Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu Online

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Základní úkoly, například zadávání, souhrny a formátování dat, se v Excelu Online snadno provádějí pomocí čtečky obrazovky, například pomocí Předčítání (čtečka obrazovky integrovaná ve Windows).

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Excelu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s aplikací Excel Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Excel Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Excel Online.

V tomto tématu

Vytvoření nového sešitu

Nový sešit můžete vytvořit ze šablony, nebo úplně od začátku.

Vytvoření sešitu při spuštění Excelu Online

Při prvním spuštění Excel Online obsahuje levé podokno nedávno použité sešity a v pravém podokně jsou šablony. Tiskněte klávesu Tab, dokud se neozve název některého z naposled použitých sešitů. Pokud chcete slyšet názvy dalších sešitů, tiskněte klávesu dál. Do podokna šablon se dostanete taky pomocí klávesy Tab. Při pohybu v podokně šablon pomocí klávesy Tab předčítá čtečka obrazovky názvy dostupných šablon, včetně šablony Nový prázdný sešit.

Šablonu, na základě které chcete vytvořit nový sešit, vyberete stisknutím mezerníku.

Vytvoření sešitu při práci v Excelu Online

Abyste mohli vytvořit nový sešit, musíte být v režimu úprav. Režim úprav se pozná podle možností nabídky Soubor. Tyto možnosti jsou dostupné právě jen v režimu úprav. Do režimu úprav můžete přepnout tak, že na panelu karet vyberete Upravit v aplikaci Excel.

 1. Pokud chcete otevřít dialogové okno Najít, stiskněte Alt+Q. Ozve se „Řekněte mi, co chcete udělat“.

 2. Napište Nový a stiskněte Enter. Zobrazí se seznam výsledků.

 3. Tiskněte klávesu Šipka dolů, dokud se neozve „Nový“ (první položka v seznamu), a pak stiskněte klávesu Šipka doprava. Zobrazí se podnabídka.

  • Pokud chcete vytvořit nový prázdný sešit, stiskněte klávesu Tab. Ozve se „tlačítko Prázdný sešit“. Stiskněte CTRL+Mezerník.

  • Jestli chcete nový sešit vytvořit ze šablony, tiskněte dál klávesu Tab. Uslyšíte popisy dostupných šablon. Šablonu pro nový sešit vyberete stisknutím kláves CTRL+Mezerník.

Zadávání dat

Tip: Pokud se tabulka otevře v aplikaci Excel Online v zobrazení pro čtení, příkazy pro úpravy nebudou fungovat. Když chcete přepnout do zobrazení Úpravy, přesuňte fokus z listu stisknutím klávesy F6 nebo kombinace Ctrl+F6. V Internet Exploreru tiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Panel nástrojů“ a pak stiskněte mezerník. Pomocí klávesy Tab přejděte do seznamu Upravit sešit. Stiskněte mezerník, pak šipku dolů a pak vyberte stisknutím mezerníku Upravit v Excelu Online.

 1. Mezi buňkami se pohybujete pomocí šipkových kláves. Čtečka obrazovky při tom říká názvy buněk. Buňky se označují řádkem a sloupcem na listu, takže buňku A1 najdete na prvním řádku sloupce A. Pokud buňka obsahuje text, čtečka obrazovky ho přečte.

 2. Jestli chcete do některé buňky zadat text nebo v ní nahradit ten stávající, zadejte do ní text, číslo nebo vzorec.

 3. Na další buňku se přesunete stisknutím klávesy Enter nebo Tab.

Sčítání dat pomocí funkce SUMA

Když do listu zadáte čísla, možná je budete potřebovat sečíst.

 1. Přesuňte se do buňky vpravo od čísel, která chcete sečíst, nebo pod nimi.

 2. Zadejte =SUMA( a pak se pomocí šipky doleva nebo nahoru přesuňte na buňku s prvním číslem, které chcete do součtu zahrnout.

 3. Vyberte všechny buňky, které chcete sečíst: Stiskněte Shift a podržte příslušnou šipkovou klávesu, dokud se nedostanete na konec výběru. Další způsoby výběru buněk najdete v článku Klávesové zkratky v Excelu Online.

 4. Výpočet provedete stisknutím klávesy Enter.

Excel Online čísla sečte a zobrazí výsledek v buňce, do které jste vzorec zadali.

