Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Microsoft Teams

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Microsoft Teams s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete bezproblémově pracovat s týmem. Zkoušel (a) jsme si otestovali s JAWS a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Dozvíte se, jak nainstalovat a otevřít desktopovou aplikaci, připojit se k týmu, najít, číst a publikovat zprávy v kanálu a odhlásit se.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Seznam klávesových zkratek můžete snadno otevřít z Microsoft Teams. Stisknutím kombinace kláves CTRL + E přejděte do pole Hledat , zadejte /Keysa stiskněte ENTER.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Nejnovější verze JAWS už nemají pro Microsoft Teams nastavený režim virtuálního kurzoru jako výchozí. Pokyny, jak zapnout režim virtuálního kurzoru, najdete v článku věnovaném povolení virtuálního kurzoru JAWS.

V tomto tématu

Instalace desktopové aplikace Microsoft Teams

 1. Otevřete v počítači prohlížeč a přejděte na https://Teams.Microsoft.com/downloads. V části desktopové aplikace na stránce přejděte na tlačítko Stáhnout, které je použitelné pro vaši verzi Windows, a stiskněte ENTER.

 2. Stisknutím ALT + N přejděte do oznámení o stahování a stisknutím klávesy ENTER vyberte Spustit. Aplikace Microsoft Teams spouští instalaci. Po dokončení se otevře okno Microsoft Teams přihlášení a můžete zadat přihlašovací údaje pro přihlášení.

Otevřít desktopovou aplikaci Microsoft Teams

 1. Na počítači stiskněte klávesu s logem Windows a napište Microsoft Teams.

 2. Uslyšíte "Microsoft teams, desktopová aplikace". Tuto aplikaci otevřete stisknutím klávesy Enter.

 3. Když uslyšíte přihlašovací okno, zadejte svůj e-mail, telefon nebo Skype.

 4. Stisknutím klávesy TAB přejděte na tlačítko Další a stisknutím klávesy ENTER vyberte.

 5. Zobrazí se výzva k výběru přihlašovacího účtu a metody, kterou chcete použít. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte ENTER.

 6. V závislosti na způsobu přihlašování se zobrazí pokyny, jak je bude program pro čtení obrazovky hlásit. Zadejte například heslo nebo vyberte certifikát čipové karty, zadejte PIN kód a stiskněte ENTER. V případě potřeby se stisknutím klávesy TAB přesuňte na tlačítko Přihlásit se a stiskněte ENTER.

Připojení k existujícímu veřejnému týmu

 1. V Microsoft Teams stisknutím kláves CTRL + 3 otevřete zobrazení Teams .

 2. Stisknutím klávesy Tabulátor přejděte na připojit se nebo vytvořit týma stiskněte ENTER. Fokus se změní na dlaždici vytvořit tým ve spojení nebo vytvořte zobrazení týmu , pokud je pro vás zapnutá funkce pro vytváření týmů, nebo na připojit tým s dlaždicí kódu, pokud není. V případě potřeby přesuňte fokus z textového pole zadat kód stisknutím klávesy ESC.

 3. Chcete-li se připojit k týmu, stiskněte opakovaně klávesy SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Hledat veřejné týmy.

 4. Zadejte název týmu, ke kterému se chcete připojit, a stisknutím klávesy ENTER odešlete hledání.

  Tip: Chcete-li rychle najít tým, přejděte stisknutím kombinace kláves CTRL + E do pole Hledat . Napište /Připojte, stiskněte ENTER a zadejte název týmu. Stiskněte klávesu šipka dolů a pak stiskněte ENTER nebo SHIFT + ENTER.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte první výsledek.

 6. Pomocí klávesy se šipkou vpravo nebo vlevo procházejte výsledky hledání.

 7. Když se chcete připojit ke týmu, který chcete, stiskněte ENTER.

 8. Do týmu jste přihlášeni a tým můžete najít v seznamu týmů v zobrazení Teams.

Změna stavu

 1. Stisknutím kombinace kláves CTRL + E přejděte do vyhledávacího pole a stiskněte klávesu TAB. Uslyšíte si: "profil, nastavení aplikace a další."

 2. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte svůj aktuální stav.

 3. Stisknutím klávesy ENTER otevřete nabídku možnosti stavu. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte možnost stavu a potvrďte výběr stisknutím klávesy ENTER.

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

 1. Pokud chcete zobrazit zobrazení Teams , stiskněte CTRL + 3.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte nejnovější zprávu v aktuálním kanálu.

 3. V seznamu zpráv se pohybujte pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. Pokud se jedná o konverzaci s posloupností zřetězení, čtečka obrazovky ji oznámí. Konverzaci s vlákny můžete otevřít stisknutím klávesy Enter. Uslyšíte první zprávu ve vláknu.

 2. Mezi zprávami v konverzaci s vlákny můžete procházet pomocí šipky nahoru nebo dolů. Čtečka obrazovky čte zprávy při procházení.

 3. Chcete-li otevřít zprávu a provádět s ní další úkony, stiskněte klávesu Enter. Pro přesunutí fokusu zpět do konverzace s vlákny stiskněte klávesu Esc.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. Pokud chcete zobrazit zobrazení Teams , stiskněte CTRL + 3.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte nejnovější zprávu v aktuálním kanálu.

 3. Zprávy jsou označené jako nadpisy. Přecházení mezi nimi: Stiskněte H (dopředu) nebo Shift + H (dozadu). Seznam zpráv obsahuje následující úrovně nadpisů:

  • Nadpis 2: nadpis oblasti hlavního obsahu

  • Nadpis 3: oddělovače dat v konverzaci

  • Nadpis 4: jednotlivé zprávy v určitém datu

  • Nadpis 5: odpovědi na zprávy

  Tip: Ve výchozím nastavení Microsoft Teams načíst 20 nejnovějších zpráv. Pokud chcete zobrazit starší zprávy, musíte v seznamu zpráv přejít zpět.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. Pokud se jedná o konverzaci s posloupností zřetězení, čtečka obrazovky ji oznámí. Pokud chcete v aplikaci JAWS přejít do konverzací s vlákny, zkontrolujte, že je režim virtuálního kurzoru vypnutý. Pokud chcete vypnout, stiskněte INSERT + Z. Konverzaci s vlákny můžete otevřít stisknutím klávesy Enter. Uslyšíte první zprávu ve vláknu.

