Použití čtečky obrazovky k vytvoření týmového nebo komunikačního sharepointového webu

Použití čtečky obrazovky k vytvoření týmového nebo komunikačního sharepointového webu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

SharePoint Online s klávesnicí a programem Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, můžete použít k vytvoření týmového nebo komunikačního webu a změně jeho rozložení.

Týmový web spojí vás a váš tým s obsahem, informacemi a každodenně používanými aplikacemi. Týmový web můžete použít třeba k ukládání souborů a spolupráci na nich, k zobrazení odkazů na důležité webové stránky nebo k prohlížení nedávné webové aktivity v informačním kanálu o aktivitách. Na týmový web zpravidla přispívají všichni členové (nebo většina z nich). K informacím mají přístup jen členové týmu nebo účastníci projektu, případně konkrétní účastníci.

Na komunikačním webu společnosti můžete sdílet informace s širším publikem. Můžete sdílet třeba novinky, sestavy, stavy a další informace. Na komunikační web obvykle přispívá jen malá skupina členů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v SharePointu Online. Klávesové zkratky uvedené v tomto článku se mohou v české verzi produktu lišit.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s SharePointem Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. SharePoint Online běží ve webovém prohlížeči, a proto má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro SharePoint Online.

V tomto tématu

Vytvoření týmového webu

 1. Na domovské stránce SharePointu Online opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Vytvořit web. Stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Vytvořit nový web.

 2. Fokus je na možnosti Týmový web. Klávesou Enter ji vyberte. Uslyšíte: „Sharepoint, Microsoft Edge“, název webu a to, že jste v režimu úprav.

 3. Zadejte název webu. Při psaní program Předčítání oznámí, jestli je název webu dostupný.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že upravujete popis webu, a pak zadejte popis webu.

 5. Pokud chcete u svého webu změnit nastavení ochrany osobních údajů, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nastavení ochrany osobních údajů a jde o veřejný web. Stisknutím mezerníku seznam rozbalte a pak stiskněte klávesu Šipka dolů. Uslyšíte, že se jedná o možnost Soukromý. Klávesou Enter ji vyberte.

 6. Pokud chcete nastavit klasifikaci informací na webu, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Pouze interní . Pokud chcete hodnotu změnit, stiskněte mezerník a pak stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost. Klávesou Enter ji vyberte.

 7. Pokud chcete změnit výchozí návrh webu, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené nabídce pro výběr návrhu. Stisknutím mezerníku nabídku rozbalte. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte Enter.

 8. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte možnost přidání dalších vlastníků. Zadejte jména nebo e-mailové adresy dalších vlastníků webu.

 9. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro přidání dalších členů. Zadejte jejich jména nebo e-mailové adresy.

 10. Nastavení týmového webu dokončíte opakovaným stisknutím klávesy Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku Dokončit. Stiskněte Enter.

  Fokus se přesune na nový web.

Vytvoření komunikačního webu

 1. Na domovské stránce SharePointu Online opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Vytvořit web. Stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Vytvořit nový web. Fokus je na možnosti Týmový web.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vytvořit nový web, komunikační web, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte možnost „Sharepoint, Microsoft Edge“, název webu a to, že jste v režimu úprav.

 3. Zadejte název webu. Při psaní program Předčítání oznámí, jestli je název webu dostupný.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že upravujete popis webu, a pak zadejte popis webu.

 5. Pokud chcete nastavit klasifikaci informací na webu, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Pouze interní . Pokud chcete hodnotu změnit, stiskněte mezerník a pak stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost. Klávesou Enter ji vyberte.

 6. Pokud chcete změnit výchozí návrh webu, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené nabídce s výběrem návrhu webu. Stisknutím mezerníku nabídku rozbalte. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte Enter. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Téma: Jde o výchozí návrh určený ke sdílení informací, jako jsou zprávy, události a jiný obsah.

  • Prezentace: Umožňuje použít fotky nebo obrázky k předvedení produktu, týmu nebo události.

