Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Excel klávesu a čtečky obrazovky provádět základní úkoly v Excel. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Naučíte spusťte aplikaci, vytvořte nový sešit vložení dat, vytvořit jednoduché vzorce, řadit nebo filtrovat data a přidat grafy si můžete zobrazit významu datům.

Poznámky: 

V tomto tématu

Spuštění Excelu

Spusťte Excel, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Stisknutím klávesy s logem Windows, napište Excela stiskněte klávesu Enter.

 • Na svém zařízení nebo úložiště souborů, které používáte přejděte na Excel sešit, který chcete otevřít a stiskněte klávesu Enter. Sešit se otevře v Excel.

Vytvoření nového sešitu

soubory Excel nazývají sešity. Jednotlivé sešity obsahuje listy, obvykle s názvem tabulky nebo listy. Můžete přidat tolik listy, chcete-li sešit, případně můžete vytvořit nové sešity na oddělit vaše data.

 1. Když chcete v aplikaci Excel vytvořit nový sešit, stiskněte Alt+F, N.

 2. Když chcete otevřít prázdný sešit, stiskněte L.

Zadávání dat

Při zadávání dat do listu pracujete s řádky, sloupci a buňkami. Na buňky se odkazuje podle jejich umístění v řádku a sloupci listu, takže buňku A1 najdete na prvním řádku sloupce A. Na novém listu je ve výchozím nastavení vybraná buňka A1.

 1. Vyberte prázdnou buňku, kde chcete začít zadávat svá, stisknutím kláves se šipkami. Jak přesunout do buňky v sešitu v JAWS, uslyšíte obsah buňky a odkaz na buňku. Když vyberete prázdné buňky, uslyšíte, například "Prázdné, G4." V programu Předčítání uslyšíte odkaz na buňku, následovaný "vybrané, kterou lze upravovat" a obsah buňky, případně.

 2. Zadejte do buňky text nebo číslo.

 3. Když chcete zadat obsah do buňky a přesunout se na další buňku ve sloupci, stiskněte Enter. Pokud se chcete přesunout na další buňku na řádku, stiskněte klávesu Tab. Taky můžete použít šipkové klávesy.

Sčítání dat pomocí funkce Automatické shrnutí

Pomocí funkce Automatické shrnutí můžete rychle sčítat čísla, která jste zadali do sešitu.

 1. Vyberte buňku, do které chcete zadat součet. Obvykle to bývá buňka vpravo od čísel nebo pod čísly, která sčítáte.

 2. Když chcete do buňky zadat funkci Automatické shrnutí, stiskněte Alt+H, U a pak S.

  Tip: Buňky vybrané pro funkci Automatické shrnutí se dají změnit. Když chcete vybrat oblast buněk, které chcete sečíst, podržte klávesu Shift a použijte šipkové klávesy.

 3. Až budete mít jistotu, že funkce Automatické shrnutí vytváří vzorec pro požadované buňky, stiskněte Enter. Funkce Automatické shrnutí sečte čísla ve vybraných buňkách a součet se objeví v buňce, kterou jste určili.

 4. Pokud si chcete poslechnout součet funkce Automatické shrnutí, přejděte zpátky do buňky, která tuto funkci obsahuje. Uslyšíte číslo, skutečnost, že jde o výsledek vzorce, a odkaz na buňku. Například: „538, obsahuje vzorec, G6.“

Vytvoření jednoduchého vzorce

Pomocí jednoduchých vzorců můžete sčítat, odečítat, násobit nebo dělit čísla v listu. Vzorec můžete vytvořit spojením odkazů na buňky (jako B4 nebo D6), které obsahují čísla, se kterými chcete pracovat pomocí matematických operátorů. Operátory jsou znaménko plus (+) pro sčítání, mínus (-) pro odčítání, hvězdička (*) pro násobení a lomítko (/) pro dělení.

 1. Vyberte buňku, ve které se má zobrazit výsledek vzorce. Obvykle to bývá buňka vpravo od čísel nebo pod čísly, která se používají ve výpočtu.

 2. Zadejte znaménko rovná se (=). Vzorec aplikace Excel vždycky začíná symbolem rovná se.

 3. Vzorec vytvoříte tak, že zadáte kombinaci odkazů na buňky (například B4 nebo D6) a početních operátorů. Například =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 nebo =B4/B5.

  Tip: Když chcete provádět rychlé výpočty, místo odkazů na buňky můžete do vzorce zadávat čísla, například =20+10, =20-10, =20*10 nebo =20/10.

 4. Stiskněte Enter. Proběhne výpočet a výsledek se zobrazí ve vámi vybrané buňce.

  Tip: Pokud chcete, aby kurzor zůstal na aktivní buňce, stiskněte Ctrl+Enter.

Použití číselného formátu

Různé typy čísel můžete rozlišit tak, že jim přiřadíte formát čísla (třeba měna, procenta nebo datum).

 1. Vyberte buňky obsahující čísla, která chcete formátovat.

 2. Stisknutím kláves Alt+H, N otevřete pole se seznamem formátu čísla.

 3. Procházejte dostupné formáty čísel, stiskněte dolů nebo šipka nahoru.

  Tip: Pokud požadovaný formát čísla nejsou v tomto seznamu, jako je speciální nebo vlastní ukončete seznamu číselných formátů, stisknutím klávesy Esc. Otevřete kartu číslo v dialogovém okně Formát buněk, stiskněte kombinaci kláves Alt + H O a pak E. A projděte si seznam dostupných formátů čísel, stisknutím klávesy Tab a potom stiskněte klávesu dolů nebo šipka nahoru.

 4. Když chcete použít vybraný formát čísla ve vybraných buňkách, stiskněte Enter.

Filtrování nebo řazení dat v tabulce

Když vytvoříte z dat v listu tabulku, můžete je analyzovat různými způsoby, mezi které patří i rychlé filtrování a řazení.

 1. Když chcete vybrat skupinu dat, která budete analyzovat jako tabulku, vyberte první buňku. Pak se přesuňte na poslední buňku těchto dat (obvykle jde o opačný roh skupiny buněk): Stiskněte a podržte klávesu Shift a použijte šipkové klávesy. Až vyberete skupinu buněk, uslyšíte odkaz na první buňku v dané oblasti a její obsah a pak odkaz na poslední buňku v oblasti a její obsah. (V Předčítání uslyšíte odkaz na první buňku v oblasti a její obsah.)

 2. Stisknutím kláves Ctrl+Q otevřete nástroj Rychlá analýza.

 3. Když se chcete přesunout na kartu Tabulky, stiskněte T.

 4. Když chcete vybrat mřížku Tabulka, stiskněte klávesu Tab a potom Enter. Vybraná data se naformátují jako tabulka. Přidají se záhlaví sloupců a řádky se naformátují střídavě v různých barvách.

 5. Tabulku můžete filtrovat podle obsahu některého sloupce.

  1. Přesuňte se na záhlaví sloupce, který obsahuje data, na základě kterých chcete provést filtrování.

  2. Otevření rozevírací nabídky filtru stisknutím klávesy Alt + Šipka dolů.

  3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Ruční filtr." Zaškrtnutí políčka Vybrat vše, které je zaškrtnuté políčko ve výchozím nastavení je aktivní.

  4. Zrušte zaškrtnutí políčka Vybrat vše, stiskněte MEZERNÍK.

  5. K procházení Filtr voleb, stisknutím klávesy Šipka dolů a zaškrtněte políčka obsahující data, která chcete filtrovat podle, stiskněte MEZERNÍK. Stisknutím klávesy Enter potvrďte výběr filtru.