 2. Mezi zprávami v konverzaci s vlákny můžete procházet pomocí šipky nahoru nebo dolů. Čtečka obrazovky čte zprávy při procházení.

 3. Chcete-li otevřít zprávu a provádět s ní další úkony, stiskněte klávesu Enter. Pro přesunutí fokusu zpět do konverzace s vlákny stiskněte klávesu Esc.

Tip: Pomocí vyhledávacího pole můžete rychle přejít na nepřečtené zprávy. Do vyhledávacího pole se přesunete stisknutím CTRL + E. Zadejte /unread a stiskněte ENTER.

Zveřejňování zpráv v kanálech

 1. Tip: S programem JAWS se ujistěte, že je režim virtuálního kurzoru vypnutý. Pokud chcete vypnout, stiskněte INSERT + Z.

  Na kartě příspěvky přesuňte fokus do pole pro psaní zpráv stisknutím klávesy C. Pomocí NVDA opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "zahájit novou konverzaci. Zadejte @ a uveďte někoho. "

  Tipy: 

  • Pokud chcete pole pro úpravy rozbalit, abyste měli přístup k dalším možnostem úprav, stiskněte CTRL + SHIFT + X. Stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + X ho sbalíte.

  • Chcete-li zajistit, aby členové týmu viděli zprávu, můžete stisknutím kláves CTRL + SHIFT + I v poli pro označení zprávy označit jako důležité. Uslyšíte, že je odebraný styl uvozovek. Důležité zprávy jsou v kanálu označené jako důležité a zobrazují se jako oznámení pro členy týmu.

 2. Napište zprávu. Můžete také přidat přílohy nebo dokonce Emoji, nálepky nebo memy.

 3. Zprávu odešlete stisknutím kombinace kláves CTRL + ENTER.

  Tip: Pokud není rozbalené pole pro psaní, můžete zprávu poslat stisknutím klávesy ENTER.

Další informace o tom, jak psát skupiny a soukromé zprávy a připojovat soubory, obrázky, emotikony, nálepky a memy, najdete v tématu použití čtečky obrazovky k chatování v aplikaci Microsoft Teams.

Odpovědět na zprávu

 1. Na kartě příspěvky přejděte na zprávu, na kterou chcete odpovědět pomocí kláves se šipkami.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud se nedostanete do pole odpověď, a stiskněte ENTER.

 3. Zadejte odpověď a stisknutím klávesy ENTER pošlete odpověď na kanál.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. Na kartě příspěvky přejděte na zprávu, na kterou chcete odpovědět, stisknutím H (dopředu) nebo Shift + H (dozadu).

 2. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud se nedostanete do pole odpověď, a stiskněte ENTER.

 3. Zadejte odpověď a stisknutím klávesy ENTER pošlete odpověď na kanál.

Povolení oznámení pro konverzaci

Když jsou pro konverzaci zapnutá oznámení, v informačním kanálu aktivit se zobrazí odpovědi na konverzaci. Oznámení, která jste zahájili nebo odpověděli, se automaticky povolí.

 1. V konverzaci kanálu stiskněte klávesy SHIFT + TAB a přejděte tak na poslední zprávu v kanálu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte první zprávu v konverzaci, pro kterou chcete povolit oznámení.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Slyšíte: "Like". Opakovaně stiskněte klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte "Další možnosti", a pak stiskněte ENTER.

 4. Pokud chcete povolit oznámení pro konverzaci, stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zapnout oznámení, a pak stiskněte ENTER.

  Uslyšíte, že se jedná o další možnosti.

  Poznámka: Pokud po výběru možnosti zapnout oznámení neuslyšíte "Další možnosti", přejděte stisknutím klávesy čtečky obrazovky + mezerník na režim čtečky obrazovky.

 5. Chcete-li vrátit fokus ke zprávě, stiskněte klávesu ESC.

Poznámka: Pokud chcete pro konverzaci zakázat oznámení, postupujte podle uvedených kroků, dokud nekliknete na nabídku Další možnosti . Stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vypnout oznámení, a pak stiskněte ENTER.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. V konverzaci stiskněte H nebo Shift + H, dokud neuslyšíte první zprávu v konverzaci, ve které chcete povolit nebo zakázat oznámení.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se dvěma tlačítky.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Slyšíte: "Like". Stiskněte opakovaně klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Další možnosti, a stiskněte ENTER.

 4. Pokud chcete povolit oznámení pro konverzaci, stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zapnout oznámení, a pak stiskněte ENTER.

  Uslyšíte, že se jedná o další možnosti.

  Poznámka: Pokud po výběru možnosti zapnout oznámení neuslyšíte "Další možnosti", přejděte stisknutím klávesy čtečky obrazovky + mezerník na režim čtečky obrazovky.

 5. Chcete-li vrátit fokus ke zprávě, stiskněte klávesu ESC.

Poznámka: Pokud chcete pro konverzaci zakázat oznámení, postupujte podle uvedených kroků, dokud nekliknete na nabídku Další možnosti . Stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vypnout oznámení, a pak stiskněte ENTER.

Použití příkazů vyhledávacího pole

V Microsoft Teams můžete pomocí vyhledávacího pole rychle prohledat příkazy.