Vytvoření jednoduchého vzorce

Excel Online umí kromě sčítání čísel provádět i spoustu dalších matematických operací. Dál uvádíme pokyny k vytváření jednoduchých vzorců, které umožňují sčítat, odčítat, násobit a dělit čísla.

 1. Přesuňte se do buňky vpravo od čísel, se kterými chcete provést výpočet, nebo pod nimi.

 2. Napište rovnítko (=). (JAWS místo „rovná se“ řekne „Plus“). Excel Online podle toho pozná, že v buňce bude nějaký vzorec.

 3. Vzorec vytvoříte tak, že zadáte kombinaci čísel a početních operátorů, jako jsou třeba znaménko plus (+) pro sčítání, mínus (-) pro odčítání, hvězdička (*) pro násobení a lomítko (/) pro dělení. Můžete zadat třeba =2+4, =4-2, =2*4 nebo =4/2.

 4. Stiskněte klávesu Enter.

Excel Online provede výpočet a zobrazí výsledek v dané buňce.

Použití číselného formátu

V aplikaci Excel Online můžete zobrazovat různé typy čísel pomocí příslušného formátu, jako je třeba Měna, Procento nebo Datum.

 1. Vyberte buňku nebo buňky, které chcete formátovat. (Pokud chcete vybrat posloupnost buněk, stiskněte Shift+šipku.)

 2. Pokud chcete fokus přesunout mimo list na pás karet Domů, stiskněte F6 nebo Ctrl+F6. V Internet Exploreru se vám přečte adresa URL. Pak tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „karta Domů“. Stiskněte mezerník.

 3. Pokud chcete otevřít nabídku Formát buněk, tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Úprava čísla, formát čísla“. Stiskněte klávesu Šipka dolů.

 4. Když chcete vybrat formát, stiskněte znovu šipku dolů. Čtečka obrazovky vám bude číst dostupné formáty, například Měna, Datum apod. Formát vyberete stisknutím mezerníku.

Zadávání dat do tabulky

Jedním z jednoduchých způsobů využití možností Excelu Online je vložení dat do tabulky, kde je můžete rychle filtrovat a řadit.

 1. V aplikaci Excel Online vyberte buňky, které chcete mít v tabulce. (Pokud chcete vybrat posloupnost buněk, stiskněte Shift+šipku.)

 2. Stisknutím Ctrl+L otevřete dialogové okno Vytvořit tabulku.

 3. V dialogovém okně Vytvořit tabulku se stisknutím kláves Shift+Tab přesuňte na zaškrtávací políčko Tabulka obsahuje záhlaví.

 4. Stisknutím mezerníku políčko zaškrtněte, nebo zrušte jeho zaškrtnutí (podle toho, jestli chcete první řádek použít jako záhlaví tabulky).

  Důležité informace: Záhlaví je potřeba kvůli přístupnosti tabulky pro čtečky obrazovky. Čtečky obrazovky používají údaje v záhlaví k pochopení toho, jak najít buňky tabulky.

 5. Tiskněte klávesu Tab, dokud nebude fokus na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

Řazení a filtrování tabulky

Poznámka: Tento postup funguje se čtečkou obrazovky Předčítání, se čtečkou JAWS však zatím nefunguje.

 1. Otevřete rozevírací nabídku filtrů stisknutím kombinace kláves Alt+Šipka dolů. Abyste mohli použít řazení nebo filtr, pohybujte se po jednotlivých polích tisknutím šipky dolů.

  • Pokud chcete data seřadit, pohybujte se, dokud se neozve „Seřadit vzestupně“ nebo „Seřadit sestupně“, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud chcete použít jednoduchý filtr, tiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Filtr“, a pak stiskněte Enter. Zobrazí se dialogové okno Filtr. Vyhledejte pomocí šipky dolů položky, podle kterých chcete filtrovat. Danou položku vždy vyberte stisknutím mezerníku.

  • Pokud chcete použít složitější filtr, tiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Textové filtry“, a pak stiskněte Enter. Zobrazí se nabídka filtrů. Pokud si chcete poslechnout názvy filtrů, tiskněte šipku dolů. Filtr vyberete stisknutím klávesy Enter. Vyplňte zobrazené dialogové okno, přejděte klávesou Tab na tlačítko OK a stiskněte Enter.

Excel Online použije řazení nebo filtr.

Zobrazení výpočtů čísel

Poznámka: Tento postup funguje se čtečkou obrazovky Předčítání, se čtečkou JAWS však zatím nefunguje.

