Použití čtečky obrazovky k vytvoření vlastního zobrazení knihovny dokumentů v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k vytvoření vlastního zobrazení knihovny dokumentů v SharePointu Online

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V SharePointu Online můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky, jako je čtečka JAWS nebo program Předčítání (čtečka obrazovky integrovaná ve Windows), vytvořit vlastní zobrazení knihovny dokumentů, ve kterém budou položky zobrazené tak, jak vám to vyhovuje. Můžete například přidat sloupce, vybrat sloupce, které chcete zobrazit, a určit jejich pořadí. Kromě toho můžete řadit, filtrovat, seskupovat a odstraňovat položky a vytvářet tak zobrazení, která vyhovují vašim potřebám. Potom už stačí zobrazení jenom pojmenovat a uložit. Odkaz na vlastní zobrazení se objeví v nabídce Zobrazit v knihovně dokumentů, ve které jste ho vytvořili.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v SharePointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s SharePointem Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. SharePoint Online běží ve webovém prohlížeči, a proto má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro SharePoint Online.

V tomto tématu

Přidání sloupce

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 vaší organizace, spusťte aplikaci SharePoint a pak otevřete knihovnu dokumentů.

  Tip: Knihovny dokumentů na SharePointu Online mají dvě různá zobrazení: klasické prostředí a prostředí SharePointu Online. Většina uživatelů má jako výchozí prostředí SharePointu Online. Pokud ale při procházení knihovny dokumentů uslyšíte, že jste na tlačítku Podívat se, používáte klasické prostředí. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v prostředí SharePointu Online, stiskněte po ohlášení tlačítka Podívat se klávesu Enter. Až se zobrazení knihovny dokumentů změní na prostředí SharePointu Online a fokus se přesune z tlačítka Podívat se na odkaz Nové, uslyšíte název vaší knihovny dokumentů a pak slovo „Nové“.

 2. Přejděte do knihovny dokumentů, do které chcete přidat sloupec.

 3. V zobrazení Seznam stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud se neozve „Záhlaví sloupců mřížky, použít nabídky k řazení, filtrování nebo seskupení podle sloupce“ (v Předčítání se ozve „Název tabulky“ a název dalšího sloupce).

  Tip: V zobrazení Dlaždice se ve výchozím nastavení záhlaví sloupců nezobrazují. Pokud je chcete zobrazit, tiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Uspořádat, povolit filtrování, řazení a seskupení podle hodnoty metadat“, a stiskněte Enter.

 4. Tiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud se neozve „Nabídka tlačítka pro přidání nebo změnu sloupců“, a stiskněte Enter. (V Předčítání se ozve „Tlačítko“.) Otevře se podnabídka a ozve se „Nabídka“ (V Předčítání se ozve první možnost „Jeden řádek textu“.)

 5. Pomocí šipky dolů přejděte na některou možnost (například Číslo, Osoba, Datum nebo Další) a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Vytvořit sloupec s fokusem na textovém poli Název sloupce. (Pokud chcete textové pole Název sloupce aktivovat v Předčítání, stiskněte klávesu Tab.)

 6. Zadejte název sloupce.

 7. Přesuňte pomocí klávesy Tab fokus na tlačítko Vytvořit a stiskněte Enter. Sloupec se přidá vpravo od stávajících sloupců.

Uspořádání sloupců v knihovně dokumentů

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 vaší organizace, spusťte aplikaci SharePoint a pak otevřete knihovnu dokumentů.

  Tip: Knihovny dokumentů na SharePointu Online mají dvě různá zobrazení: klasické prostředí a prostředí SharePointu Online. Většina uživatelů má jako výchozí prostředí SharePointu Online. Pokud ale při procházení knihovny dokumentů uslyšíte, že jste na tlačítku Podívat se, používáte klasické prostředí. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v prostředí SharePointu Online, stiskněte po ohlášení tlačítka Podívat se klávesu Enter. Až se zobrazení knihovny dokumentů změní na prostředí SharePointu Online a fokus se přesune z tlačítka Podívat se na odkaz Nové, uslyšíte název vaší knihovny dokumentů a pak slovo „Nové“.

 2. Přejděte do knihovny dokumentů, jejíž sloupce chcete uspořádat.

 3. V zobrazení Seznam stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud se neozve „Záhlaví sloupců mřížky, použít nabídky k řazení, filtrování nebo seskupení podle sloupce“ (v Předčítání se ozve „Název tabulky“ a název dalšího sloupce).