 1. Pokud chcete přejít do vyhledávacího pole, stiskněte CTRL + E.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Zadejte / a otevřete seznam dostupných příkazů. Procházejte seznam pomocí šipek nahoru a dolů, dokud neuslyšíte požadovaný příkaz, a stisknutím klávesy ENTER ho vyberte.

  • Pokud znáte příkaz, který chcete použít, zadejte ho do vyhledávacího pole a stiskněte ENTER.

Kontrola, jestli jste vlastníkem nebo členem týmu

Vlastníci týmu mají další oprávnění, například úpravy nastavení týmu.

 1. Pokud chcete zobrazit zobrazení Teams , stiskněte CTRL + 3.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte k týmu, který chcete zkontrolovat.

 3. Stisknutím kombinace kláves SHIFT + F10 otevřete nabídku Další možnosti .

 4. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost spravovat tým.

 5. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte "členové."

 6. Pokud chcete hledat sami sebe v seznamu členů, přejděte stisknutím klávesy TAB do vyhledávacího pole a zadejte svoje jméno.

 7. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "jméno", a pak stiskněte šipku dolů. Čtečka obrazovky čte vaše jméno, název, umístění a roli.

Odhlášení od Microsoft Teams

 1. Stisknutím kombinace kláves CTRL + E přejděte do pole Hledat.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o nastavení profilu, aplikace a další, a pak stiskněte ENTER.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte možnost zápisu, a pak stiskněte ENTER.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytváření a změnám týmů v Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby, nebo souboru v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Video: co je Microsoft Teams?

Pomocí Microsoft Teams na Macu s klávesnicí a VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky macOS, můžete s týmem pracovat bezproblémově. Zjistěte, jak nainstalovat, otevřít a přihlásit se k aplikaci. Připojení k týmům, hledání, čtení a publikování zpráv v kanálu

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Seznam klávesových zkratek můžete snadno otevřít z Microsoft Teams. Stisknutím Command + E přejděte do pole Hledat , napište /Keysa stiskněte Return.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Instalace, otevření a přihlášení k Microsoft Teams

Instalace Microsoft Teams do počítače

 1. V prohlížeči na Macu přejděte na https://Teams.Microsoft.com/downloads. V části desktopové aplikace na stránce přejděte na tlačítko pro stažení na Macu a stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

 2. Po stažení vyhledejte balíček instalačního programu teams, například Finder. Když je fokus na souboru, stiskněte Control + Option + mezerník.

 3. Instalaci spustíte stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník. Spustí se instalační program. Pomocí klávesy TAB se přesuňte v okně instalátoru a stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník klikněte na tlačítko.

 4. Pokud počítač požádá o zadání hesla Mac pro povolení instalace, zadejte svoje heslo a stiskněte ENTER. Po dokončení instalace uslyšíte zvuk. Stisknutím klávesy Return zavřete dialogové okno.

 5. Pokud chcete instalační program Microsoft Teams zachovat, stiskněte ENTER. Pokud ho chcete přesunout do koše, stiskněte klávesu TAB a pak se vraťte.

Otevření a přihlášení k Microsoft Teams

 1. Pomocí funkce výběrové hledání můžete například rychle otevřít Microsoft Teams na Macu. Pokud chcete otevřít Spotlight, stiskněte Command + mezerník. Zadejte Microsoft Teams a stiskněte Return.

 2. Otevře se dialogové okno Přihlásit se. Zadejte e-mailovou adresu účtu, ke kterému se chcete přihlásit, a stiskněte ENTER.

 3. Otevře se přihlašovací stránka vaší organizace. Fokus je na poli Heslo. Zadejte heslo a stiskněte Return.

Připojení k existujícímu veřejnému týmu

 1. V Microsoft Teams stisknutím kombinace kláves Command + 3 otevřete zobrazení Teams .

 2. Stisknutím klávesy Tabulátor přejděte na připojit se nebo vytvořit týma stiskněte Return.

 3. Pomocí šipkové klávesy doprava procházejte dostupné týmy. Když uslyšíte tým, ke kterému se chcete připojit, stiskněte ENTER.

  Přidali jste se do týmu a tým se přidá do seznamu týmů v zobrazení Teams .

Tip: K vyhledání týmu a připojení k němu můžete použít taky vyhledávací pole nahoře. Stisknutím kombinace kláves Command + E se přesunete do pole Hledat . Zadejte /Join, stiskněte ENTER a zadejte název týmu. Stisknutím klávesy se šipkou dolů přejděte na výsledky hledání a stisknutím klávesy Return vyberte.

Změna stavu

 1. V Microsoft Teams Stisknutím Command + E přejděte do pole Hledat .

 2. Zadejte jeden z následujících příkazů:

  • Pokud chcete nastavit stav k dispozici, zadejte /Available a stiskněte Return.

  • Pokud chcete nastavit stav pryč, zadejte /Away a stiskněte Return.

  • Pokud chcete nastavit stav zaneprázdněn, zadejte /Busy a stiskněte Return.

  • Pokud chcete nastavit stav na Nerušit, zadejte /DND a stiskněte Return.

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

 1. Chcete-li v Microsoft Teams získat přístup k posledním zprávám, stiskněte kombinaci kláves Command + 1. Otevře se zobrazení aktivity .

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud VoiceOver nepřečte poslední zprávu v informačním kanálu. Chcete-li slyšet předchozí zprávu, stiskněte klávesu šipka nahoru. Pokud se chcete vrátit k další zprávě, stiskněte klávesu šipka dolů.

Tip: Pomocí vyhledávacího pole můžete rychle přejít na nepřečtené zprávy. Do vyhledávacího pole se přesunete stisknutím kombinace kláves Command + E. Zadejte /unread a stiskněte Return. V podokně obsahu se otevře související konverzace s nepřečtenými zprávami. Pokud chcete přejít na nepřečtené zprávy, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + Command + H, dokud nedosáhnete úrovně 3, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + Command + M, dokud nedosáhnete posledního čtení. Fokus je na poslední nepřečtenou zprávu. Stisknutím klávesy šipka nahoru přejděte na předchozí zprávy.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. Pokud chcete získat přístup k konverzacím s vlákny, přejděte do zobrazení Teams stisknutím kombinace kláves Command + 3 nebo Command + 1 přejděte do zobrazení aktivity .

