Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu 2016

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu 2016

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Project 2016 můžete provádět základní úkoly pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows. Můžete použít také čtečku obrazovky JAWS. Můžete vytvořit nový projekt, přidat úkoly, přiřadit zdroje, vytisknout projekt a udělat řadu dalších akcí.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Projectu 2016.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Spuštění Projectu 2016 a vytvoření prázdného projektu

Zahájení nového projektu v aplikaci Project 2016 je jednoduché.

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows. Uslyšíte, že se jedná o vyhledávací pole a úpravy. U čteček JAWS uslyšíte: Cortana.

 2. Zadejte několik prvních písmen názvu aplikace Project 2016. Uslyšíte, že se jedná o desktopovou aplikaci Project 2016.

  Tip: K vyhledání správné aplikace obvykle stačí zadat „Pr“.

 3. Spusťte Project 2016 stisknutím klávesy Enter. Otevře se seznam naposledy použitých projektů a šablony projektů. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko Prázdný projekt.

 4. Pokud chcete vytvořit nový projekt, stiskněte mezerník.

Přidání úkolů a přiřazení zdrojů

Nový projekt se otevře v zobrazení Ganttův diagram, tedy v nejjednodušším zobrazení pro práci.

 1. Když otevřete prázdný projekt, je fokus v levém horním rohu grafu. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že je vybrané záhlaví sloupce Název úkolu, a pak zadejte název prvního úkolu. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o Název úkolu, prázdný.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že je vybrané záhlaví sloupce Názvy zdrojů a že se jedná o pole se seznamem, a pak zadejte název zdroje, který má tento úkol zpracovat. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o Názvy zdrojů, prázdné.

  Tip: Název zdroje je obvykle jméno osoby nebo název týmu, ale může to být cokoli podle vašich potřeb.

 3. Dokončete přidání úkolu stisknutím klávesy Enter. Fokus se přesune na další řádek ve sloupci Názvy zdrojů.

 4. Pokud chcete přidat další úkol, stiskněte opakovaně klávesu Šipka doleva, dokud neuslyšíte, že je vybrané záhlaví sloupce Název úkolu, a pak zadejte jeho název. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o Název úkolu, prázdný.

 5. Pokud chcete přidat zdroj pro tento úkol, stiskněte klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že je vybrané záhlaví sloupce Názvy zdrojů, zadejte název zdroje a pak stiskněte Enter. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o Názvy zdrojů, prázdné.

  Tip: Pokud přidáváte zdroj, který jste už použili na dřívějším řádku, stačí k zobrazení jeho návrhu v aplikaci Project 2016 zadat jenom několik prvních písmen jeho názvu. Stisknutím klávesy Enter se navrhovaný název automaticky použije.

 6. Opakováním těchto kroků přidejte všechny úkoly a přiřaďte pro ně zdroje.

Naplánování úkolů v zobrazení Týmový plánovač

Úkoly, které jste definovali, můžete naplánovat pomocí zobrazení Týmový plánovač.

Poznámka: Čtečky JAWS neoznamují názvy zdrojů a úkolů v zobrazení Týmový plánovač správně, a proto byste k naplánování úkolů měli použít Předčítání.

 1. Pokud chcete přejít k zobrazení Týmový plánovač, stiskněte klávesy Alt+Ů, Ů a pak P. Uslyšíte, že se jedná o zobrazení Týmový plánovač.

 2. Stiskněte klávesu Šipka dolů. Uslyšíte název prvního zdroje. K přecházení mezi zdroji použijte klávesy Šipka dolů a Šipka nahoru.

 3. Stisknutím klávesy Šipka doprava se přesunete na úkoly přiřazené k aktuálně vybranému zdroji. Uslyšíte název úkolu a pak informaci, že se jedná o nenaplánovaný úkol. Pokud je k danému zdroji přiřazených několik úkolů, použijte k přecházení mezi nimi klávesy Šipka doprava a Šipka doleva.

 4. Stisknutím kombinace kláves Shift+F2 otevřete okno Informace o úkolu pro aktuálně vybraný úkol.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy pole pro zahájení, a pak stisknutím kombinace kláves Alt+Šipka dolů otevřete okno pro výběr data.

 6. Stisknutím klávesy D nastavte aktuální datum jako datum zahájení, nebo k vyhledání správného data použijte šipkové klávesy. Výběr potvrďte stisknutím mezerníku. Předčítání oznámí vybrané datum.

 7. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy pole pro dokončení, a pak stisknutím kombinace kláves Alt+Šipka dolů otevřete okno pro výběr data.

 8. Stisknutím klávesy D nastavte aktuální datum jako datum dokončení. K vyhledání správného data použijte šipkové klávesy. Výběr potvrďte stisknutím mezerníku. Předčítání oznámí vybrané datum.

 9. Dokončete úpravy úkolu stisknutím klávesy Enter. Předčítání oznámí název zdroje, název úkolu a data zahájení a dokončení, která jste právě vybrali.

  Tip: Pokud omylem naplánujete překrývající se úkoly, uslyšíte informaci o přetížení. Stiskněte znovu kombinaci kláves Shift+F2 a naplánujte úkol znovu.

 10. Opakujte výše uvedené kroky pro všechny nenaplánované úkoly.

Tip: Do zobrazení Ganttův diagram se vrátíte stisknutím kláves Alt+Ů, Ů a G.

Uložení projektu

Projekt si můžete uložit do počítače nebo do sdíleného síťového umístění.

Poznámka: Čtečky JAWS neoznamují umístění pro uložení správně, a proto byste k prvnímu uložení projektu měli použít Předčítání.

 1. Stiskněte Alt+S. Uslyšíte, že je vybrané zobrazení Backstage. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o kartu Informace.

 2. Stiskněte klávesu A a pak stiskněte další klávesu podle toho, kam chcete projekt uložit:

  • Pokud chcete daný projekt synchronizovat se službou SharePoint, stiskněte klávesu S.

  • Pokud chcete daný projekt uložit na OneDrive nebo SharePoint, stiskněte klávesu S. Pokud se chcete přihlásit na OneDrive, stiskněte klávesu G.

  • Pokud si chcete projekt uložit do počítače, stiskněte klávesu R.

 3. Dvěma stisknutími mezerníku potvrďte umístění pro uložení a pak stisknutím kláves Šipka dolů a Šipka nahoru vyberte, kam přesně ve vybraném umístění se má projekt uložit – například kterou složku v počítači chcete použít. Po vyhledání správné možnosti stiskněte Enter.

 4. Zadejte název souboru, který chcete použít.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro uložení. Pak stiskněte Enter, aby se soubor uložil. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o nabídky pro odchod, tlačítko pro uložení.

Tip: Po prvním uložení projektu můžete všechny změny projektu rychle ukládat stisknutím kombinace kláves Ctrl+S.

Tisk projektu

Někdy je potřeba graf projektu vytisknout, abyste ho mohli někomu ukázat.

 1. Stiskněte Alt+S. Uslyšíte, že je vybrané zobrazení Backstage. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o kartu Informace.

 2. Stiskněte klávesu R a pak stisknutím klávesy Á otevřete dialog pro výběr tiskárny. Uslyšíte pokyn, abyste vybrali tiskárnu.

 3. K přesouvání mezi dostupnými tiskárnami použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Po vyhledání správné možnosti vyberte danou tiskárnu stisknutím mezerníku.

 4. Pokud chcete projekt vytisknout, stiskněte klávesy Alt+R a pak R.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravám existujícího projektu v Projectu 2016

Klávesové zkratky pro Project 2016

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Projectu 2016 funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×