  6. Odebrání filtru a znovu zobrazit všechna data, opakujte kroky z a až c a vyberte zaškrtávací políčko Vybrat vše stisknutím klávesy MEZERNÍK. Stisknutím klávesy Enter potvrďte výběr filtru.

 6. Řazení dat v tabulce

  1. Přejděte na záhlaví sloupce, podle kterého chcete tabulku seřadit.

  2. Otevření rozevírací nabídky filtru stisknutím klávesy Alt + Šipka dolů.

  3. Když chcete vybrat Řadit od nejmenších po největší (pro čísla) nebo Řadit od A do Z (pro text), stiskněte S. Když chcete vybrat Řadit od největších po nejmenší nebo Řadit od Z do A, stiskněte O.

Výpočet čísel v tabulce

Nástroje Rychlé analýzy vám umožňují provádět rychlé výpočty čísel. Ať už je to suma, průměr nebo počet, Excel zobrazí výsledky výpočtu v tabulce hned pod čísly nebo vedle nich.

 1. Když chcete vybrat skupinu dat, ve kterých budete provádět výpočty jako v tabulce, vyberte první buňku. Pak se přesuňte na poslední buňku těchto dat (obvykle jde o opačný roh skupiny buněk): Stiskněte a podržte klávesu Shift a použijte šipkové klávesy.

 2. Stisknutím kláves Ctrl+Q otevřete nástroj Rychlá analýza.

 3. Pokud chcete přejít na kartu Součty, stiskněte O a pak klávesu Tab.

 4. Procházet možnosti výpočtů, zahrnující, SUMA, průměr, počet, % součtu, a systémem, vodorovné dat nebo svislý data, stisknutím klávesy šipka vpravo.

 5. Vyberte některou možnost výpočtu a stiskněte Enter. Ve vybrané skupině dat proběhne zadaný výpočet.

 6. Pokud chcete slyšet výsledky, vyberte jednu po druhé buňky obsahující vzorce. Uslyšíte výsledek vzorce, skutečnost, že buňka obsahuje vzorec, a odkaz na buňku.

Formátování nebo zvýraznění dat jako tabulky

Podmíněné formátování a minigrafy zvýrazní vaše nejdůležitější data nebo zobrazí jejich trendy. Tato zvýraznění můžete rychle uplatnit díky nástroji Rychlá analýza.

 1. Když chcete vybrat skupinu dat, kterou zvýrazníte podmíněným formátováním nebo minigrafem, vyberte první buňku. Pak se přesuňte na poslední buňku těchto dat (obvykle jde o opačný roh skupiny buněk): Stiskněte a podržte klávesu Shift a použijte šipkové klávesy.

 2. Stisknutím kláves Ctrl+Q otevřete nástroj Rychlá analýza.

 3. Když chcete přejít na kartu Formátování, stiskněte F. Když chcete přejít do nabídky Minigrafy, stiskněte S. Když se chcete přesunout k možnostem karty, stiskněte klávesu Tab.

 4. Možnost formátování nebo minigrafů můžete procházet pomocí kláves Šipka doprava nebo doleva. Mezi možnosti formátování čísel patří Datové pruhy, Barva, Sada ikon a další. Mezi možnosti formátování textu patří Text obsahuje, Duplicitní hodnoty, Jedinečné hodnoty, Rovná se a Vymazání formátování. Mezi možnosti minigrafů patří Spojnicový, Sloupcový a Vzestupy/poklesy a jsou k dispozici jen v případě, že jsou vybraná čísla.

 5. Vyberte možnost formátování nebo minigrafu a stiskněte Enter. Ve vybrané skupině dat proběhne zadané formátování.

Poznámka: Přečtěte si další informace o analýze trendů v datech pomocí minigrafů.

Zobrazení dat v grafu

Nástroj Rychlá analýza doporučí určitý graf a rychle vytvoří vizuální prezentaci dat.

 1. Když chcete vybrat skupinu čísel a popisků, které budou znázorněné jako graf, vyberte první buňku. Pak se přesuňte na poslední buňku těchto dat (obvykle jde o opačný roh skupiny buněk): Stiskněte a podržte klávesu Shift a použijte šipkové klávesy.

 2. Stisknutím kláves Ctrl+Q otevřete nástroj Rychlá analýza.

 3. Pokud chcete přejít na kartu Grafy, stiskněte C a pak klávesu Tab.

 4. Procházejte možnosti grafu doprava nebo doleva šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte požadovanou možnost.

 5. Stisknutím klávesy Enter vyberte typ grafu. Graf znázorňující vybrané skupiny se přidá do sešitu jako vložený objekt.

Poznámka: Přečtěte si o dalších způsobech Vytvoření grafu s doporučené grafy.

Uložení práce

 1. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + S uložte sešit. Pokud je tento sešit ukládáte poprvé, otevře se zobrazení Backstage Uložit jako umožňuje výběr místa uložení pro sešit a pojmenujte ho.

 2. Stisknutím klávesy Tab přejděte na výběr umístění Uložit jako.

 3. Chcete-li vybrat umístění úložiště pro sešit, jako je OneDrive nebo Tento počítač dolů nebo šipka nahoru opakovaným stisknutím uslyšíte tu, kterou chcete. Můžete taky otevřít dialogové okno Uložit jako, šipka dolů opakovaným stisknutím tón "Procházet" a stiskněte klávesu Enter.

 4. Přejděte do požadované složky v rámci vybrané úložiště, stisknutím klávesy Tab. Pokud chcete přesunout do složky v hierarchii, vyberte Přejít nahoru. Přejděte do seznamu složek stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Položky" a za ním uveďte název první složky. K procházení seznamu, nahoru nebo šipka dolů opakovaným stisknutím uslyšíte tu, kterou chcete. Chcete-li vybrat jinou složku, stiskněte klávesu Enter.

 5. Zadejte název souboru, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Zadejte název souboru" a zadejte název.

 6. Pokud chcete soubor uložit, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Uložit" a stiskněte klávesu Enter.

Tisk práce

 1. Když chcete otevřít zobrazí Backstage příkazu Tisk, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+P.

 2. Stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab přejděte nastavení tisku, včetně Tisk vlastnostiVytisknout jeden jednostranné, Orientace na výšku, Normální okraje a Vzhled stránky. Chcete-li změnit vybrané nastavení, stiskněte klávesu Enter. Výběr nastavení jiné, stiskněte klávesu dolů nebo šipka nahoru a stiskněte klávesu Enter.

 3. Po nastavení tisku požadovaným způsobem, vyberte vytisknout, Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Tisk" a stiskněte klávesu Enter. Tiskárna se vytiskne sešitu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení tabulky na excelový list

Použití čtečky obrazovky k vytvoření a výběru grafu v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu pro Windows

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Umožňuje Excel pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver čtečka obrazovky předdefinované macOS provádět základní úkoly, jako například vytvořit nový sešit, zadávání dat, vytvoření jednoduchého vzorce a tisknout provedenou práci.

Poznámky: 

V tomto tématu

Spuštění Excelu

Umožňuje vyhledávání a VoiceOver jednoduše začněte Excel pro Mac.

 1. Přejděte do seznamu Aplikace stisknutím Shift+Command+A ve Finderu.

 2. Zadejte M chcete přejít přímo do aplikace, které začínají "M" a stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Aplikace Microsoft Excel."