 2. Pokud chcete přejít do konverzací ve vláknech, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud VoiceOver neoznámí záložek. Pokud jste na kartě publikovat nedostali, stiskněte opakovaně Option + šipka vlevo, dokud VoiceOver neoznámí kartu a stiskněte Return.

 3. Opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte do konverzací s posloupností. Fokus se přesune na poslední zprávu nebo pole pro odpověď v poslední konverzaci. VoiceOver oznámí místo.

 4. Pokud chcete procházet samostatné zprávy v konverzaci, stiskněte ENTER a pak stiskněte klávesy šipka dolů nebo nahoru. Pokud chcete opustit konverzaci, stiskněte Esc.

  Tipy: Můžete taky použít VoiceOver navigace v nadpisech, třeba Control + Option + Command + H (Najít další nadpis), Control + Option + Command + M (Najít další nadpis stejné úrovně) a procházet zprávy. Úrovně nadpisů jsou:

  • Nadpis 2: nadpis oblasti hlavního obsahu

  • Nadpis 3: oddělovače dat v konverzaci

  • Nadpis 4: jednotlivé zprávy v určitém datu

  • Nadpis 5: odpovědi na zprávy

Zveřejňování zpráv v kanálech

 1. Na kartě příspěvky stiskněte C. Fokus se přesune do pole pro psaní zpráv.

  Tipy: 

  • Chcete-li rozbalit pole pro psaní a získat přístup k dalším možnostem úprav, stiskněte kombinaci kláves Command + Shift + X.

  • Pole se automaticky sbalí, jakmile se zpráva odešle, ale můžete ji také sbalit stisknutím kombinace kláves Command + Shift + X.

 2. Napište zprávu.

  Tipy: 

  • Do zprávy můžete přidat přílohy nebo dokonce emotikony, nálepky nebo memy. Pokud chcete přejít na nabídky Emoji a nálepky, stiskněte jednou klávesu TAB a pak opakovaně stiskněte šipku vpravo, dokud neuslyšíte nabídku, kterou chcete otevřít. Stisknutím klávesy Return otevřete nabídku a zadejte, co chcete vyhledat, nebo stiskněte klávesu TAB, abyste přešli přímo do galerie. K procházení mezi možnostmi v galerii použijte klávesy s šipkou vlevo nebo vpravo. Pokud chcete možnost přejmenování vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

  • Chcete-li zajistit, aby členové týmu viděli zprávu, můžete stisknutím kláves Command + Shift + I v poli pro označení zprávy označit jako důležité. Uslyšíte, že je odebraný styl uvozovek. Důležité zprávy jsou v kanálu označené jako důležité a zobrazují se jako oznámení pro členy týmu.

 3. Zprávu odešlete stisknutím kombinace kláves Command + Return.

  Tip: Pokud není rozbalené pole pro psaní, můžete poslat zprávu pouhým stisknutím klávesy Return.

Další informace o tom, jak psát skupiny a soukromé zprávy a připojovat soubory, obrázky, emotikony, nálepky a memy, najdete v tématu použití čtečky obrazovky k chatování v aplikaci Microsoft Teams.

Odpovědět na zprávu

 1. Pokud chcete odpovědět na existující zprávu nebo vlákno, přejděte na zprávu a stiskněte R.

 2. Napište svoji odpověď a stisknutím klávesy Return ji odešlete.

Povolení oznámení pro konverzaci

Když jsou pro konverzaci zapnutá oznámení, v informačním kanálu aktivit se zobrazí odpovědi na konverzaci. Oznámení, která jste zahájili nebo odpověděli, se automaticky povolí.

 1. Přejděte na první zprávu v konverzaci, ke které chcete oznámení povolit, a stiskněte Return. Slyšíte: "Like", položka nabídky. "

 2. Stiskněte opakovaně klávesu šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Další možnosti, a pak stiskněte ENTER.

 3. Chcete-li povolit oznámení, stiskněte opakovaně klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zapnout oznámení, a stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

Poznámka: Pokud chcete pro konverzaci zakázat oznámení, postupujte podle uvedených kroků, dokud nekliknete na nabídku Další možnosti . Stiskněte opakovaně klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vypnout oznámení, a pak vyberte stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník.

Použití příkazů vyhledávacího pole

V Microsoft Teams můžete pomocí vyhledávacího pole rychle prohledat příkazy.

 1. Do vyhledávacího pole přejdete stisknutím kombinace kláves Command + E.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Zadejte / a otevřete seznam dostupných příkazů. Procházejte seznam pomocí šipek nahoru a dolů, dokud neuslyšíte požadovaný příkaz, a stisknutím klávesy ENTER ho vyberte.

  • Pokud znáte příkaz, který chcete použít, zadejte tento příkaz do vyhledávacího pole, například /DND pro nastavení stavu Nerušit, a stiskněte ENTER.

Kontrola, jestli jste vlastníkem nebo členem týmu

 1. V Microsoft Teams přejděte stisknutím kombinace kláves Command + 3 do zobrazení Teams .

 2. Stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + šipka dolů přejděte do podokna Seznam.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte tým, který chcete použít, a pak stiskněte mezerník.

 4. Jedním stisknutím klávesy šipka dolů přejděte na možnost Spravovat tým a stiskněte Return.

 5. Stiskněte klávesu TAB a zadejte svoje jméno.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte záhlaví názvu , a pak stiskněte šipku dolů. VoiceOver přečte vaše informace, včetně vaší role v týmu.