  • Prázdné: Umožňuje vytvořit vlastní návrh.

 7. Nastavení komunikačního webu dokončíte opakovaným stisknutím klávesy Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku Dokončit. Stiskněte Enter.

  Fokus se přesune na nový web.

Změna rozložení webu

Jakmile je web vytvořený, můžete změnit jeho rozložení, aby lépe vyhovovalo vám i vašemu publiku.

Volba rozložení oddílu

 1. Na domovské stránce webu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené položce nabídky Nový. Stiskněte Caps Lock + klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky pro úpravy. Klávesou Enter ji vyberte.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název oddílu, který chcete změnit.

 3. Stisknutím kláves Alt+F10 přejděte na panel nástrojů. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit oddíl. Klávesou Enter ho vyberte. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Nastavení oddílu.

 4. Pokud chcete změnit výchozí rozložení, stiskněte Caps Lock + klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte Enter.

 5. Dialogové okno zavřete tak, že opakovaně stisknete Caps Lock + klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak stiskněte Enter.

Přidání nového oddílu nebo webové části

 1. Na domovské stránce webu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené položce nabídky Nový. Stiskněte Caps Lock + klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky pro úpravy. Klávesou Enter ji vyberte.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Přidat nový oddíl nebo webovou část. Pak stiskněte Enter. Otevře se seznam dostupných prvků oddílů a webových částí.

 3. Pokud chcete seznam prvků procházet, opakovaně stiskněte Tab, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu vybraných prvků. V seznamu se pohybujte klávesami Caps Lock + Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, až uslyšíte požadovaný prvek. Pokud chcete prvek vybrat a přidat ho na domovskou stránku, stiskněte Enter.

Úprava webové části

 1. Na domovské stránce webu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené položce nabídky Nový. Stiskněte Caps Lock + klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky pro úpravy. Klávesou Enter ji vyberte.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte správný oddíl, a pak opakovaně stiskněte Caps Lock + Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, až uslyšíte název webové části, kterou chcete upravit.

 3. Stisknutím kláves Alt+F10 přejděte na panel nástrojů. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit webovou část. Klávesou Enter ho vyberte. Fokus se přesune na dostupné možnosti úprav, které se liší podle typu webové části.

 4. K procházení možností použijte klávesu Tab. Nabídky rozbalíte stisknutím mezerníku a možnost vyberete, když stisknete Enter.

 5. Dialogové okno možností zavřete tak, že stisknete Caps Lock + klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít. Stiskněte Enter.

Přesun webové části

 1. Na domovské stránce webu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené položce nabídky Nový. Stiskněte Caps Lock + klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky pro úpravy. Klávesou Enter ji vyberte.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte správný oddíl, a pak opakovaně stiskněte Caps Lock + Šipka vlevo nebo šipka vpravo, až uslyšíte název webové části, kterou chcete přesunout.

 3. Stisknutím kláves Alt+F10 přejděte na panel nástrojů. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit webovou část.

 4. Stiskněte Caps Lock+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo. Uslyšíte, že jste na tlačítku Stisknutím Enter nebo mezerníku zadejte režim přesunutí. K výběru použijte kombinaci kláves Alt+Enter.

 5. Pokud chcete webovou část posunout nahoru nebo dolů, opakovaně stiskněte Shift+Alt+Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadované umístění. Stisknutím Alt+Enter přesun potvrďte. Pokud chcete přesunutí zrušit, stiskněte Esc.

Uložení a publikování změn

 1. Pokud chcete změněné rozložení nebo obsah uložit, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Uložit a zavřít, a pak stiskněte Enter.

 2. Pokud chcete změny publikovat, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené položce nabídky Nový. Opakovaně stiskněte Caps Lock + klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Publikovat. Klávesou Enter ji vyberte.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k přidání obsahu a textu na přístupnou sharepointovou stránku

Použití čtečky obrazovky k přidání obrázků a multimediálních souborů na sharepointovou stránku

Klávesové zkratky v SharePointu Online

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×