 3. Otevřete Excel pro Mac, stiskněte klávesu se šipkou příkaz + šipka dolů.

Vytvoření nového sešitu

soubory Excel nazývají sešity a každý mají jeden nebo více listů. V Excel pro Mac vytvořit nový sešit, stisknutím klávesy příkaz + n Excel otevře prázdný sešit v samostatném okně, umístěte fokus první buňku na listu. Uslyšíte: "Excelu připravených."

Zadávání dat

Při zadávání dat do listu, práci s řádky, sloupce a buňky. Buňky se odkazuje podle jejich umístění řádků a sloupců v listu, takže buňku A1 najdete v prvním řádku sloupce A. Buňky A1 na novém listu, je výchozí hodnota.

 1. Přesouvání mezi buněk, stiskněte klávesu ovládací prvek + ALT + klávesy se šipkou. Uslyšíte buňky názvy při přechodu mezi nimi. Pokud buňku obsahuje text, přečte VoiceOver textu.

 2. Když chcete do některé buňky zadat text nebo v ní nahradit ten stávající, stačí do ní nový text, číslo nebo vzorec zadat.

 3. Na další buňku se přesunete stisknutím klávesy Enter nebo Tab.

Sčítání s výsledkem čísel pomocí tlačítka automatické shrnutí

Pomocí funkce Automatické shrnutí můžete rychle sčítat čísla, která jste zadali do listu.

 1. Přesunete fokus na buňku, která je napravo od čísla, která chcete přidat nahoru nebo pod nimi.

 2. Funkci Automatické shrnutí vložíte stisknutím Command+Shift+T.

Funkce Automatické shrnutí čísla sečte a zobrazí výsledek v buňce, do které jste vzorec zadali.

Vytvoření jednoduchého vzorce

Pomocí jednoduchých vzorců můžete sčítat, odečítat, násobit nebo dělit čísla v listu. Vzorec můžete vytvořit spojením odkazů na buňky (jako B4 nebo D6), které obsahují čísla, se kterými chcete pracovat pomocí matematických operátorů. Operátory jsou znaménko plus (+) pro sčítání, mínus (-) pro odčítání, hvězdička (*) pro násobení a lomítko (/) pro dělení.

 1. Přesunutí na buňku a pak napište rovnítko (=), který říká Excel, že buňka bude obsahovat vzorec.

 2. Vzorec vytvoříte tak, že zadáte kombinaci čísel a početních operátorů, jako jsou třeba znaménko plus (+) pro sčítání, mínus (-) pro odčítání, hvězdička (*) pro násobení a lomítko (/) pro dělení. Můžete zadat třeba =2+4, =4-2, =2*4 nebo =4/2.

 3. Když chcete vzorec uložit a spustit výpočet, stiskněte Enter. Nebo pokud chcete výpočet spustit a přitom ponechat kurzor v aktivní buňce, stiskněte Ctrl+Enter.

 1. Vyberte buňku, ve které se má zobrazit výsledek vzorce. Obvykle to bývá buňka vpravo od čísel nebo pod čísly, která se používají ve výpočtu.

 2. Zadejte znaménko rovná se (=). Vzorec aplikace Excel vždycky začíná symbolem rovná se.

 3. Vzorec vytvoříte tak, že zadáte kombinaci odkazů na buňky (například B4 nebo D6) a početních operátorů. Například =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 nebo =B4/B5.

  Tip: Když chcete provádět rychlé výpočty, místo odkazů na buňky můžete do vzorce zadávat čísla, například =20+10, =20-10, =20*10 nebo =20/10.

 4. Stiskněte Enter. Proběhne výpočet a výsledek se zobrazí ve vámi vybrané buňce.

  Tip: Pokud chcete, aby kurzor zůstal na aktivní buňce, stiskněte Ctrl+Enter.

Excel provede výpočet a výsledek umístí do dané buňky.

Použití číselného formátu

Různé typy čísel můžete zobrazit v Excel použitím formátu, jako jsou Měna, procenta nebo datum.

 1. Vyberte buňku nebo buňky, které chcete formátovat. Pokud chcete vybrat několik buněk, Shift + klávesy se šipkou opakovaným stisknutím budou vybrány všechny buňky, které chcete.

 2. Zobrazte okno Formát buněk, stiskněte Command + 1. Uslyšíte: "Formátování buněk."

 3. V okně se můžete pohybovat klávesou Tab.

 4. Procházet formátování typy stisknutím klávesy šipka nahoru nebo šipka dolů. Uslyšíte název kategorie, jako jsou Měna nebo Datum.

 5. Některé kategorie nabídnout různé formáty. Můžete například vybrat konkrétní formát data například 3/14/15 nebo 14 března 15. Přehrajte druhy formátování pro danou kategorii, stiskněte klávesu Tab. Přehrajte možnosti formátování, stisknutím klávesy Šipka dolů nebo šipka nahoru.

 6. Když chcete vybrat konkrétní formát a použít ho na vybrané buňky, stiskněte Enter.

Uložení práce

Uložte provedené změny do souboru, který jste si předtím uložili, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + S.

Pokud je to teď poprvé, co tento soubor ukládáte:

 1. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + S. Fokus přesune do textového pole Uložit jako.

 2. Zadejte název, který chcete použít pro svůj sešit a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Pro uložení souboru ve vašem počítači, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Místo, kam." Pak stisknutím CTRL + možnost + MEZERNÍK a přejděte na místo, kam chcete sešit uložit pomocí kláves Šipka nahoru nebo šipka dolů. Potvrďte výběr, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

  2. Uložit soubor online, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko Online umístění." Pak stisknutím CTRL + možnost + MEZERNÍK a stiskněte klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vpravo přesuňte do seznamu oblastmi, například seznam OneDrive a SharePoint umístění. Chcete-li procházet položek v seznamu, stisknutím klávesy šipka nahoru nebo šipka dolů. Pokud chcete zobrazit položky v rámci online umístění, stisknutím klávesy šipka vpravo. Pokud chcete vybrat složku nebo název souboru, použijte šipka nahoru nebo šipka dolů.

 3. Stisknutím klávesy Enter uložte soubor do vybraného umístění.

Tisk práce

 1. Stiskněte Command+P.

 2. V seznamu tiskárna vyberte tiskárnu, stiskněte klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vpravo a stisknutím klávesy Šipka dolů přehrajte názvy tiskárny v seznamu.

 3. Chcete-li vybrat tiskárnu, stiskněte klávesu Enter.

 4. Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + vpravo, dokud uslyšíte "Tlačítko tisku" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK vytisknout.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k vytvoření a výběru grafu v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu pro Mac

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Pomocí Excel pro iOS VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, provádět základní úkoly, jako třeba otevření aplikace, vytvořte sešit nebo zadat data.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • U dotykového ovládání v Excel pro iOS přejděte na Průvodce dotykovým ovládáním v Excelu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • Dostupnost možností tisku, které jsou popsané v tomto tématu, závisí na funkcích tiskárny. Podrobnosti najdete v příručce k tiskárně.

V tomto tématu

Otevření aplikace Excel

 1. Na domovské obrazovce Iphonu přetáhněte jedním prstem na obrazovce můžete uslyšíte "Excel" a potom poklepejte na obrazovce.

Při spuštění Excelu poprvé, budete muset přihlásit ke svému účtu Microsoft. Pokyny přejděte na přihlášení při prvním použití.

Tip: Pokud not odhlášení aplikaci Excel posledního jste použili, se otevře aplikace bez vás vyzve k přihlášení.

Přihlaste se k aplikaci Excel

Se můžete přihlásit Excel pro iOS při prvním spuštění aplikace nebo novějším. Po přihlášení k Excel váš účet je také k dispozici v jiných aplikacích Office. Můžete Excel bez přihlášení příliš.