Odhlášení od Microsoft Teams

 1. V Microsoft Teams Stisknutím Command + E přejděte do pole Hledat . Stiskněte jednou klávesu TAB a pak stiskněte Return.

 2. Otevře se nabídka. Stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte možnost odhlášení, a pak se odhlaste stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytváření a změnám týmů v Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby, nebo souboru v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Video: co je Microsoft Teams?

Pomocí Microsoft Teams pro iOS s VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky pro iOS, můžete s týmem pracovat bezproblémově. Přečtěte si, jak nainstalovat a otevřít aplikaci, přihlásit se a odhlásit. Hledání, čtení a publikování zpráv v kanálu

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

První instalace a otevření aplikace Microsoft Teams 

 1. Pokud ještě není na telefonu nainstalovaný, Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Microsoft Teams z App Storu.

 2. Na telefonu přejděte na domovskou obrazovku, kde je aplikace, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste VoiceOver, a poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poli účet, přihlašovací adresu a poklepejte na obrazovku.

 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu, se kterou se chcete přihlásit. Po dokončení potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Uslyšíte "přihlásit se. Kliknutím na tlačítko Storno se otevře přihlašovací stránka vaší organizace. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku heslo, a poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje heslo. Po dokončení potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a poklepejte na obrazovku.

 6. Aplikace vás žádá o povolení používat mikrofon pro hovory. Pokud chcete povolit, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a poklepejte na obrazovku.

  Microsoft Teams se otevře v zobrazení aktivity .

Přihlášení k Microsoft Teams

 1. Otevřete aplikaci Microsoft Teams na telefonu.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poli účet, přihlašovací adresu a poklepejte na obrazovku.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu, se kterou se chcete přihlásit. Po dokončení potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a poklepejte na obrazovku.

 4. Uslyšíte "přihlásit se. Kliknutím na tlačítko Storno se otevře přihlašovací stránka vaší organizace. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku heslo, a poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje heslo. Po dokončení potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a poklepejte na obrazovku.

  Microsoft Teams se otevře v zobrazení aktivity .

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

 1. V Microsoft Teams potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na kartě aktivity, a poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení aktivity .

 2. Pokud chcete přejít do informačního kanálu o aktivitách, potáhněte prstem doleva. VoiceOver oznamuje nedávné aktivity během posouvání. Zprávy jsou oznámeny jako: "<člen týmu> <> v <název kanálu>."

 3. Pokud jste našli požadovanou zprávu a chcete otevřít konverzaci, poklepejte na obrazovku. Pokud si chcete přečíst novou zprávu, táhněte prstem doprava, dokud ji VoiceOver nepřečte. Uslyšíte: "<> člena týmu, <akce> <zpráva>.

 4. Pokud chcete konverzaci zavřít, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a poklepejte na obrazovku.

Navigace, čtení a odpověď na konverzace ve vláknech

 1. Pokud chcete v Microsoft Teams přejít na týmový kanál, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na kartě týmy, a poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení Teams . Kanály procházíte potažením doprava. Když přesunete, VoiceOver oznámí názvy kanálů následované tlačítkem.

 2. Pokud jste na kanále, který chcete číst, poklepejte na obrazovku. Kanál se otevře.

 3. Pokud chcete zobrazit nejnovější konverzaci s vlákny, ujistěte se, že je otevřená karta příspěvky . Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě příspěvky, a poklepejte na obrazovku.

 4. Na poslední konverzaci s vlákny přejdete potažením vpravo. VoiceOver ohlásí poslední konverzaci s vlákny. Konverzace jsou oznámeny jako: "zpráva od <> člena týmu, <> zprávy <časové razítko." Pokud chcete procházet starší konverzace, potáhněte vlevo.

 5. Pokud jste našli požadovanou zprávu a chcete otevřít konverzaci, poklepejte na obrazovku. Konverzace se otevře.

 6. Pokud chcete odpovědět na konverzaci, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "odpovědět, textové pole", a poklepejte na obrazovku. Napište zprávu pomocí klávesnice na obrazovce. K té se dostanete potahováním prstem doprava, dokud neuslyšíte „Q“. Pokud chcete zprávu odeslat, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odeslat, a poklepejte na obrazovku.

  Tip: Klávesnici můžete najít také pomocí obrazovky. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 7. Pokud chcete konverzaci zavřít, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a poklepejte na obrazovku.

Zveřejňování zpráv v kanálech

Komunikujte se svým týmem prostřednictvím zpráv v týmových kanálech. Zprávu můžete označit jako důležitou také. Důležité zprávy jsou v kanálu označené jako důležité a zobrazují se jako oznámení pro členy týmu.

 1. Přejděte na kanál, ve kterém chcete poslat zprávu, a ujistěte se, že je vybraná karta příspěvky . Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "nový příspěvek", a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o novou zprávu.

 2. Pokud chcete zprávu označit jako důležitou, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formát, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte si: "důležité, nevybrané". Poklepáním možnost zvolíte. Uslyšíte, že je vybrána možnost důležité.

 3. Napište zprávu pomocí klávesnice na obrazovce. K té se dostanete potahováním prstem doprava, dokud neuslyšíte „Q“.

 4. Po dokončení táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odeslat, a poklepáním na obrazovku ho odešlete.

Další informace o tom, jak psát skupiny a soukromé zprávy a připojovat soubory, obrázky, emotikony, nálepky a memy, najdete v tématu použití čtečky obrazovky k chatování v aplikaci Microsoft Teams.

Odhlášení od Microsoft Teams

 1. V Microsoft Teams potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku další, a poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "nastavení", a poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku odhlásit, a poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se potvrzovací dialog pro odhlášení . Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku odhlásit, a poklepáním na obrazovku dokončete odhlášení.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se soubory v Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Video: co je Microsoft Teams?

