Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Project klávesu a čtečky obrazovky provádět základní základní úkoly. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Naučíte k vytvoření nového projektu, přidávat úkoly, přiřazení zdrojů, tisku projektu a další.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevřete Project a vytvořte prázdný projekt

Zahájení nového projektu v Project je velmi jednoduché.

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows. Uslyšíte: "Cortana, vyhledávacího pole."

 2. Zadejte několik prvních písmen Project, dokud nebude slyšet "Projekt, desktopové aplikace."

 3. Stisknutím klávesy Enter otevřete Project. Otevře se seznam naposledy použitých projekty a šablony projektů. Uslyšíte: "Tlačítko prázdný projekt."

 4. Pokud chcete vytvořit nový projekt, stiskněte mezerník.

Přidání úkolů a přiřazení zdrojů

Nový projekt se otevře v zobrazení Ganttův diagram, tedy v nejjednodušším zobrazení pro práci.

 1. Když otevřete prázdný projekt, je fokus do levého horního rohu grafu. Stisknutím klávesy šipka vpravo, dokud uslyšíte "Záhlaví sloupce Název úkolu vybraný," a zadejte název prvního úkolu.

 2. Stisknutím klávesy šipka doprava, dokud nebude dozvíme "Záhlaví sloupce názvy zdrojů" a potom zadejte název zdroje, které se mají zpracovat tohoto úkolu.

  Tip: Název zdroje je obvykle jméno osoby nebo název týmu, ale může to být cokoli podle vašich potřeb.

 3. Dokončete přidání úkolu stisknutím klávesy Enter. Fokus se přesune na další řádek ve sloupci Názvy zdrojů.

 4. Přidat jiným úkolem, stisknutím klávesy šipka doleva, dokud nebude dozvíme "Záhlaví sloupce Název úkolu," a potom zadejte její název.

 5. Přidání zdroje k tomuto úkolu, stiskněte klávesu šipka doprava, dokud uslyšíte "Záhlaví sloupce názvy zdrojů vybraný," Zadejte jméno zdroje a stiskněte klávesu Enter.

  Tip: Pokud přidáváte zdroj, který jste již používali dřívější řádek, stačí zadejte několik prvních písmen názvu pro Project který naznačuje ho. Stisknutím klávesy Enter automaticky provede navrhovaný název.

 6. Opakováním těchto kroků přidejte všechny úkoly a přiřaďte pro ně zdroje.

Naplánování úkolů v zobrazení Týmový plánovač

Úkoly, které jste definovali, můžete naplánovat pomocí zobrazení Týmový plánovač.

Poznámka: Čtečky JAWS neoznamují názvy zdrojů a úkolů v zobrazení Týmový plánovač správně, a proto byste k naplánování úkolů měli použít Předčítání.

 1. Pokud chcete přejít k zobrazení Týmový plánovač, stiskněte klávesy Alt+Ů, Ů a pak P. Uslyšíte, že se jedná o zobrazení Týmový plánovač.

 2. Stiskněte klávesu Šipka dolů. Uslyšíte název prvního zdroje. K přecházení mezi zdroji použijte klávesy Šipka dolů a Šipka nahoru.

 3. Stisknutím klávesy Šipka doprava se přesunete na úkoly přiřazené k aktuálně vybranému zdroji. Uslyšíte název úkolu a pak informaci, že se jedná o nenaplánovaný úkol. Pokud je k danému zdroji přiřazených několik úkolů, použijte k přecházení mezi nimi klávesy Šipka doprava a Šipka doleva.

 4. Stisknutím kombinace kláves Shift+F2 otevřete okno Informace o úkolu pro aktuálně vybraný úkol.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy pole pro zahájení, a pak stisknutím kombinace kláves Alt+Šipka dolů otevřete okno pro výběr data.

 6. Stisknutím klávesy D nastavte aktuální datum jako datum zahájení, nebo k vyhledání správného data použijte šipkové klávesy. Výběr potvrďte stisknutím mezerníku. Předčítání oznámí vybrané datum.