Přihlaste se při prvním použití

 1. Když otevřete Excel poprvé, aplikace spustí počáteční nastavení a potom přehrajte: "Použití aplikace Excel na cestách."

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "e-mailu nebo telefonního čísla, textové pole," a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Použití klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Až budete hotovi, přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte "Další, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Je umístěn uprostřed obrazovky na tlačítko Další.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Zadání hesla, heslo, zabezpečené textové pole, potřeby" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. S použitím klávesnice na obrazovce zadejte heslo.

 6. Až budete hotovi, přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte "Přihlášení, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Tlačítko přihlásit je umístěn uprostřed obrazovky. Uslyšíte: ", že všechny sady."

  Pokud uslyšíte "Nezmeškali," potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte požadovanou možnost, "Zapnout oznámení" nebo "Teď není" a potom poklepejte na obrazovce.

Přihlášení po prvním použití

Pokud se rozhodnete maximálně využít vašich sešitech, se můžete přihlásit Excel pro iOS i když už jste vypotřebovali aplikace bez přihlašování v.

 1. Otevřete Excel.

 2. Přetáhněte jedním prstem kolem dolní levé části obrazovky, dokud uslyšíte "Účet tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko pro přihlášení," a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Přetáhněte uslyšíte "E-mailu, telefonu nebo používají Skype textové pole požadované," jedním prstem na obrazovce a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Použití klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo název Skype. Až budete hotovi, přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte "Další, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Tlačítko Další je umístěn uprostřed obrazovky.

 6. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Heslo, zabezpečené textové pole," a potom poklepejte na obrazovce.

 7. S použitím klávesnice na obrazovce zadejte heslo.

 8. Až budete hotovi, přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte "Přihlášení, tlačítko" a potom zvedněte prstem mimo obrazovku. Tlačítko přihlásit je umístěn uprostřed obrazovky.

Otevření sešitu

Otevřít poslední sešitu

 1. Otevřete Excel.

 2. Otevřít poslední sešitu, přetáhněte jedním prstem kolem dolní části obrazovky můžete uslyšíte "Poslední tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet soubor a potom poklepejte na obrazovce.

Otevření sešitu aplikace starší

 1. Otevřete Excel.

 2. Otevření sešitu aplikace starší, přetáhněte jedním prstem kolem dolní části obrazovky uslyšíte "Tlačítka Otevřít" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte umístění souboru, který chcete a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Přejděte na soubor a poklepáním displej a otevřete ho.

Poznámka: Pokud už pracujete na sešitu a chcete otevřít jiný tvar, přetažením jedním prstem v horní části obrazovky uslyšíte "Zavřít soubor, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Otevřete poslední nebo starší sešitu, postupujte podle výše popsaných kroků.

Vytvoření nového sešitu

soubory Excel nazývají sešity. Jednotlivé sešity obsahuje listy, obvykle s názvem tabulky nebo listy. Můžete přidat jako počet listů: Chcete-li sešit, případně můžete vytvořit nové sešity Udržujte data uspořádaná.

 1. Otevřete Excel.

 2. Přetáhněte jedním prstem kolem dolní části obrazovky uslyšíte ", tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Prázdný sešit."

 3. Otevřete prázdný sešit, poklepejte na obrazovce. Pokud chcete použít jinou šablonu, dozvíme potažením prstu doprava, dokud název šablonu sešitu, který chcete a potom poklepejte na obrazovce.

Poznámka: Pokud už pracujete na sešitu a chcete vytvořit novou, přetáhněte jedním prstem v horní části obrazovky uslyšíte "Zavřít soubor, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Pokud chcete vytvořit nový sešit, postupujte podle kroků 2-3 uvedených výše.

Vytvoření nového listu v sešitu

 1. V sešitu přetáhněte prst kolem okrajů dolní části obrazovky můžete uslyšíte "Tlačítko list přidat" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře nový list a zůstává fokus na tlačítko Přidat list.

 2. K přesunutí fokusu zpět do listu, přetáhněte prst na obrazovce můžete poslouchat název buňky, třeba "sloupec B, řádku 3, B3," a potom poklepejte na obrazovce.

Zadávání dat

Při zadávání dat do listu pracujete s řádky, sloupci a buňkami. Na buňky se odkazuje podle jejich umístění v řádku a sloupci listu, takže buňku A1 najdete na prvním řádku sloupce A. Na novém listu je ve výchozím nastavení vybraná buňka A1.

 1. Na listu přetáhněte jedním prstem na obrazovce najít na buňku, kterou chcete pracovat.

 2. Poklepáním displej. Uslyšíte "Vybrané," následovaný Podrobnosti buňky. Teď je vybrána buňka.

 3. Chcete-li otevřít na obrazovce klávesnice, poklepejte obrazovku znovu. Použití klávesnice na obrazovce zadejte požadovaná čísla nebo text, který chcete.

 4. Až budete mít Hotovo, přetáhněte jedním prstem kolem horním rohu obrazovky, dokud uslyšíte "Zadejte tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Použití číselného formátu

Čísla můžete zobrazovat v různých formátech, jako jsou třeba měna, procento nebo datum.

 1. Na listu přetáhněte prst na obrazovce najít na buňku, kterou chcete pracovat a potom poklepejte na obrazovce vyberte buňku.

 2. Zavřete na obrazovce klávesnice, poklepejte obrazovku znovu.

 3. Přetáhněte jedním prstem v horní části obrazovky uslyšíte "Tlačítko Zobrazit pás karet" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte aktuální karty, například "Data, karta."

 4. V případě potřeby přejdete na kartě Domů poklepáním displej a prstem doleva, dokud uslyšíte: "Kartu Domů." Potom poklepáním displej.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Číslem tlačítko Formát" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Formát čísla."

 6. Přetáhněte jedním prstem dolů na obrazovce uslyšíte formát, třeba Měna, čas nebo procentech.

 7. Formát vyberete poklepáním na displej.

  Tip: Některé z možností formát mít taky podnabídky, které nabízejí další možnosti. Zkontrolujte, jestli jsou podnabídky, potáhněte prstem doprava od požadovanou možnost. Pokud možnost podnabídky, uslyšíte: "Další informace o" Pokud chcete otevřít podnabídky, poklepejte na obrazovce.

Uložení práce

Excel pro iOS automaticky ukládá vaši práci, ale můžete změnit název souboru a vyberte umístění souboru.

Uložte kopii soubor pod novým názvem

 1. V listu Excel přetáhněte jedním prstem v horní části obrazovky uslyšíte "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte položka nabídky "Kopírovat tlačítko Uložit" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Uložit jako, název souboru, textové pole." Klávesnici na obrazovce otevře.

 3. Jestliže chcete změnit název souboru, klikněte klávesnice na obrazovce zadejte nový název souboru.

 4. Až budete mít Hotovo, přetáhněte jedním prstem kolem pravém dolním rohu obrazovky můžete uslyšíte "Hotovo" a potom poklepejte obrazovku a soubor uložte.

Výběr umístění souboru

 1. V listu Excel přetáhněte jedním prstem v horní části obrazovky uslyšíte "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Kopírovat tlačítko Uložit" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Uložit jako, název souboru, textové pole."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte umístění Místo pro uložení souboru, jako je OneDrive nebo iPhone. Poklepáním na displej vyberte umístění.

 4. V poli umístění jste vybrali, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte možné složku nebo jiné dílčí umístění se má a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom poklepáním soubor do vybraného umístění uložte.