  Tip: V zobrazení Dlaždice se ve výchozím nastavení záhlaví sloupců nezobrazují. Pokud je chcete zobrazit, tiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Uspořádat, povolit filtrování, řazení a seskupení podle hodnoty metadat“, a stiskněte Enter.

 4. Tiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud se neozve „Nabídka tlačítka pro přidání nebo změnu sloupců“, a stiskněte Enter. (V Předčítání se ozve „Tlačítko“.) Otevře se podnabídka a ozve se „Nabídka“ (V Předčítání se ozve první možnost „Jeden řádek textu“.)

 5. Tiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud se neozve „Zobrazit nebo skrýt sloupce, změnit, které sloupce se zobrazí, a změnit pořadí sloupců“ a stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Upravit sloupce zobrazení a ozve se „Dialogové okno“ (v Předčítání se název dialogového okna nepřečte).

 6. Na seznam sloupců se dostanete pomocí klávesy Tab. Čtečka obrazovky přečte název záhlaví prvního sloupce v seznamu. Pokud si chcete poslechnout názvy dalších sloupců, tiskněte šipku dolů.

 7. Až se ozve název sloupce, který chcete přesunout, postupujte takto:

  • Když chcete sloupec přesunout v seznamu nahoru (doleva v seznamu dokumentů), stiskněte šipku doprava. Až se ozve název sloupce a po něm „tlačítko Posunout sloupec nahoru“, stiskněte mezerník nebo Enter. Opakujte tento krok, dokud sloupec nebude tam, kde ho chcete mít.

  • Když chcete sloupec přesunout v seznamu dolů (doprava v seznamu dokumentů), stiskněte šipku doprava dvakrát po sobě. Až se ozve název sloupce a po něm „tlačítko Posunout sloupec dolů“, stiskněte mezerník nebo Enter. Opakujte tento krok, dokud sloupec nebude tam, kde ho chcete mít.

   Tip: Můžete přesouvat jen sloupce, které jsou zobrazené. Pokud chcete některý sloupec zobrazit, vyberte ho v seznamu a stiskněte mezerník.

 8. Když se chcete podívat na uspořádání sloupců, tiskněte klávesu Šipka nahoru, dokud se neozve název prvního sloupce v seznamu (ve výchozím nastavení je záhlaví prvního sloupce Ikona dokumentu), a pak stiskněte klávesu Šipka dolů.

 9. Pokud chcete vybrané sloupce použít, tiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Nabídka, použít“, a stiskněte Enter. (V Předčítání se ozve „Použít“).

Řazení položek v knihovně dokumentů

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 vaší organizace, spusťte aplikaci SharePoint a pak otevřete knihovnu dokumentů.

  Tip: Knihovny dokumentů na SharePointu Online mají dvě různá zobrazení: klasické prostředí a prostředí SharePointu Online. Většina uživatelů má jako výchozí prostředí SharePointu Online. Pokud ale při procházení knihovny dokumentů uslyšíte, že jste na tlačítku Podívat se, používáte klasické prostředí. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v prostředí SharePointu Online, stiskněte po ohlášení tlačítka Podívat se klávesu Enter. Až se zobrazení knihovny dokumentů změní na prostředí SharePointu Online a fokus se přesune z tlačítka Podívat se na odkaz Nové, uslyšíte název vaší knihovny dokumentů a pak slovo „Nové“.

 2. Přejděte do knihovny dokumentů, jejíž sloupce chcete seřadit.

 3. V zobrazení Seznam stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud se neozve „Záhlaví sloupců mřížky, použít nabídky k řazení, filtrování nebo seskupení podle sloupce“ (v Předčítání se ozve „Název tabulky“ a název dalšího sloupce).

  Tip: V zobrazení Dlaždice se ve výchozím nastavení záhlaví sloupců nezobrazují. Pokud je chcete zobrazit, tiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Uspořádat, povolit filtrování, řazení a seskupení podle hodnoty metadat“, a stiskněte Enter.

 4. Tiskněte šipku doprava, dokud se neozve „Uspořádat podle“, název sloupce, podle kterého se mají položky seřadit (například Název, Datum změny, Autor změny nebo Komentář při vracení se změnami), a „Záhlaví sloupce“ a stiskněte Enter. Otevře se místní nabídka a ozve se „Kontextová nabídka“ a první možnost ze seznamu. Dostupné možnosti, například A až Z, Podle stáří sestupně nebo Podle velikosti vzestupně, závisí na typu dat v daném sloupci. Způsob řazení vyberete tak, že tisknete šipku nahoru nebo dolů (dokud se neozve požadovaná možnost) a pak stisknete Enter. Pořadí ve sloupci se změní a se fokus přesune na první položku v knihovně.

