Použití čtečky obrazovky k vytváření tabulek v desktopových databázích Accessu

K přidávání tabulek do desktopové databáze Accessu můžete používat čtečku obrazovky a klávesové zkratky.

Poznámka: V tomto tématu se předpokládá, že uživatelé čteček JAWS mají vypnutou funkci virtuálního pásu karet.

V tomto tématu

Přehled

Tabulky jsou základní objekty v databázi, protože uchovávají všechny informace neboli data. Třeba firemní databáze může obsahovat tabulku Kontakty, která uchovává jména dodavatelů, e-mailové adresy a telefonní čísla. Než začnete tabulky vytvářet, rozmyslete si svoje požadavky a určete všechny tabulky, které budete potřebovat. Nápovědu k plánování a návrhu databáze najdete v článku Základy návrhu databáze.

Relační databáze, jako je Access, obvykle obsahuje několik logicky propojených tabulek. Každá tabulka v dobře navržené databázi uchovává data o konkrétním předmětu, například o zaměstnancích nebo produktech. Tabulku tvoří záznamy (řádky), pole (sloupce) a hodnoty polí (buňky) jednotlivých záznamů.

 • Záznam (řádek) obsahuje určitá data, například informace o konkrétním zaměstnanci nebo produktu.

 • Pole (sloupec) obsahuje informace o jednom aspektu předmětu tabulky, například o jménu, e-mailové adrese nebo ceně.

 • Hodnoty polí (buňky) záznamu obsahují různé typy dat, například texty, čísla, kalendářní data nebo hypertextové odkazy.

I když každá jednotlivá tabulka uchovává data o určitém předmětu, tabulky relační databáze (například accessové) obsahují data o souvisejících předmětech. Databáze může obsahovat třeba:

 • Tabulku Zákazníci, která obsahuje zákazníky společnosti včetně jejich adres

 • Tabulku Produkty, která obsahuje prodávané produkty, včetně cen a obrázků jednotlivých položek

 • Tabulku Objednávky, která obsahuje objednávky zákazníků

Data uložená v různých tabulkách potřebujete propojit. K tomu vytváříte relace. Relace je logické propojení dvou tabulek, které mají společné pole. Informace o vytváření relací mezi tabulkami v desktopové databázi Accessu najdete v článku Vytvoření, úprava a odstranění relace.

Přidání tabulky

 1. Otevřete novou nebo existující databázi.

  Tip: Čtečka obrazovky může začít číst, teprve až otevřete nějakou tabulku. Pokud otevřete existující databázi bez otevřených tabulek, stiskněte klávesu Enter. Otevře se první tabulka z navigačního podokna.

 2. Stiskněte Alt+V, B. Přidá se nová tabulka a uslyšíte „Leaving menus bar, Table X“ (Opouští se řádek nabídek, Tabulka X). (V programu Předčítání uslyšíte „Table X“ (Tabulka X).) Fokus je na první buňce v druhém poli. (Výchozí název prvního pole je ID.)

 3. Do tabulky zadejte data nebo je tam vložte z jiného zdroje, třeba z excelového sešitu. Když v novém poli zadáte hodnotu pole a přejdete na další hodnotu pole, Access pole automaticky nazve Pole X.

 4. Přejmenování záhlaví pole (sloupce) v tabulce:

  1. Vyberte pole, a to tak, že na něj dáte fokus a stisknete Ctrl+Mezerník.

  2. Stisknutím aplikační klávesy (obvykle je umístěná v pravém dolním rohu klávesnice) nebo kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku.

  3. Stiskněte klávesu P. Fokus se přesune do záhlaví pole a uslyšíte „Leaving menus, Datasheet, Row X“ (Opouští se nabídky, datový list, řádek X), název pole a „Type and text“ (Typ a text). Zadejte nový název pole.

  Tip: Doporučujeme používat smysluplné názvy, abyste věděli, co které pole obsahuje, aniž byste se museli dívat na jeho obsah – například Název produktu nebo Cena.

 5. Přidání pole (sloupce) do tabulky:

  1. Stisknutím Ctrl+Home přejděte na první záznam tabulky.

  2. Stisknutím Ctrl+End přejděte na poslední záznam posledního pole tabulky.

  3. Stisknutím klávesy Šipka doprava přejděte na nové pole.

  4. Stisknutím Ctrl+Šipka nahoru přejděte na první záznam nového pole.

  5. Zadejte data. Když přejdete do další buňky, přidá se nové pole s výchozím názvem Pole X.

Uložení tabulky

Když vytvoříte novou tabulku nebo změníte existující tabulku, měli byste ji uložit.