 1. Do buňky, kde chcete mít celkový součet, napište rovnítko (=).

 2. Začněte psát vzorec nebo funkci, kterou chcete použít. Fokus se přesune do řádku vzorců.

  • Když chcete použít funkci, zadejte první písmeno jejího názvu, například S jako SUMA nebo P jako PRŮMĚR. Otevře se nabídka funkcí a ozve se název první funkce. Pokud si chcete poslechnout názvy dalších funkcí, tiskněte šipku dolů. Funkci vyberete stisknutím klávesy Tab.

  Excel Online otevře textové pole a automaticky vloží očekávanou oblast buněk (buňky, ze kterých se nejspíš pokoušíte celkovou hodnotu spočítat).

 3. Dokončete funkci zadáním všech potřebných oblastí buněk a dalších čísel a stiskněte Enter.

Fokus se vrátí do listu na buňku s funkcí, kterou jste právě přidali.

Uložení práce

Excel Online vaši práci automaticky ukládá, ale můžete změnit umístění nebo název a stáhnout si kopii souboru.

 1. Pokud chcete fokus přesunout mimo list na pás karet Soubor, stiskněte F6 nebo Ctrl+F6. V Internet Exploreru se vám přečte adresa URL. Tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Soubor“, a pak stiskněte mezerník. Otevře se nabídka Soubor.

 2. Tiskněte šipku dolů, dokud se neozve „je vybrána karta Uložit jako“, a pak stiskněte šipku doprava. Fokus je v nabídce Uložit jako.

 3. Tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost Uložit, a pak stiskněte Enter.

  • Možnost Uložit kopii online umožňuje uložit soubor do jiného umístění a případně pod jiným názvem. Zobrazí se dialogové okno. Vyplňte pole dialogového okna. Mezi poli se při tom pohybujte pomocí klávesy Tab a kombinace kláves Shift+Tab. Pak pomocí klávesy Tab přesuňte fokus na tlačítko Uložit a stiskněte Enter.

  • Možnost Přejmenovat tento sešit umožňuje uložit soubor na stejné místo pod jiným názvem. Když tuto možnost vyberete, zobrazí se dialogové okno. Vyplňte pole dialogového okna. Mezi poli se při tom pohybujte pomocí klávesy Tab a kombinace kláves Shift+Tab. Pak pomocí klávesy Tab přesuňte fokus na tlačítko Uložit a stiskněte Enter.

  • Možnost Stáhnout kopii umožňuje uložit kopii souboru na místní počítač. Soubor se stáhne do složky stažených souborů na vašem počítači a v prohlížeči se otevře panel Oznámení. Na panel Oznámení přejdete stisknutím klávesy F6 a mezi tlačítky (Otevřít, Uložit, Zrušit a Zavřít) se můžete pohybovat pomocí klávesy Tab nebo kombinace kláves Shift+Tab. Tlačítko vyberete stisknutím klávesy Enter.

Tisk práce

 1. Přesuňte fokus mimo list na pás karet Soubor stisknutím F6 nebo Ctrl+F6. V Internet Exploreru se vám přečte adresa URL. Tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Soubor“, a pak stiskněte mezerník. Otevře se nabídka Soubor.

 2. Tiskněte šipku dolů, dokud se neozve „je vybrána karta Tisk“, a pak stiskněte šipku doprava. Ozve se „Tisk, ukázat zobrazení vhodné pro tisk“ a fokus bude na tlačítku Tisk.

 3. Stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Možnosti tisku s fokusem na tlačítku Tisk.

 4. Ve výchozím nastavení Excel Online vytiskne celý list. Pokud jste k tisku vybrali jen část listu, přejděte do možností tisku, stiskněte Shift+Tab a potom vyberte stisknutím šipky nahoru Aktuální výběr. Přesuňte pomocí klávesy Tab fokus na tlačítko Tisk a stiskněte Enter.

 5. Otevře se nové okno pro tisk. Tiskněte Tab, dokud se neozve „tlačítko Tisk“, a pak stiskněte Enter. Otevře se standardní dialogové okno Tisk.

 6. Před dokončením tisku proveďte v dialogu potřebné změny nastavení. Pak přesuňte pomocí klávesy Tab fokus na tlačítko Tisk a stiskněte Enter.

Viz také

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Klávesové zkratky v Excelu Online

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×