 7. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy pole pro dokončení, a pak stisknutím kombinace kláves Alt+Šipka dolů otevřete okno pro výběr data.

 8. Stisknutím klávesy D nastavte aktuální datum jako datum dokončení. K vyhledání správného data použijte šipkové klávesy. Výběr potvrďte stisknutím mezerníku. Předčítání oznámí vybrané datum.

 9. Stisknutím klávesy Enter dokončete úpravy úkolu. Čtečka obrazovky oznamuje název zdroje, název úkolu a datum zahájení a dokončení, kterou jste právě vybrali.

  Tip: Pokud omylem naplánujete překrývající se úkoly, uslyšíte informaci o přetížení. Stiskněte znovu kombinaci kláves Shift+F2 a naplánujte úkol znovu.

 10. Opakujte výše uvedené kroky pro všechny nenaplánované úkoly.

Tip: Do zobrazení Ganttův diagram se vrátíte stisknutím kláves Alt+Ů, Ů a G.

Uložení projektu

Projekt si můžete uložit do počítače nebo do sdíleného síťového umístění.

Poznámka: Čtečky JAWS neoznamují umístění pro uložení správně, a proto byste k prvnímu uložení projektu měli použít Předčítání.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt + F, A.

 2. Udělejte jednu z následujících kroků podle toho, kam chcete uložit projekt:

  • Pokud chcete daný projekt synchronizovat se službou SharePoint, stiskněte klávesu S.

  • Stisknutím klávesy K přihlášení k OneDrive.

  • Stisknutím klávesy S uložte projekt ve vašem OneDrive nebo SharePoint webu.

  • Pokud si chcete projekt uložit do počítače, stiskněte klávesu R.

 3. Dvěma stisknutími mezerníku potvrďte umístění pro uložení a pak stisknutím kláves Šipka dolů a Šipka nahoru vyberte, kam přesně ve vybraném umístění se má projekt uložit – například kterou složku v počítači chcete použít. Po vyhledání správné možnosti stiskněte Enter.

 4. Zadejte název souboru, který chcete použít.

 5. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit" a stiskněte klávesu Enter a soubor uložte.

Tip: Po prvním uložení projektu můžete všechny změny projektu rychle ukládat stisknutím kombinace kláves Ctrl+S.

Tisk projektu

Někdy je potřeba graf projektu vytisknout, abyste ho mohli někomu ukázat.

 1. Stiskněte Alt + S, T, můžu. Uslyšíte: "Tiskárnu, kterou."

 2. K přesouvání mezi dostupnými tiskárnami použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Po vyhledání správné možnosti vyberte danou tiskárnu stisknutím mezerníku.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Alt + P, P pro tisk projektu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Pomocí Project Online klávesu a čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu, přidávat úkoly, přiřazení zdrojů, tisku projektu a další. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • K práci v Projectu Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Project Online běží ve webovém prohlížeči, takže má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Project Online.

V tomto tématu

Otevřete Project Online a vytvoření projektu

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na portal.office.com nebo login.microsoftonline.com a přihlaste se ke svému účtu Office 365.

  Poznámka: Další informace o tom, jak se k Project Online najdete v nápovědě k přihlášení k Projectu Online.

 2. Otevřete aplikaci Project Online, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Projekt odkaz" a stiskněte klávesu Enter. na domovské stránce otevře Project.

 3. Vytvoření projektu, na stránce Domů, stisknutím klávesy kartě dokud uslyšíte "Tabulky, vytvořte nebo importujte projekty" a stiskněte klávesu Enter. Otevře se stránka vytvořit nový projekt a uslyšíte: "Projektu organizace, kdy se má mít větší kontrolu nad projektu."

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • K vytvoření Projektu organizace, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Pak odkaz" a stiskněte klávesu Enter.