 1. Tabulku uložíte stisknutím Ctrl+S nebo Alt+S, L nebo Alt+Ů, U.

  Když tabulku ukládáte poprvé, otevře se dialogové okno Uložit jako a uslyšíte „Save as, Table Name colon, Edit, Type, and Text“ (Uložit jako, Název tabulky dvojtečka, Upravit, Typ a Text) a název tabulky.

  Tipy

  • Pokud jste tabulku neuložili a pokusíte se ji zavřít, automaticky se zobrazí dialogové okno a uslyšíte „Do you want to save changes to the design of table Table X?“ (Chcete uložit změny návrhu tabulky Tabulka X?). Fokus je na tlačítku Ano. Tabulku uložíte stisknutím klávesy Enter.

  • Když ukládáte změny u existující tabulky, bude mít tabulka název, který jste jí dříve dali. Pokud chcete tabulku při uložení přejmenovat, stiskněte F12. Otevře se dialogové okno Uložit jako a můžete zadat nový název.

 2. Do textového pole zadejte název tabulky. Když tabulku ukládáte poprvé, dejte jí název, který popisuje data obsažená v tabulce. Můžete ji třeba pojmenovat Zákazníci, Díly nebo Produkty. Pokud jde o pojmenování tabulek ve webových aplikacích, je Access velmi flexibilní, ale existují určitá omezení:

  • Název tabulky může obsahovat maximálně 64 znaků.

  • Může obsahovat libovolnou kombinaci písmen, číslic, mezer a speciálních znaků s výjimkou tečky (.), vykřičníku (!), hranatých závorek ([]), úvodní mezery, počátečního symbolu rovná se (=) a netisknutelných znaků, jako je návrat na začátek řádku. Název nesmí obsahovat žádný z těchto znaků: ` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • Název nesmí obsahovat žádný z těchto znaků: ` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  Tip: Zaveďte pro objekty v databázi zásady vytváření názvů a důsledně je dodržujte.

 3. Stiskněte klávesu Enter.

Přejmenování tabulky

Poznámka: Tabulku nemůžete přejmenovat, když je otevřená. Aktivní tabulku zavřete stisknutím kláves F6 nebo Ctrl+W. Fokus se přesune do navigačního podokna na tabulku, kterou jste zavřeli.

 1. V navigačním podokně vyberte pomocí klávesy Šipka dolů tabulku, kterou chcete přejmenovat.

  Tip: Abyste se dostali k tabulkám v navigačním podokně, může být někdy potřeba stisknout klávesu Tabulátor.

 2. Stisknutím aplikační klávesy (obvykle je umístěná v pravém dolním rohu klávesnice) nebo kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku.

 3. V místní nabídce stiskněte klávesu J. Uslyšíte „Leaving menus, Rename text box, Edit“ (Opouští se řádek nabídek, přejmenovat, textové pole, upravit). (V programu Předčítání uslyšíte „Přejmenovat, textové pole“ a aktuální název.)

 4. Do textového pole zadejte nový název a stiskněte Enter.

Odstranění tabulky

 1. V zobrazení Datový list zavřete všechny tabulky. Fokus se posune do navigačního podokna. Pomocí klávesy Šipka dolů vyberte tabulku, kterou chcete odstranit.

 2. Stiskněte Delete. Otevře se okno s žádostí o potvrzení odstranění a uslyšíte „Do you want to delete the Table X?“ (Chcete odstranit tabulku Tabulka X?). (V programu Předčítání uslyšíte „Microsoft Access dialog, Yes button“ (Dialogové okno Microsoft Access, tlačítko Ano).) Fokus je na tlačítku Ano.

 3. Tabulku odstraníte stisknutím klávesy Enter.

Poznámka: Když jste v návrhovém zobrazení a chcete přepnout do zobrazení Datový list, stiskněte Alt, C+F, 8 a potom D. Pokud chcete ze zobrazení Datový list přepnout do návrhového zobrazení, stiskněte Alt+Ů, 8 a potom R.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×