Pomocí Microsoft Teams pro Android s TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete s týmem pracovat bezproblémově. Přečtěte si, jak nainstalovat a otevřít aplikaci, přihlásit se a odhlásit. Hledání, čtení a vystavování nových zpráv v kanálu

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

První instalace a otevření aplikace Microsoft Teams

 1. Pokud ještě není na telefonu nainstalovaný, Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Microsoft Teams z úložiště pro přehrávání.

 2. Na telefonu přejděte na domovskou obrazovku, kde je aplikace, táhněte prstem doprava, dokud TalkBack neoznámí aplikaci, a poklepáním na obrazovku ji otevřete.

 3. Otevře se přihlašovací obrazovka. Poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu účtu, se kterým se chcete přihlásit. Po dokončení potáhnutím prstem doprava přejděte na tlačítko Přihlásit se a poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se přihlašovací stránka vaší organizace. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje heslo. Po dokončení táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku přihlásit se, a poklepejte na obrazovku.

 5. Otevře se stránka Vítá vás Microsoft Teams . Chcete-li slyšet obsah stránky, potáhněte prstem doprava. Pokud chcete přejít na další stránku, potáhněte prstem dvěma prsty doleva. Když se dostanete do poslední stránky, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku, a poklepejte na obrazovku.

  Microsoft Teams se otevře v zobrazení aktivity .

Přihlášení k Microsoft Teams

 1. Otevřete aplikaci Microsoft Teams na telefonu. Pokud jste se dřív přihlásili na stejném zařízení, Tento přihlašovací účet už je vyplněný a TalkBack ho oznámí.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidaný účet přijmout, potáhněte prstem doprava na tlačítko Přihlásit se a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete účet změnit, otevřete poklepáním na obrazovku klávesnici na obrazovce. Pomocí klávesnice na obrazovce odstraňte navrhovaný účet a zadejte ten, pod kterým se chcete přihlásit. Po dokončení potáhněte prstem doprava na tlačítko Přihlásit se a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud máte k e-mailu přiřazený víc účtů, možná budete muset vybrat účet, který chcete použít. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte účet, který chcete použít, a poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se přihlašovací stránka vaší organizace. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje heslo. Po dokončení klávesnice zavřete klávesnici, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku přihlásit se a poklepejte na obrazovku.

  Microsoft Teams se otevře v zobrazení aktivity .

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

 1. V Microsoft Teams potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na kartě aktivity, a poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení aktivity .

 2. Chcete-li procházet informační kanál nedávné aktivity, potáhněte prstem vlevo. TalkBack oznamuje nedávné aktivity během posouvání. Nové zprávy jsou oznámeny, například: "Nepřečteno, <člena týmu>, <aktivity> v <název kanálu>, <časové razítko>."

 3. Pokud jste našli požadovanou zprávu a chcete otevřít konverzaci, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o konverzaci. Pokud chcete přečíst novou zprávu, potáhněte prstem doprava, dokud TalkBack nepřečte zprávu.

 4. Pokud chcete konverzaci zavřít, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a poklepejte na obrazovku.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. V Microsoft Teams přejděte do kanálu a potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Teams tab“ (karta Týmy). Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení Teams . Kanály procházíte potažením doprava. Při přesouvání TalkBack oznámí názvy kanálů.

 2. Po zobrazení požadovaného kanálu poklepejte na obrazovku. Kanál se otevře.

 3. Pokud chcete přejít na nejnovější konverzaci s vlákny, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte zprávu. Pokud chcete procházet starší konverzace, potáhněte vlevo. TalkBack bude konverzace během přesouvání.

 4. Pokud jste v konverzaci na požadované zprávě a chcete otevřít konverzaci, poklepejte na obrazovku. Konverzace se otevře.

 5. Pokud chcete odpovědět na konverzaci, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "odpovědět", a poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce napište zprávu. Pokud chcete zprávu odeslat, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku poslat zprávu, a poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud chcete konverzaci zavřít, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a poklepejte na obrazovku.

Zveřejňování zpráv v kanálech

Komunikujte se svým týmem prostřednictvím zpráv v týmových kanálech. Zprávu můžete označit jako důležitou také. Důležité zprávy jsou v kanálu označené jako důležité a zobrazují se jako oznámení pro členy týmu.

 1. Přejděte na kanál, ve kterém chcete poslat zprávu, a ujistěte se, že je vybraná karta příspěvky . Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nová konverzace. Poklepejte na obrazovku.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete klávesnici na obrazovce a napište zprávu.

 3. Pokud chcete zprávu označit jako důležitou, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku otevřít formát zprávy, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku označit jako důležité. Poklepáním možnost zvolíte. Uslyšíte, že zpráva je označená jako důležitá.

  Pokud se chcete vrátit k psaní zprávy, potáhněte prstem doleva, dokud se nedostanete do textového pole.

 4. Po dokončení potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odeslat zprávu, a poklepejte na obrazovku.

Další informace o tom, jak psát skupiny a soukromé zprávy a připojovat soubory, obrázky, emotikony, nálepky a memy, najdete v tématu použití čtečky obrazovky k chatování v aplikaci Microsoft Teams.

Odhlášení od Microsoft Teams

 1. V Microsoft Teams potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte "otevřít nabídku hamburger", a poklepejte na obrazovku.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "otevřít nastavení", a poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku odhlásit, a poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se potvrzovací dialog pro odhlášení . Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a poklepáním na obrazovku dokončíte odhlášení.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams

Používání čtečky obrazovky jako zprávy v Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Video: co je Microsoft Teams?