  • Vytvoření Sharepointového seznamu úkolů, stiskněte Shift + Tab, dokud nebude dozvíme "Sharepoint seznam úkolů, kdy chcete, aby všichni uživatelé mohli vytvářet a upravovat úkoly," a stiskněte klávesu Enter. Stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Další, link," a stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: Další informace o jednotlivé projekty v nápovědě k Vytvoření projektu v Project Web Appu.

 5. Zadejte název projektu nebo jiné podrobnosti (v případě potřeby). Přesouvání mezi pole stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab. Čtečka obrazovky oznamuje pole Popis pohybujete.

 6. Po dokončení stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Dokončit, link," a stiskněte klávesu Enter.

Otevření existujícího projektu

Otevřete existující projekty na Centrum projektů a upravovat, třeba přidávat nové úkoly.

 1. Na Project Onlinedomovské stránce, otevřete Centrum projektů, stiskněte na kartu až uslyšíte "projekty odkaz" a stiskněte klávesu Enter.

 2. Na stránce Centrum projektů stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte projektu, který chcete otevřít a potom stisknutím klávesy Enter vyberte. Předčítání oznamuje název projektu, následovaný "Otevřít v nabídce."

 3. Po výběru projektu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6. Uslyšíte: "Kartu Procházet."

 4. Chcete-li otevřít projekt, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte ", tlačítko otevřít," a stiskněte MEZERNÍK. Pak stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "v prohlížeči pro úpravy, tlačítko" a stiskněte MEZERNÍK.

  Otevře se stránka projektu.

Přidání úkolů a přiřazení zdrojů

Jednou z první kroky pro řízení projektu je přidávat úkoly, které rozběhnout svůj projekt Hotovo. Seznam úkolů můžou skládat například kontrolní seznam věcí, které je potřeba provést nebo může být trochu víc zabývá zahájení a dokončení relace s jinými úkoly a dalších informací přidružených úkolů.

Vytvoření nového úkolu v projektu se Sharepointovým seznamem úkolů

Přidání jednoduchého kontrolního seznamu úkolů v projektu Sharepointovým seznamem úkolů.

 1. Otevřete projekt pro úpravy podle pokynů uvedených v Otevření existujícího projektu. Otevře se stránka Domů projektu a uslyšíte: "Domů," a za ním uveďte název projektu.

 2. Na projektu domovské stránce, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Přidat úkol, odkaz," a stiskněte klávesu Enter.

 3. Fokus se přesune do pole Název úkolu a uslyšíte: "Pole Název úkolu povinný." Zadejte požadovaný název úkolu.

 4. Nastavte počáteční datum, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Počáteční datum, úpravy," a zadejte datum.

 5. Pokud chcete přidat termín splnění, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Termín splnění, úpravy," a zadejte datum.

 6. Pokud chcete úkol přiřadit zdroje, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet "Přiřazeno, úpravy," a zadejte název zdroje, které budou na úkolu pracovat.

  Tento seznam navržených zdroje se zobrazí při psaní. V seznamu vyberte návrh, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte návrh a potom stiskněte klávesu Enter.

  Tip: Název zdroje je obvykle jméno osoby nebo název týmu, ale může to být cokoli podle vašich potřeb.

 7. Po dokončení stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Uložit" a stiskněte klávesu Enter.

  Úkol se přidá do seznamu úkolů a fokus se přesune do projektu domovské stránce.

Vytvoření nového úkolu v projektu organizace

Pokud máte potřebná oprávnění v Project Online, můžete snadno vytvořit nový úkol v projektu organizace.

 1. Otevřete projekt pro úpravy podle pokynů v poli Otevřít existující projektorganizace. Otevře se stránka plán projektu výpis všech svých aktuálních úkolů a uslyšíte: "V aplikaci Project podrobnosti, stránky, plán."

 2. Pokud chcete vytvořit nový úkol, zadejte informace o úkolu v prázdném řádku v dolní části seznamu úkoly.

 3. Pokud chcete přidat název úkolu v prázdném řádku, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Vybrané, kterou lze upravovat, záhlaví sloupce, název úkolu," stiskněte klávesu Enter a potom zadejte název úkolu.