  Tip: Pokud se soubor pokoušíte uložit pod názvem, který už existuje, uslyšíte dotaz, jestli ho chcete nahradit. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zrušit nebo Nahradit – podle toho, co chcete udělat. Poklepáním na displej potvrďte svůj výběr.

Vytištění práce

Tisk listu přímo z vašeho Iphonu na tiskárně, která podporuje AirPrint. Další informace o AirPrint a podporované tiskárny najdete v nápovědě k Použití AirPrint tisk z Iphonu, Ipadu nebo ipodu touch.

 1. Tiskárna a iPhone musí být připojené ke stejné síti Wi-Fi.

 2. V souboru Excel přetáhněte jedním prstem v horní části obrazovky uslyšíte "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tisk, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Soubor, ikona tlačítka Zpět."

 4. Potáhněte prstem doprava a poslouchat: "AirPrint, tlačítko." Poklepáním displej. Otevře se stránka Možnosti rozložení.

 5. Přetáhněte jedním prstem dolů na obrazovku k projděte si seznam možností rozložení. Chcete-li vybrat jednu z možností, poklepejte na obrazovce.

 6. Chcete-li vybrat tiskárnu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Pak na tlačítko." Pokud se zobrazí výzva k povolit převod online souboru, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Povolit" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se stránka Možnosti tiskárny.

 7. Chcete-li vybrat tiskárnu, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tiskárny, vyberte tiskárnu, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte tiskárnu a potom poklepejte na obrazovce. Vrátí fokus na stránce Možnosti tiskárny.

 8. Pokud chcete nastavit počet kopií, které mají být vytisknutí potažením prstem doprava, dokud uslyšíte "Jednu kopii" nebo aktuálního výběru. Změna aktuální počet kopií, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Sníží" nebo "Přírůstek", a potom poklepejte na obrazovce.

 9. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Tlačítko tisku" a potom poklepejte na obrazovce.

Pokyny k provádění pokročilejších tiskové úlohy přejděte na článek použití čtečky obrazovky tisk Excelového sešitu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k tisku excelového sešitu

Použití externí klávesnice v Excelu pro iPhone

Použití externí klávesnice v Excelu pro iPad

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Provádět základní úkoly, jako například vytvořit, upravit nebo tisk sešitu pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Excel.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o dotykovém ovládání v aplikaci Excel pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v Excelu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Spuštění Excelu pro Android

 1. Na domovské obrazovce mobilního zařízení Android přetáhněte jedním prstem na obrazovce můžete uslyšíte "Aplikace" a potom poklepejte na obrazovce. Ikona se nachází v centru dolní části obrazovky.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Excel" a potom poklepejte na obrazovce.

Když začnete Excel poprvé, budete muset přihlásit ke svému účtu Microsoft. Pokyny přejděte na přihlášení při prvním použití.

Tip: Pokud jste zapnuli Ok Google hlasové zjišťování v aplikaci Google, řekněte "Ok Google, Otevřít Excel."

Tip: Pokud not odhlášení aplikaci Excel posledního jste použili, se otevře aplikace bez vás vyzve k přihlášení.

Přihlaste se k aplikaci Excel

Se můžete přihlásit Excel při prvním spuštění aplikace nebo novějším. Po přihlášení k Excel váš účet je také k dispozici v jiných aplikacích Office. Můžete Excel bez přihlášení příliš.

Přihlaste se při prvním použití

 1. Když otevřete Excel poprvé, aplikace spustí počáteční nastavení a potom přehrajte: "Přihlaste se k účtu Microsoft."

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Zadejte e-mailu, telefonu nebo používají Skype textové pole" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Použití klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo název. Až budete hotovi, přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte ", tlačítko spustit," a potom zvedněte prstem mimo obrazovku. Tlačítko Přejít se nachází v pravém dolním rohu obrazovky.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Heslo, textové pole" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. S použitím klávesnice na obrazovce zadejte heslo.

 6. Až budete hotovi, přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte ", tlačítko spustit," a potom zvedněte prstem mimo obrazovku. Tlačítko Přejít se nachází v pravém dolním rohu obrazovky.

Přihlášení po prvním použití

Pokud se rozhodnete maximálně využít vašich sešitech, se můžete přihlásit Excel i když už jste vypotřebovali aplikace bez přihlašování v.

 1. Otevřete Excel.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Přihlásit" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "potřebujete úkolech na cestách. Přihlaste se."

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přihlášení tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se okno přihlásit.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Zadejte e-mailu, telefonu nebo používají Skype textové pole" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo název. Až budete hotovi, UN jedním prstem na obrazovce, dokud nebude slyšet ", tlačítko spustit," a potom zvedněte prstem mimo obrazovku. Tlačítko Přejít se nachází v pravém dolním rohu obrazovky.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Heslo, textové pole" a potom poklepejte na obrazovce.

 7. S použitím klávesnice na obrazovce zadejte heslo.

 8. Až budete hotovi, přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte ", tlačítko spustit," a potom zvedněte prstem mimo obrazovku. Tlačítko Přejít se nachází v pravém dolním rohu obrazovky.

Otevření sešitu

Až se otevře Excel vám má na stránce Excelu. Zobrazí se seznam posledních sešity. Můžete otevřít jeden z nich nebo starší sešitu.

 • Otevřít poslední sešitu, přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte soubor a potom poklepejte na obrazovce.

 • Otevření sešitu aplikace starší potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítka Otevřít" a potom poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude uslyšíte umístění souboru a poklepáním displej. Přejděte na soubor a poklepáním displej a otevřete ho.

Poznámka: Pokud už pracujete na sešitu a chcete otevřít další jeden, potáhněte prstem dolů pak left. Se vám má na stránce Excelu. Otevřete poslední nebo starší sešitu, postupujte podle výše popsaných kroků.

Vytvoření nového sešitu

soubory Excel nazývají sešity. Jednotlivé sešity obsahuje listy, obvykle s názvem tabulky nebo listy. Můžete přidat jako počet listů: Chcete-li sešit, případně můžete vytvořit nové sešity Udržujte data uspořádaná.

 1. Otevřete Excel.

 2. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "Nový" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Nový prázdný sešit."

 3. Otevřete prázdný sešit, poklepejte na obrazovce. Pokud chcete použít jinou šablonu, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme název šablony sešitu, který chcete použít a potom poklepejte na obrazovce.

Poznámka: Pokud už pracujete na sešitu a chcete vytvořit novou poznámku, potáhněte prstem dolů pak left. Se vám má na stránce Excelu. Pokud chcete vytvořit nový sešit, postupujte podle kroků 2-3 uvedených výše.

Vytvoření nového listu v sešitu

V sešitu přejíždějte prstem v levém dolním rohu obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání listu, a potom poklepejte na displej.

Zadávání dat

Při zadávání dat do listu pracujete s řádky, sloupci a buňkami. Na buňky se odkazuje podle jejich umístění v řádku a sloupci listu, takže buňku A1 najdete na prvním řádku sloupce A. Na novém listu je ve výchozím nastavení vybraná buňka A1.

 1. Na listu přetáhněte prst na obrazovce najít na buňku, kterou chcete pracovat.

 2. Pokud chcete otevřít místní nabídku, poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Tlačítko Vyjmout."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítko Upravit" a potom poklepejte na obrazovce. Příklad uslyšíte "Zobrazující < jazyk klávesnice >", "Nám anglické klávesnice."

