chcete změnit zobrazenou kořenovou složku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zobrazit kořeny, poklepejte na obrazovku a pak vyberte novou složku potažením prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na správné, a pak ji poklepáním na obrazovku.

 3. Pokud chcete Procházet podsložky vybrané kořenové složky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte správný název, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Vyberte soubor, který chcete importovat, potažením prstem doprava, dokud neuslyšíte správný soubor, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "Hotovo", a pak poklepejte na obrazovku. Vybraný soubor se otevře v Office Lens.

Uložení obrázku

 1. Po pořízení obrázku táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit obrázek, a poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte datum a čas pořízení obrázku, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název souboru.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte: "Uložit do".

 5. Pokud chcete vybrat umístění, do kterého chcete obrázek uložit, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadované umístění, a poklepáním na obrazovku ho vyberte. Můžete vybrat více umístění.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Office Lensu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Pomocí Office Lens s předčítáním, což je integrovaná čtečka obrazovky ve Windows, můžete rychle provádět všechny základní úkoly, jako je výběr režimu, pořízení obrázku, úprava obrázku, import souboru nebo uložení obrázku.

Poznámky: 

V tomto tématu

Volba režimu zaznamenání

 1. V Office Lens potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku změnit režim kamery, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovaný režim, a pak poklepejte na obrazovku.

Pořízení snímku

 1. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zachycování.

 2. Vytvořte kameru zařízení na požadovaném cíli a pak poklepejte na obrazovku.

Úprava obrázku

Přidání titulku

 1. Po pořízení obrázku potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat titulek, na panelu aplikace, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte titulek obrázku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak poklepejte na obrazovku.

Import souboru

 1. V Office Lens potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku importovat, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhnutím prstem doprava vyberte aplikaci, ze které chcete soubor importovat. Až uslyšíte název požadované aplikace, poklepejte na obrazovku.

 4. Ve vybrané aplikaci vyberte soubor, který chcete importovat. Vybraný soubor se otevře v Office Lens.

Uložení obrázku

 1. Po pořízení obrázku potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku uložit, na panelu aplikace, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte "title, upravitelný text", a poklepejte na obrazovku.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název souboru.

 4. Pokud chcete vybrat umístění, do kterého chcete obrázek uložit, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadované umístění, a poklepáním na obrazovku ho vyberte.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Office Lensu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×