Pomocí Microsoft Teams na webu s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete bezproblémově pracovat s týmem. Tento test jsme otestovali s předčítáním, JAWSm a NVDA, ale může spolupracovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Naučíte se, jak aplikaci otevřít, přihlašovat a odpojovat se do týmů, Hledat, číst a publikovat zprávy v kanálu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Seznam klávesových zkratek můžete snadno otevřít z Microsoft Teams na webu. Stisknutím kombinace kláves CTRL + E přejděte do pole Hledat , zadejte /Keysa stiskněte ENTER.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Nejnovější verze JAWS už nemají pro Microsoft Teams nastavený režim virtuálního kurzoru jako výchozí. Pokyny, jak zapnout režim virtuálního kurzoru, najdete v článku věnovaném povolení virtuálního kurzoru JAWS.

V tomto tématu

Otevřete aplikaci Microsoft teams a přihlaste se

 1. Na počítači otevřete Microsoft Edge a přejděte na https://Teams.Microsoft.com.

 2. Otevře se přihlašovací stránka. Pokud máte vybírat z několika účtů, můžete pomocí klávesy TAB procházet možnosti. K výběru použijte klávesu Enter.

 3. Otevře se přihlašovací stránka vaší organizace. Mezi možnostmi se můžete pohybovat stisknutím klávesy TAB. K výběru použijte klávesu Enter.

 4. Pokud chcete přejít na pole s heslem, stiskněte opakovaně klávesy SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na poli heslo, a zadejte svoje heslo. Po dokončení stiskněte klávesu Enter.

Připojení k existujícímu veřejnému týmu

 1. Pokud chcete aplikaci otevřít, stiskněte Ctrl + Shift + 3 a otevřete zobrazení Teams .

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "připojit se k týmu", a pak stiskněte ENTER.

 3. Nejdřív zkontrolujte, jestli je tým, ke kterému se chcete připojit, jedním z navrhovaných týmů.

  • Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o vytvoření týmu.

  • Pomocí kláves se šipkami vpravo a vlevo můžete procházet navržené týmy.

  • Pokud najdete tým, k němuž se chcete připojit, stiskněte klávesu Enter.

   Přidali jste se do týmu a přidá se do seznamu týmů v zobrazení Teams .

 4. Pokud potřebujete vyhledat tým, ke kterému se chcete připojit, stiskněte opakovaně klávesy SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o hledání.

  Tip: Pomocí vyhledávacího pole můžete rychle najít tým a připojit se k němu. Pokud chcete rychle najít tým, přejděte stisknutím kombinace kláves CTRL + E do pole Hledat . Napište /Připojte, stiskněte ENTER a zadejte název týmu. Stiskněte klávesu šipka dolů a pak stiskněte ENTER nebo SHIFT + ENTER.

 5. Zadejte název týmu, ke kterému se chcete připojit, a stiskněte ENTER.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o vytvoření týmu. Pomocí kláves se šipkou vpravo nebo vlevo procházejte výsledky hledání. Když uslyšíte tým, ke kterému se chcete připojit, stiskněte ENTER.

  Přidali jste se do týmu a můžete ho najít v zobrazení Teams.

Změna stavu

 1. Stisknutím kombinace kláves CTRL + E přejděte do vyhledávacího pole a stiskněte klávesu TAB. Uslyšíte si: "profil, nastavení aplikace a další."

 2. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "změnit svůj stav."

 3. Stisknutím klávesy ENTER otevřete nabídku možnosti stavu. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte možnost stavu a potvrďte výběr stisknutím klávesy ENTER.

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

Když přijde nová zpráva, čtečka obrazovky přečte text a podrobnosti zprávy. Zprávy můžete procházet také na kartě příspěvky v kanálu.

 1. V kanálu stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo klávesu Alt + šipka vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o "příspěvky". Microsoft Teams na webu ve výchozím nastavení vybere poslední zprávu.

 2. V seznamu zpráv se pohybujte pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů.

  Tip: Ve výchozím nastavení Microsoft Teams načíst 20 nejnovějších zpráv. Pokud chcete zobrazit starší zprávy, musíte v seznamu zpráv přejít zpět.

Poznámka: Ve čtečkách NVDA a Předčítání se tento režim jmenuje režim procházení a ve čtečce JAWS je to režim virtuálního kurzoru.

 1. V kanálu stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo klávesu Alt + šipka vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o "příspěvky". Microsoft Teams na webu ve výchozím nastavení vybere poslední zprávu.

 2. Zprávy jsou označené jako nadpisy. Přecházení mezi nimi: Stiskněte H (dopředu) nebo Shift + H (dozadu). Seznam zpráv obsahuje následující úrovně nadpisů:

  • Nadpis 2: nadpis oblasti hlavního obsahu

  • Nadpis 3: oddělovače dat v konverzaci

  • Nadpis 4: jednotlivé zprávy v určitém datu

  • Nadpis 5: odpovědi na zprávy

  Tip: Ve výchozím nastavení Microsoft Teams načíst 20 nejnovějších zpráv. Pokud chcete zobrazit starší zprávy, musíte v seznamu zpráv přejít zpět.

Tip: Pomocí vyhledávacího pole můžete rychle přejít na nepřečtené zprávy. Do vyhledávacího pole se přesunete stisknutím CTRL + E. Zadejte /unread a stiskněte ENTER.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. Pokud se jedná o konverzaci s posloupností, uslyšíte, že jde o konverzaci s vlákny. Konverzaci s vlákny můžete otevřít stisknutím klávesy Enter. Uslyšíte první zprávu ve vláknu.

 2. Mezi zprávami v konverzaci s vlákny můžete procházet pomocí klávesy s šipkou nahoru nebo dolů. Čtečka obrazovky čte zprávy při procházení.

 3. Chcete-li otevřít zprávu a provádět s ní další úkony, stiskněte klávesu Enter. Pro přesunutí fokusu zpět do konverzace s vlákny stiskněte klávesu Esc.