 4. Použití klávesnice na obrazovce zadejte požadovaná čísla nebo text, který chcete.

 5. Až budete mít Hotovo, přetáhněte prst kolem pravém horním rohu obrazovky uslyšíte "Zadejte tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Použití číselného formátu

Čísla můžete zobrazovat v různých formátech, jako jsou třeba měna, procento nebo datum.

 1. Na listu přetáhněte prst na obrazovce najít na buňku, kterou chcete pracovat a potom poklepejte na obrazovku k aktivaci buňku.

 2. Zavřít místní nabídku, potáhněte prstem doleva pak dolů.

 3. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Kartu, < aktuální karty > vybranou nabídkou."

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Číslem nabídce Formát" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Formát čísla."

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte formát, třeba Měna, čas nebo procentech.

 6. Formát vyberete poklepáním na displej.

  Tip: Některé možnosti formátování mají i podnabídky. Uslyšíte třeba, že jste na nabídce Číslo. Poklepáním na displej otevřete podnabídku.

Vytvoření jednoduchého vzorce

Můžete vytvářet jednoduché vzorce, které umožňují čísla sčítat, odčítat, násobit a dělit.

 1. Na listu přetáhněte prst na obrazovce najít na buňku, kterou chcete pracovat.

 2. Pokud chcete otevřít místní nabídku, poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Tlačítko Vyjmout."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítko Upravit" a potom poklepejte obrazovku otevření klávesnice na obrazovce.

 4. Pokud chcete vytvořit vzorec, zadejte kombinaci čísel a početních operátorů přetažením prstem přes klávesnici zrušení prst na tu, kterou potřebujete.

  Zadejte znaménko plus (+) pro sčítání, znaménko minus (-) pro odčítání, hvězdička (*) pro násobení a lomítko (/) pro dělení. Zadejte například = 2 + 4, = 4−2, = 2 * 4nebo = 4/2.

 5. Až budete mít Hotovo, přetáhněte prst kolem pravém horním rohu obrazovky uslyšíte "Zadejte tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Excel spustíte výpočet a vloží výsledek do buňky.

Uložení práce

Excel vaši práci automaticky ukládá, ale můžete změnit název souboru a vybrat pro něho jiné umístění.

Uložení kopie souboru

 1. V souborech Excel, chcete-li změnit název souboru potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Nabídka soubor otevřen."

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Uložit jako, a potom poklepejte na displej. Uslyšíte, že jste na poli pro zadání názvu souboru.

 3. Pokud chcete změnit název souboru, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Tlačítko Vymazat" a potom poklepejte na obrazovce zrušte aktuální název souboru.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Zadejte název souboru, dialogové okno úpravy" a potom poklepejte obrazovku otevřít klávesnice na obrazovce.

 5. Zadejte název souboru. Až budete mít Hotovo, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko Uložit" a potom poklepejte pro uložení souboru.

Výběr umístění souboru

 1. V souborech Excel, pokud chcete změnit umístění souboru uslyšíte potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovku k otevření nabídky soubor. Uslyšíte: "Nabídka soubor otevřen."

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Uložit jako, a potom poklepejte na displej. Uslyšíte, že jste na poli pro zadání názvu souboru.

 3. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte umístění Místo pro uložení souboru, jako je OneDrive nebo zařízení. Poklepáním na displej vyberte umístění.

 4. V poli umístění jste vybrali, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte možné složku nebo jiné dílčí umístění se má a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom poklepáním soubor do vybraného umístění uložte.

  Tip: Pokud se soubor pokoušíte uložit pod názvem, který už existuje, uslyšíte dotaz, jestli ho chcete nahradit. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zrušit nebo Nahradit – podle toho, co chcete udělat. Poklepáním na displej potvrďte svůj výběr.

Vytištění práce

Zkontrolujte, jestli máte k zařízení připojenou tiskárnu.

 1. V souboru Excel potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovku k otevření nabídky soubor. Uslyšíte: "Nabídka soubor otevřen."

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tisk" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Rozložení, soubor nabídka možnosti zavřený." Otevře se stránka Možnosti tisku.

 3. Pokud chcete vytisknout s výchozími možnostmi, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte ", tlačítko tisku," a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Uslyšíte: "Povolit Excel používat server nějaké online služby společnosti Microsoft pro přípravu souborů pro printing?" prstem doprava, dokud uslyšíte "Povolit tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "rozevíracího seznamu. Vyberte tiskárnu"a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet název tiskárny, které chcete a poklepejte na obrazovku k aktivaci.

 7. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítko tisku" a potom poklepejte na obrazovce.

Pokyny k provádění pokročilejších tiskové úlohy přejděte na článek použití čtečky obrazovky tisk Excelového sešitu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k tisku excelového sešitu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Pomocí Excel Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows můžete provádět základní úkoly, jako je například přihlášení k Excel a otevření sešitu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření aplikace Excel

 1. Na vašem zařízení, v seznamu všechny aplikace potažením prstem doprava do programu Předčítání oznamuje "Excel"

 2. Aplikaci otevřete poklepáním na obrazovku.

Poznámka: Excel automaticky při používání účtu Microsoft, které jste nastavili telefonu se přihlásí. Uslyšíte "Úvodní stránka," a za ním uveďte název účtu a "Tlačítko." Pokud jste si zaregistrovali mimo aplikaci Excel posledního jste použili nebo pokud chcete použít jiný účet, v nápovědě k přihlášení do aplikace Excel.

Tip: Pokud máte připnuté dlaždice pro Excel na domovské obrazovce mobilního zařízení, můžete také otevřete aplikaci odtud. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Excel" následovaný velikost této dlaždici, třeba "Small, 1 tak, že 1." Poklepáním displej.

Přihlaste se k aplikaci Excel

Se můžete přihlásit rychle se stejným účtem Microsoft nastavili telefonu se pomocí nebo zvolte jiné společnosti Microsoft, pracovního nebo školního účtu.

Přihlaste se pomocí navrhované účtu

 1. Po otevření Excel, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přihlášení tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte "nastavíme jste přihlášení" a za ním uveďte název jste nastavili telefonu se pomocí účtu Microsoft.

 2. Chcete-li použít tento účet, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Pokračovat tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte "Úvodní stránka," a za ním uveďte název účtu a "Tlačítko."

  Teď jste přihlášení a se zaměřuje na úvodní stránce.

Přihlášení pomocí účtu Microsoft

 1. Po otevření Excel, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přihlášení tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte "nastavíme jste přihlášení" a za ním uveďte název jste nastavili telefonu se pomocí účtu Microsoft.

 2. Pokud chcete použít jiný účet Microsoft, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Účtu Microsoft, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN," a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Pokračovat tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Zadejte e-mailu, telefonu nebo Skypu."

 4. Použití klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo Skype uživatelské jméno, místo fokusu za účelem klávesu Enter a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Zadejte heslo."

 5. Použití klávesnice na obrazovce zadejte své heslo, umístěte fokus na klávesu Enter a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Pokud uslyšíte "Tlačítko OK", budete muset povolit účtu Microsoft tak, že zadáte kód PIN zařízení. Poklepejte obrazovku a potom použijte klávesnice na obrazovce zadejte svůj PIN kód.

 7. Když uslyšíte "úvodní stránka, nové tlačítko" Excel proběhla přihlašování. Se zaměřuje na úvodní stránce.

Přihlaste se pomocí pracovního nebo školního účtu

 1. Po otevření Excel, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přihlášení tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte "nastavíme jste přihlášení" a za ním uveďte název jste nastavili telefonu se pomocí účtu Microsoft.

 2. Pokud chcete použít jiný účet, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "pracovního nebo školního účtu" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Pokračovat tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Tlačítko Storno."