 4. Pokud chcete nastavit dobu trvání úkolu, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Vybrané, kterou lze upravovat, záhlaví sloupce, doba trvání postupného" stiskněte klávesu Enter a zadejte dobu trvání.

 5. Chcete-li nastavit datum zahájení úkolu, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Vybrané, kterou lze upravovat, záhlaví sloupce, start," stiskněte klávesu Enter a zadejte počáteční den.

 6. Nastavení data ukončení úkolu, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Vybrané, kterou lze upravovat, záhlaví sloupce, dokončit," stiskněte klávesu Enter a potom zadejte termín den.

 7. Přiřazení zdrojů k úkolu, stisknutím klávesy Tab dozvíme "Vybrané, kterou lze upravovat, záhlaví sloupce názvy zdrojů" stiskněte klávesy Alt + Šipka dolů přejděte seznam zdrojů. Chcete-li vybrat zdroje, stiskněte MEZERNÍK. Po výběru prostředky, které chcete, stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: Před přiřazení zdrojů, zkontrolujte, jestli že jste vytvořili týmu. Informace o vytvoření týmu v Project Online najdete v nápovědě k používání čtečky obrazovky k vytvoření týmu v aplikaci Project.

 8. Volba mezi automatickým nebo ručním plánováním úkolu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ručního plánování úkolu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + M.

  • Úkol naplánován automaticky, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + A.

  Poznámka: Další informace o automatickým nebo ručním plánováním úkolů v Project Online, najdete pod odkazy volit mezi automatické nebo ruční plánování úkolu

 9. Po přidání úkolu po zavření a vrácení projektu se změnami zpět stisknutím Ctrl + F6. Uslyšíte: "Kartu Procházet." Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Zavřít" a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno a poslouchat "Dialogové okno zavřete." Ještě jednou klávesu Enter.

  Fokus přesune na Centrum projektů.

Uložení a publikování projektu

Po vytvoření projektu organizace v Project Online nebo po provedení změn na ni, budete muset projekt publikovat. Publikování projektu zpřístupní nejaktuálnější informace pro ostatní uživatele, včetně členů týmu přiřazených k úkolům projektu. Můžete taky uložíte provedené změny bez publikováním pro jiné uživatele k zobrazení.

 1. Otevřete projekt pro úpravy podle pokynů v poli Otevřít existující projektorganizace. Otevře se stránka plánu projektu.

 2. Po provedení změn v projektu, uložíte, stisknutím kombinace kláves Ctrl + S. Uložení projektu a uslyšíte: "Uložit byla úspěšně dokončena."

 3. Pokud jste připravení publikovat změny, opakovaným stisknutím klávesy kombinaci kláves Ctrl + F6 uslyšíte: "Kartu Procházet." Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Publikovat, tlačítko," a stiskněte klávesu Enter. Projekt publikovat.

Tisk projektu

Budete muset tisk plánu projektu z projektu organizace zobrazíte osobě.

 1. Otevřete projekt organizace podle pokynů uvedených v Otevření existujícího projektu. Otevře se stránka plánu projektu.

 2. Tisk plánu projektu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + O. Otevře se dialogové okno Tisk. Uslyšíte název projektu, následovaný "Dialogovém okně Tisk."

 3. Vyberte možnost tisku, stiskněte klávesu Enter, nahoru nebo dolů kláves se šipkami, dokud uslyšíte požadovanou možnost. Pokud chcete vybrat, stiskněte klávesu Enter.

 4. Můžete procházet mezi možnosti v dialogovém okně, stiskněte klávesu Tab. Možnost nabídky rozbalíte klávesy Alt + Šipka dolů. Chcete-li výběr, stiskněte klávesu Enter.

 5. Pokud chcete vytisknout, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko tisku" a stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k sestavení týmu v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Projectu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×