Filtrování položek v knihovně dokumentů

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 vaší organizace, spusťte aplikaci SharePoint a pak otevřete knihovnu dokumentů.

  Tip: Knihovny dokumentů na SharePointu Online mají dvě různá zobrazení: klasické prostředí a prostředí SharePointu Online. Většina uživatelů má jako výchozí prostředí SharePointu Online. Pokud ale při procházení knihovny dokumentů uslyšíte, že jste na tlačítku Podívat se, používáte klasické prostředí. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v prostředí SharePointu Online, stiskněte po ohlášení tlačítka Podívat se klávesu Enter. Až se zobrazení knihovny dokumentů změní na prostředí SharePointu Online a fokus se přesune z tlačítka Podívat se na odkaz Nové, uslyšíte název vaší knihovny dokumentů a pak slovo „Nové“.

 2. Přejděte do knihovny dokumentů, jejíž položky chcete filtrovat.

 3. V zobrazení Seznam stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud se neozve „Záhlaví sloupců mřížky, použít nabídky k řazení, filtrování nebo seskupení podle sloupce“ (v Předčítání se ozve „Název tabulky“ a název dalšího sloupce).

  Tip: V zobrazení Dlaždice se ve výchozím nastavení záhlaví sloupců nezobrazují. Pokud je chcete zobrazit, tiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Uspořádat, povolit filtrování, řazení a seskupení podle hodnoty metadat“, a stiskněte Enter.

 4. Tiskněte šipku doprava, dokud se neozve „Uspořádat podle“, název sloupce, podle kterého se mají položky filtrovat (například Název, Datum změny, Autor změny nebo Komentář při vracení se změnami), a „Záhlaví sloupce“ a stiskněte Enter. Otevře se místní nabídka a ozve se „Kontextová nabídka“ a první možnost ze seznamu. Dostupné možnosti, například A až Z, Podle stáří sestupně nebo Podle velikosti vzestupně, závisí na typu dat v daném sloupci.

 5. Tiskněte šipku dolů, dokud se neozve „podnabídka Filtrovat podle“, a pak stiskněte šipku doprava. (V Předčítání se ozve „Vyfiltrovat podle, položka nabídky“.) Otevře se podnabídka.

 6. Tiskněte šipku dolů, dokud se neozve hodnota, kterou chcete v daném sloupci vyfiltrovat. Dostupné hodnoty závisí na datech v tomto sloupci. Pokud například filtrujete sloupec Změněno, můžete vybrat kalendářní data.

 7. Stiskněte Enter. V seznamu se zobrazí jenom položky, které odpovídají vybrané hodnotě.

Poznámka: Pokud chcete filtr zrušit, přejděte do kontextové nabídky daného sloupce, stiskněte několikrát šipku dolů, dokud se neozve „Vymazat filtr“, a stiskněte Enter.

Seskupování položek v knihovně dokumentů

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 vaší organizace, spusťte aplikaci SharePoint a pak otevřete knihovnu dokumentů.

  Tip: Knihovny dokumentů na SharePointu Online mají dvě různá zobrazení: klasické prostředí a prostředí SharePointu Online. Většina uživatelů má jako výchozí prostředí SharePointu Online. Pokud ale při procházení knihovny dokumentů uslyšíte, že jste na tlačítku Podívat se, používáte klasické prostředí. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v prostředí SharePointu Online, stiskněte po ohlášení tlačítka Podívat se klávesu Enter. Až se zobrazení knihovny dokumentů změní na prostředí SharePointu Online a fokus se přesune z tlačítka Podívat se na odkaz Nové, uslyšíte název vaší knihovny dokumentů a pak slovo „Nové“.

 2. Přejděte do knihovny dokumentů, jejíž položky chcete seskupit.

 3. V zobrazení Seznam stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud se neozve „Záhlaví sloupců mřížky, použít nabídky k řazení, filtrování nebo seskupení podle sloupce“ (v Předčítání se ozve „Název tabulky“ a název dalšího sloupce).

  Tip: V zobrazení Dlaždice se ve výchozím nastavení záhlaví sloupců nezobrazují. Pokud je chcete zobrazit, tiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Uspořádat, povolit filtrování, řazení a seskupení podle hodnoty metadat“, a stiskněte Enter.