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "E-mailová adresa, upravitelný text" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Použití klávesnice na obrazovce zadejte svoji e-mailovou adresu, stiskněte Enter a poklepáním displej.

 6. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Heslo, upravitelný text" a potom poklepejte na obrazovce.

 7. Použití klávesnice na obrazovce zadejte své heslo, umístěte fokus na klávesu Enter a poklepáním displej.

 8. Zařízení s dotazem, pokud Windows měli mít na paměti Tento účet. Podle toho, kterou možnost budete potřebovat, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Přeskočit prozatím odkaz" a "Ano tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 9. Uslyšíte "Účet, který jste přidali do této aplikace" následovaný informací o účtu. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Zavřít" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte "Úvodní stránka," a za ním uveďte název účtu a "Tlačítko."

Otevřít poslední sešitu

Naposledy použité sešity můžete najít přímo na úvodní stránce Excel.

 1. Na Excel úvodní stránku, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Poslední vybranou." Seznam posledních sešitů začíná tady.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nenajdete sešit, který chcete otevřít a potom poklepejte na obrazovce.

Vyhledejte v sešitu

 1. Nejsou-li sešit, který byste se obrátit na Excel začít stránky, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud není slyšet "Tlačítko Procházet" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Zvolte aplikaci, seznam nedávné."

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude najít požadovanou možnost, třeba Toto zařízení nebo na Onedrivu a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude najděte složku doprava, například dokumenty a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude vyhledání požadovaného souboru a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Stahování."

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "otevřených sešitů aplikace bar button" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte "Otevření," a za ním uveďte název sešitu.

Viz také

Tisk excelového sešitu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek na externí klávesnici v Excelu Mobile pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Pomocí Excel Online klávesu a čtečky obrazovky provádět základní úkoly, jako například vytvořit nový sešit, Upravit sešit a tisknout provedenou práci. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při práci s aplikací Excel Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Excel Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Excel Online.

V tomto tématu

Otevření Excelu Online

 1. Přejděte na https://www.office.com.

 2. Stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Přihlásit ke svému účtu" a stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno Vyberte účet.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet název účtu nebo jméno uživatele, který chcete použít k přihlášení a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Zadejte heslo pro úpravy."

  Pokud neslyšíte účet, který chcete, stisknutím klávesy kartě dokud uslyšíte "Pomocí jiného účtu, tlačítko" a stiskněte klávesu Enter. Zadejte e-mailu nebo telefonní číslo účtu a potom stiskněte klávesu Enter.

 4. Zadejte svoje heslo a potom stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Microsoft Office home."

 5. Otevřete Excel Online, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "přejděte na Excel, odkaz," a stiskněte klávesu Enter. Otevře se Excel Online.

Otevření sešitu

Můžete otevřít soubor jste pracovali naposledy nebo přejděte do svého upřednostňované online úložiště například OneDrive a otevření souboru z tohoto umístění.

Otevření sešitu při spuštění Excelu Online

 1. Otevřete a přihlaste se k Excel Online. Otevřete aplikaci a fokusu je na možnost Nový prázdný sešit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Poslední soubor otevřít, klávesy Shift + Tab, dokud uslyšíte poslední soubor a potom stiskněte klávesu Enter. Soubor se otevře v Zobrazení pro úpravy nebo Zobrazení pro čtení.

  • Otevření dokumentu z online úložiště, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "otevřít z online úložiště <the >," a stiskněte klávesu Enter. Přejděte na soubor, který chcete a stiskněte klávesu Enter. Soubor se otevře v Zobrazení pro čtení.

Otevřete sešit při práci v Excelu Online

Poznámka: Pokud chcete otevřít sešit už práce v Excel Online, musí být v Zobrazení pro úpravy. Možnost není k dispozici v Zobrazení pro čtení. Další informace o tom, jak do Zobrazení pro úpravy přejděte na Přepnout do zobrazení pro úpravy.

 1. Stisknutím klávesy s logem Alt + Windows. Fokus přesune na pás karet.

 2. Pokud chcete otevřít nabídku soubor, klávesu c. Uslyšíte: "Zavřít nabídku, položka nabídky." Pokud neslyšíte to, nejste v Zobrazení pro úpravy.

 3. Otevřete nabídku Otevřít, stiskněte klávesu O.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet poslední dokument a potom stiskněte klávesu Enter. Soubor se otevře v Zobrazení pro úpravy nebo Zobrazení pro čtení.

  • Otevření dokumentu z online úložiště, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Další <the online úložiště >," a stiskněte klávesu Enter. Přejděte na soubor, který chcete a stiskněte klávesu Enter. Soubor se otevře v Zobrazení pro čtení.

Otevření sešitu v plné verze aplikace Excel

Pokud máte plnou desktopovou verzi Excel nabízí mnoho dalších možností při práci se soubory. Není těžké si otevřete plnou verzi z Excel Online.

 1. V Excel Online po otevření sešitu, který chcete upravit s plnou verzi stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 dokud uslyšíte: "Vybrané, položka karty Domů."

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "upravit v aplikaci Excel, tlačítko" a potom stisknutím klávesy Enter otevřete sešit v Excel. Uslyšíte "Dialogové okno, jsme otevíráte to v aplikaci Microsoft Excel" při načítání program.

 3. Po otevření Excel, můžete být vyzváni k přihlášení. Zadejte e-mailové adresy a stiskněte klávesu Enter, zadejte svoje heslo a stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: Pokud používáte pracovní nebo školní účet, může být mírně odlišnou postupu přihlášení. Potřebujete například pomocí kódu PIN nebo čipové karty se přihlásit.

  V Excel se zaměřuje na první buňku v prvním řádku sešitu.

Přepněte do zobrazení pro úpravy

Pokud si sešit otevřete v Zobrazení pro čtení a chcete upravit, budete muset přepnout do Zobrazení pro úpravy.

 1. V Zobrazení pro čtení opakovaným uslyšíte vaše uživatelské jméno nebo stisknutím kombinace kláves Ctrl + F6.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "sešit upravit tlačítko Sbalit." Stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku.

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Upravit v prohlížeči" a stiskněte klávesu Enter. Soubor se otevře v Zobrazení pro úpravy.

Vytvoření nového sešitu

Nový sešit můžete vytvořit ze šablony, nebo úplně od začátku.

Vytvoření sešitu při spuštění Excelu Online

 1. Otevřete a přihlaste se k Excel Online. Otevřete aplikaci a fokusu je na možnost Nový prázdný sešit. Možnost tento sešit neobsahuje žádné předdefinované formátování.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Otevřete nový prázdný sešit a začněte na něm pracovat, stiskněte klávesu Enter.

  • Projděte si seznam dostupných šablon, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte šablony a stiskněte klávesu Enter.

  Otevře nový sešit a se zaměřuje na první buňku na listu.

Vytvoření sešitu při práci v Excelu Online

Poznámka: Vytvořte nový sešit, když už pracujete v Excel Online, musí být v Zobrazení pro úpravy. Možnost není k dispozici v Zobrazení pro čtení. Další informace o tom, jak do Zobrazení pro úpravy přejděte na Přepnout do zobrazení pro úpravy.

 1. Pokud už pracujete na sešitu a chcete vytvořit nové z nich, stiskněte klávesy s logem Alt + Windows. Fokus přesune na pás karet.

 2. Pokud chcete otevřít nabídku soubor, klávesu c. Uslyšíte: "Zavřít nabídku, položka nabídky." Pokud neslyšíte to, nejste v Zobrazení pro úpravy.