Zveřejňování zpráv v kanálech

 1. Na kartě příspěvky stiskněte C. Fokus se přesune do pole pro psaní zpráv.

  Tipy: 

  • Pokud chcete pole pro úpravy rozbalit, abyste měli přístup k dalším možnostem úprav, stiskněte CTRL + SHIFT + X. Stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + X ho sbalíte.

  • Chcete-li zajistit, aby členové týmu viděli zprávu, můžete stisknutím kláves CTRL + SHIFT + I v poli pro označení zprávy označit jako důležité. Uslyšíte, že je odebraný styl uvozovek. Důležité zprávy jsou v kanálu označené jako důležité a zobrazují se jako oznámení pro členy týmu.

 2. Napište zprávu. Můžete také přidat přílohy nebo dokonce Emoji, nálepky nebo memy.

 3. Zprávu odešlete stisknutím kombinace kláves CTRL + ENTER.

Další informace o tom, jak psát skupiny a soukromé zprávy a připojovat soubory, obrázky, emotikony, nálepky a memy, najdete v tématu použití čtečky obrazovky k chatování v aplikaci Microsoft Teams.

Odpovědět na zprávu

 1. Na kartě příspěvky přejděte na zprávu, na kterou chcete odpovědět pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku odpovědět, a stiskněte ENTER.

 3. Zadejte odpověď a odešlete ji stisknutím klávesy ENTER.

Poznámka: Ve čtečkách NVDA a Předčítání se tento režim jmenuje režim procházení a ve čtečce JAWS je to režim virtuálního kurzoru.

 1. Na kartě příspěvky přejděte na zprávu, na kterou chcete odpovědět, stisknutím H (dopředu) nebo Shift + H (dozadu).

 2. Pomocí Předčítání přesuňte fokus stisknutím klávesy R do pole odpovědět. V opačném případě stiskněte klávesu H, dokud neuslyšíte "Reply", a pak stiskněte ENTER.

 3. Zadejte odpověď a odešlete ji stisknutím klávesy ENTER.

Povolení oznámení pro konverzaci

Když jsou pro konverzaci zapnutá oznámení, v informačním kanálu aktivit se zobrazí odpovědi na konverzaci. Oznámení, která jste zahájili nebo odpověděli, se automaticky povolí.

 1. V konverzaci kanálu stiskněte klávesy SHIFT + TAB a přejděte tak na poslední zprávu v kanálu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte první zprávu v konverzaci, pro kterou chcete povolit oznámení.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Slyšíte: "Like". Stiskněte opakovaně klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Další možnosti, a stiskněte ENTER.

 4. Pokud chcete povolit oznámení pro konverzaci, stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zapnout oznámení, a pak stiskněte ENTER.

  Uslyšíte, že se jedná o další možnosti.

  Poznámka: Pokud po výběru možnosti zapnout oznámení neuslyšíte "Další možnosti", přejděte stisknutím klávesy čtečky obrazovky + mezerník na režim čtečky obrazovky.

 5. Chcete-li vrátit fokus ke zprávě, stiskněte klávesu ESC.

Poznámka: Pokud chcete pro konverzaci zakázat oznámení, postupujte podle uvedených kroků, dokud nekliknete na nabídku Další možnosti . Stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vypnout oznámení, a pak stiskněte ENTER.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. V konverzaci stiskněte H nebo Shift + H, dokud neuslyšíte první zprávu v konverzaci, ve které chcete povolit nebo zakázat oznámení.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se dvěma tlačítky.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Slyšíte: "Like".

 4. Pokud chcete v Předčítání povolit oznámení pro konverzaci, stiskněte já, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Další možnosti, a stiskněte ENTER. Stiskněte klávesu I, dokud neuslyšíte "zapnout oznámení", a pak stiskněte ENTER.

  V JAWS a NVDA opakovaně stiskněte klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Další možnosti, a pak stiskněte ENTER. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte "zapnutí oznámení", a pak stiskněte ENTER.

 5. Chcete-li vrátit fokus ke zprávě, stiskněte klávesu ESC.

Poznámka: Pokud chcete pro konverzaci zakázat oznámení, postupujte podle uvedených kroků, dokud nekliknete na nabídku Další možnosti . Pomocí Předčítání stiskněte I, dokud neuslyšíte "vypnout oznámení", a pak stiskněte ENTER. V JAWS a NVDA opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vypnout oznámení, a pak stiskněte ENTER.

Použití příkazů vyhledávacího pole

V Microsoft Teams můžete pomocí příkazů vyhledávacího pole rychle dělat věci.

 1. Pokud chcete přejít do vyhledávacího pole, stiskněte CTRL + E.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Zadejte / a otevřete seznam dostupných příkazů. Pokud chcete seznam procházet, stiskněte Ctrl + šipka nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte požadovaný příkaz, a stisknutím klávesy ENTER ho vyberte.

  • Pokud znáte příkaz, který chcete použít, zadejte ho do vyhledávacího pole a stiskněte ENTER.

Kontrola, jestli jste vlastníkem nebo členem týmu

Vlastníci týmu mají další oprávnění, například úpravy nastavení týmu.

 1. Pokud chcete zobrazit zobrazení Teams , stiskněte Ctrl + Shift + 3.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte k týmu, který chcete zkontrolovat.

 3. Stisknutím kombinace kláves SHIFT + F10 otevřete nabídku Další možnosti .

 4. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost spravovat tým.

 5. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte "členové."

 6. Pokud chcete hledat sami sebe v seznamu členů, přejděte stisknutím klávesy TAB do vyhledávacího pole a zadejte svoje jméno.

 7. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "jméno", a pak stiskněte šipku dolů. Čtečka obrazovky čte vaše jméno, název, umístění a roli.

Odhlášení od Microsoft Teams

 1. V Microsoft Teams stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o nastavení profilu, aplikace a další, a pak stiskněte ENTER.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte možnost odhlášení, a stiskněte ENTER.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytváření a změnám týmů v Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Video: co je Microsoft Teams?

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×