 4. Tiskněte šipku doprava, dokud se neozve „Uspořádat podle“, název sloupce, ve kterém se mají položky seskupit (například Název, Datum změny, Autor změny nebo Komentář při vracení se změnami), a „Záhlaví sloupce“ a stiskněte Enter. Otevře se místní nabídka a ozve se první možnost ze seznamu. Dostupné možnosti, například A až Z, Podle stáří sestupně nebo Podle velikosti vzestupně, závisí na typu dat v daném sloupci.

 5. Tiskněte šipku dolů, dokud se neozve „Seskupit podle“ a název příslušného sloupce, a pak stiskněte Enter. Dokumenty v knihovně se seskupí podle vybrané hodnoty. Například položky ve sloupci Změněno se seskupí podle data poslední změny.

Odstraňování položek v knihovně dokumentů

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 vaší organizace, spusťte aplikaci SharePoint a pak otevřete knihovnu dokumentů.

  Tip: Knihovny dokumentů na SharePointu Online mají dvě různá zobrazení: klasické prostředí a prostředí SharePointu Online. Většina uživatelů má jako výchozí prostředí SharePointu Online. Pokud ale při procházení knihovny dokumentů uslyšíte, že jste na tlačítku Podívat se, používáte klasické prostředí. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v prostředí SharePointu Online, stiskněte po ohlášení tlačítka Podívat se klávesu Enter. Až se zobrazení knihovny dokumentů změní na prostředí SharePointu Online a fokus se přesune z tlačítka Podívat se na odkaz Nové, uslyšíte název vaší knihovny dokumentů a pak slovo „Nové“.

 2. Přejděte do knihovny dokumentů s položkou, kterou chcete odstranit.

 3. Vyberte příslušnou položku (např. soubor, složku, poznámkový blok OneNotu, odkaz nebo sloupec).

 4. Tiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Otevřít“.

 5. Tiskněte šipku dolů, dokud se neozve „Odstranit“, a stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Odstranit s fokusem na tlačítku Zrušit a ozve se „Odstranit? Opravdu chcete položky přesunout do Koše?“

 6. Pokud chcete fokus přesunout na tlačítko Odstranit, stiskněte klávesu Tab.

 7. Stiskněte Enter. Soubor se přesune do Koše a fokus se vrátí do seznamu knihovny.

Pojmenování a uložení vlastního zobrazení v knihovně dokumentů

Po vytvoření vlastního zobrazení se u jeho názvu v nabídce Zobrazit v pravém horním rohu stránky knihovny dokumentů objeví hvězdička, která naznačuje, že se zobrazení změnilo. Pokud jste tedy provedli změny třeba v zobrazení Všechny dokumenty, zobrazí se v nabídce Zobrazit jako Všechny dokumenty*. Změny uložíte takto:

 1. Ujistěte se, že nejsou v knihovně dokumentů vybrané žádné položky. Tlačítko Nový a nabídka Zobrazit jsou k dispozici jen v případě, že nejsou vybrané žádné položky.

 2. Tiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Nový, vytvořit novou složku“.

 3. Tiskněte šipku dolů, dokud se neozve „nabídka Zobrazit“, a stiskněte Enter. Otevře se místní nabídka a ozve se „Kontextová nabídka, seznam“.

 4. Tiskněte šipku dolů, dokud se neozve „Uložit změny nebo vytvořit nové zobrazení“, a stiskněte Enter. Otevře dialogové okno Uložit jako s fokusem v textovém poli Uložte aktuální zobrazení, nebo zadejte nový název.

 5. Zadejte název zobrazení, přesuňte pomocí klávesy Tab fokus na tlačítko Uložit a stiskněte Enter. Do nabídky Zobrazit v knihovně, kde jste vlastní zobrazení vytvořili, se přidá odkaz na toto zobrazení a hvězdička u jeho názvu zmizí.

Nastavení výchozího zobrazení knihovny dokumentů

Abyste mohli nastavit výchozí zobrazení nějaké knihovny dokumentů, musíte mít oprávnění vlastníka nebo správce dané knihovny. Další informace najdete v článku věnovaném nastavením zobrazení.

Odstranění vlastního zobrazení knihovny dokumentů

Abyste mohli odstranit vlastní zobrazení nějaké knihovny dokumentů, musíte mít oprávnění vlastníka nebo správce dané knihovny. Postup odstranění vlastního zobrazení knihovny dokumentů najdete v článku o odstranění zobrazení.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k úpravám vlastního zobrazení knihovny dokumentů v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k výběru sloupců zobrazených v knihovně dokumentů v SharePointu Online

Klávesové zkratky v SharePointu Online

Začínáme používat čtečku obrazovky s moderní knihovnou dokumentů v SharePointu Online

Funkce usnadnění přístupu v SharePointu Online

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×