 3. Otevřete nabídku Nový stiskněte klávesu N.

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet šablonu a potom stiskněte klávesu Enter.

Úpravy sešitu

Úpravy sešitu, musíte být v Zobrazení pro úpravy. Další informace o tom, jak do Zobrazení pro úpravy přejděte na Přepnout do zobrazení pro úpravy.

Zadávání dat

 1. Přesouvání mezi buněk, stiskněte klávesy se šipkami. Čtečka obrazovky oznamuje buňky přesouvaný podle jejich umístění řádků a sloupců v listu. Buňky A1 je v prvním řádku sloupce A. Pokud buňku obsahuje text, přečte čtečka obrazovky text.

 2. Jestli chcete do některé buňky zadat text nebo v ní nahradit ten stávající, zadejte do ní text, číslo nebo vzorec.

 3. Na další buňku se přesunete stisknutím klávesy Enter nebo Tab.

Sčítání čísel pomocí tlačítka automatické shrnutí

Sčítání s výsledkem čísla v listu.

 1. Přesunutí do buňky vpravo od nebo přímo pod čísla, která chcete sečíst.

 2. Stisknutím klávesy s logem Alt + Windows, H, U, S. Abyste mohli provést výpočet, stiskněte klávesu Enter.

  Excel Online sečte čísla a vloží výsledek do buňky, kterou jste vybrali.

Vytvoření jednoduchého vzorce

Můžete vytvářet jednoduché vzorce, které umožňují čísla sčítat, odčítat, násobit a dělit.

 1. Přesuňte se do buňky vpravo od čísel, se kterými chcete provést výpočet, nebo pod nimi.

 2. Napište rovnítko (=). Uslyšíte: "Úpravy rovná se."

 3. Pokud chcete vytvořit vzorec, zadejte kombinaci čísel a početních operátorů, jako je znaménko plus (+) pro sčítání, znaménko minus (-) pro odčítání, hvězdička (*) pro násobení a lomítko (/) pro dělení. Zadejte například jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat čísla, zadejte = 2 + 4.

  • Pokud chcete odečíst čísla, zadejte = 4-2.

  • Pokud chcete vynásobit čísla, zadejte = 2 * 4.

  • Dělení čísel, zadejte = 4/2.

 4. Výpočet provedete stisknutím klávesy Enter.

Excel Online spustíte výpočet a zobrazí výsledek v buňce, který jste vybrali.

Použití číselného formátu

Různé typy čísel můžete zobrazit v Excel Online použitím formátu, jako jsou Měna, procenta nebo Datum.

 1. Vyberte buňku nebo buňky, které chcete formátovat. Chcete-li vybrat několik sousedních buněk, stiskněte Shift + šipka klávesy se šipkami.

 2. Otevřete místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Shift + F10. Uslyšíte: "Vyjmout, položka nabídky."

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Formát čísla" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Dialogu číselného formátu."

 4. Při výběru formátu, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte formát, třeba "Měna" nebo "Data" a stiskněte klávesu Enter vyberte.

Vytvoření tabulky z dat

Můžete vytvořit tabulku z dat, tak, aby se můžete, například rychle filtrovaná data.

 1. Vyberte buňky, které chcete zahrnout do tabulky. Chcete-li vybrat několik sousedních buněk, stiskněte Shift + šipka klávesy se šipkami.

 2. Chcete-li otevřít dialogové okno Formátovat jako tabulku, stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, H, T, L. Uslyšíte: "Dialogu formátovat jako tabulku."

 3. Stiskněte Shift + Tab. Uslyšíte "políčko tabulka obsahuje záhlaví," a jestli je zaškrtnuté políčko zaškrtněte, nebo ne. Pokud chcete změnit výběr, stiskněte MEZERNÍK.

  Poznámka: Umožňuje tabulky lépe zpřístupní pro uživatelé čteček obrazovky záhlaví tabulky. Porozumět tomu, jak najít buněk tabulky pomocí čteček obrazovky informace v záhlaví.

 4. Pokud chcete vytvořit tabulku, stiskněte klávesu Enter.

Řazení nebo filtrování dat v tabulce

 1. V tabulce chcete řadit nebo filtrovat, přejděte na buňku s rozevírací nabídkou Seřadit a filtrovat. Uslyšíte Podrobnosti buňky a za ním uveďte "Obsahuje rozevírací nabídka seřadit a filtrovat."

 2. Otevřete rozevírací nabídku, pomocí klávesy Alt + Šipka dolů.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Seřadit data, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Seřadit vzestupně" nebo "Seřadit sestupně" a stiskněte klávesu Enter.

  • Použít jednoduchý filtr, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Filtr" a stiskněte klávesu Enter. Otevře dialogové okno Filtr. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte požadované možnosti a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte nebo zrušte výběr možnosti. Pokud chcete použít filtr, stiskněte klávesu Enter.

  • Použít filtr složité, stisknutím klávesy Šipka dolů tak, aby dozvíme "Text vlastně filtry a potom stisknutím klávesy šipka vpravo. Otevře se nabídka filtry. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte možnost a potom stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno. Zadejte hodnoty a potom stiskněte Enter.

  • Vymazat filtr, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Vymazat filtr z" a za ním uveďte název filtrované buňky a stiskněte klávesu Enter.

Zobrazení výpočtů čísel

 1. Do buňky, kde chcete mít celkový součet, napište rovnítko (=).

 2. Zadejte název vzorec nebo funkce, kterou chcete použít jako je SUMA a průměr. Seznam funkcí otevře a bude aktualizován při psaní. Uslyšíte první funkce v seznamu.

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte funkci a potom stisknutím klávesy Tab vyberte.

 4. Zadejte oblast buněk nebo další čísla, které chcete použít funkci, napište pravou závorku a stiskněte klávesu Enter.

Uložení práce

Excel Online automaticky ukládá vaši práci, ale můžete změnit umístění a název souboru a můžete si stáhnout kopii souboru.

Uložení kopie online

 1. V Zobrazení pro úpravy stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, F, A odpovědi. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

 2. Zadejte nový název souboru.

 3. Stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte "Nahradit stávající soubor, zaškrtněte políčko", a pokud je zaškrtnuté políčko nebo ne. Pokud chcete změnit výběr, stiskněte MEZERNÍK.

 4. Pokud chcete uložit kopii online, stiskněte klávesu Enter.

Přejmenování sešitu

 1. V Zobrazení pro úpravy stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, F, A R. Otevře se dialogové okno Přejmenovat.

 2. Zadejte nový název souboru.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Dobře, tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

Uložení kopie do místního počítače

 1. V Zobrazení pro úpravy stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, F, A, C. Fokus se přesune do aktivní karty v sešitu.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte "Vybraný," následuje název aktuální karty.

 3. Stisknutím klávesy Caps Lock + vpravo nebo klávesa Šipka doleva, dokud uslyšíte: "text upozornění, co chcete udělat s < název souboru >."

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit" a stiskněte klávesu Enter. Stažení souboru do složky stahování ve vašem počítači.

Tisk práce

 1. V Zobrazení pro úpravy stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, F, P, t. Otevře dialogové okno Nastavení tisku.

 2. Použití výchozích nastavení vytisknete stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko tisku" a stiskněte klávesu Enter.

Pokyny k provádění pokročilejších tiskové úlohy přejděte na článek použití čtečky obrazovky tisk Excelového sešitu.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k přidání komentářů do excelového listu

Použití čtečky obrazovky k tisku excelového sešitu

Klávesové zkratky v Excelu Online

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×